giới thiệu về kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo mã cdma

Nghiên cứu về trải phổ và ứng dụng của nó trong kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo (CDMA)

Nghiên cứu về mã trải phổ và ứng dụng của nó trong kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo mã (CDMA)

Kỹ thuật lập trình

... chế chia sẻ băng tần không gây nên nhiễu đáng kể Đó phƣơng pháp điều chế trải phổ, dùng dùng kết hợp với kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo (CDMA) Từ có tên goi kỹ thuật đa truy nhập ... chuẩn viễn thông giới Trong nội dung luận văn tốt nghiệp“Nghiên cứu trải phổ ứng dụng kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo (CDMA) ” em xin giới thiệu tổng quát công nghệ CDMA ứng dụng hệ ... nghiệm lại cần thiết tính ƣu việt cho công nghệ CDMA, tạo sở để nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo (CDMA) CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu Với phổ tần vô tuyến từ lâu...
 • 10
 • 385
 • 1

Nghiên cứu một số kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo không gian SDMA trong thông tin vô tuyến

Nghiên cứu một số kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo không gian SDMA trong thông tin vô tuyến

Kỹ thuật

... kờnh truyn perfect CSI v kờnh truyn ICI u tng mnh ú kờnh truyn time invariant (TI) tng khụng ỏng k 4.6.3 Khi thay i theo s DPS BEM c s dng 22 - Nhỡn vo th ta thy i vi kờnh truyn TI v kờnh truyn ... tt hn nhiu so vi kờnh truyn TI - i vi kờnh truyn TI thỡ sum rate gim nhanh vỡ cú s sai lch gia ỏp ng kờnh truyn vi kờnh truyn bin i theo thi gian 4.6.5 Kho sỏt sum-rate theo hi tip hu hn Nhỡn ... sum rate ca kờnh truyn perfect CSI cú nh hng ca kờnh truyn l ln nht, sum rate ca kờnh truyn TI l thp nht 4.6.4 Kho sỏt theo s thay i tc user - Khi user gn nh ng yờn thỡ kờnh truyn khụng nh hng...
 • 26
 • 3,369
 • 10

ĐA TRUY NHẬP PHÂN CHIA THEO CDMA

ĐA TRUY NHẬP PHÂN CHIA THEO MÃ CDMA

Quản trị mạng

... tiếp DS -CDMA ° Trải phổ nhảy tần FH -CDMA ° Trải phổ nhảy thời gian TH -CDMA kỹ thuật CDMA lai ghép ° Thiết kế sử dụng hệ thống CDMA ° Giới thiệu công nghệ CDMA hệ Phương thức truy nhập CDMA ... phổ chuỗi trực tiếp DS -CDMA ° Trải phổ nhảy tần FH -CDMA ° Trải phổ nhảy thời gian TH -CDMA kỹ thuật CDMA lai ghép ° Thiết kế sử dụng hệ thống CDMA ° Giới thiệu công nghệ CDMA hệ Frequency Hoping ... tiếp DS -CDMA ° Trải phổ nhảy tần FH -CDMA ° Trải phổ nhảy thời gian TH -CDMA kỹ thuật CDMA lai ghép ° Thiết kế sử dụng hệ thống CDMA ° Giới thiệu công nghệ CDMA hệ Nguyên lý DSSS ° Mỗi bit tín...
 • 86
 • 1,755
 • 62

xây dựng hệ thống xử lý thông minh dựa trên cơ sở của logic mờ để điều khiển công suất trong mạng đa truy nhập phân chia theo cdma

xây dựng hệ thống xử lý thông minh dựa trên cơ sở của logic mờ để điều khiển công suất trong mạng đa truy nhập phân chia theo mã – cdma

