hoá hữu cơ 1 ppt

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay trả góp tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam.doc

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay trả góp tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam.doc

Kế toán

... 61, 52% 5.6 41 70, 41% Doanh số cho vay 3. 913 10 0% 8. 012 10 0% Dư nợ CVTG 2.083 69 ,1% 4 .10 1 54,64% Tổng dư nợ 3. 014 10 0% 7.506 10 0% Chỉ tiêu Ngô Thanh Tùng Năm 2007 Số tiền Tỷ trọng 15 .245 79,4% 19 .2 01 ... đồng Các tiêu tài 2005 2006 2007 Tổng Tài sản 6.093 10 .15 9 18 .2 31 Tiền huy động 3 .17 8 9.065 15 .355 Cho vay 3. 014 5.0 31 13. 217 sản (Đến 31/ 12) Vốn cổ phần 309 756 2.299,8 (Nguồn:Báo cáo thường ... 5.454.795 50% 4.699. 012 43% 845 .14 4 Doanh số thu nợ 1. 330.9 21 32% 2.597. 014 63% 200 .10 6 Dư nợ 4 .12 3.874 60% 2 .10 1.998 31% 645.038 Nợ hạn 30 .18 2 56 ,16 % 19 .17 5 35,68% 4.407 trọng 7% 5% 9% 8,2% (Nguồn:...
 • 75
 • 632
 • 5

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.DOC

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.DOC

Kế toán

... 74 15 9 18 850 34 ,1% 95 467 21 308 28,7% 47 648 59 929 12 2 81 25,8% 77 830 17 9 01 29,8% 10 2 957 13 4 088 31 1 31 30,2% 17 3 297 39 209 29,2% 350 350 18 500 10 15 0 12 1,6% 10 2 957 12 5 738 22 7 81 154 ... 523 1, 5ln 595 247 -348 -58,5% 760 513 2,1ln 25 670 028 10 7 11 870 640 82 200 612 3,28ln 36,9% 52% 11 7 16 8 91 11 490 10 50 21 850 9,3% 42,3% 50,4% 4933 202 269 25,7% 324 12 2 18 ,1% 95 438 343 14 ,1ln ... Chờnh 12 316 15 868 lch 552 11 517 12 258 7 41 Nm 2006 so Nm T l 2006 2005 Chờnh T l 22 515 lch 647 41, 9% 6,4% 21 250 992 73,4% 7 41 6,4% 21 250 992 73,4% 0 28,8% 11 517 12 258 17 9 256 77 43% 388 13 2...
 • 70
 • 773
 • 7

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG DẦU KHÍ TOÀN CẦU.DOC

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG DẦU KHÍ TOÀN CẦU.DOC

Kế toán

... h s (7) Y N (10 ) Chp nhn vay (8) (9) Thụng bỏo chp nhn cho vay Thụng bỏo chp nhn cho vay (12 ) (13 ) Ký hp ng (11 ) Ký hp ng Son hp ng ng ký GDB (14 ) Hon tt th tc nhn TSB, gii ngõn (15 ) Kim tra TSB ... gii ngõn (17 ) ngh hn Kim tra, gia hn Kim tra, theo dừi sau gii ngõn (16 ) (18 ) (19 ) (20) Phờ duyt Son hp ng hn ( 21) Phi hp vi CVHTTD thu hi n (22) Thanh lý hp ng, gii chp TSB Kt thỳc (1) : ngh ... tiờu dựng ti ngõn hng Du Khớ Ton Cu 3 .1 Gii phỏp nõng cao hiu qu cho vay tiờu dựng ti ngõn hng Du 3.2 .1 Đa dạng hoá hoạt động cho vay tiờu dựng 3.2 .1. 1 Đa dạng hoá loại hình tín dụng DNV&N Ta cng...
 • 48
 • 633
 • 12

