giai sgk lop 3 bai phep cong trong pham vi 10000

Toán lớp 1: Bài phép cộng trong phạm vi 4

Toán lớp 1: Bài phép cộng trong phạm vi 4

Toán học

... phạm vi 3+ 1=4 1 +3= 4 2+2=4 Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi + + + = = = Nghỉ Bài 1:Tính 1 +3= 3+ 1= 1+1= 2+2= 2+1= 1+2= Bài 2: Tính + + + + + Bài 3: >, + ... phạm vi 3+ 1=4 Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi 2+2=4 Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi 1 +3= 4 Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi ... Bài 2: Tính + + + + + Bài 3: >, + 1… < Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + = Trò chơi: Chiếc hộp bí mật 3+ 1= 2+2= +3= ...
 • 15
 • 2,893
 • 10

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn phép cộng trong phạm vi 100000 doc

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn phép cộng trong phạm vi 100000 doc

Mầm non - Tiểu học

... 21876 235 64 *Bài 2: Điền dấu >; < = - Muốn điền dấu đúng, ta cần làm 38 691 ntn? 88551 - Gọi HS làm bảng - Tính tổng trước so sánh số với 786 13 tổng vừa tính - Lớp làm phiếu HT 134 7 + 32 456 > 434 56 ... 32 456 > 434 56 -Chữa bài, cho điểm 57808 > 145 23 + 42987 *Bài 234 98 + 32 345 < 578 43 :-Đọc đề? - BT cho biết gì? - Đọc - BT hỏi gì? - HCN có nửa chu vi 40cm, - Gọi HS làm bảng chiều rộng 9cm - Tính ... dài hình chữ nhật là: - Chấm bài, nhận xét 3/ Củng cố: - Tuyên dương HS tích cực học tập - Dặn dò: Ôn lại 40 – = 31 (cm) Diện tích hình chữ nhật là: 31 x = 279( cm2) Đáp số: 279( cm2) ...
 • 3
 • 657
 • 0

Tài liệu Phép công trong phạm vi 10000 - lớp 3

Tài liệu Phép công trong phạm vi 10000 - lớp 3

Tư liệu khác

... Đặt tính tính: 35 4 + 1 53 509 + 65 Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2011 Toán 35 26 + 2759 = ? 35 26 + 759 6285 cộng 15, vi t nhớ cộng 7, thêm 8, vi t cộng 12, vi t nhớ cộng 5, thêm 6, vi t 35 26 + 2759 = ... 7915 534 1 5716 + 1749 1488 6829 + 134 6 9261 + 4507+ 5857 8425 707 2568 7075 + 618 90 43 Bài 3: Đội Một trồng 36 80 cây, đội Hai trồng 4220 Hỏi hai đội trồng cây? Bài giải Cả hai đội trồng được: 36 80 ... Hàng đơn vị b Hàng chục c Hàng trăm d Hàng nghìn Chúc mừng bạn trả lời đúng! Đúng hay Sai + 791 1 234 2025 9144 Đúng Sai Bạn Chúc mừngtrả bạnlời sai rồi! trả lời đúng! ...
 • 9
 • 476
 • 0

Bài : Phép cộng trong phạm vi 8

Bài : Phép cộng trong phạm vi 8

Toán học

... phạm vi 5 +3= 8 3+ 5=8 Thứ năm, ngày 14 tháng 11năm 2008 Tốn Cộng phạm vi 4+4=8 Thứ năm, ngày 14 tháng 11năm 2008 Tốn Cộng phạm vi B Bài 1: Tính + + + + + + Bài 2: Tính 1+7= 5 +3= 7+1= 6 -3 = 7 -3 = ... + Bài 2: Tính 1+7= 5 +3= 7+1= 6 -3 = 7 -3 = 4+4= 3+ 5= 8+0= Bài 3: Tính 2 +3+ 3=8 +5=8 2+2+4= 3+ 2+2= Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + + = = 8 Bài 4b: Vi t phép tính thích hợp + = XIN CHÂN THÀNH CẢM ... 7-5= 7 -3= 7-4= 7-2= 7-1= Thứ năm, ngày 14 tháng 11năm 2008 Tốn Cộng phạm vi 7+1=8 1+7=8 Thứ năm, ngày 14 tháng 11năm 2008 Tốn Cộng phạm vi 6+2=8 2+8=8 Thứ năm, ngày 14...
 • 13
 • 542
 • 7

