hoá lý dành cho sinh viên

Rối loạn chuyển hóa Lipid Trắc nghiệm sinh bệnh

Rối loạn chuyển hóa Lipid Trắc nghiệm sinh lý bệnh

Y học thưởng thức

... Tăng cholesterol C Tăng LDL D Tăng cholesterol LDL E Tăng lipìd 22.Thông số máu có giá trị lâm sàng lớn tiên lượng tăng nguy xơ vữa động mạch là: A Tăng lipid B Tăng triglycerid C Tăng cholesterol ... LCAT (lecithin cholesterol acyl transferase) D Giảm lipoprotein lipase giảm apo C-II E Giảm men HTGL (hepatic triglyxêrit lipase) 38 Công thức tính cholesterol LDL: LDLc (mg/dL) = Cholesterol toàn ... triglycerid từ ruột đến gan B Vận chuyển triglycerid từ gan vào máu C Vận chuyển cholé terol đến tê bào tiêu thụ D Vận chuyển cholesterol từ tế bào ngoại vi gan E Chưa rõ, tăng có liên quan đến chứng...
 • 8
 • 2,589
 • 81

Rối loạn chuyển hóa Protein Trắc nghiệm sinh bệnh

Rối loạn chuyển hóa Protein Trắc nghiệm sinh lý bệnh

Y học thưởng thức

... tương dễ bị kết tủa cho phản ứng với muối kim loại nặng C Huyết tương dễ bị kết tủa giảm trạng thái phân tán ổn định protid D Phản ứng kết tủa huyết tương đặc hiệu cho bệnh nguyên nhân E Phản ... B Nitơ tiết chủ yếu nước tiểu C Nitơ có thải mồ hôi D Nitơ có thải đường tiêu hoá E Cân nitơ dương tính tăng dị hoá protid 8.Thành phần protid huyết tương mà tế bào thể trực tiếp tiêu thụ là: ... tăng axit amin niệu sau xảy cho axit amin: A Cystin niệu B Histidin niệu C Aminoglycin niệu D Bệnh Harnup E Hội chứng Fanconi 10.Chứng tăng axit amin niệu sau xảy cho axit amin: A Cystin niệu...
 • 6
 • 1,982
 • 55

thuyết về phản ứng Hóa học - Trắc nghiệm Hóa học 12

Lý thuyết về phản ứng Hóa học - Trắc nghiệm Hóa học 12

Hóa học

... ph n ng hoá h n H s nhi t c a t c ph n ng có giá tr A B 2,5 C D Câu 13: Khi nhi C, t ph n ng hoá h t ph n n hành 30 n c n th c hi n nhi A 40oC B 500C C 600C D 700C Câu 14: M t ph n ng hoá h c ... (k) u su t ph n ng t ng h p ph i A Gi m nhi áp su t C gi m áp su t Câu 6 :Cho cân b ng hoá h c: N (k) + 3H (k) Cân b ng hoá h c không b chuy n d ch A i áp su t c a h C i nhi t B áp su t D Gi ... Câu 7: Cho cân b ng hoá h c: N (k) + 3H (k) Cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n A t c a h ph n ng B c a h ph n ng C gi m áp su t c a h ph n ng D thêm ch t xúc tác vào h ph n ng thi Câu 8: Cho...
 • 6
 • 237
 • 0

