hệ thống chỉ tiêu đo lường và đánh giá hiệu quả đào tạo của doanh nghiệp

một số ảnh hưởng tác động, các chỉ tiêu đo lường đánh giá hiệu quả trong một doanh nghiệp (ở tầm vi mô).

một số ảnh hưởng tác động, các chỉ tiêu đo lường và đánh giá hiệu quả trong một doanh nghiệp (ở tầm vi mô).

Kinh tế - Quản lý

... chất hiệu (thống kê) sử dụng hệ thống tiêu đánh giá hiệu khác sau đây: 2.2.1 Hệ thống tiêu phản ánh hiệu tài Chỉ tiêu đợc sử dụng để xem xét hiệu đầu t dự án đầu t đầu t doanh nghiệp 2.2.1.1 Hệ thống ... chung hay doanh nghiệp nói riêng phải đóng góp vào việc thực mục tiêu phát triển 2.2.2.2 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh tế - xã hội đầu t góc độ xem xét doanh nghiệp: Hoạt động đầu t doanh nghiệp ... mục tiêu doanh nghiệptiêu tơng đối đợc biểu kết đầu t sản xuất kinh doanh doanh nghiệp so với chi phí đầu t ban đầu hay chi phí đầu t tái sản xuất (chỉ tiêu hiệu thuận) ngợc lại (chỉ tiêu hiệu...
 • 100
 • 362
 • 0

Đo lường đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng

Đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng

Chuyên ngành kinh tế

... Cơ quan quản lý  Vấn đề cạnh tranh Mục tiêu việc đo lường đánh giá hoạt động ngân hàng  Xác đònh mục tiêu mà ngân hàng theo đuổi  Có hay không vấn đề mâu thuẫn mục tiêu?  Đâu mục tiêu tối ... lãi Diễn giải tỷ lệ  ROA: tính hiệu quản lý, đo lường khả biến đổi tài sản thành thu nhập ròng  ROE: đo lường tỷ lệ thu nhập cho cổ đông ngân hàng  NIM: đo lường mức chênh lệch thu từ lãi ... Trở lại vấn đề mục tiêu  Tối đa hóa giá trò cổ phiếu hay tối đa hóa giá trò ngân hàng  Khái niệm “Tối đa hóa giàu có doanh nghiệp (Corporate Wealth Maximisation) Các tỷ lệ đo lường khả sinh lời...
 • 9
 • 234
 • 0

Quyết định 2125 QĐ-UBND năm 2016 Quy chế giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Quyết định 2125 QĐ-UBND năm 2016 Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tài liệu khác

... NGHIỆP NHÀ NƯỚC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC Điều 16 Hệ thống tiêu phương pháp đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp Các tiêu chí đánh giá: a) Tiêu chí 1: Tổng doanh thu: Chỉ tiêu tổng doanh thu ... trình giám sát doanh nghiệp có dấu hiệu an tồn tài cần phải quan có thẩm quyền theo dõi chấn chỉnh 12 Tiêu chí đánh giá hệ thống tiêu, chuẩn mực dùng để đánh giá hiệu hoạt động xếp loại doanh nghiệp ... chính, đánh giá hiệu sử dụng vốn nhà nước doanh nghiệp thực gián tiếp thông qua báo cáo định kỳ người đại diện vốn nhà nước doanh nghiệp Chương V ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP...
 • 16
 • 111
 • 0

Xây dựng hệ thống đại lý, phân tích đánh giá hiệu quả việc sử dụng đại lý

Xây dựng hệ thống đại lý, phân tích và đánh giá hiệu quả việc sử dụng đại lý

Kinh tế - Quản lý

... lý… Từ tiêu kết tiêu chi phí đưa cơng thức khác tiêu hiệu đánh giá tình hình sử dụng đại lý góc độ nghiên cứu khác 2.3 HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẠI LÝ Với quan điểm hiệu ... thị trường nghiệp vụ bán hang doanh nghiệp khó đảm bảo thơng tin doanh nghiệp đến khách hàng CHƯƠNG - ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ DU LỊCH 2.1SỰ CẦN THIẾT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ... kỳ Chỉ tiêu áp dụng cho loại đại lý mà doanh nghiệp sử dụng để đánh giá xác hiệu hoạt động loại đại lý Chỉ tiêu N5 cho biết trung bình đại lý du lịch doanh nghiệp đem lại cho doanh nghiệp doanh...
 • 64
 • 428
 • 0

