hoá hữu cơ có giải

12 Cách giải hóa hữu kinh điển

12 Cách giải hóa hữu cơ kinh điển

Trung học cơ sở - phổ thông

... kinh điển” tập hữu Bài toán “cặp đôi” với toán vô làm nên đôi siêu kinh điển cho muốn dạy học giải toán Hóa học Bài viết trình bày 12 cách giải mà theo chưa thực nhanh, hay ý nghĩa cho ... tích hệ số ứng dụng việc giải nhanh toán Hóa học” nêu kết quan trọng là: nX = nH 2O − nCO2 1− k Áp dụng kết vào toán cho, ta dễ dàng nX = 0,8mol Từ đây, ta dễ dàng hệ phương trình: ⎧ x ... 15 cách giải hẳn đôi siêu kinh điển dạy học phương pháp giải toán Hóa học (^^ thể, xin ghi tên Sao băng lạnh giá kèm theo toán đó) Thực thân bất ngờ, toán hội tụ đầy đủ phương pháp giải toán...
 • 12
 • 2,619
 • 23

Xây dựng hệ thống bài tập hóa hữu lớp 12 nhằm rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh yếu môn hóa ở trường Trung học phổ thông

Xây dựng hệ thống bài tập hóa hữu cơ lớp 12 nhằm rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh yếu môn hóa ở trường Trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... xác định hướng giải đúng, trình bày lời giải cách logic, xác thời gian định .Có thể chia mức kỹ giải tập hóa học: - Kỹ giải tập hóa học - Kỹ giải tập hóa học phức hợp Trong mức lại ba trình độ ... trình giải loại tập tương tự giải mẫu chưa nhanh - Thành thạo: Biết cách giải nhanh, ngắn gọn, xác theo cách giải gần mẫu biến đổi chút cách giải khác - Mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo: Đưa cách giải ... hành động thực tiễn 1.3.2 Kỹ giải tập Kỹ giải tập hóa học học sinh theo khả sử dụng mục đích, sáng tạo kiến thức hóa học để giải tập hóa học Một học sinh kỹ giải tập hóa học tức biết phân...
 • 137
 • 3,532
 • 35

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp hướng dẫn học sinh giải bài tập phần hóa hữu lớp 11 - chương trình bản

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp hướng dẫn học sinh giải bài tập phần hóa hữu cơ lớp 11 - chương trình cơ bản

Khoa học tự nhiên

... Algorit giải (dạng dùng lời) : Thao tác 1: phải hợp chất hữu không? : chuyển qua (2) không: ancol Thao tác 2: Phân tử nhóm OH không? có: chuyển qua (3) không: ancol Thao tác 3: nhóm OH ... gắn vào C no không? Có: kết luận ancol Không: Không phải ancol 23 - Algorit giải (dạng sơ đồ) 1) phải hợp chất hữu không? Không 2) phân tử nhóm OH không? Không 3) nhóm OH gắn ... mà người giải toán phải tiến hành để đến kết Những ghi tính định hướng giải dạng toán giải cụ thể, giúp người giải không cảm thấy khó khăn đứng trước toán, mà muốn giải nó, người giải phải...
 • 173
 • 2,232
 • 4

phuong phap giai toan trac nghiem hoa huu co

phuong phap giai toan trac nghiem hoa huu co

Hóa học

... 0,1 mol CO2 Nhưng đốt anken cho mol CO2 bằng mol H2O Vậy m = 0,1.18 = 1,8 11 Đốt chất hữu cơ, phân tử có cùng số nguyên tử C, được cùng số mol CO2 thì chất hữu mang đốt cháy...
 • 13
 • 946
 • 12

một số phương phướp giải nhanh hóa hữu

một số phương phướp giải nhanh hóa hữu cơ

Hóa học

... mol CO2 Nhưng đố t anken cho mol CO2 bằ ng mol H2O Vâ ̣y m = 0,1.18 = 1,8 11 Đố t chấ t hữu cơ, phân tử có cùng số nguyên tử C, đươ ̣c cùng số mol CO2 thi ̀ chấ t hữu mang đố t cháy...
 • 13
 • 1,004
 • 27

Phương pháp giải hóa Hữu

Phương pháp giải hóa Hữu cơ

Hóa học

... 0,1 mol CO Nhưng đốt anken cho mol CO2 bằng mol H2O Vậy m = 0,1.18 = 1,8 11 Đốt chất hữu cơ, phân tử có cùng số nguyên tử C, được cùng số mol CO thì chất hữu mang đốt cháy...
 • 10
 • 679
 • 52

