hướng dẫn thực hành vô cơ

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SPSS BẢN

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SPSS CƠ BẢN

Kế toán - Kiểm toán

... Click Continue để trở lại hộp thoại Crosstabs  Ok để thực lệnh CÁCH ĐỌC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH Hướng dẫn thực hành SPSS GV: Phạm Lê Hồng Nhung Khi thực kiểm định, ta giả thuyết H0: mối quan hệ biến ... variance test để kiểm định phương sai nhóm (thực kiểm định Levene) Click chọn Continue để trở lại hộp thoại ban đầu  click Ok để thực lệnh 10 Hướng dẫn thực hành SPSS GV: Phạm Lê Hồng Nhung Dựa vào ... Quan trọng 4.21 - 5.00 Rất đồng ý/ Rất hài lòng/ Rất quan trọng Hướng dẫn thực hành SPSS GV: Phạm Lê Hồng Nhung CÁCH THỨC TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH BẢNG CHÉO (CROSSTABULATION) Phân tích bảng chéo dùng...
 • 27
 • 5,629
 • 47

Hướng dẫn thực hành SPSS bản doc

Hướng dẫn thực hành SPSS cơ bản doc

Mầm non - Tiểu học

... tượng … (biến phụ thuộc Y), ta chọn Predict value hộp thoại Save Chọn Continue  Ok để thực lệnh Hướng dẫn thực hành SPSS II GV: Phạm Lê Hồng Nhung Cách thức đọc kết phân tích hồi quy Binary Logistic ... Hướng dẫn thực hành SPSS GV: Phạm Lê Hồng Nhung - Backward: Conditional phương pháp loại trừ dần theo điều ... Kết bảng cho thấy giá trị -2LL = 26,472 không cao lắm, thể độ phù hợp tốt mô hình tổng thể Hướng dẫn thực hành SPSS GV: Phạm Lê Hồng Nhung Bảng Classification Tablea Predicted Observed Satisfied...
 • 6
 • 584
 • 8

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ETABS (CƠ BẢN)

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ETABS (CƠ BẢN)

Kiến trúc - Xây dựng

... Hƣớng dẫn thực hành Etabs - LỜI MỞ ĐẦU Tài liệu đƣợc KetcauSoft thực hƣớng tới độc giả ngƣời tiếp cận với Etabs Trên sở đó, bƣớc thực hành đƣợc thể cách tỉ mỉ thông ... http://www.ketcausoft.com Hồ Việt Hùng Hƣớng dẫn thực hành Etabs - CHƢƠNG I XÂY DỰNG MÔ HÌNH Chƣơng đề cập đến bƣớc thực hành để xây dựng mô hình kết cấu Đây bƣớc quan trọng để tiến hành thiết kế kết cấu sử dụng ... tầng lại thực bƣớc từ đến 13 để gán tải trọng gió GX GY http://www.ketcausoft.com Hồ Việt Hùng 38 Hƣớng dẫn thực hành Etabs - CHƢƠNG III PHÂN TÍCH NỘI LỰC Chƣơng đề cập đến bƣớc thực hành để...
 • 46
 • 2,204
 • 4

Hướng dẫn thực hành điện bản pptx

Hướng dẫn thực hành điện cơ bản pptx

Cao đẳng - Đại học

... TCCN&DN NGÀNH ĐCN&DD HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ĐIỆN BẢN Hình 5.29 Sơ đồ nguyên lý đèn huỳnh quang V PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH Học Sinh đấu dây Panel tất mạch đèn trên, theo hướng dẫn GVHD Học Sinh đấu ... ĐCN&DD HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ĐIỆN BẢN A2 B2 C2 A1 C1 B1 Hình 10.3a: Sơ đồ đấu dây theo hình (YY) Hình 10.3b: u dây h p dây D PHƯƠNG PHÁP THƯC HÀNH: Trong thực tế, việc đấu dây cho động vận hành, ... TCCN&DN NGÀNH ĐCN&DD HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ĐIỆN BẢN BÀI 10 XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ PHA ĐẦU DÂY Mục đích: Làm quen, hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, kiểu nối dây vận hành phương pháp...
 • 28
 • 298
 • 1

