hoá đại học giải chi tiêt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (1)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (1)

... Câu 59: Chi u xạ có tần số f vào kim loại có công thoát A gây tượng quang điện Giả sử êlectron hấp thụ phôtôn sử dụng phần lượng làm công thoát, phần lại biến thành động K Nếu tần số xạ chi u tới ... cảm L Đặt vào AB điện áp xoay chi u có giá trị hiệu dụng tần số không đổi Điều chỉnh R đến giá trị 80 Ω công suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại tổng trở đoạn mạch AB chia hết cho 40 Khi hệ số công ... đến lúc vật qua li độ 10 cm theo chi u âm lần thứ 2014 lực kéo sinh công âm khoảng thời gian A 1007,0 s B 1207,4 s C 1208,0 s D 1284,4 s Câu 34: Đặt điện áp xoay chi u có tần số f thay đổi vào...
 • 6
 • 272
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (2)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (2)

... Câu 59: Chi u xạ có tần số f vào kim loại có công thoát A gây tượng quang điện Giả sử êlectron hấp thụ phôtôn sử dụng phần lượng làm công thoát, phần lại biến thành động K Nếu tần số xạ chi u tới ... 10 m/s 2, lò xo có độ cứng k = 50 N/m Khi vật dao động lực kéo cực đại lực nén cực đại lò xo lên giá treo vật N N Vận tốc cực đại vật trình dao động A 50 cm/s B 40 cm/s C 30 cm/s D 60 cm/s Câu ... AB điện áp xoay chi u có giá trị hiệu dụng tần số không đổi Điều chỉnh R đến giá trị 80 Ω công suất tiêu thụ Trang 2/6 - Mã đề thi 132 biến trở đạt cực đại tổng trở đoạn mạch AB chia hết cho 40...
 • 6
 • 410
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (3)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (3)

... 10 m/s 2, lò xo có độ cứng k = 50 N/m Khi vật dao động lực kéo cực đại lực nén cực đại lò xo lên giá treo vật N N Vận tốc cực đại vật trình dao động A 30 cm/s B 60 cm/s C 40 cm/s D 50 cm/s Câu ... cảm L Đặt vào AB điện áp xoay chi u có giá trị hiệu dụng tần số không đổi Điều chỉnh R đến giá trị 80 Ω công suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại tổng trở đoạn mạch AB chia hết cho 40 Khi hệ số công ... dụng đoạn mạch đạt giá trị cực đại giá trị L L1 L2 2L1 L2 A B ( L1 + L2 ) C D 2(L1 + L2) L1 + L2 L1 + L2 Câu 52: Chi u xạ có tần số f vào kim loại có công thoát A gây tượng quang điện Giả...
 • 6
 • 283
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (4)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (4)

... cực đại lực nén cực đại lò xo lên giá treo vật N N Vận tốc cực đại vật trình dao động A 50 cm/s B 40 cm/s C 60 cm/s D 30 cm/s 5πt π - ) (cm; s) Kể từ lúc t = đến lúc vật qua li độ 10 cm theo chi u ... Câu 53: Chi u xạ có tần số f vào kim loại có công thoát A gây tượng quang điện Giả sử êlectron hấp thụ phôtôn sử dụng phần lượng làm công thoát, phần lại biến thành động K Nếu tần số xạ chi u tới ... cảm L Đặt vào AB điện áp xoay chi u có giá trị hiệu dụng tần số không đổi Điều chỉnh R đến giá trị 80 Ω công suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại tổng trở đoạn mạch AB chia hết cho 40 Khi hệ số công...
 • 6
 • 230
 • 0

De thi dai hoc(giai chi tiet)

De thi dai hoc(giai chi tiet)

Hóa học

... 3(5x-2y)Fe(NO3)3+NxOy+(23x-9y)H2O C10H14O6 Tổng k=4 = 3pi(COO)+1pi gốc nên chọn phương án B D B CH3CH=CHCOONa có đồng phân hình học nên chọn D Khối lượng CO2=10-3,4=6,6(g) Sơ đồ C6H12O6→2CO2 180 88 x 6,6 x=13,5(g) H=90% nên ... CO2=0,05.22,4=1,12 (lít) m=mC+mH+mO=12.(V:22,4)+a:9+16.(a:18-V:22,4) Dùng HCl nhận chất NH4HCO3 có khí thoát NaAlO2 có kết tủa keo sau tan Phenolat natri có tượng vẩn đục C2H5OH dung dịch suốt Phenol...
 • 4
 • 41
 • 0

