hình lập phương a có cạnh bằng độ dài cạnh của hình lập phương b hỏi thể tích của hình lập a bằng bao nhiêu phần của thể tích hình lập phương b

BÀI 5: Giúp HS giải toán qua INTERNET

BÀI 5: Giúp HS giải toán qua INTERNET

Toán học

... TIỂU HỌC TAM HIỆP 252- Nếu b nước người ta mở mô t vòi thứ sau b sẽ ô đầy Mở mô t vòi thứ hai sau ô b sẽ đầy Vâ y b nước ô người ta mở hai vòi lúc sau b đầy? -Trả lời: 1,2 TIỂU HỌC TAM HIỆP ... TAM HIỆP 253- Nếu b nước người ta mở mô t vòi thứ sau b sẽ ô đầy Mở hai vòi sau b sẽ đầy Vâ ôy b nước người ta chỉ mở vòi thứ hai sau b sẽ đầy? -Trả lời: TIỂU HỌC TAM HIỆP 51 254- Cho ... số ta số thập phân B Biết tổng A < /b> B 202,909, tìm số thập phân A < /b> -Trả lời: 200,9 TIỂU HỌC TAM HIỆP 221- Người ta xếp hình lập phương < /b> nhỏ cạnh 1cm thành hình lập phương < /b> lớn có cạnh dài 9cm, sau người...
 • 53
 • 870
 • 0

Dạy học lý thuyết đồ thị hỗ trợ phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông

Dạy học lý thuyết đồ thị hỗ trợ phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... hai c nh n i ti p hai c nh có chung m t ñ u mút) (A < /b> , A < /b> ), (A < /b> , A < /b> ),…, (A < /b> n −1 , A < /b> n ) ñư c g i m t ñư ng ñi t A < /b> ñ n A < /b> n , ký hi u A < /b> A A < /b> A < /b> n Đ nh A < /b> g i ñ nh ñ u , ñ nh A < /b> n g i ñ nh cu i c a < /b> ... thu c v + 2*S khuyên Ta nói n a < /b> b c c a < /b> ñ nh A < /b> c a < /b> ñ th ñ nh hư ng s c nh t A,< /b> ký hi u r (A)< /b> N a < /b> b c vào c a < /b> ñ nh A < /b> c a < /b> ñ th ñ nh hư ng s c nh vào A,< /b> ký hi u v( A)< /b> 2.1.1.3 Đư ng ñi, chu trình ... th chuy n ñư c sang ngôn ng c a < /b> ñ th B i toán ph thông k t h p v i toán ñ th B i toán ph thông m i Ví d 4.1: Ch ng minh r ng ba s th c b t kỳ t n t i hai s a,< /b> b cho: a< /b> b < + ab Ví d 4.2: Trong...
 • 25
 • 589
 • 1

Nghiên cứu khả năng sản xuất, đặc tính chịu hạn và lượng đạm bón cho một số cây thức ăn gia súc tại nghĩa đàn, nghệ an

Nghiên cứu khả năng sản xuất, đặc tính chịu hạn và lượng đạm bón cho một số cây thức ăn gia súc tại nghĩa đàn, nghệ an

Tiến sĩ

... Nam B v ng bng Bc B, mt b ging c bao gm: Pennisetum purpureum Kingrass, Pennisetum hybrid VA06 Panicum maximumTD58, Brachiaria Mulato (Hybrid), Brichiaria Ruzisinensis, Brichiaria Decumbens, Brachiaria ... b Nam v Trung M, c, Philippines v Cuba (Bogdan, 1977) Brachiaria hybrid Mulato I l ging lai t Brachiaria ruziziensis dũng 44-6 v Brachiaria brizantha CIAT 6297 l sn phm u tiờn chng trỡnh lai ... cv 12 Bur Burgady bean Pas Paspalum atratum 13 Sar Sardy Ten Sorghum Sorghum bicolor cv 14 Ebod Ebody Cowpean PM Mo Panicum maximum Mombasa 15 LL cv Ngụ Ging ngụ C919 Leucaena leucocephala cv...
 • 159
 • 265
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất, đặc tính chịu hạn và lượng đạm bón cho một số cây thức ăn gia súc tại nghĩa đàn, nghệ an (TT)

