giảm cân với phép tính calories

Hệ thống bài tập toán - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng pptx

Hệ thống bài tập toán - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng pptx

Cao đẳng - Đại học

... Cho f(x) = cosx Tính: f(n)(x) Bài6: Cho f(x) = cos(ax + b) Tính: f(n)(x) Bài7: Cho f(x) = x.ex Tính: f(n)(x) Bài8: Cho f(x) = x ln x Bài9: Cho f(x) = ln( ax + b ) Tính: f(n)(x) Tính: f(n)(x) ... Bài1: Cho f(x) = Tính: f(n)(x) 2x + x Bài2: Cho f(x) = 3x + x x 6x + 11x Bài3: Cho f(x) = 2x + x x Bài4: Cho f(x) = 3x 5x 11 x x + 10 Tính: f(n)(x) Tính: f(n)(x) Tính: f(n)(x) x ... tồn đạo hàm: Bài1: Cho f(x) = x 1+ x Tính f'(0) Bài2: Cho f(x) = x x + Tính f'(0) cos x x Bài3: Cho f(x) = x x = 1) Xét tính liên tục f(x) x = 2) Xét tính khả vi f(x) x = x2 x + 3x Chứng...
 • 28
 • 251
 • 0

hệ thống bài tập toán lớp 10 nâng cao

hệ thống bài tập toán lớp 10 nâng cao

Toán học

... 35, b = 20, ∠ A = 60 Tính ha; R; r Bai 2: Cho ABC có AB =10, AC = ∠ A = 60 Tính chu vi ABC , tính tanC Bai 3: Cho ABC có ∠ A = 60 , cạnh CA = 8cm, cạnh AB = 5cm a) Tính BC b) Tính diện tích ABC ... d) Tính độ dài đường cao AH e) Tính R Bai 4: Trong ABC, biết a – b = 1, ∠ A = 30 , hc = Tính Sin B Bai 5: Cho ABC có a = 13cm, b = 14cm, c = 15cm a) Tính diện tích ABC b) Góc B tù hay nhọn? Tính ... 10- NC c) Tính bánh kính R, r d) Tính độ dài đường trung tuyến mb = Bai 6: Cho ABC có BC = 12, CA = 13, trung tuyến AM = Tính diện tích ABC ? Tính góc B? Bai 7: Cho ABC có cạnh 9; 5; Tính góc...
 • 26
 • 5,086
 • 7

Hệ thống bài tập toán 9 hay

Hệ thống bài tập toán 9 hay

Lớp 9

... J= − 2 − + Bài 6: Tính B= + − 13 + 48 A= − − 29 − 20 C= + + 48 − 10 + Bài 7: Rút gọn biểu thức a, x-4- 16 − x + x với x>4 x − x +1 b, c, a+ b a− b − a− b với a e, với ≤ a ≤ với a ≥ 0; b ≥ 0; ... 50km/h Bài 2:Một ôtô từ A-B dài 250 km với vận tốc dự định.Thực tế xe hết quãng đường với vận tốc tăng thêm 10km/h sovới vận tốc dự định nên đến B giảm 50phút Tính vận tốc dự định Kq: Vận tốc dự ... x −1 ( KQ: B= − x = =2- ) với x > 1; x ≠ 10 x −1 − x −1 (đúng với x ; x > 1; x ≠ 10 ) a,Rút gọn C KQ; :C= b,Tìm x để C
 • 37
 • 1,175
 • 9

Hệ thống bài tập toán lớp 12

Hệ thống bài tập toán lớp 12

Toán học

... định nghĩa lũy thừa với số mũ ngun dương, 0, ngun âm, hữu tỉ, vơ tỉ tính chất • Định nghĩa tính chất bậc n;• Khảo sát hàm lũy thừa;hàm số mũ II.Bài tập bản: Bài Thực phép tính 4 A = ; E = 24 ... Cho hình chóp SABC có (SAB) (SAC) vng góc với (ABC), SA=a, góc SB (ABC) 600, tam giác ABC vng cân B a .Tính thể tích khối chóp SABC b Tính VSAMN , VAMNBC với M trung điểm SC, N cạnh SB thỏa NS=2NB ... giác vuơng cân A, AB=a, hình chiếu vng góc A’ lên (ABC) trùng với trung điếm M AB, góc AA’ với mp(ABC) 600 Tính VABCA' B 'C ' Bài 6: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a tâm O Tính thể tích...
 • 96
 • 530
 • 3

