hoá lý có giải

Rối loạn chuyển hóa Lipid Trắc nghiệm sinh bệnh

Rối loạn chuyển hóa Lipid Trắc nghiệm sinh lý bệnh

Y học thưởng thức

... týp B nguy bị tăng huyết áp C Dễ đau khớp vi chấn thương D Giảm tỷ lệ bị sỏi mật E Tăng dự trử lượng 13 Các nhận định sau hậu béo phì đúng, ngoại trừ: A nguy bị bệnh đái đường týp B nguy ... 21.Thông số máu giá trị lâm sàng lớn tiên lượng tăng nguy xơ vữa động mạch là: A Tăng triglycerid B Tăng cholesterol C Tăng LDL D Tăng cholesterol LDL E Tăng lipìd 22.Thông số máu giá trị lâm ... cholesterol LDL 23.Tăng loại lipoprotein giá trị tiên lượng giảm nguy xơ vữa động mạch là: A Hạt dưỡng trấp B VLDL C IDL D LDL E HDL 24.Huyết luôn (không bị đục) tăng loại lipoprotein: A Hạt dưỡng...
 • 8
 • 2,697
 • 85

Rối loạn chuyển hóa Protein Trắc nghiệm sinh bệnh

Rối loạn chuyển hóa Protein Trắc nghiệm sinh lý bệnh

Y học thưởng thức

... dị hoá protid E Cân nitơ dương tính thể phát triển Về cân nitơ, nhận định sau đúng, ngoại trừ: A 6,25g protid giáng hoá tạo 1g nitơ B Nitơ tiết chủ yếu nước tiểu C Nitơ thải mồ hôi D Nitơ ... B Nitơ tiết chủ yếu nước tiểu C Nitơ thải mồ hôi D Nitơ thải đường tiêu hoá E Cân nitơ dương tính tăng dị hoá protid 8.Thành phần protid huyết tương mà tế bào thể trực tiếp tiêu thụ là: ... tương đúng, trừ: A Mất protid qua đường tiêu hoá bệnh viêm ruột xuất tiết B Mất protid qua nước tiểu hội chứng thận hư C Mất protid qua da bỏng D Tăng dị hoá protid nhược tuyến giáp E Tăng sử dụng...
 • 6
 • 2,084
 • 57

thuyết về phản ứng Hóa học - Trắc nghiệm Hóa học 12

Lý thuyết về phản ứng Hóa học - Trắc nghiệm Hóa học 12

Hóa học

... ph n ng hoá h n H s nhi t c a t c ph n ng giá tr A B 2,5 C D Câu 13: Khi nhi C, t ph n ng hoá h t ph n n hành 30 n c n th c hi n nhi A 40oC B 500C C 600C D 700C Câu 14: M t ph n ng hoá h c ... t mol vào bình kín th i Khi cân b n c thi t l ng ch t C bình 1,5 mol H ng s cân b ng c a ph n ng giá tr A B 10 C D Câu 3: Tr n mol khí NO m nh khí O2 vào m t bình kín dung tích lít 2NO ... c) thuy t v ph n ng hóa h c Câu 15: hoà tan m t t m Zn dung d ch HCl 200C c n 27 phút t dung d ch HCl nói 400 hoà tan h t t ch HCl 550C c n th i gian A 60s B 34,64s C 54,54s D 40s D ng 3: Lý...
 • 6
 • 246
 • 0

thuyết và bài tập về phân bón Hóa học - Trắc nghiệm Hóa học 12

Lý thuyết và bài tập về phân bón Hóa học - Trắc nghiệm Hóa học 12

Hóa học

... - A Ca3(PO4)2 Câu 17: B Ca(H2PO4)2 C CaHPO4 D Ca(H2PO4)2 CaSO4 2O5 A 65,9 B 56,9 C 32,95 D 69,5 Câu 18: M t m ng 15,55g...
 • 2
 • 1,847
 • 22