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN CỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN CƠ CỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO

Cơ sở dữ liệu

... Transaction November 11, 2011 [TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN CỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO] Kết sau: FIT – VMU | Transaction November 11, 2011 [TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN CỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO] Sao lưu ... LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN CỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO]  Chọn From Device  Chọn đường dẫn tới file chứa lưu FIT – VMU | Sao lưu phục hồi liệu 12 November 11, 2011  [TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ... LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN CỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO] Chọn chế độ backup: Full, Differential Transaction log FIT – VMU | Sao lưu phục hồi liệu 10 November 11, 2011 [TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH...
 • 13
 • 104
 • 0

hướng dẫn thực hành môn sở phần mềm

hướng dẫn thực hành môn cơ sở phần mềm

Cơ sở dữ liệu

... CSDL Hướng dẫn Thực hành môn Nhập môn CNPM Hướng dẫn Thực hành môn Nhập môn CNPM Chọn CSDL cần kết nối để truy cập liệu Chọn Finish Sau chọn bảng liệu “HOCSINH” bảng “LOP” Hướng dẫn Thực hành ... CNPM Hướng dẫn Thực hành môn Nhập môn CNPM Chọn field để hiển thị Chọn group by theo lớp Hướng dẫn Thực hành môn Nhập môn CNPM Trong bước cho phép chọn field tính tổng (nếu cần) Hướng dẫn Thực hành ... người dùng  Suy nghĩ cho giải pháp để giải vấn đề nêu Hướng dẫn thực hành Nhập môn CNPM HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TUẦN (Hướng dẫn tập tuần 4) X XI sở liệu: Sử dụng lại CSDL tuần trước (QLHOCSINH.mdb)...
 • 66
 • 141
 • 0

Giáo trình Hướng dẫn thực hành điện công nghiệp

Giáo trình Hướng dẫn thực hành điện công nghiệp

Cao đẳng - Đại học

... nút PB - Quan sát hoạt động rơ le ôm mét IV VIẾT BÁO CÁO THỰC HÀNH Tên Đặc tính kĩ thuật rơ le điện từ Sơ đồ thực hành Bảng kết thực hành Trạng thái làm việc Nút ấn Cuộn hút rơ lc Các tiếp điểm ... trường - không ảnh hưởng tới kết đo lần sau IV VIẾT BÁO CÁO THỰC HÀNH Tên Đặc tính kĩ thuật rơ le điều nhiệt Sơ đồ thực hành Bảng kết thực hành Trạng thái Lần thử Tdậi T < Tđ ậl T > TJai Nhận xét ... Quan sát hoạt động công tắc tơ kim ôm mét IV VIẾT BÁO CÁO THỤC HÀNH Tên Đặc tính kĩ thuật công tắc tơ Sơ đồ thực hành Báng kết thực hành Nút ấn Trạng thái làm việc Các tiếp điểm Cuộn hút thường...
 • 248
 • 521
 • 3

Hướng dẫn thực hành Etabs bản

Hướng dẫn thực hành Etabs Cơ bản

Kiến trúc - Xây dựng

... Hướng dẫn thực hành Etabs - LỜI MỞ ĐẦU Tài liệu KetcauSoft thực hướng tới độc giả người tiếp cận với Etabs Trên sở đó, bước thực hành thể cách tỉ mỉ thông qua ... khảo clip hướng dẫn Etabs Hy vọng tài liệu hữu ích cho người học Etabs Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014 Người biên soạn Hồ Việt Hùng http://www.ketcausoft.com Hồ Việt Hùng Hướng dẫn thực hành Etabs ... cửa sổ bên trái để kích hoạt thực hoạt động cửa sổ bên trái (được Etabs mặc định xem mặt STORY4) http://www.ketcausoft.com Hồ Việt Hùng Hướng dẫn thực hành Etabs - Bước Click chọn chế độ All...
 • 10
 • 192
 • 0

