hướng dẫn trình bày bìa tiểu luận

Hướng dẫn trình bày bài tiểu luận

Hướng dẫn trình bày bài tiểu luận

Biểu mẫu

... Hướng dẫn trình bày bài tiểu luận (các yêu cầu cho bài *word)Đối với yêu cầu của bài tiểu luận ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN BIỂN ĐÔNG. Tối đa cho nội dung thảo luận là 15trang A4. Trình bày theo ... và luận văn tốt nghiệp, giúp sinh viên nắm được những yêu cầu cơ bản khi trình bày một luận văn khoa học, từ năm học 2010 -2011, Trường yêu cầu các đơn vị triển khai hướng dẫn sinh viên trình ... 2013HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN Kính gửi : Các đơn vị trong Trường Để thống nhất hoạt động quản lí, nâng cao chất lượng công trình...
 • 7
 • 9,410
 • 47

Hướng dẫn trình bày đồ án, luận văn tốt nghiệp

Hướng dẫn trình bày đồ án, luận văn tốt nghiệp

Báo cáo khoa học

... luận văn tốt nghiệp. Để thống nhất cách trình bày đồ án, luận văn tốt nghiệp, nhà trường hướng dẫn một số vấn đề khi viết và trình bày như sau:1. Trang bìa (xem mẫu kèm theo) hình thức: bìa ... viên hướng dẫn (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)Giảng viên hướng dẫn nhận xét các vấn đề:- Kết cấu, phương pháp trình bày. - Cơ sở lý luận. - Tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của luận ... mục, tiểu mục phải theo quy định (xem mẫu kèm theo)GVHD: GS – TS Nguyễn Văn A SVTH: Trần Thị HoaHƯỚNG DẪNTRÌNH BÀY ĐỒ ÁN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP- Đồ án tốt nghiệp là tên thường gọi của khóa luận...
 • 15
 • 1,432
 • 0

Hướng dẫn trình bày đồ án, luận văn tốt nghiệp

Hướng dẫn trình bày đồ án, luận văn tốt nghiệp

Kĩ thuật Viễn thông

... chấm luận văn tốt nghiệp. Để thống nhất cách trình bày đồ án, luận văn tốt nghiệp, nhà trường hướng dẫn một số vấn đề khi viết và trình bày như sau:1. Trang bìa (xem mẫu kèm theo) hình thức: bìa ... viên hướng dẫn (không đánh sốtrang, xem mẫu kèm theo)Giảng viên hướng dẫn nhận xét các vấn đề:- Kết cấu, phương pháp trình bày. - Cơ sở lý luận. - Tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của luận ... HƯỚNG DẪNTRÌNH BÀY ĐỒ ÁN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP- Đồ án tốt nghiệp là tên thường gọi của khóa luận tốt nghiệp của sinh viêncác ngành khối kỹ thuật...
 • 2
 • 557
 • 1

Tài liệu hướng dẫn trình bày tiểu luận

Tài liệu hướng dẫn trình bày tiểu luận

Báo cáo khoa học

... Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-2008 Kinh tế Phát triển Bài đọc tham khảo Tài liệu hướng dẫn … Nguyễn Hoài Bảo 1 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY TIỂU LUẬN (Tham ... bài tiểu luận phải: (1) nêu lên được vấn đề; (2) phân tích vấn đề; và (3) trình bày những kết quả mới mà bạn phát hiện được hay ý kiến, quan điểm, kết luận của bạn về vấn đề đó. Một bài tiểu ... Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-2008 Kinh tế Phát triển Bài đọc tham khảo Tài liệu hướng dẫn … Nguyễn Hoài Bảo 3 C. Trình bày Footnote/Endnote...
 • 5
 • 3,756
 • 30

Tài liệu Hướng dẫn trình bày tiểu luận pptx

Tài liệu Hướng dẫn trình bày tiểu luận pptx

Cao đẳng - Đại học

... http://www.dianahacker.com/resdoc/ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-2008 Kinh tế Phát triển Bài đọc tham khảo Tài liệu hướng dẫn … Nguyễn Hoài Bảo 3 C. Trình bày Footnote/Endnote ... gốc trích dẫn đó là từ đâu. Có nhiều cách trích dẫn, chẳng hạn như trích dẫn một quan điểm, một câu ngắn được để trong dấu ngoặc kép, hoặc trích dẫn một đoạn dài. Ví dụ 1: Trích dẫn ngắn ... Writing the Research Paper, Harcourt Brace Jovanovich Publishers. Có rất nhiều hướng dẫn và mẫu về cách trình bày một bài nghiên cứu trên Internet, bạn có thể tham khảo thêm một số địa chỉ...
 • 5
 • 906
 • 2

Tài liệu Hướng dẫn trình bày tiểu luận doc

Tài liệu Hướng dẫn trình bày tiểu luận doc

Báo cáo khoa học

... Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-2008 Kinh tế Phát triển Bài đọc tham khảo Tài liệu hướng dẫn … Nguyễn Hoài Bảo 1 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY TIỂU LUẬN (Tham ... bài tiểu luận phải: (1) nêu lên được vấn đề; (2) phân tích vấn đề; và (3) trình bày những kết quả mới mà bạn phát hiện được hay ý kiến, quan điểm, kết luận của bạn về vấn đề đó. Một bài tiểu ... khoảng cách giữa các dòng, canh lề, kiểu chữ, tiêu đề, trình bày lời cảm ơn, ghi chú, trích dẫn, tài liệu tham khảo … Các bài tiểu luận ở lớp học thường được đơn giản hoá đi nhiều nhưng cũng...
 • 5
 • 670
 • 1