Đề ôn tập chương 1 hóa 11: Trắc nghiệm đáp án chương Điện ly

Đề ôn tập chương 1 hóa 11: Trắc nghiệm có đáp án chương Điện ly

Lớp 11

... dịch muối FeCl3? A kết tủa màu nâu đỏ B bọt khí sủi lên C kết tủa màu lục nhạt D A B Câu 58: 10ml dung dịch axit HCl pH = Cần thêm ml nước cất để thu dung dịch axit pH = 4? A 90ml ... thấy tượng xảy B Xuất kết tủa màu nâu đỏ đồng thời khí thoát C Chỉ thấy xuất kết tủa màu trắng D Xuất kết tủa màu trắng đồng thời khí thoát Câu 42: Dung dịch chất sau không dẫn điện? A C2H5OH ... NaHSO4 Số dung dịch pH> A B C D Câu 20: Chất chất lưỡng tính ? A (NH4)2CO3 B NH4Cl C (NH4)2SO4 D NH4NO3 Câu 21: bình, bình đựng dung dịch sau : HCl , H2SO3 , H2SO4 thể nhận biết dung...
 • 8
 • 537
 • 7

bài toán về quản trắc nghiệm.DOC

bài toán về quản lý trắc nghiệm.DOC

Kế toán

... Các biểu đồ luồng liệu tác động mô tả hoạt động hệ thống Trắc nghiệm Thoát Hướng Dẫn Giải Trí Chú thích Toán Học Vật Game trao đổi thông tin với hệ thống Chức xử làm biến đổi thông ... học,Lịch sử.Mỗi đề trắc nghiệm gồm câu, câu lựa chọn để trả lời.Thời gian làm phút.Khi nhấp nút ‘kết quả’ hết thời gian chương trình thông báo kết thi thoát chương trình chính.Kết thi lưu tệp ... xây dựng bài.Tam khả áp dụng phương pháp học tâp thi cử theo hinh thức giáo viên học sinh Làm đến đâu? Chương trình thiết kế form trắc nghiệm tương đương vói môn:Toánhọc Vật lý, Văn học,Lịch...
 • 52
 • 312
 • 0

Bài toán về quản trắc nghiệm

Bài toán về quản lý trắc nghiệm

Kĩ thuật Viễn thông

... Hướng Dẫn Giải Trí Tốn Học Game Vật Ca nhạc Văn Học Lịch Sử Hinh 1: Bieu phan cap chuc nang II Bieu luong du lieu Các biểu đồ luồng liệu tác động mơ tả hoạt động hệ thống Chú thích trao ... câu, câu lựa chọn để trả lời Thời gian làm phút Khi nhấp nút ‘kết quả’ hết thời gian chương trình thơng báo kết thi chương trình Kết thi lưu tệp ‘kết quả’ Ngồi học sinh tham gia số trò giải trí ... để xây dựng Tam khả áp dụng phương pháp học tâp thi cử theo hinh thức giáo viên học sinh Làm đến đâu? Chương trình thiết kế form trắc nghiệm tương đương vói mơn: Tốnhọc Vật lý, Văn học,Lịch...
 • 54
 • 163
 • 0

Bài toán về quản trắc nghiệm (BC;10)

Bài toán về quản lý trắc nghiệm (BC;10)

Kĩ thuật Viễn thông

... Hướng Dẫn Giải Trí Tốn Học Game Vật Ca nhạc Văn Học Lịch Sử Hinh 1: Bieu phan cap chuc nang II Bieu luong du lieu Các biểu đồ luồng liệu tác động mơ tả hoạt động hệ thống Chú thích trao ... câu, câu lựa chọn để trả lời Thời gian làm phút Khi nhấp nút ‘kết quả’ hết thời gian chương trình thơng báo kết thi chương trình Kết thi lưu tệp ‘kết quả’ Ngồi học sinh tham gia số trò giải trí ... để xây dựng Tam khả áp dụng phương pháp học tâp thi cử theo hinh thức giáo viên học sinh Làm đến đâu? Chương trình thiết kế form trắc nghiệm tương đương vói mơn: Tốnhọc Vật lý, Văn học,Lịch...
 • 54
 • 203
 • 0

