hệ thống bài tập toán 7

Hệ thống bài tập toán - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng pptx

Hệ thống bài tập toán - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng pptx

Cao đẳng - Đại học

... Tính: f(n)(x) x 9x + 18 Bài5 : Cho f(x) = cosx Tính: f(n)(x) Bài6 : Cho f(x) = cos(ax + b) Tính: f(n)(x) Bài7 : Cho f(x) = x.ex Tính: f(n)(x) Bài8 : Cho f(x) = x ln x Bài9 : Cho f(x) = ln( ax + ... log x 5x + 3x + 2x < Bài2 : Giải hệ bất phơng trình: x 3x + > ( ) log x log x < Bài3 : Giải hệ bất phơng trình: x 3x + x + > x = y + y + y Bài4 : Giải hệ phơng trình: x = z + z ... + + n n+1 Bài1 2: Cho đa thức P(x) = (3x - 2)10 1) Tìm hệ số x2 khai triển P(x) 2) Tính tổng hệ số khai triển P(x) ( )n Bài1 3: Biết tổng tất hệ số khai triển nhị thức: x + 1024 tìm hệ số a (a...
 • 28
 • 263
 • 0

hệ thống bài tập toán lớp 10 nâng cao

hệ thống bài tập toán lớp 10 nâng cao

Toán học

... − 3, 9, − 27, 81} Bài 7: Xét quan hệ bao hàm giũă tập hợp sau: a A = {x | x − 3x + = 0} B = {x | x − = 0} b B = {x | x + = 0} F = {x | x − = 0} c G = {2, 3} H = [2, 3] .Bài 8: Cho tập hợp A = ... A∩ B= ∅ ⇒ Α ∴ Β = Α BÀI TẬP Bài 5: Viết tập hợp sau dạng liệt kê phần tử: b B = {x ∈ N |x ≤ 15 x bội 2} a A = {x ∈ N |x ≥ x < 10} c C = {x ∈ N | x ≤ x bội 3} Bài 6: Viết tập hợp sau dạng đặc ... ƠN TẬP TỐN 10- NC BÀI TẬP: Bài 1: Tìm tập xác định hàm số sau: 3x + x2 − x+ d/ y = 2x + 5x + a/ y = b/ y = ( x − 3) − x ( x − 3).( x − 2) e/ y = − x − c/ y = x − + − 3x (2 x − 3).(1 − x) x− Bài...
 • 26
 • 5,138
 • 8

Hệ thống bài tập toán 9 hay

Hệ thống bài tập toán 9 hay

Lớp 9

... ay = b ax + by = Bài 14: Cho hệ phương trình  a) Giải hệ a=3 ; b=-2 b) Tìm a;b để hệ có nghiệm (x;y)=( ; ) c) Tìm a;b để hệ có vô số nghiệm ax − y =  x + ay = Bài 15: Cho hệ phương trình  ... hệ a= − C/m hệ có nghiệm với a Tìm a để hệ có nghiệm (x;y) cho x+y=
 • 37
 • 1,221
 • 9

Hệ thống bài tập toán lớp 12

Hệ thống bài tập toán lớp 12

Toán học

... tiểu khoảng cách điểm 20 Lưu hành nội Trang HỆ THỐNG BÀI TẬP TỐN 12 * http://ebooktoan.com/forum/index.php x  2(m  1) x  m2  4m Bài 17 (ĐH A 07) Tìm m để hàm số y  (1) có cực đại, x2 cực ...  xy  y HỆ THỐNG BÀI TẬP TỐN 12 * http://ebooktoan.com/forum/index.php x2 ( y  z) y ( z  x) z ( x  y)   Bài 10.(A 07) Cho x,y,z >0,øxyz=1.Tìm gtnn y y  2z z z z  2x x x x  y y Bài 11.(A06) ... ۰Dùng đồ thị để biện luận số nghiệm phương trình II .Bài tập bản: Bài Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số: Lưu hành nội Trang HỆ THỐNG BÀI TẬP TỐN 12 * http://ebooktoan.com/forum/index.php 1...
 • 96
 • 544
 • 3