Hệ thống bài tập Toán luyện thi học sinh giỏi lớp 5

Hệ thống bài tập Toán luyện thi học sinh giỏi lớp 5

Lớp 5

... 53 x 50 Khơng tính trực tiếp, sử dụng tính chất phép tính để so sánh giá trị số A B A= 101 x 50 B = 50 x 49 + 53 x 50 = 50 x (49 + 53) = 50 x 102 Vì 50 = 50 101 < 102 Nên A < B Bài Tính giá trị ... xx +56 Kĩ thuật tính quan hệ phép tính Bài : Tổng hai số gấp đơi số thứ Tìm thương số Giải : Ta có : STN + ST2 = Tổng Mà tổng gấp đơi STN nên STN = ST2 suy thương số Bài : Một phép chia có thương ... Hãy tính tỉ số phần trăm nữ sinh so với tổng số học sinh lớp, tỉ số phần trăm nam sinh so với tổng số học sinh lớp Giải : Tổng số học sinh lớp : 22 + 18 = 40 (học sinh) Tỉ số học sinh nữ so với...
 • 42
 • 1,786
 • 1

Hệ thống bài tập Toán lớp 9 chuyên đề Các hằng đẳng thức đáng nhớ, Phân tích đa thức thành nhân tử

Hệ thống bài tập Toán lớp 9 chuyên đề Các hằng đẳng thức đáng nhớ, Phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... - 59 x-7 H th ng t p toán l p Biên so n : Lê Kỳ H i IV Ph n 4: Th c hi n phép tính rút g n phân s Phương pháp : s d ng tính ch t A ≥ + A A2 = A =  − A + A2 B = A B v i B ≥ A <  A A = A ... = - V Ph n 5: Bài toán tính giá tr c a bi u th c Bài 1: Tính giá tr c a bi u th c sau A = 5a − 4a − v i a = + B = 15a − 31a + 16 v i a = C = 2a − 4a + víi a = − Bài 2: Tính giá tr c a bi u th ... nhân t Tính A x = Bài 7: Cho bi u th c : 5−2 D= ;y = 9+4 a 2a + a − 2 ab − 2b a + a − 2ab − 2b Rút g n D Tính D a = 2000 b = + Trang10 1+ H th ng t p toán l p Biên so n : Lê Kỳ H i Bài 8: Tính...
 • 15
 • 511
 • 3

hệ thống bài tập toán lớp 1

hệ thống bài tập toán lớp 1

Lớp 1

... 2 TÍNH 6-2= 4-1= 5-3= 3-1= 2-1= 5-3= 4-2= 4-3= 6-3= 5-2= 5-0= 7-3= 8-5= 9-4= 7-6= 10-6= 8-6= 6-5= 4-3= 7-3= 9-7= 3-3= 8-4= 9-3= 5-1= 7-6= 8-8 2-2= 9-5= 8-0= 3-1= 7-7= 5-3= 3.TÍNH 6-2= ... 9, 11:…………………………………… 4, 6, 7, 5, 2:…………………………………… Tính 1+……=5 3+……=6 4+….=5 ….+2=6 ….+1=3 … +3=5 3+….=9 6+……=8 4+….=10 ….+1=4 ….+8=9 … +2=6 10 Tính 12+3= 15+4 16+2 ………………………………………………………………… …………………………………………………………………...
 • 6
 • 1,222
 • 7

HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN 9

HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN 9

Toán học

... Bài 8: Một tơ từ A đến B với vận tốc xác định thời gian định Nếu vận tốc tơ tăng 12km / h thời gian giảm 30 phút Nếu vận tốc tơ giảm 12km / h thời gian tăng 45 phút Tính vận tốc thời gian dự ... 16 1−  1+   −  Bài 22: Tính          Bài 23: Tính 1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + + 2013.2014.2015 BÀI TẬP CHƯƠNG II Bài1: Hàm số bậc y = ax + b( a ≠ 0) Có tính chất gì? Áp dụng: Hàm số ... Trang b ) Gọi A , B giao điểm đường thẳng với trục 0x C giao điểm hai đường thẳng Tìm toạ độ A , B , C c ) Tính góc tam giác ABC ( làm tròn đến độ ) d ) Tính chu vi diện tích tam giác ABC ( Đơn...
 • 7
 • 150
 • 0

HỆ THỐNG bài tập TOÁN lớp 11

HỆ THỐNG bài tập TOÁN lớp 11

Toán học

... góc với (ABCD) a Chứng minh rằng: BC vuông góc với (SAD) CD vuông góc với (SAD) b Chứng minh rằng: BD vuông góc với (SAC) c Kẻ AE vuông góc với SB Chứng minh rằng: SB vuông góc với ... góc với (ABCD), SO = a√(3), AB = a√(2) a Chứng minh rằng: BD vuông góc với SA; AC vuông góc với SB b Vẽ CI vuông góc với SD, OJ vuông góc với SC Chứng minh rằng: SD vuông góc với (ACI); ... với (ABCD), (SAD) vuông góc với (ABCD) a Chứng minh rằng: SA vuông góc với (ABCD), BD vuông góc với (SAC) b Gọi AH, AK đường cao Chứng minh rằng: AH vuông góc với BD, AK vuông góc với...
 • 37
 • 355
 • 0

hệ thống bài tập toán lớp 10

hệ thống bài tập toán lớp 10

Toán học

... y=  Tính giá trị hàm số x =−3; x =0; x =1  2x − x ≤  1.3 Cho hàm số y=  x − − x + x x >  Tính giá trị hàm số x =5; x =−2; x =  −3 x + với x < 1.4 Cho hàm số y=g( x )  với x ≥  x+7 Tính ... D=  m=-1 m=1 với m=-1 => Dx=-2 ≠ => hệ vơ nghiệm với m=1 => Dx=Dy = => hệ có vơ số nghiệm với x ∈ ¡ y∈¡   y = − x x = − y   Kết luận: + Với m ≠±1 hệ có nghiệm  x = + Với m= −1 hệ vơ ... mệnh đề P⇒Q mệnh đề đảo nó, xét tính sai, với: a) P: “ Góc A 900” Q: “ BC2=AB2+AC2” b) P: “ µ = B ” Q: “ Tam giác ABC cân A µ 1.4 Phát biểu lới mệnh đề sau Xét tính đúng/sai lập mệnh đề phủ định...
 • 130
 • 4,006
 • 4

hệ thống bài tập toán ôn lớp 4 lên 5

hệ thống bài tập toán ôn lớp 4 lên 5

Mầm non - Tiểu học

... bốn phép tính với số tự nhiên I Mục tiêu: - Giúp hs ôn tập phép cộng, phép trừ số tự nhiên, cách làm tính, tính chất, mối quan hệ phép cộng, phép trừ, , giải toán liên quan đến phép cộng, phép ... _ Toán Ôn tập phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo) I Mục tiêu: - Giúp hs ôn tập phép nhân, phép chia số tự nhiên: Cách làm tính (cả tính nhẩm), tính chất, mối quan hệ phép nhân phép chia, giải ... phân phối phép nhân với phép cộng? Lấy ví dụ? - Gv hs nx, chữa B, Bài Giới thiệu Bài tập Bài Giảm tải giảm phần - Hs đọc yêu cầu b - Chia lớp thành nhóm: - Mỗi nhóm tính phép tính với giá trị...
 • 74
 • 121
 • 0