Thạc sĩ - Cao học

... KHIN CễNG SUT TRONG MNG A TRUY NHP PHN CHIA THEO M CDMA 3.1 Tng quan v CDMA 3.2 c im ca h a truy nhp phõn chia theoCDMA 30 33 3.3 Tri ph h thng thụng tin di ng CDMA 3.3.1 Cỏc h thng thụng ... phõn chia theo tn s Telecommunications GSM Global System for Mobile Communications H thng thụng tin di ng ton cu TDMA Time Division Multiple a truy nhp phõn chia theo thi gian a truy nhp phõn b theo ... thụng tin di ng th h ba gm: - W -CDMA (CDMA bng rng) - W-TDMA (TDMA bng rng) - TDMA /CDMA bng rng - OFDMA (a truy cp phõn b theo tn s trc giao) - ODMA (a truy cp theo c hi) Nhiu tiờu chun cho h...
 • 85
 • 249
 • 0

Nghiên cứu giải pháp đa truy nhập phân chia theo trong truyền thông quang không dây

Nghiên cứu giải pháp đa truy nhập phân chia theo mã trong truyền thông quang không dây

Thạc sĩ - Cao học

... Chương KỸ THUẬT ĐA TRUY NHẬP PHÂN CHIA THEO QUANG Chương trình bày tổng quan phương thức đa truy nhập phân chia theo quang - OCDMA Khái niệm hệ thống OCDMA phân loại hệ thống OCDMA khác đề ... chất số loại thường sử dụng hệ thống OCDMA loại nhiễu hệ thống OCDMA 2.1 Giới thiệu OCDMA kĩ thuật đa truy nhập phân chia theo quang, theo đó, người sử dụng cấp quang để truy nhập vào mạng ... mạng thay khe thời gian kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo thời gian (TDMA) hay bước sóng kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo bước sóng (WDMA) OCDMA giúp nâng cao tốc độ truy n dẫn, tăng tính...
 • 26
 • 634
 • 1

Đồ án “Trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống thông tin đa truy nhập phân chia theo băng rộng (WCDMA). Đi sâu phân tích đặc điểm của quá trình xử lý băng rộng trong hệ thống WCDMA . ” ppt

Đồ án “Trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống thông tin đa truy nhập phân chia theo mã băng rộng (WCDMA). Đi sâu phân tích đặc điểm của quá trình xử lý băng rộng trong hệ thống WCDMA . ” ppt

Điện - Điện tử - Viễn thông

... pháp đa truy cập :  Đa truy nhập phân chia theo thời gian (Time Division Multiple Access TDMA)  Đa truy nhập phân chia theo (Code Division Multiple Access- CDMA) 1.3.1 Đa truy nhập phân chia ... sử dụng công nghệ đa truy cập phân chia phân chia theo tần số (FDMA).Thế hệ thứ sử dụng kỹ thuật số với công nghệ đa truy cập phân chia theo thời gian (TDMA) phân chia theo (CDMA) .Thế hệ thứ ... pháp đơn giản truy nhập kênh đa truy nhập phân chia tần số Hệ thống di động hệ sử dụng phƣơng pháp đa truy nhập phân chia theo tần số (FDMA) hổ trợ dịch vụ thoại tƣơng tự sử dụng kỹ thuật điều...
 • 72
 • 1,154
 • 7

ĐA TRUY NHẬP PHÂN CHIA THEO TẦN SỐ FDMA và ĐA TRUY NHẬP PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN TDMA

ĐA TRUY NHẬP PHÂN CHIA THEO TẦN SỐ FDMA và ĐA TRUY NHẬP PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN TDMA

Kĩ thuật Viễn thông

... chương II ° Đa truy nhập phân chia theo tần số, FDMA ° Đa truy nhập phân chia theo thời gian, TDMA ° Đa truy nhập cạnh tranh Nội dung chương II Nội dung chương II FDMA TDMA Đa truy nhập cạnh tranh ... mang cần thiết theo tần số phù hợp Nguyên lý FDMA ° FDMA phương thức đa truy nhập kênh cấp phát tần số cố định ° Để đảm bảo FDMA tốt, tần số phải phân chia quy hoạch thống toàn giới Dung lượng ... —Việc phân chia dung lượng phân phối cách cố định trạm, —Nhu cầu dao động, —Kết làm giảm đáng kể dung lượng ° Gán kênh theo yêu cầu (Demand-assignment multiple access, DAMA) —Việc phân chia dung...
 • 73
 • 5,339
 • 34

