hai thửa ruộng có diện tích bằng 358 2m2 và diện tích của thửa ruộng thứ nhất bằng diện tích của thửa ruộng thứ hai tính diện tích của thửa ruộng thứ hai

BÀI 5: Giúp HS giải toán qua INTERNET

BÀI 5: Giúp HS giải toán qua INTERNET

Toán học

... -Trả lời: 75 TIỂU HỌC TAM HIỆP 232- Nhà máy có hai kho chứa hàng, biết số hàng kho thứ 3số hàng kho thứ hai Hỏi hai kho có hàng, biết hiê u số hàng hai kho 39 ô tấn? -Trả lời: 156 TIỂU HỌC TAM ... lời: 21504000 TIỂU HỌC TAM HIỆP 234- Hai ruô ông có diê ôn tích 358, 2m , diê n tích ô ruô ông thứ diê n ô tích ruô ông thứ hai Tính diê n tích ruô ng thứ hai ô ô -Trả lời: 199 TIỂU HỌC TAM HIỆP ... mô t vòi thứ hai sau ô bể sẽ đầy Vâ y bể nước ô người ta mở hai vòi lúc sau bể đầy? -Trả lời: 1,2 TIỂU HỌC TAM HIỆP 253- Nếu bể nước người ta mở mô t vòi thứ sau bể sẽ ô đầy Mở hai vòi sau bể...
 • 53
 • 870
 • 0

Dạy học lý thuyết đồ thị hỗ trợ phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông

Dạy học lý thuyết đồ thị hỗ trợ phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... ñ nh c a ñ u có b c hai Đ nh lý 7: Cho ñ th n ñ nh (n ≥ 2) n u t ng b c c a hai ñ nh b t kỳ ñ u không nh n ñ th ñã cho liên thông Đ nh lý 8: N u ñ th có ñúng hai ñ nh b c l hai ñ nh ph i liên ... s ch n b ng hai l n s c nh c a G Đ nh lý 2: S ñ nh l c a m i ñ th s ch n Đ nh lý 3: Trong ñ th n ñ nh (n ≥ 2) có nh t hai ñ nh b c Đ nh lý 4: Trong m t ñ th n ñ nh (n >2) có ñúng hai ñ nh b c ... sáu ñ nh ho c nhi u c nh ñư c tô b i hai màu, t n t i ba ñ nh l p thành tam giác có c nh màu 14 Đ nh lý 2: Trong m t ñ th ñ năm ñ nh, c nh ñư c tô b ng hai màu mà không tìm th y m t tam giác...
 • 25
 • 589
 • 1

Nghiên cứu khả năng sản xuất, đặc tính chịu hạn và lượng đạm bón cho một số cây thức ăn gia súc tại nghĩa đàn, nghệ an

Nghiên cứu khả năng sản xuất, đặc tính chịu hạn và lượng đạm bón cho một số cây thức ăn gia súc tại nghĩa đàn, nghệ an

Tiến sĩ

... tiờu nụng hc ca hai ging c hũa tho 3.13b 65 nh hng tng tỏc ca mc bún m v ging n mt s ch tiờu nụng hc ca hai ging c hũa tho 3.14a nh hng ca mc phõn bún n mt s ch tiờu nụng hc ca hai ging c h u ... khỏ cao, 13; 18 v 17 tn VCK nm th nht, th hai v nm th ti Thỏi Lan v cao hn ging Stylo Verano t 2-6 ln v l ging cú kh nng sn xut ht cng cao (Sukkasame and Phaikaew, 2001) Ging c cho NS VCK tng ng ... 2009, ti Ngh An cú mt d ỏn ln v chn nuụi bũ sa qui mụ cụng nghip trung ca cụng ty sa TH c trin khai cung ng ngun thc n cho trờn 12.000 bũ sa nhp khu v trờn 3.000 bờ sa mi sinh l c mt Nu khụng...
 • 159
 • 265
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất, đặc tính chịu hạn và lượng đạm bón cho một số cây thức ăn gia súc tại nghĩa đàn, nghệ an (TT)

Nghiên cứu khả năng sản xuất, đặc tính chịu hạn và lượng đạm bón cho một số cây thức ăn gia súc tại nghĩa đàn, nghệ an (TT)

