hóa dầu cho sinh viên

SKKN bước đầu hình thành cho học sinh THCS những kĩ năng giải bài tập hóa học

SKKN bước đầu hình thành cho học sinh THCS những kĩ năng giải bài tập hóa học

Hóa học

... huynh hc sinh cũn nhiu hn ch, khụng cú iu kin quan tõm n vic hc ca em mỡnh - a s b phn hc sinh em nụng dõn, thi gian dnh cho hc khụng nhiu, thi gian ch yu dnh cho ph giỳp gia ỡnh, cũn nhiu hc sinh ... hc sinh ch yu gi hc chớnh khoỏ, nờn thi gian ụn tp, cng c cng nh hng dn cỏc dng bi cho hc sinh khụng cú - Giỏo viờn cha thc s nhit tỡnh ging dy, cha cú s u t nhiu ging dy Kt qu hc ca hc sinh ... trờn chỳng ta thy c t l hc sinh khỏ gii cũn ớt, s hc sinh yu v kộm cũn rt nhiu T thc trng hc sinh nh vy, tụi ó dnh thi gian th nghim phng phỏp riờng ca mỡnh ỏp dng cho nm hc 2010-2011 v nhng...
 • 14
 • 573
 • 5

đề tài Bước đầu hình thành cho học sinh THCS những kỹ năng giải bài tập hóa học

đề tài Bước đầu hình thành cho học sinh THCS những kỹ năng giải bài tập hóa học

Báo cáo khoa học

... sinh nhiều hạn chế, điều kiện quan tâm đến việc học tập em - Đa số phận học sinh em nông dân, thời gian dành cho học tập không nhiều, thời gian chủ yếu dành cho phụ giúp gia đình, nhiều học sinh ... tập học sinh chủ yếu học khoá, nên thời gian ôn tập, củng cố hướng dẫn dạng tập cho học sinh - Giáo viên chưa thực nhiệt tình giảng dạy, chưa có đầu tư nhiều giảng dạy Kết học tập học sinh năm ... Quảng Ngãi Qua kết thấy tỷ lệ học sinh giỏi ít, số học sinh yếu nhiều Từ thực trạng học sinh vậy, dành thời gian để thử nghiệm phương pháp riêng để áp dụng cho năm học 2010-2011 năm B GIẢI QUYẾT...
 • 15
 • 242
 • 0

Phương pháp giải bài tập hóa vô cơ

Phương pháp giải bài tập hóa vô cơ

Trung học cơ sở - phổ thông

... ứng oxi hóa - khử, số mol electron mà chất khử cho số mol electron mà chất oxi hóa nhận n e nhận = n e nh ờng - Sử dụng cho toán có phản ứng oxi hóa - khử, đặc biệt toán có nhiều chất oxi hóa, nhiều ... gam đợc chia làm phần - Phần 1, cho tan hết dung dịch HCl thấy thoát 13,44 lít khí - Phần 2, cho tác dụng với dung dịch NaOH d thu đợc 3,36 lít khí - Phần 3, cho tác dụng với dung dịch CuSO4 ... 160.0,3 = 48 (gam) Đáp án A Bài Cho gam hỗn hợp A gồm Mg Fe tác dụng hết với 200 ml dung dịch CuSO4 đến phản ứng kết thúc, thu đợc 12,4 gam chất rắn B dung dịch D Cho dung dịch D tác dụng với dung...
 • 71
 • 7,596
 • 58

Phương pháp giải bài tập hóa học

Phương pháp giải bài tập hóa học

Trung học cơ sở - phổ thông

... ứng oxi hóa - khử, số mol electron mà chất khử cho số mol electron mà chất oxi hóa nhận n e nhận = n e nh ờng - Sử dụng cho toán có phản ứng oxi hóa - khử, đặc biệt toán có nhiều chất oxi hóa, nhiều ... gam đợc chia làm phần - Phần 1, cho tan hết dung dịch HCl thấy thoát 13,44 lít khí - Phần 2, cho tác dụng với dung dịch NaOH d thu đợc 3,36 lít khí - Phần 3, cho tác dụng với dung dịch CuSO4 ... 160.0,3 = 48 (gam) Đáp án A Bài Cho gam hỗn hợp A gồm Mg Fe tác dụng hết với 200 ml dung dịch CuSO4 đến phản ứng kết thúc, thu đợc 12,4 gam chất rắn B dung dịch D Cho dung dịch D tác dụng với dung...
 • 71
 • 4,794
 • 26

