giai bai tap phan tinh da thuc thanh nhan tu bang cach phoi hop nhieu phuong phap lop 8

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... y29.Giải: x2 2xy +y2 9=(x22xy+y2)9=(xy)232 = (x y 3)(x y + 3)2. áp dụng: a) Tính nhanh giá trịc ủa biểu thức x2 + 2x + 1 y2 tại x = 94,5 và y = 4,5.b) Khi phân tích đa thức ... nhân tử:a) x3 2x2 + xb) 2xy x2 y2 + 16c) x2 5x + 4d) x4 + 4Bé m«n: §¹i sè líp 8 TiÕt 13: Ph©n tÝch ®a thøcthµnh nh©n tö b»ng c¸chphèi hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸pHướng dẫn về nhà-Nắm...
 • 10
 • 4,000
 • 10

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... tập.II. Chuẩn bị của GV và HS: bảng phụIII. Các hoạt động dạy và học: 1.Tổ chức : 8A1 8A3 8A4 8A5 2. Kiểm tra: phân tích các đa thức sau thành nhân tử x2+xy+x +y x(x+ y)+ (x+y) ... bài tập.II. Chuẩn bị của GV và HS: bảng phụIII. Các hoạt động dạy và học:1.Tổ chức : 8A1 8A3 8A4 8A5 2. Kiểm tra: Nêu các cách phân tích đa thức thành nhân tử3.Bài mới :Ghi bảng Hoạt ... đề bài lên bảng phụGọi 3 HS lên bảng trình bày bài giảiHS nhận xét bài làm của bạn 3Đại số 8 Kiều Ngọc TúTiết 13: phân tích đa thức thành nhân tử Bằng cách phối hợp nhiều phơng pháp ...
 • 5
 • 12,101
 • 22

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... nguyên n. 7070 8, 25 8, 2513 00013 00070 8, 25 H.. x x22y + xyy + xy22 - x - y - x - y tại x = 0,25 và tại x = 0,25 và y = 8 y = 8 N.. 86 86 2 2 + 79+ 7922 ... 51,53,54 sgk /24, 25.1. Làm bài tập 51,53,54 sgk /24, 25. 2. Làm bài tập 36, 38 sbt / 7.2. Làm bài tập 36, 38 sbt / 7. 3. Hoàn thành các bài tập ở PHT.3. Hoàn thành các bài tập ở PHT. ... 2. ÁP DỤNG2. ÁP DỤNG: Tính nhanh giá trị của biểu thức Tính nhanh giá trị của biểu thức xx22+2x+1-y+2x+1-y22 tại x= 94,5 và y= 4,5...
 • 17
 • 2,206
 • 5

GAĐT- PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

GAĐT- PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

Toán học

... tử nhưng khi nhóm làm sao để xuất hiện hằng đẳng thức hoăc nhân tử chungã2/ áp dụng:ã Tính nhanh giá trị của biểu thức sau.ãX2 +2x +1-y2 với x=94,5 vày=4,5ãGiải: X2 +2x +1-y2...
 • 7
 • 1,065
 • 7

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

Toán học

... )( )( )( )9100911005415945415941154594==−+++=−+++==.,,,,,,yxyxvàovàyThayxa)Tính nhanh giá trị của biểu thứctại x = 94,5 và y = 4,52212 yxx−++2. Áp dụng: Em hãy kể những...
 • 10
 • 1,292
 • 11

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... ( y2 + 2y + 1)] = 2xy[ x2 ( y + 1 )2]= 2xy( x y 1)(x + y +1)II áp dụng?2.a 1.Tính nhanh giá trị biểu thức x2 + 2x + 1 y2 tại x = 94,5 và y = 4,5Lời giải:Ta có x2 + 2x...
 • 6
 • 716
 • 0

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... ( y2 + 2y + 1)] = 2xy[ x2 ( y + 1 )2]= 2xy( x y 1)(x + y +1)II áp dụng?2.a 1.Tính nhanh giá trị biểu thức x2 + 2x + 1 y2 tại x = 94,5 và y = 4,5Lời giải:Ta có x2 + 2x...
 • 6
 • 528
 • 1

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... ( y2 + 2y + 1)] = 2xy[ x2 ( y + 1 )2]= 2xy( x y 1)(x + y +1)II áp dụng?2.a 1.Tính nhanh giá trị biểu thức x2 + 2x + 1 y2 tại x = 94,5 và y = 4,5Lời giải:Ta có x2 + 2x...
 • 6
 • 544
 • 1

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều PP

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều PP

Tư liệu khác

... Hà Văn Quang THCS Trung MônTEL: 0 988 622 096Vi t T NG thµnh T CH b»ng Ế Ổ Í ph­¬ng ph¸p phèi hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸pCác bước làm ... h¹ng tö = (y + 4 - x)(x - y + 4) Dùng quy t c ắ đổi d uấ Hà Văn Quang THCS Trung MônTEL: 0 988 622 096Vi t T NG thµnh T CH b»ng Ế Ổ Í ph­¬ng ph¸p phèi hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸pCác bước làm ... Nhãm các h¹ng tö = 2(x - y) - (x2 -2xy+ y2) Đặt NTC Hà Văn Quang THCS Trung MônTEL: 0 988 622 096Vi t T NG thµnh T CH b»ng Ế Ổ Í ph­¬ng ph¸p phèi hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸pBài 1. Phân tích...
 • 11
 • 503
 • 5

