giao an ngu van 8 tap 2 tiet 114

Giáo án Ngữ văn 8 tập 2

Giáo án Ngữ văn 8 tập 2

Ngữ văn

... độ làm HS - Hớng dẫn HS chuẩn bị 22 , tiết học Chiếu dời đô Bài 22 Tiết 1, 2: Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) Câu phủ định Chơng trình địa phơng (phần Tập làm văn) (2 tiết) (1 tiết) (1 tiết) chiếu ... nhẹ nhiều gian khổ vất vả mà Bác phải trải qua Nhng đến câu thơ thứ t, với từ "sang", tất gian khổ vất vả dờng nh bị xoá Bài thơ nh định nghĩa đời sang trọng ngời cách mạng Đó sống gian khổ nhng ... tinh thần nhân dân ta Câu 2: Sắp xếp lại thứ tự giới thiệu danh thắng + Từ xa đến gần : theo thời gian + Từ vào : đờng phố, xanh ven hồ, nớc, rùa, đền, tháp (không gian, thiên nhiên ) Câu : Chọn...
 • 139
 • 3,596
 • 17

Giáo án ngữ văn 8 tập 2

Giáo án ngữ văn 8 tập 2

Ngữ văn

... trình bày - Trần Quốc Tuấn ( 123 1 1300 ) - Là ngời có phẩm chất cao đẹp Có tài văn võ song toàn - Là ngời có công lao lớn kháng chiến chống Mông Nguyên ( 1 28 5 , 1 28 8 ) - Nhân dân tôn thờ ông đức ... tháng 2/ 1941 Nguyễn Quốc bí mật nớc lãnh đạo cách mạng Việt Nam Ngời sống hang Pác Bó với đời sống sinh hoạt đầy gian khổ rừng núi hoang vu tơi đẹp II Đọc lu ý từ khó, thể thơ Đọc Từ khó: 1 ,2 Thể ... gần => Cái sang ngời vật chất Cái sang tinh thần, sang t làm chủ, t ung dung niềm lạc quan cách mạng sáng chói HĐ II Tổng kết Bài thơ tức cảnh Pác Bó cho ta hiểu * ND: Cuộc sống gian khổ khó khăn...
 • 105
 • 2,340
 • 6

Bài soạn giáo án ngữ văn 8 tập 2

Bài soạn giáo án ngữ văn 8 tập 2

Ngữ văn

... 1.§äc vµ t×m hiĨu chó thÝch -2 c©u ®©ï: chËm , trang träng 3/4 -4 c©u tiÕp: nhanh h¬n:5 /2; 4 /2 -2 c©u tiÕp :2/ 1/1/1 /2/ 4 -8 c©u tiÕp: 4/3; 3/4; 2/ 2 -> Giäng hµo s¶ng 2- ThĨ lo¹i - C¸o: Dïng ®Ĩ tr×nh ... b¸t ( 189 5 – 1 983 ) Nhí rõng ThÕ L÷ Th¬ míi ( Bµi 18) ( 1907 – ch÷ 1 989 ) ¤ng ®å Quª h¬ng 10 ThÊt ng«n b¸t có ®êng lt Phan Ch©u Trinh ( 187 2 – 1 926 ) Mn lµm T¶n §µ th»ng ci ( 188 9 – 1939) Phan Béi ... bÐ b¸n An ecxen - Trun cỉ diªm ( 180 5 - tÝch 187 5) - TiÕng an TK19 - an M¹ch M¹ch Ch©u ¢u - §¸nh - TiĨu thut víi cèi xay - Xecvan-tet - T©y Ban Nha giã ( trÝch: TK16-17 T©y §«n kih«tª) Ban Nha...
 • 34
 • 1,891
 • 5

giáo án ngữ văn 8 ( tập 1,2)

giáo án ngữ văn 8 ( tập 1,2)