Những yếu tố tạo nên năng lực giải bài tập hóa học của học sinh phổ thông

Những yếu tố tạo nên năng lực giải bài tập hóa học của học sinh phổ thông

Khoa học tự nhiên

... chất lƣợng giải tập hóa học học sinh đến chƣa khắc phục tốt Những yếu tố tạo nên lực giải tập hóa học học sinh? Làm để nâng cao chất lƣợng giải tập hóa học học sinh? Là giáo viên hóa dạy số năm trƣơng ... thạo kiến thức lý thuyết Giải tập hóa học có tác dụng, tƣ cho học sinh hiệu nhât Thực tế cho thấy, chất lƣợng học sinh lĩnh vực hoạt động thấp Vấn đề nhiều giáo viên dạy quan tâm nhƣng chƣa đầu ... học sinh thích học hóa học lại không hứng thú giải tập hóa, nhận tập em cho khó: điều chế, nhận biết Còn nhiều nguyên nhân khác nhƣng yếu tố tạo nên chất lƣợng giải tập hóa học thấp học sinh...
 • 77
 • 895
 • 4

Hướng dẫn học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề khi giải bài tập hoá học

Hướng dẫn học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề khi giải bài tập hoá học

Trung học cơ sở - phổ thông

... giáo viên cần thiết phải trang bị cho học sinh, việc hướng dẫn cho học sinh phát giải tình nảy sinh học tập môn, đặc biệt tập hoá học vấn đề thiếu xu hướng đổi cách kiểm tra đánh giá học sinh ... tập nhà, kiểm tra, thi học kỳ, thi học sinh giỏi…… áp dụng cho đối tượng học sinh, đặc biệt học sinh giỏi, thu kết khả quan - Khi chưa hướng dẫn, tỉ lệ học sinh giải tập ít, giải chậm, nhiều thời ... trí thông minh cho học sinh Muốn phát triển trí thông minh, cần cho em luyện tập, tiếp thu kiến thức, vận dụng kiến thức cách sâu sắc có hệ thống Dạy học nêu vấn đề giúp cho học sinh không nắm...
 • 13
 • 1,051
 • 6

Hướng dẫn học sinh giải bài tập Hoá học theo phương pháp sáng tạo

Hướng dẫn học sinh giải bài tập Hoá học theo phương pháp sáng tạo

Thạc sĩ - Cao học

... cho học sinh Bài tập hoá học có tác dụng mở rộng, nâng cao kiến thức cho học sinh Bài tập hoá học giúp việc vận dụng kiến thức vào thực tế Bài tập hoá học giúp giáo viên rèn luyện nhân cách cho ... có tác dụng làm cho học sinh hiểu sâu sắc khái niệm học, mở rộng, nâng cao kiến thức cho học sinh Học sinh học thuộc lòng định nghĩa, khái niệm không thông qua việc giải tập, học sinh chưa thể ... giúp việc rèn luyện tư sáng tạo cho học sinh Cơ sở thực tiễn: Thực tiễn qua trình dạy học nhận thấy: Nếu không trọng rèn luyện khả tư cho học sinh kiến thức học sinh tiếp thu rộng hời hợt Độ bền...
 • 9
 • 2,582
 • 52

Phân loại - phương pháp giải Bài tập hóa học

Phân loại - phương pháp giải Bài tập hóa học

Hóa học

... chỡ ó phn ng v lng ng sinh Tớnh nng mol ca dd CuCl2 ó dựng Tớnh nng mol ca dd mui chỡ sinh ( Gi thit ton b lng ng sinh u bỏm vo ming chỡ v th tớch dd khụng i ) Bi 8: Cho lỏ km cú lng 25 gam ... 42 Cho 1,92 gam ng v 100ml dung dch cha ng thi KNO 0,16M v H2SO4 0,4M, thy sinh mt cht khớ cú t hi i vi H2 l 15 v thu c dung dch A a Vit phng trỡnh ion thu gn ca phn ng xy v tớnh th tớch khớ sinh ... nhit thng v ng trc Cu dóy in hoỏ) Cho hn hp A phn ng hon ton vi dung dch CuSO4 d, ly Cu thu c cho phn ng hon ton vi dung dch HNO d thu c 1,12 lớt NO nht ( ktc) Nu cho hn hp A trờn phn ng hon ton...
 • 37
 • 2,203
 • 35

