giao an vat ly 10 co ban tiet 42

Giáo án vật 10 bản

Giáo án vật lý 10 cơ bản

Vật lý

... vị trí chất điểm.- Giải các bài toán với tọa độ ban đầu x0 và vận tốc ban đầu vcó dấu khác nhau.- Làm việc nhóm để vẽ đồ thịtọa độ - thời gian.- Nhận xét dạng đồ thị củachuyển động thẳng ... thời gian.- Phân biệt được hệ tọa độ và hệ quy chiếu.- Phân biệt được thời điểm với thời gian (khoảng thời gian)2. Kỹ năng:- Trình bày được cách xác định vị trí của chất điểm trên đường cong ... thị tọa độ - thời gian của chuyểnđộng thẳng đều:- Đồ thị tọa độ - thời gian: biểu diễn sựphụ thuộc của tọa độ của vật chuyểnđộng vào thời gian.- Đồ thị tọa độ - thời gian của chuyểnđộng...
 • 9
 • 2,737
 • 66

Giáo án Vật 10 (Cơ bản)

Giáo án Vật lý 10 (Cơ bản)

Vật lý

... bài tập 10, 11, 12.- Mời 3 hs làm 3 bài tập 10, 11, 12 (trang 27 -SGK).- Yêu cầu hs ở nhà học kỹ thuyết; làm bàitập 4.3; 4.5; 4.14. Giáo án: đổi mới phơng pháp dạy học ( Lớp 10 Ban ... kiệnnào coi gần đúng là rơi tự do (10 phút)- Quan sát - Thảo luận - Ghi nhận vào vở - Thảo luận - Biểu diễn TN 6.3 - Định hớng học sinh quan sát phơng rơi,chiều rơi (5 phút)- Quan sát ... quychiu chuyn ng bi 6.1 ; 6.2 trang 23+24 SBT + Cng c cụng thc cng vn tc bi 6.5 trang 25 SBT b, Bi tp v nh + Tr li cõu hi 1,2,3 trang 37 + Bi tp 4,5,6,7,8 trang 38Bài 7Sai số của phép đo...
 • 165
 • 2,072
 • 33

giáo án vật 10 bản

giáo án vật lý 10 cơ bản

Vật lý

... Tìm hiểu định luật II Niu-tơn.Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên- Quan sát hình 10. 1, 10. 2, 10. 3 và 10. 4,nhận xét về lực tơng tác giữa hai vật.- Viết biểu thức của định luật.- Nêu ... điểm.Làm việc nhóm xây dựng phơng trình vị trícủa chất điểm.Giải các bài toán với toạ độ ban đầu x0 vàvận tốc ban đầu v0 dấu khác nhau.Nêu và phân tích bài toán xác định vị trícủa một chất ... thời gian.- Phân biệt đợc hệ toạ độ và hệ quy chiếu.- Phân biệt đợc thời điểm với thời gian (khoảng thời gian).Kĩ năng:-Trình bày đợc cách xác định vị trí của chất điểm trên đờng cong và...
 • 76
 • 1,062
 • 5

Tài liệu Giáo án vật 10 bản cả năm đã chỉnh sứa 2010-2011

Tài liệu Giáo án vật lý 10 cơ bản cả năm đã chỉnh sứa 2010-2011

Vật lý

... chọn.Câu 5 trang 58 : CCâu 6 trang 58 : BCâu 7 trang 58 : DCâu 5 trang 58 : CCâu 6 trang 58 : BCâu 7 trang 58 : DCâu 7 trang 65 : CCâu 8 trang 65 : DCâu 10 trang 65 : CCâu 11 trang 65 : ... lựa chọn.Câu 7 trang 27 : DCâu 8 trang 27 : DCâu 9 trang 27 : B Câu 4 trang 37 : DCâu 5 trang 38 : CCâu 6 trang 38 : BCâu 8 trang 34 : CCâu 9 trang 34 : CCâu 10 trang 34 : BHoạt động ... lựa chọn.Câu 5 trang 11 : DCâu 6 trang 11 : CCâu 7 trang 11 : DCâu 6 trang 15 : DCâu 7 trang 15 : DCâu 8 trang 15 : A Câu 9 trang 22 : DCâu 10 trang 22 : CCâu 11 trang 22 : DHoạt động...
 • 112
 • 1,165
 • 24

