giao an dien tu khai niem so luoc ve phan loai thuc vat sinh 6 powerpoint

Gián án Bài 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT

Gián án Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT

Sinh học

... dng, cu to 3 Cỏc ngnh thc vt Mi ngnh thc vt cú nhiu c im chung nhng phõn loi ch da vo nhng c im quan trng nht phõn bit cỏc ngnh 3 Cỏc ngnh thc vt Gii thc vt Cỏc ngnh To Ngnh Rờu Ngnh Dng x Ngnh...
 • 11
 • 1,096
 • 7

Giáo án Sinh học 6 - KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT doc

Giáo án Sinh học 6 - KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT doc

Điện - Điện tử

... sở Các loài có nhiều đặc điểm giống hình dạng ,cấu tạo VD: họ cam có nhiều loài :bưởi , cam, chanh, quất… GV chốt kiến thức cho HS *Tiểu kết: Là tìm hiểu giống khác dạng thực vật để phân chia ... nhóm khác nhận xét ,bổ sung Mỗi ngành thực vật có nhiều đặc điểm phân loại dựa vào đặc điểm quan trọng để phân biệt ngành Tiểu kết: Ngành → Lớp → Bộ → Họ → chi → loài IV/Kiểm tra, đánh giá :...
 • 4
 • 1,179
 • 0

GIÁO ÁN SINH 6_BÀI 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT potx

GIÁO ÁN SINH 6_BÀI 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT potx

Điện - Điện tử

... Ngành rêu loại dựa vào đặc điểm quan trọng để phân biệt Ngành Dương xỉ SS bào tử SS hạt Cây chưa có hoa Cây có hoa Ngành hạt trần Ngành hạt kín - Yêu cầu học sinh phân chia ngành hạt kín thành...
 • 6
 • 651
 • 1

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT doc

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT doc

Điện - Điện tử

... sở Các loài có nhiều đặc điểm giống hình dạng ,cấu tạo VD: họ cam có nhiều loài :bưởi , cam, chanh, quất… GV chốt kiến thức cho HS *Tiểu kết: Là tìm hiểu giống khác dạng thực vật để phân chia ... nhóm khác nhận xét ,bổ sung Mỗi ngành thực vật có nhiều đặc điểm phân loại dựa vào đặc điểm quan trọng để phân biệt ngành Tiểu kết: Ngành → Lớp → Bộ → Họ → chi → loài IV/Kiểm tra, đánh giá :...
 • 5
 • 674
 • 0

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT docx

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT docx

Điện - Điện tử

... tạo - HS lắng nghe tiếp thu kiến thức VD: Họ cam có nhiều loài: - HS nhận biết “nhóm” bưởi, chanh, … không khái niệm - GV giải thích cho HS sử dụng hiểu “nhóm” phân loại khái niệm sử dụng phân ... đặc điểm - HS chọn tờ bìa ghi đặc điểm gắn vào ngành cho phù hợp - HS khác nhận xét, bổ sung quan trọng để phân - Đại diện nhóm trình biệt ngành bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung - Yêu cầu HS...
 • 6
 • 4,924
 • 8

Bài 43 Khái niệm lược về phân loại thực vât

Bài 43 Khái niệm sơ lược về phân loại thực vât

Sinh học

... bậc phân loại sở -Yêu cầu học sinh làm tập trang 140sgk phút -Chohọc sinh đọc thông tin sgk cho biết phân loại thực vật ? Hoạt động : Các bậc phân loại (12 phút) -Cho sinh đọc thông tin sgk cho ... vật thành bậc phân loại ? -Học sinh làm việc theo nhóm phút sau báo cáo -Học sinh đọc thông tin sgk nêu khái niệm phân loại thực vật Mục tiêu :Nêu bậc phân loại -Học sinh đọc thông tin sgk thảoluận ... Mục tiêu:Nhắc lại vật (13 phút) ngành thực vật học cách phân chia ngành -Học sinh quan sát đo.à -Treo đồ câm trang 141 sgk Đọc thông tin Phát cho nhóm bìa bìa để gắn vào vò trí có ghi sẵn...
 • 3
 • 2,799
 • 18