Chương 2 Đo lường đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng

Chương 2 Đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng

Ngân hàng - Tín dụng

... THU NHẬP DOANH NGHIỆP (XII) LI NHUẬN SAU THUẾ (XIII) 11 Đo lường đánh giá hiệu    Những sức ép thường nhật hoạt động ngân hàng:  Cổ đông  Khách hàng  Nhân viên  Cơ quan quản lý Mối hệ với ... toán Báo cáo kết kinh doanh Đo lường đánh giá hiệu Bảng cân đối kế toán  Tài sản  Nợ phải trả vốn chủ sở hữu TÀI SẢN      Tiền mặt kim loại quý Tiền gửi SBV Tiền, vàng gửi TCTD khác cho ... 12 Mục tiêu việc đánh giá hoạt động ngân hàng  Xác đònh mục tiêu mà ngân hàng theo đuổi  Có hay không vấn đề mâu thuẫn mục tiêu?  Đâu mục tiêu tối hậu ngân hàng nào? 13 Vấn đề mục tiêu  Tối...
 • 31
 • 469
 • 0

Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán hàng hải khí tượng theo các chỉ tiêu khác nhau đánh giá hiệu quả

Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán hàng hải khí tượng theo các chỉ tiêu khác nhau và đánh giá hiệu quả

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Giai đo n này, biện pháp đánh giá hiệu riêng biệt, làm sở cho việc cải tiến SEEMP lần Ngoài việc đánh giá hiệu biện pháp, quy trình áp dụng biện pháp cần xem xét để phát điểm cần sửa đổi Việc đánh ... vỏ tàu, chân vịt, bánh lái - Bảo dưỡng hệ thống động lực 1.2.3.4 Các giải pháp khác áp dụng cho tàu - Vận hành hiệu hệ thống thu hồi nhiệt thải - Tăng hiệu quản lý lượng - Lựa chọn nhiện liệu thích ... tối ưu cho tàu dựa tiêu chí tối ưu khác Để minh họa rõ chức hệ thống, phần sử dụng giao diện hệ thống SPOS (Ship Performance Optimization System) để minh họa chức tổng quát hệ thống 1.6.1 Thông...
 • 73
 • 282
 • 0

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản đánh giá hiệu quả dùng vaccine trong phòng bệnh cho gà Cáy Củm sinh sản. (Khóa luận tốt nghiệp)

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản và đánh giá hiệu quả dùng vaccine trong phòng bệnh cho gà Cáy Củm sinh sản. (Khóa luận tốt nghiệp)

Nông nghiệp

... LUYẾN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DÙNG VACCINE TRONG PHÕNG BỆNH CHO GÀ CÁY CỦM SINH SẢN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú ... Thuận cộng sự, 2013) [13]) * Đặc điểm tiêu hóa Tiêu hóa miệng Gia cầm tìm thức ăn chủ yếu nhờ vào thị giác xúc giác, nhờ vào khứu giác vị giác Mỏ gà cấu tạo chất sừng, hình thoi có mép trơn nhọn ... gặp đàn gà Cáy Củm sinh sản - Đánh giá hiệu số vaccine phòng bệnh 3.4.3 Phương pháp xác định tiêu a Phương pháp đánh giá khối lượng gà Cáy Củm sinh sản: - Để đánh giá sinh trưởng phát dục gà sinh...
 • 63
 • 87
 • 0

Tài liệu Một số hệ số tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp docx

Tài liệu Một số hệ số tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp docx

Đầu tư Chứng khoán

... lao động) quy trình sản xuất doanh nghiệp Hệ số tổng lợi nhuận = (doanh số - trị giá hàng bán tính theo giá mua) /doanh số bán Như vậy, nguyên lý, chi phí đầu vào tăng, hệ số tổng lợi nhuận giảm ... dụng hợp lý yếu tố trình sản xuất kinh doanh để tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp Hệ số lợi nhuận hoạt động = thu nhập trước thuế lãi (EBIT) /doanh thu Hệ số thước đo đơn giản nhằm xác định đòn bẩy hoạt ... thực hoạt động kinh doanh Hệ số biên lợi nhuận hoạt động cho biết đồng vốn bỏ thu thu nhập trước thuế Hệ số lợi nhuận hoạt động cao có nghĩa quản lý chi phí có hiệu quả, hay doanh thu tăng nhanh...
 • 5
 • 475
 • 1