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội SHB.DOC

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội SHB.DOC

Kế toán

... 2 .16 2 0,44% 1. 914 0,05% 56. 612 0, 91% 14 8.830 1, 16% Lê Thị Hằng Nga – K52TCNH Nợ khả nàng vốn Tổng 0,00% 492.982 10 0% 3. 811 0,09% 11 .646 0 ,19 % 15 8.4 71 4 .18 3.503 10 0,00% 6.252.699 10 0,00% 12 .828.478 ... hạn 15 7.732 32,00% 1. 134.348 27 ,12 % 1. 5 51. 912 24,82% 3.924.482 30,59%% Cho vay dài hạn 00.00% 377.099 9, 01% 808.720 12 ,93% 1. 348.594 10 ,52% Tổng 492.984 10 0,00% 4 .18 3.503 10 0,00% 6.252.699 10 0% ... kinh doanh, đầu tư chứng khoán nợ Thu khác từ hoạt động tín dụng Năm 2008 307.905 836.896 275. 313 242.074 329. 813 845.935 11 2.460 5 .16 2 1. 016 .12 3 2. 418 206 1. 128 .15 6 4 .19 6 218 Chi phí lãi chi phí...
 • 29
 • 911
 • 19

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG DẦU KHÍ TOÀN CẦU.DOC

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG DẦU KHÍ TOÀN CẦU.DOC

Kế toán

... phiu) Mng li hot ng S lng nhõn viờn 2007 1. 000.000 7. 214 . 810 1. 718 . 817 5.793.852 10 2.863 67 .12 6 12 % 6. 71% 0.93% 1. 328 25 400 2008 1. 000.000 8.259 .16 7 3 .15 2.0 81 7.048.345 74.224 54.445 5.0% 5.44% ... 2.2 .1 Thc trng v cho vay tiờu dựng ti ngõn hng Du Khớ Ton Cu Ch tiờu 2007 2008 2009 Tng d n Tng d n cho vay tiờu dựng D n cho vay tiờu dựng/tng d 1. 718 . 817 1. 050.885 61, 14 3 .11 0.4 31 1.784 .14 3 ... 1. 050.885 61, 14 3 .11 0.4 31 1.784 .14 3 57,36 5.962.886 4 .15 7.920 69,73 10 2.863 52.597 51, 23 17 1.385 5, 51 74.224 33.742 45,46 91. 232 1, 53 16 7.575 10 1.534 60,59 n (%) N xu N xu/tng d n (%) Tng LNTT LNTT...
 • 67
 • 1,189
 • 19

Phân tích và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay dành cho khách hàng cá nhân tại NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh 3 TP.HCM (2).doc

Phân tích và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay dành cho khách hàng cá nhân tại NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh 3 TP.HCM (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... -Cá thể 1, 334 266.8 274 36.8 10 60 230 9.09 1. 32 660 14 6.7 40.02 5.3 629.98 10 5.8 6. 51 59 So Sánh 2009/2008 Số Tiền 674 12 0 .1 233.8 31. 5 430.02 12 4.2 2.58 -1. 27 % 10 2 81. 8 81. 6 594 68.3 11 7.4 39.6 ... 2008/2007 Số Tiền % Thu Nhập 310 , 511 273,473 17 1,3 51 37,038 13 .5 10 2 ,12 2 59 Chi Phí 220, 511 205,473 12 2,377 15 ,038 7,3 68 Lợi Nhuận 90,000 68,000 48,974 12 ,000 32,3 19 ,026 (Nguồn từ Báo cáo tài ... 2008/2007 10 1.2 52.2 26 .1 87.3 42.4 26.8 5.3 72.2 253 .1 87.2 44.3 10 8 .1 Số Tiền 58.8 25.4 20.8 15 .1 266.8 14 6.7 492.7 12 0 .1 138 94.7 390 20.9 Số Tiền - 210 .7 -60.4 -39 -35.3 -83.2 -69.2 -88.03 -33.2 81. 86...
 • 66
 • 639
 • 19

