giao an truong mam non tet trung thu 3 4 tuôi

giao an truong mam non

giao an truong mam non

Mầm non - Mẫu giáo

... 1Lớp hát bài: Đêm trung thu. Hôm nay cô cùng các con trò chuyện về ngày hội trung thu. Xem tranh trò chuyện :- Cô giớ thiệu và gắn tranh Đêm trung thu cho trẻ xem- Thế trong tranh vẽ những gì?(Cô ... ngày tết trung thu - Biết thực hiện các hoạt động trong ngày tết trung thu 4) Phát triển TC- XH :- Giáo dục trẻ biết sự quan tâm của của người lớn, bố mẹ, thầy cô, về ngày tết trung thu của ... HỘI TRUNG THU 1.Mục đích yêu cầu: -Biết được ngày tết trung thu là ngày giành riêng cho các cháu TNNĐ -Biết ngày tết thung thu có trăng tròn chiếu sáng.Biết được các hoạt động của tết trung thu...
 • 39
 • 2,323
 • 7

sang kien kinh nghiem - mot so bien phap giao duc le giao trong truong mam non.doc

sang kien kinh nghiem - mot so bien phap giao duc le giao trong truong mam non.doc

Mầm non - Tiểu học

... 2 2. Giáo dục lễ giáo vào hoạt động vui chơi.3Giáo dục lễ giáo mọi lúc, mọi nơi 4 4. Xây dựng góc lễ giáo, tuyên truyền. 4 5. Xây dựng cảnh quan sư phạm trong lớp học. 56. Phối hợp với các ... "Cây xanh và môi trường sống".Cô giáo có thể đàm thoại: Cây xanh để làm gì? Cây xanh có ích lợi như thế nào?Muốn có nhiều cây xanh chúng ta phải làm gì?Qua lợi ích của cây xanh, cô ... nắp. Đặc biệt là góc thiên nhiên được trang trí và trồng nhiều cây cảnh để tạo cho trẻ một không gian xanh, để mỗi ngày trẻ có thể tự mình chăm sóc cây xanh, giáo dục trẻ biết yêu cái đẹp. Qua...
 • 16
 • 13,053
 • 25

Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

Mầm non - Tiểu học

... mầm non có ít nhất các tiêu chí sau đạt yêu cầu- Tiêu chuẩn 1 gồm các tiêu chí: 1, 2, 3, 4, 6, 7.- Tiêu chuẩn 2 gồm các tiêu chí: 1, 2, 3. - Tiêu chuẩn 3 gồm các tiêu chí: 3, 6.- Tiêu chuẩn 4 ... phòng Quốc hội;- Ban Tuyên giáo TƯ;- UBVHGDTNTNNĐ của QH;- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thu c CP;- Kiểm toán Nhà nước;- Cục KTrVBQPPL (Bộ Tư pháp); - Như Điều 3; - Công báo;- ... phòng Quốc hội; - Ban Tuyên giáo TƯ;- UBVHGDTNTNNĐ của QH; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thu c CP;- Cục KtrVBQPPL (Bộ Tư pháp); - Kiểm toán nhà nước;- Như Điều 3; - Công báo;-...
 • 90
 • 1,039
 • 2

Một số biện pháp chỉ đạo sửa lỗi phát âm lệch chuẩn phụ âm đầu L/N cho cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non

Một số biện pháp chỉ đạo sửa lỗi phát âm lệch chuẩn phụ âm đầu L/N cho cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non

