hoàn thiện chỉ tiêu đo lường trên phương diện quy trình hoạt động nội bộ

NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CHIỀU SÂU TÀI CHÍNH VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN Ở CHÂU Á.PDF

NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CHIỀU SÂU TÀI CHÍNH VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN Ở CHÂU Á.PDF

Kinh tế

... dụng thước đo M2 hẹp Tuy nhiên M2 xem thước đo tiêu chuẩn chiều sâu tài chính, đo lường quy mô tổng thể hoạt động trung gian tài chính, hoàn toàn phù hợp để áp dụng cho nước có tài giai đo n phát ... vọng 4.4 Khắc phục phương sai thay đổi Để khắc phục khả xảy tượng phương sai sai số thay đổi phương trình (4.1), (4.2) (4.3) tìm trên, tác giả sử dụng phương pháp White hiệu chỉnh phương sai thay ... hay tín dụng tư nhân GDP) Các tác giả đề xuất tiêu đo lường hiệu chi phí ngân hàng (được tính toán từ tập số hoạt động ngân hàng) để thay biến đại diện cho phát triển tài Mặc dù tác giả tìm thấy...
 • 77
 • 649
 • 0

Mối quan hệ tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp và tốc độ tăng trưởng kinh tế việt nam.doc

Mối quan hệ tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp và tốc độ tăng trưởng kinh tế việt nam.doc

Quản trị kinh doanh

... ứng với thu nhập thực tế người lao động, tăng phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Do không gây ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày người lao động đến kinh tế nói chung * Lạm phát ... Tăng không tương ứng với thu nhập người lao động Trên thực tế loại lạm phát thường hay xảy • Lạm phát dự đo n trước lạm phát bất thường: * Lạm phát dự đo n trước: loại lạm phát xảy hàng năm thời ... biến động kinh tế niềm tin nhân dân vào quy n có phần giảm sút 3, Nguyên nhân gây lạm phát Thứ lạm phát xảy tác động chủ quan hệ thống tiền tệtín dụng-ngân hàng, biến đổi nhỏ hệ thống có tác động...
 • 19
 • 5,918
 • 18

Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và tỉ lệ thất nghiệp thành thị U, tỷ lệ lạm phát.doc

Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và tỉ lệ thất nghiệp thành thị U, tỷ lệ lạm phát.doc

Quản trị kinh doanh

... Mục tiêu việc tính GDP tập hợp thông tin rời rạc lại thành số thước đo tiền tệ, ví dụ Đồng Việt Nam (VNĐ) hay đô-la Mỹ (US Dollar) số nói lên giá trị tổng thể hoạt động kinh tế kinh tế giai đo n ... phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt Gross Domestic Product) giá trị tính tiền tất sản phẩm dịch vụ cuối sản xuất phạm vi lãnh thổ khoảng thời gian định, thường năm GDP số đo giá trị hoạt động kinh ... đến mục tiêu đạt tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên kinh tế Nó phản ánh hưng thịnh đất nước thời kì Một số phân tích đơn giản cho thấy thất nghiệp chiếm giữ vị trí quan trọng, mục tiêu hoạt động phủ:...
 • 25
 • 6,236
 • 51

Mối quan hệ cùng chiều giữa tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp và tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.doc

Mối quan hệ cùng chiều giữa tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp và tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.doc

Kinh tế - Thương mại

... người lực lượng lao động xã hội việc làm tích cực tìm kiếm việc làm Dân số Trong độ Lực lượng Có việc Thất nghiệp lao lao động Ngoài lực tuổi động lượng lao động Ngoài độ tuổi lao động  Tỷ lệ thất ... tiền lương linh hoạt thị trường lao động luôn tự động diều chỉnh để đạt trạng thái cân • Nguyên nhân: thất nghiệp xảy tiền lương không ấn định lực lượng thị trường mà chịu ấn định quy định phủ, ... 1025MAEC0111 nước, tổ chức công đo n làm cho mức lương kinh tế cao mức lương cân thực tế thị trường lao động vậy, thi trường lao động xuất hiện tượng dư cung lao động dẫn đến thất nghiệp w Ban...
 • 26
 • 3,247
 • 11

TỶ lệ lạm PHÁT mục TIÊU có làm GIẢM HIỆU HỨNG TRUNG CHUYỂN tác ĐỘNG của tỷ GIÁ hối đoái ở các nước ĐANG PHÁT TRIỂN