TOÁN 3 PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10000.ppt

TOÁN 3 PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10000.ppt

Tin học

... 1 Tính: 34 1 + 488 6829 915 + 34 6 9261 507 + 568 7075 425 + 618 90 43 Đặt tính tính: a) 634 + 848 b) 716 + 749 825 + 455 707 + 857 Bài làm 634 + 848 7482 825 + 455 2280 716 ... phạm vi 10 000 (đặt tính tính đúng) - Củng cố ý nghĩa phép cộng qua giải Toán có lời văn II Cách thiết kế: Bài gồm Slide Slide 1: Tên bài, người hướng dẫn, người thiết kế Slide 2: Phép cộng 35 26 ... gồm Slide Slide 1: Tên bài, người hướng dẫn, người thiết kế Slide 2: Phép cộng 35 26 + 759 Slide 3: Bài tập Slide 5: Bài tập Slide 6: Bài tập Arichon.mid Slide 7: Mục tiêu cách thiết kế ...
 • 6
 • 1,943
 • 2

bai phep cong trong pham vi 10

bai phep cong trong pham vi 10

Toán học

... Hoạt động 2: THỰC HÀNH  Hoạt động 3: củng cố  Dặn dò Mục tiêu: Giúp học sinh thành lập bảng trừ phạm vi 10 Thực tính trừ, so sánh số phạm vi 10 Nhìn tranh vi t phép tính thích hợp KhỞI ĐỘNG ... – = 10 – = 10 – = 10 – = Hoạt động 2: THỰC HÀNH  Học sinh biết tính trừ phạm vi 10  Biết so sánh số  Nhìn tranh vi t phép tính thích hợp Họat động : Thực hành Tính a) 10 10 10 10 5 10 10 Họat ... Thực hành Số ? 10 10 Họat động : Thực hành > < ? = 5+5 = 10 10 = + < 10 - 4 Vi t phép tính thích hợp 10 - = Họat động 3: Củng cố 10 - =5 … 7…+-… = 10 ...
 • 19
 • 380
 • 1

Bai phep cong trong pham vi 5

Bai phep cong trong pham vi 5

Toán học

... phạm vi 4+1=5 1+4=5 3+ 2=5 2 +3= 5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi +1 = … …+4=5 3+ …=5 2+…=5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi 5 + = + = 5 3+ 2=5 2 +3= 5 ... phạm vi Bài 1: Tính 4+1= 2 +3= 2+2= 3+ 2= 1+4= 2 +3= Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi BÀI 2: Tính + + + + Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t ... phạm vi 4+1=5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi + = Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 2 +3= 5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 3+ 2=5...
 • 15
 • 630
 • 2

Bai: Phép cộng trong phạm vi 6

Bai: Phép cộng trong phạm vi 6

Tiểu học

... 3+ 3=6 3+ 3=6 3+ 3 = 3+ 3 Toán: Phép cộng phạm vi Củng cố bảng cộng phạm vi 5+1=6 1+5=6 4+2=6 2+4=6 3+ 3=6 2+4=6 Toán: Phép cộng phạm vi Luyện tập: Tính + + + 3 + + + 6 Toán: Phép cộng phạm vi Luyện ... vi Hình thành bảng cộng phạm vi 5+1=6 1+5=6 5+1 = 5+1 Toán: Phép cộng phạm vi Hình thành bảng cộng phạm vi 2+4=6 4+2=6 4+2 = 2+4 Toán: Phép cộng phạm vi Hình thành bảng cộng phạm vi 3+ 3=6 3+ 3=6 ... 1+5= 0+5= Tính 4+1+1= 5+1+0= 3+ 2+1= 4+0+1= Toán: Phép cộng phạm vi Viết phép tính thích hợp aa + = Toán: Phép cộng phạm vi Viết phép tính thích hợp b + = +1 = 6 = +2 +3 = 6 = + = 6 = >=< 5+1 + =...
 • 12
 • 338
 • 0

