học tập tư tưởng đạo đức hồ chí minh xây dựng đạo đức cá

HỌC TẬP TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Toán học

... số vấn đề tưởng Hồ Chí Minh giáo dục 1 .Xây dựng phát triển giáo dục Việt Nam (từ 1945) theo tưởng Hồ Chí Minh Giáo dục nhân cách theo tưởng Hồ Chí Minh Vấn đề thứ nhất: Xây dựng phát ... nghĩa Mác Lê nin ởng Hồ chí Minh Chủ nghĩa Mác Lênin tưởng Hồ Chí Minh tảng tưởng kim nam cho hành động Đảng nhân dân ta Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào giáo dục - đào tạo, cố ... nhân cách , theo Hồ Chí Minh, trước hết phải hình thành cho người cách , đạo đức tính cách lực trí tuệ Đó nhân cách xuất phát, phản ánh, đúc kết trước tác lẫn thân Người Nhân cách Hồ Chí Minh...
 • 57
 • 1,547
 • 2

BÀI THU HOACH VỀ HỌC TẬP TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

BÀI THU HOACH VỀ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Ngữ văn

... tưởng đạo đức Hồ Chí Minh -Tôi giữ sạch, gương sáng cho học sinh noi theo *Giải pháp thực : -Thường xuyên trau dồi, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh -Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức ... quan liêu, xây dựng lề loói tác phông công tác thân theo tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh -Là giáo viên làm việc môi trường giáo dục thân lấy tiêu chuẩn đạo đức làm thước đo, tiêu chí phấn đấu ... quốc Bác trọng đến vấn đề đạo đức cách mạng Bác cho rằng, đạo đức cách mạng bản, gốc toàn Đảng cán bộ, đảng viên, đạo đức dù giỏi không lãnh đạo nhân dân Theo Bác, đạo đức cách mạng bao gồm tính...
 • 4
 • 26,515
 • 181

Đề tài học tập tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Đề tài học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... tra, giám sát việc làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Phát huy vai trò nêu gương học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh 40 Quán triệt tưởng đạo đức Hồ Chí Minh “trung với nước, hiếu với dân”, ... THEO TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY II TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN III TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH ... vậy, phải Đưa vận động Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chiều sâu, đẩy mạnh việc làm theo gương đạo đức Bác cán bộ, đảng viên nhân dân 13 II TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO Ý THỨC...
 • 45
 • 536
 • 0

Tài liệu học tập : TƯỞNG - ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tài liệu học tập : TƯ TƯỞNG - ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tư liệu khác

... TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I Nguồn gốc, trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh II Định nghĩa, đối ng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu ý nghĩa việc học ... Bộ GD&ĐT - Hồ Chí Minh toàn tập (12 tập) , đĩa CDROM Hồ Chí Minh toàn tập - Các tài liệu hướng dẫn học tập tưởng Hồ Chí Minh Ban tưởng – Văn hoá TW…, số Website http://www.dangcongsan.vn ... ng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu ý nghĩa việc học tập tưởng Hồ Chí Minh I Nguồn gốc, trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh Xã hội Việt Nam kỷ 19 đầu TK 20 - Là xã hội phong...
 • 86
 • 331
 • 0

Học tập tưởng đạo đức Hồ Chí Minh “Học đi đôi với hành

Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh “Học đi đôi với hành

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... BÀI GIẢNG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CỦA CÔ HÀ THỊ DÁNG HƯƠNG –GVHD GIÁO TRÌNH TƯỞNG HỒ CHÍ MINH –NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 2009 BÀI GIẢNG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH- BỘ MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC BÁCH ... HAI : NỘI DUNG 2.1 tưởng Hồ Chí Minh học đôi với hành ’’ 2.1.1 Cơ sở lĩ luận tưởng Hồ Chí Minh thống lý luận thực tiễn Một di sản lý luận mà Hồ Chí Minh để lại cho tưởng thống lý luận ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI BỘ MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ” - VẬN DỤNG NÓI CHUNG VÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI...
 • 20
 • 477
 • 1

4 năm học tập tưởng đaoh đức hồ chí minh

4 năm học tập tư tưởng đaoh đức hồ chí minh

Tư liệu khác

... thấm nhuần tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật sạch, vững mạnh, "Là đạo đức, văn minh" , trau dồi đạo đức cách mạng, tu dưỡng rèn luyện để hoàn thiện nhân cách mình, giữ cho nhân cách sáng ... hội, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo mong muốn, khát vọng Hồ Chí Minh Những phẩm chất đạo đức gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ, đảng ... đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào nghiệp xây dựng phát triển đất nước II Tự liên hệ thân ưu điểm, nhược điểm học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh năm qua Ưu điểm: Qua năm học tập...
 • 4
 • 252
 • 4