TỶ lệ lạm PHÁT mục TIÊU có làm GIẢM HIỆU HỨNG TRUNG CHUYỂN tác ĐỘNG của tỷ GIÁ hối đoái ở các nước ĐANG PHÁT TRIỂN

Công nghệ thông tin

... quan hệ mục tiêu lạm phát đo lường hoạt động kinh tế bao gồm tác động cùa hiệu ứng trung chuyển tỷ giá đến giá hàng hoá, với số liệu 21 nước phát triển phát triển có theo đuổi mục tiêu kiểm soát ... mục tiêu Bảng cú sốc tỷ giá hối đo i quan trọng việc giải thích cho thay đổi số giá tiêu dùng nước có lạm phát mục tiêu Các kết Bảng cho thấy tác động cú sốc tỷ giá hối đo i đến thay đổi giá tiêu ... lệ phần trăm giá dự đo n phương sai quy cho cú sốc tỷ giá hối đo i suy giảm nước có lạm phát mục tiêu sau thông qua lạm phát mục tiêu, có xu hướng tăng nước lạm phát mục tiêu sau năm 1999 Trong...
 • 27
 • 348
 • 0

Những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và tỉ lệ thất nghiệp thành thị u, tỷ lệ lạm phát k đến tổng sản phẩm trong nước GDP

Những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và tỉ lệ thất nghiệp thành thị u, tỷ lệ lạm phát k đến tổng sản phẩm trong nước GDP

Tài chính - Ngân hàng

... 27.86443 28.06338 11.11853 0.000281 Phân tích nội dung kết thu chạy mô hình:  Mô hình hồi quy tổng thể : β (PRF) GDPi = β 1+ β FDIi+ Ui+ β4Ki +Vi  Mô hình hồi quy mẫu: ∧ (SRF) GDPi = β1 ∧ + β2 ˆ β ... hình ban đầu o Hồi quy lại mô hình loại bỏ biến U: (Xem bảng phần Phụ lục) Mô hình hồi quy loại U: GDPi = 403941.3 + 19.67772 FDIi + -1510.994 Ki + Vi => R2loại U = 0.511759 o Hồi quy lại mô hình ... % biến động GDP - Mô hình ban đầu (GDP phụ thuộc vào FDI U) có tượng đa cộng tuyến tượng đa cộng tuyến không hoàn hảo, khắc phục cách loại bỏ biến FDI U khỏi mô hình - Mô hình có tượng phương...
 • 11
 • 834
 • 1

BÀI tập lớn KINH tế LƯỢNG và PHÂN TÍCH dữ LIỆUPHÂN TÍCH bộ số LIỆU tổng mức đầu tư phụ thuộc vào tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp (xét đối với nền kinh tế mỹ)

BÀI tập lớn KINH tế LƯỢNG và PHÂN TÍCH dữ LIỆUPHÂN TÍCH bộ số LIỆU tổng mức đầu tư phụ thuộc vào tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp (xét đối với nền kinh tế mỹ)

Kinh tế - Quản lý

... hình kiểm định tự động a Phương sai sai số thay đổi (bằng kiểm định White không tích chéo) Giả thuyết kiểm định: H0: mô hình (MH1) phương sai sai số thay đổi H1: mô hình (MH1) có phương sai sai ... quan bậc P-value thống kê F nhỏ 0.05 b Phương sai sai số thay đổi Giả thuyết kiểm định: H0: mô hình (MH2) phương sai sai số thay đổi H1: mô hình (MH2) có phương sai sai số thay đổi Kết kiểm định: ... khuyết tật mô hình a Phương sai sai số thay đổi (dùng kiểm định White không tích chéo) Giả thuyết kiểm định: H0: mô hình (MH3) phương sai sai số thay đổi H1: mô hình (MH3) có phương sai sai số thay...
 • 8
 • 1,337
 • 23

Tài liệu Đề tài: Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của tổng giá trị nhập khẩu,dân số, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát đến tổng sản phẩm quốc nội của 32 nước trên thế giới năm 2008 pptx

Tài liệu Đề tài: Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của tổng giá trị nhập khẩu,dân số, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát đến tổng sản phẩm quốc nội của 32 nước trên thế giới năm 2008 pptx