Hướng dẫn trình bày khóa luận tốt nghiệp đại học

Hướng dẫn trình bày khóa luận tốt nghiệp đại học

Cao đẳng - Đại học

... hoặc Khoa phân công giảng viên hướng dẫn. 2. Kết cấu và hình thức khoá luận 2.1 Kết cấu khoá luận 2.1.1 Trang bìa: Bao gồm bìa chính và bìa phụ (trình bày theo mẫu phụ lục 1, 2) ... bậc đại học”, Khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh hướng dẫn chi tiết trình bày khoá luận tốt nghiệp đại học trong Khoa theo tài liệu này. Hướng dẫn này được áp dụng từ năm học 2009-2010. Đề tài ... 2.2.12. Nộp khóa luận: Sinh viên phải hoàn thiện khoa luận trước khi nộp, trình tự như sau: - Kiểm tra toàn bộ khoá luận, cả về nội dung, cách trình bày và các phần kết cấu - Khoá luận phải được...
 • 9
 • 3,537
 • 26

Tài liệu Hưỡng dẫn trình bày Khóa luận tốt nghiệp đại học pdf

Tài liệu Hưỡng dẫn trình bày Khóa luận tốt nghiệp đại học pdf

Báo cáo khoa học

... lựachọn hoặc Khoa phân công giảng viên hướng dẫn. 2. Kết cấu và hình thức khoá luận 2.1 Kết cấu khoá luận 2.1.1 Trang bìa: Bao gồm bìa chính và bìa phụ (trình bày theo mẫu phụ lục 1, 2) 2.1.2 Trang ... bậc đại học”, Khoa Kế toán và Quản trịKinh doanh hướng dẫn chi tiết trình bày khoá luận tốt nghiệp đại học trong Khoa theo tài liệunày. Hướng dẫn này được áp dụng từ năm học 2009-2010. Đề tài ... ooo000ooo HƯỚNG DẪN Trình bày Khóa luận tốt nghiệp đại học1. Quy định chungCăn cứ vào Quyết định số 34/QĐ-NNH ngày 06/01/2010 của Hiệu Trưởng Trường ĐHNNHà Nội về việc “Quy định mẫu khoá luận...
 • 4
 • 699
 • 2

Hướng dẫn trình bày luận văn

Hướng dẫn trình bày luận văn

Kinh tế

... …HƯỚNG DẪNTRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP(Phụ lục kèm theo Thông báo số 543/TB-QLĐT ngày 12/12/2011) A. Cách sắp xếp các trang của KLTN1. Trang bìa (xem mẫu kèm theo)2. Trang bìa trong (trình ... Trang trình bày ký hiệu các cụm từ viết tắt.5. Trang nhận xét của giảng viên hướng dẫn (không đánh số trang, xem mẫu kèmtheo)Giảng viên hướng dẫn nhận xét các vấn đề:- Kết cấu, phương pháp trình ... số các chương mục, tiểu mục phải theo quy định chung như hướng dẫn ghi phần mục lục (xem mẫu). GVHD: TS Nguyễn Văn … SVTH: Trần Thị …(Mẫu)NHẬN XÉT (Của giảng viên hướng dẫn) (Bold, size14,...
 • 12
 • 277
 • 0

Hướng dẩn trình bày báo cáo đồ án tốt nghiệp hoặc môn học.doc

Hướng dẩn trình bày báo cáo đồ án tốt nghiệp hoặc môn học.doc

Kinh tế - Thương mại

... chính trong giao diện)2.2.3 Hệ thống các báo cáo.PHẦN 3:HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNHKẾT LUẬNHƯỚNG PHÁT TRIỂN - Trình bày những kết quả đã đạt được, những đóng góp mới và những ... HƯỚNG DẨN TRÌNH BÀY BÁO CÁOĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HOẶC MÔN HỌC1. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY Dùng bộ font Unicode, tên font Time New Roman, cỡ chữ 13 của trình soạn thảo WinWord ... trắng khổ A4 (210 x 297 mm). Các tiểu mục được định dạng tự động, nhiều nhất gồm bốn chữ số. Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục. (Ví dụ: Nếu có tiểu mục 2.1.1 thì phải có 2.1.2)...
 • 7
 • 1,981
 • 17

Hướng dẫn trình bày BCTTTN

Hướng dẫn trình bày BCTTTN

Tài liệu khác

... bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này.- Không có Header and Footer3. Hướng dẫn các nội dung chi ... tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.9 Kết luận 10 Tài liệu tham khảo- Việc trích dẫn phải theo số thứ tự của tài ... …….Chương 3: ……….3.1. ……….3.2. ……….KẾT LUẬN 30TÀI LIỆU THAM KHẢO 31PHỤ LỤC ( Không đánh số trang)5 Hướng dẫn xếp tài liệu tham khảo Phụ lục 02HƯỚNG DẪN XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Tài liệu...
 • 9
 • 223
 • 2

Hướng dẫn trình bày PowerPoint

Hướng dẫn trình bày PowerPoint

Tin học

... mục đích của bài trình bày Tại sao mình làm bài trình bày này?Sau khi trình bày xong, mình muốn người nghe có cảm nhận gì, có hành động gì? Bài 7: Hướng dẫn trình bày Nguyễn Xuân ThànhNghiên ... tưởng: người trình bày là ngườiNắm chắc nội dung trình bày nhấtCó kỹ năng trình bày tốt nhấtThực tế: đánh đổi giữa hai kỹ năngNhiều người cùng trình bày Mỗi người trình bày nội dung ... bài trình bày Bối cảnhNgười hay nhóm trình bày Địa điểmThời gianTrang tóm lược nội dung trình bày: Nên các một hình chiếu tóm lược nội dung trình bày ngay sau hình chiếu tiêu đề nếu bài trình...
 • 12
 • 302
 • 3

Xem thêm