531 Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ

531 Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quản trị kinh doanh

... N H GIÁ HIỆ U QUẢ HOẠ T ĐỘ N G SẢ N XUẤ T KINH DOANH CỦ A DNNN SAU CPH TRÊ N ĐỊA BÀ N TP CẦ N THƠ 23 2.1 Đặ c điể m hoạ t độ n g củ a cá c DNNN trê n đòa bà n Cầ n Thơ 23 2.1.1 Giai đo ... CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚ C 1.1 CỔ PHẦ N HÓ A DOANH NGHIỆ P NHÀ NƯỚ C 1.1.1 Mộ t số vấ n đề DNNN 1.1.1.1 Khá i niệ m Doanh Nghiệ p Nhà Nướ c : Hiệ n trê n giớ ... II: ĐÁ N H GIÁ HIỆ U QUẢ HOẠ T ĐỘ N G SẢ N XUẤ T KINH DOANH CỦ A DNNN SAU CỔ PHẦN HÓA TRÊN ĐỊA BÀ N TP CẦN THƠ 2.1 ĐẶ C ĐIỂ M HOẠ T ĐỘ N G CÁ C DNNN TRÊ N ĐỊA BÀ N CẦ N THƠ 2.1.1 Giai đo n từ...
 • 100
 • 479
 • 1

Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần háo trên địa bàn TP Cần Thơ

Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần háo trên địa bàn TP Cần Thơ

Thạc sĩ - Cao học

... N H GIÁ HIỆ U QUẢ HOẠ T ĐỘ N G SẢ N XUẤ T KINH DOANH CỦ A DNNN SAU CPH TRÊ N ĐỊA BÀ N TP CẦ N THƠ 23 2.1 Đặ c điể m hoạ t độ n g củ a cá c DNNN trê n đòa bà n Cầ n Thơ 23 2.1.1 Giai đo ... CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚ C 1.1 CỔ PHẦ N HÓ A DOANH NGHIỆ P NHÀ NƯỚ C 1.1.1 Mộ t số vấ n đề DNNN 1.1.1.1 Khá i niệ m Doanh Nghiệ p Nhà Nướ c : Hiệ n trê n giớ ... II: ĐÁ N H GIÁ HIỆ U QUẢ HOẠ T ĐỘ N G SẢ N XUẤ T KINH DOANH CỦ A DNNN SAU CỔ PHẦN HÓA TRÊN ĐỊA BÀ N TP CẦN THƠ 2.1 ĐẶ C ĐIỂ M HOẠ T ĐỘ N G CÁ C DNNN TRÊ N ĐỊA BÀ N CẦ N THƠ 2.1.1 Giai đo n từ...
 • 100
 • 471
 • 1

Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ số đổi mới đánh giá thử năng lực đổi mới của doanh nghiệp ở hai ngành lựa chọn (chế tạo cơ khí chế biến thực phẩm)

Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ số đổi mới và đánh giá thử năng lực đổi mới của doanh nghiệp ở hai ngành lựa chọn (chế tạo cơ khí và chế biến thực phẩm)

Báo cáo khoa học

... dụng hệ thống số đổi doanh nghiệp hai lĩnh vực chế tạo khí chế biến thực phẩm, phôc vô cho việc đánh giá thö lực đổi doanh nghiệp Đánh giá thö lực đổi số doanh nghiệp lựa chọn hai lĩnh vực chế tạo ... hại mơi trường Doanh nghiệp đánh giá tầm quan trọng loại mục tiêu nhu cầu thiết mục tiêu đổi doanh nghiệp Việc xử lý số liệu cho tiêu thể mục tiêu nhu cầu đổi doanh nghiệp theo hệ thống phân loại ... nghiệp, hệ thống số đổi doanh nghiệp cần bao gồm nhóm số sau đây: A Nhóm số thể mục tiêu nhu cầu đổi doanh nghiệp Nhóm số thể mục tiêu nhu cầu đổi doanh nghiệp Những mục tiêu đổi doanh nghiệp...
 • 158
 • 1,722
 • 4

XÂY DỰNG hệ THỐNG mô tả CÔNG VIỆC ĐÁNH GIÁ kết qủa làm VIỆC tại QTDTW – CHI NHÁNH THANH hóa

XÂY DỰNG hệ THỐNG mô tả CÔNG VIỆC và ĐÁNH GIÁ kết qủa làm VIỆC tại QTDTW – CHI NHÁNH THANH hóa

