hệ thống bản đồ khái niệm

SKKN sinh học 12: Sử dụng bản đồ khái niệm để ôn tập, củng cố và hệ thống hóa kiến thức, thông qua đó rèn luyện kĩ năng tự học cho HS nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

SKKN sinh học 12: Sử dụng bản đồ khái niệm để ôn tập, củng cố và hệ thống hóa kiến thức, thông qua đó rèn luyện kĩ năng tự học cho HS nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

Giáo dục học

... Đối với học sinh: + Bản đồ khái niệm giúp học sinh nghiên cứu tài liệu cách có hệ thống + Bản đồ khái niệm giúp HS củng cố hệ thống hóa kiến thức trình học + Bản đồ khái niệm tạo điều kiện cho ... Bản đồ khái niệm công cụ đồ họa cho việc tổ chức minh họa kiến thức Bản đồ khái niệm bao gồm khái niệm, thường kèm theo vòng tròn loại hộp mối quan hệ khái niệm đường kết nối liên kết hai khái niệm ... quan bổ sung từ danh sách với khái niệmđồ Tiếp tục với nhiều khái niệm chung đến khái niệm cụ thể hơn, khái niệm cụ thể tất khái niệm vẽ đồ 2.2 Kết xây dựng đồ khái niệm (Xem phần phụ lục) 2.2.1...
 • 20
 • 969
 • 13

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương chuyển hóa vật chất và năng lương sinh học 11 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của các phần mềm cmap tools

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương chuyển hóa vật chất và năng lương sinh học 11 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của các phần mềm cmap tools

Khoa học xã hội

... 1.1.1.7 Hệ thống hóa KN : Phải nắm vững quan hệ KN hệ thống, phải xác định KN giữ vị trí trung tâm hệ thống KN, cần phải nắm vững nội hàm KN để xếp KN thành hệ thống 1.1.2 Bản đồ khái niệm 1.1.2.1 ... đồ khái niệm mối quan hệ quang hợp - hô hấp Thực vật Bước 1: Giáo viên cung cấp danh sách khái niệm, từ nối cấu trúc đồ * Hệ thống khái niệm từ nối * Cấu trúc đồ Bước 2: Học sinh hoàn chỉnh đồ ... HS tự xây dựng đồ khái niệm hướng dẫn GV, cách giáo viên đưa hệ thống hoạt động để học sinh tự xác định khái niệm trọng tâm, tìm mối liên hệ khái niệm, từ tự xây dựng đồ khái niệm Cách sử dụng...
 • 16
 • 676
 • 5

xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm cmap tools

xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm cmap tools

Thạc sĩ - Cao học

... bao gồm hệ thống khái niệm có mối quan hệ chặt chẽ với Do đó, việc thực xây dựng đồ khái niệm phần hữu ích cho trình dạy học Xuất phát từ lí , ch ọn đề tài “Xây dựng sử dụng đồ khái niệm dạy ... 1.4 Xuất phát từ ưu điểm đồ khái niệm (BĐKN) KN vừa kết vừa phương tiện tư BĐKN công cụ đồ thị để xếp tổ chức kiến thức cách khoa học có hệ thống Một lí khiến đồ khái niệm tạo thuận lợi cho việc ... nội dung dạy học khái niệm Sinh học chương Cơ chế di truyền biến dị - Sinh học 12 theo tiếp cận Sinh học hệ thống - Xác định nguyên tắc xây dựng BĐKN - Xây dựng hệ thống đồ khái niệm chương Cơ...
 • 8
 • 132
 • 2

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương 2 - cảm ứng, sinh học lớp 11, trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương 2 - cảm ứng, sinh học lớp 11, trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools

Sư phạm

... Bản đồ khuyết khái niệm: Bản đồ có cấu trúc cho sẵn, có từ nối khuyết khái niệm - Bản đồ khuyết hỗn hợp: Bản đồ có cấu trúc cho sẵn khuyết số khái niệm từ nối - Bản đồ câm: Bản đồ có cấu trúc ... vào mối quan hệ đối tượng 1.2.1.4 Mối quan hệ KN Mối quan hệ khái niệm quan hệ ngoại diên khái niệm chia làm loại quan hệ hợp quan hệ không hợp: - Mối quan hệ hợp: Là quan hệ khái niệm mà ngoại ... kiểu đồ khuyết khái niệm, khuyết từ nối, khuyết hỗn hợp hay đồ câm ứng dụng vào tất khâu QTDH - Bản đồ khuyết từ nối: Bản đồ có cấu trúc cho sẵn, có khái niệm chìa khóa khuyết từ nối 49 - Bản đồ...
 • 117
 • 467
 • 0

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11 Trung học phổ thông với sự hỗ trợ của các phần mềm CMAP TOOLS

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11 Trung học phổ thông với sự hỗ trợ của các phần mềm CMAP TOOLS

Sư phạm

... khái niệm giống Cùng khái niệm, mối quan hệ với KN phổ biến hơn, rộng gọi khái niệm loài, mối quan hệ với khái niệm hẹp, phổ biến khái niệm giống Ví dụ: Khái niệm giống Khái niệm loài ĐV ĐV có ... loại khái niệm Trong trình nhận thức, người ta phân biệt hai loại khái niệm: + Khái niệm giống KN phổ biến hơn, rộng so với khái niệm loài + Khái niệm loài KN hẹp, phổ biến so với khái niệm giống ... trung tâm hệ thống KN - Cần phải nắm vững nội hàm KN để xếp KN thành hệ thống 1.1.2 Bản đồ khái niệm 1.1.2.1 Định nghĩa đồ khái niệm BĐKN dạng hình vẽ có cấu trúc không gian chiều, gồm KN đường...
 • 118
 • 172
 • 0

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm CMAP TOOLS

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm CMAP TOOLS

Sư phạm

... Bảng 2.3 Hệ thống khái niệm từ nối đột biến cấu trúc NST 54 Bảng 2.4 Hệ thống khái niệm 58 Bảng 2.5 Hệ thống khái niệm từ nối điều hòa hoạt động gen 63 Bảng 2.6 Hệ thống khái ... Mối quan hệ khái niệm quan hệ ngoại diên khái niệm chia làm loại bản: quan hệ hợp quan hệ không hợp: 11 * Quan hệ hợp: gồm quan hệ đồng nhất/quan hệ bao hàm/quan hệ giao nhau/ quan hệ phụ thuộc ... 1.1.2.1 Định nghĩa đồ khái niệm Bản đồ khái niệm (concept maps) công cụ đồ thị để xếp trình bày kiến thức Chúng bao gồm khái niệm mối quan hệ khái niệm thể dạng đường nối hai khái niệm Các từ đường...
 • 125
 • 615
 • 1

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm tích hợp đa phương tiện trong dạy học phần Sinh học tế bào, Sinh học 10 trung học phổ thông

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm tích hợp đa phương tiện trong dạy học phần Sinh học tế bào, Sinh học 10 trung học phổ thông

Thạc sĩ - Cao học

... CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐKN Bản đồ khái niệm CĐTCS Cấp độ tổ chức sống CNTT Công nghệ thông tin DH Dạy học DHKN Dạy học khái niệm ĐC Đối chứng GV Giáo viên HS Học sinh KN Khái niệm KT Kiểm tra PPDH ... sát học sinh 24 Bảng 2.3 Bảng phân biệt enzim chất xúc tác hóa học 42 Bảng 2.4: Hệ thống nhánh, từ nối KN 51 Bảng 2.5: Hệ thống nhánh, từ nối KN 55 Bảng 3.1 Tên dạy soạn ... ĐỒ Biểu đồ 3.1: Biểu đồ tần suất điểm kiểm tra TN 60 Biểu đồ 3.2 Đồ thị tần suất hội tụ tiến điểm kiểm tra TN 61 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ tần suất điểm kiểm tra sau TN 62 Biểu đồ 3.4 Đồ thị...
 • 108
 • 491
 • 0

Xây dựng bản đồ khái niệm tích hợp đa phương tiện bằng phần mềm Cmap Tools để dạy học chương cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12, trung học phổ thông

