giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu phát triển Việt Nam

Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam

Kinh tế

... trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam ... MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2.1 Tổng quan Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam: 2.1.1 Giới thiệu sơ lƣợc Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam ... rủi ro hoạt động tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng nhằm mục đích phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Quản trị rủi ro tín dụng giúp Ngân hàng dự báo, phát rủi ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng...
 • 86
 • 344
 • 1

Tài liệu Đề Bài: Phân tích tác động của Đòn Bẫy đến chính sách tài trợ của doanh nghiệp. Liên hệ thực tiễn DN sử dụng đòn bẫy trong hoạt động sản xuất kinh doanh. pdf

Tài liệu Đề Bài: Phân tích tác động của Đòn Bẫy đến chính sách tài trợ của doanh nghiệp. Liên hệ thực tiễn DN sử dụng đòn bẫy trong hoạt động sản xuất kinh doanh. pdf

Tài chính - Ngân hàng

... sản này, nhà đầu cần nắm họ đối mặt với rủi ro rủi ro giá, rủi ro đòn bẩy rủi ro khoản Việc sử dụng đòn bẩy nên tập trung vào tài sản tính khoản cao cổ phiếu blue chip so với cổ phiếu penny, ... giảm rủi ro đầu vốn để trì danh mục diễn biến thị trường ngược với nhận định Việc sử dụng vốn vay nên dùng để đầu vào dự án tính khả thi độ an toàn thu hồi vốn cao thay đầu vào ... đa dạng hóa danh mục đầu theo thời gian Ở nước phát triển, nhà đầu cá nhân vào quỹ quảntài sản thường phải làm test liên quan tới mức độ chấp nhận rủi ro, qua nhà quản lý tiền đưa sản...
 • 10
 • 734
 • 4

Tìm hiểu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác biên mục tổ chức hệ thống tra cứu tin tự động hoá tại thư viện tỉnh ninh bình

Tìm hiểu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác biên mục và tổ chức hệ thống tra cứu tin tự động hoá tại thư viện tỉnh ninh bình

Hệ thống thông tin

... hóa  Phần mềm sử dụng Việc biên mục tự động cần sử dụng phần mềm liệu sử dụng phân hệ biên mục phần mềm quản trị thư viện công tác biên 20 mục Với phần mềm dễ sử dụng, tính ứng dụng cao ... tin công dụng đối ng sử dụng liệu , kích cỡ, số trang, minh hoạ, liệu kèm theo tùng thư, thiết bị dùng để đọc hay sử dụng liệu nói chung ích cho người dùng liệu lựa chọn vào mô ... Thực chất biên mục tự động sử dụng phần mềm liệu sử dụng phân hệ biên mục phần mềm quản trị thư viện để tạo lập biểu ghi cho sở liệu thư mục tạo mụa lục thích hợp Trong biên mục tự động, việc...
 • 63
 • 434
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG BẮC Á CHI NHÁNH HÀNG ĐẬU

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG BẮC Á CHI NHÁNH HÀNG ĐẬU

Tài chính - Ngân hàng

... thành phát triển Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hàng Đậu -Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hàng Đậu thành lập theo định hội đồng quản trị ngân hàng TMCP Bắc Á Chi nhánh đặt số 27 Hàng Đậu, Hoàn ... hướng sách Ngân hàng Bắc Á: ngân hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng thuộc thành phần kinh tế, đặc biệt DN nhân, công ty cổ phần, DN vừa nhỏ, DN vốn đầu nứơc ngoài, ... sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng 2.1.3.2 Công tác huy động vốn Hịên theo nhu cầu chung kinh tế nhu cầu sử dụng vốn ngày tăng Vốn huy động đầu vào...
 • 5
 • 290
 • 2

Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh gia lai

Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam  chi nhánh tỉnh gia lai

Kinh tế

... a Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam khái ni m r i ro tín d ng ngân hàng là: “ R i ro tín d ng ho t ñ ng ngân hàng c a t ch c tín d ng kh x y t n th t ho t ñ ng ngân hàng c a t ch c tín d ng khách hàng ... I 1.1 T NG QUAN V TÍN D NG NGÂN HÀNG Đ I V I DOANH NGHI P 1.1.1 Khái ni m Tín d ng ngân hàng ñ i v i doanh nghi p quan h tín d ng ngân hàng phát sinh gi a Ngân hàng, t ch c tín d ng v i ñ i tác ... hình tín d ng ngân hàng ñ i v i cá nhân hay h s n xu t kinh doanh -Tín d ng ngân hàng ñ i v i doanh nghi p thư ng r i ro cao lo i hình tín d ng khác -Chi phí th m ñ nh cho tín d ng ngân hàng...
 • 26
 • 436
 • 0

Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu phát triển việt nam, chi nhánh tỉnh bình định

Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh tỉnh bình định

Kinh tế

... KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CÁC QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 22 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam BIDV nên sớm ... KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Vai trò tín dụng ngân hàng doanh nghiệp 1.1.3 Phân loại tín dụng ... quảnrủi ro tín dụng, biện pháp quảnrủi ro tín dụng thông qua kết công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Trong năm qua, với yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng ngày gia...
 • 26
 • 503
 • 2

Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng doanh nghiệp trong quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội ( MB) – Trần Duy Hưng

Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp trong quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội ( MB) – Trần Duy Hưng

Tài chính - Ngân hàng

... trợ ngân hàng cho khách hàng hoạt động sinh lời lớn song rủi ro cao hoạt động ngân hàng thương mại Chính hoàn thiện công cụ quảnrủi ro vấn đề quan trọng hàng đầu ngân hàng thương mại Một ... thực tập Khoa: Ngân hàng - Tài DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Giải thích NHNN Ngân hàng nhà nước NH Ngân hàng MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội NHTM Ngân hàng thương mại TGĐ Tổng giám ... thuật quản trị rủi ro tín dụng NHTM sử dụng phân tích chấm điểm để xếp hạng uy tín mặt tín dụng khách hàng để ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, giảm bớt tỷ lệ nợ xấu phải trích dự phòng rủi ro, ...
 • 86
 • 354
 • 0

luận văn quản trị tài chính Một số giải pháp hoàn thiện công tác tài chính doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động tín dụng tại Ngân hàng ĐT-PT Hà Tây

luận văn quản trị tài chính  Một số giải pháp hoàn thiện công tác tài chính doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động tín dụng tại Ngân hàng ĐT-PT Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... trờn (ROA/ROE) Lợi nhuận lỗ hoạt động Mức sinh lời TS = x100% (ROA) BQ tổng vốn sử dụng ĐK CK T s ny cng cao cng tt Lợi nhuận sau thuế Mức sinh lời vốn CSH = (ROE) BQ vốn CSH ĐK CK x100% ROE o ... Phòng tổ chức hành (5) Điểm giao dịch Phòng dịch vụ khách hàng (6) Điểm giao dịch Phòng tín dụng (7) Phòng tín dụng (8) Phòng giao dịch (9) Phòng giao dịch (10) Phòng giao dịch Nguyễn Quý Đức (11) ... hi cụng n: Giá trị khoản thơng mại bq ĐK CK (trớc chiết khấu) TG thu hồi công nợ = Doanh thu trung bình tháng + Thi gian toỏn cụng n TG toán công nợ = Giá trị khoản phải trả thơng mại bq ĐK CK...
 • 44
 • 190
 • 0

Hoàn thiện công tác xếp hạn tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đak Lak.

Hoàn thiện công tác xếp hạn tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đak Lak.

Kinh tế

... tốt rủi ro tín dụng Trên thực tế, ngân hàng ngày nhiều biện pháp để quảnrủi ro tín dụng, xếp hạng tín dụng nội công cụ quảnrủi ro tín dụng cách khoa học hiệu mà NHTM triển khai áp dụng ... hết rủi ro nghiêm trọng, gây tổn thất cho ngân hàng thương mại Rủi ro cho vay nhân lên gấp bội, ngân hàng gánh chịu rủi ro nguyên nhân chủ quan ngân hàng mà gánh chịu rủi ro khách quan khách hàng ... hạng tín dụng nội Ngân hàng thương mại Việt Nam – thực trạng giải pháp hoàn thiện , tác giả: TS Phạm Huy Hùng, chủ tịch HĐQT-Vietinbank + “Xếp hạng tín dụng bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng Ngân...
 • 26
 • 199
 • 0

Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Quảng Ngãi

Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Quảng Ngãi

Kinh tế

... 1.1.3 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp a Rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Rủi ro tín dụng KHDN thường gặp là: rủi ro lựa chọn, rủi ro nghiệp vụ, rủi ro tập trung, rủi ro nội ... hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, Chi nhánh Quảng Ngãi, luận văn Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại ... NHNN Việt Nam nhằm hoàn thiện công tác XHTDNB KHDN NHTM 23 KẾT LUẬN Xếp hạng tín dụng khách hàng vay vốn ngân hàng thương mại trở thành công cụ quảnrủi ro tín dụng quan giám sát ngân hàng...
 • 26
 • 264
 • 0

