hình học tọa độ trong không gian

Dạy học tọa độ trong không gian bằng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề

Dạy học tọa độ trong không gian bằng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề

Khoa học xã hội

... lầm trong lời giải. 1.3. Thực tiễn dạy học phƣơng pháp tọa độ trong không gian ở trƣờng phổ thông Trong mục này chúng tôi hệ thống lại một số vấn đề còn tồn tại trong dạy học tọa độ trong không ... hóa: ngôn ngữ tọa độ - ngôn ngữ hình học - ngôn ngữ tọa độ để gắn phương pháp tọa độhình học lớp 12 với kiến thức hình học tổng hợp ở lớp 11 còn hạn chế. Nếu làm được như vậy, học sinh mới ... GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC “TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 2.1. Định hƣớng vận dụng phƣơng pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học „ Tọa độ trong không gian ‟ 2.1.1. Giới thiệu...
 • 23
 • 737
 • 2

Hình học giải tích: Phương pháp toạ độ trong không gian

Hình học giải tích: Phương pháp toạ độ trong không gian

Toán học

... Δ2. 11 CHUYÊN ĐỀ 9 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN Các bài toán về tọa độ trong không gian thường có các yêu cầu xác định tọa độ của điểm, vectơ, độ dài đoạn thẳng, tính góc 2 vectơ, ... =−⎪⎩k11k1k3 ⇔ k = 1 Ví dụ9 ( ĐH KHỐI A-2004): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, AC cắt BD tại gốc tọa độ O. Biết A(2; 0; 0), B(0; 1; 0), S(0; 0; ... 13 ( ĐH KHỐI B-2005): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình lăng trụ đứng ABC.A1B1C1 với A(0; -3; 0), B(4; 0; 0), C(0; 3; 0), B1(4; 0; 4). a) Tìm tọa độ các đỉnh A1, C1....
 • 18
 • 33,220
 • 79

Xây dựng và sử dụng website hỗ trợ dạy học phần kiến thức “phương pháp tọa độ trong, không gian” trong chương trình hình học nâng cao lớp 12 trường trung học phổ thông

Xây dựng và sử dụng website hỗ trợ dạy học phần kiến thức “phương pháp tọa độ trong, không gian” trong chương trình hình học nâng cao lớp 12 trường trung học phổ thông

Thạc sĩ - Cao học

... trục tọa độ Đềcác trong mặt phẳng và biết biểu diễn đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ; PPTĐ trong mặt phẳng (Hình học 10); hệ tọa độ Đềcác trong không gian và PPTĐ trong không gian (Hình học ... dạy học phần “Phương pháp tọa độ trong không gian 51 2.3. Tổ chức dạy học chương “Phương pháp tọa độ trong không gian có khai thác website dạy học 61 2.3.1 Các hình thức tổ chức dạy học ... thức “Phương pháp tọa độ trong không gian ở lớp 12 THPT. - Thiết kế website hỗ trợ dạy học phần kiến thức “Phương pháp tọa độ trong không gian trong chương trình hình học nâng cao lớp 12...
 • 108
 • 1,450
 • 1

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG WEBSITE HỖ TRỢ DẠY HỌC PHẦN KIẾN THỨC “PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC NÂNG CAO LỚP 12 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG WEBSITE HỖ TRỢ DẠY HỌC PHẦN KIẾN THỨC “PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC NÂNG CAO LỚP 12 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Quản trị kinh doanh

... dạy học phần “Phương pháp tọa độ trong không gian 51 2.3. Tổ chức dạy học chương “Phương pháp tọa độ trong không gian có khai thác website dạy học 61 2.3.1 Các hình thức tổ chức dạy học ... dạy học phương pháp toạ độ trong không gian 61 2.3.1.1 Hình thức 1: Tích hợp Website dạy học Phương pháp toạ độ trong không gian vào các giờ dạy truyền thống 61 2.3.1.2 Hình thức 2: giúp học ... những kiến thức sau: 1 - Hệ tọa độ Đềcác trong không gian, biểu thức tọa độ của véctơ, của điểm đối với một hệ trục tọa độ, liên hệ giữa tọa độ của véctơ và tọa độ của hai điểm mút, tích có...
 • 108
 • 562
 • 0

Xây dựng và sử dụng website hỗ trợ dạy học phần kiến thức Phương pháp tọa độ trong không gian trong chương trình hình học nâng cao lớp 12 trường THPT

Xây dựng và sử dụng website hỗ trợ dạy học phần kiến thức Phương pháp tọa độ trong không gian trong chương trình hình học nâng cao lớp 12 trường THPT

Thạc sĩ - Cao học

... trục tọa độ Đềcác trong mặt phẳng và biết biểu diễn đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ; PPTĐ trong mặt phẳng (Hình học 10); hệ tọa độ Đềcác trong không gian và PPTĐ trong không gian (Hình học ... dạy học phần “Phương pháp tọa độ trong không gian 51 2.3. Tổ chức dạy học chương “Phương pháp tọa độ trong không gian có khai thác website dạy học 61 2.3.1 Các hình thức tổ chức dạy học ... thức “Phương pháp tọa độ trong không gian ở lớp 12 THPT. - Thiết kế website hỗ trợ dạy học phần kiến thức “Phương pháp tọa độ trong không gian trong chương trình hình học nâng cao lớp 12...
 • 108
 • 523
 • 0

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG WEBSITE HỖ TRỢ DẠY HỌC PHẦN KIẾN THỨC “PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC NÂNG CAO LỚP 12 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG WEBSITE HỖ TRỢ DẠY HỌC PHẦN KIẾN THỨC “PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC NÂNG CAO LỚP 12 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Khoa học xã hội

