hỏi nếu cạnh một hình lập phương tăng lên 3 lần thì thể tích của hình lập phương đó tăng lên bao nhiêu lần

BÀI 5: Giúp HS giải toán qua INTERNET

BÀI 5: Giúp HS giải toán qua INTERNET

Toán học

... toàn phần hình lâ p phương ô tăng lên lần? -Trả lời: TIỂU HỌC TAM HIỆP 239 - Hỏi cạnh mô t hình lâ p ô ô phương tăng lên gấp đôi thể tích hình lâ p phương tăng lên bao ô nhiêu lần? -Trả lời: TIỂU ... cạnh mô ôt hình lâ p ô phương tăng lên lần thể tích hình lâ p phương tăng lên ô lần? -Trả lời: 27 TIỂU HỌC TAM HIỆP 241- Hình lâ ôp phương A có cạnh đô ô dài cạnh hình lâ ôp phương B Hỏi thể tích ... lâ p phương B ô -Trả lời: 1000 33 75 TIỂU HỌC TAM HIỆP 242- Hình lâ ôp phương A có cạnh đô ô dài cạnh hình lâ p ô phương B Hỏi thể tích hình lâ p ô phương A phần trăm thể tích hình lâ p phương...
 • 53
 • 870
 • 0

Dạy học lý thuyết đồ thị hỗ trợ phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông

Dạy học lý thuyết đồ thị hỗ trợ phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... gi i toán th c ti n 3. 3 T ch c th c nghi m 3. 3.1 Đ i tư ng th c nghi m Chúng ch n ng u nhiên m t nhóm g m 16 em l p 10 chuyên Toán c a trư ng ti n hành d y thêm cho em bu i 3. 3.2 Ti n trình th ... d 3. 1: Tìm R (3; 3) b V n d ng nguyên lý c c h n vào vi c gi i toán v chuyên ñ lý thuy t ñ th Ví d 3. 2: Cho ñ th ñơn vô hư ng G có n ñ nh, b c c a m i ñ nh l n ho c b ng hai Ch ng minh r ng G bao ... i ngư i quen v i b n ngư i l i 2.4 .3 Bi n pháp Tăng cư ng khai thác nguyên lý c c tr d ng tương t c a nguyên lý Dirichlet trình d y h c lý thuy t ñ th 2.4 .3. 1 Vai trò c a bi n pháp Th c hi n...
 • 25
 • 589
 • 1

Nghiên cứu khả năng sản xuất, đặc tính chịu hạn và lượng đạm bón cho một số cây thức ăn gia súc tại nghĩa đàn, nghệ an

Nghiên cứu khả năng sản xuất, đặc tính chịu hạn và lượng đạm bón cho một số cây thức ăn gia súc tại nghĩa đàn, nghệ an

Tiến sĩ

... 1.5.4 c im khớ hu 30 1.5.5 Ti nguyờn 31 Chng PHNG PHP NGHIấN CU 32 2.1 Vt liu, a im, thi gian nghiờn cu 32 2.1.1 Vt liu nghiờn cu 32 2.1.2 a im nghiờn cu 32 2.1 .3 Thi gian nghiờn cu 32 2.1.4 Ni dung ... v 23 - 36 tn/ha/nm, Stylo scabra seca t nng sut xanh 10 - 25 tn v 34 - 35 tn/ha/nm; Stylo G Cook t NS xanh 11 - 14 tn v 19 - 25 tn/ha/nm; Macroptilium A Siatro t nng sut xanh 13 - 30 tn v 23 - ... vo nghiờn cu 33 2.2 B ging c/cõy thc n Thớ nghim 35 2 .3 Cỏc ging c/cõy thc n Thớ nghim v 38 2.4 Ký hiu cỏc cụng thc thớ nghim i vi cỏc ging c 41 2.5 Din tớch s dng thớ nghim 42 3. 1 T l cõy sng...
 • 159
 • 265
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất, đặc tính chịu hạn và lượng đạm bón cho một số cây thức ăn gia súc tại nghĩa đàn, nghệ an (TT)

Nghiên cứu khả năng sản xuất, đặc tính chịu hạn và lượng đạm bón cho một số cây thức ăn gia súc tại nghĩa đàn, nghệ an (TT)