thuyết và bài tập về phân bón Hóa học - Trắc nghiệm Hóa học 12

Lý thuyết và bài tập về phân bón Hóa học - Trắc nghiệm Hóa học 12

Hóa học

... (NH4)2HPO4: 20 kg, (NH4)3PO4: 26 kg D Câu 28: Khi cho khí NH3 A Câu 29: B C D 4H2PO4 3PO4 A 201,6 m3 B 153 m3 C 20,6 m3 (NH4)2HPO4 D 32,5 m3 Giáo viên: : Hocmai.vn 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang ... 25: A (NH4)3PO4 C (NH4)2SO4 (NH4)2HPO4 Câu 26: A NH4Cl, Ca(H2PO4)2 KCl C (NH4)2HPO4 KNO3 Câu 27: Cho 13,44 m3 khí NH3 C 72,9 D 79,3 B D B NH4NO3 (NH4)3PO4 D NH4H2PO4 (NH4)2HPO4 B NH4NO3, Ca(H2PO4)2 ... - A Ca3(PO4)2 Câu 17: B Ca(H2PO4)2 C CaHPO4 D Ca(H2PO4)2 CaSO4 2O5 A 65,9 B 56,9 C 32,95 D 69,5 Câu 18: M t m ng 15,55g...
 • 2
 • 1,664
 • 18

Đề ôn tập chương 1 hóa 11: Trắc nghiệm có đáp án chương Điện ly

Đề ôn tập chương 1 hóa 11: Trắc nghiệm có đáp án chương Điện ly

Lớp 11

... thời có khí thoát C Chỉ thấy xuất kết tủa màu trắng D Xuất kết tủa màu trắng đồng thời có khí thoát Câu 42: Dung dịch chất sau không dẫn điện? A C2H5OH B NaCl C NaHCO3 D CuSO4 Câu 43: Cho dung dịch ... NaHCO3, NaHSO4 Câu 44: Cho phản ứng H2PO4– + OH– C Na2HPO3 D NaH2PO4, NaH2PO3 → HPO42- + H2O Trong phản ứng ion H2PO4– có vai trò A Axit B Bazơ C lưỡng tính D trung tính Câu 45: Cho phản ứng sau NaHCO3 ... Câu 52: Cho dung dịch đánh số thứ tự sau: 1.KCl Na2CO3 CuSO4 CH3COONa Al2(SO4)3 NH4Cl NaBr K2S Hãy chọn phương án dung dịch có pH < phương án sau: A 1, 2, B 3, 5, C 6, 7, D 2, 4, Câu 53: Cho dung...
 • 8
 • 488
 • 7

bài toán về quản trắc nghiệm.DOC

bài toán về quản lý trắc nghiệm.DOC

Kế toán

... optchon(0).Value = True Case "B": optchon(1).Value = True Case "C": optchon(2).Value = True Case "D": optchon(3).Value = True Case Else: optchon(0).Value = False optchon(1).Value = False optchon(2).Value ... optchon(0).Value = True Case "B": optchon(1).Value = True Case "C": optchon(2).Value = True Case "D": optchon(3).Value = True Case Else optchon(0).Value = False optchon(1).Value = False optchon(2).Value ... optchon(0).Value = True Case "B": optchon(1).Value = True Case "C": optchon(2).Value = True Case "D": optchon(3).Value = True Case Else: optchon(0).Value = False optchon(1).Value = False optchon(2).Value...
 • 52
 • 292
 • 0

Bài toán về quản trắc nghiệm

Bài toán về quản lý trắc nghiệm

Kĩ thuật Viễn thông

... optchon(0).Value = True Case "B": optchon(1).Value = True Case "C": optchon(2).Value = True Case "D": optchon(3).Value = True Case Else: optchon(0).Value = False optchon(1).Value = False optchon(2).Value ... optchon(0).Value = True Case "B": optchon(1).Value = True Case "C": optchon(2).Value = True Case "D": optchon(3).Value = True Case Else: optchon(0).Value = False optchon(1).Value = False optchon(2).Value ... optchon(0).Value = True Case "B": optchon(1).Value = True Case "C": optchon(2).Value = True Case "D": optchon(3).Value = True Case Else optchon(0).Value = False optchon(1).Value = False optchon(2).Value...
 • 54
 • 158
 • 0

Bài toán về quản trắc nghiệm (BC;10)

Bài toán về quản lý trắc nghiệm (BC;10)