Ngữ văn

... 19 18 _ 1 9 82 ) , tên thật Nguyễn nguyên Hồng, sống chủ yếu Hải Phòng _ Trích “ Những NÔI DUNG GHI BẢNG I / TÁC GIẢ-TÁC PHẨM: 1/ Tác giả: Nguyên Hồng ( 19 18 – 1 9 82 ), tên thật Nguyễn Nguyên Hồng 2/ ... không gian ? GV: Em có nhận xét _ Nhà nghèo nghệ thuật hoàn cảnh _ Truyện đặt em bé ? đêm giao thừa GV Thời gian em bán diêm ? _ Thời gian: Đêm giao thừa GV: Không gian em bé bán _ Không gian : ... GIÓ Xéc – van - tex A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1/ Kiến thức : Giúp học sinh thấy rõ nghệ thuật xéc van –téx xây dựng nhân vật bất hủ Đôn – ki – hô – tê Xan – chô pan- xa tương phàn mặt 2/ kỷ : Rèn...
 • 113
 • 842
 • 11

Giáo án Ngữ văn 8 tập I

Giáo án Ngữ văn 8 tập I

Ngữ văn

... dần b Theo TTKG: Ba Vì, xung quanh Ba Vì 22 Giáo án ngữ văn - Tập Nguyễn lơng hùng Nhóm làm c Theo logic khách quan: tầm quan BT2 trọng chúng luạn điểm cần CM BT2 + Luận đề: Tình yêu thơng mẹ ... trả lời Tác giả: - Nguyễn Nguyên Hồng 19 18 1 9 82 - Nam Định - Cảm thông - viết ngời khổ - Nhà văn phụ nữ trẻ em - Tác phẩm chính: SGK Tác phẩm 13 phẩm Giáo án ngữ văn - Tập Nguyễn lơng hùng - ... trí văn - Nằm chơng 18 - Chị Dậu bán Tí ổ chó cho nhà Nghị Quế để lấy tiền nộp su Anh Dậu không đợc trả Khi anh bất tỉnh chúng sợ anh chết mang trả Chị Dậu hàng xóm cứu chữa - Anh vừa tỉnh lại -...
 • 104
 • 4,169
 • 8

Giáo án ngữ văn 7 tập 2

Giáo án ngữ văn 7 tập 2

Ngữ văn

... Mối quan hệ luận điểm, luận chứng chặt chẽ phù hợp hàm chứa TN suy luận, từ khứ đến 24 25 Hoạt động 2: II Các phơng pháp lập luận Hãy rõ phơng pháp lập luận theo * Hàng ngang: hàng ngang 1 ,2, 3,4 ... quan hệtơng phản : nhiều ngời.ít - Thân đoạn 2: Dùng câu chuyện Vanhxi vẽ tranh để làm dẫn chứng minh hoạ cho luận điểm phần mở rút luận điểm phần kết luận - Kết bài: Đoạn lập luận theo quan ... đời hiểu văn - Làm tập số trang 63 sách để học tốt văn + rút kinh nghiệm dạy - học sinh sôi , hiểu - nhiên học sinh yếu tiếp thu khó Tuần 23 - 22 Ngày 7 .2. 04 Tiết 89 : Thêm trạng ngữ cho câu Mục...
 • 87
 • 3,564
 • 49

Giáo án Ngữ văn 8 tập 1

Giáo án Ngữ văn 8 tập 1

Ngữ văn

... nghĩa hẹp) - Viết đoạn văn có sử dụng danh từ (trong có danh từ mang nghĩa rộng danh từ mang nghĩa hẹp) động từ (trong có động từ mang nghĩa rộng động từ mang nghĩa hẹp) - Chuẩn bị tiết sau : Tính ... hỏi HS xem biết truyện nhà văn An ecxen (hoặc phim) GV nêu vài ý tác giả HS tự ghi vào I Tìm hiểu chung : Tác giả : (Hanx Cri-xti -an An-đéc xen 180 5- 187 5) nhà văn an Mạch, viết nhiều truyện cho ... vỡ bờ" "Anh Dậu vừa đợc tha về, ngời ốm yếu, vừa bng bát cháo lên miệng cai lệ ngời nhà lý trởng ập đến đòi bắt trói anh thiếu suất su em trai chết Lo cho chồng, chị Dậu van xin nhng van xin chúng...
 • 128
 • 3,709
 • 12