Tiến sĩ

... 21,62 3, 25 19,71 20, 53 21, 03 25 1 23, 5 22,47 3, 70 18,87 18, 73 18 ,33 50 126 ,3 24 ,36 3, 82 19,94 19,17 20, 13 CIAT 184 75 132 ,3 25,61 4,29 20,91 21 ,37 21,27 100 134 ,9 25,97 4 ,31 22,55 23, 13 23, 43 125 ... 29,5 31 ,3 50 224,7 43, 8 5,1 29,6 29,4 30 ,4 100 234 ,8 43, 8 5,0 30 ,7 32 ,2 34 ,6 Mulato II 150 248,5 48 ,3 5,8 29,0 30 ,1 31 ,1 200 257,0 51 ,3 6,6 30 ,6 31 ,5 31 ,0 250 267 ,3 52,9 7,1 29,7 31 ,6 30 ,3 226,2 ... 125 140,9 27,87 4,69 23, 31 23, 90 24,20 106,8 19 ,34 3, 13 20,44 21,57 21, 23 25 114 ,3 20 ,38 3, 39 18,99 19,97 19 ,33 50 120,9 22,27 3, 54 20,88 21,20 21, 63 Ubon 75 124 ,3 23, 87 3, 91 21,75 21,67 21,80...
 • 27
 • 280
 • 0

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VI NHÂN GIỐNG ĐỂ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ PHỤC VỤ CHO CHƯƠNG TRÌNH NÔNG LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VI NHÂN GIỐNG ĐỂ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ PHỤC VỤ CHO CHƯƠNG TRÌNH NÔNG LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM

Nông - Lâm - Ngư

... Đoài, bưởi Diễn 25 24 26 26 27 28 28 32 32 33 36 2.2.4 2.2.5 2 .3 2 .3. 1 2 .3. 2 2 .3. 3 2 .3. 4 CHƯƠNG III 3. 1 3. 2 CHƯƠNG IV 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1 .3 4.2 4.2.2 4.2 .3 Quy mô triển khai SXTN để hoàn thiện ... lan giống 38 38 38 38 40 44 44 45 45 45 46 46 46 58 66 72 72 81 83 4.2.4 4 .3 4 .3. 1 4 .3. 2 4 .3. 3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4 .3 CHƯƠNG V 5 CHƯƠNG VI Các loại bệnh lan biện pháp phòng trừ NỘI DUNG 3: HOÀN ... tích thân tương ứng 101, 127 1 03, 6 dm3/cây với suất tương ứng 23, 38 30 m3/ha/năm, giống đối chứng hạt bạch đàn urô tích thân 41,4- 43, 8 dm3/cây suất đạt 8-10 m3/ha/năm (Nguyễn Sỹ Huống, Huỳnh...
 • 128
 • 330
 • 0

Nghiên cứu thực trạng phát triển một số loài LSNG có giá trị sử dụng làm thực phẩm tại khu vực vùng đệm VQG ba bể tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu thực trạng phát triển một số loài LSNG có giá trị sử dụng làm thực phẩm tại khu vực vùng đệm VQG ba bể  tỉnh bắc kạn

Nông - Lâm - Ngư

... 31 3. 3 Đánh giá chung điều kiện 33 3. 3.1 Những thuận lợi 33 3. 3.2 Khó khăn .34 Chương 4: 35 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Điều ... LUN 1 .3 Đất trồng hàng năm HNK lại 1.4 Đất trồng lâu năm CLN 706.67 10 1 83. 11 1.5 Đất rừng phòng hộ 1.1 1.2 296.51 227.05 10 39 0 .3 27.21 33 1.17 31 .92 1 03. 34 0.58 61.88 40.88 RPH 22 63. 93 201.47 ... Bảng 3. 1 Dân số lao động khu vực nghiên cứu 29 Bảng 3. 2 Thống kê tỷ lệ hộ nghèo khu vực nghiên cứu 30 Bảng 3. 3 Thống kê loại gia súc gia cầm xã 32 Bảng 3. 4 Mạng lưới nhân viên y tế 33 Bảng 3. 5...
 • 75
 • 195
 • 0