THI THU DAI HOC GIAI CHI TIET

THI THU DAI HOC  GIAI CHI TIET

Hóa học

... halogen C Cho hn hp khớ etylen v hi nc i qua thỏp cha H3PO4 D Lờn men glucoz đáp án Đề THI THử ĐạI HọC CAO ĐẳNG Số 01 - - A B C B A A C C B 10 B 11 B 21 A 31 D 41 D 12 B 22 A 32 ... dch cú cựng nng mol/lớt sau: Ba(OH)2; HNO3; H2O; NaOH v H2SO4 Dóy no cỏc dóy sau c sp xp theo chiu gim dn pH? A NaOH; Ba(OH)2; H2O; H2SO4; HNO3 B NaOH; Ba(OH)2; H2O; HNO3; H2SO4 C Ba(OH)2; ... 24,95% D Dung dch Y ch cha mui clorua Cõu 34: Hn hp X cú C2H5OH; C2H5COOH; CH3CHO (trong ú C2H5OH chim 50% theo s mol) t chỏy m gam hn hp X thu c 3,06g nc v 3,136lớt khớ CO2 ktc Mt khỏc 13,2g hn...
 • 7
 • 186
 • 0

SÁCH LUYỆN đề lí THI đại học GIẢI CHI TIẾT

SÁCH LUYỆN đề lí THI đại học  GIẢI CHI TIẾT

Vật lý

... cực đại ; từ C đến M có điểm cực đại M điểm cực đại Vậy từ A đến C có 11 điểm cực đại ⇒k= Tham gia trọn vẹn khóa Pen-C Pen-I môn Vật lí HOCMAI.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2015! Khóa học ... số lớn Câu 34: Chi u xạ có tần số f1 vào cầu kim loại đặt cô lập xảy tượng quang điện với điện cực đại cầu 2,4 V động ban đầu cực đại electron quang điện nửa công thoát kim loại Chi u tiếp xạ ... cuộn dây theo chi u bị hút vào Do tần số cần rung số lần cực đại Tham gia trọn vẹn khóa Pen-C Pen-I môn Vật lí HOCMAI.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2015! Khóa học Luyện giải đề môn Vật...
 • 71
 • 171
 • 0

30 đề thi thử đại học môn hoá có lời giải chi tiết

30 đề thi thử đại học môn hoá có lời giải chi tiết

Hóa học

... trọng dạy học Hoá học Nó giúp thầy trò điều chỉnh việc dạy học nhằm đạt kết dạy học cao hơn, đồng thời xác nhận thành dạy học thầy trò Có nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá kết dạy học, kiểm ... trùm kiến thức hoá học phổ thông có mở rộng nâng cao gắn với thực tiễn Phần thứ hai: Hướng dẫn giải đáp án Chúng hy vọng sách bổ ích cho em học sinh thầy, cô giáo dạy học hoá học Mặc dù cố gắng, ... nghiệm, đề thi tương đương đề thi đại học với 50 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, thời gian làm 90 phút Trong phần hóa học Đại cương có 10 câu, phần hóa học Vô có 20 câu phần Hữu có 20 câu...
 • 122
 • 3,945
 • 41

đề thi thử đại học môn hoá có lời giải chi tiết

đề thi thử đại học môn hoá có lời giải chi tiết

Hóa học

... phản ứng hóa học sau đây? A clo có tính tẩy màu B tính bazơ mạnh NaOH C phản ứng oxi hoá khử nội phân tử D phản ứng tự oxi hoá khử Câu 8: Một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Mg Al chia thành hai ... điện cực than chì, khí thoát anot là: A O2 B CO C CO2 D B C Câu 11: Cho cặp oxi hoá khử sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag1+/Ag; Br2/2BrTheo chi u từ trái qua phải tính oxi hoá tăng dần; tính khử ... Chọn câu sai Câu 10: Cho phản ứng hoá học sau: N2 + H2 NH3 H
 • 64
 • 1,923
 • 114

30 đề thi thử đại học môn hoá có lời giải chi tiết

30 đề thi thử đại học môn hoá có lời giải chi tiết

Hóa học

... www.mathvn.com số oxi hoá -2, +4, +6 Kết luận sau tính chất hoá học SO2: 94 A có tính khử www.MATHVN.com B vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá C có tính oxi hoá D tính oxi hoá, tính khử Câu Trộn ... NaOH www.MATHVN.com D NH3 Câu 12 Kết luận sau tính chất hoá học Fe2+? A có tính oxi hoá B có tính khử C có tính oxi hoá, tính khử D tính oxh hoá, khử Câu 13 Khi cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3, ... 0,4M Câu 12 Kết luận sau tính chất hoá học đơn chất lưu huỳnh? A chất có tính khử B chất có tính oxi hoá C vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử D có tính oxi hoá khử Câu 13 Dùng chất sau để tách...
 • 68
 • 1,039
 • 10

