giới thiệu trước lớp vẻ đẹp của chị em thúy kiều bằng lời văn của mình

KHO ẢNH MT8-9:VẼ CHÂN DUNG-VẼ TƯỢNG CHÂN DUNG...

KHO ẢNH MT8-9:VẼ CHÂN DUNG-VẼ TƯỢNG CHÂN DUNG...

Tư liệu khác

... DUNG MỘT SỐ BÀI VẺ THEO MẤU MỘT SỐ BÀI VẺ THEO MẤU MỘT SỐ BÀI VẺ THEO MẤU MỘT SỐ BÀI VẺ THEO MẤU MỘT SỐ BÀI VẺ THEO MẤU MỘT SỐ BÀI VẺ THEO MẤU MỘT SỐ BÀI VẺ THEO MẤU MỘT SỐ BÀI VẺ THEO MẤU ...
 • 20
 • 359
 • 0

giao an my thuat 8 co hinh anh

giao an my thuat 8 co hinh anh

Mỹ thuật

... ThiÕt bÞ tµi liƯu I Quan s¸t nhËn xÐt Häc sinh quan s¸t tranh GV cho HS xem nh÷ng bøc tranh phong c¶ch cđa c¸c häa sÜ, ®Ĩ c¸c em c¶m thơ vỴ ®Đp vµ nhËn biÕt ®ỵc c¶nh s¾c mïa hÌ ? Tranh diƠn t¶ c¶nh ... quan s¸t h×nh minh häa ë SGK vµ giíi thiƯu c¸c em biÕt Chïa Keo lµ mét ®iĨn h×nh cđa kiÕn tróc PhËt gi¸o ? Chïa Keo ë ®©u, x©y dùng vµo thêi nµo ? Em biÕt g× vỊ Chïa Keo ? KiÕn tróc cđa Chïa Keo ... ®Ị vỊ ®Ị tµi vỊ ngµy 20 – 11 nh; - Chóng em tỈng hoa thÇy, c« gi¸o - Ho¹t ®éng v¨n ho¸, thĨ thao chµo mõng ngµy 20 – 11 - VÏ ch©n dung thÇy, c« gi¸o em Mçi chđ ®Ị cã c¸ch thĨ hiƯn kh¸c vỊ bè...
 • 72
 • 685
 • 4

Giáo án Mỹ thuật 8 (Bài 22 đến bài 32)

Giáo án Mỹ thuật 8 (Bài 22 đến bài 32)

Mỹ thuật

... trang trí đẹp? - Trả lời (tạo không khí cho ngày hội)  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh cách trng trí lều trại  Cổng trại: -GV giới thiệu số - Nghe hướng dẫn hình ảnh để học sinh nhận có - xem minh ... Vận dụng tích hợp phương pháp giới thiệu, phân tích kết hợp với minh họa trực quan luyện tập III Hoạt động lớp: 1/ Ổn đònh: ( 1' ) 2/ Kiểm tra: 3/ Bài mới:  Giới thiệu bài: ( 2' ) +Treo số hình ... HS 3/ Bài mới: Giới thiệu bài: + Ghi đề TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động HS ND ghi bảng  Hoạt động 1: HDHS I Quan sát nhận xét Quan sát nhận xét + GV giới thiệu dáng người - Xem GCTQ vận động...
 • 27
 • 1,434
 • 12

Giáo án điện tử Mỹ Thuật 8

Giáo án điện tử Mỹ Thuật 8

Mỹ thuật

... I .Giới thiệu hát tác giả : 1 .Giới thiệu hát : Nhạc lời: Trương Quang Lục Những tháng ngày cắp sách tới trường khoảng thời gian ... nhắc nhở phải biết giữ gin sáng “Tuổi hồng” biết ước mơ vươn tới tương lai tươi đẹp 2 .Giới thiệu tác giả : Nhạc lời: Trương Quang Lục Nhạc sĩ Trương Quang Lục sinh ngày :25/2/1933 quê xã Tịnh ... tím,Trái đất chúng em( thơ Đinh Hải),Tuổi 15,Xỉa cá mè,Như sáng ngời ,Em yêu đàn gà xinh,Bàn tay cô giáo,Chỉ có đời… 1.Nổi trống lên bạn Nhạc lời : Phạm Tuyên 2.Tuổi hồng Nhạc lời: Trương Quang...
 • 14
 • 633
 • 1

