hoá lý trắc nghiệm

Rối loạn chuyển hóa Protein Trắc nghiệm sinh bệnh

Rối loạn chuyển hóa Protein Trắc nghiệm sinh lý bệnh

Y học thưởng thức

... trì cân nitơ D Cân nitơ âm tính tăng dị hoá protid E Cân nitơ dương tính thể phát triển Về cân nitơ, nhận định sau đúng, ngoại trừ: A 6,25g protid giáng hoá tạo 1g nitơ B Nitơ tiết chủ yếu nước ... B Nitơ tiết chủ yếu nước tiểu C Nitơ có thải mồ hôi D Nitơ có thải đường tiêu hoá E Cân nitơ dương tính tăng dị hoá protid 8.Thành phần protid huyết tương mà tế bào thể trực tiếp tiêu thụ là: ... tương đúng, trừ: A Mất protid qua đường tiêu hoá bệnh viêm ruột xuất tiết B Mất protid qua nước tiểu hội chứng thận hư C Mất protid qua da bỏng D Tăng dị hoá protid nhược tuyến giáp E Tăng sử dụng...
 • 6
 • 2,084
 • 57

thuyết về phản ứng Hóa học - Trắc nghiệm Hóa học 12

Lý thuyết về phản ứng Hóa học - Trắc nghiệm Hóa học 12

Hóa học

... ph n ng hoá h n H s nhi t c a t c ph n ng có giá tr A B 2,5 C D Câu 13: Khi nhi C, t ph n ng hoá h t ph n n hành 30 n c n th c hi n nhi A 40oC B 500C C 600C D 700C Câu 14: M t ph n ng hoá h c ... 0,014 Câu 10: Khi nhi C, t c a m t ph n ng hoá h n Khi nâng nhi 0 t 25 C lên 75 C t ph n A 32 l n B l n C l n D 16 l n Câu 11: Khi nhi C, t c a m t ph n ng hoá h n Khi nhi gi m t 700C xu ng 400C ... c) thuy t v ph n ng hóa h c Câu 15: hoà tan m t t m Zn dung d ch HCl 200C c n 27 phút t dung d ch HCl nói 400 hoà tan h t t ch HCl 550C c n th i gian A 60s B 34,64s C 54,54s D 40s D ng 3: Lý...
 • 6
 • 246
 • 0

thuyết và bài tập về phân bón Hóa học - Trắc nghiệm Hóa học 12

Lý thuyết và bài tập về phân bón Hóa học - Trắc nghiệm Hóa học 12

Hóa học

... - A Ca3(PO4)2 Câu 17: B Ca(H2PO4)2 C CaHPO4 D Ca(H2PO4)2 CaSO4 2O5 A 65,9 B 56,9 C 32,95 D 69,5 Câu 18: M t m ng 15,55g...
 • 2
 • 1,847
 • 22

Đề ôn tập chương 1 hóa 11: Trắc nghiệm có đáp án chương Điện ly

Đề ôn tập chương 1 hóa 11: Trắc nghiệm có đáp án chương Điện ly

Lớp 11

... tượng xảy B Xuất kết tủa màu nâu đỏ đồng thời có khí thoát C Chỉ thấy xuất kết tủa màu trắng D Xuất kết tủa màu trắng đồng thời có khí thoát Câu 42: Dung dịch chất sau không dẫn điện? A C2H5OH...
 • 8
 • 537
 • 7

bài toán về quản trắc nghiệm.DOC

bài toán về quản lý trắc nghiệm.DOC

Kế toán

... giáo viên học sinh Làm đến đâu? Chương trình thiết kế form trắc nghiệm tương đương vói môn:Toánhọc Vật lý, Văn học,Lịch sử.Mỗi đề trắc nghiệm gồm câu, câu có lựa chọn để trả lời.Thời gian làm phút.Khi ... tác nhân Người dùng Lịch sử Văn học Kết trắc nghiệm Người dùng Vật Toán học Hướng dẫn Nguyễn Thị Quý file hướng dẫn SBD 238 Đề Tài Visual Basic Trắc Nghiệm Tổng Hợp Giao Diện Form Frmchinh ... 238 Đề Tài Visual Basic Trắc Nghiệm Tổng Hợp st = st + Chr(13) st = st + Chr(13) st = st + " Bạn chọn mục Toán, Vậtlý,Văn học,Lịch sử Trên menu Trắc +Chr(13) st = st + " Nghiệm" + Chr(13) st =...
 • 52
 • 312
 • 0

