giải pháp sử dụng vốn kinh doanh

Các giải pháp tài chính chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và lắp đặt viễn thông.DOC

Các giải pháp tài chính chủ yếu nhằm  nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và lắp đặt viễn thông.DOC

Kế toán

... 1VỐN KINH DOANHSỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH 1.1. TỔNG QUAN VỀ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP1.1.1. Khái niệm, đặc điểm vốn kinh doanh ∗ Khái niệmTrong nền kinh ... hiệu quả sử dụng vốn. Nếu vốn của doanh nghiệp không được bảo toàn và phát triển thì mục tiêu đầu tư vốn sẽ không thực hiện được. Do đó doanh nghiệp cần tìm mọi biện pháp để sử dụng vốn có hiệu ... trạng thừa vốn hoặc thiếu vốn SXKD, ảnh hưởng xấu đến hiệu quả sử dụng vốn Mặt khác, việc xác định cơ cấu đầu tư cũng có tác động không nhỏ đến hiệu quả sử dụng vốn Nếu sử dụng vốn đầu tư...
 • 25
 • 1,021
 • 17

Một số giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Thiên Tân.DOC

Một số giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Thiên Tân.DOC

Tài chính - Ngân hàng

... cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.3.2 Một số giải pháp tài chính cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, làm cho đồng vốn của doanh nghiệp ... chức quản lý và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp số 3 em đà chọn đề tài: Một số giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại công ... chọn phơng hớng, biện pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.Chơng IIthực trạng tổ chức quản lý và hiệu quả sử dụng kinh doanh ở công ty cổ phần...
 • 50
 • 785
 • 1

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An (2).DOC

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An (2).DOC

Tài chính - Ngân hàng

... quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.3.3. Những giải pháp chủ yếu của Công ty trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh của Công ty.* Đánh giá chung hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Phần ... chức và sử dụng vốn kinh doanh trở thành một vấn đề quan trọng hàng đầu của moị doanh nghiệp.1. Những nhân tố ảnh hởng đến việc tổ chức và sử dụng vốn Việc tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ... việc kinh doanh của doanh nghiệp là tốt, doanh nghiệp giảm đợc lợng vốn đầu t cho việc dự trữ vật t hàng hoá, tăng khối l-ợng vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. ...
 • 81
 • 665
 • 4

Vốn kinh doanh và các giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ máy xây dựng Komatsu Việt Nam.docx

Vốn kinh doanh và các giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ máy xây dựng Komatsu Việt Nam.docx

Quản trị kinh doanh

... học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Em xin chân thành cảm ơn!.CHƯƠNG INHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Vốn kinh doanh ... động kinh doanh công ty đã cải tiến phương thức hoạt động kinh doanh cũng như quản lý chặt chẽ số vốn bỏ vào kinh doanh và tìm mọi biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. - Về hoạt động kinh doanh ... quá trình kinh doanh. Vì vậy, để có thể sử dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh, các doanh nghiệp cần thiết phải hiểu về vốn và các đặc trưng của vốn. Theo học thuyết kinh tế...
 • 45
 • 601
 • 2

Vốn kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty Điện tử công nghiệp.docx

Vốn kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty Điện tử công nghiệp.docx

Kế toán

... nghiệpCHƯƠNG IVỐN KINH DOANHSỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG1.1. Vốn kinh doanh: 1.1.1. Khái niệm về vốn kinh doanh: 1.1.1.1. ... sản xuất kinh doanh. 1.3.2. Những biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp:Để không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, các doanh nghiệp ... Vốn kinh doanhsự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.- Chương II: Thực trạng tổ chức quản lý và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh...
 • 82
 • 634
 • 1

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ Sông Lam ( Chuyên đề tốt nghiệp).doc

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ Sông Lam ( Chuyên đề tốt nghiệp).doc

Quản trị kinh doanh

... trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại XN, ta thấy rằng tuy hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại XN chưa cao nhưng cũng có một số thành cơng nhất định. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh cũng như ... hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Nhằm cung ứng đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và khơng ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp, các doanh nghiệp ... trạng sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là việc làm cần thiết nhằm thể hiện chất lượng cơng tác sử dụng vốn kinh doanh đồng thời đánh giá hiệu...
 • 33
 • 720
 • 3

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Xí Nghiệp Vận Tải Biển Vinafco.doc

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Xí Nghiệp Vận Tải Biển Vinafco.doc

Quản trị kinh doanh

... lớn, các công ty vẫn có lợi khi sử dụng phơng pháp hộp th (lockbox) để đẩy nhanh quá trình thu tiền. 1.4. hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp 1.4.1. Quan điểm ... ra hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Hiệu quả sử dụng vốn chính là quan hệ giữa đầu ra và đầu vào của quá trình kinh doanh, hay cụ thể là quan hệ giữa toàn bộ kết quả kinh doanh và toàn bộ chi ... thuần)d) Hiệu quả sử dụng vốn cố định:Hiệu quả sử dụng vốn cố =Giá trị tổng sản lợng (hay DT thuần, lợi nhuận)Số vốn cố định1.4.2.2 - Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lu động:a)...
 • 64
 • 574
 • 3

Vốn kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phân đầu tư và xây dựng số 18.5.doc

Vốn kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phân đầu tư và xây dựng số 18.5.doc

Kinh tế - Thương mại

... nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 161.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 161.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của DN 171.2.2.1 ... Hiệu suất sử dụng vốn cố định 171.2.2.2 Hiệu suất sử dụng vốn lu động 181.2.2.3 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 191.2.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng VKD của DN trong nền kinh tế ... Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 23Chơng II 25Thực trạng vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần đầu t và xây...
 • 75
 • 1,156
 • 14

Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại nhà nước.

Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại nhà nước.

Kế hoạch kinh doanh

... sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Do vậy quản lý và sử dụng vốn kinh doanh hợp lý là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp. Nếu thiếu vốn kinh doanh, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ... III. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC. Từ thực tiễn ở trên để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của các doanh nghiệp ... VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH. 1) Khái niệm về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.2) Đặc điểm của vốn trong doanh nghiệp thương mại.3) Nguồn hình thành vốn của doanh nghiệp.3.1)...
 • 14
 • 517
 • 0

Giải pháp đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty xnk thiết bị điện ảnh – truyền hình

Giải pháp đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty xnk thiết bị điện ảnh – truyền hình

Tài chính - Ngân hàng

... lợi của vốn kinh doanh =Lợi nhuận Vốn kinh doanh Chỉ tiêu này cho biết 1 đồng vốn kinh doanh đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận.Hệ số doanh lợi của doanh thu thuần=Lợi nhuận Doanh thu thuần ... thì khả năng sinh lợi của vốn càng cao và ngược lại.IV- CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp bao nguồn vốn cố định và nguồn vốn lưu động.các nguồn ... động sản xuất kinh doanh. Nó phản ánh trình độ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và của nền kinh tế. Tài sản cố định tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, sau mỗi quá trình kinh doanh nó vẫn...
 • 113
 • 609
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP1.1 VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vốn kinh doanh trong doanh nghiệp1.1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh: Trong ... nghiệp.1.3 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP1.3.1 Hiệu quả vốn kinh doanh 1.3.1.1.Khái niệm hiệu quả vốn kinh doanh. Mục đích ... hiệu qua sử dụng vốn kinh doanh đòi hỏi phải giải quyết vấn đề như: Xác dịnh nhu cầu vốn kinh doanh, tăng hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh, tăng vòng quay vốn kinh doanh, đổi mới, sửa chữa, hiện...
 • 88
 • 679
 • 3

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

Quản trị kinh doanh

... ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP.1.1.KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 1.1.1. Khái niệm về vốn sản xuất kinh doanh. Bất cứ một doanh nghiệp ... lớn, các công ty vẫn có lợi khi sử dụng phương pháp hộp thư (lockbox) để đẩy nhanh quá trình thu tiền. 1.4. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.4.1. Quan điểm ... vấn đề cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.- Chương II: Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn ở Xí Nghiệp Vận Tải Biển Vinafco . Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao...
 • 100
 • 261
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Xí Nghiệp Vận Tải Biển Vinafco

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Xí Nghiệp Vận Tải Biển Vinafco

Quản trị kinh doanh

... ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP.1.1.KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 1.1.1. Khái niệm về vốn sản xuất kinh doanh. Bất cứ một doanh nghiệp ... thuần)d) Hiệu quả sử dụng vốn cố định:Hiệu quả sử dụng vốn cố định=Giá trị tổng sản lượng (hay DT thuần, lợi nhuận)Số vốn cố định1.4.2.2 - Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động:a) ... với thị trường, bám sát thị trường, tự chủ về vốn và tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, nhất là trong kinh doanh đường biển không phải là vấn đề mới mẻ....
 • 66
 • 330
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Xí Nghiệp Vận Tải Biển Vinafco

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Xí Nghiệp Vận Tải Biển Vinafco

Kinh tế - Thương mại

... ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP.1.1.KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 1.1.1. Khái niệm về vốn sản xuất kinh doanh. Bất cứ một doanh nghiệp ... 2 1.5. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐNCác giải pháp nhằm quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thường là các công cụ quản lý, các phương pháp, biện pháp tập trung ... vấn đề cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.- Chương II: Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn ở Xí Nghiệp Vận Tải Biển Vinafco . Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao...
 • 74
 • 375
 • 0

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Nông sản Thực phẩm Hoà Bình

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Nông sản Thực phẩm Hoà Bình

Quản trị kinh doanh

... của vốn kinh doanh 6 3. Phân loại vốn kinh doanh của doanh nghiệp 7 a. Vốn cố định 7 b. Vốn l u động 8 4. Nguồn vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 9 a. Căn cứ vào đặc điểm sở hữu của vốn kinh ... công ty sử dụng vốn kinh doanh chủ yếu là vốn vay ngân hàng và vốn chiếm dụng của các đơn vị kinh doanh khác. Hiệu quả sử dụng vốn của công ty cha đợc cao do nhiều đơn vị cùng kinh doanh mặt ... chuyển vốn. 4. Nguồn vốn kinh doanh trong doanh nghiệpĐể tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có vốn: vốn đầu t ban đầu và vốn bổ sung để mở rộng sản xuất kinh doanh trong nền kinh...
 • 23
 • 339
 • 1

Xem thêm