Đề thi thử đại học môn hóa và lời giải chi tiết

Đề thi thử đại học môn hóa và lời giải chi tiết

Hóa học

... H2 0,475 = 0,025 mol 0,025 = 0,1 = 10 1M 0,25 H (Câu 40 - - pH = ( - ) ) 1) 1M thoát V1 lít NO 1M H2SO4 0,5 M thoát V2 lít NO A V2 = V1 TN1: n Cu n HNO3 V2 B V2 = 2V1 C V2 = 2,5V1 D V2 = 1,5V1...
 • 202
 • 645
 • 8

64 câu trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa và lời giải chi tiết

64 câu trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa và lời giải chi tiết

Hóa học

... Thực phản ứng este hoá axit axetic(lấy dư) hỗn hợp gồm 8,4 gam ancol đồng đẳng ancol etylic Sau phản ứng thu 16,8 gam este Lấy sản phẩm phản ứng este hoá thực phản ứng xà phòng hoá với dung dịch ... Cho m gam K cho tác dụng với 500ml dd HNO3 thu dung dịch M thoát 0,336lit hôn hơp khí N gồm khí X Y Cho thêm vào M dung dịch KOH dư thoát 0,224l khí Y Biết ̃ ̣ trình khử HNO3 tạo sản phẩm khử ... (2) C 2,6  10 Cho (1) = (2) giải C , thay ngược lại vào (1) ta tính K = 6,625.10 4 Câu 54: Câu 34: X có CTPT X tác dụng với dung dịch (đun nóng nhẹ) có khí thoát Lấy 18,60 gam X tác dụng...
 • 52
 • 634
 • 35

ĐỀ THI THỬ đại học môn hóa năm 2014 GIẢI CHI TIẾT

ĐỀ THI THỬ đại học môn hóa năm 2014 GIẢI CHI TIẾT

Hóa học

... www.DeThiThuDaiHoc.com ĐỀ THI KSCL LỚP 12 DỰ THI ĐẠI HỌC 2014 Môn: Hóa học Thời gian làm bài: 90 phút TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN BÀI GIẢI CHI TIẾT Mã đề thi: 179 Câu 1: Đáp án ... 108g/mol  R = 41 g/mol (C3H5) Vậy X: C3H5COOH (4 đp, kể đp hình học) Câu 19: Đáp án B Câu 20: Đáp án C C2H2 → C2Ag2 CH3CHO → 2Ag Giải hpt, ta có naxetilen = netanal = 0,01 mol Câu 21: Đáp án B ... Đáp án D 2SO2 + O2  2SO3 với ∆H < Mà ∆H < → Phản ứng tỏa nhiệt Để cân dịch chuyển sang chi u tạo SO3 (chi u thuận), ta giảm nhiệt độ, tăng áp suất bình Câu 28: Đáp án B Các chất tác dụng với...
 • 10
 • 159
 • 1

tuyển tập 90 đề thi thử đại học môn hoá có lời giải chi tiết tập 1

tuyển tập 90 đề thi thử đại học môn hoá có lời giải chi tiết tập 1

Hóa

... Đưa lời giải chi tiết cho 25 đề thi thử Đại học - Cao đẳng, nói linh hồn sách Các lời giải thực thủ khoa Đại học, bạn có điểm cao kì thi tuyển sinh Đại học GSTT Group Ngoài lời giải chi tiết ... Chuyên Đại học Vinh lần 1-2011 80 Đề số 14: Chuyên Đại học Vinh lần 3- 2011 86 Đề số 15 : Chuyên Đại học Vinh lần 4-2011 92 Đề số 16: Chuyên Đại học ... đạt kết tốt kì thi đại học Với việc may mắn đỗ Thủ khoa trường đại học Dược Hà Nội trường Đại học Y Hà Nội với điểm thi khối A B đạt 29 điểm Anh muốn chia sẻ đôi lời đến em Muốn học tốt trước hết...
 • 364
 • 1,460
 • 13