... thẳng trong mặt phẳng tọa độ; PPTĐ trong mặt phẳng (Hình học 10); hệ tọa độ Đềcác trong không gian vàPPTĐ trong không gian (Hình học 12). Để xác định vị trí của một điểm hoặcmột véctơ trong không ... website dạy học phương pháp toạ độ không gian 502.2.4 Cấu trúc website hỗ trợ dạy học phần “Phương pháp tọa độ trong không gian 512.3. Tổ chức dạy học chương “Phương pháp tọa độ trong không gian ... DẠY HỌC PHẦNKIẾN THỨC “PHƢƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN TRONG CHƢƠNG TRÌNH HÌNH HỌC NÂNG CAO LỚP 12TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG2.1 Tổng quan về dạy học chƣơng Phƣơng pháp tọa độ trong không...
 • 108
 • 576
 • 1

Tài liệu Hình học 12 - Chương III: Phương pháp tọa độ trong không gian pptx

Tài liệu Hình học 12 - Chương III: Phương pháp tọa độ trong không gian pptx

Cao đẳng - Đại học

... PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Hệ tọa độ trong không gian : a) Hệ tọa độ trong không gian: o Hệ gồm ba trục , ,Ox Oy Oz đôi một vuông góc được gọi là hệ trục tọa độ vuông ... trình đường thẳng qua A và vuông góc với ( )P16. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu HH12 – PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN Page 9 of 14 Gv: Lê Minh Giấy THPT Thủ Khoa Nghĩa( ... gốc tọa độ. o( )0, 0C D α= ≠ ⇔ song song với trục Oz.HH12 – PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN Page 2 of 14 Gv: Lê Minh Giấy THPT Thủ Khoa NghĩaHÌNH HỌC 12 CHƯƠNG IIIPHƯƠNG PHÁP TỌA...
 • 14
 • 955
 • 18

Tài liệu Hình học không gian - Chuyên đề 7: Phương pháp tọa độ trong không gian pptx

Tài liệu Hình học không gian - Chuyên đề 7: Phương pháp tọa độ trong không gian pptx

Cao đẳng - Đại học

... Chuyên đề7 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN ℑℑℑℑ 1 TỌA ĐỘ ĐIỂM VÀ VECTƠ A. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN: I. Tọa độ điểm : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz: 1. ( ; ; )M M ... d) Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của D lên đoạn A’C. Bài 4: Trong không gian Oxyz cho điểm A(2;3;4). Gọi M1, M2, M3 lần lượt là hình chiếu của A lên ba trục tọa độ Ox;Oy,Oz ... đường thẳng (∆) cắt trục Oz .Tìm tọa độ giao điểm. d) Mặt phẳng (P) cắt ba trục tọa độ tại ba điểm A,B,C. Tính diện tích tam giác ABC. e) Chứng tỏ rằng gốc tọa độ O không thuộc mặt phẳng (P), từ...
 • 15
 • 1,520
 • 36

Luyện thi đại học phương pháp tọa độ trong không gian

Luyện thi đại học phương pháp tọa độ trong không gian

Trung học cơ sở - phổ thông

... HÌNH HỘP – LĂNG TRỤ ĐỨNG Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 1 CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN Để giải được các bài toán hình không ... toán hình không gian bằng phương pháp tọa độ ta cần phải chọn hệ trục tọa độ thích hợp. Lập tọa độ các đỉnh, điểm liên quan dựa vào hệ trục tọa độ đã chọn và độ dài cạnh của hình. PHƯƠNG PHÁP ... 3a 3a C N M a B Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 5 Bài 1: Cho hình chóp SABC có độ dài các cạnh đề bằng 1, O là trọng tâm của tam giác ABC. I là trung...
 • 9
 • 6,603
 • 298

Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học về phương pháp tọa độ trong không gian – lớp 12 thpt

Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học về phương pháp tọa độ trong không gian – lớp 12 thpt

Thạc sĩ - Cao học

... hình học 12 nâng cao) bao gồm các vấn đề sau: + Hệ tọa độ trong không gian. Tọa độ của vectơ. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ. Tọa độ của điểm. Khoảng cách giữa hai điểm. Phƣơng trình ... pháp tọa độ trong không gian. - Thử nghiệm sƣ phạm: Sử dụng một phần hệ thống câu hỏi đã biên soạn đƣợc trong dạy học một số tiết, trong kiểm tra một chƣơng thuộc nội dung phƣơng pháp tọa độ ... dung “Phƣơng pháp tọa độ trong không gian của lớp 12 thì chƣơng này đƣợc trình bày với thời gian là 17 tiết ( Sách giáo khoa hình học 12) và 20 tiết (Sách giáo khoa hình học 12 nâng cao) bao...
 • 107
 • 2,016
 • 7

Xây dựng Web hỗ trợ dạy học phần kiến thức phương pháp tọa độ trong không gian

Xây dựng Web hỗ trợ dạy học phần kiến thức phương pháp tọa độ trong không gian

Toán học

... trục tọa độ Đềcác trong mặt phẳng và biết biểu diễn đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ; PPTĐ trong mặt phẳng (Hình học 10); hệ tọa độ Đềcác trong không gian và PPTĐ trong không gian (Hình học ... dạy học phần “Phương pháp tọa độ trong không gian 51 2.3. Tổ chức dạy học chương “Phương pháp tọa độ trong không gian có khai thác website dạy học 61 2.3.1 Các hình thức tổ chức dạy học ... thức “Phương pháp tọa độ trong không gian ở lớp 12 THPT. - Thiết kế website hỗ trợ dạy học phần kiến thức “Phương pháp tọa độ trong không gian trong chương trình hình học nâng cao lớp 12...
 • 108
 • 723
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25