PP giải trắc nghiệm hóa hữu

PP giải trắc nghiệm hóa hữu cơ

Hóa học

... 0,1 mol CO2 Nhưng đốt anken cho mol CO2 bằng mol H2O Vậy m = 0,1.18 = 1,8 11 Đốt chất hữu cơ, phân tử có cùng số nguyên tử C, được cùng số mol CO thì chất hữu mang đốt cháy...
 • 11
 • 340
 • 4

Phương pháp giải hóa hữu

Phương pháp giải hóa hữu cơ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 2x) ta phải phương pháp đổi từ CTCT sang CTPT để dễ giải VD : este chức rượu no chức + axit đơn chức (có axit no, iaxit nối đơi, axit nối ba) (este mạch hở) Phương pháp giải : + este ... pháp giải : + este chức ⇒ Pt ngun tử Oxi + Số lkết π : nhóm –COO- nhóm lk π ⇒ π + Số lk π gốc hydrocacbon khơng no ( π axit nối đơi, π axit nối ba) ⇒ CT dạng : CnH2n+2-2kO6 với ... chức axít ( phản ứng kim loại)  Lưu ý giải tốn : + Số mol Na (trong muối hữu cơ) = số mol Na (trong Na2CO3) (bảo tồn ngun tố Na) + Số mol C (trong Muối hữu cơ) = số mol C (trong CO2) + Số mol C...
 • 8
 • 544
 • 30

Phương pháp giải toán hóa hữu và vô

Phương pháp giải toán hóa hữu cơ và vô cơ

Cao đẳng - Đại học

... : GIẢI BÀI TỐN HỖN HỢP Khi giải tốn hh nhiều hydrocacbon ta nhiều cách gọi : - Cách : Gọi riêng lẻ, cách giải ban đầu đơn giản sau khó giải, dài, tốn thời gian - Cách 2: Gọi chung thành cơng ... 2x) ta phải phương pháp đổi từ CTCT sang CTPT để dễ giải VD : este chức rượu no chức + axit đơn chức (có axit no, iaxit nối đơi, axit nối ba) (este mạch hở) Phương pháp giải : + este ... pháp giải : + este chức ⇒ Pt ngun tử Oxi + Số lkết π : nhóm –COO- nhóm lk π ⇒ π + Số lk π gốc hydrocacbon khơng no ( π axit nối đơi, π axit nối ba) ⇒ CT dạng : CnH2n+2-2kO6 với...
 • 13
 • 438
 • 11

Phương pháp giải trắc nghiệm hóa hữu

Phương pháp giải trắc nghiệm hóa hữu cơ

Hóa học - Dầu khí

... mol CO2 Nhưng đố t anken cho mol CO2 bằ ng mol H2O Vâ ̣y m = 0,1.18 = 1,8 11 Đố t chấ t hữu cơ, phân tử có cùng số nguyên tử C, đươ ̣c cùng số mol CO2 thì chấ t hữu mang đố t cháy...
 • 16
 • 563
 • 17

MỘT số PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HOÁ hữu

MỘT số PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HOÁ hữu cơ

Hóa học - Dầu khí

... hiñrôcacbon A công th c phân t C9H10 ñ ng phân bi t Acó ch a vòng benzen ? A B C D.6 http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s m ng Chuyên ñ Hoá H u - L p 11 chuyên Hoá - ... li u chia s m ng Chuyên ñ Hoá H u - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn d, Stiren v a tính ch t gi ng anken v a tính ch t gi ng benzen e, Naphtalen mùi thơm nh g, Stiren ... 83:Vi t công th c c u t o th c a ch t A thành ph n C4H10O, tác d ng v i HBr bi n thành ch t B thành ph n C4H9Br Ch t B ph n ng v i dung d ch rư u KOH bi n thành C thành ph n C4H8 Ch...
 • 72
 • 1,157
 • 7