Đề kiểm tra Mỹ thuật 8 HK I - Đề số 2

Đề kiểm tra Mỹ thuật 8 HK I - Đề số 2

Mỹ thuật

... - Màu sắc tươi sáng, rõ trọng tâm tranh - Nét vẽ đẹp, tự nhiên, giàu cảm xúc Loại (7-8 điểm) - Bố cục có nhóm nhóm phụ - Hình ảnh phù hợp với nội...
 • 2
 • 346
 • 0

Giáo án Mỹ thuật 8

Giáo án Mỹ thuật 8

Mỹ thuật

... kết học tập Giáo viên thu dán lên bảng H: Em nói nội dung tranh em thể gì? [Gội em có bài] H: Em có nhận xét vẽ bạn? [Bố cục, hình, màu sắc] H: Theo em, em xếp vẽ bạn loaị gì? Giáo viên nhận xét ... Vậy với đề tài đề tài gia đình em vẽ tranh gì? [Cả nhà ăn cơm, xem ti vi, nấu nớng, picnic, tham quan, ] H: Với đề tài em vẽ em vẽ gì? Mảng gì? Mảng phụ gì? H: Em hát đoạn hay đọc câu thơ nói ... cống hiến giới văn nghệ sỹ nói chung giới mỹ thuật nói riêng công xây dựng CNXH miền Bắc đấu tranh giải phóng - 20 - Giáo án mĩ thuật Lơng Quốc Việt- THCSTiên Cờng miền Nam - Nhận vẻ đẹp số tác...
 • 66
 • 737
 • 2

Giáo án Mỹ thuật 8 - Mới

Giáo án Mỹ thuật 8 - Mới

Mỹ thuật

... nông thôn Lu Văn Sìn + GV giới thiệu số tác phẩm tiêu biểu: + GV giới thiệu sơ qua đặc điểm chất liệu màu bột + GV giới thiệu số tác phẩm tiêu biểu: - Nữ dân quân miền biển Trần Văn Cẩn * Tranh ... GV giới thiệu số tác phẩm sơn mài tiêu biểu: + GV giới thiệu sơ qua đặc điểm chất liệu tranh lụa: + Nét bật nghệ thuật tranh lụa Việt Nam : + GV giới thiệu tác phẩm tiêu biểu: + GV giới thiệu đặc ... tranh HS giới thiệu Phơng pháp dạy học: - Thuyết trình; trực quan; vấn đáp; thảo luận nhóm III- Tiến trình dạy học: * HĐ1: Giới thiệu hoạ sĩ Trần Văn Cẩn Giáo viên Học sinh 1.Hoạ sĩ Trần Văn Cẩn...
 • 68
 • 821
 • 7

Giáo Án Mỹ Thuật 8

Giáo Án Mỹ Thuật 8

Mỹ thuật

... Cho em xem số chữ trang dẫn hs thực trí em khoá trớc, giới thiệu sơ hành qua việc xếp bố cục, sử dụng màu - Cho hs vẽ vào Theo dõi hớng dẫn emtìm bố cục cho hợp lý; - Chọn số đẹp để giới thiệucho ... tạo nên vẻ đẹp riêng mĩ thuật đại Việt Nam - Giới thiệu số tác phẩm tiêu biểu: + Ngày chủ nhật (1960) hoạ sĩ Nguyễn Tiến Chung + Hai ông cháu (1966) hoạ sĩ Huy Oánh Tranh lụa - Giới thiệu sơ ... Giáo án mỹ thuật lớp nguyễn Thành Công Nội dung HĐ giáo viên HĐ học sinh Hớng dẫn HS màu đẹp (su tầm SGK) để HS cảm quan sát, nhận nhận vẻ đẹp vố cục, hình, màu xét - GV giới thiệu mẫu vẽ nêu...
 • 77
 • 423
 • 0