Đáp án đề thi học sinh giỏi thanh hóa năm 2010. Giải chi tiết

Đáp án đề thi học sinh giỏi thanh hóa năm 2010. Giải chi tiết

Trung học cơ sở - phổ thông

... + xyz ≥ +  − 1 =     Từ suy điều cần chứng minh Dấu "=" xảy tam giác ABC GHI CHÚ Nếu học sinh giải cách khác mà cho điểm tối đa 0,25 0,5 ... biến khoảng (∞; −1) (1; + ∞ )  x < −1 y' > ⇔ -1 < x < hàm số đồng biến khoảng (-1; 1) Điểm cực đại (1; 1) Điểm cực tiểu (-1; -3) Giới hạn lim y = −∞;lim y = +∞ Đồ thị hàm số tiệm cận x →+∞ x...
 • 7
 • 320
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên quốc học huế lần 1

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên quốc học huế lần 1

Hóa

... GIẢI CHI TIẾT Câu 01 Chọn đáp án D Đây tập đơn giản làm mẫu mực.Tuy nhiên cần nhìn Cu(NO3 )2 : 0,1 qua đáp án được.Vì  dễ thấy Cu2+ bị điện phân hết KCl : 0,4  1000 đề thi môn Hóa có lời giải ... a=b+0,5c Vậy: A.X chứa muối Y có kim loại B.X chứa muối Y có kim loại 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com C.X chứa muối Y có kim loại D.X chứa muối Y có kim loại ... phản ứng thu m gam chất rắn Giá trị m là: A.11,2 B.46,5 C.48,3 D.35,3 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 18: Hỗn hợp A gồm Al4C3,CaC2 Ca có số mol 0,15 mol...
 • 16
 • 311
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên trần đại nghĩa lần 1

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên trần đại nghĩa lần 1

Hóa

... theo chi u thuận tăng nhiệt độ Sai.Theo nhận xét bên D.Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân dịch chuyển theo chi u thuận giảm nhiệt độ Đúng →Chọn D Câu 7.Chọn đáp án B 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi ... đáp án D Các tượng xảy là: NaCl có bọt khí không mùi thoát (H2) kết tủa NH4Cl có khí mùi khai NH3 thoát 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com FeCl3 có khí H2 kết ... theo chi u chống lại thay đổi ban đầu) A.Phản ứng thuận toả nhiệt, cân dịch chuyển theo chi u thuận tăng nhiệt độ Sai.Theo nhận xét bên B.Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân dịch chuyển theo chi u...
 • 26
 • 197
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết học sinh giỏi thái bình

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết học sinh giỏi thái bình

Hóa

... đồng phân hình học 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com (6) Anilin chất lỏng, không màu, tan nước, nặng nước Để lâu không khí, anilin có nhuốm màu đen bị oxi hoá (7) Cao ... thoát ra) thu dung dịch có pH = 1,7 Phần trăm khối lượng Fe(NO3)2 hỗn hợp T A 62,83% B 50,26% C 56,54% D 75,39% 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com PHẦN ĐÁP ÁN VÀ GIẢI ... 6,4 gam brom, thấy brom phản 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com ứng hết có 4,704 lít hỗn hợp khí Y (đktc) thoát Tỉ khối Y so với H2 117/7 Giá trị m A 10,44 B 8,70 C...
 • 26
 • 215
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2015 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên quốc học huế lần 1

Đề thi thử THPT QG 2015 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên quốc học huế lần 1

Hóa

... xớch b clo húa (thay H bng Cl) Bit rng cao su clo húa phn trm lng ca clo chim 24,91% Giỏ tr ca k l: A B C D PHN LI GII CHI TIT Cõu :Chn ỏp ỏn A n HCl = 0, 025 0, 025.63 n AgCl = 0, 025 %HNO3 ... ng cho ta mt sn phm Z nht cú kh nng tỏc dng vi Na Z tỏc dng vi CH3COOH cho sn phm hu c F ú oxi chim 31,37% theo lng Xỏc nh cụng thc cu to X, Y v % (theo s mol) ca X, Y hn hp A CH2=CH-CHO(20%) ... húa bi AgNO3 NH3 to Ag Cõu 48: Chn ỏp ỏn C Bi toỏn s tr lờn rt n gin nu cỏc bn t nh sau: u tiờn chia hn hp kim loi v mui thnh phớa Cu : m ( gam ) Phớa : l hn hp kim loi l Ag :0, 04.108(gam)...
 • 15
 • 446
 • 0

Xem thêm