Bài : Phép cộng trong phạm vi 6

Bài : Phép cộng trong phạm vi 6

Tiểu học

... Toán Phộp cng phm vi 5+1=6 1+5=6 4+2=6 2+4=6 3+ 3=6 6 3+ 3=6 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phộp cng phm vi 5+1=6 1+5=6 4+2=6 2+4=6 3+ 3=6 6 3+ 3=6 1 ,Tính 2 ,Tính 3 ,Tính 4 Vi t phép tính thích ... 5+0= 11-2 3+ 3= 4+2=2+4=6 =4 =4 =4 =4 =4 =4 =4 =4 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phộp cng phm vi 5+1=6 1+5=6 4+2=6 2+4=6 3+ 3=6 3+ 3=6 Luyện tập 3 ,Tính 4+1+1= 5+1+0= 3+ 2+1=6 4+0+2= Vit phộp ... cũ Tổ 1,Tính : 2, Số ? 3+ 1= +0=5 Tổ Tổ 2 +3 = 5- 5-4= =5 3, Vi t phép tính thích hợp + = Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phộp cng phm vi 5+1=6 1+5=6 4+2=6 2+4=6 3+ 3=6 3+ 3=6 Thứ ba ngày tháng...
 • 16
 • 364
 • 0

Bài: Phép cộng trong phạm vi 9

Bài: Phép cộng trong phạm vi 9

Tiểu học

... Th ba 30 thang 11 nm 2009 Toan BAI 1: Tinh Phộp cng phm vi Luyn BAI 2: Tinh BAI 3: Tinh 4+5 = 9 4+1+4= 4+2 +3= Th ba 30 thang 11 nm 2009 Toan Phộp cng phm vi BAI 1: Tinh BAI 2: Tinh BAI 3: Tinh ... 1+8= 7+2= 2+7= 6 +3= 3+ 6= Th ba 30 thang 11 nm 2009 Toan Phộp cng phm vi 8+1= 1+8= 7+2= + 7= 6 +3= 3+ 6= 5+4= 4+5= Th ba 30 thang 11 nm 2009 Toan Phộp cng phm vi 8+1= 1+8= 7+2= + 7= 6 +3= +6= 5+4= 4+5= ... LAO Th ba 30 thang 11 nm 2009 Toan Phộp cng phm vi Luyn BAI : Tinh + + + + + + 9 Th ba 30 thang 11 nm 2009 Toan BAI 1: Tinh Phộp cng phm vi Luyn BAI 2: Tinh + = + = 9 = + = + = - = 3 + = + =...
 • 14
 • 449
 • 0

toán bài : Phép cộng trong phạm vi 6

toán bài : Phép cộng trong phạm vi 6

Toán học

... Bài : Phép cộng phạm vi 5+1=6 1+5=6 4+2=6 2+4=6 3+ 3 = Thực hành Bài 1: Tính + + + + + _ _ _ _ _ _ + 6 6 6 BÀI 2: Tính 4+2=6 5+1= 2+4=6 1+5= 2+2= 3+ 3= 5+0= 0+5= Bài 3: Tính + + =6 + + = + + ... Tính + + =6 + + = + + =6 4+0+2=6 + + =6 + + =6 Bài : vi t phép tính thích hợp : + 2= + 3= Trò chơi củng cố : Trò chơi : Nối nhanh , nối 1 +3 2 +3 4+2 5+1 Nhận xét , dặn dò : húc C ừng m c ác co...
 • 16
 • 383
 • 2

Bài soạn phep cộng trong pham vi 10000

Bài soạn phep cộng trong pham vi 10000

Toán học

... Đặt tính tính: 35 4 + 1 53 509 + 65 Thứ sáu ngày 14 tháng năm 2011 Toán 35 26 + 2759 = ? 35 26 + 759 6285 cộng 15, vi t nhớ cộng 7, thêm 8, vi t cộng 12, vi t nhớ cộng 5, thêm 6, vi t 35 26 + 2759 = ... tính + 7915 534 1 5716 + 1749 1488 + 134 6 + 4507+ 5857 8425 707 2568 + 618 Bài 3: Đội Một trồng 36 80 cây, đội Hai trồng 4220 Hỏi hai đội trồng cây? Bài giải Cả hai đội trồng được: 36 80 + 4220 = ... Hàng đơn vị b Hàng chục c Hàng trăm d Hàng nghìn Chúc mừng bạn trả lời đúng! Đúng hay Sai + 791 1 234 2025 9144 Đúng Sai Bạn trả Chúc mừng lời sai rồi! bạn trả lời đúng! ...
 • 9
 • 400
 • 1

