hoàn thiện mô hình quản lý và quy trình thực hiện phù hợp

Đề thi tin học trình độ B - Đề 1

Đề thi tin học trình độ B - Đề 1

Cao đẳng - Đại học

... dụng nhập số vào từ bàn phím • Tạo Textbox có tên txtKetqua để hiển thị kết tương ứng với phép tính • Tạo CommandButton có tên cmdTong cmdThuong phép người sử dụng nhấn vào nút thực phép toán ... người sử dụng kích vào mở Report thiết kế câu • Tạo CommandButton có tên cmdThoat phép người sử dụng kích vào để thoát khỏi form • Thêm field có tên MAKH bảng tbl_Khoahoc vào query thiết kế câu ... dụng nhấn vào nút thực phép toán tương ứng • Tạo CommandButton có tên cmdThoat để người dùng nhấn vào form đóng lại Câu 10 (1 điểm): Thiết kế form có dạng sau: Yêu cầu: • Tạo Combo box có tên cmbkhoa...
 • 4
 • 18,678
 • 206

Đề thi tin học trình độ B - Đề 2

Đề thi tin học trình độ B - Đề 2

Cao đẳng - Đại học

... viên Số biên lai Điểm thi kiểm tra Yes đậu/No rớt Kết xếp loại Số tiền học phí thực nộp * Mối quan hệ bảng sau: * Thực nhập liệu mẫu cho bảng: • Bảng tbl_Khoahoc (khóa học) • Bảng tbl_Giaovien ... rp_cau8 PHẦN II- ACCESS (3 điểm) Câu (2 điểm) Thiết kế form để thực việc nhập liệu cho bảng tbl_khoahoc sau: Yêu cầu: sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA để viết lệnh cho nút Lưu Thoát Câu 10 (1 điểm): ... khóa học viên gồm thông tin sau: Mã học viên, Họ tên, điểm, Kết quả, Xếp loại, Mã khóa học, Mã lớp Thực lọc học viên có kết Đậu Điểm thi nằm khoảng từ đến Lưu query với tên qr_cau5 PHẦN II- ACCESS...
 • 6
 • 2,338
 • 87

Đề thi tin học trình độ B - Đề 3

Đề thi tin học trình độ B - Đề 3

Cao đẳng - Đại học

... Textbox có tên txttinvà txttoan phép người sử dụng nhập điểm tin điểm toán vào từ bàn phím • Tạo Textbox có tên txttb để hiển thị điểm trung bình điểm tin toán người dùng kích chuột vào nút Tính trung ... trung bình • Tạo CommandButton có tên cmdtb phép người dùng kích chuột vào để tính điểm trung bình môn tin, toán hiển thị điểm vào textbox có tên txttb Textbox có tên txtkq hiển thị Đậu hay Rớt tùy ... người dùng nhấn vào form đóng lại • Lưu form với tên frm_Cau9 Câu 10 (1.5 điểm) : Thiết kế form để thực việc cập nhật liệu cho bảng tbl_khachhang sau: Yêu cầu: Sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA để...
 • 6
 • 1,521
 • 79

Đề thi tin học trình độ B - Đề 4

Đề thi tin học trình độ B - Đề 4

Cao đẳng - Đại học

... (TENHANG) Thực xếp theo chiều tăng dần tên hàng Lưu query với tên qr_Cau2 Câu (1 điểm): Tạo query dùng để đưa danh mục đại gồm thông tin: Số thứ tự đại (SOTTDL), tên đại (TENDL) đại có ... với năm nhập vào theo quy tắc sau:  Nếu năm nhập vào chia hết cho không chia hết cho 100 số ngày 366, ngược lại số ngày 365  Ví dụ, nhập vào năm 2004 hiển thị số ngày 366 Nếu nhập vào năm 1900 ... để in danh sách bán hàng đại theo mẫu đây: Yêu cầu:  Lưu report với tên rp_Cau3  Tạo tiêu đề đầu báo cáo với tên là: DANH SÁCH CÁC MẶT HÀNG BÁN Ở CÁC ĐẠI Thực gộp nhóm theo Tên Hàng...
 • 7
 • 1,632
 • 73