Tiến sĩ

... giống cỏ/cây họ đậu 0,1- 4,5 tấn/ha/năm Hai giống cỏ Stylsanthes guianesis CIAT 184 Stylsanthes guianesis Ubon có sản lượng Protein cao so với tất giống lại, hai giống đạt 3,3 tấn/ha/năm 3.1.3 Thành ... đến CĐQH SPAD tất giống giảm nhẹ hai thời điểm hạn phục hồi so với đối chứng Trong giai đoạn hạn, Chỉ số SPAD giống Paspalum Attratum Brachiaria Mulato giảm hai thời điểm hạn phục hồi Tuy nhiên ... cm/ngày đêm, hai giống sai khác tốc độ sinh trưởng lượng phân đạm ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng giống cỏ thí nghiệm 16 Bảng 3.5 Ảnh hƣởng tƣơng tác mức bón đạm giống đến số tiêu nông học hai giống...
 • 27
 • 280
 • 0

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VI NHÂN GIỐNG ĐỂ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ PHỤC VỤ CHO CHƯƠNG TRÌNH NÔNG LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VI NHÂN GIỐNG ĐỂ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ PHỤC VỤ CHO CHƯƠNG TRÌNH NÔNG LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM

Nông - Lâm - Ngư

... nguyên liệu giấy Phù Ninh, 1998) Hai dòng bạch đàn PN2 PN14 Bộ NN&PTNT công nhận Giống tiến kỹ thuật định số 3645 KHCC-NNNT ngày 28 tháng 12 năm 1998 Khảo nghiệm lần thứ hai tiến hành năm 1998-2003 ... cách gốc 10cm có 1-2 nhánh thứ cấp đạt từ 0,7-1cm Cây sâu bệnh, phải có từ đến hai cành thứ cấp 2.2.4 Quy mô triển khai SXTN để hoàn thiện hệ thống sản xuất bạch đàn, keo lai, cam Xã Đoài, bưởi ... hàm lượng tinh dầu cao Bạch đàn chanh E citriodora (Nguyễn Hoàng Nghĩa , 2000) Cây mô hoa tạo hạt hai tuổi rưỡi Cây mô có nguồn gốc từ ưu việt sinh trưởng nhanh gấp lần đồng mọc từ hạt mẹ Tại Australia,...
 • 128
 • 330
 • 0

Nghiên cứu thực trạng phát triển một số loài LSNG có giá trị sử dụng làm thực phẩm tại khu vực vùng đệm VQG ba bể tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu thực trạng phát triển một số loài LSNG có giá trị sử dụng làm thực phẩm tại khu vực vùng đệm VQG ba bể  tỉnh bắc kạn

Nông - Lâm - Ngư

... phát triển công nghệ khai thác LSNG khai thác từ nhiều phận khác thể thực vật, tính bền vững khai thác phụ thuộc vào phận lấy Các công nghệ khai thác, bao gồm xử lý trước, sau khai thác có ảnh hưởng ... khác mà hình thức khai thác khai thác loại LSNG khác nhau: Hái, dùng dao, cuốc để đào Khai thác lâm sản gỗ góp phần làm tăng đáng kể giá trị thu nhập hộ gia đình Tuy nhiên, khai thác mức dẫn đến ... 22% số hộ thường xuyên khai thác Met, Nứa, Song, Mây,…; 11,75% số hộ thường xuyên khai thác mọc nhĩ Thu nhập bình quân khoảng 20.000 đồng/ngày 8,3% số hộ thường xuyên khai thác củi bán lấy tiền...
 • 75
 • 195
 • 0

TẬN DỤNG PHẾ LIỆU CÔNG NGHIỆP CÓ NGUỒN GỐC TỪ THỰC VẬT ĐỂ THU NHẬN MỘT SỐ SẢN PHẨM CÓ GIÁ TRỊ

TẬN DỤNG PHẾ LIỆU CÔNG NGHIỆP CÓ NGUỒN GỐC TỪ THỰC VẬT ĐỂ THU NHẬN MỘT SỐ SẢN PHẨM CÓ GIÁ TRỊ

Công nghệ - Môi trường

... bền màu theo thời gian bảo quản hai sản phẩm bột chlorophyll có nhân Cu nhân Mg chiết từ Chồi Dứa 73 Biểu đồ 3.16 Độ bền màu theo thời gian bảo quản hai sản phẩm bột chlorophyll có nhân ... Độ bền màu theo thời gian bảo quản hai sản phẩm bột chlorophyll có nhân Cu nhân Mg chiết từ rau Dền 74 Biểu đồ 3.18 Độ bền màu theo thời gian bảo quản hai sản phẩm bột chlorophyll có nhân ... flavan-3-ol, phân tử có 15 carbon bao gồm hai vòng carbon A B nối đơn vị carbon vị trí 2, 3, 4, hình thành dị vòng C chứa nguyên tử oxy Cấu trúc catechin có chứa hai carbon bất đối vị trí 3, không chứa...
 • 151
 • 1,016
 • 6