Hướng dẫn thực hành SPSS bản

Hướng dẫn thực hành SPSS cơ bản

Y - Dược

... 25 www.yhocduphong.net Hướng dẫn thực hành SPSS GV: Th.S Phạm Lê Hồng Nhung 26 www.yhocduphong.net Hướng dẫn thực hành SPSS GV: Th.S Phạm Lê Hồng Nhung CÁCH THỨC TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH NHÂN TỐ Từ ... Hướng dẫn thực hành SPSS GV: Th.S Phạm Lê Hồng Nhung www.yhocduphong.net Hướng dẫn thực hành SPSS GV: Th.S Phạm Lê Hồng Nhung TÍNH TRỊ TRUNG ... 12 www.yhocduphong.net Hướng dẫn thực hành SPSS GV: Th.S Phạm Lê Hồng Nhung - Bonferroni: giống quy tắc LSD điều chỉnh mức ý nghĩa tiến hành so sánh bội dựa số lần tiến hành so sánh Đây thủ tục...
 • 44
 • 96
 • 0

5 huong dan thuc hanh etabs co ban

5 huong dan thuc hanh etabs co ban

Tin học

... Hƣớng dẫn thực hành Etabs - LỜI MỞ ĐẦU Tài liệu đƣợc KetcauSoft thực hƣớng tới độc giả ngƣời tiếp cận với Etabs Trên sở đó, bƣớc thực hành đƣợc thể cách tỉ mỉ thông ... thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com Hồ Việt Hùng Hƣớng dẫn thực hành Etabs - Các lƣu ý thực xong thực hành Chƣơng mở đầu:  Sau kết thúc thao tác muốn chuyển sang thao tác khác, ... http://www.ketcausoft.com Hồ Việt Hùng Hƣớng dẫn thực hành Etabs - CHƢƠNG I XÂY DỰNG MÔ HÌNH Chƣơng đề cập đến bƣớc thực hành để xây dựng mô hình kết cấu Đây bƣớc quan trọng để tiến hành thiết kế kết cấu sử dụng...
 • 50
 • 255
 • 0

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 2

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 2

Tự động hóa

... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 11 Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Điện Công Nghiệp II KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: A Các bước thực hiện: Thực xác đònh tham số cài đặt sẵn trước bộ biến tần ghi ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 15 Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Điện Công Nghiệp II KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: A Hướng dẫn sử dụng: Làm quen với PLC CPM1A phần mềm SYSWIN: Bảng 4.1: ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 16 Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Điện Công Nghiệp Bài tập : ( Bài tậpï thực hành lệnh LD OR LD ) Viết lại chương trình dạng mnenomic code: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 22
 • 562
 • 0

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Điện - Điện tử

... viên hướng dẫn cho sinh viên hệ thống hóa kiến thức liên quan đến nội dung thí nghiệm Chuẩn bò sở lý thuyết cho nội dung phần thực hành BÀI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH SYSWIN 3.3 I HƯỚNG DẪN ... PLC) Trang 85 Trang - 14 BÀI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG HÓA LÝ THUYẾT LIÊN QUAN Trang Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Điện Công Nghiệp Giáo viên hướng dẫn cho sinh viên cách sử dụng, ... Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Điện Công Nghiệp MỤC LỤC Bài 1: Hướng dẫn sử dụng thiết bò hệ thống hóa lý thuyết liên quan Bài 2: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Syswin 3.3 Bài...
 • 85
 • 297
 • 0

Hướng dẫn thực hành nhập môn công nghệ phần mềm

Hướng dẫn thực hành nhập môn công nghệ phần mềm

Kỹ thuật lập trình

... table HOCSINH , thực kiểm tra liệu Để thêm học sinh vào table HOCSINH thực câu truy vấn: INSERT INTO HOCSINH VALUES () Hướng dẫn Thực hành môn Nhập môn ... kiện form load: Khi form load (xử lý kiện Form_Load) thực thao tác sau: - Kết nối đến CSDL Access - Đưa danh sách lớp vào Combobox Hướng dẫn Thực hành môn Nhập môn CNPM b Xử lý kiện button Lưu: Sau ... Application với tên project QLHS Thiết kế Form “Nhập thông tin học sinh” hình sau: Hướng dẫn Thực hành môn Nhập môn CNPM Thực cài đặt Để thao tác sở liệu sử dụng ADO.NET ta cần đối tượng sau: - Connection...
 • 6
 • 2,222
 • 37

