giới thiệu các hàm rest được định nghĩa cho người dùng db2

PhanV GIỚI THIỆU CÁC LINH KIỆN ĐƯỢC DÙNG.doc

PhanV GIỚI THIỆU CÁC LINH KIỆN ĐƯỢC DÙNG.doc

Công nghệ thông tin

... áp chuẩn cho hai bộ so sánh 1 và 2, trong đó điện áp chuẩn cho bộ so sánh 2 là UCC/3 và cho bộ so sánh 1 là 2UCC/3. Nh ta sẽ thấy các điện áp chuẩn này dùng để điều khiển việc định thời ... Trong các ứng dụng mà ta muốn thay đổi việc định thời gian bằng phơng pháp điện tử ta có thể thực hiện bằng cách đa một điện áp điều chế vào chân 5 (đầu vào điện áp điều khiển). Còn trong các ... ở mức thấp, còn tất cả các đầu ra khác ở mức cao. Các đầu vào chọn chip cần phải đặt thấp để vi mạch làm việc. Nếu một hoặc cả hai đầu G1, G2 ở mức cao thì tất cả các đầu ra sẽ ở mức cao.Bảng...
 • 15
 • 541
 • 0

LED giới thiệu các linh kiện được dùng

LED giới thiệu các linh kiện được dùng

Điện - Điện tử

... áp chuẩn cho hai bộ so sánh 1 và 2, trong đó điện áp chuẩn cho bộ so sánh 2 là UCC/3 và cho bộ so sánh 1 là 2UCC/3. Nh ta sẽ thấy các điện áp chuẩn này dùng để điều khiển việc định thời ... I.1.2 Vị trí và ký hiệu các chân của ma trận LED 5x7Hình I.2.1 Bộ giải mÃ/phân kênh 3-8Thiết kế mạch logic số Phần V: Phụ lục Phụ lục I: Giới thiệu các linh kiện đợc dùng 1. Ma trận LED 5x7: ... Trong các ứng dụng mà ta muốn thay đổi việc định thời gian bằng phơng pháp điện tử ta có thể thực hiện bằng cách đa một điện áp điều chế vào chân 5 (đầu vào điện áp điều khiển). Còn trong các...
 • 15
 • 606
 • 4

Tài liệu GIỚI THIỆU CÁC LINH KIỆN ĐƯỢC DÙNG ppt

Tài liệu GIỚI THIỆU CÁC LINH KIỆN ĐƯỢC DÙNG ppt

Cao đẳng - Đại học

... I: GIỚI THIỆU CÁC LINH KIỆN ĐƯỢC DÙNG1. Ma trận LED 5x7: Gồm có 35 điốt phát quang ( Light Emit Diode – LED ) được sắp xếp thành một ma trận 5 cột và 7 hàng. Các LED trên cùng một hàng được ... áp chuẩn cho hai bộ so sánh 1 và 2, trong đó điện áp chuẩn cho bộ so sánh 2 là UCC/3 và cho bộ so sánh 1 là 2UCC/3. Như ta sẽ thấy các điện áp chuẩn này dùng để điều khiển việc định thời ... T2. Trong đó T1 dùng để biến đổi tín hiệu ra đã được ghi giữ, chính điện áp này sẽ được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Thông qua T2 ta có thể điều khiển được trạng thái bên trong...
 • 16
 • 282
 • 0

GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA BÀI TOÁN

GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA BÀI TOÁN

Kế toán

... 008 -Các yếu tố dữ liệu có độ dài cố định- Thông tin chung- Định nghĩa và phạm vi trường: Các vị trí ký tự 00-17 và 35-39 được quy định giống nhau cho tất cả các loạitài liệu. Giá trị ở các ... thị và trường con, các yếu tố dữ liệu được xác định theo vị trí.Vị trí ký tự từ 00-17 và 35-39 được quy định giống nhau cho tất cả các loạitài liệu.(Xem phần biên mục sách). Các vị trí ký tự ... trường được giữ nguyên. Các ký tự này thường được bỏ qua khi sắp xếp.• 700-Tác giả bổ sung-Tên cá nhân- Định nghĩa và phạm vi trườngTrường này chứa tên cá nhân được dùng làm tiêu đề bổ sung. Các...
 • 23
 • 546
 • 0

Giới thiệu các hướng nghiên cứu và nghề nghiệp được xây dựng trong chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý và khoa tin học quản lý

Giới thiệu các hướng nghiên cứu và nghề nghiệp được xây dựng trong chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý và khoa tin học quản lý

... chọn các môn học theo những định hướng nghề nghiệp cụ thể mà sinh viên sẽ được tư vấn tỉ mỉ bởi các giáo viên chủ nhiệm và các cán bộ nòng cốt trong Khoa. Các định hướng này trang bị cho sinh ... thống chuỗi các môn học cùng hướng, để sinh viên có thể xác định cho mình những định hướng cụ thể về năng lực, kiến thức chuyên môn liên ngành giữa Tin học – Kinh tế. Bên cạnh hệ thống các môn ... cho sinh viên khi thực hiện triển khai tự động hóa hoặc tối ưu các hoạt động nghiệp vụ thông qua việc xây dựng các hệ thống quản lý dựa trên công nghệ thông tin. Hầu hết các kiến thức này được...
 • 3
 • 439
 • 0

