giao nhận tại cảng cát lái

Bài phúc trình thực tập Hóa môi trường

Bài phúc trình thực tập Hóa môi trường

Công nghệ - Môi trường

... 2S2O3 0,01N Khi màu vàng dung dịch thật nhạt thêm vào giọt hồ tinh bột Định phân màu hoàn toàn Ghi nhận thể tích dung dịch Na2S2O3 0,01N dùng IV KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Thể tích dung dịch Na2S2O3 0,01N ... cất lần) Thêm giọt Ferroin, sau chuẩn độ dung dịch FAS tới dung dịch chuyển sang màu đỏ nâu Ghi nhận thể tích dung dịch FAS dùng III KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Chuẩn độ lại dung dịch FAS ta thấy: Dung ... ĐỊNH NỒNG ĐỘ KHỐI LƯỢNG CỦA NO2 TRONG KHÔNG KHÍ I ĐẠI CƯƠNG Khí NO2 thường xuất khu vực có mật độ giao thông cao khu đô thị Nguồn gốc ban đầu từ nguồn đánh lửa động đốt Đây thông số quan trọng quan...
 • 20
 • 382
 • 2

BÀI TẬP luật môi trường

BÀI TẬP luật môi trường

Tài liệu khác

... công tác tuyên truyền quy định pháp luật xử lý vi phạm hành vấn đề chưa quan tâm mức Điều dẫn đến nhận thức người dân việc xử lý hành tài nguyên nước nhiều hạn chế GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH...
 • 11
 • 1,477
 • 11

Bài giảng Hóa môi trường: Chương 1 - GV. Ngô Xuân Huy

Bài giảng Hóa môi trường: Chương 1 - GV. Ngô Xuân Huy

Hóa học

... CHẤT Ô NHIỄM Nguồn phát sinh Phát thải Môi trường vận chuyển (đất, nước, không khí) Nguồn tiếp nhận (người, vật, động vật, cối) 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1.1.5 HÌNH THÁI HÓA HỌC  Là dạng khác chất...
 • 25
 • 237
 • 1

Bài giảng Hóa môi trường ( dùng cho sinh viên chuyên hóa đại học Đà Nẵng) Phạm Thị Hà - Lê Thị Mùi potx

Bài giảng Hóa môi trường ( dùng cho sinh viên chuyên hóa đại học Đà Nẵng) Phạm Thị Hà - Lê Thị Mùi potx

Hóa học - Dầu khí

... trưng Mơ tả lời Khơng mùi Mùi nhẹ Mùi nhẹ Có mùi Có mùi rõ Khơng nhận thấy mùi Khó nhận biết, có chun mơn nhận ngửi kỹ Ngửi kỹ thấy Dễ nhận gây cảm giác khó chịu Tác động vào khứu giác, khó chịu ... mẫu), vài giây để nhận biết vị nước định điểm theo quy ước bảng 2.3 Bảng 2.3 Vị nước Cường độ vị (điểm) Đặc trưng Mơ tả lời Khơng vị Khơng nhận thấy vị lưỡi Vị nhẹ Người có chun mơn nhận biết Vị nhẹ ... Khơng vị Khơng nhận thấy vị lưỡi Vị nhẹ Người có chun mơn nhận biết Vị nhẹ Ngửi kỹ để ý nhận thấy Có vị Dễ nhận biết, có cảm giác khó chịu Vị rõ Gây cảm giác khó chịu, lợm giọng Vị mạnh Khơng uống...
 • 41
 • 356
 • 1