Phương pháp giải nhanh hóa hữu - Học sinh viết

Phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ - Học sinh viết

Hóa học

... lưu ý sau giải BT dạng Khi đầu cho chức hưu t/d với NaOH or KOH mà cho : + muối ancol khả chất hữu RCOOR’ R’’COOR’ nNaOH=nR’OH Hoặc RCOOR’ R’’COOH nNaOH>nR’OH + muối ancol khả sau ... Hoặc RCOOH R’OH + muối ancol nhửng khả sau RCOOR’ RCOOR’’ Hoặc RCOOR’ R’’OH * Đặc biệt ý : Nếu đề nói chất hữu chức este không sao, nói chức este mà nói chức este warning , thực ... vấn đề sau TH1: dãy đồng đẳng HCHO HCHO cho 4Ag, ta giải sử TH HCHO CH3CHO TH2: Nếu giải nghiệm sai chứng ta HCHO tiếp tục đặt CTPT để giải tìm n trung bình Giải vấn đề : Không viết pt phản...
 • 15
 • 660
 • 13

phương pháp giải nhanh hóa hữu

phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ

Hóa học

... Phương pháp giải nhanh tập Hoá Hữu Phần 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN HỮU ĐƯỢC VẬN DỤNG ĐỂ LÀM CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ... pháp giải nhanh tập Hoá Hữu Nếu thu nH2O = nCO2 -> anđehyt; axitcacbonxylic este đơn chức no mạch hở 4.2- Dựa vào số phản ứng đặc trưng hợp chất hữu + Xét phản ứng hidro cacbon: - Cho hỗn hợp ... hợp n rượu thu n(n + 1) ete Phản ứng oxi hoá rượu: Nếu thu anđehyt -> rượu bậc I Nếu thu xeton -> rượu bậc II Võ Hưng Sửu - Trường THPT Tiểu La - Thăng Bình Phương pháp giải nhanh tập Hoá Hữu...
 • 16
 • 705
 • 29

một số điểm đặc giúp giải nhanh bt hóa hữu

một số điểm đặc giúp giải nhanh bt hóa hữu cơ

Hóa học

... ankanol qua bình đựng CuO dư, nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp khí khối lượng 12+ a gam tỉ khối H2 15 Giá trị a là: A.1.05 gam B.3.30 gam C.1,35.gam D 2,70 gam Bài 15 Đốt ... X gồm 0,2 mol axetilen 0,35 mol H2 vào bình kín xúc tác Ni nung nóng Sau thời gian thu hỗn hợp Y gồm khí Cho Y lội qua dung dịch Br2 dư thấy 4.48 lit khí Z bay ra, tỉ khôí ncủa Z so với ... gam Ag Hiđro hoá X thu Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na Công thức cấu tạo thu gọn A HCHO B CH3CHO C OHC-CHO D CH3CH(OH)CHO X (cho Na = 23, Ag = 108) Bài 26 Hỗn hợp X tỉ khối...
 • 4
 • 281
 • 0

PP giải bài tạp hóa hữu

PP giải bài tạp hóa hữu cơ

Tư liệu khác

... t hoá họ c hữ u lớ p – Trườ n g THCS Lao Bả o –Hướ n g Hoá Trong đó: - 16% thích học môn hoá, dễ hiểu - 12% không thích học khó - 17% Không hiểu - 35% HS thiết lập cách giải - 20% HS cho môn Hoá ... tử hợp chất hữu (HCHC) dạng tập phong phú môn hoá học, chương trình hoá học hữu lớp dạng tập SGK hầu hết tập trung vào phản ứng cháy Do đó, đề tài giới hạn phạm vi : " Rèn luyện kó giải tập dạng ... lậ p n g thứ c hợ p chấ t hoá họ c hữ u lớ p – Trườ n g THCS Lao Bả o –Hướ n g Hoá thức hợp chất hữu dựa vào kết phản ứng đốt cháy " Vì vậy, để HS sở luyện giải dạng tập đạt kết tốt, trước...
 • 13
 • 1,835
 • 67

pp giải bt xđ CTPT, CTCT hóa hữu

pp giải bt xđ CTPT, CTCT hóa hữu cơ

Hóa học

... X(Halogen) Hóa trị + Với hợp chất hữu cơng thức tổng qt CxHyOz thì: C, O hóa trị chẵn → số ngun tử H ln chẵn 18 + Với hợp chất hữu cơng thức CxHyOxNt thì: C hố trị chẵn nên số ngun tử H ... hợp CHƯƠNG XÁC ĐỊNH CƠNG THỨC PHÂN TỬ 2.1 CÁC LOẠI CƠNG THỨC Việc nắm vững ý nghĩa loại cơng thức hóa hữu vai trò quan trọng Điều cho phép nhanh chóng định hướng phương pháp giải tốn lập CTPT ... Nhưng dù dùng phương pháp cơng việc đặt cơng thức tổng qt chất đó, cơng thức chung cho hỗn hợp cách thích hợp nhất, việc đặt cơng thức chiếm 50% yếu tố thành cơng 2.1.1 Cơng thức tổng qt (CTTQ)...
 • 82
 • 717
 • 9

Xem thêm