Bai : phep cong trong pham vi 5

Bai : phep cong trong pham vi 5

Tiểu học

... +4 = +2 =5 +3 =5 + = + = + = + = + = + = + = + = 4+1=5 1+4=5 + = + = + = + = 3+ 2=5 2 +3= 5 Bài 1: Tính + = + = + =5 + = Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + + = 5 = + Bài 4: Vi t phép tính ... Số? + = 5 = + + = 5 = + Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + = + = Trò chơi: Tìm nhà cho vật 1 + 3 + 2 1+ 2 + ...
 • 16
 • 291
 • 0

bài: phep cộng trong phạm vi 7

bài: phep cộng trong phạm vi 7

Toán học

... 4+2= 3+ 3= 2+4= 1+5= 6 6 6–1= 6–2= 6 3= 6–4= 6–5= Toán Phép cộng phạm vi 2 .Vi t phép tính thích hợp: + = Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2011 Toán Phép cộng phạm vi 6+1= 1+6= 5+2= 2+5= 4 +3= 3+ 4= ... vi + = + = + = + = + = + = Toán Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính: + + 7 Bài 2: Tính: 7+0 = 1+6 = Bài 3: Tính: a/ + + = + + + + 3+ 4 = 2+5 = b/ + + = c/ + + = Toán Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t ... 4: Vi t phép tính thích hợp a) + = b) + = Toán Phép cộng phạm vi 1+6= 32 + = +… = 26 + = 45 + = + …= Toán Phép cộng phạm vi -Nhận xét tiết học -Dặn dò Tiết học đến hết ...
 • 11
 • 168
 • 0

bài phep cộng trong phạm vi 8

bài phep cộng trong phạm vi 8

Tiểu học

... nm 20 13 Toỏn: Phộp cng phm vi Bi 3: Tớnh 1+2+5= 2 +3+ 3= Th ngy 27 thỏng 11 nm 20 13 Toỏn: Phộp cng phm vi Bi 3: Tớnh 1+2+5=8 2 +3+ 3=8 Th ngy 27 thỏng 11 nm 20 13 Toỏn: Phộp cng phm vi Bi 4: Vit phộp ... 1+7=8 6+2= 2+6= 5 +3= 3+ 5=8 4+4= 4+4=8 Th sỏu ngy 22 thỏng 11 nm 20 13 Toỏn: Phép cộng phạm vi 7+1= +7 = +2=8 2+6= 5 +3= 3+ 5= +4 = 4+4= Th ngy 27 thỏng 11 nm 20 13 Toỏn: Phộp cng phm vi Bi 1: Tớnh + ... 11 nm 20 13 Toỏn * Tớnh: 6+1= 7-2= 5+2= Th ngy 27 thỏng 11 nm 20 13 Toaựn Pheựp coọng phaùm vi 7+1= 1+7= 6+2= 2+6= 5 +3= 8 3+ 5=8 + 4= 4+4=8 Th ngy 27 thỏng 11 nm 20 13 Toỏn: Phép cộng phạm vi 7+1=...
 • 14
 • 246
 • 0

slide bài giảng toán 1 - bài phép cộng trong phạm vi 5

slide bài giảng toán 1 - bài phép cộng trong phạm vi 5

Lớp 1

... cộng phạm vi + = + = + + = = 34 55 12 4+1=5 3+ 2=5 1+4=5 2 +3= 5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2012 Toán Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính: 2 +3= 4+1=5 2+2=4 1+1= 3+ 2= 1+4=5 2+1 =3 3+1= Thứ tư ng ày tháng 10 ... = 3+ 2=5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2012 Toán: +1 = 1+ = 3+ 2=5 2 +3= 5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2012 Toán : Phép cộng phạm vi + = + = + + = = Thứ tư ngày tháng 10 năm 2012 Toán : Phép cộng phạm vi ... p c ộ ng tro ng p hạm v i Bài 3: Số? 4+1=… 5=4+… 1+4=… 5=1+… 3+ 2=… 5 =3+ … 2 +3= … 5=2+… Thứ tư ng ày tháng 10 năm 2012 To án: Phé p c ộ ng tro ng p hạm v i Bài 4: Vi t phép tính thích hợp: a) +...
 • 22
 • 589
 • 0