Bài giảng hóa môi trường docx

Bài giảng hóa môi trường docx

Hóa học - Dầu khí

... lời Khơng mùi Mùi nhẹ Mùi nhẹ Có mùi Có mùi rõ Mùi mạnh Khơng nhận thấy mùi Khó nhận biết, có chun mơn nhận ngửi kỹ Ngửi kỹ thấy Dễ nhận gây cảm giác khó chịu Tác động vào khứu giác, khó chịu ... mẫu), vài giây để nhận biết vị nước định điểm theo quy ước bảng 2.3 Bảng 2.3 Vị nước Cường độ vị (điểm) Đặc trưng Mơ tả lời Khơng vị Khơng nhận thấy vị lưỡi Vị nhẹ Người có chun mơn nhận biết Vị nhẹ ... Khơng vị Khơng nhận thấy vị lưỡi Vị nhẹ Người có chun mơn nhận biết Vị nhẹ Ngửi kỹ để ý nhận thấy Có vị Dễ nhận biết, có cảm giác khó chịu Vị rõ Gây cảm giác khó chịu, lợm giọng Vị mạnh Khơng uống...
 • 41
 • 822
 • 6

Bài Giảng Hóa Môi Trường - Chương 1 ppt

Bài Giảng Hóa Môi Trường - Chương 1 ppt

Hóa học - Dầu khí

... học địa quyền ảnh hưởng quan trọng đến sống người, phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, đô thị, cảnh quan tính đa dạng sinh học Trái Đất Môi trường sinh vật ( môi trường ... vệ môi trường bao hàm ý nghĩa bảo vệ sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên Cao Bảo vệ môi trường nhận thức người, tự giác, lòng trân trọng người môi trường 1.2.6 Sinh thái Hệ sinh thái Cân sinh ... độ độc lập tương đối, số điều kiện ngoại cảnh định, mà điều kiện ngoại cảnh có ảnh mạnh đến tồn tại, phát triển quần thể sinh vật sống Môi trường sinh vật hệ sinh thái bao gồm sinh vật sản xuất,...
 • 10
 • 280
 • 0

Bài Giảng Hóa Môi Trường - Chương 2 doc

Bài Giảng Hóa Môi Trường - Chương 2 doc

Hóa học - Dầu khí

... động để xảy nhiều trình hóa học, hóa lý, hóa sinh… chất gây ô nhiễm - Sự tương tác với phận tiếp nhận động thực vật, người, công trình xây dựng, đồ vật Tác nhân ô nhiễm: Chất gây ô nhiễm hay gọi ... Tác nhân có nguồn gốc nhân tạo: 16 Nguồn ô nhiễm nhân tạo đa dạng, chủ yếu hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải, đốt nhiên liệu hóa thạch, hoạt động nông nghiệp hoạt động khác người gây nên ... toàn giới Tác nhân gây ô nhiễm ( đơn vị triệu ) Nguồn gây ô nhiễm CO2 Bụi SO2 Hidrocacbon NOx - Giao thông vân tải (ô tô, máy 58,1 12 0,8 15,1 7,3 1,7 8,1 22,2 0,7 8,8 - Sản xuất công nghiệp 8,8...
 • 28
 • 175
 • 1

Bài Giảng Hóa Môi Trường - Chương 3 pot

Bài Giảng Hóa Môi Trường - Chương 3 pot

Hóa học - Dầu khí

... hạn trình tự làm nước bị ô nhiễm Khi để xử lý ô nhiễm cần phải có phương pháp xử lý nhân tạo Việc nhận biết nước bị ô nhiễm vào trạng thái hoá học, vật lý, hoá lý, sinh học nước Ví dụ: bị ô nhiễm ... vật, vi sinh vật xác chết chúng Còn ô nhiễm nhân tạo chủ yếu xả nước thải sinh hoạt, công nghiệp, giao thông vận tải, thuốc trừ sâu diệt cỏ phân bón nông nghiệp Việc thải không hợp lý nguồn nước ... tiêu tốn để đạt pH = 8,3 ứng với độ axit chung nước Nếu mẫu nước có pH lớn 8,3 độ axit không Để nhận điểm tương đương phép chuẩn độ dùng chất thị axit- bazơ mẫu nước có màu bị đục có chuẩn độ...
 • 28
 • 192
 • 1