báo cáo tổng quan về đa truy cập phân chia theo đa sóng mang

báo cáo tổng quan về đa truy cập phân chia theo mã và đa sóng mang

Điện - Điện tử - Viễn thông

... đa truy cập  Kỹ thuật OFDM  Các kỹ thuật trãi phổ  DS -CDMA  MC -CDMA  DS -CDMA Đa sóng mang  MT -CDMA  So Sánh kỹ thuật CÁC PHƯƠNG THỨC ĐA TRUY CẬP GIỚI THIỆU VỀ CDMA Đa truy cập phân chia ... • Kỹ thuật ban đầu đề xuất cho đường uplink kênh truy n thông, đời tín hiệu OFDM kỹ thuật DS -CDMA hiệu cho việc thiết lập kênh bán đồng Kỹ thuật DS -CDMA đa sóng mang Kỹ thuật MT -CDMA  Kỹ thuật ... viết đánh giá kỹ thuật Multi-Carrier CDMA MC -CDMA, Multicarrier DSCDMA Multione CDMA, thảo luận ưu nhược điểm chúng với kỹ thuật DSCDMA thông thường Kết mô máy tính kỹ thuật MC -CDMA với MMSEC...
 • 25
 • 391
 • 0

tổng quan về đa truy cập phân chia theo đa sóng mang

tổng quan về đa truy cập phân chia theo mã và đa sóng mang

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Tiểu luận Kỹ thuật trải phổ CDMA TỔNG QUAN VỀ ĐA TRUY CẬP PHÂN CHIA THEO ĐA SÓNG MANG Đa truy cập phân chia theo (CDMA) kỹ thuật ghép kênh số người dùng truy cập đồng thời bất ... loại phương pháp đa truy nhập dựa kết hợp kỹ thuật phân chia theo kỹ thuật OFDM đề xuất, "đa sóng mang Multicarrier (MC-) CDMA" , "đa sóng mang DS -CDMA, " "multitone (MT-) CDMA. " Các phương ... DS -CDMA rộng gần nửa kỹ thuật DS -CDMA, kỹ thuật MT -CDMA băng thông kỹ thuật DS -CDMA Tuy nhiên, lọc Nyquist với yếu tố rolloff nhỏ sử dụng kỹ thuật DS -CDMA, băng thông cần thiết MC -CDMA kỹ thuật...
 • 18
 • 236
 • 0

Kỹ thuật đa truy nhập trong mạng quang và ứng dụng

Kỹ thuật đa truy nhập trong mạng quang và ứng dụng

Thạc sĩ - Cao học

... 74 Chơng : kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo m - cdma 5.1 Tổng quan kỹ thuật đa truy nhập CDMA 78 5.2 Các mạng sử dụng kỹ thuật CDMA 78 5.2.1 Mạng sử dụng kỹ thuật CDMA tách sóng ... SCMA đa kênh 65 60 Chơng : kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo thời gian TDMA 4.1 Giới thiệu chung 68 -iv- 4.2 Các khái niệm Kỹ thuật TDMA 68 4.3 ứng dụng mạng Kỹ thuật đa truy nhập ... sóng ta có kỹ thuật ghép kênh theo bớc sóng WDM tơng ứng kỹ thuật truy nhập WDMA, ghép kênh nhiều sóng mang SCM tơng ứng kỹ thuật truy nhập SCMA, mặt thời gian ta có kỹ thuật truy nhập theo thời...
 • 124
 • 1,026
 • 4