Kĩ thuật Viễn thông

... optchon(0).Value = True Case "B": optchon(1).Value = True Case "C": optchon(2).Value = True Case "D": optchon(3).Value = True Case Else: optchon(0).Value = False optchon(1).Value = False optchon(2).Value ... optchon(0).Value = True Case "B": optchon(1).Value = True Case "C": optchon(2).Value = True Case "D": optchon(3).Value = True Case Else: optchon(0).Value = False optchon(1).Value = False optchon(2).Value ... optchon(0).Value = True Case "B": optchon(1).Value = True Case "C": optchon(2).Value = True Case "D": optchon(3).Value = True Case Else optchon(0).Value = False optchon(1).Value = False optchon(2).Value...
 • 54
 • 196
 • 0

VẬT TRẮC NGHIỆM 12

VẬT LÝ TRẮC NGHIỆM 12

Vật lý

... ĐÚNG gương phẳng: a Vật thật cho ảnh thật đối xứng với vật qua gương b Vật ảo cho ảnh ảo đối xứng với vật qua gương c Vật ảo cho ảnh thật ngược chiều với vật d Vật thật cho ảnh ảo đối xứng với vật ... thật 13 Tính chất ảnh vật cho gương cầu lõm: a Vật thật cho ảnh thật, ngược chiều nhỏ hơn, lớn hay vật b Vật thật khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, chiều, lớn vật c.Vật thật cho ảnh ảo, chiều, gần gương ... xạ hội tụ d Câu b c 16 Tính chất ảnh vật cho gương cầu lồi: a Vật thật cho ảnh thật, chiều nhỏ vật b Vật thật cho ảnh ảo, chiều nhỏ vật c Vật ảo luôn cho ảnh thật, lớn vật d Ba câu a, b, c 17...
 • 39
 • 99
 • 0

387 câu hóa học trắc nghiệm

387 câu hóa học trắc nghiệm

Hóa học

... thái : a) Kích thích b) Lai hoá sp2 c) Tự phân cực d) Cân động 33/ Những phương pháp chế hoá dầu mỏ chủ yếu : a) Crackinh xúc tác b) Crackinh nhiệt c) Chưng cất d) Cacbon hoá Phương pháp sai ? 34/ ... tố c) Đoạn mạch d) Mắt xích cấu trúc 39/ Quá trình polome hoá có kèm theo tạo thành phân tử đơn giản gọi : a) Đime hoá b) Đề polime hoá c) Trùng ngưng d) Đồng trùng hợp 40/ Số mắt xích cấu trúc ... lặp lại phân tử lớn polime gọi : a) Số chínhcủa polime b) Hệ số polime hoá c) Yếu tố polime d) Khả polime hoá 41/ Số polime hoá mẫu cao su Butien ( M ≈ 40.000 ) : a) 400 b) 550 c) 800 d) 740 42/...
 • 9
 • 191
 • 2

DE THI HOA 10( TRAC NGHIEM 50CAU)

DE THI HOA 10( TRAC NGHIEM 50CAU)

Ngữ văn

... A S có mức oxihoá trung gian B S có mức oxihoá cao C S có mức oxihoá thấp D S có đôi electron tự Câu 17: Chỉ dùng phenolphtalein nhận biết ... phân dung dịch CuSO4 Câu 19: Liên kết hoá học tinh thể NaCl thuộc loại: A Liên kết ion B Liên kết phối trí C Liên kết cộng hoá trị không cực D Liên kết cộng hoá trị có cực Câu 20: Dãy gồm ion X+, ... ; HCl ; HF C HCl; HBr; HF D HF ; HCl ; HCl Câu 36: Một kim loại M bị oxihoá cho oxit M xOy với M chiếm 70% khối lượng oxihoá Xác định M công thức oxit ? A Fe Fe2O3 B Fe FeO C Mn MnO2 D Mg MgO...
 • 3
 • 165
 • 2