C.de hoc tap tu tuong, dao duc HCM

C.de hoc tap tu tuong, dao duc HCM

Tư liệu khác

... đứcđức gốc cách mạng Song tài đạo đức người “Từ trời rơi xuống” mà học tập rèn luyện, vấn đề tự học tập tự rèn luyện gĩ vai trò định phát triển nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh xem việc học tập ... mội trường đối ng người cần học tập Học trường, học sách vở, học lẫn học nhân dân Không học nhân dân thiếu sót lớn” Khiêm tốn đức tính cần thiết học tập theo Bác “muốn học tập có kết tốt ... luyện, rèn luyện thử thách ác liệt Bác học tập nơi lúc chỗ học tập với bạn bè với đồng chí, học tập nhân dân học tập kiến thức lí luận học tập thực hành Tất thể đức tính khiêm tốn kiên trì cầu thị...
 • 19
 • 275
 • 0

vị trí của tưởng đạo đức hồ chí minh trong tưởng văn hóa hồ chí minh

vị trí của tư tưởng đạo đức hồ chí minh trong tư tưởng văn hóa hồ chí minh

Lý luận chính trị

... ng đạo đức Hồ Chí Minh phận tưởng văn hóa Hồ Chí Minh Nói cách khác, tưởng Hồ Chí Minh đạo đức phận tưởng Hồ Chí Minh văn hóa, tưởng Hồ Chí Minh văn hóa lại phận tưởng Hồ Chí Minh ... trọng vào đạo đức - Vị trí tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tưởng văn hóa Hồ Chí Minh Đại hội IX Đảng ta đưa mệnh đề cấu thành định nghĩa chuẩn xác tưởng Hồ Chí Minh, "Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ ... Đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức tiến bộ, chân chính, tiêu biểu cho phẩm chất đẹp đẽ giai cấp công nhân dân tộc Việt Nam Như tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức mới, đạo đức cách mạng Tóm lại: Tư...
 • 20
 • 231
 • 0

Bài giảng "Hoc tập tưởng, đạo đức HCM" năm 2010

Bài giảng

Tiểu học

... thực coi xây dựng Đảng iv- học tập làm theo t tởng, IIi- gơng đạo đức hồ chí minh Tranh Gơng đạo đức hồ chí minh xây xây dựng đảng ta sạch, Dựng đảng ta thật sạch, vững mạnh, đạo đức, văn minh Vững ... phó Iv- học tập làm theo t tởng, Tranh Gơng đạo đức hồ chí minh xây Dựng đảng ta thật sạch, vững mạnh, đạo đức, văn minh Giai đoạn đại Suốt đời phấn đấu cho nghiệp cách mạng Đảng, xây dựng Đảng ... quan trọng việc học tập làm theo t tởng, gơng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật sạch, vững mạnh, Là đạo đức, văn minh I- ý nnghĩa, tầm quan trọng Khẳng định vai trò lãnh đạo Đảng t tởng...
 • 12
 • 402
 • 0

tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng về đạo đức

Tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng về đạo đức

Đề thi dành cho sinh viên

... nghĩa nhân hình thức nhằm làm cho Đảng luôn thật -Một biểu rõ Hồ Chí Minh rèn luyện ĐCS Việt Nam Đảng trở thành Đảng đạo đức, văn minh Người “rèn” đạo đức cán bộ, đảng viên thực tế -Hồ Chí Minh ... tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô đội ngũ cán bộ, đảng viên GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG -Giáo dục đạo đức cách mạng nội dung quan trọng việc tu dưỡng , rèn luyện cán bộ, đảng viên Nó ... , , chí công vô tư, nâng cao lực , gắn bó máu thịt với nhân dân , dám hinsinh xả thân nghiệp cách mạng Trong mối quan hệ , cán , đảng viên không ngừng học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh...
 • 4
 • 429
 • 12

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU TƯỞNG NHÂN VĂN HỒ CHÍ MINH" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... [5] Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 8, Nxb Sự thật, Hà Nội 1989, tr.639 [6] Võ Nguyên Giáp, tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội, 1997 [7] Vũ Ngọc Khánh, Minh triết Hồ Chí Minh, ... nghiên cứu chất tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời nêu rõ tính đồng đại lịch đại tưởng Người Nó vừa xác lập lượng, vùng tiềm ẩn, diện mạo đích thực sức sống giới hạn tưởng Hồ Chí Minh Vì thế, ... Chí Minh Quan niệm Người tổ chức lao động, tổ chức xã hội với lý luận đạo đức, pháp luật, tôn giáo, văn học nghệ thuật tạo nên tảng tưởng Hồ Chí Minh Quan điểm thực tiễn xem xét tưởng Hồ...
 • 4
 • 204
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SỰ NGHIỆP VÀ TƯỞNG QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH THE MILITARY CAREER AND THOUGHT OF HO CHI MINH

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SỰ NGHIỆP VÀ TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH THE MILITARY CAREER AND THOUGHT OF HO CHI MINH