TẬN DỤNG PHẾ LIỆU CÔNG NGHIỆP CÓ NGUỒN GỐC TỪ THỰC VẬT ĐỂ THU NHẬN MỘT SỐ SẢN PHẨM CÓ GIÁ TRỊ

TẬN DỤNG PHẾ LIỆU CÔNG NGHIỆP CÓ NGUỒN GỐC TỪ THỰC VẬT ĐỂ THU NHẬN MỘT SỐ SẢN PHẨM CÓ GIÁ TRỊ

Công nghệ - Môi trường

... 206,42 232 ,36 222,08 GC 0 0 68,79 EC 45, 53 47,84 45,16 45,16 65,65 EGCG 580,54 577, 93 431 ,14 431 ,14 292, 93 ECG 138 ,52 132 ,27 1 03, 09 1 03, 09 87,98 Tổng lượng catechin 886,69 910 ,31 786,11 701,82 737 ,40 ... nguyên liệu khô 82 3. 3 THU NHẬN CAFFEINE 83 3 .3. 1 Xác đònh hiệu suất thu nhận sản phẩm caffeine so với khối lượng nguyên liệu khô 83 67 3. 3.2 Xác đònh hàm lượng caffeine ... 03 1.2.1 Dung môi ly trích 03 1.2.2 Phương pháp ly trích 04 1 .3 CHLOROPHYLL 04 1 .3. 1 Các sắc tố tự nhiên 04 1 .3. 1.1 Chorophyll 05 1 .3. 1.2...
 • 151
 • 1,016
 • 6

Phát triển nghiệp vụ quyền chọn và một số mô hình định giá quyền chọn ngoại tệ tại Việt Nam

Phát triển nghiệp vụ quyền chọn và một số mô hình định giá quyền chọn ngoại tệ tại Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... ngẫu nhiên theo phương trình (2 .3. 1) (2 .3. 2) giá trị danh mục Π biến động ngẫu nhiên Theo (2 .3. 3) ta có vi phân Π: (2 .3. 4) d Π = − df + ∆dS Thay dS từ (2 .3. 1), df từ (2 .3. 2) vào (2 .3. 4) nhóm lại ... Hằng 0.162 436 0.0061 93 0.002281 0.0 230 78 0. 135 280 0.12 838 9 1.265189 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion 0.2070 0.000917 0.0 231 04 -4.692082 -4.66 438 5 Do |τ| ... ngày tăng lên: Năm 2004 tăng 30 %, từ năm 2005-2007 trung bình tăng khoảng 20%/năm Trong đó, giao dịch giao chiếm từ 90-95%, giao dịch quyền chọn ngoại tệ chiếm từ 1-5%, tỉ trọng nhỏ 2.4 .3 Đánh...
 • 81
 • 426
 • 0

Phân lập các gen có giá trị kinh tế của cây trồng nông lâm nghiệp việt nam, thiết kế vector, tạo các chủng agrobacterium phục vụ cho tạo giống cây trồng chuyển gen

Phân lập các gen có giá trị kinh tế của cây trồng nông lâm nghiệp việt nam, thiết kế vector, tạo các chủng agrobacterium phục vụ cho tạo giống cây trồng chuyển gen

Báo cáo khoa học

... khác Thực tế đạt Tổng SNKH 800 800 1 732 ,22 1 732 ,221 Nguồn khác Xây dựng, sửa chữa nhỏ Chi khác Tổng cộng 74 74 73 73 4 83 3161 4 83 3161 4 43, 779 30 49 4 43, 779 30 49 - Lý thay đổi: Số kinh phí thực ... sinh học Điện thoại:04 38 362599 Fax: 04 38 3 631 44 Website: www.ibt.ac.vn Địa chỉ: 18-Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Họ tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS Trương Nam Hải Số tài khoản: 931 01 064 Ngân hàng: ... hành biểu thử nghiệm cấu trúc pCB301 chứa 35 S promoter + gen vip3A sửa mã; Chuyển giao hai chủng Agrobacterum chứa vector pCB301 tái tổ hợp pCB301-cryIA(c) pCB301SP-cryIA(c) cho đề tài ”Nghiên...
 • 247
 • 530
 • 0

hoàn thiện quy trình vi nhân giống để phát triển một số cây trồng có giá trị phục vụ chương trình nông lâm nghiệp bền vững của việt nam

hoàn thiện quy trình vi nhân giống để phát triển một số cây trồng có giá trị phục vụ chương trình nông lâm nghiệp bền vững của việt nam