thực hành tin học trình độ a

thực hành tin học trình độ a

Tin học

... 8/30/1998 Chi Số Bánh 40 ? Tiền thởng tính theo quy định sau : Thởng Cửa hàng Số 10 % Tiền Số % Tiền Dựa vào bảng trên, dùng công thức điền giá trị vào bảng sau : Nhân viên Số lần bán Tiền Chi ? ... thởng tính theo quy định sau : Tiền Thng Từ 100 trở xuống Không thng Từ 100 đến 199 % Tiền Từ 200 đến 299 % Tiền Từ 300 trở lên % Tiền Dựa vào bảng trên, dùng công thức điền giá trị vào bảng sau ... TT ? ? ? ? ? ? Chủ hộ Hình thức SD Chỉ số truớc Chỉ số sau Vân Bình Khánh Doanh Lan Thu Quảng Sản xuất Kinh doanh Tiêu dùng Sản xuất Tiêu dùng Tiêu dùng Kinh doanh Chú ý: Hình thức SD Số hộ Tiền...
 • 22
 • 384
 • 1

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A - ĐỀ 2 pot

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A - ĐỀ 2 pot

Tin học văn phòng

... Word :  Nhập liệu đề thi trang trí,tạo chữ nghệ thuật ( điểm )  Nhập liệu,Vẽ AutoShapes, chèn hình, chèn symbol ( điểm )  Tạo Khung Viền trang trí ( điểm ) ...
 • 2
 • 325
 • 0

Đề kiểm tra Tin học trình độ A

Đề kiểm tra Tin học trình độ A

Tin học văn phòng

... chương trình MS Excel, bạn sử dụng cách số cách đây? A Nhấn chuột vào biểu tượng đóng (x) góc phải cửa sổ B Vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh Exit C Vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh Close D Vào thực ... in đậm, in nghiêng, kiểu chữ MS Excel A Vào thực đơn Format - Cells - Font B Vào thực đơn Insert - Font C Vào thực đơn File - Properties - Font D Vào thực đơn Tools - Options - Font Câu Trang ... cửa sổ: A Point B Click C Double Click D Drag and drop Câu 19 Trình window explorer window dùng để: A Quản nhớ B Quản CPU C Quản đĩa D Điều khiển thiết bị ngoại vi Câu 20 Chọn phát biểu...
 • 19
 • 440
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm tin học trình độ B (mở đáp án trong liveshow )

Câu hỏi trắc nghiệm tin học trình độ B (mở đáp án trong liveshow )

Tin học văn phòng

... Text Field A quy định: a Dòng thông báo nhập giá trị Field A không hợp lệ b Dòng thông báo xuất trỏ di chuyển vào Field A c Điều kiện đòi hỏi để trỏ di chuyển vào Field A d Điều kiện hợp lệ liệu ... Autoexec là: a Một Macro tự động thực ta mở Access b Một Macro tự động thực ta nhấn phím nóng quy định c Một Macro tự động thực ta mở Database d Một Macro tự động thực ta thoát khỏi Access 40 Khi ... d 36 Có thể sử dụng phần mềm Microsoft Access để: a Xây dựng chương trình quản (Vật tư, Nhân sự…) b Soạn thảo văn bản, xử bảng tính… c Gởi, nhận thư tín điện tử, truy cập Internet… d Tất...
 • 200
 • 5,306
 • 7

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP PHẦN THUYẾT CHỨNG CHỈ TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP PHẦN LÝ THUYẾT CHỨNG CHỈ TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A