Hệ thống bài tập Toán luyện thi học sinh giỏi lớp 5

Hệ thống bài tập Toán luyện thi học sinh giỏi lớp 5

Lớp 5

... 1111 = 33330 Bài : Cho chữ số 0, 3, Hãy lập tất cảc số có chữ số cho số có đủ chữ số cho Tính tổng số vừa lập Giải : Ta lập số 3 07 703 370 73 0 Tổng (3 + 7) x 100 x + (3 + 7) x 10 + (3 + 7) x = 10 ... 22 Hay: 7lần số chia +51 +6 +51 = 969 7lần số chia +108 = 969 7lần số chia = 969 - 108 7lần số chia = 861 Vậy số chia = 861 : = 123 Số bị chia là: 123 x + 51 = 78 9 Đáp số: 78 9 ; 123 Bài : Hiệu ... (5+6) = ( Tỉng sè s¸ch) 11 Ph©n sè øng víi 11 qun s¸ch lµ: 37 - = ( Tỉng sè s¸ch) 11 77 Tỉng sè s¸ch cã: 11 : 37 = 121 (qun s¸ch ) 77 §/S 15 sè s¸ch ë ng¨n trªn Bµi 2: Líp 5A cã sè häc sinh n÷...
 • 42
 • 1,829
 • 1

Hệ thống bài tập Toán lớp 9 chuyên đề Các hằng đẳng thức đáng nhớ, Phân tích đa thức thành nhân tử

Hệ thống bài tập Toán lớp 9 chuyên đề Các hằng đẳng thức đáng nhớ, Phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... phép bi n ñ i tương ñương Bài t p : Bài t p 1: So sánh và 3 2 19 1 48 5 45 3,5 3 và 7 13 12 16 12 16 Bài t p 2: So sánh 17 19 2 1 82 3 − 2 Bài t p 3: So sánh s sau + 21 − 7 − 49 20 − 2 + 11 1 82 ... 7 9-4 13 - 7- 4 10 21 - 11 4-2 12 - 14 3+ 15 289 + 72 16 13 129 + 16 16 28 - 10 17 - 18 + 15 19 5-2 20 2 27 - 30 21 22 + 23 123 + 22 24 10 - 21 25 26 11 + 27 12 - 9- Trang 59 + 25 H th ng t p toán ... 2)2 C = 27 + 12 - 48 D = 1 47 + 54 - 27 E = ( 15 - 3)2 + 12 F = 50 - + 12 18 G = 80 - 245 + 180 H = 28 - 63 + 112 10 I = 44 - 176 + 275 11 J = 50 - 12 K = 27 - 48 + 12 13 L = - 48 + 75 - 14 M...
 • 15
 • 531
 • 3

hệ thống bài tập toán lớp 1

hệ thống bài tập toán lớp 1

Lớp 1

... 4-3= 6-3= 5-2= 5-0= 7- 3= 8-5= 9-4= 7- 6= 10-6= 8-6= 6-5= 4-3= 7- 3= 9 -7= 3-3= 8-4= 9-3= 5-1= 7- 6= 8-8 2-2= 9-5= 8-0= 3-1= 7- 7= 5-3= 3.TÍNH 6-2= 1+5= 7- 7= 5+2= 7- 6= 4+3= 9-5= 7+ 1= 7+ 3= 2+0= 3+5= 5-2= ... 1+5= 7- 7= 5+2= 7- 6= 4+3= 9-5= 7+ 1= 7+ 3= 2+0= 3+5= 5-2= 8+2= 2-1= 6-5 4-4= 6+3= 8-6= 7- 3= 5+2= 6-4= 3+6= 9-4= 7- 3= 7+ 2= 6+4= 10+0= 9-5= 4+2= 5+4= 3+6= 6+1= 8-2= Khoanh vào số nhỏ 8, , 10 , 12 , 11, ... 15:…………………………………… 16, 18, 12, 10, 9:…………………………………… 18, 11, 3, 9, 12:…………………………………… 6, 7, 0, 3, 9, 11:…………………………………… 4, 6, 7, 5, 2:…………………………………… Tính 1+……=5 3+……=6 4+….=5 ….+2=6 ….+1=3 … +3=5 3+….=9 6+……=8...
 • 6
 • 1,235
 • 7

hệ thống bài tập Toán lớp 8 rất tuyệt

hệ thống bài tập Toán lớp 8 rất tuyệt

Toán học

... (3x-1)(2x-3)(x+5) = d) 3x-15 = 2x(x-5) g) x2 3x = h) (x+1)(x+2) =(2-x)(x+2) 7x 2(3 x) = = b) x 1+ x x x +5 x 20 = = d) e) x7 x7 x x + x 25 x x 2x + = g) 2( x 3) 2( x + 1) ( x + 1)( x 3) a) i) ... hai ch s y thỡ c mt s mi ln hn s ban u l 370 Tỡm s ban u Bi 9: Mt t sn xut theo k hoch mi ngy phi sn sut 50 sn phm Khi thc hin , mi ngy t ó sn xut c 57 sn phm Do ú t ó hon thnh trc k hoch ngy ... (tỡm k) (1 - x2 ):( -1) x +1 x Bi 3: Mt hỡnh ch nht cú chu vi l 72 m Nu tng chiu di thờm 5m v gim chiu rng i 6m thỡ din tớch gim i 70 m2 Tớnh kớch thc HCN ban u Bi 4: Cho ABC cú C = 450 ng cao AH,...
 • 14
 • 1,870
 • 5

HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN 9

HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN 9

Toán học

... x + ay = -5 a/ Giải hệ a = b/ Với giá trị a hệ có nghiệm Bài 5: Cho hệ phương trình sau : ax + y = x + 2y = 10 a/ Giải hệ a = b/ Với giá trị a hệ có vơ số nghiệm Bài 6: Cho hệ phương trình sau ... −x + BÀI TẬP TỰ LUYỆN ĐẠI SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG III Bài : Giải hệ phương trình 2 x + y = x + y = a/  b/  3 x − y = 3 x − y = c/ x +2 y =3   x − y =9 *** x + y = d 3 x − y = −11 Bài 2: ... sau : ax + 2y = x + 4y = a/ Giải hệ a = b/ Với giá trị a hệ vơ nghiệm Gv: Lê Thiện Đức Trang BÀI TẬP TỰ LUYỆN ĐẠI SỐ *** Trang Giải toán cách lập hệ phương trình Bài Một xe tải lớn chở chuyến xe...
 • 7
 • 164
 • 0

HỆ THỐNG bài tập TOÁN lớp 11

HỆ THỐNG bài tập TOÁN lớp 11

Toán học

... không chứa x x Bài 12 Tìm hệ số x8 khai triển [1 + x²(1 – x)]8 Bài 13 Cho khai triển: (1 + 2x)10 = ao + a1x + a2x² + + a10x10, có các hệ số ao, a1, a2, , a10 Tìm hệ số lớn nhất Bài 14 Tìm ... Bài Cho cấp số cộng (un) Biết u1 + u4 + u7 + u10 + u13 + u16 = 1 47 Tính u1 + u6 + u11 + u16 Bài Một cấp số cộng (an) có a3 + a13 = 80 Tìm tổng S15 15 số hạng cấp số cộng đó Bài ... 1) q −1 Nếu q = Sn = nu1 BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài a Tìm các số hạng cấp số nhân có số hạng biết u1 = 243 u6 = b Cho cấp số nhân có q = 1/4, S6 = 273 0 Tìm u1 u6 70 /5Bui Dinh Tuy,p12,qBinh...
 • 37
 • 374
 • 0

hệ thống bài tập toán lớp 10

hệ thống bài tập toán lớp 10

Toán học

... Theo thống kê dân số Việt Nam năm 2002 79 715 675 người Giả sử sai số tuyệt đối nhỏ 10000 Hãy viết quy tròn số Kq: 79 720000 5.3 Đo độ cao núi h=1 372 ,5m±0,1m Hãy viết số quy tròn số 1 372 ,5 Kq: 1 373 ... 1,66.10-24g BÀI TẬP §5 theo quy tắc tròn đến hai, ba, bốn chữ số thập phân có ước 5.1 Cho =1 ,73 20508…Viết số gần lượng sai số tuyệt đối trường hợp HD: Ta có 1 ,73 <
 • 130
 • 4,014
 • 4

hệ thống bài tập toán ôn lớp 4 lên 5

hệ thống bài tập toán ôn lớp 4 lên 5

Mầm non - Tiểu học

... chấm bài, hs lên bảng chữa Bài 2a 999; 74 26; 76 24; 76 42 b 1853; 3158; 3190; 3518 Bài 10 261; 1590; 5 67; 8 97 - Gv hs nx, chữa b 4 270 ; 2518; 2490; 2 476 Hs đọc yêu cầu Bài 4, - Làm vào - Cả lớp làm ... B, Bài Giới thiệu Bài tập - Hs đọc yêu cầu Bài - Lớp làm vào nháp: - Cả lớp làm bài, 4Hs lên bảng chữa ( Giảm tải giảm dòng ) Lớp đổi chéo nháp kiểm tra a 20 57 7368 24 13 0168 3 07 6 171 00 20 57 ... B, Bài Giới thiệu Bài tập - Hs đọc yêu cầu Bài ? Nêu cách cộng, trừ - Hs nêu lớp làm bảng con, số hs lên phân số có mẫu số? bảng chữa - Gv hs nx, chữa +4 + = = bài: 7 7 ( Bài lại làm tơng tự) Bài...
 • 74
 • 130
 • 0