Giới thiệu các thủ tục, hàm và Package

Giới thiệu các thủ tục, hàm và Package

Cơ sở dữ liệu

... dụng hàm trong câu lệnh SQL  Chỉ các hàm do người dùng định nghĩa được lưu trên database mới có thể sử dụng được cho câu lệnh SQL.  Các hàm do người dùng định nghĩa chỉ được áp dụng cho ... tên hàm hay thủ tục  Soạn thảo nội dung của hàm hay thu tục  Biên dich hàm hay thủ tục vừa tạo và xác định các lỗi nếu có. 13.2.2. Tạo hàm, thủ tục trên Server Procedure Builder chỉ cho ... Lợi ích của việc sử dụng hàm Với việc sử dụng hàm, trong một số trường hợp ta có thể thấy được các lợi điểm như sau:  Cho phép thực hiện các thao tác phức tạp (các phép tìm kiếm, so sánh...
 • 9
 • 366
 • 0

GIỚI THIỆU CÁC THỦ TỤC, HÀM VÀ PACKAGE

GIỚI THIỆU CÁC THỦ TỤC, HÀM VÀ PACKAGE

Kỹ thuật lập trình

... dụng hàm trong câu lệnh SQL  Chỉ các hàm do người dùng định nghĩa được lưu trên database mới có thể sử dụng được cho câu lệnh SQL.  Các hàm do người dùng định nghĩa chỉ được áp dụng cho ... tích các index, table, cluster, DBMS_DESCRIBE Trả về các diễn giải cho các tham số của thủ tục, hàm DBMS_JOB Lên kế hoạch thực hiện các đoạn mã lệnh PL/SQL DBMS_LOCK Cung cấp các hàm cho ... package Một package được cấu trúc làm hai phần. Phần mô tả (specification) định nghĩa các giao tiếp có thể có của package với bên ngoài. Phần thân (body) là các cài đặt cho các giao tiếp có trong...
 • 9
 • 1,763
 • 25

Giới thiệu các thủ tục, hàm, package

Giới thiệu các thủ tục, hàm, package

Kỹ thuật lập trình

... thủ tục vừa tạo và xác định các lỗi nếu có. 13.2.2. Tạo hàm, thủ tục trên Server Procedure Builder chỉ cho phép tạo mới, sửa chữa và lưu lại các thay đổi đối với các hàm và thủ tục trên Server, ... thủ tục, các hàm sẽ trả về một giá trị ngay tại lời gọi của nó. Trang 89 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Chương 14. GIỚI THIỆU CÁC THỦ TỤC, HÀM VÀ PACKAGE 14.1.THỦ TỤC Một nhóm các lệnh thực ... package Một package được cấu trúc làm hai phần. Phần mô tả (specification) định nghĩa các giao tiếp có thể có của package với bên ngoài. Phần thân (body) là các cài đặt cho các giao tiếp có trong...
 • 9
 • 402
 • 1

PhanI GIỚI THIỆU CÁC CỔNG LOGIC CƠ BẢN.doc

PhanI GIỚI THIỆU CÁC CỔNG LOGIC CƠ BẢN.doc

Công nghệ thông tin

... trong đó các biến số A, B là các đầu vào và hàm số Y là các đầu ra. Một mạch logic diễn tả quan hệ giữa các đầu vào và đầu ra, nghĩa là thực hiện đợc một hàm logic. Do đó có bao nhiêu hàm số ... hợp của các Flip Flop. Mạch có một đầu vào cho xung đếm và nhiều đầu ra. Những đầu ra thờng là các đầu ra Q của các FF. Vì Q chỉ có thể có hai trạng thái là 1 và 0 cho nên sự sắp xếp các đầu ... màn hình. Đây là ma trận điểm 5x7 cho các ký tự. Các kích thớc ma trận khác đợc dùng trong thực tế là 7x9, 7x12 hoặc 9x14. Các mẫu chữ nh vậy thờng đợc tạo sẵn cho mỗi ký tự ASCII và đợc chứa trong...
 • 23
 • 13,306
 • 27

Giáo trình giới thiệu các tác phẩm kinh điển triết học

Giáo trình giới thiệu các tác phẩm kinh điển triết học

Cao đẳng - Đại học

... động có ý thức của con người; hoặc quy luật tự nhiên quyết định lịch sử hay ý thức con người quyết định lịch sử; hoặc hoàn cảnh quyết định con người hay con người quyết định hoàn cảnh của họ. ... tôi biên soạn cuốn sách Giới thiệu các tác phẩm kinh điển triết học” nhằm phục 4ranh giới giữa chủ nghĩa xã hội khoa học với các trào lưu xã hội chủ nghĩa khác (chủ nghĩa xã hội không tưởng). ... 9.6LỜI NÓI ĐẦU 4GIỚI THIỆU TÁC PHẨM “HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC” CỦA C.MÁC VÀ F.ENGHEN 5GIỚI THIỆU TÁC PHẨM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” CỦA CÁC MÁC VÀ PHRI-ĐRÍCH ĂNG-GHEN 20GIỚI THIỆU TÁC PHẨM “LUDWIG...
 • 115
 • 2,061
 • 17

Giới thiệu các mạch cơ bản trên Main BOARD

Giới thiệu các mạch cơ bản trên Main BOARD

Phần cứng

... TÍNH1/20/200http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp Các mạch Logic trong IC Chú thích các chân : - CPU_F : Chân tạo xung Clock cho CPU - PCI 2, PCI3 : Các chân tao xung Clock cho khe PCI - 48MHz : chân ñiều khiển tần số cho các cổng ... ñộng ñể mở các ñèn Mosfet cấp nguồn cho CPU, do tính chất một Mainboard phải thích ứng với nhiều loại ñiện áp khác nhau vì vậy ñiện áp cung cấp cho CPU không cố ñịnh mà thay ñổi cho phù hợp ... ñộng ñưa ra 1,5V cấp cho IC . Khi gắn CPU có nguồn nuôi là 1,75V thì mạch cũng tự ñộng ñưa ra ñúng 1,75V cấp cho CPU => ñó là tính chất của mạch ổn áp nguồn cho CPU trên các loại Mainboard...
 • 17
 • 1,126
 • 9

Xem thêm