Báo cáo khoa học

... Đoài, bưởi Diễn 25 24 26 26 27 28 28 32 32 33 36 2.2.4 2.2.5 2 .3 2 .3. 1 2 .3. 2 2 .3. 3 2 .3. 4 CHƯƠNG III 3. 1 3. 2 CHƯƠNG IV 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1 .3 4.2 4.2.2 4.2 .3 Quy mô triển khai SXTN để hoàn thiện ... lan giống 38 38 38 38 40 44 44 45 45 45 46 46 46 58 66 72 72 81 83 4.2.4 4 .3 4 .3. 1 4 .3. 2 4 .3. 3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4 .3 CHƯƠNG V 5 CHƯƠNG VI Các loại bệnh lan biện pháp phòng trừ NỘI DUNG 3: HOÀN ... tích thân tương ứng 101, 127 1 03, 6 dm3/cây với suất tương ứng 23, 38 30 m3/ha/năm, giống đối chứng hạt bạch đàn urô tích thân 41,4- 43, 8 dm3/cây suất đạt 8-10 m3/ha/năm (Nguyễn Sỹ Huống, Huỳnh...
 • 142
 • 382
 • 1

nghiên cứu qui trình công nghệ phân lập, làm sạch và bảo quản một số giống tảo có giá trị kinh tế cao phục vụ nghề nuôi trồng thuỷ sản

nghiên cứu qui trình công nghệ phân lập, làm sạch và bảo quản một số giống tảo có giá trị kinh tế cao phục vụ nghề nuôi trồng thuỷ sản

Sinh học

... 0. 237 0.228 0.299 0.292 0.296 0 .30 0 0 .30 9 0.279 10 0 .37 4 0 .35 4 0 .34 8 0 .35 3 0 .37 0 0 .34 1 12 0 .39 3 0 .35 6 0 .35 4 0 .36 8 0 .37 0 0 .35 3 14 0. 432 0 .39 3 0 .37 4 0 .39 4 0.401 0 .37 0 Thí nghiệm đợc tiến hành lặp ... 0.180 0.2 03 0.209 0.245 0 .34 8 0. 232 0.250 0.2 63 0.2 53 0.266 0.295 10 0.286 0.298 0 .31 2 0.290 0 .30 5 0 .38 3 14 0.295 0 .32 0 0 .33 2 0 .32 4 0 .32 3 0 .38 6 38 Đồ thị 7: ảnh hởng TA lên sinh trởng tảo Ch.vulgaris ... 0. 134 0.142 0.145 0.147 0.11 0.190 0.198 0.204 0.184 0. 230 0.216 0.226 0.250 0.242 0. 235 0.242 0.245 0.248 0.241 11 0 .38 0 0 .36 4 0 .38 7 0 .37 2 0 .30 2 13 0 .36 9 0 .35 3 0 .36 5 0 .36 4 0 .35 9 15 0.400 0 .38 4...
 • 56
 • 829
 • 2

Thiết kế cung cấp điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ khí tại xí nghiệp cơ điện – công ty TNHH một thành viên apatít việt nam

Thiết kế cung cấp điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ khí tại xí nghiệp cơ điện – công ty TNHH một thành viên apatít việt nam

Công nghệ - Môi trường

... 0,75 Vậy : Pttn3 = kmax.ksd.P∑ = 2,1.0.2.69,6 = 29, 23 kW Qttn3 = Pttn3 tanϕ = 29, 23. 0,75 = 21,92 kVAr Pttn2 + Qttn Sttn3 = 29, 232 + 21,922 = = 36 , 53 kVA S tt Itt3 = 3. U dm 36 , 53 3.0 ,38 = = 55,50 ... 5,5 3, 6 2,8x2 4,7 10,11 10 6,2 2,5 2,4 5,5 12 13 14 15 16 17 18 19 1,7 20 1,1 0,7 15,5 2,2 12 1,2x3 2,8 1,5x2 20 21 22 31 24 25 26 27 28 ,32 ,33 30 23, 29 8,5 3, 6 1,5 2,4 4,5 2,4 2,5x2 2,8 34 43 36 ... Tổng 1 1 1 1 11 8,5 3, 6 1,5 2,4 4,5 2,4 2,5x2 2,8 0,6 0,85 0,8 0,7 0,65 0,6 0,65 0,6 0,6 0,7 2, 53 12,5 16,14 7,8 3, 5 6,08 10,52 6,08 6 ,33 x2 6,07 83, 88 34 43 36 37 38 39 40 41 35 , 42 44 0,8 0,65...
 • 124
 • 233
 • 2