VẬT TRẮC NGHIỆM 12

VẬT LÝ TRẮC NGHIỆM 12

Vật lý

... chiều tụ điện điện dung C B Nguồn điện chiều cuộn dây độ tự cảm L C Tụ điện điện dung C cuộn dây cảm độ tự cảm L * D Nguồn điện chiều tụ điện điện dung C mắc với cuộn dây độ tự cảm ... lên kính ảnh Tia Rơnghen tia tử ngoại chung tính chất nêu trên? A chung tính chất * B Chỉ chung tính chất (III) C Chỉ chung tính chất (II) D Chỉ chung tính chất (I) Câu 32: Trong ... A đoạn mạch cuộn cảm L B đoạn mạch R L mắc nối tiếp * C đoạn mạch L C mắc nối tiếp D đoạn mạch R C mắc nối tiếp Câu 14: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R tụ điện điện dung...
 • 39
 • 101
 • 0

387 câu hóa học trắc nghiệm

387 câu hóa học trắc nghiệm

Hóa học

... tố c) Đoạn mạch d) Mắt xích cấu trúc 39/ Quá trình polome hoá kèm theo tạo thành phân tử đơn giản gọi : a) Đime hoá b) Đề polime hoá c) Trùng ngưng d) Đồng trùng hợp 40/ Số mắt xích cấu trúc ... ortho, metan, para ) : a) Phenol b) Crezol c) Benzen d) Etanol 21/ Đồng phân lập thể : a) Axit béo b) Axit fomic c) Axit α - amino axetic d) Axit oleic 22/ Những chất đồng phân vò trí ... toàn oxi theo tỉ lệ thể tích : 6,5 công thức phân tử : a) C3H8 b) C4H10 c) C5H12 d) C5H10 12/ Một parafin thể khí khối lượng riêng ( đktc ) 3, 839g/l công thức phân tử : a) C4H10 b)...
 • 9
 • 196
 • 2

DE THI HOA 10( TRAC NGHIEM 50CAU)

DE THI HOA 10( TRAC NGHIEM 50CAU)

Ngữ văn

... A S mức oxihoá trung gian B S mức oxihoá cao C S mức oxihoá thấp D S đôi electron tự Câu 17: Chỉ dùng phenolphtalein nhận biết ... Liên kết hoá học tinh thể NaCl thuộc loại: A Liên kết ion B Liên kết phối trí C Liên kết cộng hoá trị không cực D Liên kết cộng hoá trị cực Câu 20: Dãy gồm ion X+, Y-, nguyên tử Z cấu hình ... Đồng đồng vị 63Cu 65Cu (27%) 0,5 mol Cu khối lượng là: A 32g B 32,5g C 31,5g D 31,77g Câu 44: Ở trạng thái nguyên tố mà nguyên tử electron A B C D Câu 45: Liên kết đôi liên kết hoá...
 • 3
 • 173
 • 2

Hóa 12 - Trắc nghiệm - Sắt, kim loại khác

Hóa 12 - Trắc nghiệm - Sắt, kim loại khác

Hóa học

... trình hoá học hai phản ứng sau: FeO + CO  → Fe + CO2 3FeO + 10HNO3  → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O Hai phản ứng chứng tỏ FeO chất A tính oxi hoá B tính khử C vừa tính oxi hoá, vừa tính ... dịch CuSO4 tác dụng với A Ag B Fe C Cu D Zn Câu 21: Chất tính oxi hoá tính khử A Fe B Fe2O3 C FeO D FeCl2 Câu 22: Hợp chất sắt (II) sunfat công thức A Fe(OH)3 B FeSO4 C Fe2O3 http://NgocLinhSon.violet.vn ... D KNO3 Câu 25: Sản phẩm tạo thành chất kết tủa dung dịch Fe 2(SO4)3 tác dụng với dung dịch A NaOH B NaCl C Na2SO4 D CuSO4 +X +Y → Câu 26: Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe → FeCl3  Fe(OH)3 (mỗi...
 • 5
 • 473
 • 8

