hoá lý cho sinh viên

Bài giảng hóa 1

Bài giảng hóa lý 1

Vật lý

... xi = kH.Pi kH: số Henry phụ thuộc vào nhiệt mà không phụ thuộc vào áp suất chất dung môi Khí i (Pi) = Dung dòch (nồng độ xi) kH = xi Pi Đònh luật Henry cho cho dung dòch tưởng áp dụng cho ... t cho th ng áp mol u có th vi t tương t cho hố th V i mol khí tư ng, ta có phương trình: G P = G + RT ln P nên tương t ta có: µi = µi0 (T ) + RT ln Pi Áp su t Pi c a c u t i h n h p khí ... BÀI GI NG HĨA Hệ nhận 0 NGUN TH NH T C A NHI T Đ NG H C 2.1 Ngun th nh t nhi t đ ng h c n i U Nội dung:Ttrong trình biến thiên nội ∆U hệ nhiệt mà hệ nhận trừ công mà hệ sinh ∆U = Q...
 • 49
 • 1,168
 • 4

Bài giảng hóa 1

Bài giảng hóa lý 1

Cao đẳng - Đại học

... A H sinh >0
 • 70
 • 670
 • 11

BAI GIANG HÓA 2

BAI GIANG HÓA LÝ 2

Hóa học - Dầu khí

... phức chất hoạt động áp dụng cho phản ứng đơn phân tử, lưỡng phân tử cho q trình khuyếch tán Tóm lại thuyết phức chất hoạt động tổng qt thuyết va chạm hoạt động, cho thấy rõ ràng ảnh hưởng yếu ... hấp thụ photon sinh tối đa tiểu phân hoạt động Ví dụ cho trường hợp có ? ? : AgBr + h  Ag + 1/Br2 ( =1) O2 + H2 + h  H2O2 ( = 1) 2NH3 + h  N2 + 3H2 (( = 0,14  0,20) Ví dụ cho trường hợp ... g?p ph?n ?ng cĩ b?c ½, 3/2 cịn ph?n ứng 5/2 it gặp Ví dụ phản ứng có bậc 3/2: CH 3CHO( k) = CH4(k) + CO(k) v = k[CH 3CHO] 3/2 Ví dụ phản ứng bậc 5/2 phản ứng tạo thành COCl2 pha khí: CO + Cl2 = COCl2...
 • 36
 • 173
 • 0

bài giảng hóa polymer GV nguyễn huy tùng

bài giảng hóa lý polymer GV nguyễn huy tùng

Hóa học

... dính bị loại bỏ đun nóng với lưu huỳnh - cấp sáng chế lưu hoá cao su tự nhiên 1851 Nelson Goodyear (anh trai Charles) đăng kí sáng chế lưu hoá cao su tự nhiên với lượng lớn lưu huỳnh tạo thành vật ... niệm quan trọng ngành khoa học polyme:  Polyme tạo phân tử lớn chuỗi đơn vị hoá học đơn giản liên kết với liên kết cộng hoá trị  Đưa khái niệm đại phân tử để mô tả polyme  Các thực nghiệm nghiên ... nghiên cứu khoa học polyme khái niệm ngành khoa học polyme.Những thuyết thực nghiệm Paul Flory bật giai đoạn này, ông nhận giải Nolben Hoá học 1974 đóng góp lâu dài quan trọng ông lĩnh vực khoa...
 • 83
 • 542
 • 5

bài giảng hóa

bài giảng hóa lý

Cao đẳng - Đại học

... âàûc trỉng cho táút c cạc Polymer trảng thại mãưm cao _ Cáúu trục dảng såüi: âàûc trỉng cho cạc Polymer âäưng trng håüp våïi tráût tỉû cao _ Cáúu trục sphlerulic v tinh thãø: âàûc trỉng cho cạc ... lỉûc ny táng tỉì tỉì cho tải mäùi thåìi âiãøm máùu Polymer ln cọ sỉû cán bàòng Âỉåìng ti trng trỉåìng håüp ny l âỉåìng σ εdỉ ε Thỉûc tãú thåìi gian tạc dủng lỉûc khäng â âãø cho máùu Polymer âảt ... quạ trçnh kẹo máùu (bàòng lỉûc cho mäüt âån vë thãø têch máùu co lải) Têch phán thỉï hai: cäng hon lải máùu co trỉåìng håüp ny cäng cọ giạ trë ám máùu co lải s sn sinh cäng Täøng hai têch phán...
 • 114
 • 180
 • 0