Đề Cương ôn tập Hóa Môi Trường

Đề Cương ôn tập Hóa Môi Trường

Hóa học

... tơ:    Tại tầng đối lưu: N2 tương đối trơ, tam gia số pư: N2 (VSV) → NH3 ( NH4+ ) → NO2- , NO3N2 + O2 (tia lửa điện) → NO → NO2 → HNO3 NO : sinh oxihoa N2 nhiệt độ cao; đốt nhiên liệu Tại tầng ... ozon:  Ở tầng đối lưu [O3] thấp : O3 + SV → phá hủy SV O3 + NO → NO2 + O2 O3 + H2O → O2 + 2OH  Tại tầng đối lưu: Hơi nước tham gia vào số pư sau: SO2 + O2 + H2O → H2SO4 NO2 + H2O + O2 → HNO3 ... giúp làm khí tự nhiên  Các oxit Ni tơ (NOx) :  NO2 sinh oxihoa NO; đốt nhiên liệu, khử nitrat Tại tầng ĐL: NO2 + H2O → HNO3 + HNO2  Ankan: tầng ĐL: RH + O2 → CO2 + H2O  Anken: Ở tầng ĐL: CnH2n...
 • 14
 • 963
 • 46

Bài giảng hoá môi trường

Bài giảng hoá môi trường

Môi trường

... học địa quyền ảnh hưởng quan trọng đến sống người, phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, đô thị, cảnh quan tính đa dạng sinh học Trái Đất Môi trường sinh vật ( môi trường ... vệ môi trường bao hàm ý nghĩa bảo vệ sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên Cao Bảo vệ môi trường nhận thức người, tự giác, lòng trân trọng người môi trường 1.2.6 Sinh thái Hệ sinh thái Cân sinh ... độ độc lập tương đối, số điều kiện ngoại cảnh định, mà điều kiện ngoại cảnh có ảnh mạnh đến tồn tại, phát triển quần thể sinh vật sống Môi trường sinh vật hệ sinh thái bao gồm sinh vật sản xuất,...
 • 81
 • 259
 • 0

bài giảng hoá môi trường

bài giảng hoá môi trường

Cao đẳng - Đại học

... trưng Mơ tả lời Khơng mùi Mùi nhẹ Mùi nhẹ Có mùi Có mùi rõ Khơng nhận thấy mùi Khó nhận biết, có chun mơn nhận ngửi kỹ Ngửi kỹ thấy Dễ nhận gây cảm giác khó chịu Tác động vào khứu giác, khó chịu ... để nhận biết vị nước định điểm theo quy ước bảng 2.3 Bảng 2.3 Vị nước Cường độ vị (điểm) Mơ tả lời Khơng vị Khơng nhận thấy vị lưỡi Vị nhẹ Người có chun mơn nhận biết Vị nhẹ Ngửi kỹ để ý nhận ... giới (1992) Nguồn gây nhiêm ̃ Tác nhân gây nhiễm ( đơn vị triệu ) CO2 Bụi SO2 Hidrocacbon NOx -Giao thơng vân tải ̣ 58,1 12 0,8 15,1 7,3 -Đốt nhiên liệu 1,7 8,1 22,2 0,7 8,8 -Sản xuất CN 8,8...
 • 398
 • 317
 • 0

Một số kinh nghiệm giải bài tập hóa học trương học cơ sở

Một số kinh nghiệm giải bài tập hóa học trương học cơ sở

Tư liệu khác

... nghiệm ghi nhận tượng rút kết luận nhận biết, phân biệt hoa schaats ? 4/ Viết phương trình hóa học b.III/ Các dạng tập thường gặp : - Nhận biết hóa chất (rắn, lỏng, khí )riêng biệt - Nhận biết ... để nhận biết phản ứng đặc trưng, đơn giản có dấu hiệu rõ ràng Trừ trường hợp đặc biệt, thông thường muốn nhận biết n hóa chất cần phải tiến hành (n-1) thí nghiệm - Tất chất chọn dùng để nhận ... Tùy theo yêu cầu tập mà dạng gặp trường hợp sau : + Nhận biết với thuốc thử tự (tùy chọn ) + Nhận biết với thuốc thử hạn chế (có giới hạn ) + Nhận biết không dùng thuốc thử bên Đối với chất khí...
 • 29
 • 243
 • 0