phương phap giải bai tập hoa

phương phap giải bai tập hoa

Hóa học

... Hai andehit A HCHO CH 3CHO B CH 3CHO C2H 5CHO C C2H 5CHO C3H 7CHO D C3H 7CHO C4H 9CHO f Biện luận xác định CTPT hợp chất hữu CT chung : CnH2n+2-x-2kXx với X nhóm chức hóa học : -OH, -CHO, -COOH, -NH2… ... Hiđro hóa gam hỗn hợp X gồm anđehit no, đơn chức dãy đồng đẳng 3,16 gam hỗn hợp Y gồm ancol anđehit dư, anđehit A HCHO CH 3CHO B CH 3CHO C2H 5CHO C C2H 5CHO C3H 7CHO D C3H 7CHO C4H 9CHO Bài 9: Cho 9,1 ... CM dung dịch CuSO4 ĐS: 0,5M Bài 2: Oxi hóa hồn tồn 2,2 gam anđehit đơn chức A thu gam axit CTCT A A CH 3CHO B CH3CH2CH 2CHO C CH2=CH -CHO D C2H 5CHO Bài 3: Cho 2,46 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH 3COOH,...
 • 47
 • 515
 • 9

một số vấn đề trong việc sử dụng công thức tính nhanh để giai bài tập hóa học

một số vấn đề trong việc sử dụng công thức tính nhanh để giai bài tập hóa học

Cao đẳng - Đại học

... http://vn.myblog.yahoo.com/vkngoc49cns/ … vi t khác T p chí Hóa h c ng d ng c a H i Hóa h c Vi t Nam Ngoài ra, giúp em h c sinh có c s chu n b t t nh t cho k thi T t nghi p THPT Tuy n sinh H-C s p t i ây, vào u tháng này, ... ch : T ng h p 18 cách gi i cho toán vô c kinh i n Rèn luy n V n tr thành h c sinh gi i Hóa h c rèn luy n k n ng tính tr tr ng ph thông ng ph thông Công th c tính nhanh cho toán vô c kinh i n c ... u tháng này, Công ty c ph n Giáo d c GSA ti p t c khai gi ng Khóa luy n thi H c p t c dành cho em h c sinh l p 12 13 Tham gia vào Khóa h c, em s có c h i: + c ti p c n v i ph Làm ch hoàn toàn...
 • 8
 • 1,447
 • 35

Sáng kiến kinh nghiệm rèn luyện học sinh giải bài tập hóa học.

Sáng kiến kinh nghiệm rèn luyện học sinh giải bài tập hóa học.

Hóa học

... huynh học sinh nhiều hạn chế, điều kiện quan tâm đến việc học tập em - Đa số phận học sinh theo Công giáo, thời gian dành cho học tập không nhiều, nhiều học sinh ham chơi - Việc học tập học sinh chủ ... nh hớng dẫn dạng tập cho học sinh - Giáo viên cha thực nhiệt tình giảng dạy, cha có đầu t nhiều giảng dạy Kết thực trạng Vì nguyên nhân trên, dẫn đến chất lợng học tập học sinh nói chung môn hoá ... 205) Qua kết thấy đợc tỷ lệ học sinh giỏi ít, số học sinh yếu nhiều Từ thực trạng học sinh nh vậy, dành thời gian để thử nghiệm phơng pháp riêng mình, bớc đầu cho kết khả quan B Giải vấn đề Thực...
 • 14
 • 1,312
 • 24

Phương pháp giải bài tập hóa vô cơ hữu cơ

Phương pháp giải bài tập hóa vô cơ hữu cơ

Hóa học

... dB/A > ⇒ A ete d + oxi hóa rượu bậc tạo anđehit : R -CHO  Cu ,t0 → R- CH= O  + oxi hóa rượu bậc tạo xeton : R- CH – R’ [O] R – C – R’ OH O + rượu bậc khơng bị oxi hóa II PHENOL: - Nhóm OH ... rượu no B anken) - d B / A > ⇒ B ete 4) - Oxi hóa rượu bậc tạo andehit axit mạch hở R-CH2OH  [O]→ R-CH=O R-COOH - Oxi hóa rượu bậc tạo xeton: R-CHOH-R'  [O]→ R-CO-R' - Rượu bậc ba khơng phản ... cacboxylic - Nhóm -OH liên kết cacbon mang nối đơi khơng bền, đồng phân hóa tạo thành anđehit xeton CH2=CHOH  → CH3 -CHO CH2=COH-CH3  → CH3-CO-CH3 CHÚ Ý KHI GIẢI TỐN Rượu no a Khi đốt cháy...
 • 13
 • 1,383
 • 16