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, chi Nhánh Quảng Ngãi

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, chi Nhánh Quảng Ngãi

Kinh tế

... 1.1.3 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp a Rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Rủi ro tín dụng KHDN thường gặp là: rủi ro lựa chọn, rủi ro nghiệp vụ, rủi ro tập trung, rủi ro nội ... hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, Chi nhánh Quảng Ngãi, luận văn Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại ... NHNN Việt Nam nhằm hoàn thiện công tác XHTDNB KHDN NHTM 23 KẾT LUẬN Xếp hạng tín dụng khách hàng vay vốn ngân hàng thương mại trở thành công cụ quảnrủi ro tín dụng quan giám sát ngân hàng...
 • 26
 • 409
 • 0

HOÀN THIỆN CÔNG tác xếp HẠNG tín DỤNG nội bộ DOANH NGHIỆP tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN bưu điện LIÊN VIỆT

HOÀN THIỆN CÔNG tác xếp HẠNG tín DỤNG nội bộ DOANH NGHIỆP tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN bưu điện LIÊN VIỆT

Thạc sĩ - Cao học

... b Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Đa số nợ xấu phát sinh công tác quản trị rủi ro tín dụng chưa thực tốt Do vậy, ngân hàng cần giải pháp hữu hiệu để quản trị rủi ro tín dụng ... rủi ro tín dụng hiệu mà Ngân hàng thương mại áp dụng cấp tín dụng cho khách hàng Trong năm qua, với yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng ngày gia tăng, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nỗ lực việc xây dựng ... MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng hoạt động mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho Ngân hàng thương mại, hàm chứa nhiều rủi ro Xếp hạng tín dụng nội công cụ quản trị rủi ro tín dụng...
 • 26
 • 311
 • 0

Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Vietinbank Đống Đa

Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Vietinbank Đống Đa

Tài chính - Ngân hàng

... đắn Đây kim nam cho hoạt động tín dụng NH giúp NH vừa tăng trởng tín dụng vừa đảm bảo chất lợng tín dụng 3.2 số giải pháp hoàn thiện công tác phân tích TCDN nhằm nâng cao chất lợng tín dụng NHCT ... định tín dụng gây tổn hại đến ngân hàng Qua cho thấy, phân tích TCDN biện pháp ngăn ngừa rủi ro hiệu biện pháp quan trọng định hiệu đầu t Chính lẽ đó, công tác phân tích TCDN hoạt động tín dụng ... Việc quản lý, đánh giá, phân tích rủi ro tín dụng xếp loại tín dụng nên phận chuyên trách trụ sở chi nhánh - NH cần tăng số lợng cán phận kiểm soát nội phù hợp với phát triển hoạt động tín dụng...
 • 55
 • 460
 • 5

Thực trạng công tác phân tích tài chính các doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động tín dụng của SGDI-NHCT VN

Thực trạng công tác phân tích tài chính các doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động tín dụng của SGDI-NHCT VN

Tài chính - Ngân hàng

... uy tín tốt khách hàng Do hoạt động ổn định nên Ngân hàng mạnh dạn chấp nhận rủi ro việc cho vay trung dài hạn nhng đổi lại lãi suất cho vay cao thu nhập Ngân hàng tăng Nếu phân theo thành phần ... khác + Về hoạt động tín dụng: Tổng d nợ cho vay đầu t năm 2004 so với năm 2003 tăng 1.74 lần Tổng d nợ cho vay đầu t năm 2005 so với năm 2004 tăng 1,09 lần Tình hình cho vay Ngân hàng, đối với cho ... mở cửa, thành phần kinh tế t nhân, cá thể phát triển mạnh, tỷ trọng Doanh nghiệp Nhà nớc giảm đi, Doanh nghiệp quốc doanh t nhân tăng lên Nhng vấn đề phải biện pháp nh để độ rủi ro cho vay loại...
 • 85
 • 850
 • 2

Thực trạng công tác phân tích tài chính của doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động tín dụng của SGDI-NHCT VN

Thực trạng công tác phân tích tài chính của doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động tín dụng của SGDI-NHCT VN

Tài chính - Ngân hàng

... sung, hoàn chỉnh Hà nội, năm 2006 Chơng 1: Những vấn đề tín dụng Ngân hàng phân tích tài phục vụ công tác tín dụng 1.1 Tín dụng Ngân hàng 1.1.1 Khái niệm tín dụng Ngân hàng đặc trng quan hệ tín dụng ... yếu ngân hàng Tuy nhiên, lợi nhuận tỉ lệ thuận với rủi ro nên đồng nghĩa với mức lợi nhuận thu đợc lớn rủi ro ngân hàng gặp phải cao để hạn chế rủi ro tín dụng trớc đặt vấn đề cho vay, ngân hàng ... 0918.775.368 tín dụng thơng nghiệp Ngân hàng nhà nớc Việt Nam, phòng tín dụng công nghiệp thơng nghiệp 17 chi nhánh Ngân hàng Nhà nớc địa phơng.Cùng với phát triển đổi đất nớc ngành Ngân hàng, NHCT...
 • 81
 • 316
 • 0