Nghiên cứu khả năng sản xuất, đặc tính chịu hạn và lượng đạm bón cho một số cây thức ăn gia súc tại nghĩa đàn, nghệ an (TT)

Tiến sĩ

... 39,8def 1,1ab 10,8cde 5,7ef cde ab 41,2 1,0 11,4bcd 6,1def bcd ab 43,1 1,0 11,9abc 6,7bcd CIAT 184 bc ab 44,3 1,1 12,0abc 6,9abc ab ab 46,2 1,1 12,8ab 7,4ab a < /b> a 48,6 1,2 13, 3a < /b> 7, 6a < /b> g b f 35,3 0,8 ... giống cỏ: Brachiaria Mulato II; P.M Mombasa; Stylosanthes Ubon Stylosanthes CIAT 184, có khả chịu hạn tốt Cường độ quang hợp giống Brachiaria Mulato II đạt 14,49 µmol CO2/m2/s, P.M Mombasa đạt 13,73 ... Stylosanthes guianensis (common stylo), Stylosanthes scabra (Shrubby stylo) nhóm giống hàng năm: Stylosanthes hamata (Caribbcan stylo), Stylosanthes humilis (Townsville stylo) 1.1.3.2 Leucaena leucocephala...
 • 27
 • 280
 • 0

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VI NHÂN GIỐNG ĐỂ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ PHỤC VỤ CHO CHƯƠNG TRÌNH NÔNG LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VI NHÂN GIỐNG ĐỂ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ PHỤC VỤ CHO CHƯƠNG TRÌNH NÔNG LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM

Nông - Lâm - Ngư

... 0,5mg/l BA + MS+ có BA 1,0mg/l + nước D a < /b> 0,5mg/l NAA cụm chồi B ớc 4: Tăng trưởng cụm chồi B ớc 5: Tạo rễ MS+ 0,5mg/l BA+ MS+ có BA 1,0mg/l + nước D a < /b> 0,5mg/l NAA MS + 0,5mg/l IBA + 0,5mg/l NAA B ớc ... crassicarpa), xuất xứ keo nâu (A < /b> aulacocarpa) xuất xứ keo xoắn (A.< /b> cincinnata) Hạt xuất xứ lấy từ bang QueensLand (Qld) Northern Territoria (NT) Australia; Papua New Guinea (PNG) Indonesia (Indo) Giống trồng ... thấp keo tràm (A.< /b> ausiculiformit), keo tai tượng (A.< /b> mangium), keo liềm (A.< /b> crassicarpa), keo nâu (A < /b> alaucocarpa) nhập trồng thử Ba Vì (Hà Tây), H a < /b> Thượng (Thái Nguyên) Trảng Bom (Đồng Nai) Đánh giá...
 • 128
 • 330
 • 0

Nghiên cứu thực trạng phát triển một số loài LSNG có giá trị sử dụng làm thực phẩm tại khu vực vùng đệm VQG ba bể tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu thực trạng phát triển một số loài LSNG có giá trị sử dụng làm thực phẩm tại khu vực vùng đệm VQG ba bể  tỉnh bắc kạn

Nông - Lâm - Ngư

... 3.1.1.1 Vị trí đ a < /b> lý Khu vực nghiên cứu nằm đ a < /b> b n xã Khang Ninh, Quảng khê, Cao Thượng thuộc VQG Ba B , cách Hà Nội 250km ph a < /b> b c Việt Nam, thuộc đ a < /b> b n huyện Ba B , tỉnh B c Kạn, bao gồm diện ... hậu VQG Ba B nằm tiểu vùng khí hậu vùng Đông B c Việt Nam, che chắn bao b c dãy núi cao Phja Bjoóc Phja Dạ Cùng với che chắn dãy núi cao b c nước diễn quanh năm khiến cho khí hậu VQG Ba B mát ... Rau sắng Đằng lay đắng Phjắc b n co Melientha suavis Pierre Rau ngót dây Đằng lay mây Phjắc b n thâu Dây hương (b Lay chuồi Phjắc hiển khai) Rau b khai t a < /b> sp Erythropalum scandens Blume Lay...
 • 75
 • 195
 • 0