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay Tiểu thương chợ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.pdf

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay Tiểu thương chợ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.pdf

Quản trị kinh doanh

... 2009/2008 Số tiền % 10 0,00 200.206 30,34 266.660 31, 00 840. 311 74,57 13 8.074 27,50 200 .18 7 31, 27 13 , 41 150.4 31 13,35 52 .13 2 82,45 35.067 30,40 12 ,17 13 6.094 12 ,08 10 .000 10 ,56 31. 406 30,00 10 0,00 200.206 ... KH 10 0 428 10 0 526 10 0 61 16,62 98 22,90 367 % % Tây Lộc 94 25, 61 110 25,70 15 7 29,85 16 17 ,02 47 42,73 Đông Ba 76 20, 71 93 21, 73 13 0 24, 71 17 22,37 37 39,78 Bến Ngự 53 14 ,44 55 12 ,85 70 13 , 31 ... 13 , 31 Cống 55 14 ,99 50 11 ,68 Trường An 35 9,54 Vĩ Dạ Chợ khác 3,77 15 27,27 62 11 ,79 -5 -9,09 12 24,00 47 10 ,98 56 10 ,65 12 34,29 19 ,15 42 11 ,44 53 12 ,38 51 9,70 11 26 ,19 -2 -3,77 12 20 0,00 66,67...
 • 77
 • 844
 • 8

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay và hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) huyện Lục Ngạn.DOC

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay và hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) huyện Lục Ngạn.DOC

Kế toán

... định hành phân loại nợ TK 212 : Cho vay trung hạn đồng Việt Nam Các tài khoản 212 1; 212 2; 212 3; 212 4; 212 5 nội dung giống với tài khoản 211 1; 211 2; 211 3; 211 4; 211 5 Các tài khoản phản ánh khoản ... hàng +Cho vay tiêu dùng : 212 109.000-mã xã +Cho vay hạn mức : - ngắn hạn : 211 106.00301B - trung hạn : 212 106.00301B +Cho vay nớc : 212 109.0000 01; 212 109.000003; 212 109.000005 a.Giai đoạn giải ... 31/ 12/2005 31/ 12/2006 31/ 12/2007 TT Ch tiêu Cho vay ngắn hạn 13 5323 220205 2 015 75 Cho vay trung dài hạn 15 114 6 11 3304 206453 Sinh viên: Bùi Thuỳ Giang (+;-) 2006/2005 (+;-) 2007/2006 84882 -18 630...
 • 52
 • 230
 • 4

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đầu tư của Nhà nước tại Chi nhánh ngân hàng phát triển Long An

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đầu tư của Nhà nước tại Chi nhánh ngân hàng phát triển Long An

Thạc sĩ - Cao học

... Nhà nước 1. 1 .1 Cá niệ c i m 1. 1.2 Bả chấ củ cho vay đ u tư củ Nhà ớc n t a ầ a nư 1. 1.3 Sư ï c giư õ cho vay đ u tư củ Nhà vay đ u tư a ầ a nư c cho ầ củ ngâ hàg thư ơng mạ a n n i 1. 1.4 Vai trò ... 2002 2003 2004 2005 2006 2007 5,4 5,4 6,6 6,6 7,8 8,4 5,4 VDB 20 01 7,8 8,4 14 ,4 14 ,4 Ngâ hàg n n thư ơng mạ i 11 ,4 11 ,4 13 ,2 14 ,4 Nguồn: VDB, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh ... 2005 2006 2007 Tổg số n 42 .17 1 50.903 53 .13 8 61. 866 72.539 Dư 12 thá g i n 34.8 71 42.803 46.238 58.866 69.539 7.300 8 .10 0 6.900 3.000 3.000 Tư ø thá g trởlê 12 n n (1) Phụ lục 06 Bảng so sánh...
 • 87
 • 250
 • 1