Bài giảng Hoá Polymer

Bài giảng Hoá lý Polymer

Cao đẳng - Đại học

... monomer sinh tác kích góc tự chất khơi mào tác nhân vật bên + Khơi mào hoá học: chất khơi mào : hợp chất azo (hoặc diazo), peroxide ( hydroperoxide) + Khơi mào tác nhân vật lý: tia tác nhân vật ... với liên kết hoá – Monomer: nhựng hợp chất ban đầu để chuyển hoá thành polymer – Mắc xích sở: nhóm nguyên tử lặp lặp lại phân tử polymer – Đoạn mạch: giá trị trọng lượng mắc xích liền cho dịch chuyển ... Polyethylene (PE) , polypropylene (PP), PS, ABS… mà sản phẩm gia dụng thiếu sinh hoạt hàng ngày Polyester không no, epoxy, PF, UF … nhựa cho vật liệu composite Hơn nửa tổng hợp polymer tinh thể lỏng ứng...
 • 34
 • 264
 • 0

Bài giảng hóa chương 1 hấp thụ

Bài giảng hóa lý  chương 1 hấp thụ

Hóa học

... [1] Chủ biên, Lê Thị Thanh Hương , Hóa 2, Đại học Công nghiệp TP.HCM, 12 - 2008 [2] Chu Phạm Ngọc Sơn, Hoá lý, ĐH KHTN Tp.HCM [3] Mai Hữu Khiêm, Hoá lý, tập 2-3, ĐHBK Tp.HCM CHƯƠNG HẤP PHỤ ... vật hấp phụ hóa học V = kP Hấp phụ vật hấp phụ hóa học V =1) f Pi n (n > k Hấp phụ vật hấp phụ hóa học V = k T log kP P C −1 P = + ⋅ V(P0 − P) VmC VmC P0 Hấp phụ hóa học Hấp phụ vật ... Phân loại hấp phụ So sánh hấp phụ hóa học hấp phụ vật Tiêu chuẩn so sánh Loại liên kết Hấp phụ vật Hấp phụ hóa học Tương tác vật lý, không trao đổi điện tử Liên kết hóa học có trao đổi...
 • 82
 • 457
 • 2

Bài giảng hóa chương 6 pin – điện cực

Bài giảng hóa lý  chương 6 pin – điện cực

Hóa học

... Khi làm việc, pin sinh dòng điện tạo từ công hữu ích A phản ứng oxy hóa – khử  Khi pin làm việc thuận nghịch nhiệt động Pin độ giảm công hữu ích cực đại A’max Theo nguyên 2: ΔG = - A’max ... Nernst Bài tập Cho pin với ký hiệu sau 250C: (-) Pb / Pb2+ (C = 1M) // Ag+ (C = 0,1M) / Ag (+) a Tính sức điện động pin biết: chuẩn bạc chì 0,7991V -0,126V; b Viết phương trình xảy pin, cho biết chiều ... tập Cho phản ứng pin sau: Hg2+ + 2Fe2+ = 2Hg + 2Fe3+ Có số cân K1 = 0,018 250C K2 = 0,054 350C Tính ∆G0 ∆H0 phản ứng 250C? 6.2 Nhiệt động học Pin điện cực 6.2.5 Khảo sát phản ứng Bài tập Cho...
 • 86
 • 908
 • 1