Bài toán về quản trắc nghiệm

Bài toán về quản lý trắc nghiệm

Kĩ thuật Viễn thông

... Tam khả áp dụng phương pháp học tâp thi cử theo hinh thức giáo viên học sinh Làm đến đâu? Chương trình thiết kế form trắc nghiệm tương đương vói mơn: Tốnhọc Vật lý, Văn học,Lịch sử.Mỗi đề trắc ... Chương trình trắc nghiệm kiểm tra kiến thức” +Chr(13) st = st + Chr(13) 38 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN st = st + Chr(13) Bạn chọn mục Tốn, Vậtlý,Văn học,Lịch sử st = st + " Trên menu Trắc +Chr(13) ... thơng tin vào, mối quan hệ hệ thống với tác nhân ngồi Người dùng Lịch sử Văn học Kết trắc nghiệm Người dùng Vật Tốn học Hướng dẫn file hướng dẫn THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Giao Diện Form Frmchinh...
 • 54
 • 163
 • 0

Bài toán về quản trắc nghiệm (BC;10)

Bài toán về quản lý trắc nghiệm (BC;10)

Kĩ thuật Viễn thông

... Tam khả áp dụng phương pháp học tâp thi cử theo hinh thức giáo viên học sinh Làm đến đâu? Chương trình thiết kế form trắc nghiệm tương đương vói mơn: Tốnhọc Vật lý, Văn học,Lịch sử.Mỗi đề trắc ... Chương trình trắc nghiệm kiểm tra kiến thức” +Chr(13) st = st + Chr(13) 38 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN st = st + Chr(13) Bạn chọn mục Tốn, Vậtlý,Văn học,Lịch sử st = st + " Trên menu Trắc +Chr(13) ... thơng tin vào, mối quan hệ hệ thống với tác nhân ngồi Người dùng Lịch sử Văn học Kết trắc nghiệm Người dùng Vật Tốn học Hướng dẫn file hướng dẫn THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Giao Diện Form Frmchinh...
 • 54
 • 203
 • 0

VẬT TRẮC NGHIỆM 12

VẬT LÝ TRẮC NGHIỆM 12

Vật lý

... Trong thí nghiệm sau đây, thí nghiệm dùng để đo bước sóng ánh sáng? A Thí nghiệm tán sắc ánh sáng NewTon B Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng * C Thí nghiệm ánh sáng đơn sắc D Thí nghiệm ... D 0,5μm Câu 26: Trong thí nghiệm Iâng tượng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, công thức xác định khoảng vân giao thoa là: A (k + ) B k C (k - ) D Câu 27: Trong thí nghiệm Iâng tượng giao thoa ... En B ε = Em – En * C ε = En – Em D ε > Em – En Câu 32: Trong thí nghiệm với tế bào quang điện, catôt tế bào quang điện có công thoát A Chiếu ánh sáng có bước sóng λ < λ0 đến catôt Gọi m khối lượng...
 • 39
 • 101
 • 0

387 câu hóa học trắc nghiệm

387 câu hóa học trắc nghiệm

Hóa học

... thái : a) Kích thích b) Lai hoá sp2 c) Tự phân cực d) Cân động 33/ Những phương pháp chế hoá dầu mỏ chủ yếu : a) Crackinh xúc tác b) Crackinh nhiệt c) Chưng cất d) Cacbon hoá Phương pháp sai ? 34/ ... tố c) Đoạn mạch d) Mắt xích cấu trúc 39/ Quá trình polome hoá có kèm theo tạo thành phân tử đơn giản gọi : a) Đime hoá b) Đề polime hoá c) Trùng ngưng d) Đồng trùng hợp 40/ Số mắt xích cấu trúc ... lặp lại phân tử lớn polime gọi : a) Số chínhcủa polime b) Hệ số polime hoá c) Yếu tố polime d) Khả polime hoá 41/ Số polime hoá mẫu cao su Butien ( M ≈ 40.000 ) : a) 400 b) 550 c) 800 d) 740 42/...
 • 9
 • 196
 • 2

DE THI HOA 10( TRAC NGHIEM 50CAU)

DE THI HOA 10( TRAC NGHIEM 50CAU)