hệ thống bài tập và các đề thi ôn toán vào 10

hệ thống bài tập và các đề thi ôn toán vào 10

Toán học

... = Bài 14: Cho hệ phơng trình a) Giải hệ a=3 ; b=-2 b) Tìm a;b để hệ có nghiệm (x;y)=( ; ) c) Tìm a;b để hệ có vô số nghiệm ax y = x + ay = Bài 15: Cho hệ phơng trình a) b) c) a) d) Giải hệ ... phơng trình a)Giải hệ a=-2 b)Tìm a để hệ có nghiệm (x;y) cho x-y=1 x + my = mx + y = Bài 17: Cho hệ phơng trình b) Giải biện luận nghiệm hệ theo tham số m c) Tìm số nguyên m để hệ có nghiệm (x;y) ... 4) + 4k = + y y Bài 26: Cho hệ ph /t Tìm k nguyên để hệ y y + = x ( y x 1) + 2k + 2k có nghiệm Biến đổi phơng trình dạng (a b c)2 =A , Hệ có ng A Bài 27: Cho hệ ph /t nghiệm x...
 • 45
 • 484
 • 5

Hệ thống bài tập ôn tập toán 9 theo kiến thức cơ bản

Hệ thống bài tập ôn tập toán 9 theo kiến thức cơ bản

Toán học

... THCS Hải Vân Bài 14: Cho hệ phơng trình x ay = b ax + by = a) Giải hệ a=3 ; b=-2 b) Tìm a;b để hệ có nghiệm (x;y)=( c) Tìm a;b để hệ có vô số nghiệm 2; 3) ax y = Bài 15: Cho hệ phơng trình ... a) d) Giải hệ a= C/m hệ có nghiệm với a Tìm a để hệ có nghiệm (x;y) cho x+y=
 • 46
 • 2,335
 • 36

Hệ thống bài tập kế toán tài chính

Hệ thống bài tập kế toán tài chính

Kế toán - Kiểm toán

... Bài tập KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Giảng viên : Bùùi Đan Thanh BÀI TẬP KẾ TỐN TÀI CHÍNH Bài tập KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Giảng viên : Bùùi Đan Thanh KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN- NỢ PHẢI THU - KHOẢN ỨNG TRƯỚC BÀI TẬP ... phí quản lý Doanh nghiệp U CẦU : Tính tốn – Định khoản nghiệp vụ 27 Bài tập KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Giảng viên : Bùùi Đan Thanh BÀI TẬP Danh nghiệp sản xuất THANH HẢI hạch tốn hàng tồn kho theo phương ... lại tiền ký quỹ ngắn hạn tiền mặt 5.000.000 Bài tập KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Giảng viên : Bùùi Đan Thanh U CẦU : Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh BÀI TẬP : Xuất kho lơ thành phẩm có giá bán chưa...
 • 52
 • 411
 • 8

Xây dựng hệ thống bài tập giải nhanh bằng phương pháp bảo toàn

Xây dựng hệ thống bài tập giải nhanh bằng phương pháp bảo toàn

Khoa học tự nhiên

... C5H10 thỡ thu c 54,296 gam CO2 v a gam H2O Giỏ tr ca a v m l: A 22,212 v 17, 276 B 22,212 v 16,042 C 17, 276 v 22,212 D 17, 276 v 16,042 33 Phõn tớch: Nhn thy rng ton b C v H hn hp X u chuyn ht vo ... KCl v 17, 472 lớt khớ (ktc) Cho cht rn B tỏc dng vi 360 ml dd K2CO3 0,5 M (va ) thu c kt ta C v dd D Lng KCl dd D 32 nhiu gp 22/3 ln lng KCl cú A % lng KClO cú A l: A 47, 83% B 56 ,72 % C 54, 67% D ... ca hai kim loi thuc nhúm IA bng dd HCl thu c 6 ,72 lớt khớ (ktc) v dd A Tng lng hai mui clorua dd thu c l: A 3, 17 gam B 31 ,7 gam 31 C 1, 37 gam D 7, 13 gam Bi 5: Cho 5,9 gam amin n chc X tỏc dng...
 • 82
 • 639
 • 4

Hình thành và phát triển một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh khá giỏi trung học phổ thông thể hiện qua hệ thống bài tập chủ đề phương trình và hệ phương trình trong đại số 10 luận văn thạc sĩ toán học

Hình thành và phát triển một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh khá giỏi trung học phổ thông thể hiện qua hệ thống bài tập chủ đề phương trình và hệ phương trình trong đại số 10 luận văn thạc sĩ toán học