BÀI GIẢNG HÓA MÔI TRƯỜNG, CHUYÊN HÓA ĐÀ NẴNG

BÀI GIẢNG HÓA MÔI TRƯỜNG, CHUYÊN HÓA ĐÀ NẴNG

Cao đẳng - Đại học

... trưng Mơ tả lời Khơng mùi Mùi nhẹ Mùi nhẹ Có mùi Có mùi rõ Khơng nhận thấy mùi Khó nhận biết, có chun mơn nhận ngửi kỹ Ngửi kỹ thấy Dễ nhận gây cảm giác khó chịu Tác động vào khứu giác, khó chịu ... mẫu), vài giây để nhận biết vị nước định điểm theo quy ước bảng 2.3 Bảng 2.3 Vị nước Cường độ vị (điểm) Đặc trưng Mơ tả lời Khơng vị Khơng nhận thấy vị lưỡi Vị nhẹ Người có chun mơn nhận biết Vị nhẹ ... Khơng vị Khơng nhận thấy vị lưỡi Vị nhẹ Người có chun mơn nhận biết Vị nhẹ Ngửi kỹ để ý nhận thấy Có vị Dễ nhận biết, có cảm giác khó chịu Vị rõ Gây cảm giác khó chịu, lợm giọng Vị mạnh Khơng uống...
 • 41
 • 138
 • 0

bài giảng hóa môi trường đầy đủ

bài giảng hóa môi trường đầy đủ

Hóa học

... bụi Bui đất cát Bụi đại dương Khí Vật liệu phóng xạ Chất thải công nghiệp sinh hoạt ( CO2, N2O, NO, NO2,SO2, HF, CFCs, CH4, NH3, H2S, bụi xi măng, bui tro, bui amiăng… Các phương tiện giao 35 thông( ... Mơi trường xã hội: là tổng thể mối quan hệ  người - người Tạo nên sự thuận lợi hoặc trở ngại cho sự  tồn tại và phát triển của cá nhân, cộng đồng 10 Tất  cả  các  nhân  tố  vật  lý  hố  học,  sinh  học,  ... Những  nước  giàu  tìm  cách  “xuất khẩu”  sang  các  vùng  đất  mà  họ  mua  quyền  sử  dụng  tại các  nước  nghèo 16 CHƯƠNG 2- KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ơ NHIỄM KHƠNG KHÍ 2.1 –Cấu trúc khí quyển 2.2- Chỉ số đánh giá mơi trường khơng khí...
 • 154
 • 173
 • 0

Báo cáo bài tập lớn môi trường và con người độc canh bạch đàn, cọ dầu và đậu nành lợi ích và tác hại

Báo cáo bài tập lớn môi trường và con người độc canh bạch đàn, cọ dầu và đậu nành lợi ích và tác hại

Công nghệ - Môi trường

... Nếu nhìn từ bên ta nhầm lẫn xanh tốt đồn điền trồng Bạch đàn ta chấp nhận trồng bạch đàn thay vai trò rừng tự nhiên nhìn nhận rõ ràng ta thấy loài thực vật hay động vật sống với Bạch đàn Đồn ... làm khô cằn nghèo nàn đất đai sau vài chu kì Do đó, cần phủ xanh đất trống đồi trọc nên trồng hỗn giao với loài bạch đàn cách loài họ Ðậu Keo tràm, Keo tai tượng Keo giậu để bù đắp chất đạm cho...
 • 17
 • 209
 • 0

Bài tập lớn môi trường biển xây dựng

Bài tập lớn môi trường biển xây dựng

Kiến trúc - Xây dựng

... airy Và Sóng Stockes Bậc 10 NETA -2 50 100 150 200 250 300 350 -4 -6 -8 X sóng airy stocke bậc nhận xét X TÍNH VẬN TỐC, GIA TỐC CHUYỂN ĐỘNG CỦA PHẦN TỬ NƯỚC 10.1/ Tính hệ số G(n) d/L 0.2 0.25...
 • 23
 • 196
 • 0