TẬN DỤNG PHẾ LIỆU CÔNG NGHIỆP CÓ NGUỒN GỐC TỪ THỰC VẬT ĐỂ THU NHẬN MỘT SỐ SẢN PHẨM CÓ GIÁ TRỊ

TẬN DỤNG PHẾ LIỆU CÔNG NGHIỆP CÓ NGUỒN GỐC TỪ THỰC VẬT ĐỂ THU NHẬN MỘT SỐ SẢN PHẨM CÓ GIÁ TRỊ

Công nghệ - Môi trường

... myricetin-3 rhamnoglucoside, quercetin-3rhamnoglucoside, kaempferol-3-rhamnodiglucoside …, leucoanthocyanin, hợp chất polyflavonoid theaflavin (theaflavin-3- gallate, theaflavin-3’gallate, theaflavin-3,3’-digallate ... Đỏ, vàng, xanh da trời Đỏ Xanh da trời Da cam Đỏ vàng Xanh da trời đỏ Vàng vàng Đỏ Xanh da trời vàng Xanh Đỏ vàng Xanh da trời Xanh da trời Vàng Đỏ xanh da trời tím Phần 1: Tổng quan 17 Cường ... b Catechin chè thuộc họ flavonoid, nhóm flavan-3-ol, phân tử có 15 carbon bao gồm hai vòng carbon A < /b> B nối đơn vị carbon vị trí 2, 3, 4, hình thành dị vòng C ch a < /b> nguyên tử oxy Cấu trúc catechin...
 • 151
 • 1,016
 • 6

Phát triển nghiệp vụ quyền chọn và một số mô hình định giá quyền chọn ngoại tệ tại Việt Nam

Phát triển nghiệp vụ quyền chọn và một số mô hình định giá quyền chọn ngoại tệ tại Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... Việt Nam Citibank, HSBC chi nhánh TPHCM ngân hàng nước BIDV, ACB, Vietcombank, ICB, Argribank • Đặc điểm giao dịch Nguyên tắc loại quyền chọn doanh nghiệp cá nhân quyền đặt mua hay đặt b n USD ... Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LN_EURM) Method: Least Squares Date: 04/20/10 Time: 12:28 Sample(adjusted): 257 Included observations: 256 after adjusting endpoints Variable Coefficient ... root Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(R) Method: Least Squares Date: 04/20/10 Time: 12:53 Sample(adjusted): 257 Included observations: 255 after adjusting endpoints Variable...
 • 81
 • 426
 • 0

Phân lập các gen có giá trị kinh tế của cây trồng nông lâm nghiệp việt nam, thiết kế vector, tạo các chủng agrobacterium phục vụ cho tạo giống cây trồng chuyển gen

Phân lập các gen có giá trị kinh tế của cây trồng nông lâm nghiệp việt nam, thiết kế vector, tạo các chủng agrobacterium phục vụ cho tạo giống cây trồng chuyển gen

Báo cáo khoa học

... L a < /b> tám Điện Biên L a < /b> CH1, CH2 Cà chua 2D 3D Ngô Q411 Đậu tương Cây trám trắng (Canarium album Raeush) Cây mỡ (Manglia glauca Dandy), 10 Cây xoan ta (Melia azedarach Linn) 11 B ch đàn uro (Eucalyptus ... 21 quốc gia với tham gia 8,5 triệu nông dân Trong đó, gần hai phần ba diện tích đất canh tác thuộc quốc gia phát triển Hoa Kỳ, Canada, Australia, Tây Ban Nha phần ba diện tích đất canh tác thuộc ... Chrysophtharta bimaculata) chuyển vào Eucalyptus camaldulensis sử dụng Agrobacterium (Harcourt et al., 2000); gen bar chuyển vào Eucalyptus grandis (Llewellyn 2000); gen mã h a < /b> Cinnamate 4Hydroxylase (C4H)...
 • 247
 • 530
 • 0

hoàn thiện quy trình vi nhân giống để phát triển một số cây trồng có giá trị phục vụ chương trình nông lâm nghiệp bền vững của việt nam

hoàn thiện quy trình vi nhân giống để phát triển một số cây trồng có giá trị phục vụ chương trình nông lâm nghiệp bền vững của việt nam