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Thanh Xuân

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Thanh Xuân

Tài chính - Ngân hàng

... Thương mại 1. 1 .1 Khái niệm Doanh nghiệp vừa nhỏ .7 1. 1.2 Đặc điểm Doanh nghiệp vừa nhỏ 1. 1.3 Vai trò Doanh nghiệp vừa nhỏ 11 1. 1.4 Vấn đề Doanh nghiệp vừa nhỏ 13 1. 2.> Hoạt ... VND 2008 Số tiền % Số tiền 13 29 10 0 11 69 484 845 36, 63, Chênh lệch % Số % tiền -12 , 10 0 -16 0 41, 0,8 -19 , 58, -16 4 488 6 81 2009 Chênh lệch Số tiền % Số tiền % 14 5 10 0 283 24,2 725 727 49, 50, ... nghiệp vừa nhỏ 16 1. 2 .1 Khái niệm cho vay .16 1. 2.2 Các hình thức cho vay Doanh nghiệp vừa nhỏ 16 1. 2.2 .1 Cho vay lần .16 1. 2.2.2 Cho vay Hạn mức tín dụng .17 1. 2.2.3 Cho...
 • 89
 • 954
 • 27

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển hà nội

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển hà nội

Tài chính - Ngân hàng

... tín dụng đầu t phát triển Nhà nớc 1. 2 Hoạt động cho vay đầu t phát triển 1. 2 .1 Đầu t phát triển nguồn vốn cho đầu t phát triển 1. 2 .1. 1 Đầu t phát triển 1. 2 .1. 1 .1 Khái niệm đặc điểm đầu t phát triển ... sang D, kéo sản lợng cân tăng theo từ Q0 sang Q1 giá đầu t tăng từ p0 đến p1 Điểm cân dịch chuyển từ E0 sang E1 p S p1 p0 p2 S E1 E0 E2 D D Q0 Q1 Q2 Q 11 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Tác động đến ... 43 /19 99/NĐ-CP ngày 29/6 /19 99 tín dụng đầu t phát triển Nhà nớc; - Nghị định số 50 /19 99/NĐ-CP ngày 8/7 /19 99 tổ chức hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển; - Nghị định số 14 5 /19 99/NĐ-CP ngày 20/9 /19 99...
 • 93
 • 341
 • 1

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đầu tư phát triển của nhà nước tại Quỹ hỗ trợ phát triển hà nội

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đầu tư phát triển của nhà nước tại Quỹ hỗ trợ phát triển hà nội

Tài chính - Ngân hàng

... tín dụng đầu t phát triển Nhà nớc 1. 2 Hoạt động cho vay đầu t phát triển 1. 2 .1 Đầu t phát triển nguồn vốn cho đầu t phát triển 1. 2 .1. 1 Đầu t phát triển 1. 2 .1. 1 .1 Khái niệm đặc điểm đầu t phát triển ... sang D, kéo sản lợng cân tăng theo từ Q0 sang Q1 giá đầu t tăng từ p0 đến p1 Điểm cân dịch chuyển từ E0 sang E1 p S p1 p0 p2 S E1 E0 E2 D D Q0 Q1 Q2 Q 11 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Tác động đến ... 43 /19 99/NĐ-CP ngày 29/6 /19 99 tín dụng đầu t phát triển Nhà nớc; - Nghị định số 50 /19 99/NĐ-CP ngày 8/7 /19 99 tổ chức hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển; - Nghị định số 14 5 /19 99/NĐ-CP ngày 20/9 /19 99...
 • 93
 • 282
 • 0