Giáo án ngữ văn 9 tập 2

Giáo án ngữ văn 9 tập 2

Ngữ văn

... 1: (Đầu đoạn 2: Trớc tiên, nhân vật GV bổ sung cho hoàn chỉnh anh niên ) 48 Câu 2: (Đầu đoạn 3: Nhng anh niên ) c Về cách lập luận: Vừa phân tích, giải thích, vừa chứng minh vẻ đẹp anh niên Luận ... xét, GV bổ sung vấn đề t tởng b Nghị luận vấn đề thời gian luận điểm là: - Thời gian sống - Thời gian thắng lợi - Thời gian tiền - Thời gian tri thức GV cho HS hệ thống lại yêu cầu học b Phép lập ... điệu xanh + cử động + vần thơ b Phân tích nguyên nhân khách quan - GV cho HS trao đổi đoạn văn GV tổng kết ý kiến, nêu đáp án thành đạt: gặp thời, hoàn cảnh, chung điều kiện, tài Tổng hợp nguyên...
 • 161
 • 4,785
 • 24

Giáo án Ngữ văn 6 tập 2

Giáo án Ngữ văn 6 tập 2

Ngữ văn

... vần ang /an: lang thang – tuyết tan; cao sang – hàn, rõ ràng – cờ tàn, nghênh ngang – lây lan, bàng hoàng – mưa tan, sang ngang – mưu toan, trường giang – quan san, chàng ràng – vô can, tan hoang ... nhớ trang 28 – Chuẩn bò mới: BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI + Đọc soạn – Trang 18 – Giáo án Ngữ văn GV: Huỳnh Văn Tấn Tuần 21 Ngày soạn: 28 / 01 /20 08 Tiết 81 + 82 : BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI - Tạ Duy Anh - ... tập 1, 2, / 35 – Chuẩn bò mới: LUYỆN NÓI – Trang 22 – Giáo án Ngữ văn GV: Huỳnh Văn Tấn Tuần 21 Ngày soạn: 28 / 01 /20 08 LUYỆN NÓI VỀ QUAN SÁT, TƯỞNG TƯNG & NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ Tiết 83 +84 : I...
 • 108
 • 3,692
 • 20

Giáo án Ngữ văn 10 - Tập 2, chương trình chuẩn

Giáo án Ngữ văn 10 - Tập 2, chương trình chuẩn

Ngữ văn

... Học sinh đọc SGK - Nét Nguyễn Du? I- Giới thiệu tác gia Nguyễn Du: - Cuộc đời: - Tên chữ Tố Như, hiệu Thanh Hiên; - Sinh ngày 23 /11/1765 18/ 9/ 1 82 0 - Quê: 38 + Gốc làng Canh Hoạch - Sơn Nam; + ... văn học 2- Cuộc đời người Nguyễn Trãi: a- Trước khởi nghĩa Lam Sơn (1 380 -14 18) : - Nguyễn Trãi mẹ tuổi, ông ngoaị 10 tuổi - Nguyễn Trãi đỗ Thái học sinh năm 1400 (20 tuổi) Và cha làm quan cho nhà ... sung túc hào hoa Thăng Long nhà anh trai Nguyễn Khản Năm 1 783 Nguyễn Du thi hương đậu Tam trường nhận chức quan võ nhỏ Thái Nguyên + Mười năm gió bụi lang thang quê vợ, quê hương nghèo túng + Từng...
 • 53
 • 3,259
 • 49