Mầm non - Tiểu học

... non A 100 47 25 28 Chủ yếu lẫn L->N2 Mầm non B 100 35 30 35 Chủ yếu lẫn L->N 3 Mầm non C 100 62 24 14 Chủ yếu lẫn L->N 4 Mầm non D 100 44 34 22 Chủ yếu lẫn L->N5 Mầm non E 100 39 ... lộn L,N1 Mầm non A 25 12 8 5 13 7 5Chủ yếu lẫn L->N2 Mầm non B 37 21 7 9 17 8 12Chủ yếu lẫn L->N 3 Mầm non C 18 7 6 5 6 3 9Chủ yếu lẫn L->N 4 Mầm non D 21 11 6 4 10 6 5Chủ yếu ... 0Phát âm đã chuẩn hơn.2 Mầm non B 37 4 1 3 2 0 1Số GV đọc, nói chuẩn đã tăng lên. 3 Mầm non C 18 1 1 1 0 1 1Giảm rõ rệt tỷ lệ GV phát âm nhầm L->N 4 Mầm non D 21 1 0 1 2 1 0Tỷ lệ phát...
 • 35
 • 2,902
 • 9

TÌM HIẾU NĂNG LỰC TRÍ NHỚ HÌNH ẢNH CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƯỜNG MẦM NON HÒA BÌNH – TP ĐÀ NẴNG

TÌM HIẾU NĂNG LỰC TRÍ NHỚ HÌNH ẢNH CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƯỜNG MẦM NON HÒA BÌNH – TP ĐÀ NẴNG

Báo cáo khoa học

... 2008 171 Trẻ nữ nhớ từ tốt hơn nhớ tranh. Cụ thể: Mức độ khá giỏi: nhớ từ đạt 37 ,5%, nhớ tranh đạt 32 ,5%. Mức độ trung bình và yếu: nhớ từ 12,5%, nhớ tranh 17,5%. 2.2.2. Kết quả đo độ bền của ... trí nhớ tranh và 47 .5% đối với trí nhớ từ (so với lần đo 1 là 80% đối với trí nhớ tranh và 60% đối với trí nhớ từ), ở mức độ trung bình và yếu chiếm khá cao 45 % đối với trí nhớ tranh và 52.5% ... tôi nhận xét một cách khách quan về năng lực trí nhớ của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trƣờng mầm non Hoà Bình: Trẻ nhớ nhanh tranh vẽ vì tranh là đối tƣợng trực quan, sống động, hấp dẫn, gần gũi...
 • 5
 • 1,737
 • 11

Tìm hiểu khả năng phát âm đúng của trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Thụy Vân - Việt Trì

Tìm hiểu khả năng phát âm đúng của trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Thụy Vân - Việt Trì

Khoa học xã hội

... trung bình : 5 cháu = 50%Loại yếu : 03 cháu = 30 %2. Lớp 5- 6 tuổi A2 :Loại tốt : KhôngLoại khá : 01 cháu : 10 %Loại trung bình : 6 cháu = 60%Loại yếu : 03 cháu = 30 % 3. Lớp 5- 6 tuổi A3 ... TB Tốt 3 Ng. Văn Kiên 10/10/1998 Yếu Khá 4 Lê Trọng Kiên 2/8/1998 TB Khá5 Lê T. Phợng 6/6/1998 TB Tốt6 Phạm T. Phơng 5/9/1998 Yếu TB7 Trần Thế Sang 4/ 2/1998 TB Khá8 Ng. Ngọc Vững 3/ 3/1998 ... lớn tiếp thu nhậy bén cách phát âm của những ngời xung quanh, trẻ chuyển giọng rất nhanh. Khi chuyển chỗ ở từ địa phơng này sang địa phơng khác, tác dụng của môi trờng xung quanh rất quan trọng....
 • 39
 • 1,660
 • 4

CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ MẪU GIÁO TRONG TRƯỜNG MẦM NON VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CAN THIỆP

CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ MẪU GIÁO TRONG TRƯỜNG MẦM NON VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CAN THIỆP