Khái niệm lược về phân loại thực vật

Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Sinh học

... Các nhóm thực vật : Nhóm Tảo Nhóm Rêu 20 000 loài 2200 loài Nhóm Dương xỉ 1100 loài Nhóm Hạt trần 60 0 loài Nhóm Hạt kín 300 000 loài • Bài 43 KHÁI NIỆM LƯC VỀ PHÂN • • • • • • LOẠI THỰC VẬT I ... nhiều điểm …………………………… - Nhưng loạig i nhau, Hạt kín với Giốn Tảo vớ lại có …………………………… tổ chức thể sinh sản Người ta phân loại giưã nhóm Tảo nhóm thực vật Hạt kín dựa vào đặc điểm ? Trả lời : Dựa...
 • 10
 • 2,000
 • 13

Bài 43: Khái niệm lược về phân loại thực vật

Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Sinh học

... gin v r gi, sinh sn bng bo t, sng ni m t, ớt ỏnh sỏng Ngnh dng x: Cú r tht, thõn, lỏ, sinh sn bng bo t, sng nhng ni ớt ỏnh sỏng Ngnh ht trn: R thõn, lỏ phỏt trin, sng nhiu ni, sinh sn bng ... cú hoa v sinh sn bng hoa, qu, cú ht kớn (ht nm qu) 2 Em hóy khoanh trũn vo ch a, b, c ch ý tr li ỳng cho cỏc cõu sau: Nhng c im no sau õy ỳng vi rờu ? a C th cu to a bo cú dng cõy b Sinh sn ... cũ ? Nêu đặc điểm thực vật thuộc lớp mầm mầm ? - Cõy lỏ mm: R chựm, gõn lỏ hỡnh cung hoc hỡnh song song, hoa cú cỏnh hoc cỏnh, dng thõn c l ch yu - Cõy lỏ mm: R cc, gõn hỡnh mng, hoa cỏnh hoc...
 • 9
 • 4,663
 • 20

Bài giảng Bài 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT

Bài giảng Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT

Sinh học

... dng, cu to 3 Cỏc ngnh thc vt Mi ngnh thc vt cú nhiu c im chung nhng phõn loi ch da vo nhng c im quan trng nht phõn bit cỏc ngnh 3 Cỏc ngnh thc vt Gii thc vt Cỏc ngnh To Ngnh Rờu Ngnh Dng x Ngnh...
 • 11
 • 1,004
 • 5

Tài liệu Bài 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT

Tài liệu Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT

Sinh học

... dng, cu to 3 Cỏc ngnh thc vt Mi ngnh thc vt cú nhiu c im chung nhng phõn loi ch da vo nhng c im quan trng nht phõn bit cỏc ngnh 3 Cỏc ngnh thc vt Gii thc vt Cỏc ngnh To Ngnh Rờu Ngnh Dng x Ngnh...
 • 11
 • 1,220
 • 0

Bài soạn Bài 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT

Bài soạn Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT

Sinh học

... dng, cu to 3 Cỏc ngnh thc vt Mi ngnh thc vt cú nhiu c im chung nhng phõn loi ch da vo nhng c im quan trng nht phõn bit cỏc ngnh 3 Cỏc ngnh thc vt Gii thc vt Cỏc ngnh To Ngnh Rờu Ngnh Dng x Ngnh...
 • 11
 • 4,725
 • 8

Sinh học 6 - KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT pot

Sinh học 6 - KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT pot

Điện - Điện tử

... học sinh điền vào chổ chấm SGK Giáo viên liên hệ đặt vấn đề tìm hiểu phân loại thực vật TG Hoạt động Giáo Viên Hoạt động Học Sinh Hoạt Động : Tìm Hiểu Phân Loại Thực Vật Là Gì - Gọi học sinh ... hiểu phân chia ngành thực vật - Cho học sinh nhắc lại ngành - Cho 1, học sinh phát biểu thực vật học - Đặc điểm bật ngành thực vật - Giáo viên cho học sinh làm tập: điền vào chổ trống đặc điểm ... đồ câm  học sinh - Học sinh hoàn thành tập - Cho gắn đặc điểm ngành - GV chuẩn kiến thức theo đồ SGK Chốt lại: ngành thực vật có nhiều đặc điểm phân loại dựa vào đặc điểm quan trọng để phân...
 • 4
 • 893
 • 0

bài giảng sinh học 6 bài 43 khái niệm lược về phân loại thực vật

bài giảng sinh học 6 bài 43 khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Sinh học