Thực trạng công tác phân tích tài chính các doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động tín dụng của SGDI-NHCT VN

Thực trạng công tác phân tích tài chính các doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động tín dụng của SGDI-NHCT VN

Tài chính - Ngân hàng

... uy tín tốt khách hàng Do hoạt động ổn định nên Ngân hàng mạnh dạn chấp nhận rủi ro việc cho vay trung dài hạn nhng đổi lại lãi suất cho vay cao thu nhập Ngân hàng tăng Nếu phân theo thành phần ... khác + Về hoạt động tín dụng: Tổng d nợ cho vay đầu t năm 2004 so với năm 2003 tăng 1.74 lần Tổng d nợ cho vay đầu t năm 2005 so với năm 2004 tăng 1,09 lần Tình hình cho vay Ngân hàng, đối với cho ... mở cửa, thành phần kinh tế t nhân, cá thể phát triển mạnh, tỷ trọng Doanh nghiệp Nhà nớc giảm đi, Doanh nghiệp quốc doanh t nhân tăng lên Nhng vấn đề phải biện pháp nh để độ rủi ro cho vay loại...
 • 83
 • 420
 • 0

giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải cẩm phả tỉnh quảng ninh

giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải cẩm phả tỉnh quảng ninh

Kinh tế - Quản lý

... VNĐ - Tín dụng Công ty ngân hàng đầu phát triển Quảng Ninh Dư nợ tín dụng : Ngắn hạn Trung dài hạn 4.921.213.078 VNĐ - Tín dụng Công ty ngân hàng đầu phát triển Uông Bí Dư nợ tín dụng : ... để chứng minh *) Quan hệ tín dụng doanh nghiệp với tổ chức tài chính, ngân hàng khác(30/06/2006) - Tín dụng khách hàng ngân hàng đầu phát triển Cẩm Phả Dư nợ tín dụng : Ngắn hạn Trung dài ... Công ty ngân hàng Công Thương Cẩm Phả Dư nợ tín dụng : Trung dài hạn 9.903.788.100 VNĐ - Tín dụng Công ty ngân hàng Công Thương Uông Bí Dư nợ tín dụng ngắn hạn 5.595.083.817 VNĐ - Dư nợ tín dụng...
 • 58
 • 186
 • 0

Sự tác động của chính sách khoa học công nghệ đối với hoạt động chuyển giao công nghệ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sự tác động của chính sách khoa học và công nghệ đối với hoạt động chuyển giao công nghệ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thạc sĩ - Cao học

... gồm: 1.2.2.1 Hiến pháp Hiến pháp đạo luật hiệu lực pháp lý cao Hiến pháp năm 1992 Điều 37: Phát triển KH&CN quốc sách hàng đầu KH&CN giữ vai trò then chốt nghiệp phát triển kinh tế - xã ... kỹ thuật, sáng chế, phát minh, sản phẩm KH&CN - CGCN nước công nghiệp phát triển với nước phát triển: phần lớn CGCN tƣơng đối lạc hậu - CGCN nước phát triển với nước phát triển: chủ yếu khai ... thuộc tính: không bị cạn kiệt, tính phổ quát phổ biến, nhiên thực tế trở thành sở hữu riêng thuộc tính Công nghệ tính mới, tính sở hữu riêng 19 - Dựa vào tính chất, tính mới, tính sở hữu...
 • 106
 • 625
 • 1

Hệ thống phân tích xếp hạng tín dụng doanh nghiệp hỗ trợ các tổ chức tín dụng xây dựng chính sách tín dụng hiệu quả giảm thiểu rủi ro trong hoạt động

Hệ thống phân tích xếp hạng tín dụng doanh nghiệp hỗ trợ các tổ chức tín dụng xây dựng chính sách tín dụng hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động

Tài chính - Ngân hàng

... Nam, thực chức đăng ký tín dụng Quốc gia; thu nhận, xử lý lưu trữ, phân tích thông tin tín dụng; phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng; chấm điểm, xếp hạng tín dụng pháp nhân thể nhân lãnh thổ Việt ... - Ra định cấp tín dụng, bảo lãnh tín dụng - Xác định mức lãi suất tín dụng, mức phí bảo lãnh - Phân loại nợ, trích lập dự phòng XHTD - Quản trị rủi ro - Quản trị danh mục khách hàng - Tối đa ... Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) • Vai trò XHTD doanh nghiệp tổ chức tín dụng • XHTD CIC phục vụ hoạt động tín dụng TCTD • Tổng quan Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC)...
 • 16
 • 240
 • 0

Xem thêm