Tiến sĩ

... giáo viên MN 3. 3 .3. 2. Hiệu quả can thiệp tới sự thay đổi thực hành của giáo viên mầm non trước và sau can thiệp 36 20 23 86.70 40 60.70 33 33 .3 36.7 13. 3020 40 6080100Tốt Trung bình KémGV ... bệnh 3. 3.2.5. Về kỹ năng thực hành của trẻ 4- <5 tuổi 2 44 54 10000001008 48 44 020 40 6080100120Tốt Trung bình KémTrẻ CT trước can thiệpTrẻ CT sau can thiệpTrẻ ĐC trước can thiệpTrẻ ... 3- 4 tuổi 98,26 1, 74 0 93, 00 6,10 0,90 96,80 3, 20 0 4- 5 tuổi 91,00 7 ,40 1,60 84, 20 14, 20 1,60 75,00 24, 20 0,80 5-6 tuổi 97,50 2,50 0 86,00 11,60 2 ,40 87,20 12,00 0,80 Chung 95,58 3, 88 0,54...
 • 27
 • 8,729
 • 17

Tài liệu TÌM HIẾU NĂNG LỰC TRÍ NHỚ HÌNH ẢNH CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƯỜNG MẦM NON HÒA BÌNH - TP ĐÀ NẴNG ppt

Tài liệu TÌM HIẾU NĂNG LỰC TRÍ NHỚ HÌNH ẢNH CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƯỜNG MẦM NON HÒA BÌNH - TP ĐÀ NẴNG ppt

Kỹ năng tư duy

... 2008 171 Trẻ nữ nhớ từ tốt hơn nhớ tranh. Cụ thể: Mức độ khá giỏi: nhớ từ đạt 37 ,5%, nhớ tranh đạt 32 ,5%. Mức độ trung bình và yếu: nhớ từ 12,5%, nhớ tranh 17,5%. 2.2.2. Kết quả đo độ bền của ... trí nhớ tranh và 47 .5% đối với trí nhớ từ (so với lần đo 1 là 80% đối với trí nhớ tranh và 60% đối với trí nhớ từ), ở mức độ trung bình và yếu chiếm khá cao 45 % đối với trí nhớ tranh và 52.5% ... tôi nhận xét một cách khách quan về năng lực trí nhớ của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trƣờng mầm non Hoà Bình: Trẻ nhớ nhanh tranh vẽ vì tranh là đối tƣợng trực quan, sống động, hấp dẫn, gần gũi...
 • 5
 • 788
 • 2

Sáng kiến: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho giáo viên trường mầm non hiện nay

Sáng kiến: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho giáo viên trường mầm non hiện nay

Báo cáo khoa học

... dựng chuyên đề “Mĩ thu t,âm nhạc và môi trường xung quanh” tại lớp 5A1 và lớp 5A2và 4A1.Sau khi bồi dưỡng cho giáo viên nắm chắc về lý thuyếtcủa các chuyên đề này xong, ban giám hiệu chúng ... II. Cơ sở thực tiễnIII. : IV. Biện pháp thực hiện:1. Biện pháp 12. Biện pháp 2 3. Biện pháp 3 4. Biện pháp 4 5. Biện pháp 5 6. Biện pháp 6IV. Kết quả đạt được:28 http://doduynhat.tk/thời ... dục mầm non mớihiện nay.Môi trường sư phạm xanh – sạch và an toàn. Các cháuđến trường được học theo chương trình đúng độ tuổi, đượcchăm sóc giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non mớicủa...
 • 29
 • 1,256
 • 2

Giáo án toán mầm non 2 ppt

Giáo án toán mầm non 2 ppt

Mầm non - Tiểu học

... Mặt sau và mặt trước. 3. Mặt sau và mặt trước. 4. Khối vuông có thể lật. 4. Khối vuông có thể lật.5. Khối vuông có thể trượt.5. Khối vuông có thể trượt.1 2Khối vuông5 43 ... Mặt trên và mặt đáy.2. Hai mặt hai bên.2. Hai mặt hai bên. 3. Mặt sau và mặt trước. 3. Mặt sau và mặt trước. 4. Khối chữ nhật có thể 4. Khối chữ nhật có thể lật.lật.5. Khối chữ nhật có thể ... chữ nhật5 43 x b crf sxx bb ccrrff ss Khung của khối vuông.Khung của khối vuông.1. Mặt trên và mặt đáy.1. Mặt trên và mặt đáy.2. Hai mặt hai bên.2. Hai mặt hai bên. 3. Mặt sau...
 • 8
 • 958
 • 2