Bài giảng hóa chương 2 hóa keo

Bài giảng hóa lý chương 2 hóa keo

Hóa học

... để giữ cho hệ keo không bị tách pha gây nên keo tụ 2.4 Phương pháp điều chế hệ keo Phương pháp điều chế hệ keo Phương pháp Phương pháp Phương pháp Phương pháp Phân tán Ngưng tụ Vật Hoá học ... thể tích dd điện ly, (ml) ω : thể tích keo, (ml) Bài tập Bài Điều chế keo hydroxol sắt (III) cách cho từ từ dd FeCl3 vào nước sôi Viết cấu tạo ký hiệu keo Phương trình điều chế keo: FeCl3 + 3H2O ... 3HCl Ký hiệu keo: {mFe(OH)3.nFe3+.(3n-x)Cl-}.xCl- Bài tập Bài Điều chế keo hydronol sắt (III) cách cho từ từ dd FeCl3 vào nước sôi Viết cấu tạo ký hiệu keo Cl- Cấu tạo keo: Cl- Fe3+ ClCl- Fe3+ Cl-...
 • 39
 • 321
 • 0

Bài giảng hóa chương 3 động hóa học

Bài giảng hóa lý chương 3  động hóa học

Hóa học

... niệm 3.1.4 Phương pháp xác định tốc độ phản ứng Phương pháp Phương pháp hóa học Phương pháp hóa 3.1 Khái niệm 3.1.4 Phương pháp xác định tốc độ phản ứng Phương pháp hóa học dCi W=± dt Xác định ... gian áp suất tổng hệ khí 3.1 Khái niệm 3.1.4 Phương pháp xác định tốc độ phản ứng Phương pháp hóa  Độ phóng xạ  Độ quay cực  Khả hấp thụ ánh sáng  Độ dẫn điện  Suất điện động dung dịch ... = kCn1 CB2 (aA + bB = cC + dD) A dt 3.2 Định luật tác dụng khối lượng 3.2.2 Phân tử số phản ứng hoá học  Phân tử số số phân tử tham gia vào phản ứng sơ cấp  Người ta phân biệt phản ứng đơn phân...
 • 161
 • 1,838
 • 0

slide bài giảng hóa polyme

slide bài giảng  hóa lý polyme

Hóa học

... ứng dụng tầu vũ trụ  Nhựa kỹ thuật thay cho kim loại  Polyme không cháy, giảm tối thiểu lượng khói độc  Polyme phân huỷ sinh học  Polyme ứng dụng sinh học ví dụ: tự tiêu, quan nội tạng nhân ... niệm quan trọng ngành khoa học polyme:  Polyme tạo phân tử lớn chuỗi đơn vị hoá học đơn giản liên kết với liên kết cộng hoá trị  Đưa khái niệm đại phân tử để mô tả polyme  Các thực nghiệm nghiên ... nghiên cứu khoa học polyme khái niệm ngành khoa học polyme.Những thuyết thực nghiệm Paul Flory bật giai đoạn này, ông nhận giải Nolben Hoá học 1974 đóng góp lâu dài quan trọng ông lĩnh vực khoa...
 • 42
 • 151
 • 0

giáo trình bài giảng hóa polymer

giáo trình bài giảng  hóa lý polymer

Hóa học

... âàûc trỉng cho táút c cạc Polymer trảng thại mãưm cao _ Cáúu trục dảng såüi: âàûc trỉng cho cạc Polymer âäưng trng håüp våïi tráût tỉû cao _ Cáúu trục sphlerulic v tinh thãø: âàûc trỉng cho cạc ... lỉûc ny táng tỉì tỉì cho tải mäùi thåìi âiãøm máùu Polymer ln cọ sỉû cán bàòng Âỉåìng ti trng trỉåìng håüp ny l âỉåìng σ εdỉ ε Thỉûc tãú thåìi gian tạc dủng lỉûc khäng â âãø cho máùu Polymer âảt ... quạ trçnh kẹo máùu (bàòng lỉûc cho mäüt âån vë thãø têch máùu co lải) Têch phán thỉï hai: cäng hon lải máùu co trỉåìng håüp ny cäng cọ giạ trë ám máùu co lải s sn sinh cäng Täøng hai têch phán...
 • 114
 • 131
 • 0