... mầm: Đặc điểm bên Kiểu rễ Kiểu gân Cây Hai mầm Cọc Gân hình mạng Cây Một mầm Chùm Gân hình cung song song Số cánh hoa cánh cánh Thân Chủ yếu thân cỏ cánh cánh Đa dạng Phân loại thực vật gì? Hãy ... xỉ châu phi Dương xỉ trồng nhà Một số Hạt trần Phi lao Vạn tu Cây tùng Thông đỏ Cây Hai mầm Cây đậu Cây ổi Cây quýt Cây Một mầm Phong lan Cây lúa Củng cố Bài tập Trò chơi ... Giữa Tảo Hạt kín có nhiều điểm Khác - Nhưng loại Tảo với nhau, Giống Hạt kín có …………… tổ chức thể sinh sản  Việc tìm hiểu đặc điểm khác nhiều hay thực vật xếp chúng vào nhóm lớn hay nhỏ theo trật...
 • 17
 • 2,714
 • 0

slike bài giảng môn sinh học 6bài 43 khái niệm lược về phân loại thực vật

slike bài giảng môn sinh học 6bài 43 khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Sinh học

... MAGNOLIOPSIDA 26. HỌ RAU DỀN AMARANTHACEAE Cỏ xước Achyranthes aspera L Dền gai Amaranthus spinosus L Dền canh Amaranthus tricolor L Dền xanh ( Dền cơm) Amaranthus viridis L Diệc bò Aternanthera paronychioides ... mềm microsoft office powerpoint, andobe presenter 7.0 - Phần mềm xư lí video total video converter -Sách giáo khoa sinh học nhà xuất giáo dục - Một số bài giảng tham khảo trang web baigiang.violet.vn ... nào để tiếp tục tiếp tục You did not answer this question You did not answer this question You answered this correctly! You answered is: TheBạnphảianswerthis correctly! The correct completelyhỏi...
 • 27
 • 3,809
 • 0

Slide sinh 6 khái niệm lược về phân loại thực vật _Gv P.Q Điều

Slide sinh 6 khái niệm sơ lược về phân loại thực vật _Gv P.Q Điều

Trung học cơ sở - phổ thông

... MAGNOLIOPSIDA 26. HỌ RAU DỀN AMARANTHACEAE Cỏ xước Achyranthes aspera L Dền gai Amaranthus spinosus L Dền canh Amaranthus tricolor L Dền xanh ( Dền cơm) Amaranthus viridis L Diệc bò Aternanthera paronychioides ... tiếp tu Your answer: c tu Your answer: c Khơng đúng kích bấttcứ nơi nào để Khơng đúng kích bấ cứ nơi nào để tiếp tu c tiếp tu c You did not answer this question You did not answer ... tiếp tu Your answer: c tu Your answer: c Khơng đúng kích bấttcứ nơi nào để Khơng đúng kích bấ cứ nơi nào để tiếp tu c tiếp tu c You did not answer this question You did not answer...
 • 27
 • 510
 • 0

Bai 43 tiet 53 khai niem so luoc ve phan loai thuc vat

Bai 43 tiet 53 khai niem so luoc ve phan loai thuc vat

Sinh học

... thấp th× kh¸c c¸c thực vật cïng bậc Ýt VÝ dơ: - Họ Cam có nhiều lồi: Chanh, bưởi, qt, quất - Họ đậu có nhiều lồi: Đậu xanh, đậu đen, đậu lạc Trong trước học nhóm rêu, nhóm dương xỉ, nhóm hạt ... gi÷a c¸c lo¹i Rªu víi nhau, hc gi÷a c¸c c©y h¹t kÝn gièng víi l¹i cã sù vỊ tỉ chøc c¬ thĨ vµ sinh s¶n Phân loại TV ? Phân loại thực vật ?  ViƯc t×m hiĨu sù gièng vµ kh¸c gi÷a c¸c d¹ng thùc ... hoa hồng VÍ DỤ: Lớp Hai mầm Bộ cam Bộ đậu …… NGÀNH HẠT KÍN Lớp Một mầm Bộ hòa thảo Họ cam Chi chanh Chi cam Họ xồi Chi … … Họ lúa Họ … Chi lúa Chi … Lồi cam sành Lồi cam mật … … Lồi lúa mùa Bộ...
 • 28
 • 311
 • 0