Phương pháp giải bài tập hóa học nhanh

Phương pháp giải bài tập hóa học nhanh

Hóa học - Dầu khí

... dập tắt đám cháy xăng dầu người ta không dùng nước mà dùng cát hay chăn ướt trùm lên lửa? Nếu học sinh xem phim đám cháy xăng, dầu hay cảnh cứu chữa nhà xảy cố bị cháy bếp dầu dập tắt hình dung ... lượng nhỏ chuyển thành dạng muối ngậm nước) có mầu xanh học sinh tưởng tượng cách làm sau: Lấy xăng cần kiểm tra cho vào ống nghiệm khô, cho tiếp tinh thể muối CuSO4 khan vào lắc lên xem có thay ... + Lần lượt cho khí sục vào dd nước vôi Có chất khí làm nước vôi vẩn đục, tạo kết tủa trắng dd CO2 (Không nên nói Chất thay cho Có chất khí) CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O + Lần lượt cho hai khí...
 • 6
 • 982
 • 22

tóm tắt lí thuyết hóa và hướng dẫn giải bài tập hóa 10 theo từng chương

tóm tắt lí thuyết hóa và hướng dẫn giải bài tập hóa 10 theo từng chương

Hóa học - Dầu khí

... GIẢI Lớp cho biết số nguyên tố chu kì Phân lớp cho biết số obitan số electron tối đa phân lớp Lớp phân lớp khác chỗ: Lớp cho biết số nguyên tố chu kì, phân lớp cho biết số obitan 22 .Cho hai đồng ... liên kết hóa học electron hóa trị Ví dụ: 11Na: 1s2 2s2 2p6 3s1 số electron hóa trị 13Al: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 số electron hóa trị 17Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 số electron hóa trị Vì cấu hình electron ... dễ thu electron để trở thành ion âm 47 - Sự biến đổi hóa trị nguyên tố: Trong chu kì, từ trái sang phải, hóa trị cao với oxi tăng từ IVII, hóa trị với hiđro phi kim giảm dần IVI - Sự biến đổi...
 • 259
 • 10,481
 • 28

Phân loại và PP giải bài tập hoá 8

Phân loại và PP giải bài tập hoá 8

Hóa học

... học giáo viên kết học tập học sinh Từ giúp học sinh nắm vững kiến thức đợc học, đồng thời rèn luyện kỹ năng, kĩ xảo để học sinh thành thạo việc sử dụng kiến thức để làm tập, tạo cho học sinh hứng ... loại Từ giúp học sinh học tập tốt gặp toán hoá học tự học sinh phân loại đa phơng pháp giải thích hợp Trang Kết quả, hiệu thực trạng trên: Việc phân loại tập phơng pháp giải chung cho loại tập hoá ... = 22,64 gam Tìm công thức hóa học : Các loại tập thờng gặp tập tìm công thức hóa học : 3.1 Bài tập tìm nguyên tố : a) Cơ sở lí thuyết : Dựa vào sở lí thuyết ; kiện đề cho để tính khối lợng mol...
 • 78
 • 731
 • 10

Giải chi tiết đề thi đại học A,B 2009 (Ứng dụng phương pháp giải bài tập hóa học)

Giải chi tiết đề thi đại học A,B 2009 (Ứng dụng phương pháp giải bài tập hóa học)

Hóa học

... chung A CnH2n (CHO) 2 (n ≥ 0) B CnH2n+ 1CHO (n ≥0) C CnH2n- 1CHO (n ≥ 2) D CnH2n- 3CHO (n ≥ 2) n Ag = 2.n X ⇒ X có nhóm CHO ; n H2 = 2.n X ⇒ gốc hidro cacbon có nối C=C Câu 39 Xà phòng hóa hồn tồn ... 53,33% 43,24% Cơng thức cấu tạo X Y tương ứng A HO–CH2 CHO HO–CH2–CH2 CHO B HO–CH2–CH2 CHO HO–CH2–CH2–CH2 CHO C HO–CH(CH3) CHO HOOC–CH2 CHO D HCOOCH3 HCOOCH2–CH3 MX = 2.16.100 : 53,33 = 60 ⇒ ... theo tỉ lệ mol : Cơng thức cấu tạo X A HO-CH2-CH2-CH=CH -CHO B HOOC-CH=CH-COOH C HO-CH2-CH=CH -CHO D HO-CH2-CH2-CH2 -CHO số C = : = Câu 49 Cho 100 ml dung dịch KOH 1,5M vào 200 ml dung dịch H 3PO4...
 • 7
 • 904
 • 10