Tổng quan về một số loại dầu có giá trị dinh dưỡng cao

Tổng quan về một số loại dầu có giá trị dinh dưỡng cao

Khoa học tự nhiên

... Xenlulo Tro 43, 8-44,6 2,9 -3, 4 52,0-56 ,3 1,2-1,6 66,0-68,2 19,8-20,2 8,8-9,4 18,9-19,7 6,5-7,0 25 ,3- 26,9 18,0-19,2 30 ,2 -34 ,0 20,1-20,6 67,1-68,4 0,6-0,9 3, 9-4,0 8,4-9,8 2,9 -3, 1 2,8 -3, 0 2,4-2,7 ... sang dạng cứng có cấu trúc sạn _ Khi độ nhiệt tiếp tục tăng lên, tính dẻo protein bị biến tính lại nâng lên. Tính dẻo tiếp tục tăng tăng độ nhiệt lên cao đến độ nhiệt 150-1800C bột chưng sấy lại trở ... Vỏ Lipit 22 ,3- 25,2 37 ,3- 40,2 0,4-0,6 Protein 25,5-29,4 34 ,1 -37 ,5 3, 4-4,6 Xenlulo 12,4-18,7 1,2-2,1 39 ,4-51,4 Tro 4,2-4,5 4,9-5,2 1,2-1,9 3/ Lanh: Giá trị kinh tế lanh lấy sợi, hạt để chế biến...
 • 26
 • 449
 • 0

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai bằng kỹ thuật GIS, phục vụ đánh giá đất nông nghiệp huyện văn yên tỉnh yên bái

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai bằng kỹ thuật GIS, phục vụ đánh giá đất nông nghiệp huyện văn yên  tỉnh yên bái

Khoa học tự nhiên

... C L i cam ủoan i L i c m n 1 03 M cl c 1 03 Danh m c cỏc ch vi t t t 1 03 Danh m c b ng 1 03 Danh m c s ủ 1 03 M U 1.1 Tớnh c p thi t c a ủ ti 1.2 M c ủớch c a ủ ti 1 .3 Yờu c u c a ủ ti 2 T NG QUAN ... u 37 3. 2 N i dung nghiờn c u 37 3. 3 Phng phỏp nghiờn c u 38 K T QU NGHIấN C U V TH O LU N 40 4.1 c ủi m t nhiờn 40 Vi t Nam 4.1.1 V trớ ủ a lý 40 4.1.2 c ủi m ủ a hỡnh, ủ a m o 40 4.1 .3 c ... c nụng nghi p 38 3. 3 .3 Phng phỏp ch ng x p b n ủ b ng cụng ngh GIS ng d ng ph n m m ARCINFOR ủ ch ng ghộp cỏc b n ủ ủn tớnh theo phng phỏp c p ủụi nh m t o b n ủ ủn v ủ t ủai 3. 3.4 Phng phỏp...
 • 112
 • 742
 • 3

Tài liệu MỘT SỐ LOÀI CÁ CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ Ở VIỆT NAM pdf

Tài liệu MỘT SỐ LOÀI CÁ CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ Ở VIỆT NAM pdf

Ngư nghiệp

... tên Thủy sản Việt Nam - Nhóm cá biển (tepbac.com) 32 Loài 33 CÁ DƯA XÁM Muraenesox cinereus (Forskal, 1775) Tên thường gọi tiếng Việt Tên địa phương Tên thường gọi tiếng Anh Tên gọi thị trường ... mục tên Thủy sản Việt Nam - Nhóm cá biển (tepbac.com) 33 Loài 34 CÁ DÌA CÔNG Siganus guttatus (Bloch, 1787) Tên thường gọi tiếng Việt Tên địa phương Tên thường gọi tiếng Anh Tên gọi thị trường Úc ... hình củ cà rốt với 27 – 32 nhánh phụ phân nhánh dạng Vây lưng có – 10 tia cứng rãnh thấp, phần thứ hai vây lưng tia cứng, có 30 – 35 tia mềm Vây ngực dài trung bình khoảng 3/ 4 chiều dài đầu Vây...
 • 148
 • 1,551
 • 5

bài giảng quản trị tài chính - chương 7 - chính sách phân chia lợi tức và giá trị doanh nghiệp

bài giảng quản trị tài chính - chương 7 - chính sách phân chia lợi tức và giá trị doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