Giáo án vật 12-Cơ bản

Giáo án vật lý 12-Cơ bản

Vật lý

... = + Vậy cos(2 ) 0t + =22UP RI UIR= = =p = uicos cos coscos1. [ ( )2( )] = ++ - Vì cos không đổi nên cos cos =- Chu kì 22 2T= (2T=) P = UIcosHoạt động ... biểu thức cos?- nhận xét gì về công suất trung bình tiêu thụ trong mạch?cos 1.- Chỉ L: cos = 0- Gồm R nt L: cos2 2RR L=+P = UIcos với cos > 0 cosPIUI=cos222 ... tốc của vật nh giá trị ban đầuC. cứ sau một khoảng thời gian T thì gia tốc của vật nh giá trị ban đầuD. cứ sau một khoảng thời gian T thì biên độ của vật nh giá trị ban đầuCâu 17: Hai dao...
 • 78
 • 2,898
 • 34

giao an vat li 10 co ban

giao an vat li 10 co ban

Sinh học

... smmsFv /10 100 10. 500.2 2===b/ cos 2.2sFAvm==smvmsFmsFv/9,8 100 8,0 .10. 500.2sin1 2cos 22====Bài 2.độ biến thiên độngnăng của ôtôBài 1: một vật khối lợng m =100 kg đang nằm ... bao nhiêu?b/ QuÃng đờng của vật khi đi trong thời gian 10 s?Câu 2. Từ độ cao 80 m vật đợc ném ngang với vận tốc ban đầu là 36 km/h. Thời gian rơi và tầm bay xa củavật?Câu 3.Một vật chuyển động ... nặng rơi nhanh hơn vật nhẹc/ Các vật nặng nhẹ rơi nhanh nh nhau d/ Gia tốc vật nhẹ lớn hơn vật nặngCâu 2. Khi ném ngang từ độ cao h so với mặt đất, với vận tốc ban đầu v0 .Thời gian rơi và...
 • 78
 • 1,383
 • 10

giao an vat ly 10 cb ban chuan

giao an vat ly 10 cb ban chuan

Vật lý

... 2328tvva01=−=∆−=m/s2Lực tác dụng vào vật:F = m.a = 5.2 = 10 NBài tập 10. 16 trang 34 SBT:Một ôtô đang chạy với tốc độ 60 km/h thì người lái xe hãm phanh, xe đi tiếp đượcquãng đường 50 m thì dừng lại. ... một vật CĐđược coi là chất điểm ?.Nêu một vài ví dụ vềmột vật CĐ được coi là chấtđiểm và không được coi làchất điểm.Hoàn thành yêu cầuC1Đường kính quỹ đạocủa TĐ quanh MT là baonhiêu?I. ... xuốngtrước ? Vì sao ?Đưa ra giả thuyết ban đầu: vật nặng rơi nhanh hơnvật nhẹ.Tiến hành TN 2 ở phầnI.1.Có nhận xét gì về kếtquả TN ? Các vật rơi nhanhchậm khác nhau phải donặng nhẹ...
 • 122
 • 1,102
 • 13

Giáo Án Địa 10 bản

Giáo Án Địa Lý 10 Cơ bản

Địa lý

... tinh , khối lợng , thời gianquay xung quanh mặt trời , quayquanh trục ?I. Khái quát về vũ trụ ,hệ mặt trời,trái đất trong hệ mặt trời . 1. Vũ trụ :* Là khoảng không gian vô tạn chứacác Thiên ... thiênthạch . Hđ 4 : cặp , nhóm .Bớc 1: Hs quan sát hình 5.3,5.4 trong 3. Trái đất trong hệ Măt Trời . 10 Giáo án địa lí - 10- CBcung cấp nớc của các con sông đó . HĐ 4 : Nhóm Bớc 1 :Nhóm ... Sinh quyển1 Khái niệm40Giáo án địa lí - 10- CB- ở nửa cầu bắc và nửa cầu nam cácvật thể chuỷen động bị lệch sang phíanào so với hớng chuyển động ban đầu .- Giải thích vì sao sự lệch hớng...
 • 66
 • 1,035
 • 14