View và Các Con Trỏ (Hướng dẫn thực hành)

View và Các Con Trỏ (Hướng dẫn thực hành)

Kỹ thuật lập trình

... FIRST lệnh FETCH Thực lệnh sau: FETCH FIRST FROM TitleCursor 174 Thiết kế sở liệu thực hành với SQL Server Kết hiển thị hình 12.6 Hình 12.6: Truy xuất hàng trỏ 12.2.5 Truy xuất hàng Thực lệnh sau: ... xác nhận việc đổi tên View 172 Thiết kế sở liệu thực hành với SQL Server Nhấn nút Yes hộp thoại Nhấn nút OK hộp thoại thông báo việc đổi tên thành công View đổi tên xuất hình 12.4 Hình 12.4: ... Bonap_Orders_VIEW thành Bonap_Orders Các bước thực trình Enterprise Manager sau: Nhấn chuột phải view Bonap_Orders_VIEW sở liệu Northwind Một danh sách chức xuất Chọn chức Rename từ menu Đổi tên view thành...
 • 12
 • 389
 • 3

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Sở Dữ Liệu Phần 2

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Cơ Sở Dữ Liệu Phần 2

Cơ sở dữ liệu

... HÔ THI ̣ HOANG VY ̀ Màn hình cho phép chọn đường dẫn đến File mdf > Nhấn OK Làm tương tự click add chọn đường dẫn đến file ldf > Nhấn OK Sau thực add hai file mdf ldf trở lại hình attach database, ... nối o Để sử dụng CSDL SQL Server, trước tiên cần phải tạo kết nối (connection) đến CSDL o Nếu thực hành nhà: máy tính Server, ta sử dụng kết nối mặc định (kết nối quyền Windows) để vào CSDL Chúng ... quyền quản trị (sa – system administrator) SQL Server cung cấp sẳn để kết nối vào Server o Nếu thực hành trường: máy tính phòng máy Client, phải tạo kết nối đến Server (thường kết nối quyền SQL...
 • 22
 • 883
 • 10

Hướng Dẫn Thực Hành Sở Dữ Liệu Phần 4

Hướng Dẫn Thực Hành Cơ Sở Dữ Liệu Phần 4

Cơ sở dữ liệu

... sau thực tính tóan liệu Điều kiện áp dụng liệu thỏa mãn điều kiện_1 Danh sách thuộc tính_3:sắp xếp liệu theo cột nào, thứ tự tăng (ASC) giảm (DESC) Mặc định liệu theo thứ tự tăng dần Việc xếp thực ... đổi chữ hoa thành chữ thường T HS TÀI LIỆU THỰC HAN L Ƣ Ơ N G VĨ MINH – H CSDL ̀ HÔ THI ̣ - LƢU HANH NỘI BỘ ̀ HOÀNG VY - T IẾT G IA HỒNG  Upper(chuỗi)  đỗi chữ thường thành chữ hoa  ... tất liệu Mặc định không để dùng từ khóa all Sau select dùng biểu thức số học như: +, -, *, /, thực toán tử thuộc tính VD:  Cho biết danh sách tất nhân viên với tất thông tin Tìm kiếm xếp...
 • 13
 • 398
 • 6