Kinh tế - Thương mại

... phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt Gross Domestic Product) giá trị tính tiền tất sản phẩm dịch vụ cuối sản xuất phạm vi lãnh thổ khoảng thời gian định, thường năm GDP số đo giá trị hoạt động kinh ... định khác Mục tiêu việc tính GDP tập hợp thông tin rời rạc lại thành số thước đo tiền tệ, ví dụ Đồng Việt Nam (VNĐ) hay đô-la Mỹ (US Dollar) số nói lên giá trị tổng thể hoạt động Trang GVHD ... dân số(P) ,chỉ số giá tiêu dùng (I) tỷ lệ lạm phát (K) để kiểm định mô hình ban đầu có tượng đa cộng tuyến không Mô hình hồi quy phụ: IPi = α + α Pi + α 4Ii+ α 5Ki +Vi Hồi qui mô hình hồi quy phụ...
 • 19
 • 1,250
 • 5

Chỉ số giá tiêu dùng CPI biểu đạt tỷ lệ lạm phát chính xác tới mức nào? pdf

Chỉ số giá tiêu dùng CPI biểu đạt tỷ lệ lạm phát chính xác tới mức nào? pdf

Quản lý dự án

... không hoàn toàn có nghĩa tiêu cực Hầu hết thành viên kinh tế (dù cá nhân hay tổ chức) vừa người sản xuất vừa người tiêu dùng Vì thế, gia tăng giá tác động chiều mà phần lớn chúng có tác động bù ... thiện đời sống họ phần lương thực thực phẩm tự họ làm tiêu dùng không bị ảnh hưởng giá tăng, phần lương thực thực phẩm dư thừa mang bán lại có thu nhập cao đó, khả chi tiêu cho đồ dùng sinh hoạt ... nhập tiền để chi tiêu hộ tiêu dùng chủ yếu sản phẩm họ làm khác Với hộ có thu nhập tiền để chi tiêu, giá lương thực, thực phẩm tăng đồng nghĩa với mức sống họ giảm Tuy nhiên, với hộ tiêu dùng chủ...
 • 5
 • 820
 • 2

Mối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chi tiêu chính phủ ở việt nam trong giai đoạn 1997-2012

Mối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chi tiêu chính phủ ở việt nam trong giai đoạn 1997-2012

Kinh tế - Quản lý

... lạm phát Việt Nam Cụ thể :  Đo lường mối quan hệ tỷ lệ lạm phát biến tăng trưởng kinh tế;  Đo lường mối quan hệ tăng trưởng kinh tế biến tổng chi tiêu chính;  Đo lường mối quan hệ biến tăng ... kinh tế chi tiêu phủ Mối quan hệ tăng trưởng kinh tế chi tiêu phủ tương quan dương âm mối quan hệ phụ thuộc vào tác động chi tiêu phủ Landu, 1983 1985 đo lường mối tương quan âm chi tiêu phủ tăng ... kinh tế chi tiêu phủ 9 Chương Phương pháp nghiên cứu 3.1 Dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội thực (Y) nằm giai đo n 1997-2012 lấy từ Tổng cục thống kê Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nằm giai đo n 1995-2012...
 • 41
 • 651
 • 1

Nhập khẩu và tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng đến GDP

Nhập khẩu và tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng đến GDP

Quản trị kinh doanh

... ˆ ˆ Yi = β1 + β X2i + β X3i Hàm hồi quy mẫu: Hồi quy GDP(tỷ đồng) theo nhập (triệu đô la) tỷ lệ lạm phát(%) Việt Nam giai đoan 1991-2004 Với số liệu từ mẫu trên, ta tiến hành ước lượng mô hình ... R2=0.224114 với k= ; χ qs =3.137592 Kiểm định cặp giả thuyết sau: H0: phương sai sai số đồng H1: phương sai sai số không đồng Tiêu chuẩn kiểm định: χ2= nR2~χ2(m) Miền bác bỏ: Wα={χ /χ2 >χα2(m)} ... -60.173 Vậy lạm phát tăng lên 1% làm cho GDP giảm tối thiểu 60.173 tỷ đồng Sự biến động giá trị biến phụ thuộc đo phương sai yếu tố ngẫu nhiên gây bao nhiêu? * Khoảng tin cậy đối xứng σ : ˆ ˆ (n...
 • 11
 • 1,056
 • 3

BÀI TẬP LỚN KINH TẾ LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Tổng giá trị nhập khẩu (IP), dân số (P), chỉ số giá tiêu dùng (I) và tỷ lệ lạm phát (K)

BÀI TẬP LỚN KINH TẾ LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Tổng giá trị nhập khẩu (IP), dân số (P), chỉ số giá tiêu dùng (I) và tỷ lệ lạm phát (K)