Giáo án toán mầm non 1 pdf

Giáo án toán mầm non 1 pdf

Mầm non - Tiểu học

... bà”Hoạt động 2: Khám phá Hot ng 4: Trũ chiãTrũ chi 1: Ai tr li nhanhãTrũ chi 2: Hóy tỡm ly i ca mỡnhKt thúc tiết học: Chim bay về tổ. Hoạt động 3: Trẻ chia nhóm đồ dùng trong rổ phân ... ĐẾM ĐẾN 6 – NHẬN BIẾT CÁC NHÓM CÓ 6 ĐỐI TƯỢNG, NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 6Lứa tuổi : trẻ 5 tuổiThời gian: 25 phútNgười dạy: HÀ THỊ BÉ DIỄM (lớp ĐHGDMN08A ãCm n cụ ó theo dừi bi ca em. Bài...
 • 10
 • 880
 • 3

skkn một số biện pháp xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của hiệu trưởng trường mầm non điền trung huyện bá thước

skkn một số biện pháp xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của hiệu trưởng trường mầm non điền trung huyện bá thước

Giáo dục học

... bè 4 2 13 3. Trẻ mạnh dạn trong giao tiếp, lễ phép với người lớn 4 3 14 4. Trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường; giữ gìn vệ sinh cá nhân 4 2155. Trẻ quan tâm chăm sóc, bảo vệ cây xanh, ... chơi phù hợp với lứa tuổi mầm non 4 4 3 3. Sân chơi, vườn trường được quy hoạch hợp lý, có cây bóng mát, cây cảnh, đảm bảo xanh sạch đẹp, gần gũi với trẻ 4 4 4 4. Có đầy đủ nhà vệ sinh cho cô ... bạn bè 4 3 13 3. Trẻ mạnh dạn trong giao tiếp, lễ phép với người lớn 4 416 “Một số biện pháp xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của Hiệu trưởng trường Mầm non Điền Trung, huyện...
 • 21
 • 10,251
 • 41

Khảo sát tình trạng ô nhiễm salmonella, escherichia coli, campylobacter trong thực phẩm nguyên liệu tại bếp ăn trường mầm non hà nội

Khảo sát tình trạng ô nhiễm salmonella, escherichia coli, campylobacter trong thực phẩm nguyên liệu tại bếp ăn trường mầm non hà nội

Y khoa - Dược

... phục vụ tại 2000 2001 2002 20 03 Bếp ăn tập thể 14 ,3 13, 3 41 ,5 55 ,3 Tiệc, cỗ 54 ,3 66,7 43 , 9 26 ,3 Cantin Tr−êng häc 14 ,3 6,7 4, 9 7,9 Thức ăn đờng phố 17,1 13, 3 9,7 10,5 2 Kết quả kiểm nghiệm ... bò 30 0 0 Thịt lợn 30 1 3, 3 Thịt gà 40 2 5,0 Tỷ lệ chung 100 3 3,0 E. coli Thịt bò 30 6 20,0 Thịt lợn 30 10 33 ,3 Thịt gà 40 20 50,0 Tû lÖ chung 100 36 36 ,0 C. jejuni Thịt bò 30 ... 2000-20 03 Năm Số vụ ngộ độc Số ngời mắc Số ng−êi chÕt 2000 2 13 4 233 59 2001 245 3 901 63 2002 218 4 9 84 71 20 03 238 6 42 8 37 Nguyên nhân ngộ độc Năm Nguyên nhân 2000 2001 2002 20 03 Vi...
 • 20
 • 622
 • 1

Xem thêm