Hóa 12 - Trắc nghiệm - KL kiềm, nhôm

Hóa 12 - Trắc nghiệm - KL kiềm, nhôm

Hóa học

... SO42-, Cl- D Na+, K+ Câu 15: Cho 1,8 gam kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát 1,68 lít khí H2 (đktc) Muối thu sau phản ứng khối lượng A 5,25 gam B 7,5 gam C 6,432 gam ... gam Câu 16: Dẫn khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch Ca(OH) 2, tượng hoá học xảy A kết tủa trắng, kết tủa không tan CO2 dư B kết tủa trắng, kết tủa tan CO2 dư http://NgocLinhSon.violet.vn ... thu dung dịch X Dung dịch X chứa A NaHCO3 B Na2CO3 C NaOH D Na2CO3 NaHCO3 Câu 22: Dẫn khí CO2 vào dung dịch NaOH dư, phản ứng kết thúc thu dung dịch Y Dung dịch Y chứa A Na2CO3 NaOH B NaHCO3...
 • 8
 • 218
 • 3

Hóa 12 - Trắc nghiệm - Đại cương kim loại

Hóa 12 - Trắc nghiệm - Đại cương kim loại

Hóa học

... ăn mòn hoá học C ăn mòn điện hoá D lão hoá kim loại Câu 27: Bản chất ăn mòn hoá học A phản ứng oxi hoá - khử B phản ứng hoá hợp C phản ứng D phản ứng trao đổi Câu 28: Chỉ đâu ăn mòn điện hoá A ... ngân (Hg) lẫn tạp chất Zn, Sn, Pb, người ta dùng hoá chất A dung dịch Zn(NO3)2 B dung dịch Sn(NO3)2 C dung dịch Pb(NO3)2 D dung dịch Hg(NO3)2 http://NgocLinhSon.violet.vn 3/8 Câu 16: dung ... dịch FeSO4 lẫn tạp chất CuSO4 Người ta dùng hoá chất để loại bỏ tạp chất A Cu dư B Fe dư C Zn dư D Al dư Câu 17: Cho ion sau: Fe 3+, Fe2+, Cu2+ Dãy ion xếp theo chiều tính oxi hoá tăng dần...
 • 8
 • 739
 • 27

hoa 11-trac nghiem vo co

hoa 11-trac nghiem vo co

Ngữ văn

... chất: A) Vừa khử, vừa oxihoá B) Vừa khử, vừa oxihoávà tính chất khác 49) Oxi hoá amoniac khí clo, sản phẩm thu là: A) N2, HCl B) N2, NH4Cl C) NH4Cl, H2O C) Khử D) Oxi hoá D) NH4Cl 50) Cho FeO ... tổ hợp ion sau tính chất trung tính: A) Ca2+, Na+ , Cl-, NO3- B) Na+ , Al3+ , Cl-, NO3- C) Ca2+ , Al3+ , Cl-, CH3COO- D) Ca2+, Na+ , Cl-, HCO3- 31) Dung dòch bazơ dung dòch chứa: A) Ion ... Cation kim loại 32) Dung dòch cặp muối sau pH < 7: A) Al(NO3)3, Fe(NO3)3 B) Al(NO3)3, Na2SO4 C) Al(NO3)3 vàNa2CO3 D) Fe(NO3)3, Na2SO4 33) Dung dòch chất sau pH > 7: A) CH3COOH B) Na2CO3 C) Al(NO3)3...
 • 6
 • 203
 • 10

300 cau hoi de thi vi xu ly trac nghiem hay nhat

300 cau hoi de thi vi xu ly trac nghiem hay nhat

Phần cứng

... A, thể thêm vào bit thứ chế độ UART bit,khi truyền liệu bit, thể thêm vào bit thứ chế độ UART bit ,khi truyền liệu bit B thể thêm vào bit thứ chế độ UART bit,khi truyền liệu ... ghi A nội dung FFH , lệnh ADD A, #1 thì: A Thanh ghi A nội dung 00H cờ nhớ CY set B Thanh ghi A nội dung FFH cờ nhớ CY set C Thanh ghi A nội dung 00H cờ nhớ CY set D Thanh ghi A nội ... LOOP END Chương trình tạo xung ? chu kỳ ? A Xung vuông, chu kỳ 50 μ s B Xung vuông, chu kỳ 100 μ s C Xung tam giác, chu kỳ 50 μ s D Xung tam giác, chu kỳ 100 μ s Câu 200: A 0003H...
 • 53
 • 2,095
 • 8