Mỹ thuật 8 trọn bộ bản đẹp 2008-2009

Mỹ thuật 8 trọn bộ bản đẹp 2008-2009

Mỹ thuật

... 12cm 4cm GV: Giới thiệu số loại quạt ? em thờng thấy loại quạt đời sống? HS: Trả lời nh bên GV: Hình dáng cách thức trang trí quạt giấy nh nào? GV? Công dụng sống nh nào? HS: trả lời nh bên GV: ... sinh hiểu biết thêm cống hiến giới văn nghệ sĩ nói chung, giới mĩ thuật nói riêng công xây dựng xã hội chủ nghĩa miền Bắc đấu tranh giải phóng miền Nam Nhận vẽ đẹp số tác phẩm phản ánh đề tài ... dung v th hiu ca ngi xem,ng thi nú cú phn bo v sỏch,vỡ th hụm cỏc em cựng trang trớ mt bỡa sỏch T Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức L 5' * Hot ng1: Quan sát nhận xét GV: Giới thiệu số bìa sách...
 • 83
 • 340
 • 0

Mỹ thuật 8

Mỹ thuật 8

Mỹ thuật

... 03 năm 2009 BàI: 24 vẽ tranh I Tìm chọn nội dung đề tài Đề Tài ước mơ em Em kể ước mơ mình? Có thể nói ước mơ mong muốn tốt đẹp, khát vọng sống người, lứa tuổi thời đại: Gia đình sống hạnh chữa ... tài Trở Thứ ngày 06 tháng 03 năm 2008 BàI: 24 vẽ tranh I Tìm chọn nội dung đề tài Đề Tài ước mơ em Em nhắc lại cách vẽ tranh đề tài gồm bước nào? Có nhiều nội dung: + Ước mơ họa sĩ * Gồm bước: ... hạnh phúc, gia đình Tô màu theo ý thích đầm ấm, giới hòa bình II Cách vẽ tranh đề tài Thứ ngày 06 tháng 03 năm 2008 BàI: 24 vẽ tranh Đề Tài ước mơ em Bước Tô màu I Tìm chọn nội dung đề tài Bước...
 • 10
 • 260
 • 0

Giáo án Mỹ Thuật 8 (Tiết 26– 27)

Giáo án Mỹ Thuật 8 (Tiết 26– 27)

Mỹ thuật

... Giới thiệu bài: Trong loài động vật người có thể đẹp cân đối Biết bao tác phẩm vẽ thể người xem tuyệt tác qua thời đại Để giúp em nắm bắt đặc điểm tỷ lệ thể người, hôm thầy, trò nghiên cứu Giới ... xác vẻ đẹp cân đối thể người 3/ Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, cảm nhận vẻ đẹp thiên phú thể người Thêm yêu mến đồng loại II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh ảnh toàn thân thể người (trẻ em, ... như: Đi, kéo, xúc… để em nhận nhịp điệu, lặp lại động tác để chọn tư đẹp - GV tóm tắt lại đặc điểm hình dáng, tỷ lệ thể người hoạt động khác HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG - HS xem tranh ảnh, quan sát...
 • 4
 • 996
 • 10

ppct mỹ thuật 8 mới nhất

ppct mỹ thuật 8 mới nhất

Mỹ thuật

... tranh cổ động (2 tiết) 22, 23 25 Vẽ tranh Đề tài Uớc mơ em 24 26 Vẽ trang trí Trang trí lều trại (Kiểm tra tiết) 25 27 Vẽ theo mẫu Giới thiệu tỉ lệ ngời 26 28 Vẽ theo mẫu Tập vẽ dáng ngời 27 ... 1975 10 11 Vẽ trang trí Trình bày bìa sách 11 12 Vẽ tranh Đề tài Gia đình 12 13 Vẽ theo mẫu Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt ngời 13 Bài tham khảo : Tập vẽ trạng thái tình cảm thể nét mặt 14 Thờng...
 • 3
 • 280
 • 0