Ngữ văn

... A S có mức oxihoá trung gian B S có mức oxihoá cao C S có mức oxihoá thấp D S có đôi electron tự Câu 17: Chỉ dùng phenolphtalein nhận biết ... dùng để điều chế O2 phòng thí nghiệm? A Chưng cất phân đoạn không khí lỏng B Phân huỷ H2O2, xúc tác MnO2 C Điện phân H2O D Điện phân dung dịch CuSO4 Câu 19: Liên kết hoá học tinh thể NaCl thuộc ... học tinh thể NaCl thuộc loại: A Liên kết ion B Liên kết phối trí C Liên kết cộng hoá trị không cực D Liên kết cộng hoá trị có cực Câu 20: Dãy gồm ion X+, Y-, nguyên tử Z có cấu hình electron 1s22s22p63s23p6...
 • 3
 • 173
 • 2

Hóa 12 - Trắc nghiệm - Sắt, kim loại khác

Hóa 12 - Trắc nghiệm - Sắt, kim loại khác

Hóa học

... phương trình hoá học hai phản ứng sau: FeO + CO  → Fe + CO2 3FeO + 10HNO3  → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O Hai phản ứng chứng tỏ FeO chất A có tính oxi hoá B có tính khử C vừa có tính oxi hoá, vừa có ... Câu 20: Dung dịch FeSO4 dung dịch CuSO4 tác dụng với A Ag B Fe C Cu D Zn Câu 21: Chất có tính oxi hoá tính khử A Fe B Fe2O3 C FeO D FeCl2 Câu 22: Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức A Fe(OH)3 ... 2(SO4)3 tác dụng với dung dịch A NaOH B NaCl C Na2SO4 D CuSO4 +X +Y → Câu 26: Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe → FeCl3  Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với phản ứng) Hai chất X, Y A NaCl, Cu(OH)2 B HCl,...
 • 5
 • 473
 • 8

Hóa 12 - Trắc nghiệm - KL kiềm, nhôm

Hóa 12 - Trắc nghiệm - KL kiềm, nhôm

Hóa học

... Ca2+, Mg2+ B HCO3-, Cl- C SO42-, Cl- D Na+, K+ Câu 15: Cho 1,8 gam kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát 1,68 lít khí H2 (đktc) Muối thu sau phản ứng có khối lượng A 5,25 gam ... 7,5 gam C 6,432 gam D 7,125 gam Câu 16: Dẫn khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch Ca(OH) 2, tượng hoá học xảy A có kết tủa trắng, kết tủa không tan CO2 dư B có kết tủa trắng, kết tủa tan CO2 dư ... B KCl NaNO3 C NaCl H2SO4 http://NgocLinhSon.violet.vn 8/8 D Na2SO4 KOH Câu 16: Cho phương trình hoá học: aAl + bFe 2O3 → cFe + dAl 2O3 (a, b, c, d số nguyên, tối giản) Tổng hệ số a, b, c, d A...
 • 8
 • 218
 • 3

Hóa 12 - Trắc nghiệm - Đại cương kim loại

Hóa 12 - Trắc nghiệm - Đại cương kim loại

Hóa học

... ăn mòn hoá học C ăn mòn điện hoá D lão hoá kim loại Câu 27: Bản chất ăn mòn hoá học A phản ứng oxi hoá - khử B phản ứng hoá hợp C phản ứng D phản ứng trao đổi Câu 28: Chỉ đâu ăn mòn điện hoá A ... cho biết vật bị ăn mòn theo loại nào? A ăn mòn hoá học B ăn mòn vật C ăn mòn điện hoá D ăn mòn học Câu 30: Khi điều chế khí hiđro phòng thí nghiệm cách cho kẽm (Zn) tác dụng với dung dịch ... Cu A chất khử mạnh B chất oxi hoá mạnh C chất oxi hoá yếu D chất khử yếu Câu 14: Cho phản ứng sau: Cu + 2Fe3+  → Cu2+ + 2Fe2+ Chất hay ion đóng vai trò chất oxi hoá mạnh A Cu B Fe3+ C Cu2+ D...
 • 8
 • 739
 • 27

hoa 11-trac nghiem vo co

hoa 11-trac nghiem vo co

Ngữ văn

... chất: A) Vừa khử, vừa oxihoá B) Vừa khử, vừa oxihoávà tính chất khác 49) Oxi hoá amoniac khí clo, sản phẩm thu là: A) N2, HCl B) N2, NH4Cl C) NH4Cl, H2O C) Khử D) Oxi hoá D) NH4Cl 50) Cho FeO ... 25) Những cặp hydroxit tan dung dòch kiềm: A) Fe(OH)3, Cu(OH)2 B) Al(OH)3, Mg(OH)2 26) Oxit nitơ hoá nâu đỏ điều kiện thường: A) N2O B) NO2 C) N2O5 C) Fe(OH)3, Zn(OH)2 D) Al(OH)3, Zn(OH)2 D) NO ... Cu A) Fe(NO3)2, NO2, H2O B) Fe(NO3)2, NO, H2O C) Fe(NO3)3, NO, H2O D) Fe(NO3)3, NO2, H2O 44) Oxi hoá amoniac điều kiện có xúc tác Pt đun nóng, sản phẩm thu là: A) NO, H2O B) NO2 , H2O C)N2O, H2O...
 • 6
 • 203
 • 10