Tin học văn phòng

... bảng biểu, đưa chuột vào vùng ô đó, nhấn chuột phải chọn InsertInsert rows Above ta đã: A Thêm vào bảng cột B Thêm vào bảng ô C Thêm vào bảng dòng D Thêm vào bảng dòng 24 Khi thực công thức tính ... Word, muốn tạo hồ sơ mới, ta thực : a) Insert – New b) View - New c) File - New d) Edit - New 52) Trong soạn thảo Word, muốn chèn hình ảnh có sẵn vào văn bản, ta thực hiện: a) View – Picture - ClipArt ... thoát khỏi, ta thực hiện: a) View – Exit b) Edit - Exit c) Window - Exit d) File - Exit 40) Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang Header chân trang Footer), ta thực hiện: a) Insert...
 • 13
 • 1,579
 • 1

Tài liệu ôn thi công chức hành chính Môn Tin học trình độ B

Tài liệu ôn thi công chức hành chính Môn Tin học trình độ B

Tài liệu khác

... - S d ng tham s truy v n Phân 3: Xây d ng hình v i ch c b n b ng Wizard - T o hình ơn hình Main-Sub b ng Wizard - T o i u n Wizard: Controls Wizard, Command Button,...
 • 2
 • 621
 • 5

Tài liệu GIÁO TRÌNH TIN HỌC CẤP ĐỘ A - NGUYỄN QUỐC SƠN ppt

Tài liệu GIÁO TRÌNH TIN HỌC CẤP ĐỘ A - NGUYỄN QUỐC SƠN ppt

Tin học văn phòng

... vào chương trình muốn khởi động Nháy chuột vào để khởi động chương trình Word Nháy đúp chuột vào để mở tệp văn Hình 19 Khởi động chương trình bảng chọn Strart Hình 20 Khởi động chương trình việc ... dùng văn Các hình ảnh làm cho nội dung văn trực quan Trong Word, chèn vào văn hai loại hình ảnh: Hình ảnh Word cung cấp hình ảnh người dùng định Để chèn hình ảnh vào văn bản, ta thực thao tác ... chuột vào chương trình muốn khởi động Cách 2: Khởi động cách nháy đúp chuột vào biểu tượng chương trình (Hình 20) Mở đến chương trình cần khởi động My Computer Window Explorer Nháy đúp chuột vào...
 • 74
 • 771
 • 12

Quản xây dựng đánh giá chương trình môn học trình độ đại học trong học chế tín chỉ

Quản lý xây dựng và đánh giá chương trình môn học trình độ đại học trong học chế tín chỉ

Khoa học xã hội

... vấn đề luận thực tiễn quản xây dựng đánh giá chương trình giáo dục đại học, chương trình môn học, luận án tiến hành nghiên cứu vấn đề quản xây dựng đánh giá chương trình môn học trình ... án trình bày chương: - Chương 1: Cơ sở luận thực tiễn quản xây dựng, đánh giá chương trình môn học học chế tín - Chương 2: Quản xây dựng chương trình môn học học chế tín - Chương 3: Quản ... học chế tín - Quản chương trình môn học chặt chẽ từ khâu biên soạn, thực thi, truyền tải chương trình đến người học, giám sát đánh giá chương trình để cải tiến, hoàn thiện dựa vào tiêu chí...
 • 10
 • 496
 • 4

Quản xây dựng đánh giá chương trình môn học trình độ đại học trong học chế tín chỉ

Quản lý xây dựng và đánh giá chương trình môn học trình độ đại học trong học chế tín chỉ

Sư phạm

... chƣơng trình môn học 124 2.3.2 Quản qui trình tổ chức xây dựng chƣơng trình môn học 129 2.3.2.1 Đề xuất hình quản xây dựng chƣơng trình môn học .129 2.3.2.2 Quản qui trình tổ ... học 20 Hình Phân loại môn học chƣơng trình đào tạo 21 Hình Quản xây dựng đánh giá chƣơng trình đào tạo CTMH 24 Hình hình phát triển chƣơng trình Tyler 52 Hình hình phát ... môn học thuyết vào thực hành, thực nghiệm, giảng viên đóng vai trò đạo hƣớng dẫn sinh viên trình thực hành, áp dụng kiến thức thuyết môn học vào tình gần thực tế thực tế - Môn học kết hợp...
 • 256
 • 804
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008