Báo cáo khoa học

... thấp keo tràm (A.< /b> ausiculiformit), keo tai tượng (A.< /b> mangium), keo liềm (A.< /b> crassicarpa), keo nâu (A < /b> alaucocarpa) nhập trồng thử Ba Vì (Hà Tây), H a < /b> Thượng (Thái Nguyên) Trảng Bom (Đồng Nai) Đánh giá ... crassicarpa), xuất xứ keo nâu (A < /b> aulacocarpa) xuất xứ keo xoắn (A.< /b> cincinnata) Hạt xuất xứ lấy từ bang QueensLand (Qld) Northern Territoria (NT) Australia; Papua New Guinea (PNG) Indonesia (Indo) Giống trồng ... Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan Malaixia Bové cs., 1984 sản xuất đoạn mồi (probe) tương tự cần gam cho mẫu Các đoạn mồi ADN Bové nhận Liberobacter cá thể rầy Diaphorina citri B nh vàng gân xanh Greening...
 • 142
 • 382
 • 1

nghiên cứu qui trình công nghệ phân lập, làm sạch và bảo quản một số giống tảo có giá trị kinh tế cao phục vụ nghề nuôi trồng thuỷ sản

nghiên cứu qui trình công nghệ phân lập, làm sạch và bảo quản một số giống tảo có giá trị kinh tế cao phục vụ nghề nuôi trồng thuỷ sản

Sinh học

... salina N oculata Nannochloropsis oculata T chuii Tetraselmis chuii Ch vulgaris Chlorella vulgaris I galbana Isochrysis galbana EPA Eicosapentaenoic acid DHA Docosahexanenoic acid Lời mở ... Phaeodactylum tricornutam Skeletonema costatum cho kết tốt Tác giả Susana Romo and Carmen Perez Martinez (1997) thử nghiệm kĩ thuật làm b t động để b o quản giống tảo lam Pseudanabaena galeata ... cứu Đối tợng nghiên cứu tảo Dunaliella salina, Tetraselmis chuii, Nannochloropsis oculata, Isochrysis galbana, Chlorella vulgaris Tảo Dunaliella salina Chlorella vulgaris đợc lấy từ tập đoàn giống...
 • 56
 • 829
 • 2

Thiết kế cung cấp điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ khí tại xí nghiệp cơ điện – công ty TNHH một thành viên apatít việt nam

Thiết kế cung cấp điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ khí tại xí nghiệp cơ điện – công ty TNHH một thành viên apatít việt nam

Công nghệ - Môi trường

... hành số 250 kVA MBA MBA 1000 kVA 1000 kVA 320 kVA TBA 630kVA 250 kVA 25 kVA 180 kVA 100 kVA Khởi hành số 10 MBA Khởi hành SVTH: Đỗ Hữu Lập Vị trí lắp đặt Tạm biến áp 35/6 Trạm biến áp 35/6 Số ... C60N-C-2 5A < /b> C60N-C- 6A < /b> C60N-C-1 6A < /b> C60N-C-1 0A < /b> C60N-C-1 0A < /b> C60N-C-1 6A < /b> C60N-C-1 6A < /b> C60N-C-1 6A < /b> Nhóm C60N-C- 6A < /b> C60N-C-2 5A < /b> C120N-C-10 0A < /b> C60N-C- 3A < /b> C60N-C- 3A < /b> C60N-C-5 0A < /b> C60N-C- 6A < /b> C60N-C-4 0A < /b> C60N-C- 4A < /b> C60N-C- 4A < /b> ... C60N-C- 4A < /b> C60N-C-1 0A < /b> C60N-C- 4A < /b> C60N-C- 4A < /b> Nhóm C60N-C- 4A < /b> C60N-C-1 6A < /b> C60N-C-2 5A < /b> C60N-C-1 0A < /b> C60N-C- 6A < /b> C60N-C-1 0A < /b> C60N-C-1 6A < /b> C60N-C-1 0A < /b> C60N-C-1 0A < /b> C60N-C-1 0A < /b> C60N-C-1 0A < /b> Nhóm C60N-C- 6A < /b> C60N-C- 6A < /b> C60N-C-4A...
 • 124
 • 233
 • 2

