hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử

Phiếu khảo sát Doanh nghiệp ứng dụng Thương mại điện tử tỉnh Hà Nam năm 2012

Phiếu khảo sát Doanh nghiệp ứng dụng Thương mại điện tử tỉnh Hà Nam năm 2012

Biểu mẫu

... động kinh doanh của doanh nghiệp? (Khoanh tròn điểm số tương ứng) Tác độngMở rộng kênh tiếp xúc khách hàng Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp Tăng doanh số Giảm chi phí kinh doanh Tăng doanh thu ... trở21. Nếu Sở Công Thương Hà Nam phối hợp với Cục TMĐT và CNTT - Bộ Công Thương tố chức khóa tập huấn “Kỹ năng ứng dụng TMĐT trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp có cử cán ... các đơn hàng doanh nghiệp đã đặt và nhận thông qua các phương tiện trên trong năm qua là: triệu đồngD. Đánh giá của doanh nghiệp về ứng dụng TMĐT 19. Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng TMĐT...
 • 3
 • 1,085
 • 24

Phiếu khảo sát Doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử

Phiếu khảo sát Doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử

Biểu mẫu

... quan điện tử, CO điện tử  Đăng ký, xin giấy phép hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thông qua website của các cơ quan nhà nướcKhác: C. Mức độ và hiệu quả ứng dụng TMĐT13. Doanh ... Không biếtPhần cứng bảo mật hệ thống  Có  Không  Không biếtChữ ký điện tử  Có  Không  Không biếtBiện pháp khác: 11. Ước tính chi phí ứng dụng CNTT và TMĐT của doanh nghiệp trong năm ... trước, doanh thu từ hàng hóa dịch vụ tiếp thị qua kênh TMĐT của doanh nghiệp trong năm nay diễn biến theo chiều hướng: Tăng  Giảm  Hầu như không đổiD. Đánh giá của doanh nghiệp về ứng dụng...
 • 3
 • 1,599
 • 22

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp.doc

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp.doc

Quản trị kinh doanh

... tầng nhân lưc…- Bản thân các doanh nghiệp trong nước cũng cần phải nhận thức được tầm quan trọng của thương mại điện tử. Tận dụng những cơ hội mà thương mại điện tử đem lại, vượt qua các khó ... giới.- Để thương mại điện tử phát triển cần phải có sự hỗ trợ, định hướng, giám sát từ phía Nhà nước, Chính phủ trong việc xây dựng hành lang pháp lý cho các hoạt động thương mại điện tử, đẩy ... Vodka- Thương mại điện tử thực sự đã đem lại những lợi ích to lớn cho toàn xã hội. Không một quốc gia nào phủ nhận tầm quan trọng của thương mại điện tử, các nước ngày càng đẩy mạnh phát triển thương...
 • 28
 • 1,307
 • 13

ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gốm sứ bát tràng.pdf

ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gốm sứ bát tràng.pdf

Quản trị kinh doanh

... TNHH Quang Vinh, Hợp ỨNG DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP GỐM SỨ BÁT TRÀNG - 41 - doanh nghiệp tham gia thƣơng mại điện tử phải luôn đổi mới: ... cho các doanh nghiệp thực hiện. Điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi tham gia ứng dụng TMĐT. Vì vậy nhà nƣớc cần nhanh ỨNG DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ... địa phƣơng, Hiệp ỨNG DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP GỐM SỨ BÁT TRÀNG - 9 - 3.2. Giảm chi phí sản xuất Thƣơng mại điện tử giúp giảm chi phí...
 • 67
 • 1,524
 • 10

Câu hỏi matching 1 Hãy sắp xếp đúng thứ tự các giai đoạn triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp: 1. Phân tích

Câu hỏi matching 1 Hãy sắp xếp đúng thứ tự các giai đoạn triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp: 1. Phân tích

Internet Marketing

... điều tra, phỏng vấn, thông tin 4. Sử dụng chatroom, forum để hỗ trợ, dịch vụ khách hàng 5. Ứng dụng các thiết bị thương mại điện tử di động 6. Marketing điện tử tích hợp 4 Để cài đặt website ... sắp xếp đúng thứ tự các giai đoạn triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp: 1. Phân tích SWOT, lập kế hoạch, xác định mục tiêu (doanh số, lợi nhuận, thị phần ), vốn đầu ... cập các công cụ marketing điện tử sau: 1. Marketing trực tiếp bằng E-mail 2. Tham gia các sàn giao dịch, cổng thương mại điện tử (ecvn.gov.vn; vnemart.com.vn ) 3. Sử dụng các công cụ webased...
 • 2
 • 1,648
 • 12