GIAO AN NGU VAN 10 TAP 2

GIAO AN NGU VAN 10 TAP 2

Ngữ văn

... địa danh mang tính ớc lệ miêu tả: Nguyên Tơng sông Nguyên, sông Tơng, mộ vua Hạ Vũ, chín sông (Cửu Giang) đổ vào Động Đình, tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, Ngũ hồ, Tam Ngô, Bách Việt Những địa danh in ... Nghìn thu có anh hùng lu danh Và Sông rửa lần giáp binh Lời bô lão (chủ) khẳng định chân lí lịch sử bất nghĩa tiêu vong, anh hùng lu danh thiên cổ, khách lại thể quan niệm: Giặc tan muôn thuở ... đời ? Cuộc đời Nguyễn Trãi có a Ngu n gốc: Cha vốn học trò nghèo kiện quan trọng nào? Phân tích (Nguyễn Phi Khanh) Mẹ Trần Thị Thái kiện thể ngời tâm dòng dõi quí tộc (con gái quan T đồ Trần vóc...
 • 178
 • 3,459
 • 62

Giáo án ngữ văn 12- tập 2 ( cơ bản)

Giáo án ngữ văn 12- tập 2 ( cơ bản)

Ngữ văn

... Hoạt động 2: Tổ chức đọc- Tác giả + Tên khai sinh Nguyễn Trung Thành (Nguyên Ngọc) Nguyễn Ngọc Báu Ông sinh năm 19 32, quê Thăng Bình, Quảng Nam + Nguyễn Trung Thành bút danh đợc nhà văn Nguyên Ngọc ... tập 2: Phân tích mối quan Bài tập 2: hệ đặc điểm vị xã Đoạn trích gồm nhân vật giao tiếp: hội, nghề nghiệp, giới tính, - Viên đội sếp Tây - Đám đông văn hóa, nhân vật - Quan Toàn quyền Pháp giao ... giới thiệu nét đời Nguyễn Thi, sáng tác, đặc điểm phong cách, đặc biệt giới nhân vật nhà văn Nội dung cần đạt I Tìm hiểu chung Tác giả + Nguyễn Thi (19 28 - 19 68) tên khai sinh Nguyễn Hoàng Ca, quê...
 • 137
 • 3,669
 • 58

Giáo án ngữ văn 8 Tập 1 (3 cột)

Giáo án ngữ văn 8 Tập 1 (3 cột)

Ngữ văn

... phát biểu cảm nhĩ truyện, nhân vật - Chuẩn bị bài: Cô bé bán diêm - Tiết 21 +22 ***** Ngày dạy: 22 tháng năm 20 08 Tiết 15 Từ tợng hình, từ tợng A mục tiêu cần đạt Giúp học sinh: - Hiểu ... ************************************************************************************************************************************************ Giáo viên soạn: Nguyễn Đức Tài - Tr ờng trung học sở Minh Tân 22 Giáo án ngữ văn lớp - năm học 20 08 - 20 09 ****************************************************************************************************************************************** ... ************************************************************************************************************************************************ Giáo viên soạn: Nguyễn Đức Tài - Tr ờng trung học sở Minh Tân 28 Giáo án ngữ văn lớp - năm học 20 08 - 20 09 ******************************************************************************************************************************************...
 • 155
 • 1,511
 • 23

Giáo án Ngữ văn 8 HKII ( 2 cột )

Giáo án Ngữ văn 8 HKII ( 2 cột )