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... kinh nghiệm Rèn luyện kỹ năng giải toán TÀI LIỆU THAM KHẢO1./Sách giáo khoa toán 8 tập 12./Sách giáo viên toán 8 tập 1MỤC LỤC Trang A. PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………1I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀIII/ ... thầy cô và các bạn đọc đồng nghiệp.Tôi xin chân thành cảm ơn! Nhân Cơ, ngày 22 tháng 2 năm 20 08 Người thực hiện Lê Thị Phương Mai=6=TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM Giáo viên thực hiện: LÊ ... quan tâm.Trên đây chỉ là một chút kinh nghiệm nhỏ thông qua thực tế giảng dạy mà tôi rút rađược. Tuy nhiên đây chỉ là phương pháp rèn luyện kỹ năng giải toán phân tích đa thứcthành nhân tử. Nhưng...
 • 8
 • 9,529
 • 177

SKKN: Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

SKKN: Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Tư liệu khác

... hạng tử : – 8x) 3x2 – 8x + 4 = 3x2 – 6x – 2x + 4 = 3x(x – 2) – 2(x – 2) = (x – 2)(3x – 2)Cách 3 (tách hạng tử : 4) 3x2 – 8x + 4 = 3x2 – 12 – 8x + 16 = 3(x2 – 22 ) – 8( x – 2) = ... tra về dạng toán phân tích đa thức thành nhân tử được thông kê qua các giai đoạn ở hai lớp 8 2, 8 3 năm học 2007 – 20 08 như sau: a) Chưa áp dụng giải phápKiểm tra khảo sát chất lượng đầu ... – y)? Cách 1: Đổi dấu tích – 8y(y – x) = 8y(x – y)Cách 2: Đổi dấu tích 10x(x – y) = –10x(y – x) (Học sinh tự giải )Giải: 10x(x – y) – 8y(y – x) = 10x(x – y) + 8y(x – y) = 2(x – y).5x + 2(x...
 • 17
 • 4,536
 • 41

Bai tập phân tích đa thức thành nhân tử

Bai tập phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... 54 nên 55n.54 ( đpcm) 4 ) Tính nhanh a) 15 ,8 . 35 + 15 ,8 . 65b) 1,43 . 141 – 1.43 . 41Giải:a) 15 ,8 . 35 + 15 ,8 . 65 = 15 ,8( 35 + 65) = 15 ,8 . 100 = 1 580 b) 1,43 . 141 – 1.43 . 41 = 1,43 ... 2 : x2 – 8x + 12 = (x2 – 8x + 16) – 4 = (x – 4)2 - 22 = (x – 4 + 2)(x – 4 – 2 ) = (x – 2 )(x – 6) ° Cách 3 : x2 – 8x + 12 = x2 – 36 – 8x + 48 = (x2 – 36) – (8x – 48) = (x + ... 6)(x – 6) – 8( x – 6) = (x – 6)(x + 6 – 8) = (x – 6)(x – 2) ° Cách 4 : x2 – 8x + 12 = x2 – 4 – 8x + 16 = (x2 – 4) – (8x – 16) = (x + 2)(x – 2) – 8( x – 2) = (x – 2)(x + 2 – 8) = (x –...
 • 15
 • 31,979
 • 458

Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... x3 – y3 – z35. 3x5 – 10x4 – 8x3 – 3x2 + 10x + 8 6. 5x4 + 24x3 – 15x2 – 118x + 247. 15x3 + 29x2 – 8x – 12 8. x4 – 6x3 + 7x2 + 6x – 8 9. x3 + 9x2 + 26x + 24Bµi tËp ... x3 – x2 – x - 211. x 8 + x + 1 27. x 8 + x6 + x4 + x2 + 112. x 8 + x7 + 1 28. x9 – x7 – x6 – x5 + x4 + x3 + x2 + 113. x 8 + 3x4 + 1 29. a(b3 – c3) + b(c3 ... 29x + 24 8. 32x4 + 1 24. x10 + x 8 + x6 + x4 + x2 + 19. x4 + 4y425. x7 + x5 + x4 + x3 + x2 + 110. x7 + x2 + 1 26. x5 – x4 – x3 – x2 – x - 211. x 8 + x +...
 • 3
 • 3,322
 • 126

Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... 3x5 – 10x4 – 8x3 – 3x2 + 10x + 8 6. 5x4 + 24x3 – 15x2 – 118x + 247. 15x3 + 29x2 – 8x – 12 8. x4 – 6x3 + 7x2 + 6x – 8 9. x3 + 9x2 + 26x + 24Bài tập 8: Phân tích đa ... 4y2 – 2x + 4y – 357. (x + 2)(x + 4)(x + 6)(x + 8) + 16 8. (x2 + x)2 + 4(x2 + x) – 129. 4(x2 + 15x + 50)(x2 + 18x + 72) – 3x2 Nguyễn Thanh Vinh – THCS NGUYỄN DU ... 4x2 + 4x – 122. (x2 + 4x + 8) 2 + 3x(x2 + 4x + 8) + 2x23. (x2 + x + 1)(x2 + x + 2) – 124. (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 245. (x2 + 2x)2 + 9x2 + 18x + 206. x2 – 4xy + 4y2...
 • 2
 • 3,746
 • 129

Xem thêm