300 cau hoi de thi vi xu ly trac nghiem hay nhat

300 cau hoi de thi vi xu ly trac nghiem hay nhat

Phần cứng

... B Đếm kiện C Tạo tốc độ baud cho cổng nối tiếp D Cả Câu 64: Tần số dao động vi xử 8051 định: A Tốc độ xử lệnh B Tốc độ ngắt C Khả giao tiếp D Tần số thiết bị Câu 65: Chuỗi lệnh thực hiện: ... C Tần số dao động thạch anh D Tốc độ baudrate, tần số hoạt động port nối tiếp Câu 47: Bộ vi xử CPU: A Đơn chip B Đa chip C Vi mạch đơn D Vi mạch đa Câu 48: Con trỏ liệu DPTR dùng để truy xuất: ... Định địa tuyệt đối D Định địa chỉ số Câu 115: Dùng lệnh MOV A Kết thúc TMOD C Thiết lập tốc độ xử D có ý nghĩa: Khởi động TMOD B TMOD, 0010xxxxB Tất sai Câu 116: Vùng RAM định địa bit nhớ liệu...
 • 53
 • 2,095
 • 8

hoa hoc trac nghiem

hoa hoc trac nghiem

Tư liệu khác

... Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn - 2008 Chơng đại cơng hoá hữu Thành phần nguyên tố hợp chất hữu : A bao gồm tất nguyên tố bảng ... hiđrat hoá cho hỗn hợp (Y) gồm hai rợu ( X) : A (CH3)2CH=CH2 CH3-CH = CH - CH3 B CH3-CH=CH-CH3 CH3-CH2-CH=CH2 C CH2=CH2 CH3-CH=CH2 D CH2-CH=CH-CH3 CH2-CH2-CH=CH2 14 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ... mol C mol 20 D 1,5 mol Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn - 2008 Có este có đồng phân axit no đơn chức rợu no đơn chức tạo thành Để xà phòng hoá 22,2 gam hỗn hợp este nói phải dùng vừa...
 • 48
 • 196
 • 0

Cấu trúc đề thi môn Hoá học (Trắc nghiệm) 2010

Cấu trúc đề thi môn Hoá học (Trắc nghiệm) 2010

Cao đẳng - Đại học

... tất thí sinh (40 câu) Nguyên tử, bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học, liên kết hoá học: câu Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân hoá học: câu Sự điện li: câu Cacbon, silic, nitơ, photpho, ... kiến thức hoá học hữu thuộc chương trình phổ thông: câu Phần riêng: Thí sinh làm hai phần (phần A phần B) A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu): - Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân hoá học, ... loại kiềm thổ, nhôm; hợp chất chúng: câu Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô thuộc chương trình phổ thông: câu Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon: câu Dẫn xuất halogen, ancol, phenol: câu...
 • 3
 • 205
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: tổng quan về công ty cổ phần habada bắc giang thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần habada bắc giang những nhân tố thuộc nội bộ doanh nghiệp những nhân tố thuộc môi trƣờng vi mô môi trƣờng ngành những nhân tố thuộc môi trƣờng vĩ mô một số vấn đề lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệ đổi mới về cơ chế và phương pháp quản lý giải pháp sáp xếp điều chỉnh lại các doanh nghiệp thành viên thuộc tổng công ty điện lực việt nam giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực các giải pháp chủ yêu để nâng cao hiệu quả kinh doanh của tổng công tv điện lực việt nam định hướng phát triển của tổng công ty điện lực việt nam điểm và định hướng phát triển nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của tổng công ty điện lực việt nam trong thời gian tới vấn đề về giá điện tác động của yếu tô vốn và lao động đến kết quả kinh doanh điện của evn đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của tct điện lực việt nam hiệu quả sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh thực trạng iiiệu quả kinh doanh của tổng công ty điện lực việt nam các bài học kinh nghiệm rút ra đối với việt nam nghiệm nâng cao hiệu qủa kinh doanh điện của một số quốc gia trên thế giới nhân tố bên ngoài