Ngữ văn

... nhịp tiếng Tiếng cuối câu 1 -2- 4 1 -2- 4-6 -8 gieo vần nh mối quan hệ trắc II Nhận diện luật thơ câu thơ kề thơ sau: a/ Chiều: (Cho học sinh chép lên bảng, ghi luật - Nhịp 2/ 2/3 trắc nhận xét, rút kết ... giả: (1 920 - 20 02) tên thật Nguyễn Kim Thành, quê Phù Lai - Quảng Thọ - Quảng Điền - Thừa Thên Huế 2/ Tác phẩm: Tác giả bị bắt giam nhà lao Thừa Phủ tháng 4/ 1939 In tập Từ ấy, phần 2: Xiềng ... nhớ (sgk /26 ) ? Em có nhận xét lời văn II Luyện tập văn Bài tập 2/ 26 - Ngày đợc vấn đề Yêu cầu ? Đọc văn (sgk/ 26 ) phơng pháp đọc thực tiễn cấp thiết buộc phải tìm cách đọc nhanh nhanh Trờng...
 • 162
 • 1,787
 • 12

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 HKI( 2 cột )

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 HKI( 2 cột )

Ngữ văn

... học sinh đọc thích * SGK tr8 1-Tác giả ?Qua phần thích * em tóm tắt -Thanh Tịnh(1911-1 988 ) SGK tr8 nhà văn Thanh Tịnh 2- Tác phẩm ?Văn Tôi học Thanh Tịnh -Truyện ngắn mang đậm tính tự truyện 10' ... 13; 14) - Xem trớc : Xây dựng đoạn văn văn Trờng THCS Trung Giang 28 Giáo án Ngữ văn Tiết Ngày soạn: 12/ 9 /20 06 Ngày dạy: 20 /9 /20 06 Văn : tức nớc vỡ bờ (Trích tiểu thuyết Tắt đèn) - Ngô Tất Tố- ... trởng cách - Ban đầu chị cố van xin tha thiết Trờng THCS Trung Giang 31 Giáo án Ngữ văn 8' chúng ngời nhà nớc chồng chị kẻ đinh có tội Ngời nông dân thấp cổ bé họng lễ phép nhẫn nhục van xin - Khi...
 • 190
 • 874
 • 4

Giáo án Ngữ văn 82

Giáo án Ngữ văn 8 kì 2

Ngữ văn

... Trờng hợp thứ 2, ngời mẹ bảo với Củng cố dặn dò : (2 phút ) -Hoàn chỉnh tập -Soạn :Thuyết minh danh lam thắng cảnh 23 Năm học: 20 08- 20 09 Giáo án: Ngữ Văn8 Tiết 83 : thuyết minh danh lam thắng ... (e) kết thúc dấu chấm than, dấu chấm hỏi *Những chức khác: -Cầu khiến -Khẳng định 16 Giáo án: Ngữ Văn8 Năm học: 20 08- 20 09 -Gọi HS đọc ghi nhớ SGK tr 22 Hoạt động 2: ( 23 phút) Hớng dẫn HS -HS ... trình bày rõ: -Nguyên vật liệu -Cách làm Yêu cầu thành phẩm -Trình bày theo thứ tự định cho kết mong muốn *Ghi nhớ : SGK tr 26 18 Giáo án: Ngữ Văn8 Năm học: 20 08- 20 09 Hoạt động 2: ( 20 -HS đọc phút)...
 • 124
 • 1,105
 • 8

Giáo án ngữ văn 8 tập 1

Giáo án ngữ văn 8 tập 1

Ngữ văn

... ( 184 5) - GV bổ sung thêm - Bầy chim thiên nga ( 183 8) ( 1 82 7 ông đỗ tú tài vào đại - Nàng tiên cá học- 1 82 8 ) - Bộ quần áo Hoàng đế 183 5- 183 7 ( 183 0- 183 5 ông in số - Nàng công chúa hạt đậu truyện ... bày- GV nhận xét Hoạt động 2: Dạy mới: + GV giới thiệu đất nớc an I- Giới thiệu tác giả, tác phẩm: Mạch nhà văn An ecxen? 1) Tác giả: - An ecxen ( 180 5- 187 5) nhà văn an Mạch 45 tiếng với loại ... nghiệp sáng tác Nguyên Hồng? 1) Tác giả: Nguyên Hồng (19 18- 1 9 82 )- quê Nam Định - HS trình bày - Ông nhà văn ngời nghèo - Giáo viên chốt điểm khổ bất hạnh (GV giới thiệu thêm số tác - Nguyên Hồng...
 • 142
 • 1,275
 • 5