Tổng quan về một số loại dầu có giá trị dinh dưỡng cao

Tổng quan về một số loại dầu có giá trị dinh dưỡng cao

Khoa học tự nhiên

... 40-60 phút 2/ Trung h a < /b> hay luyện kiềm: _ Mục đích tách axit b o tự có dầu Để trung h a < /b> dùng loại bazơ muối bazơ mạnh hydroxyt Natri, Canxi hydroxyt, Natri cacbonat, ammoniac… _ Nồng độ dung dịch ... b o ch a < /b> b phá vỡ diễn chậm dung môi thấm khó khăn _ Dung môi dùng trích ly thường loại sau: hidrocacbon mạch thẳng, hidrocacbua thơm, rượu b o, hidrocacbon mạch thẳng dẫn xuất clo, số phổ biến ... chuyển mặt _ Sang giai đoạn hai chưng sấy, b t đun nóng, chất protein b biến tính làm thay đổi tính dẻo b t nghiền.Sự biến tính protein làm giảm tính dẻo b t, chuyển b t dẻo dầu sang dạng cứng...
 • 26
 • 449
 • 0

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai bằng kỹ thuật GIS, phục vụ đánh giá đất nông nghiệp huyện văn yên tỉnh yên bái

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai bằng kỹ thuật GIS, phục vụ đánh giá đất nông nghiệp huyện văn yên  tỉnh yên bái

Khoa học tự nhiên

... ti n hnh theo phng phỏp b c (Two Stages) ho c phng phỏp song hnh (Paralell) - Phng phỏp b c: Bao g m b c th nh t ch y u l ủỏnh giỏ ủi u ki n t nhiờn, sau ủú l b c th bao g m nh ng phõn tớch v ... v i ủ a < /b> hỡnh b chia c t t o thnh hai ti u vựng khớ h u: - Vựng ph a < /b> B c: Cú ủ cao trung b nh 500 m so v i m t n c bi n c ủi m c a < /b> vựng ny l ớt ma, nhi t ủ trung b nh 21 - 23 OC L ng ma b nh quõn ... d li u raster, v y nú ủũi h i quỏ trỡnh bi n ủ i mụ hỡnh d li u vector sang d li u raster, hay cũn g i l raster h a < /b> Bi n ủ i t raster sang mụ hỡnh vector, hay cũn g i l vector h a,< /b> ủ c bi t c...
 • 112
 • 742
 • 3

Tài liệu MỘT SỐ LOÀI CÁ CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ Ở VIỆT NAM pdf

Tài liệu MỘT SỐ LOÀI CÁ CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ Ở VIỆT NAM pdf

Ngư nghiệp

... tête Bora Llissa llobarrera, Grey Mullet, Albur, Bull a,< /b> Cabecut, Cabezudo, Cachamba, Cap pla, Capitán, Capiton, Galupe, Ilissa lobarrera, Lisa Baldigare, Volpino, Volpina, Zievalo, Baldigare, Bolpina, ... Cá Chẽm Barramundi, Giant seaperch, Seabass Barramundi Barramundi, Barramundi Perch Giant Perch, Palmer, Cockup, Bekti, Nairfish, Silver Barramundi, Asian Seabass Thế giới: B c Ôxtraylia, Ấn Độ, ... Cirvia Acciola, Seriola di Dumeril, Sirviola , Sumu, Acciola , Alice grande, Alici, Alicosa, Aricciola Chaet-pang-o Amberjack, Greater Amberjack, Yellowtail, Atlantic Amberjack, Madregal , Bonito...
 • 148
 • 1,551
 • 5

bài giảng quản trị tài chính - chương 7 - chính sách phân chia lợi tức và giá trị doanh nghiệp

bài giảng quản trị tài chính - chương 7 - chính sách phân chia lợi tức và giá trị doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