bài giảng hóa 2 động hóa học

bài giảng hóa lý 2  động hóa học

Hóa học

... years TRẦN MINH HẢI HOA CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA Giả sử rằng sinh viên sẽ quên một nửa những gì đã được học sau tháng nếu không ôn tập, một sinh viên năm I bắt đầu học ... những gì đã được học mà sinh viên này còn nhớ Coi sự quên là quá trình bậc I KHOA CÔNG NGHỆ HÓA TRẦN MINH HẢI HOA CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA Cho biết đồng vị phóng xạ ... CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA 2- BÂỘC PHẢN ỨNG Phản ứng tạo phosgen CO (k ) + Cl2 (k) COCl2 (k) Thực nghiệm cho biết V = k x [CO]1 x [Cl2]3/2 KHOA CÔNG NGHỆ HÓA TRẦN MINH HẢI HOA LÝ...
 • 70
 • 228
 • 0

bài giảng hóa đầy đủ

bài giảng hóa lý đầy đủ

Hóa học

... HỌC PHẦN HĨA Nội dung Chương 1: Đợng học các phản ứng đờng thể Trên lớp (4/2) Tự học 12 Chương 2: Đợng ... tán S: tiết diện khuếch tán (vng góc với hướng khuếch tán) Định luật Fick II Định luật Fick II cho biết mối quan hệ nồng độ, thời gian khoảng cách khuếch tan: dx.dC P1 − P2 = dt Đ ộng h ọc m ... xúc tác dị thể, ví dụ Fe dùng xúc tác phản ứng tởng hợp amoniac, Pt hay V2O5 dùng cho phản ứng tởng hợp SO3 Quá trình xúc tác dị thể gờm giai đoạn: Chủn chất đến...
 • 65
 • 295
 • 0

bài giảng hóa 2 động học

bài giảng hóa lý 2  động học

Hóa học

... hóa học thuyết Ðộng hóa học hình thức chủ yếu thiết lập phương trình liên hệ nồng độ chất phản ứng với số tốc độ thời gian phản ứng Động hóa học thuyết dựa sở học lượng tử, vật thống ... trình C.Guldberg – P Waage số nhiệt độ khơng đổi, đặc trưng động học cho phản ứng cho trước Nếu ta thu xếp cách biểu diễn nồng độ cho [A] = [B] = mol/l v = k, vậy:  Hằng số tốc độ phản ứng tốc độ ... nhiều chất: v  k[ A]m [ B]n [C ] p • Xác định m cho [A] thay đổi, [B] [C] cố định • Xác định n cho [B] thay đổi, [A] [C] cố định • Xác định p cho [C] thay đổi, [A] [B] cố định KHOA HĨA HỌC VÀ...
 • 76
 • 117
 • 0

Bài giảng hóa dược

Bài giảng hóa lý dược

Cao đẳng - Đại học

... i hc Dc t nm 1970 ó cú sỏch Hoỏ l t p hp cỏc bi ging cho sinh viờn : H oỏ M Long, NXB Y hc H Ni 1970 - Thc t p H oỏ M Long, NXB Y hc H Ni 1970 Hoỏ Dc o M inh c, P hm V n Nguyn, ... a m ụ n h c h o ỏ : Hoỏ l m ụn khoa hc tru n g gian gia hoỏ hc v v t lý: Nghiờn cu mụi quan h gia hai dng bin i hoỏ hc v v t ca vt cht, gia cỏc tớn h ch t hoỏ vi th n h phn hoỏ ... t lý, hoỏ c tr n g cho tr n g t h ỏ i n h th tớc h V, ỏp s u t p , n h i t T, ni n n g u , hoỏ t h n l cỏc th ụ n g s tr n g th ỏi h ay h m tr n g th ỏ i Cỏc i lng v t lý, hoỏ lý...
 • 228
 • 648
 • 0