Xây dựng hệ thống bài tập hóa học về kinh tế, xã hội và môi trường ở trường Trung học phổ thông

Xây dựng hệ thống bài tập hóa học về kinh tế, xã hội và môi trường ở trường Trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... thúc đẩy nhận thức người tác hại rác thải công nghiệp ngày tăng lên việc cần thiết phải xử lý chất thải hóa học phủ Thông qua việc kết hợp việc siết chặt luật pháp, mục tiêu nghiên cứu nhận thức ... sang chất khác phác thảo, kiểm nghiệm, mở rộng cần thiết phủ nhận Tiến chuyên ngành khác hóa học thường điều kiện tiên thiếu cho nhận thức môn khoa học khác, đặc biệt lãnh vực sinh học y học, ... restriction of CHemicals)) mức độ tiêu dùng bị đe dọa sử dụng hóa chất cách vô tội vạ Các thách thức chấp nhận với kết hợp tốt nghiên cứu việc phát định hướng nghiên cứu, khảo sát ứng dụng Sự hợp tác nhà...
 • 124
 • 1,918
 • 18

BÀI tập hóa kĩ THUẬT môi TRƯỜNG

BÀI tập hóa kĩ THUẬT môi TRƯỜNG

Hóa học - Dầu khí

... thị.Thành phố thải vào nguồn tiếp nhận ( kênh,rạch,sông,suối) gây nên độ đục Câu 2: Tại mặt tổng quát mối tương quan giữ độ đục chất lơ lửng mẫu nước phân tích? Tại số trường hợp định,chỉ với số ... dễ dàng trình keo tụ với loại muối kim loại dộ màu biểu kiến Câu 3:Giới hạn xác định độ màu gì? Tại cần có tiêu chuẩn để xác định độ màu? Giới hạn xác định độ màu thường sử dụng để so sánh độ ...  Độ cứng carbonat = 55,76  Độ cứng phi carbonat = 55.76 – 55,76 = - CHƯƠNG : CHLORINE Câu 1: Tại xác định hàm lượng dư chất khử trùng đóng vai trò quan trọng thực tiễn xử lí nước cấp? Xác định...
 • 29
 • 4,760
 • 192

Xem thêm

Tìm thêm: pháp luật về cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn tình trạng ly hôn tại thành phố hồ chí minh chức năng nhiệm vụ của viện kiểm sát các chức danh tư pháp của viện kiểm sát vị trí và vai trò của của viện kiểm sát khái quát về viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh và một số vấn đề lý luận về cấp dưỡng kiến nghị đối với cơ quan nhà nước và chính phủ nâng cao chất và lượng nguồn nhân lực trang bị kiến thức marketing cho cán bộ triển khai mô hình kinh doanh bán lẻ mới cấp hệ thống xây dựng bộ phận tổ chăm sóc khách hàng những giải pháp nhằm phát triển hoạt động chăm sóc khách hàng trong kinh doanh tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam cn hưng yên định hướng phát triển và chiến lược về hoạt động chăm sóc khách hàng tại bidv hưng yên trong giai đoạn 2011 2015 giải pháp phát triển hoạt động chăm sóc khách hàng tại ngân hàng tmcp đt amp pt việt nam chi nhánh hưng yên chưa thành lập bộ phận chăm sóc khách hàng tại chi nhánh 2 12 kết quả phỏng vấn khách hàng nội bộ đánh giá chất lượng chăm sóc khách hàng bên trong của bidv hưng yên đánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng bên ngoài tại ngân hàng tmcp đt amp pt việt nam chi nhánh hưng yên đánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng tại ngân hàng tmcp đt amp pt việt nam chi nhánh hưng yên 2 11 danh mục quà tặng khqt 2 9 bản mô tả công việc của cán bộ quản lý khách hàng thân thiết