Quản trị kinh doanh

... nhập khẩu, số giá tiêu dùng tỷ lệ lạm phát hầu giới Đồng thời giai đo n nay, vấn đề dân số đề tài nóng hổi  Việc nghiên cứu tác động tổng giá trị nhập khẩu, dân số, số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm ... khẩu, dân số, số giá tiêu dùng tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội 32 quốc gia giới năm 2008 (Mô hình hồi quy phù hợp) - IP, P, I, K giải thích 88,1281% biến động GDP - Mô hình ... Ki + Ui Lý chọn đề tài  GDP thước đo phát triển quốc gia nhân loại Tỷ lệ tăng trưỏng GDP tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng mô tả tình hình tăng trưởng kinh tế Trên giới quốc gia không quan tâm tới...
 • 10
 • 1,146
 • 2

Tiểu luận tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam từ năm 1999 đến năm 2009

Tiểu luận tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam từ năm 1999 đến năm 2009

Kinh tế - Thương mại

... chi tiêu công Cần xem xét lại chương trình, dự án đầu tư, hoạt động chi tiêu trung ương địa phương, đầu tư thành phần kinh tế, kiểm tra tiến độ thực dự án, công trình đầu tư Khẩn trương hoàn ... phát: + Chỉ số giảm phát: GNP danh nghĩa / GNP thực tế hay (GNPn)/(GNPr) + Chỉ số giá hàng tiêu dùng: CPI + Chỉ số giá hàng tư liệu sản xuất: PPI Thước đo lạm phát: Tỷ lệ lạm phát thước đo tình ... thành dự án công trình trọng điểm sớm đưa chứng vào sử dụng thực tế Chủ động điều chỉnh kế hoạch triển khai dự án đầu tư, tập trung ngân sách vào công trình cấp thiết, lùi lại công trình không cần...
 • 14
 • 356
 • 0

THỬ NGHIỆM xây DỰNG mô HÌNH KINH tế LƯỢNG để PHÂN TÍCH NHỮNG tác ĐỘNG của TIẾT KIỆM QUỐC GIAVÀ tỷ lệ lạm PHÁT đến TỔNG sản LƯỢNG QUỐC GIA của 23 nước

THỬ NGHIỆM xây DỰNG mô HÌNH KINH tế LƯỢNG để PHÂN TÍCH NHỮNG tác ĐỘNG của TIẾT KIỆM QUỐC GIAVÀ tỷ lệ lạm PHÁT đến TỔNG sản LƯỢNG QUỐC GIA của 23 nước

Kinh tế - Thương mại

... hồi quy phù hợp với mức ý nghĩa α=0.05 Kiểm tra khuyết tật đa cộng tuyến mô hình phương pháp sử dụng hàm hồi quy phụ Dựa vào bảng kết Eview trên, nhận thấy R 2= 0,990006 cao, tỷ số t hệ số hồi quy ... III PHƯƠNG SAI VÀ HIỆP PHƯƠNG SAI CÁC BIẾN Y X1 X2 Y 20195.7051 5595.716446 -62.2344045 X1 5595.716446 1573.192703 -19.29395 X2 -62.2344045 -19.29395 4.55671 IV MÔ HÌNH HỒI QUY Mô hình 1: Hồi quy ... mô hình bị khuyết tật phương sai sai số thay đổi Khắc phục khuyết tật phương sai sai số thay đổi mô hình Hậu phương sai sai số thay đổi thường có ảnh hưởng lớn đến kết hồi quy, làm hỏng tính không...
 • 38
 • 255
 • 0

phân tích tỷ lệ lạm phát ở việt nam 6 tháng cuối năm 2010

phân tích tỷ lệ lạm phát ở việt nam 6 tháng cuối năm 2010

Kiểm toán

... kinh tế giai đo n định điều chỉnh nhằm bảo đảm phục vụ có hiệu cho mục tiêu kinh tế vĩ mô nói chung mục tiêu chuyển dịch cấu kinh tế nói riêng Định hướng phát triển kinh tế xã hội Trên sở đánh ... tạo môi trường hoạt động bình đẳng, thuận lợi cho loại hình tổ chức tín dụng Điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt theo tín hiệu thị trường; đảm bảo tỷ giá phản ánh sức mua đồng nội tệ; lãi suất ... điều chỉnh nhập siêu, bội chi ngân sách, dự trữ ngoại hối, cán cân toán, nợ quốc gia để người dân doanh nghiệp tránh bị động sản xuất kinh doanh - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh - Chỉnh...
 • 21
 • 298
 • 0

mối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát và tính không chắc chắn của tỷ lệ lạm phát tại việt nam

mối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát và tính không chắc chắn của tỷ lệ lạm phát tại việt nam