Phát triển nghiệp vụ quyền chọn và một số mô hình định giá quyền chọn ngoại tệ tại Việt Nam

Phát triển nghiệp vụ quyền chọn và một số mô hình định giá quyền chọn ngoại tệ tại Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... rủi ro 2.3.1.2 Mô hình nhị phân hai giai đoạn Nếu suốt kỳ hạn quyền chọn, giá cổ phiếu biến động hai lần, ta có mô hình nhị phân hai giai đoạn a Sơ đồ nhị phân hai giai đoạn Với giá cổ phiếu đầu ... trình trên, giá trị danh mục P biến động ngẫu nhiên hạng tử thứ hai Nếu ta chọn số lượng tài sản danh mục P là: ∆= ∂f ∂S hạng tử thứ hai (2.3.5) Khi giá trị dΠ danh mục phi rủi ro (phi ngẫu nhiên) ... trường quyền chọn ngoại tệ a Yêu cầu tính công khai minh bạch hóa thông tin Ngày nay, kinh tế ngày phát triển, tính cạnh tranh ngày cao, vấn đề công khai hóa, minh bạch hóa thông tin thị trường,...
 • 81
 • 426
 • 0

Phân lập các gen có giá trị kinh tế của cây trồng nông lâm nghiệp việt nam, thiết kế vector, tạo các chủng agrobacterium phục vụ cho tạo giống cây trồng chuyển gen

Phân lập các gen có giá trị kinh tế của cây trồng nông lâm nghiệp việt nam, thiết kế vector, tạo các chủng agrobacterium phục vụ cho tạo giống cây trồng chuyển gen

Báo cáo khoa học

... (Adamczyk, Mahaffey, 2008) Cả hai nghiên cứu chuyển đồng thời hai gen vip3A cry1Ab có khả ức chế phát triển lây lan nhiều loài sâu thuộc Cánh vảy hiệu hẳn so với chuyển gen chứa hai gen Rõ ràng, kết nghiên ... đoạn tương đồng hai vector Ti plasmid vector trung gian, đồng thời có hiệu suất chuyển gen vào thực vật thấp vector hai nguồn 22 Hình 1.3: Mô hình chung vector liên hợp Vector hai nguồn (binary ... triển protein diệt sâu hệ thứ hai có phổ diệt sâu rộng khắc phục tượng sâu kháng quan tâm nghiên cứu từ sớm Các protein Vip, có Vip3A, nằm số protein diệt sâu hệ thứ hai đánh giá có khả tiêu diệt...
 • 247
 • 530
 • 0

hoàn thiện quy trình vi nhân giống để phát triển một số cây trồng có giá trị phục vụ chương trình nông lâm nghiệp bền vững của việt nam

hoàn thiện quy trình vi nhân giống để phát triển một số cây trồng có giá trị phục vụ chương trình nông lâm nghiệp bền vững của việt nam

Báo cáo khoa học

... nguyên liệu giấy Phù Ninh, 1998) Hai dòng bạch đàn PN2 PN14 Bộ NN&PTNT công nhận Giống tiến kỹ thuật định số 3645 KHCC-NNNT ngày 28 tháng 12 năm 1998 Khảo nghiệm lần thứ hai tiến hành năm 1998-2003 ... 2.3.2 2.3.3 2.3.4 CHƯƠNG III 3.1 3.2 CHƯƠNG IV 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.2 4.2.3 Quy mô triển khai SXTN để hoàn thiện hệ thống sản xuất bạch đàn, keo lai, cam Xã Đoài, bưởi Diễn loại hoa lan ... PV14, BV16, BV33 - Nhân invitro - Ra sau invitro - Đưa vườn ươm chăm sóc - Giâm hom để nhân vô tính hai loại Hoàn thiện quy trình nhân 7/2008 giống invitro lan địa lan công nghiệp - Nhân lan địa kĩ...
 • 142
 • 382
 • 1

nghiên cứu qui trình công nghệ phân lập, làm sạch và bảo quản một số giống tảo có giá trị kinh tế cao phục vụ nghề nuôi trồng thuỷ sản

nghiên cứu qui trình công nghệ phân lập, làm sạch và bảo quản một số giống tảo có giá trị kinh tế cao phục vụ nghề nuôi trồng thuỷ sản