hoa hoc trac nghiem

hoa hoc trac nghiem

Tư liệu khác

... D thờng C, H hay gặp O, N sau đến halogen, S, P Chọn định nghĩa đồng phân đầy đủ : Đồng phân A tuợng chất cấu tạo khác B tuợng chất tính chất khác C tuợng chất CTPT, nhng cấu tạo ... chất công thức : C6H5 - C - O - CH3 CH3 - O - C - C6H5 O O Nhận xét sau ? A Là công thức hai chất công thức phân tử nhng cấu tạo khác B Là công thức hai chất công thức phân tử cấu ... đẳng benzen CTPT C8H10 Số đồng phân chất : A B C D Các câu sau câu sai ? A Benzen CTPT C6H6 B Chất CTPT C6H6 phải benzen C Chất công thức đơn giản CH không benzen D Benzen công thức...
 • 48
 • 196
 • 0

Cấu trúc đề thi môn Hoá học (Trắc nghiệm) 2010

Cấu trúc đề thi môn Hoá học (Trắc nghiệm) 2010

Cao đẳng - Đại học

... tất thí sinh (40 câu) Nguyên tử, bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học, liên kết hoá học: câu Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân hoá học: câu Sự điện li: câu Cacbon, silic, nitơ, photpho, ... kiến thức hoá học hữu thuộc chương trình phổ thông: câu Phần riêng: Thí sinh làm hai phần (phần A phần B) A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu): - Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân hoá học, ... loại kiềm thổ, nhôm; hợp chất chúng: câu Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô thuộc chương trình phổ thông: câu Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon: câu Dẫn xuất halogen, ancol, phenol: câu...
 • 3
 • 205
 • 0

Đề cương ôn tập Hóa 10-Trắc nghiệm -CB

Đề cương ôn tập Hóa 10-Trắc nghiệm -CB

Hóa học

... kim loại Câu 29: Cấu hình electron ngun tử số hiệu Z = 3, Z = 11 Z = 19 đặc điểm sau chung? A electron lớp ngồi B hai electron lớp ngồi C ba electron lớp D Phương án khác Câu 30: ... 24 proton C Mg 24 electron D Mg 24 nơtron Câu 12: Ngun tử số ngun tử sau 20 proton, 20 electron, 18 nơtron? 40 38 37 A 39 K B 18 Ar C 20 Ca D 17 Cl 19 Câu 13: Ngun tử Y Z = 24 Cấu ... Trong ngun tử ngun tố X lớp e; lớp thứ electron Số proton hạt nhân ngun tử là: A 10 B 12 C 14 D 12 Câu 22: Trong 20 ngun tố hố học bảng hệ thống tuần hồn, số ngun tố ngun tử với electron...
 • 5
 • 337
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: khái quát chung tình hình kinh tế xã hội sau đổi mới ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường đặc điểm của ngân sách nhà nƣớc trong cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung khái quát chung tình hình kinh tế xã hội trong cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trƣờng ở việt nam và sự thay đổi vai trò của nsnn đánh giá thực trạng ngân sách nhà nước ở việt nam giai đoạn 1996 2005 bồi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước bồi dưỡng nguồn thu và nguyên tắc chi ngân sách nhà nước chức năng vai trò của ngân sách nhà nƣớc khái niệm đặc điểm và nội dung của ngân sách nhà nước chuẩn bị những điều kiện tiền đề tham gia thị trường chứng khoán đảm bảo an toàn tài chính xây dựng hình ảnh thương hiệu acsoft của viện tin học doanh nghiệp tuyên truyền quan hệ với công chúng hiệp hội doanh nghiệp mở rộng mạng lưới phân phối tại nhiều tỉnh thành ở khu vực phía bắc tổ chức bán hàng qua mạng tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh nâng cao trình độ quản lý kinh doanh những thách thức thời cơ và định hƣớng phát triển của viện tin học doanh nghiệp iii một số giải pháp nâng cao năng lực cạnhtranh phần mềm kế toán acsoft của viện tin học doanh nghiệp