hệ thống bài tập và các đề thi ôn toán vào 10

hệ thống bài tập và các đề thi ôn toán vào 10

Toán học

... quãng đờng với vận tốc tăng thêm 10km/h sovới vận tốc dự định nên đến B giảm đợc 50phút Tính vận tốc dự định Kq: Vận tốc dự định 50km/h Bài 3:Một ngời đixe máy từ A->B lúc 7h sáng với vận tốc ... biểu thức a, x-4- 16 x + x với x>4 a -2 15 J= + + 48 10 + x x +1 D= + 2 57 + 40 Bài 6: Tính A= b, - a3 + b3 a+ b ab ).( ) =1 ab a+ b a3 b3 ab với a x2 4x + với a>0 ; b>0 ; a b Trn hựng ... a+ b a+ a a +1 = ab với a>0 ; b>0 ; a b ) = 4a với a>0 ; a d, x + 12 + x + e, ( a +2 a a +1 ) = a a a + a +1 a với a>0 ; a 1 a a 1+ a a + a ).( a ) = (1 a) a 1+ a với a ; a f, ( g, -...
 • 45
 • 456
 • 5

Hệ thống bài tập ôn tập toán 9 theo kiến thức cơ bản

Hệ thống bài tập ôn tập toán 9 theo kiến thức cơ bản

Toán học

... (2+ a ).(2 a + ) = a ( 4x + với a>0 ; b>0 ; a b với a>0 ; b>0 ; a b với a>0 ; a d, x +12 +6 x +3 - x +12 x +3 =6 với x a +2 a a +1 e, ( a + a +1 a ) a = a với a>0 ; a 1a a 1+a a + a ).( ... 50km/h Bài 2:Một ôtô từ A-B dài 250 km với vận tốc dự định.Thực tế xe hết quãng đờng với vận tốc tăng thêm 10km/h sovới vận tốc dự định nên đến B giảm đợc 50phút Tính vận tốc dự định Kq: Vận tốc dự ... a,Rút gọn A b ,Tính gía trị A x=3 10.2 1 + x) : ( + 1) 1+ x x2 B=( a,Rút gọn B bTính gía trị B x=4 10.3 C= ( KQ: A= =2) với -1
 • 46
 • 2,307
 • 35

Hệ thống bài tập kế toán tài chính

Hệ thống bài tập kế toán tài chính

Kế toán - Kiểm toán

... sản xuất kinh doanh -Đối với TSCĐ hữu hình sử dụng vào hoạt động phúc lợi : U CẦU : Tính tốn – Định khoản nghiệp vụ Ví dụ : Doanh nghiệp mua TSCĐ hữu hình tốn tiền mặt với giá mua chưa thuế 34.000.000 ... sản nhận 380.000.000 , thuế GTGT 38.000.000 KẾ TỐN CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH Trường hợp : Giảm TSCĐ nhượng bán : - Đối với TSCĐ hữu hình sữ dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh: Ví dụ ... 120.000.000 với gía chưa thuế 100.000.000 , thuế GTGT 10% thu tiền mặt Chi phí nhượng bán TSCĐ chi tiền mặt theo giá tốn 1.100.000 thuế GTGT 10% U CẦU : Tính tốn – Định khoản nghiệp vụ - Đối với TSCĐ...
 • 52
 • 392
 • 8

Hình thành và phát triển một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh khá giỏi trung học phổ thông thể hiện qua hệ thống bài tập chủ đề phương trình và hệ phương trình trong đại số 10 luận văn thạc sĩ toán học

Hình thành và phát triển một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh khá giỏi trung học phổ thông thể hiện qua hệ thống bài tập chủ đề phương trình và hệ phương trình trong đại số 10 luận văn thạc sĩ toán học

Khoa học xã hội

... yếu tố đặc trưng TDST tính mềm dẻo, tính nhuần nhuyễn tính độc đáo a) Tính mềm dẻo Tính mềm dẻo lực thay đổi dễ dàng, nhanh chóng thái độ cố hữu hoạt động trí tuệ người Tính mềm dẻo có đặc trưng ... được; Tính độc lập tính phê phán liên hệ mật thiết với nhau, tính phê phán thể khả đánh giá nghiêm túc ý nghĩ, tư tưởng người khác thân Các tác giả nhấn mạnh: “Để phát triển lực trí tuệ chung, với ... viên cần hình thành phẩm chất trí tuệ đặc biệt tính độc lập sáng 14 tạo Tính linh hoạt, tính độc lập tính phê phán điều kiện cần thiết tư sáng tạo, tính sáng tạo tư thể khả tạo mới, phát vấn đề...
 • 139
 • 1,085
 • 4