bài 43 khái niệm lượt về phân loại thực vật

bài 43 khái niệm sơ lượt về phân loại thực vật

Sinh học

... dng, cu to 3 Cỏc ngnh thc vt Mi ngnh thc vt cú nhiu c im chung nhng phõn loi ch da vo nhng c im quan trng nht phõn bit cỏc ngnh 3 Cỏc ngnh thc vt Gii thc vt Cỏc ngnh To Ngnh Rờu Ngnh Dng x Ngnh...
 • 11
 • 454
 • 2

khai niem so luoc ve phan loai TV

khai niem so luoc ve phan loai TV

Ngữ văn

... THỰC VẬT Trường: THCS TRẦN PHÚ LỚP: 6A5 I/ Phân Loại Thực Vật Là Gì? Giữa Tảo Hạt kín có điểm rất………… …………………… Nhưng giũa loại Tảo với nhau,……………………… tổ chức thể sinh sản Chúng ta phải điền từ giống ... vật B) Bậc phân loại sở C) Loài vật giới thực vật D) Bậc phân loại TRÒ CHƠI: EM LÀ NHÀ VƠ ĐỊCH XANH ĐỎ Dấu hiệu bên ngoài: kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng n thâ Đặc điểm phân biệt chủ...
 • 18
 • 299
 • 0

KN lược về phân loại thực vật

KN sơ lược về phân loại thực vật

Sinh học

... trần Nhóm Rêu Nhóm Dương xỉ Nhóm Hạt kín Nhóm Tảo Nhóm Rêu 20 000 loài 2200 loài Nhóm Hạt trần 60 0 loài Nhóm Dương xỉ 1100 loài Nhóm Hạt kín gần 300 000 loài Bài 43 KHÁI NIỆM LƯC VỀ PHÂN LOẠI ... Phân loại thực vật ? - Nhưng loại Tảo với nhau, Hạt kín với giống lại có tổ chức thể sinh sản Bài 43 KHÁI NIỆM LƯC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Phân loại thực vật ? ? Phân loại thực vật ... LƯC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Các bậc phân loại Nhóm Tảo Nhóm Rêu 20 000 loài 2200 loài Nhóm Hạt trần 60 0 loài Nhóm Dương xỉ 1100 loài Nhóm Hạt kín gần 300 000 loài Bài 43 KHÁI NIỆM LƯC VỀ PHÂN LOẠI...
 • 27
 • 908
 • 0

Do an dien tu cong suat lược về đông cơ không đồng bộ

Do an dien tu cong suat sơ lược về đông cơ không đồng bộ

Điện - Điện tử - Viễn thông

... tranzito : U ng max = U z = 466 .7 (v) Chọn hệ số áp tranzito Kv = 1 .6, cần phải chọn tranzito chòu áp ngược U ng = K vU z = 1 .6* 466 .7 =7 46. 72 (v) Vì tải đấu hình nên dòng qua tranzito lúc cực đại dòng ... tranzito 180o 60 o ( kể từ tranzito trước mở cho tranzito khác mở) Như thời gian co tranzito mở Bảng trạng thái trình mở tranzito T 60 o ÷ 120 o 120o ÷ 180o 180o ÷ 240 o 240 o ÷ 300 o 300 o ÷ 360 ... 0o ÷ 60 o ) sang ( 60 o ÷ 120 o ) Trong khoảng ( 0o ÷ 60 o ) t1, t5, t6, dẫn Chiều dòng điện tải xác đònh theo chiều mũi tên, đến thời điểm 60 o đảo trạng thái từ t5 sang t2 Do tải zc mang tính...
 • 54
 • 748
 • 18

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25