Kinh tế

... Trong phương trình (1) gọi phương trình trung bình có điều kiện phương trình (2) gọi phương trình phương sai có điều kiện với 𝛽𝑗 hệ số hội quy đo lường độ lớn tác động 𝛾𝑗 hệ số hội quy đo lường ... chủ yếu sử dụng phương pháp tĩnh, cụ thể phương trình phương sai không chứa đựng thay đổi mức độ biến động thay đổi cách xác định Tuy nhiên cú sốc biến động dẫn đến tác động động biến kinh tế ... phương pháp biến động cao không cần thiết ám tính không chắn cao mà tình mà nhà đại diện không sở hữu thông tin thích hợp để tiên đo n phần việc gia tăng mức độ biến động Một phương pháp đo lường...
 • 89
 • 226
 • 0

Đề tài thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của tổng giá trị nhập khẩu,dân số, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát đến tổng sản phẩm quốc nội của 32 nước trên thế giới năm 2008

Đề tài thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của tổng giá trị nhập khẩu,dân số, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát đến tổng sản phẩm quốc nội của 32 nước trên thế giới năm 2008

Kinh tế - Thương mại

... phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt Gross Domestic Product) giá trị tính tiền tất sản phẩm dịch vụ cuối sản xuất phạm vi lãnh thổ khoảng thời gian định, thường năm GDP số đo giá trị hoạt động kinh ... định khác Mục tiêu việc tính GDP tập hợp thông tin rời rạc lại thành số thước đo tiền tệ, ví dụ Đồng Việt Nam (VNĐ) hay đô-la Mỹ (US Dollar) số nói lên giá trị tổng thể hoạt động Trang GVHD ... dân số(P) ,chỉ số giá tiêu dùng (I) tỷ lệ lạm phát (K) để kiểm định mô hình ban đầu có tượng đa cộng tuyến không Mô hình hồi quy phụ: IPi = α + α Pi + α 4Ii+ α 5Ki +Vi Hồi qui mô hình hồi quy phụ...
 • 18
 • 264
 • 0

Ứng dụng mô hình vector tự hồi quy (VAR) để phân tích mối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát và tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế việt nam

Ứng dụng mô hình vector tự hồi quy (VAR) để phân tích mối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát và tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... đồng nội tệ nhằm giảm lượng tiền mặt lưu hành kinh tế tế c) Chỉ số đo lường lạm phát Trong kinh tế thị trường, giá dùng tiêu chuẩn so sánh Đạ để đo lường giá trị kinh tế định hướng hoạt động ... tính nội sinh Đạ biến kinh tế (endogeneity) Tức biến kinh tế vĩ mô thường mang tính nội sinh chúng tác động qua lại lẫn Thuộc tính làm cho phương pháp cổ điển hồi quy bội dùng phương trình hồi quy ... tế đo i định, để tác động tích cực đến hoạt động xuất nhập quốc gia đó, cách mà phủ NHTƯ sử dụng để tác động vào đồng nội tệ Đạ can thiệp vào thị trường ngoại hối Tỷ giá hối đo i biến số tác động...
 • 78
 • 620
 • 0

Tiểu luận tài chính quốc tế: Dùng mô hình hồi quy kiểm định mối quan hệ tỷ giá, lạm phát, lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ giai đoạn 2004 2006

Tiểu luận tài chính quốc tế: Dùng mô hình hồi quy kiểm định mối quan hệ tỷ giá, lạm phát, lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ giai đoạn 2004 2006

Tài chính - Ngân hàng

... ĐỊNH Phân tích hồi quy phương pháp để đo lường mối liên hệ biến số Đây phương pháp phổ biến thường sử dụng rộng rãi phân tích kinh tế Một công ty sử dụng phân tích hồi quy để đo lường độ nhạy cảm ... tế, phân tích hồi quy sử dụng để đo lường độ cảm ứng tiêu xác định biến động tiền tệ hay tốc độ tăng trưởng kinh tế nước khác Các bước phân tích hồi quy là: ấn định mô hình hồi quy, tập hợp liệu, ... hệ số hồi quy diễn dịch kết hồi quy Để phân tích tác động lạm phát lãi suất đến biến động giá trị đồng Việt Nam (VND) so với Đôla Mỹ (USD) giai đo n 2004-2006, ấn định mô hình hồi quy sau: ef...
 • 18
 • 557
 • 0

Xem thêm