Giáo án bài phép cộng trong phạm vi 9

Giáo án bài phép cộng trong phạm vi 9

Trung học cơ sở - phổ thông

... sinh nêu yêu cầu - Tính, phép tính theo cột dọc 7’ * Bài 2: Tính 3 * Bài 3: Tính 5’ * Bài 4: Vi t phép tính thích hợp - GV lưu ý: vi t phép tính số phải thẳng cột với - GV cho học sinh làm bảng ... nêu: Chồng gạch có vi n, vẽ nêu thành đề toán đặt thêm vi n Hỏi chồng - Gọi học sinh nhận xét gạch có tất vi n? - Có bạn có cách đặt đề - Học sinh nêu khác không? - Từ đề toán vi t phép tính tương ... chữa - Gọi học sinh nêu yêu cầu - Tính theo hàng ngang - GV nêu phần giảm tải ( cột 3) - GV cho học sinh làm SGK - HS làm (2 phút) - GV chữa chơi trò chơi: điền số tiếp sức vào phép tính - HS...
 • 4
 • 1,150
 • 13

Tiết 100: Phép cộng trong phạm vị 10000

Tiết 100: Phép cộng trong phạm vị 10000

Toán học

... 1 Tính: 34 1 + 488 6829 915 + 34 6 9261 507 + 568 7075 425 + 618 90 43 Đặt tính tính: a) 634 + 848 b) 716 + 749 825 + 455 707 + 857 Bài làm 634 + 848 7482 825 + 455 2280 716 ... phạm vi 10 000 (đặt tính tính đúng) - Củng cố ý nghĩa phép cộng qua giải Toán có lời văn II Cách thiết kế: Bài gồm Slide Slide 1: Tên bài, người hướng dẫn, người thiết kế Slide 2: Phép cộng 35 26 ... gồm Slide Slide 1: Tên bài, người hướng dẫn, người thiết kế Slide 2: Phép cộng 35 26 + 759 Slide 3: Bài tập Slide 5: Bài tập Slide 6: Bài tập Arichon.mid Slide 7: Mục tiêu cách thiết kế ...
 • 6
 • 564
 • 2

phep cong trong pham vi 10000

phep cong trong pham vi 10000

Toán học

... phạm vi 10 000 35 26 + 2759 = ? 35 26 + 2759 6285 35 26 + 2759 = 6285 Thứ tư ngày 14 tháng năm 2009 Toán: Phép cộng số phạm vi 10 000 Bài 1: Tính: + 4268 39 17 8185 38 45 + 2625 6470 + 6690 1 034 7724 ... + 6690 1 034 7724 733 1 + 759 8090 Thứ tư ngày 14 tháng năm 2009 Toán: Phép cộng số phạm vi 10 000 Bài Đặt tính tính: 68 23 + 2459 4648 + 637 9128 + 618 Bài 3: Thôn Đông có 25 73 người, thôn Đoài ... Đông: 25 73 người Thôn Đoài: 2719 người Cả hai thôn: người? Bài 3: Thôn Đông có 25 73 người, thôn Đoài có 2719 người Hỏi hai thôn có tất người? Bài giải: Cả hai thôn có tất số người là: 25 73 + 2719...
 • 14
 • 629
 • 6

Toán L3: phép cộng trong phạm vi 10000

Toán L3: phép cộng trong phạm vi 10000

Toán học

... 215 + 34 5 Bảng Thứ tư ngày 06 tháng 02 năm 2009 Toán: Phép cộng số phạm vi 10 000 II- Bài mới: 1, dụ: 35 26 + 2759 = ? 35 26 + 2759 28 * cộng 15 vi t nhớ * cộng 7, thêm 8, vi t * cộng 12 vi t ... dụ: 35 26 + 2759 = ? 2, Quy tắc: 3, Thực hành: Bài 1: Tính Bài 2: Đặt tính tính: 2 634 + 4848 Bài 3: Đội 1: 36 80 Đội 2: 4220 Cả đội: cây? SGK/ 102 Vở 1825 + 455 Bài giải Cả hai đội trồng số là: 36 80 ... phạm vi 10 000 II- Bài mới: 1, dụ: Bảng 35 26 + 2759 = ? 2, Quy tắc: 3, Thực hành: Bài 1: Tính 534 1 + 1488 6829 8425 + 618 90 43 Thứ tư ngày 06 tháng 02 năm 2009 Toán: Phép cộng số phạm vi 10...
 • 9
 • 1,420
 • 6

Xem thêm