Các điều kiện ứng dụng Thương Mại Điện Tử vào hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp tại Việt Nam

Các điều kiện ứng dụng Thương Mại Điện Tử vào hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp tại Việt Nam

Thương mại điện tử

... kinh doanh m i trên các ph ng ti n đi nổ ế ữ ứ ớ ươ ệ ệ t liên t c xu t hi n, nh t là d ch v kinh doanh n i dung s . Đ c bi t, lo iử ụ ấ ệ ấ ị ụ ộ ố ặ ệ ạ hình giao d ch TMĐT doanh nghi p v i doanh ... doanh trong nh ng năm g n đây, đ c bi t làữ ữ ầ ặ ệ trong k nguyên t i. Th c t cho th y năm 1999, doanh thu bán hàng t thỷ ớ ự ế ấ ừ -ng m i đi n t đã chi m m t ph n quan tr ng trong t ng doanh ... kinh doanh nhi u h n (moreươ ạ ủ ấ ề ơ business driven) trong khi các website t i B c M t p trung vào ng i tiêuạ ắ ỹ ậ ườ dùng nhi u h n.ề ơ* Các website theo hình th c kinh doanh gi a doanh...
 • 32
 • 2,208
 • 8

Các điều kiện ứng dụng Thương Mại Điện Tử vào hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp tại Việt Nam

Các điều kiện ứng dụng Thương Mại Điện Tử vào hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp tại Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... giao dịch thương mại điện tử hoặc triển khai dự án ứng dụng thương mại điện tử. Thương mại điện tử đã đem đến những tác động tích cực đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, điều đó là ... về thương mại điện tử vẫn rất cần thiết đối với doanh nghiệp muốn ứng dụng thương mại điện tử. Điều này phản ánh rõ nhất ở các doanh nghiệp đã xây dựng website, tham gia sàn giao dịch thương ... điều kiện ứng dụng TMĐT vào HĐKD của Doanh Nghiệp tại Việt Nam.Nhưng khi kinh doanh phát triển, khối lượng công việc và nhân sự tăng lên, nếu doanh nghiệp không ứng dụng Thương mại điện tử (TMĐT)...
 • 31
 • 1,972
 • 20

Thương mại điện tử và triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp ở việt nam

Thương mại điện tử và triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp ở việt nam

Quản trị kinh doanh

... khi đó thương mại điện tử phát triển thành kinh doanh điện tử, doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử ở mức cao được gọi là doanh nghiệp điện tử. Như vậy, có thể hiểu kinh doanh điện tử là ... ứng dụng thương mại điện tử này.1.5. Dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử Một trong những nhân tố quyết định sự phát triển của ứng dụng thương mại điện tử trên quy mô rộng là các dịch vụ hỗ trợ ... giao dịch thương mại điện tử Trong bối cảnh nguồn nhân lực thương mại điện tử của doanh nghiệp còn ít và nguồn 11 mại điện tử Việt Nam.Trong các dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử, dịch vụ...
 • 28
 • 1,205
 • 9

Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế của việc ứng dụng Thương mại điện tử cho doanh nghiệp

Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế của việc ứng dụng Thương mại điện tử cho doanh nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... động,…cho các doanh nghiệp .- Thực hiện các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp về các mặt như chuyển giao công nghệ, đào tạo chủ doanh nghiệp , hỗ trợ vốn…- Xúc tién hỗ trợ các doanh nghiệp trong ... doanh nghiệp có vốn dưới 5 tỷ đồng là 43.772 doanh nghiệp, chiếm 91% tổng số các doanh nghiệp (48.133 doanh nghiệp) ; DN ngoài quốc doanh là 40.100 doanh nghiệp, chiếm 94,5% trong tổng số doanh ... cho doanh nghiệp có thể là: Luật cơ bản về doanh nghiệp , luật về các hiệp hội doanh nghiệp , luật về bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp …3.2.2. Kiện toàn hệ thống tổ chức, quản lý các doanh...
 • 41
 • 780
 • 0

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp

Thương mại điện tử

... 20070.389%10% Thương mại điện tử GV: Trần Thanh Điện 9 Ứng dụng CNTT trong DN5. Sử dụng mạng nội bộ:Tình hình sử dụng mạng nội bộ của DN trong hai năm 2006-2007: Thương mại điện tử GV: Trần Thanh Điện ... VND Thương mại điện tử GV: Trần Thanh Điện 8 Ứng dụng CNTT trong DN4. Hiệu quả sử dụng Internet của DN:So sánh mục đích sử dụng Internet trong DN qua hai năm 2006 và 2007 Thương mại điện tử ... giao dịch tích cực nhất Thương mại điện tử GV: Trần Thanh Điện 29Hiệu quả triển khai TMĐT5. Trở ngại trong việc ứng dụng TMĐT Thương mại điện tử GV: Trần Thanh Điện 37Một số mô hình TMĐT3....
 • 37
 • 867
 • 5