Xây dựng bản đồ khái niệm tích hợp đa phương tiện bằng phần mềm Cmap Tools để dạy học chương cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12, trung học phổ thông

Sư phạm

... MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐKN Bản đồ khái niệm CNTT Công nghệ thông tin DH Dạy học DHKN Dạy học khái niệm DTH Di truyền học ĐC Đối chứng GV Giáo viên HS Học sinh KN Khái niệm KT Kiểm tra NST Nhiễm ... KN Mối quan hệ KN quan hệ ngoại diên KN chia làm loại quan hệ hợp quan hệ không hợp:  Mối quan hệ hợp: Là quan hệ KN mà ngoại diên chúng có phận chung  Quan hệ đồng nhất: quan hệ KN mà ngoại ... tâm có hệ thống trở nên rõ ràng hơn, giữ vững phát triển hệ thống KN Trong hiểu biết chúng ta, trí nhớ loài người bình đơn giản để lấp đầy, mà tập hợp phức tạp hệ thống nhớ liên hệ với Sơ đồ hình...
 • 130
 • 252
 • 0

Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần sinh học cơ thể bậc trung học phổ thông luận văn thạc sỹ sinh học

Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần sinh học cơ thể bậc trung học phổ thông luận văn thạc sỹ sinh học

Khoa học tự nhiên

... 1.3 Bản đồ khái niệm tiến trình Hình 1.4 Bản đồ khái niệm hệ thống Ngoài có dạng đồ khái niệm như: đồ khái niệm phong cảnh, đồ khái niệm đa chiều, đồ khái niệm hình tròn 1.1.4 Vai trò đồ khái niệm ... dạng đồ khái niệm sau [7]: + Bản đồkhái niệm: Bản đồ có cấu trúc cho sẵn, có khái niệm chìa khóa thiếu từ nối í thân Bản đồ 1.2 Sinh trưởng thực vật (chỉ cỏ khái niệm) + Bản đồ có từ nối: Bản ... (bản đồ câm) + Bản đồ hỗn họp: Bản đồ có cấu trúc cho sẵn thiếu số khái niệm từ nối Bản đồ 1.5 Sinh trưởng thực vật (bản đồ hỗn hợp) 12 Dựa theo hình dạng đồ có dạng đồ sau : + Bản đồ khái niệm...
 • 70
 • 209
 • 1

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm tích hợp đa phương tiện trong dạy học phần sinh học tế bào, sinh học 10, trung học phổ thông

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm tích hợp đa phương tiện trong dạy học phần sinh học tế bào, sinh học 10, trung học phổ thông

Thạc sĩ - Cao học

... phải quan tâm đến hệ thống KN liên quan với Chính xác lập mối quan hệ logic liên tục hình thành hệ thống KN sở hình thành giới quan khoa học Đối với môn Sinh học, kiến thức hệ thống KN, quy luật ... quy luật sinh học liên hệ chặt chẽ với hình thành phát triển theo trật tự logic Việc phân loại, xếp KN Sinh học thành hệ thống quan trọng Với khối lượng KN lớn lĩnh hội hệ thống HS nắm vững, nhớ ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC  ĐỖ THỊ THÙY VÂN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TÍCH HỢP ĐA PHƢƠNG TIỆN TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO, SINH HỌC 10, TRUNG HỌC PHỔ...
 • 13
 • 92
 • 0

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh thái học (sinh học 12)

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh thái học (sinh học 12)

Thạc sĩ - Cao học

... HỌC CỦA BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM 1.1 Một số vấn đề chung đồ khái niệm 1.2 Cơ sở lí thuyết đồ khái niệm 1.3 Tình hình nghiên cứu vận dụng đồ khái niệm 15 CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG ... khái niệm hệ sinh thái 28 Hình 2.10 Bản đồ khái niệm trao đổi vật chất hệ sinh thái 29 Hình 2.11 Bản đồ khái niệm chu trình sinh địa hoá sinh 30 Hình 2.12 Bản đồ khái niệm dòng lƣợng hệ sinh thái ... xác lập mối quan hệ logic liên tục hình thành hệ thống khái niệm sở hình thành giới quan khoa học Một phƣơng pháp để hệ thống đƣợc khái niệm xây dựng đồ khái niệm Xây dựng đồ khái niệm có tác dụng...
 • 102
 • 1,151
 • 6