Sinh học

... Trung tâm Sinh học Thực nghiệm Kinh phí Tổng số : 218.000.000 đ (Hai trăm mời tám triệu đồng) Từ ngân sách SNKH : 218.000.000 đ (Hai trăm mời tám triệu đồng) Cán thực đề tài Chủ nhiệm đề tài: TS ... dụng yếu tố điều hoà nhiệt độ, nồng độ muối, Các tác giả cho thấy: Có hai phơng pháp đông lạnh đông lạnh bớc đông lạnh hai bớc Đông lạnh bớc tảo sau ủ, cho vào cọng rạ đa thẳng vào nitơ lỏng ... đợc sử dụng làm thức ăn tơi sống phục vụ nhân giống hải sản (tôm, cá, bào ng, ngao, sò, động vật hai mảnh vỏ ) Hiện nhu cầu tảo trại giống lớn Nhng để sản xuất tảo mang lại hiệu nh mong muốn, vấn...
 • 56
 • 829
 • 2

Thiết kế cung cấp điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ khí tại xí nghiệp cơ điện – công ty TNHH một thành viên apatít việt nam

Thiết kế cung cấp điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ khí tại xí nghiệp cơ điện – công ty TNHH một thành viên apatít việt nam

Công nghệ - Môi trường

... với khai trường Đồi Cam Đường 2, phía Đông nam giáp với khai trường Đồi Cam đường 3, phía Tây Nam thung lũng trồng lúa phía bên thung lũng khai trường khai trường khu mỏ Làng Cáng III Khai trường ... hình đặc thù là: khai thác lộ thiên công nghệ tuyển SVTH: Đỗ Hữu Lập Lớp: Điện khí hóa K54 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất nghiệp Đồ án tốt - Quá trình sản xuất quặng apatit nguyên khai gồm: Dọn tuyến ... khai thác 180 kVA 100 kVA Cánh Mỏ Cóc 400 kVA Ga K2 1 Lớp: Điện khí hóa K54 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất nghiệp 100 kVA số 11 180 kVA 180 kVA Khởi hành 12 Trạm 630 kVA MBA 63 kVA Đồ án tốt Khai...
 • 124
 • 233
 • 2

Tổng quan về một số loại dầu có giá trị dinh dưỡng cao

Tổng quan về một số loại dầu có giá trị dinh dưỡng cao

Khoa học tự nhiên

... qua ép sơ bộ), ép hai lần ép ba lần + Ép lần nguyên liệu có dầu dùng máy ép vít hoạt động đơn (máy ép kiệt lần) máy ép vít hoạt động kép (máy ép kép) + Ép hai lần chia làm hai bước, tách sơ dùng ... giản, cần dùng trang thiết bị, hiệu suất dầu không cao chất lượng dầu không tốt sơ đồ ép hai lần theo hai bước riêng biệt  Tách kiệt dầu ép: _ Ép kiệt dầu từ khô dầu ép sơ dùng máy ép kiệt Máy ... thành bốc lên lớp bột phía nồi chưng sấy Thông thường tượng tự xông xuất chưng sấy bột giai đoạn hai nồi chưng sấy tầng lúc hãm bớt thoát nước thông ống xả  Do bột nồi tự xông hơi,bột chưng sấy...
 • 26
 • 449
 • 0

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai bằng kỹ thuật GIS, phục vụ đánh giá đất nông nghiệp huyện văn yên tỉnh yên bái

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai bằng kỹ thuật GIS, phục vụ đánh giá đất nông nghiệp huyện văn yên  tỉnh yên bái

Khoa học tự nhiên

... lu tr c hai b n ghi d li u khụng gian v phi khụng gian 2.4.2.3 M i quan h gi a d li u khụng gian v phi khụng gian D li u khụng gian v phi khụng gian th hi n phng phỏp chung ủ liờn k t hai lo i ... lũng mỏng, ủ c hỡnh thnh t vựng b ng th p ch y d c theo sụng H ng v cao d n lờn hai dóy nỳi l Con Voi v Pỳ Luụng n m hai bờn theo h ng Tõy B c - ụng Nam i m cao nh t c a Vn Yờn cú ủ cao 1.920 m ... t tr c th k 19, nhiờn ủ n nh ng nm 60 c a th k XX, vi c phõn h ng v G m i ủ c quan tõm v tri n khai trờn c n c theo quan ủi m G c a Dokuchaev (1846 - 1903) Phng phỏp G c a Liờn Xụ (c) ủ c ng d...
 • 112
 • 742
 • 3

Tài liệu MỘT SỐ LOÀI CÁ CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ Ở VIỆT NAM pdf