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Láng Hạ

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Láng Hạ

Tài chính - Ngân hàng

... 46882 16 3767 10 3360 60407 12 6456 12 6456 835 01 175452 11 0734 ngành khác 15 308 5964 211 99 Tổng cộng 17 6635 12 9753 46882 233953 17 3546 60407 18 0652 18 0652 11 97 41 244588 17 9870 Ngành kinh tế Nông ... hạn dưới 12 tháng Nguồn có kỳ hạn từ 12 2003 2004 2005 2006 4037 6% 10 46 10 53 4470 11 % 918 13 76 4023 1% 985 820 5905 21% 12 78 859 19 38 217 6 2 219 3768 tháng trở lên Nguồn : báo cáo ... Thủy sản Tốc độ tăng trưởng 15 308 25.2% Sinh viên: Nguyễn Hải Thanh 18 716 18 716 11 240 32.45% Lớp: Ngân hàng 45B Nội tệ Ngoại tệ 11 240 (22.2%) 211 99 35.39% 64 718 64 718 40 Đại học Kinh tế quốc dân...
 • 78
 • 1,463
 • 18

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Hà Tĩnh

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Hà Tĩnh

Tài chính - Ngân hàng

... 835 01 175452 11 0734 ngành khác 15 308 15 308 Tổng cộng 17 6635 12 9753 46882 233953 17 3546 60407 18 0652 18 0652 11 97 41 244588 17 9870 Tốc độ tăng trưởng 25 2% Sinh viên: Phạm Văn Thuận 18 716 18 716 32 ... 5 615 5 615 500 500 0 0 Thủy sản 0 3744 3744 0 0 0 0 4 211 4 211 1 30276 47937 47937 Công nghiệp, xây dựng 346 21 346 21 Thương mại, dịch vụ 12 6706 79824 46882 16 3767 10 3360 60407 12 6456 12 6456 835 01 ... 2006 13 2,804 57 71 160 ,14 9 55 71 160,537 5237 213 ,482 6,260 Doanh số chi tiền mặt 5735 5587 5230 6,250 Quỹ thu nhập 946A 11 1,328 86,3 67,469 79,648 Tổng thu 946A 302,9 21 308,287 406, 718 575,520...
 • 84
 • 473
 • 4

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Hà Đông

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Hà Đông

Tài chính - Ngân hàng

... 2. 713 5.643 15 .976 2.930 10 8,00 10 .333 18 3 ,11 DN ngắn hạn 38.896 82.227 11 1.927 43.3 31 111 ,40 29.700 36 ,12 D nợ trung dài hạn 22.747 24 .14 1 40.836 1. 394 6 ,13 16 .695 69 ,16 Doanh nghiệp lớn 20.690 ... 27,63 17 .357 12 5 .16 0 35.657 9,74 70,25 20, 01 11. 217 18 .393 45.730 28.769 10 ,77 17 ,67 43,93 27,63 17 .357 41. 419 83.7 41 35.657 9,74 23,25 47,00 20, 01 94.293 9. 816 90,57 9,43 16 3.327 14 .847 91, 67 8,33 ... TT% 14 .432 10 .398 8.305 4. 619 3 .19 9 35,24 25,39 20,28 11 ,28 7, 81 Năm 2006 Năm 2007 Mức cho vay TT% Mức cho vay TT% 16 .539 12 .546 8.946 5.358 3 .15 1 35,54 26,96 19 ,22 11 , 51 6,77 23. 417 15 .258 10 .524...
 • 81
 • 988
 • 8

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay dự án đầu tư tại sở giao dịch 1 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay dự án đầu tư tại sở giao dịch 1 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... 24.747.7 31. 927 7.820.566.892 5.042.065 .12 1 234 .19 8.709.208 226.470.7 61. 286 7.727.947.922 275 .18 7.549.332 24.334.064.642 16 .15 9.736.629 9.9 91. 198.092 946.577. 415 .755 817 . 219 .957.055 12 9.357.458.700 1. 138.643 .19 1 .13 0 ... 817 . 219 .957.055 12 9.357.458.700 1. 138.643 .19 1 .13 0 23.6 61. 916 .040 16 .975.6 21. 650 1. 988.039.553 10 9.963. 812 .778 10 6.972.097.470 2.9 91. 715 .308 15 6.4 41. 703. 710 Kết cấu tài sản NOSCO cho thấy rõ đặc ... 25.722.909.893 31/ 12/2007 1. 067 .10 6. 919 .654 269.425.867.7 61 797.6 81. 0 51. 893 71. 536.2 71. 476 12 .096.652.998 24.452.538.895 68.327.662.900 523.725.469 1. 270.370.998 3.208.608.576 15 6.4 41. 703. 710 275 .18 7.549.332...
 • 25
 • 298
 • 0