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học

Thạc sĩ - Cao học

... HỌC CỦA BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM 1.1 Một số vấn đề chung đồ khái niệm 1.2 Cơ sở lí thuyết đồ khái niệm 1.3 Tình hình nghiên cứu vận dụng đồ khái niệm 15 CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG ... khái niệm hệ sinh thái 28 Hình 2.10 Bản đồ khái niệm trao đổi vật chất hệ sinh thái 29 Hình 2.11 Bản đồ khái niệm chu trình sinh địa hoá sinh 30 Hình 2.12 Bản đồ khái niệm dòng lƣợng hệ sinh thái ... xác lập mối quan hệ logic liên tục hình thành hệ thống khái niệm sở hình thành giới quan khoa học Một phƣơng pháp để hệ thống đƣợc khái niệm xây dựng đồ khái niệm Xây dựng đồ khái niệm có tác dụng...
 • 102
 • 524
 • 0

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh thái học (sinh học 12).pdf

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh thái học (sinh học 12).pdf

Thạc sĩ - Cao học

... HỌC CỦA BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM 1.1 Một số vấn đề chung đồ khái niệm 1.2 Cơ sở lí thuyết đồ khái niệm 1.3 Tình hình nghiên cứu vận dụng đồ khái niệm 15 CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG ... khái niệm hệ sinh thái 28 Hình 2.10 Bản đồ khái niệm trao đổi vật chất hệ sinh thái 29 Hình 2.11 Bản đồ khái niệm chu trình sinh địa hoá sinh 30 Hình 2.12 Bản đồ khái niệm dòng lƣợng hệ sinh thái ... xác lập mối quan hệ logic liên tục hình thành hệ thống khái niệm sở hình thành giới quan khoa học Một phƣơng pháp để hệ thống đƣợc khái niệm xây dựng đồ khái niệm Xây dựng đồ khái niệm có tác dụng...
 • 102
 • 603
 • 4

Hệ thống bản đồ doanh nghiệp Business Map

Hệ thống bản đồ doanh nghiệp Business Map

Tài liệu khác

... thác đổ Mô hình tiến hóa Sơ đồ thư mục dự án Sơ đồ tổng quan chức hệ thốngđồ luồng công việc hệ thống Mô hình phân lớp hệ thống Mô hình phân chức năng/phân hệ hệ thống MHDLQHQL thông tin tài ... hệ thống cung cấp công cụ kết xuất báo cáo thống kê hiệu giúp cho người quản trị hệ thống dễ dàng việc quản lý thông tin  BR06: Quản trị hệ thống : Hệ thống cung cấp cho người quản trị hệ thống ... DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ DOANH NGHIỆP Quy trình quản lý đấu thầu quảng cáo : Thông tin đấu thầu quảng cáo doanh nghiệp lưu trữ hệ thống - Người quản trị hệ thống tạo chiến dịch quảng cáo hệ thống...
 • 123
 • 234
 • 1

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12)

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12)

Quản trị kinh doanh

... HỌC CỦA BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM 1.1 Một số vấn đề chung đồ khái niệm 1.2 Cơ sở lí thuyết đồ khái niệm 1.3 Tình hình nghiên cứu vận dụng đồ khái niệm 15 CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG ... khái niệm hệ sinh thái 28 Hình 2.10 Bản đồ khái niệm trao đổi vật chất hệ sinh thái 29 Hình 2.11 Bản đồ khái niệm chu trình sinh địa hoá sinh 30 Hình 2.12 Bản đồ khái niệm dòng lƣợng hệ sinh thái ... xác lập mối quan hệ logic liên tục hình thành hệ thống khái niệm sở hình thành giới quan khoa học Một phƣơng pháp để hệ thống đƣợc khái niệm xây dựng đồ khái niệm Xây dựng đồ khái niệm có tác dụng...
 • 102
 • 480
 • 3