Tài liệu MỘT SỐ LOÀI CÁ CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ Ở VIỆT NAM pdf

Ngư nghiệp

... gọi tiếng Tây Ban Nha Phân bố Đặc điểm hình thái Kích cỡ Mùa vụ khai thác Ngư cụ khai thác Dạng sản phẩm Cá chai Cá chai Án Độ, cá chai Bartail flathead fish, Flathead fish Flathead Kochi, Yoshino-gochi ... Nha Tên gọi tiếng Ý Tên gọi thị trường Mỹ Phân bố Đặc điểm hình thái Kích cỡ khai thác Mùa vụ khai thác Ngư cụ khai thác Dạng sản phẩm Cá bạc má Cá Bạc má Indian mackerel, Short bodied mackerel, ... gọi tiếng Tây Ban Nha Tên gọi tiếng Hàn Quốc Phân bố Đặc điểm hình thái Kích cỡ khai thác Mùa vụ khai thác Ngư cụ khai thác Dạng sản phẩm Cá Bạch điều Cá Dấm trắng Gray large bream, Gray large-eye...
 • 148
 • 1,551
 • 5

bài giảng quản trị tài chính - chương 7 - chính sách phân chia lợi tức và giá trị doanh nghiệp

bài giảng quản trị tài chính - chương 7 - chính sách phân chia lợi tức và giá trị doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

... trò DN Gi hi h l i i ò * Chia xẻ quyền lực * Cong ty phải cong bố nhiều thong tin đơn vò Công phai công bo nhieu thông ve cách không cần thiết 3 Tính chất ổn đònh thu nhập cổ phần * Tương lai...
 • 14
 • 491
 • 0

Một số loại cá có giá trị kinh tế Việt Nam potx

Một số loại cá có giá trị kinh tế Việt Nam potx

Ngư nghiệp

... Kích cỡ khai thác Mùa vụ khai thác Ngư cụ khai thác Dạng sản phẩm Cá Hố Cá Hố, Cá Đao, Cá Hố đầu rộng Hairtail, Largehead hairtail, Hairfish, Ribbon fish, Hairtail fish, Beltfish Australian hairtail ... gọi tiếng Tây Ban Nha Phân bố Đặc điểm hình thái Kích cỡ Mùa vụ khai thác Ngư cụ khai thác Dạng sản phẩm Cá chai Cá chai Án Độ, cá chai Bartail flathead fish, Flathead fish Flathead Kochi, Yoshino-gochi ... Tên gọi tiếng Nhật Tên gọi tiếng Tây Ban Nha Phân bố Đặc điểm hình thái Kích cỡ khai thác Mùa vụ khai thác Ngư cụ khai thác Dạng sản phẩm Cá bò đuôi dài Cá Bò Starry triggerfish, Leather jacket...
 • 147
 • 1,426
 • 1

Giáo trình hướng dẫn cách tận dụng những đồ dùng gia đình có giá trị nông nghiệp vào công nghiệp phần 8 potx

Giáo trình hướng dẫn cách tận dụng những đồ dùng gia đình có giá trị nông nghiệp vào công nghiệp phần 8 potx

Cao đẳng - Đại học

... thuận lợi phát triển trang trại gia đình, chủ trang trại trực tiếp sản xuất quản lý, hướng vào khai thác có hiệu đất trống đồi núi trọc , diện tích mặt nước đất hoang hoá để phát triển sản xuất...
 • 8
 • 219
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tận dụng những đồ dùng gia đình có giá trị nông nghiệp vào công nghiệp phần 7 doc

Giáo trình hướng dẫn cách tận dụng những đồ dùng gia đình có giá trị nông nghiệp vào công nghiệp phần 7 doc

Cao đẳng - Đại học

... vốn, kinh nghiệm sản xuất khai thác để phát triển kinh tế trang trại Trên thực tế, phát triển nông nghiệp nói chung, kinh tế trang trại nói riêng năm qua chủ yếu khai thác nguồn lực từ nông nghiệp, ... với nguồn vốn ỏi qua nhiều năm khai thác, tích luỹ hình thành Vì phát triển nội lực tạo bước chuyển biến phát triển nông nghiệp nông thôn Tuy nhiên theo quan điểm khai thác nội lực nông nghiệp, ... vấn đề sau: - Khai thác nguồn lực lao động phải gắn với trình phân công lao động xã hội, phải nâng cao chất lượng 58 nguồn lao động có sách khuyến khích nguồn lực nông nghiệp - Khai thác đất đai...
 • 9
 • 258
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25