Cao đẳng - Đại học

... Thảo, tưởng quân Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội, 2003 4/ Hội đồng Trung ương đạo biên soạn Giáo trình quốc gia Bộ môn Khoa học Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, ... Nam, tưởng Quân Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2002 2/ Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử Quân Việt Nam, tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Quân đội nhân dân, Nxb QĐND, Hà Nội, 1996 3/ Hoàng Minh Thảo, ... VI: tưởng Quân Hồ Chí Minh (Từ trang 208 đến 255), Nxb CTQG, Hà Nội, 2003 6.2.2 Danh mục tài liệu tham khảo thêm: 5/ Võ Nguyên Giáp, tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam, tưởng...
 • 5
 • 204
 • 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TƯỞNG CHÍNH TRỊ HỒ CHÍ MINH HO CHI MINH’S POLITICAL THOUGHT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ HỒ CHÍ MINH HO CHI MINH’S POLITICAL THOUGHT

Cao đẳng - Đại học

... Hồ Chí Minh, Về độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, Nxb CTQG, H., 2001 2/ Võ Nguyên Giáp, tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam, Nxb CTQG H., 2000 3/ Hoàng Trang (CB), tưởng Hồ Chí Minh ... qua chế độ chủ nghĩa Việt Nam Trong bao gồm kiến thức về: Con đường cách mạng Hồ Chí Minh; cách mạng giải phóng dân tộc; chế độ dân chủ nhân dân chủ nghĩa xã hội với tưởng xây dựng nhà nước ... quan điểm Hồ Chí Minh đường giải phóng phát triển độc lập tự do; nhân tố thắng lợi nghiệp cách mạng Việt Nam - Mục tiêu kỹ năng: Học tập biện chứng Hồ Chí Minh Tóm tắt nội dung môn học Trang...
 • 4
 • 101
 • 0

Vận dụng tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái

Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái

Khoa học xã hội

... nhằm nâng cao hiệu vận dụng tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh 2.4.1 Một số lưu ý vận dụng tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh Để vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng, củng cố, mở rộng khối ... chủ chủ nghĩa xã hội Nói cách khác, tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại tưởng xây dựng, củng cố mở rộng lực lượng cách mạng nghiệp giải phóng ... Nhà nước, tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tuyên truyền, vận động tầng lớp nhân dân thực vận động "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" Mặt...
 • 57
 • 1,655
 • 9

thu hoạch học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

thu hoạch học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

Lịch sử

... i, Ch tch H Chớ Minh Bỏc H ó li cho ng ta, dõn tc ta mt s nghip v i, ú l s nghip c lp dõn tc, thng nht t nc v mt di sn tinh thn rt quý bỏu l t tng H Chớ Minh, tm gng o c H Chớ Minh Do ú, chỳng ... Minh v ch o t chc quỏn trit ton h thng chớnh tr Tt c cỏc cp y ng u thnh lp ban ch o, xõy dng k hoch t chc thc hin tng bc c th V t chc hc tp, quỏn trit t tng o c H Chớ Minh, tm gng o c H Chớ Minh ... v lm theo tm gng o c H Chớ Minh tnh nh cha chuyn ng, cũn im ng Nhn nh ú hon ton thiu xỏc thc Cú th núi, Nam nh t chc phỏt ng cuc ng hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh khỏ sm (dp k nim 77 nm...
 • 7
 • 1,053
 • 4

BÀI THU HOẠCH 4 NĂM CUỘC VẬN ĐỒNG HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG HỒ CHÍ MINH

BÀI THU HOẠCH 4 NĂM CUỘC VẬN ĐỒNG HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG HỒ CHÍ MINH

Tư liệu khác

... đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng vững mạnh đạo đức, văn minh III/ Ý nghĩa, tầm quan trọng vận động Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh : Cuộc vận động Học tập tưởng Hồ Chí Minh chủ ... dân nhiệm vụ cán bộ, công chức, gốc công việc 4/ Chuyên để năm 2010: tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật vững mạnh, “là đạo đức, văn minh : *Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều ... vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân triển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sạch, vững mạnh, đạo đức, văn minh nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ...
 • 8
 • 404
 • 1

Bao cao TT hoc tap va lam theo guong Ho chi minh

Bao cao TT hoc tap va lam theo guong Ho chi minh

Tài liệu khác

... CBGV học tập thị số: 06/CT/TW Bộ trị tổ chức vận động: Học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục thực Chỉ thị số 33/ 2006 Chính phủ, vận động Mỗi thầy cô giáo gơng đạo đức tự học sáng ... động ban đạo cấp - 100% Đảng viên, cán bộ, giáo viên trờng tích cực hởng ứng vận động Học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh - đồng chí Đảng viên giáo viên trờng có phẩm chất đạo đức sáng, ... nớc; Tích cực tuyên truyền vận động ngời học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh - Một số đồng chí có thành tích công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học nh: đ/c Trần Thị Thanh Huyền ; đ/c Đặng...
 • 5
 • 201
 • 1

Xem thêm