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12)

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12)

Thạc sĩ - Cao học

... mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình ảnh Danh mục ký hiệu, từ viết tắt MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Khái niệm nhân giống lai lâm nghiệp 1.2 Khái niệm ... http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng TT Trang 3.1a Bảng tổng hợp kết khử trùng mẫu dòng UE35 (180 mẫu) … 41 3.1b Bảng tổng hợp kết khử trùng mẫu dòng UE56 (180 mẫu) … 42 3.2 Bảng ảnh hưởng mùa vụ ... DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ TT Tên biểu đồ Trang 3.1a: Biểu đồ ảnh hưởng vitamin B2 đến HSNC dòng UE35 UE 48 3.1b: Biểu đồ ảnh hưởng vitamin B2 đến TLCHH dòng UE35 UE 48 3.2a: Biểu đồ ảnh hưởng BAP...
 • 119
 • 425
 • 0

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy sinh thái học

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy sinh thái học

Thạc sĩ - Cao học

... HỌC CỦA BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM 1.1 Một số vấn đề chung đồ khái niệm 1.2 Cơ sở lí thuyết đồ khái niệm 1.3 Tình hình nghiên cứu vận dụng đồ khái niệm 15 CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG ... khái niệm hệ sinh thái 28 Hình 2.10 Bản đồ khái niệm trao đổi vật chất hệ sinh thái 29 Hình 2.11 Bản đồ khái niệm chu trình sinh địa hoá sinh 30 Hình 2.12 Bản đồ khái niệm dòng lƣợng hệ sinh thái ... xác lập mối quan hệ logic liên tục hình thành hệ thống khái niệm sở hình thành giới quan khoa học Một phƣơng pháp để hệ thống đƣợc khái niệm xây dựng đồ khái niệm Xây dựng đồ khái niệm có tác dụng...
 • 102
 • 338
 • 1

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm để dạy học chương i, sinh học 11 (nâng cao) trường THPT

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm để dạy học chương i, sinh học 11 (nâng cao) trường THPT

Khoa học tự nhiên

... trúc đồ khái niệm Theo Novak Gowin (1984) đồ khái niệm tốt nên xây dựng theo kiểu cấu trúc hệ thống cấp bậc sau: Khái niệm khóa Khái niệm Khái niệm Đường nối Khái niệm ngang Khái niệm Khái niệm Hệ ... đồ khái Hình 1.2 đồ khái niệm hình nhện phân cấp cảnh, đồ khái niệm đa chiều, đồ khái niệm hình tròn… 1.2.2.4 Vai trò BĐKN dạy học Hình 1.3 Bản đồ khái niệm tiến trình Hình 1.4 Bản đồ khái niệm ... niệm hệ thống: Bản đồ khái niệm hệ thống tổ chức thông tin theo dạng tương tự đồ tiến trình thêm vào “đầu vào” “đầu ra” Ngoài raHình 1.1 dạngniệm đồ khái niệm như :Bản đồ khái niệm phong có Bản đồ...
 • 63
 • 602
 • 1

Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 12

Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 12

Tiến sĩ

... vật hệ thống hệ quan, quan, mô, tế bào phần tử hệ thống thể cấp độ khác Mỗi hệ thống gồm nhiều hệ thống nhỏ Khi hệ thống nhỏ thành tố hệ thống lớn tương ứng Như vậy, hệ thống vừa hệ thống, đồng ... chỉnh thể thống nhất, thống yếu tố hệ thống, thống yếu tố hệ thống với môi trường Sự thống hai phương pháp phân tích cấu trúc tổng hợp hệ thống chất phương pháp tiếp cận cấu trúc - hệ thống Như ... HS biết cách xắp xếp KN vào hệ thống KN có Nhờ giúp HS có tư hệ thống, giúp HS dễ dàng lĩnh hội khắc sâu kiến thức 1.1.1.1 Khái niệm * Định nghĩa khái niệm, khái niệm Sinh học “KN hình thức tư...
 • 211
 • 797
 • 2

Xem thêm