Hóa 12 - Trắc nghiệm - Sắt, kim loại khác

Hóa 12 - Trắc nghiệm - Sắt, kim loại khác

Hóa học

... (III) người ta cho A Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng B Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng C FeO tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, đun nóng D tất Câu 10: Cho phương trình hoá học hai ... NO + 5H2O Hai phản ứng chứng tỏ FeO chất A có tính oxi hoá B có tính khử C vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử D có tính bazơ Câu 11: Cho phản ứng: aFe + bHNO3  → cFe(NO3)3 + dNO + eH2O Các ... gồm Al Fe Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu 5,6 lít khí H2 (đktc) Nếu cho m gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 3,36 lít khí H (đktc) m có giá trị (Cho Al = 27,...
 • 5
 • 459
 • 8

Hóa 12 - Trắc nghiệm - KL kiềm, nhôm

Hóa 12 - Trắc nghiệm - KL kiềm, nhôm

Hóa học

... ion A Ca2+, Mg2+ B HCO3-, Cl- C SO42-, Cl- D Na+, K+ Câu 15: Cho 1,8 gam kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát 1,68 lít khí H2 (đktc) Muối thu sau phản ứng có khối lượng ... người ta điều chế NaOH phương pháp A Cho Na2O tác dụng với nước B Điện phân dung dịch NaCl bão hoà, có màng ngăn xốp hai điện cực C Điện phân NaCl nóng chảy D Cho Na tác dụng với nước Câu 15: Một ... A NaCl B MgCl2 C KHSO4 D Na2CO3 Câu 13: Cho 0,69 gam kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) Sau phản ứng thu 0,336 lít khí hiđro H2 (đktc) Kim loại kiềm (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85) A...
 • 8
 • 216
 • 3

Hóa 12 - Trắc nghiệm - Đại cương kim loại

Hóa 12 - Trắc nghiệm - Đại cương kim loại

Hóa học

... ăn mòn hoá học C ăn mòn điện hoá D lão hoá kim loại Câu 27: Bản chất ăn mòn hoá học A phản ứng oxi hoá - khử B phản ứng hoá hợp C phản ứng D phản ứng trao đổi Câu 28: Chỉ đâu ăn mòn điện hoá A ... -Cu để không khí Hãy cho biết vật bị ăn mòn theo loại nào? A ăn mòn hoá học B ăn mòn vật C ăn mòn điện hoá D ăn mòn học Câu 30: Khi điều chế khí hiđro phòng thí nghiệm cách cho kẽm (Zn) tác dụng ... dịch CuSO dùng (Cho Cu = 64, Fe = 56) A 1M B 0,5M C 1,5M D 0,02M Câu 13: Cho phản ứng sau: Fe + CuSO4  → FeSO4 + Cu Vai trò Cu A chất khử mạnh B chất oxi hoá mạnh C chất oxi hoá yếu D chất khử...
 • 8
 • 710
 • 27

hoa 11-trac nghiem vo co

hoa 11-trac nghiem vo co

Ngữ văn

... Vừa khử, vừa oxihoá B) Vừa khử, vừa oxihoávà tính chất khác 49) Oxi hoá amoniac khí clo, sản phẩm thu là: A) N2, HCl B) N2, NH4Cl C) NH4Cl, H2O C) Khử D) Oxi hoá D) NH4Cl 50) Cho FeO tác dụng ... Bronxted axit chất: A) Cho proton B) Nhận proton C) Vừa cho proton, vừa nhận proton D) Không cho nhận proton 22) Phản ứng dung dòch axit dung dòch bazơ phản ứng : A) Oxyhoá- khử B) Cộng C) Trung ... D) NaNO3 34) Hydroxit lưỡng tính làhydroxit có khả năng: A) Vừa cho proton, vừa nhận proton B) Cho proton C) Nhận proton D) Không cho nhận proton 35) Phản ứng dung dòch axit dung dòch bazơ phản...
 • 6
 • 198
 • 10