Rèn luyện kỹ năng phân tích tổng hợp cho học sinh thông qua dạy học hệ thống bài tập chương các định luật bảo toàn lớp 10 chương trình nâng cao luận văn thạc sỹ giáo dục học

Rèn luyện kỹ năng phân tích  tổng hợp cho học sinh thông qua dạy học hệ thống bài tập chương các định luật bảo toàn lớp 10 chương trình nâng cao luận văn thạc sỹ giáo dục học

Khoa học xã hội

... = 2cm ∆l2 = 5cm Câu a Áp dụng công thức F®h = k.∆l ta tính độ cứng k với ( F®h = F ) Câu b Tính đàn hồi lò xo công thức Wt = k ∆l Câu c Để tính công lực đàn hồi ta sử dụng : A = W®h1 − W®h2 * ... đứng Đầu lò xo gắn với vật nhỏ m=400g Vật giữ vị trí lò xo không co giãn, sau thả nhẹ nhàng cho chuyển động Lấy g=10m/s2 a Tới vị trí lực đàn hồi cân với trọng lực vật ? b Tính vận tốc vật vị ... vật nặng m = 100g nối với hình vẽ Lúc vật O lò xo chưa biến dạng Kéo dãn lò xo cho vật đến A với OA = 10cm truyền cho với vận tốc v0 = m s Bỏ qua ma sát khối lượng lò xo Tính vận tốc sau vật...
 • 93
 • 1,154
 • 14

Rèn luyện kỹ năng phân tích tổng hợp cho học sinh lớp 10 THPT qua hệ thống bài tập phần các định luật bảo toàn

Rèn luyện kỹ năng phân tích tổng hợp cho học sinh lớp 10 THPT qua hệ thống bài tập phần các định luật bảo toàn

Khoa học xã hội

... năng, ta rút tính chất tơng đơng gọi định lý độ giảm năng: độ giảm vật công ngoại lực tác dụng lên vật: Wt - Wt = A * Chú ý làm tập phải chọn mốc trớc tính Bài tập 8: Một xe chuyển động với vận tốc ... 6m/s Một vật m = 50g xe đợc ném phía trớc với vận tốc 6m/s xe a .Tính động vật m xe đất trớc sau ném b .Tính công lực ném hai hệ quy chiếu (gắn với xe gắn với đất) So sánh giải thích Hớng dẫn giải ... giải, tiến hành trình tự thao tác cụ thể để giải - Thực cẩn thận phép tính số học hay hình học Nên cho học sinh làm quen với phép biến đổi chữ, thay số để tìm kết biến đổi đến biểu thức cuối...
 • 73
 • 578
 • 2

Xây dựng hệ thống bài tập nâng cao về chủ đề giới hạn dãy số, giới hạn hàm số nhằm bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh khá giỏi

Xây dựng hệ thống bài tập nâng cao về chủ đề giới hạn dãy số, giới hạn hàm số nhằm bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh khá giỏi

Khoa học tự nhiên

... ứng dụng mặt lí thuyết thực tiễn, sở hai phép tính giải tích phép tính đạo hàm phép tính vi phân Giới hạn áp dụng phương pháp để giải toán: tiệm cận, tính liên tục hàm số, tồn nghiệm phương trình ... giáo yêu cầu học sinh tính tổng sau: 1 1 + + + + 2.3 3.4 9.10 Đứng trước toán học sinh quan niệm tính tổng số hạng học sinh giải toán cách lấy giá trị hạng tử cộng lại với để tính tổng Vậy câu hỏi ... kí hiệu dấu kí hiệu số, lực suy nghĩ với kí hiệu toán học Năng lực rút ngắn trình suy luận toán học phép toán tương ứng, lực suy nghĩ với cấu trúc rút gọn Tính mềm dẻo trình tư hoạt động toán...
 • 81
 • 2,630
 • 5

Xem thêm