Giáo án ngữ văn 7 Tập 2

Giáo án ngữ văn 7 Tập 2

Ngữ văn

... đoạn văn chứng minh vừa luyện tập Giáo án Ngữ văn 22 Năm học -20 07 -20 08- Nguyễn Thị Bắc T.H.C.S Tô Hiệu Chuẩn bị Ôn tập văn nghị luận tuần 26 :24 + 25 Tiết 101- Tập làm văn: Soạn: Dạy: ôn tập văn ... nghiệm lên máy chiếu: 2. 2 Trong câu sau, câu câu chủ động? A Nhà vua truyền cho cậu bé B Lan đợc mẹ tặng cặp sách nhân ngày khai trờng Giáo án Ngữ văn 18 Năm học -20 07 -20 08- Nguyễn Thị Bắc T.H.C.S ... Thanh (1909-1 9 82 ) tên thật Nguyễn Đức Nguyên - nhà văn, nhà phê bình văn học Hoài Thanh ? lớn nớc ta H: Nêu xuất xứ văn bản? Giáo án Ngữ văn Văn bản: Trích "Văn chơng h/đ" - 1936 14 Năm học -20 07 -20 08- ...
 • 85
 • 1,911
 • 6

GIáo án ngữ văn 10 -tập 2

GIáo án ngữ văn 10 -tập 2

Ngữ văn

... Học sinh đọc SGK - Nét Nguyễn Du? I- Giới thiệu tác gia Nguyễn Du: - Cuộc đời: - Tên chữ Tố Như, hiệu Thanh Hiên; - Sinh ngày 23 /11/1765 18/ 9/ 1 82 0 - Quê: 38 + Gốc làng Canh Hoạch - Sơn Nam; + ... văn học 2- Cuộc đời người Nguyễn Trãi: a- Trước khởi nghĩa Lam Sơn (1 380 -14 18) : - Nguyễn Trãi mẹ tuổi, ông ngoaị 10 tuổi - Nguyễn Trãi đỗ Thái học sinh năm 1400 (20 tuổi) Và cha làm quan cho nhà ... sung túc hào hoa Thăng Long nhà anh trai Nguyễn Khản Năm 1 783 Nguyễn Du thi hương đậu Tam trường nhận chức quan võ nhỏ Thái Nguyên + Mười năm gió bụi lang thang quê vợ, quê hương nghèo túng + Từng...
 • 53
 • 1,266
 • 6

Giáo án Ngữ Văn 8 (rất chi tiết)

Giáo án Ngữ Văn 8 (rất chi tiết)

Ngữ văn

... Ngày soạn 27 / 08/ 20 08 Tiết GA : Chi tiết Tiếng Việt Trờng từ vựng Trờng THCSb hải minh - 28 - Giáo án Ngữ văn n_thanhluong@yahoo.com.vn A/ Mục tiêu cần đạt: Giúp ... mẹ đáng thơng * Ghi nhớ: Sgk trang 21 V/ Luyện tập Bài 1: Đọc câu hỏi 5* sgk trang 20 ? Nêu yêu cầu đề? Yêu cầu: Trờng THCSb hải minh - 27 - Giáo án Ngữ văn n_thanhluong@yahoo.com.vn - Đề yêu ... Qua việc chuẩn bị nhà, giới thiệu vài nét tác giả, tác phẩm: * Tác giả - Nguyên Hồng (19 18 - 1 9 82 ), tên khai sinh Nguyễn Nguyên Hồng, quê Thành phố Nam Định - Trớc cách mạng, ông sống chủ yếu Thành...
 • 439
 • 1,078
 • 11

Xem thêm