Mỹ Thuật 8

Mỹ Thuật 8

Mỹ thuật

... Cho em xem số chữ trang dẫn hs thực trí em khoá trớc, giới thiệu sơ hành qua việc xếp bố cục, sử dụng màu - Cho hs vẽ vào Theo dõi hớng dẫn emtìm bố cục cho hợp lý; - Chọn số đẹp để giới thiệucho ... tạo nên vẻ đẹp riêng mĩ thuật đại Việt Nam - Giới thiệu số tác phẩm tiêu biểu: + Ngày chủ nhật (1960) hoạ sĩ Nguyễn Tiến Chung + Hai ông cháu (1966) hoạ sĩ Huy Oánh Tranh lụa - Giới thiệu sơ ... Giáo án mỹ thuật lớp nguyễn Thành Công Nội dung HĐ giáo viên HĐ học sinh Hớng dẫn HS màu đẹp (su tầm SGK) để HS cảm quan sát, nhận nhận vẻ đẹp vố cục, hình, màu xét - GV giới thiệu mẫu vẽ nêu...
 • 77
 • 408
 • 0

Tiêt 1-2-3-Mỹ thuât 8

Tiêt 1-2-3-Mỹ thuât 8

Âm nhạc

... trí, nghệ thuật gốm 3- Bài (34') *Giới thiệu: Mùa hè thờng tạo cho cảm giác nghỉ ngơi thoải mái, sau năm học căng thẳng Các em du lịch, thăm viếng cảnh quan đẹp quê hơng, đất nớc Hôm thể nét ... hình xã hội thời Lê đợc phản ánh nh quân trị ngoại giao văn hoá tích cực tiến tạo nên xã hội thái bình thịnh trị -Tuy chị ảnh hởng Nho giáo văn hoá Trung Hoa, nhng mĩ thuật Việt Nam đạt đợc ? Nhận ... Vẽ hoạ tiết GV cho HS xem số vẽ học sinh năm trớc GV kết luận bổ sung Bớc 3: Tô Màu Hoạt động : Thực hành GV tập, học sinh vẽ - GV bao quát lớp, hớng dẫn , chỉnh sửa cho em vẽ cha đợc - Hớng dẫn...
 • 9
 • 339
 • 0

Đề KT Mỹ Thuật 8

Đề KT Mỹ Thuật 8

Mỹ thuật

... NAM Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc ĐỀ KIỂM TRA 15’ MÔN MỸ THUẬT 8(HKII :08-09 ) ĐỀ: -Em vẽ tranh đề tài lao động mà em thích?(10đ) -Khổ giấy A4 -Chất liệu:màu sáp,bút dạ,màu bột…/ …………………………………………………………………………………………………………… ... động, đẹp( 2đ) -Màu sắc hài hoà,sắc nét(2đ) UBND X Ã M Ỹ H ẠNH TRUNG TRƯỜNG THCS CỘNG HOÀ X Ã H ỘI CHỦ NGH ĨA VI ỆT NAM Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN MỸ THUẬT 8(HKII :08-09 ) ĐỀ: -Em ... mà em thích?(10đ) -Khổ giấy A4 -Chất liệu:màu sáp,bút dạ,màu bột…/ …………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN:(45 phút ) -Trang trí tranh nội dung, bố cục hợp lí(6đ) -Hình vẽ sinh động, đẹp( 2đ)...
 • 2
 • 190
 • 0

mỹ thuật 8 cả năm

mỹ thuật 8 cả năm

Mỹ thuật

... hình có tỷ lệ cân đối giống mẫu - HS yêu thích vẻ đẹp tranh tĩnh vật II/ Chuẩn bị - Mẫu vẽ ( lọ, quả, hoa) lựa chọn lọ hoa có tỷ lệ, màu sắc đơn giản đẹp - Bài vẽ HS khoá trớc - Trực quan bớc vẽ ... GV: Giới thiệu số túi xách kết hợp với hình hớng dẫn để HS biết cách tìm tạo dáng VD: Túi da thờng dùng màu, túi vải thờng dùng nhiều màu có hoạ tiết (thổ cẩm) - Cách thức trang trí phong phú (bằng ... GV: Dùng ảnh phong cảnh quê hơng giới - Một dãy phố thiệu cách ngắn gọn đặc điểm - Một góc chợ số vùng miền đất nớc Việt nam - Một sông (Có thể dùng số đợn thơ, văn ngắn - Phong cảnh làng mạc để...
 • 13
 • 269
 • 0

Xem thêm