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Sở Dữ Liệu Phần 5

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Cơ Sở Dữ Liệu Phần 5

Cơ sở dữ liệu

... HÔ THI ̣ HOANG VY ̀ A Mụ c tiêu Ngoài khả thực yêu cầu truy vấn liệu thông thường (chiếu, chọn, nối,…) đề cập phần trước, câu lệnh SELECT cho phép thực thao tác truy vấn tính toán thống kê liệu ... sinh viên,… Mệnh đề GROUP BY sử dụng câu lệnh SELECT nhằm phân hoạch dòng liệu bảng thành nhóm liệu, nhóm liệu thực tính toán giá trị thống kê tính tổng, tính giá trị trung bình TÀI LIỆU THỰC ... Ca 2: Xuất thông tin chi tiết đơn hàng, số lượng, đơn giá thành tiền đơn hàng Xuất thông tin họ tên khách hàng, tổng số lượng tổng thành tiền khách Cho biết số lượng sách tồn thể loại sách Liệt...
 • 7
 • 413
 • 5

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Sở Dữ Liệu Phần 5,1

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Cơ Sở Dữ Liệu Phần 5,1

Cơ sở dữ liệu

... HÔ THI ̣ HOANG VY ̀ A Mụ c tiêu Ngoài khả thực yêu cầu truy vấn liệu thông thường (chiếu, chọn, nối,…) đề cập phần trước, câu lệnh SELECT cho phép thực thao tác truy vấn tính toán thống kê liệu ... sinh viên,… Mệnh đề GROUP BY sử dụng câu lệnh SELECT nhằm phân hoạch dòng liệu bảng thành nhóm liệu, nhóm liệu thực tính toán giá trị thống kê tính tổng, tính giá trị trung bình TÀI LIỆU THỰC ... Ca 2: Xuất thông tin chi tiết đơn hàng, số lượng, đơn giá thành tiền đơn hàng Xuất thông tin họ tên khách hàng, tổng số lượng tổng thành tiền khách Cho biết số lượng sách tồn thể loại sách Liệt...
 • 7
 • 453
 • 5

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Sở Dữ Liệu Phần 7

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Cơ Sở Dữ Liệu Phần 7

Cơ sở dữ liệu

... WHERE truy vấn không tham chiếu đến thuộc tính quan hệ mệnh đề FROM truy vấn cha Khi thực hiện, câu truy vấn thực trước Ví dụ:  Cho biết nhân viên phòng với nhân viên “Nguyễn Văn A” Quan hệ NHANVIEN ... Mệnh đề WHERE truy vấn tham chiếu thuộc tính quan hệ mệnh đề FROM truy vấn cha Khi thực hiện, câu truy vấn thực nhiều lần, lần tương ứng với truy vấn cha Ví dụ:  Tìm nhân viên thân nhân nào: ... ̉ NHẬ P MÔN SƠ DƢ̃ LIỆ U Script truy vấlồ ng n Giảng viên Lương Vi ̃ Minh Hồ Thi ̣Hoàng Vy Tiết Gia...
 • 8
 • 414
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: những đặc điểm cơ bản của công ty cổ phần habada bắc giang quá trình hình thành phát triển của công ty cổ phần habada bắc giang tổng quan về công ty cổ phần habada bắc giang thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần habada bắc giang những nhân tố thuộc nội bộ doanh nghiệp những nhân tố thuộc môi trƣờng vĩ mô giải pháp sáp xếp điều chỉnh lại các doanh nghiệp thành viên thuộc tổng công ty điện lực việt nam các giải pháp chủ yêu để nâng cao hiệu quả kinh doanh của tổng công tv điện lực việt nam điểm và định hướng phát triển nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của tổng công ty điện lực việt nam trong thời gian tới vấn đề về giá điện tác động của yếu tô vốn và lao động đến kết quả kinh doanh điện của evn mạng lưới truyền tải và phân phối điện phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của tổng công ty điện lực việt nam hiệu quả sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh thực trạng hiệu quả kinh doanh của tổng công ty điện lực việt nam đặc điểm hoạt động kinh doanh của tổng công ty điện lực việt nam tổng quan về tổng công ty điện lực việt nam thực trạng iiiệu quả kinh doanh của tổng công ty điện lực việt nam các bài học kinh nghiệm rút ra đối với việt nam nghiệm nâng cao hiệu qủa kinh doanh điện của một số quốc gia trên thế giới