Giới thiệu về kỹ thuật truyền số liệu

Giới thiệu về kỹ thuật truyền số liệu

Điện - Điện tử

... Khơng dành riêng đường truy n dẫn Mỗi gói theo đường khác Chi phí đường truy n cao để khắc phục lỗi truy n dẫn Frame Relay   Đường truy n dẫn dành riêng node mạng Chế độ truy n bất đồng (Asynchronous ... Hệ thống truy n liệu  Tại phải dùng hệ thống truy n liệu  Chia xẻ tài ngun Máy in  Ổ đĩa/băng từ  Cơng suất tính tốn  Tập hợp liệu   Phân tán tải Tính tốn song song  Tính tốn theo mơ hình ... System Receiver Destination Liên quan đến vấn đề truy n liệu số dạng thơ Truy n dẫn liệu (data transmission)  hóa liệu (data encoding)  Kỹ thuật trao đổi liệu số (digital data communication)...
 • 44
 • 803
 • 5

Giới thiệu về kỹ thuật xử lý và bảo quản sau thu hoạch quy mô nhỏ Tài liệu kỹ thuật cho rau quả và hoa cây cảnh

Giới thiệu về kỹ thuật xử lý và bảo quản sau thu hoạch quy mô nhỏ Tài liệu kỹ thuật cho rau quả và hoa cây cảnh

Sinh học

... kiện không khí cải biến giới thiệu chương Kỹ thuật vận chuyển hạn chế tổn thất giới thiệu chương 8, phương pháp lưu trữ điểm bán buôn bán lẻ đưa chương Chương 10 giới thiệu vài phương pháp ché ... lưu trữ sản phẩm trồng quy mô nhỏ Chúng khuyên bạn nên thử biện pháp kỹ thuật so sánh chúng với kỹ thuật thời bạn Nhớ rằng, kỹ thuật cần sử dụng linh hoạt để phù hợp với điều kiện địa phương phù ... tươi Mỗi kỹ đưa sách miêu tả chi tiết minh họa hình ảnh Những thông tin chi tiết kỹ cụ thể nào, ngưòi sử dụng sách tìm theo nguồn sách liệt kê, liên hệ trực tiếp với tác giả sách Những kỹ thuật...
 • 5
 • 707
 • 1

Kỹ thuật giấu tin cho ảnh nhị phân, giới thiệu về kỹ thuật được trình bày trong báo cáo, chương này đưa ra các bước thực hiện của thuật toán

Kỹ thuật giấu tin cho ảnh nhị phân, giới thiệu về kỹ thuật được trình bày trong báo cáo, chương này đưa ra các bước thực hiện của thuật toán

Lập trình

... chức riêng lƣu trữ giá trị điểm ảnh  Chƣơng 3: Kỹ thuật giấu tin cho ảnh nhị phân, giới thiệu kỹ thuật đƣợc trình bày báo cáo, chƣơng đƣa bƣớc thực thuật toán  Chƣơng 4: Cài đặt thử nghiệm, thực ... QUAN VỀ GIẤU TIN TRONG ẢNH 1.1 Khái niệm giấu tin ảnh Giấu thông tin kỹ thuật nhúng (embedding) lƣợng thông tin số vào đối tƣợng liệu ảnh số khác [3] 1.2 Phân loại kỹ thuật giấu tin ảnh Có thể chia ... 3.1 Giới thiệu thuật toán giấu tin cho ảnh nhị phân Qua trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài “thủy vân số thuận nghịch cho ảnh nhị phân em thu thập đƣợc số tài liệu liên quan Sau em đề cập tới kỹ thuật...
 • 33
 • 605
 • 0

CÁC PHƯƠNG PHÁP và kỹ THUẬT ĐÁNH GIÁ, mô PHỎNG HIỆU SUÂT của các kỹ THUẬT đa TRUY NHẬP lớp MAC

CÁC PHƯƠNG PHÁP và kỹ THUẬT ĐÁNH GIÁ, mô PHỎNG HIỆU SUÂT của các kỹ THUẬT đa TRUY NHẬP lớp MAC