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay và hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (AgriBank) huyện Lục Ngạn

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay và hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (AgriBank) huyện Lục Ngạn

Kế toán

... định hành phân loại nợ TK 212 : Cho vay trung hạn đồng Việt Nam Các tài khoản 212 1; 212 2; 212 3; 212 4; 212 5 nội dung giống với tài khoản 211 1; 211 2; 211 3; 211 4; 211 5 Các tài khoản phản ánh khoản ... Đơn vị: Triệu g đồng 31/ 12/2005 31/ 12/2006 31/ 12/2007 TT Ch tiêu Cho vay ngắn hạn 13 5323 220205 2 015 75 Cho vay trung dài hạn 15 114 6 11 3304 206453 Tình hình nợ xấu 910 2 6855 11 867 Tổng sử dụng vốn ... : 211 106.000-mã xã(ví dụ với xã Thanh Hải : 211 106.000303) +Cho vay trung hạn thông thờng : 212 106.000-mã xã +Cho vay tiêu dùng : 212 109.000-mã xã +Cho vay hạn mức : - ngắn hạn : 211 106.00301B...
 • 55
 • 163
 • 0

170 Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay và hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (AgriBank) huyện Lục Ngạn

170 Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay và hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (AgriBank) huyện Lục Ngạn

Kế toán

... định hành phân loại nợ TK 212 : Cho vay trung hạn đồng Việt Nam Các tài khoản 212 1; 212 2; 212 3; 212 4; 212 5 nội dung giống với tài khoản 211 1; 211 2; 211 3; 211 4; 211 5 Các tài khoản phản ánh khoản ... Đơn vị: Triệu g đồng 31/ 12/2005 31/ 12/2006 31/ 12/2007 TT Ch tiêu Cho vay ngắn hạn 13 5323 220205 2 015 75 Cho vay trung dài hạn 15 114 6 11 3304 206453 Tình hình nợ xấu 910 2 6855 11 867 Tổng sử dụng vốn ... : 211 106.000-mã xã(ví dụ với xã Thanh Hải : 211 106.000303) +Cho vay trung hạn thông thờng : 212 106.000-mã xã +Cho vay tiêu dùng : 212 109.000-mã xã +Cho vay hạn mức : - ngắn hạn : 211 106.00301B...
 • 55
 • 180
 • 0

nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay dự án đầu tư

nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay dự án đầu tư

Tài chính - Ngân hàng

... 1. 1 Định hớng chung 72 1. 1 .1 Tăng cờng lực vốn để đáp ừng nhu cầu 73 1. 1.2 Nâng cao chất lợng tín dụng 74 1. 1.3 Bảo lãnh 74 1. 1.4 Lãi suất 74 1. 1.5 ... Nam theo định số 259/CP ngày 24/6 /19 81 phó thủ tớng Tố Hữu ký * Lần thứ hai: Đổi tên thành Ngân hàng Đầu t phát triển Việt Nam theo định số 4 01/ CT ngày 14 /1/ 1990 phó chủv tịch Hội đồng trởng ... chung BIDV SGDI 43 1. 1 BIDV 43 1. 2 Chức nhiệm vụ mô hình tổ chức 45 1. 3 Sở giao dịch 46 Một số hoạt động chủ yếu SGDI 51 2 .1 Hoạt động huy động vốn...
 • 100
 • 199
 • 0

Xem thêm