... nhà đầu tư hưu sư hoài nghi cua nha đầu tư tiềm nang ve hữu va hoai cac nhà đau tiem lợi ích vốn đầu tư @ Các bao cao tai co liên quan đến triển vong tương lai Cac b o cáo tài có lien đen trien ... Mức chia cổ tức không nên q cao @ Nếu DN có hội đầu tư Mức chia cổ tức nên mưc mức cao @ Co quan điem cho rằng: Không nên huy động vốn Có điểm rang: Khong nen von từ b n có b t lợi sau: * Gia tăng ... dạng: B ng tiền mặt không tiền mặt 1.1 Chia cổ tức tiền mặt a < /b> a Chia co tức thương ky cổ tưc thường kỳ * mức cổ tức chia ổn đònh qua kỳ * Kỳ chia cổ tức : Tháng, qúi, năm hay cuối năm b Lợi tức...
 • 14
 • 491
 • 0

Một số loại cá có giá trị kinh tế Việt Nam potx

Một số loại cá có giá trị kinh tế Việt Nam potx

Ngư nghiệp

... tête Bora Llissa llobarrera, Grey Mullet, Albur, Bull a,< /b> Cabecut, Cabezudo, Cachamba, Cap pla, Capitán, Capiton, Galupe, Ilissa lobarrera, Lisa Baldigare, Volpino, Volpina, Zievalo, Baldigare, Bolpina, ... Cá Chẽm Barramundi, Giant seaperch, Seabass Barramundi Barramundi, Barramundi Perch Giant Perch, Palmer, Cockup, Bekti, Nairfish, Silver Barramundi, Asian Seabass Thế giới: B c Ôxtraylia, Ấn Độ, ... Cirvia Acciola, Seriola di Dumeril, Sirviola , Sumu, Acciola , Alice grande, Alici, Alicosa, Aricciola Chaet-pang-o Amberjack, Greater Amberjack, Yellowtail, Atlantic Amberjack, Madregal , Bonito...
 • 147
 • 1,426
 • 1

Giáo trình hướng dẫn cách tận dụng những đồ dùng gia đình có giá trị nông nghiệp vào công nghiệp phần 8 potx

Giáo trình hướng dẫn cách tận dụng những đồ dùng gia đình có giá trị nông nghiệp vào công nghiệp phần 8 potx

Cao đẳng - Đại học

... thời gian tối a < /b> chủ trang trại đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh đ a < /b> b n đất trống, dồi núi trọc, b i b i, đâm phá ven biển theo nghị định 51/1999/NDCP, ngày 18/7/1999 B tài dự thảo b sung ... trang trại gia đình giới Châu NXB thống kê - Hà Nội 1993 Trang trại gia đình Việt Nam giới NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội 1995 Phát triển kinh tế nông thôn NXB Khoa học xã hội - Hà Nội 1997 B o ... trang trại Kinh tế trang trại nước ta đời năm gần có b ớc phát triển định số lượng, phương < /b> thức sản xuất Qua kết điều tra cho thấy kinh tế trang trại hình thành phát triển nước ta với nhiều loại...
 • 8
 • 219
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tận dụng những đồ dùng gia đình có giá trị nông nghiệp vào công nghiệp phần 7 doc

Giáo trình hướng dẫn cách tận dụng những đồ dùng gia đình có giá trị nông nghiệp vào công nghiệp phần 7 doc

Cao đẳng - Đại học

... trại a < /b> dạng, tính a < /b> dạng loại hình trang trại không biểu phương < /b> hướng kinh doanh khác sử dụng yếu tố đầu vào kết đầu trang trại Hơn n a,< /b> trang trại cụ thể b n cạnh hướng kinh doanh theo quy hoạch ... kinh doanh loại sản phẩm có g a < /b> trị cao, yêu cầu đất, gắn với công nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ ( làm giống, hoa cảnh) + Các đ a < /b> phương < /b> rà soát lại trang trại tiện có, xúc tiến nhanh việc ... khai thác để phát triển kinh tế trang trại Trên thực tế, phát triển nông nghiệp nói chung, kinh tế trang trại nói riêng năm qua chủ yếu khai thác nguồn lực từ nông nghiệp, đ a < /b> phương,< /b> trang...
 • 9
 • 258
 • 0

Xem thêm