Kinh tế - Quản lý

... số vấn đề kỹ thuật đa truy nhập lớp MAC, kỹ thuật đánh giá hiệu suất với số loại đa truy nhập công cụ mô hiệu suất kỹ thuật đa truy nhập lớp MAC Với thành viên, chúng em phân công tìm hiểu đề ... số kỹ thuật truy nhập vô tuyến WiFi WiMAX Khi đề cập đến mạng băng rộng, vấn đề tập trung nói đến kỹ thuật đa truy nhập lớp MAC (Medium Access Control) Tiểu luận trình bày số vấn đề kỹ thuật đa ... đứng liền sau Đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao (OFDMA - Orthogonal Frequency Division Multiple Access) Đa truy cập phân chia theo tần số trực giao (OFDMA ) công nghệ đa sóng mang phát...
 • 44
 • 553
 • 5

kỹ thuật đa truy nhập kênh truyền đa song mang phân chia theo (mc-cdma)

kỹ thuật đa truy nhập kênh truyền đa song mang phân chia theo mã (mc-cdma)

Kinh tế - Quản lý

... Giới thiệu kỹ thuật đa truy nhập kênh truy n đa sóng mang phân chia theo (MC -CDMA) 74 3.2.1Nguyên lý chung kỹ thuật MC – CDMA 75 3.2.2Các kỹ thuật tách sóng 78 3.2.2. 1Kỹ thuật SUD 79 3.2.2.2 Kỹ ... 3.1 Giới thiệu kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo CDMA 2. 1Kỹ thuật trải phổ 67 67 3.1.1. 1Giới thiệu chung 67 3.1.1.2Các 69 chuỗi trải phổ 3.1.2Nguyên lý CDMA 72 3.1.3Máy thu Rake 73 3.2 Giới ... dụng, ý tưởng kỹ thuật đa truy nhập kênh truy n đa sóng mang phân chia theo MC -CDMA (Multi Carrier -CDMA) đời, dựa kết hợp CDMA OFDM MC -CDMA kế thừa tất ưu điểm CDMA OFDM Chính vậy, MC -CDMA ứng...
 • 100
 • 920
 • 3

Các kỹ thuật đa truy nhập

Các kỹ thuật đa truy nhập

Quản trị mạng

... phỏp a truy nhp CDMA III/ Phng phỏp truy nhp phõn chia theoCDMA Tng quan chung v cụng ngh CDMA Phng thc truyn dn Nguyờn lý hot ng ca CDMA c im ca CDMA 8/3/2007 38 19 Phng phỏp a truy nhp CDMA ... 8/3/2007 39 Phng phỏp a truy nhp CDMA Phng thc truyn dn th truy d Theo cỏch truyn dn ny, tt c mi ngi s dng cỏ truy d n t c ng s mt t bo cựng truyn/nhn thụng tin mt lỳc v m t cự truy n/nh m lỳ v trờn ... cụng ngh CDMA T v ngh CDMA: Code Division Multiple Assces l phng thc a truy l th nhtheo mó nh Cụng ngh CDMA l cụng ngh truyn dn s dng mó ngh l ngh truy d s phõn bit cỏc thuờ bao vi truyn.Cỏc...
 • 36
 • 773
 • 7

Các kỹ thuật đa truy nhập DT7

Các kỹ thuật đa truy nhập DT7

Quản trị mạng

... Khoa Điện Tử Viễn Thông Giao thưc CDMA Là công nghệ đa truy nhập phân chia theo số Tập đoàn Qualcomm đưa phiên CDMA gọi IS-95A, hệ thống thông tin di động CDMA IS-95 xây dựng lý thuyết trải ... thiệu ứng dụng sơ đồ điều chế hay phần kỹ thuật đa truy nhập cách áp dụng việc trải miền tần số tạo nên hệ thống MC -CDMA Trong OFDMA, vấn đề đa truy nhập thực cách cung cấp cho người dùng ... thời gian tầm hiểu biết giới thiệu giao thức đa truy nhập dùng mạng không dây * CSMA\CA * Slotted ALOHA * TDMA * Reservation ALOHA (R-ALOHA) * CDMA * OFDMA 3/10/2007 Đa Truy Nhập Khoa Điện Tử Viễn...
 • 11
 • 381
 • 1

Xem thêm