Quản trị kinh doanh

... các tiêu chí, điều kiện cụ thể trình độ, kinh nghiệm, kỹ cho vị trí cơng việc chưa có hệ thống đánh giá hiệu làm việc KPI Việc dẫn đến hệ quả: * Tuyển dụng lựa chọn khơng xác chưa có tiêu ... đủ, khách quan, khoa học đơn giản dễ áp dụng Hệ thống KPI cần tập trung vào vài tiêu đo lường được, hạn chế sử dụng tiêu khơng lượng hóa cụ thể Hệ thống KPI phải phù hợp với thực tế môi trường ... cá nhân trước hết phải đánh giá xác nhu cầu họ gì? Có hệ thống đánh giá kết làm việc ghi nhận đóng góp, nỗ lực nhân viên Có hệ thống khen thưởng, sách đãi ngộ cơng theo hiệu làm việc Mơ hình đặc...
 • 13
 • 128
 • 0

động viên khuyến khích nhân viên làm việc thông qua việc xây dựng hệ thống mô tả công việc đánh giá kết quả làm việc tại công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị hà nội – URENCO

động viên khuyến khích nhân viên làm việc thông qua việc xây dựng hệ thống mô tả công việc và đánh giá kết quả làm việc tại công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị hà nội – URENCO

Quản trị kinh doanh

... trước hết phải đánh giá xác nhu cầu họ gì? Có hệ thống đánh giá kết làm việc ghi nhận đóng góp, nỗ lực nhân viên Có hệ thống khen thưởng, sách đãi ngộ cơng theo hiệu làm việc Có khơng tạo cho họ ... viên, người lao động URENCO là: Xây dựng hệ thống mơ tả công việc – JD số đánh giá kết làm việc - KPI tại, việc xây dựng hệ thống mô tả công việc số đánh giá kết làm việc Công ty TNHH MTV Môi ... đạo nên ý xây dựng hệ thống mô tả công việc số đánh giá kết làm việc có quy mơ chi tiết, có góp phần đánh giá xác, khách quan trình độ, lực nhân viên, người lao động toàn hệ thống Bên cạnh yếu...
 • 11
 • 130
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp đo lường đánh giá kết quả học tập môn toán lớp 11 phần hình học nhằm nâng cao năng lực tư duy toán học của học sinh

Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp đo lường và đánh giá kết quả học tập môn toán lớp 11 phần hình học nhằm nâng cao năng lực tư duy toán học của học sinh

Khoa học xã hội

... dưỡng giáo viên thực chương trình, sách giáo khoa lớp 11”, Bộ Giáo dục đào tạo nhấn mạnh đổi công tác kiểm tra đánh giá: “Yêu cầu đánh giá xếp loại học sinh phải bám sát vào mục tiêu đào tạo chương ... luận văn phân tích sở lí luận đo lường - đánh giá giáo dục bao gồm khái niệm đo lường, đánh giá, kiểm tra, mục tiêu nhận thức, mục tiêu môn học học Luận văn hệ thống số phương pháp KT - ĐG sử ... References Bộ Giáo dục Đào tạo (2007) Bài tập Hình học 11 Nhà xuất Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (2006) Chương trình giáo dục phổ thơng mơn Tốn Nhà xuất Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (2007) Hình...
 • 19
 • 1,238
 • 4

Đo lường đánh giá kết quả học tập doc

Đo lường và đánh giá kết quả học tập doc

Cao đẳng - Đại học

... • Đo lường: miêu tả số  định lượngThống kê: xử lý số đo lườngĐánh giá: phán đo n, nhận định số đo có đối chiếu với mục tiêu ban đầu  Định tính • Trắc nghiệm: cơng cụ đo lường dùng để đo ... nội tâm vào số đo biểu mà suy ngẫm, nhận định, đánh giá, phán đo n nội tâm người đánh giá  Trắc nghiệm bao hàm đo lường đánh giá II Các loại trắc nghiệm • Trắc nghiệm tâm lý trắc nghiệm giáo dục ... nghiệm tiêu chí • Trắc nghiệm tiêu chuẩn hoá trắc nghiệm giáo viên soạn III Tính chất • Tính tin cậy: tính ổn định vững chãi số đo ta dùng công cụ để đo nhiều lần đối tượng • Tính giá trị / tính hiệu...
 • 16
 • 916
 • 6

Xem thêm