Rèn kỹ năng giải bài tập hóa học cho HS lớp 8 - GV: Trương Thị Luyến

Rèn kỹ năng giải bài tập hóa học cho HS lớp 8 - GV: Trương Thị Luyến

Tư liệu khác

... luyện kỹ giải tập hoá học lớp cho học sinh trờng THCS - Muốn rèn luyện kỹ giải tập hoá học cho học sinh vấn đề chữa cho học sinh tập cụ thể mà cần giúp cho học sinh biết phân tích phân loại dạng ... giáo viên không lên áp đặt cho học sinh giải theo khuôn mẫu cả, mà giúp học sinh độc lập, sáng tạo tìm cách giải khác tuỳ theo tập cụ thể, từ rèn cho học sinh tính độc lập sáng tạo, giúp học sinh ... sở khái niệm chất tan dung môi, học sinh dễ nhầm lẫn Giáo viên nêu tập để học sinh thảo luận , tìm phơng án Sau giáo viên nhận xét, phân tích mở rộng cho học sinh: Rợu etylic tan vô hạn nớc, nói...
 • 25
 • 1,225
 • 12

Phương pháp giải bài tập hóa vô cơ

Phương pháp giải bài tập hóa vô cơ

Hóa học

... học sinh Chúc em học tốt có nhiều may mắn sống Thân tặng em học sinh Chúc em học tốt có nhiều may mắn sống Thân tặng em học sinh Chúc em học tốt có nhiều may mắn sống Thân tặng em học sinh ... học sinh Chúc em học tốt có nhiều may mắn sống Thân tặng em học sinh Chúc em học tốt có nhiều may mắn sống Thân tặng em học sinh Chúc em học tốt có nhiều may mắn sống Thân tặng em học sinh ... học sinh Chúc em học tốt có nhiều may mắn sống Thân tặng em học sinh Chúc em học tốt có nhiều may mắn sống Thân tặng em học sinh Chúc em học tốt có nhiều may mắn sống Thân tặng em học sinh...
 • 57
 • 816
 • 12

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 10 GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 10 GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH

Hóa học - Dầu khí

... tạo cho học sinh trước hết phải: a Hình thành cho học sinh hệ thống kiến thức vững vàng sâu sắc Đó hình thành cho học sinh khái niệm, định luật, tính chất, quy luật…về cấu tạo chất, phản ứng hóa ... 1,28 = 4,36 gam f Phát triển tư sáng tạo cho học sinh thông qua việc hướng dẫn học sinh tự đề, tự giải, tự kiểm tra tránh bẫy giải tập hóa học Việc cho học sinh tự đề, tự giải, tự kiểm tra nhằm ... vấn đề lực thích ứng cho học sinh - Bồi dưỡng lực tư duy, sáng tạo cho học sinh trình liên tục, phức tạp trải qua nhiều giai đoạn, nhiều mức độ khác Thực trạng: Các học sinh học trường THCS...
 • 10
 • 2,097
 • 15

Phương pháp giải bài tập Hóa học VC-HC

Phương pháp giải bài tập Hóa học VC-HC

Hóa học

... Chất oxi hóa - Là chất mà thành phần, phân tử có chứa nguyên tố nhận e - Khi nhận e số oxi hóa giảm - Các chất oxi hóa thường hợp chất kim loại hay phi kim có số oxi hóa (hay mức oxi hóa) cao ... nguyên tố cho (nhường) e - Khi nhường e số oxi hóa tăng - Các kim loại đóng vai trò chất khử Chu Thị Hạnh Trường Đại Học Sư Phạm 21 phản ứng hóa học III.2.3 Quá trình oxi hóa - Là trình (hay cho) ... BÀI TẬP HÓA HỌC SƠ CẤP Phần 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA HỌC Phần 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA HỌC Phần 3: BÀI TẬP TỰ GIẢI §1.I TÓM TẮT LÝ THUYẾT HOÁ HỌC A HÓA HỌC VÔ CƠ I KIM...
 • 91
 • 766
 • 25

Xem thêm