Khoa học xã hội

... hệ thống tập chủ đề “Phương trình hệ phương trình” (Đại số 10) 50 2.2 Một số nguyên tắc xây dựng sử dụng hệ thống tập 2.3 Cấu trúc hệ thống tập 2.4 Tiềm phát triển TDST chủ đề “Phương trình hệ ... thể qua hệ thống tập chủ đề “Phương trình hệ phương trình” Đại số 10 II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xác định số xây dựng hệ thống cấu trúc hệ thống tập (Lấy nội dung cụ thể chủ đề “Phương trình hệ phương ... phổ biến 1.3 CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH 1.3.1 Ý nghĩa, vai trò hệ thống tập Theo nghĩa rộng, tập (bài toán) đặt cần thiết phải tìm kiếm...
 • 139
 • 1,111
 • 4

Rèn luyện kỹ năng phân tích tổng hợp cho học sinh thông qua dạy học hệ thống bài tập chương các định luật bảo toàn lớp 10 chương trình nâng cao luận văn thạc sỹ giáo dục học

Rèn luyện kỹ năng phân tích  tổng hợp cho học sinh thông qua dạy học hệ thống bài tập chương các định luật bảo toàn lớp 10 chương trình nâng cao luận văn thạc sỹ giáo dục học

Khoa học xã hội

... dựng hệ thống tập chương “Các định luật bảo toàn” 30 2.6.1 Bài tập định luật bảo toàn động lượng 30 2.6.2 Bài tập động định lý động .35 2.6.3 Bài tập độ biến thiên .42 2.6.4 Bài tập ... dạy học tập vật lí THPT + Soạn thảo hệ thống tập soạn thảo tiến trình sử dụng hệ thống tập + Thực nghiệm sư phạm trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên theo nội dung đề tài + Sử dụng toán học thống kê ... học sinh Hệ thống tập từ dễ đến khó, trước hết tạo không khí thích học học sinh Đồng thời tập cần có lạ thu hút khám phá tạo tiền đề cho tập sau Phải bao gồm tập lẫn tập tổng hợp Bài tập tổng...
 • 93
 • 1,173
 • 14

Rèn luyện kỹ năng phân tích tổng hợp cho học sinh lớp 10 THPT qua hệ thống bài tập phần các định luật bảo toàn

Rèn luyện kỹ năng phân tích tổng hợp cho học sinh lớp 10 THPT qua hệ thống bài tập phần các định luật bảo toàn

Khoa học xã hội

... tợng nội dung Bài tập trừu tợng, tập cụ thể Phơng thức giải Bài tập định tính, tập định lợng, tập đồ thị, tập thực nghiệm Nội dung giáo khoa hay thực tế Bài tập giáo khoa đơn thuần, tập có nội dung ... nội dung thực tế Mức độ phức tạp Bài tập tập dợt, tập tổng hợp Yêu cầu luyện tập kỹ năng, phát triển t học sinh Bài tập luyện tập, tập sáng tạo 1.3 Phơng pháp giải tập Vật Lý Trong trình dạy học ... pháp giải tập cụ thể Nh học sinh bắt đầu việc giải tập tập định tính, sau đến tập định lợng, tập thí nghiệm, tập đồ thị đến tập tổng hợp phức tạp hơn.Việc giải tập có tính toán tổng hợp, tập có...
 • 73
 • 594
 • 2

Xây dựng hệ thống bài tập nâng cao về chủ đề giới hạn dãy số, giới hạn hàm số nhằm bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh khá giỏi

Xây dựng hệ thống bài tập nâng cao về chủ đề giới hạn dãy số, giới hạn hàm số nhằm bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh khá giỏi

Khoa học tự nhiên

... chỉnh lực toán học Cô đọng lực toán học đặc trưng tư khái quát gọn, tắt linh hoạt lĩnh vực quan hệ toán học, hệ thống kí hiệu dấu số khuynh hướng toán học trí tuệ Theo quan điểm cấu trúc lực toán ... dựng hệ thống tập nâng cao hướng dẫn giải, định hướng khai thác số toán chủ đề giúp học sinh phát triển tư mang lại hiệu dạy học cao 27 CHƯƠNG XÂY DỰNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC HỆ THỐNG BÀI TẬP NÂNG ... n! (Xem lại số toán sử dụng nguyên lý kẹp giải phần 2.1. 1bài tập điển hình SGK Đại số Giải tích 11) Bài tập đề nghị ( n Bài Tìm lim 2 ) ( 2n −1)!!! Bài Tìm limu n với u n = (2n)!! Bài Tìm limu...
 • 81
 • 2,659
 • 5

Xem thêm