Giao an vat ly 12 co ban -Ki2

Giao an vat ly 12 co ban -Ki2

Vật lý

... hai loại: quang phổ liên tục và quang phổ vạch.- Cho HS quan sát quang phổ liên tục → Quang phổ liên tục là quang phổ như thế nào và do những vật nào phátra?- Cho HS xem quang phổ vạch ... của sóng mang chưa bị biến điệu)(Đồ thị E(t) của sóng âm tần)(Đồ thị E(t) của sóng mang đã được biến điệu vềbiên độ)+ Dài: λ = 10 3m, f = 3 .10 5Hz.+ Trung: λ = 10 2m, f = 3 .10 6Hz (3MHz).+ ... 3 (10 ): Tìm hiểu về quang phổ hấp thụHoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung- Minh hoạ thí nghiệm làm xuất hiện quang phổ hấp thụ.- Quang phổ hấp thụ là quang phổ như thế nào?- Quang...
 • 58
 • 907
 • 9

Giáo án vật 12 bản -Ki2

Giáo án vật lý 12 cơ bản -Ki2

Vật lý

... catôt của một tế bào quangđiện giới hạn quang điện là 0,66àm. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điệnlà:A. 2,5 .10 5m/s B. 3,7 .10 5m/s C. 4,6 .10 5m/s D. 5,2 .10 5m/s7.20 Chiếu một ... bào quangđiện. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt là 0 = 0,30àm. Vận tốc ban đầucực đại của electron quang điện làA. 9,85 .10 5m/s B. 8,36 .10 6m/s C. 7,56 .10 5m/s D. 6,54 .10 6m/s7.24 ... tiêu dòng quang điện cần đặt mộthiệu điện thế hÃm Uh = UKA = 0,4V. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện làA. 3,75 .10 5m/s B. 4,15 .10 5m/s C. 3,75 .10 6m/s D. 4,15 .10 6m/s7.27...
 • 58
 • 763
 • 5

Giáo án Vật 12 bản chương 4,5

Giáo án Vật lý 12 cơ bản chương 4,5

Vật lý

... Hs: Giải thích lựa chọn. Ghi nhớ kiến thức Câu 6 trang 107 : C Câu 7 trang 107 : A Câu 4 trang 111: D Câu 5 trang 111: D Câu 6 trang 111: AHoạt động 2 ): Giải các bài tập tự luận.HOẠT ... chọn. Giải thích lựa chọn. Giải thích lựa chọn. Câu 4 trang 137: C Câu 5 trang 137: C Câu 6 trang 142: A Câu 7 trang 142: B Câu 5 trang 146: C Câu 28.1: A Câu 28.2: DHoạt động 2 : Giải ... vết sáng tạo ở đáy bể: TĐ = IH(tanrd – tanrt) = 1,2(0,7547 – 0,7414) = 1,6(cm)Bài 9 trang 133a) Khoảng vân: i = aDλ = 37 10. 2,15,0 .10. 6−− = 0,25 .10 -3(m) = 0,25 (mm)b) Khoảng...
 • 36
 • 891
 • 6

giáo án vật 12 bản phần 3

giáo án vật lý 12 cơ bản phần 3

Tin học

... soạn:……………HIÊN TƯNG QUANG – PHÁT QUANGI. MỤC TIÊU- Trình bày và nêu được ví dụ về ht quang – phát quang.- Phân biệt được huỳnh quang và lân quang.- Nêu được đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang.II. CHUẨN ... phát quang còn kéodài một thời gian sau khi tắt ánhsáng kích thích.2. Huỳnh quang và lân quang- Sự phát quang của các chất lỏngvà khí đặc điểm là ánh sángphát quang bị tắt rất nhanh sau ... quang làgì?- Thời gian kéo dài sự phátquang phụ thuộc?- Y/c HS đọc Sgk và cho biết sựhuỳnh quang là gì?- Sự lân quang là gì?- HS đọc Sgk và thảo luận đểtrả lời.- HS nêu đặc điểm quantrọng...
 • 13
 • 1,075
 • 3

Xem thêm