Ứng dụng thương mại điên tử của các doanh nghiệp xuất khẩu thủ công mỹ nghệ việt nam

Ứng dụng thương mại điên tử của các doanh nghiệp xuất khẩu thủ công mỹ nghệ việt nam

Thương mại điện tử

... TMĐT đã được các doanh nghiệp VN ứng dụng rộng rãi và đạt hiệu quả ngày càng cao.Đầu cho thương mại điện tử được chú trọng hơn và mang lại hiệu quả rõ ràng cho doanh nghiệp. ... giao dịch + Được sự hỗ trợ về mặt thanh toán - Theo thống kê của Bộ Công Thương: Hiện nay Việt Nam có trên 94% doanh nghiệp vừa và nhỏ, 100% doanh nghiệp này đều ứng dụng Internet, đây thực ... trường thương mại điện tử tại Việt Nam thì đây sẽ là một hình thức kinh doanh được tất cả các DN ưa chuộng, là kênh hỗ trợ đắc lực giúp hàng Việt có thể vươn xa ra thị trường quốc tế. Các doanh...
 • 38
 • 715
 • 3

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển

Quản trị kinh doanh

... 191HHỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTTỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT1. Tổ chức điều tra, khảo sát nghiên cứu2. Các hoạt động nâng cao nhận thức3. Giới thiệu giải pháp và vấn ứng dụng CNTT4. ... 4ĐA 191Nội dung của đề ánNội dung của đề ánI. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTTII. Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả các hoạt động và hỗ trợ DN hội nhập và phát triển 27ĐA 191Phối hợp ... nước2. Tác dụng của CNTT đối với hội nhập và phát triển3. Doanh nghiệp Việt Nam và yêu cầu của hội nhập kinh tế4. Tính đặc thù ứng dụng CNTT của doanh nghiệp Việt Nam5. Phục vụ công nghiệp hoá,...
 • 29
 • 479
 • 0

Công văn phối hợp triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển

Công văn phối hợp triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển

Thương mại điện tử

... dựng mô hình doanh nghiệp mẫu ứng dụng CNTT và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website phát triển thương hiệu:- Hỗ trợ xây dựng 10 website cho 10 doanh nghiệp, đào tạo cho các doanh nghiệp vận ... triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển Kính gửi: Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Đồng ThápThực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông ... website do ngân sách hỗ trợ, doanh nghiệp tự túc chi phí mua tên miền và không gian máy chủ (khoảng 1 triệu đồng/năm)- Hỗ trợ 5 doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử (kinh doanh trên mạng)...
 • 2
 • 506
 • 1

Phiếu đăng kí tham dự chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển năm 2007

Phiếu đăng kí tham dự chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển năm 2007

Biểu mẫu

... TẠO Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển năm 2007” ( Kèm theo công văn số 12 /BCVT-CNTT ngày 8 /5/2007 của Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá) Tên doanh nghiệp: ... họcChương trình I: Dành cho lãnh đạo doanh nghiệp 1 2 3 Chương trình II: Dành cho cán bộ chuyên trách CNTT (CIO)1 2 3 Chương trình III: Dành cho cán bộ doanh nghiệp, nhân viên12345Ghi ... cán bộ doanh nghiệp, nhân viên12345Ghi chú:- Số lượng học viên đăng ký từ 1- 3 người /doanh nghiệp/ khóa học (Đối với chương trình đào tạo nhân viên có thể đăng ký tối đa 5 người) - 01...
 • 3
 • 550
 • 0

Báo cáo đề án " Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển

Báo cáo đề án " Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển

Kinh tế - Thương mại

... ánI. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTTII. Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả các hoạt động và hỗ trợ DN hội nhập và phát triển 11ĐA 191 Ứng dụng CNTT để hỗ trợ DN Ứng dụng CNTT để hỗ trợ DN ... Kt qu:ãTo nhiu s la chn cho doanh nghip ng dngãGim bt lóng phớ v tng hiu qu ng dụng CNTT 5ĐA 191HHỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTTỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT1. Tổ chức điều tra, ... của DN, hỗ trợ DN ứng dụng công nghệ cao vào quá trình điều hành, quản lý kinh doanh và sản xuất, đặc biệt là ứng dụng CNTT và CN truyền thông. 10ĐA 191Góp phần tạo môi trường ứng dụng Góp...
 • 29
 • 492
 • 1

Xem thêm