... mục tiêâu củûa DN h đ đ i DN @ Hướng sử dụng lợi nhuận ròng: * Dùng toàn để tăng vốn * Dung phan đe chia co tức phan đe tăng vốn Dùng phần để cổ tưc, phần để tang von * Dùng toàn để chia cho cổ ... gia tang gia trò DN tăng giá * Nếu hội đầu tư không nhiều Lãng phí vốn Ảnh hường đến giá trò DN b Khi lợi nhuận ròng giữ lại * Nếu DN có hội đầu tư Phải huy động vốn từ bên Tăng CP huy động vốn, ... cổ đông Số lượng cổ phiếu tăng Giá cổ phiếu giảm b Phân chia cổ phần Là hình thức chia nhỏ giá trò cổ phiếu hành hay chuyển đổi cổ phiếu củ cổ phiếu So lượng co phieu tăng Gia co phieu giam Số...
 • 14
 • 491
 • 0

Một số loại cá có giá trị kinh tế Việt Nam potx

Một số loại cá có giá trị kinh tế Việt Nam potx

Ngư nghiệp

... tên Thủy sản Việt Nam - Nhóm cá biển (tepbac.com) 32 Loài 33 CÁ DƯA XÁM Muraenesox cinereus (Forskal, 1775) Tên thường gọi tiếng Việt Tên địa phương Tên thường gọi tiếng Anh Tên gọi thị trường ... mục tên Thủy sản Việt Nam - Nhóm cá biển (tepbac.com) 33 Loài 34 CÁ DÌA CÔNG Siganus guttatus (Bloch, 1787) Tên thường gọi tiếng Việt Tên địa phương Tên thường gọi tiếng Anh Tên gọi thị trường Úc ... hình củ cà rốt với 27 – 32 nhánh phụ phân nhánh dạng Vây lưng có – 10 tia cứng rãnh thấp, phần thứ hai vây lưng tia cứng, có 30 – 35 tia mềm Vây ngực dài trung bình khoảng 3/ 4 chiều dài đầu Vây...
 • 147
 • 1,426
 • 1

Giáo trình hướng dẫn cách tận dụng những đồ dùng gia đình có giá trị nông nghiệp vào công nghiệp phần 8 potx

Giáo trình hướng dẫn cách tận dụng những đồ dùng gia đình có giá trị nông nghiệp vào công nghiệp phần 8 potx

Cao đẳng - Đại học

... địa phương có mức giao thích hợp cho hộ gia đình nông dân lập trang trại sản xuất Nông, lâm, ngư nghiệp xoay quanh mức hạn điền trước hết phải ưu tiên giao đất cho hộ nông dân sinh sống địa phương, ... nghị định 51/1999/NDCP, ngày 18/7/1999 Bộ tài dự thảo bổ sung sửa đổi nghị định số 30 /1998/ND - CP, ngày 15 /3/ 1998 quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định đối ... nông nghiệp - nông thôn NXB nông thôn, NXB nông nghiệp Hà Nội 19 93 Kinh tế trang trại gia đình giới Châu NXB thống kê - Hà Nội 19 93 Trang trại gia đình Việt Nam giới NXB Chính trị quốc gia - Hà...
 • 8
 • 219
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tận dụng những đồ dùng gia đình có giá trị nông nghiệp vào công nghiệp phần 7 doc

Giáo trình hướng dẫn cách tận dụng những đồ dùng gia đình có giá trị nông nghiệp vào công nghiệp phần 7 doc

Cao đẳng - Đại học

... thuỷ sản, làm cho quy mô đất nông nghiệp tăng lên thu hút kinh doanh giải việc làm, đảm bảo thu nhập cho phận lao động dư thừa nông thôn, góp phần làm tăng khối lượng loại nông sản hàng hoá đáp ... ngày tăng nhà nước cho nông nghiệp nông thôn với nỗ lực cao nông dân sản xuất nông nghiệp nước ta có bước phát triển đáng kể so với nay, chưa trở 56 thành nông nghiệp đại, sản xuất nông nghiệp tăng ... công nghệ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng kết cấu hạ tầng tăng cường công tác quản lý nhà nước Như vậy, với chủ trương trên, phương hướng phát triển kinh tế trang trại nước ta thời gian tới...
 • 9
 • 258
 • 0

Xem thêm