300 cau hoi de thi vi xu ly trac nghiem hay nhat

300 cau hoi de thi vi xu ly trac nghiem hay nhat

Phần cứng

... ghi cho phép ngắt là: IE Câu 63: Người ta sử dụng Timer để: A Định khoảng thời gian B Đếm kiện C Tạo tốc độ baud cho cổng nối tiếp D Cả Câu 64: Tần số dao động vi xử 8051 định: A Tốc độ xử ... nối tiếp cần phải: A Khởi động SCON cho chế độ hoạt động B Cấp nguồn cho mạch C Lập trình cho hệ thống D Khai báo biến số Câu 234: mềm A 30H B 03H C 20H D 10H Cho biết giá trị cần nạp vào ghi TMOD ... nối tiếp C Cho biết thời điểm kết thúc truyền hay nhận xong kí tự D Cho biết thời điểm kết thúc truyền xong kí tự Câu 170: A RI B TI C REN D Trong ghi điều khiển port nối tiếp SCON,bit cho phép...
 • 53
 • 2,058
 • 8

hoa hoc trac nghiem

hoa hoc trac nghiem

Tư liệu khác

... polime, hệ số trùng hợp xách định đợc cách xác 27 Cho hợp chất sau : CH2OH-(CHOH)4-CH2OH CH2OH-(CHOH)4- CHO CH2O-CO-(CHOH)3CH2OH CH2OH(CHOH) 4CHO CH2OH(CHOH)4COOH Những hợp chất cacbohiđrat ? A 1, ... chức no dãy đồng đẳng cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu đợc 3,24g Ag Công thức phân tử hai anđehit : A Kết khác B CH 3CHO HCHO C C2H 5CHO C3H 7CHO D CH 3CHO C2H 5CHO Chơng ESTE LIPIT Đốt ... (C2H4),Y (C2H4Cl2) B X (HCHO), Y (CH2OHCHO) D Cả A, B, C 34 Cho sơ đồ sau : (X) (Y) (Z) Cao su buna CTCT không phù hợp X,Y,Z : A X (HCHO), Y (C6H12O6), Z(C2H5OH) B X (C2H 3CHO) , Y(C2H3COONa), Z...
 • 48
 • 189
 • 0

Cấu trúc đề thi môn Hoá học (Trắc nghiệm) 2010

Cấu trúc đề thi môn Hoá học (Trắc nghiệm) 2010

Cao đẳng - Đại học

... vô cơ: câu - Hoá học vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: câu - Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ: câu Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ I- II- Phần chung dành cho tất thí sinh (40 câu) ... tất thí sinh (40 câu) Nguyên tử, bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học, liên kết hoá học: câu Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân hoá học: câu Sự điện li: câu Cacbon, silic, nitơ, photpho, ... kiến thức hoá học hữu thuộc chương trình phổ thông: câu Phần riêng: Thí sinh làm hai phần (phần A phần B) A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu): - Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân hoá học,...
 • 3
 • 187
 • 0

Đề cương ôn tập Hóa 10-Trắc nghiệm -CB

Đề cương ôn tập Hóa 10-Trắc nghiệm -CB

Hóa học

... Na K Câu 18: Cho ngun tố X Y nhóm thuộc chu kì nhỏ liên tiếp có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân 18 Hai ngun tố X, Y là: A Natri Magie B Bo Nhơm C Natri Nhơm D Bo Magie Câu 19: Cho 6,2g kim ... Photpho B Nitơ C Asen D Antimon Câu 28: Khi cho 4,8 gam kim loại nhóm IIA tác dụng với dung dịch H 2SO4 dư tạo 4,48 lit khí H2 (đktc) Xác định kim loại Câu 29: Cho 5,4 g kim loại (M) tác dụng với oxi ... 34: Một ngun tố X thuộc nhóm IVA bảng tuần hồn Cho 8,8g oxit (với hóa trị cao nhất) tác dụng với NaOH dư thu 21,2g muối Tìm ngun tố X? Câu 35 : Cho 4,4g hỗn hợp hai kim loại (thuộc hai chu kỳ...
 • 5
 • 323
 • 8

Xem thêm