BÀI GIẢNG hóa I 123

BÀI GIẢNG hóa lý I 123

Hóa học

... nay, Hoá trở thành môn học chương trình giảng dạy cho sinh viên học chuyên ngành Hoá học liên quan đến Hoá học Bài giảng dùng cho sinh viên lớp Cao đẳng Công nghệ Hoá tham khảo để phục vụ cho ... nguyên thứ nhiệt động học ta có Q T = A T Nghóa là, trình đẳng nhiệt, nhiệt cung cấp cho hệ sinh công, không dùng cho biến thiên nội Đối với mol khí tưởng: AT = V2 ∫ p.dV V1 Mà mol khí tưởng ... khác, nắm kiến thức Hoá giúp nhà khoa học hiểu sâu sắc chất trình hoá học Muốn hiểu điều không tinh thông thuyết việc giải tập Hóa Làm không hoàn toàn đơn giản chút từ thuyết đến tập chặn...
 • 183
 • 217
 • 2

BÀI GIẢNG HÓA 1

BÀI GIẢNG HÓA LÝ 1

Cao đẳng - Đại học

... dụng nguyên thứ cho số trình c) Quá trình đẳng áp khí tưởng: Đối với n mol khí tưởng: PV = nRT  Ap = PΔV = Δ(PV) = Δ(nRT) = nR.ΔT  ΔUp = Qp - nR.ΔT Áp dụng nguyên thứ cho số trình ... NGUYÊN THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC dU = Q - A Hệ sinh Hệ nhận Công (A > 0) (A < 0) Nhiệt (Q < 0) (Q > 0) NGUYÊN THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC U = Q - A Dạng tích phân nguyên thứ ... nguyên thứ nhất: V2 ΔU = Q -  PdV V1 Nếu hệ sinh công thể tích (công dãn nở / công học): A = P dV  dU = Q - P dV U= q + w Áp dụng nguyên thứ cho số trình a) Quá trình đẳng tích V = const,...
 • 24
 • 39
 • 0

Bài giảng hóa

Bài giảng hóa lý

Hóa học

...
 • 152
 • 254
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: vấn đề phát triển của các em rất hạn chế nhất là phát âm có em hiểu được nhưng lại không nói tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi thị nghè là cơ sở xã hội trực thuộc sở lao động thương binh amp xã hội tp hcm thành lập từ năm 1975 tiếp nhận từ viện dưỡng lão phú mỹ của cơ sở tôn giáo anh chị vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân sau kiến nghị với hiệp hội thẻ việt nam để tạo cho nhân viên có tâm lý thoải mái thái độ phục vụ khách hàng ân cần chu đáo vietinbank cần xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp biện pháp giải quyết thắc mắc khiếu nại của kh định hướng phát triển thẻ tdqt cremium jcb của vietinbank giải pháp và kiến nghị với ngân hàng tmcp công thương vn về dịch vụ thẻ tdqt cremium jcb 3 17 đánh giá của khách hàng đối với các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng kết quả nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng biểu đồ 3 2 tỷ lệ các yếu tố quan trọng nhất trong quyết định sử dụng thẻ jcb 3 16 khảo sát ý kiến khách hàng về yếu tố quan trọng dịch vụ thẻ jcb 3 15 sự ưa thích của khách hàng thời gian sử dụng thẻ 3 14 kết quả phân tích anova error of the estimate 3 12 phân tích anova trong hồi quy tuyến tính 3 11 bảng tóm tắt cơ cấu thang đo chất lượng dịch vụ phương tiện hữu hình và giá cả dịch vụ càng cao thì sự hài lòng càng cao sự đảm bảo càng cao thì sự hài lòng càng cao