giải nhanh hóa trong 30s

nghe thuat su dung duong cheo trong giai nhanh hoa hoc

nghe thuat su dung duong cheo trong giai nhanh hoa hoc

Hóa học - Dầu khí

... thành ph n mu i ph n ng n baz v i a acid ây d ng toán ã c gi i thi u c ch ng trình Hóa h c l p Ch ng Nit – Phospho Hóa h c 11 Tuy nhiên, Giáo viên H c sinh v n i theo l i mòn vi c gi i quy t d ng ... n h p ch t vô c c a Kim lo i hóa tr kh n ng ph n ng Th t d ng toán có th tìm th y c ch ng trình l p 9, 10, 11 nh ng t p trung h n c ph n Kim lo i c a ch ng trình Hóa h c 12, th ng c gi i b ng ... ml dung d ch n c mu i sinh lý, gi thi t r ng t kh i c a dung d ch thay i không k ? (Bài th c t p Hóa Sinh c a SV n m th khoa Sinh h c H KHTN HN) N c mu i sinh lý dung d ch NaCl 0,9% Cách 1: t x,...
 • 9
 • 494
 • 6

phân tích hệ số phản ứng và ứng dụng trong giải nhanh hóa học

phân tích hệ số phản ứng và ứng dụng trong giải nhanh hóa học

Hóa học - Dầu khí

... ng Cách 1: Ph ng pháp a thêm s li u Cách 2: Phân tích h s ph n ng gi i nhanh toán này, ta d a vào k t qu quan tr ng: - Trong ph n ng có hi u su t nh h n 100%, n u t l ch t tham gia ph n ng b ... C th tr ng h p 1:3 Do ó A B có kh n ng áp án úng - Trong ph n ng t ng h p amoniac, th tích khí gi m sau ph n ng úng b ng th tích khí NH3 sinh Trong tr ng h p này, % NH 1/ 10 h n h p u 1/ 11,11% ... 77, 64% 32, 65 D ng có th áp d ng m r ng cho t p: craking ankan, t ng h p amoniac, ozone hóa O2, oxi hóa SO2 thành SO3, H s ph n ng – ph n ánh b o toàn nguyên t 2,5O2 Áp d ng nh lu t b o toàn...
 • 6
 • 386
 • 5

Phương pháp giải nhanh hóa học trong kỳ thi đại học

Phương pháp giải nhanh hóa học trong kỳ thi đại học

Hóa học

... khử Zn Chất oxi hóa 2+ + Chất oxi hóa Cu Chất khử Phản ứng xảy do: Tính khử: Zn > Cu Tính oxi hóa: Cu2+ > Zn2+ 3Mg +3 + 2AlCl3 (dd) Chất khử Chất oxi hóa +2 3MgCl2 + Chất oxi hóa 2Al Chất khử ... khử xa (số oxi hóa N xuống thấp hơn) Chú ý HNO3 đậm đặc có tính oxi hóa mạnh HNO3 loãng Do HNO3(đ), hợp chất có số oxi hóa thấp N không tồn được, chúng bò HNO3 đậm đặc có dư oxi hóa tiếp tạo NO2 ... ứng vô Phản ứng tạo muối phản ứng oxi hóa khử phản ứng trao đổi Phản ứng oxi hóa khử xảy dung dòch theo hướng chất khử mạnh với oxi hóa mạnh để tạo chất oxi hóa chất khử tương ứng yếu Còn phản...
 • 35
 • 1,096
 • 27

Phương pháp giải nhanh hóa học hữu cơ lớp 11

Phương pháp giải nhanh hóa học hữu cơ lớp 11

Trung học cơ sở - phổ thông

... GI I NHANH Phương pháp 1: ð NH LU T B O TOÀN Nguyên t c : S d ng ñ nh lu t b o toàn v t ch t ñ tính kh i lư ng ch t I/ Phương pháp b o toàn kh i lư ng Cơ s : ð nh lu t b o toàn kh i lư ng Trong ... mol CO2 V y X có th : A Anken B.Ankin C.ankan vòng có liên k t ñôi D CH4 Câu 55: Trong phòng thí nghi m n u có ñ hóa ch t nên dùng phương pháp ñ ñi u ch metan v i thi t b ñơn gi n nh t CH4 + Na2CO3 ... Lê Quý ðôn Al4C3 + H2O A.1,2,3,4 B.3,4 C.1,3,4 D.1,2,3 Câu 59: Trong phát bi u sau v ph n ng gi a etylen clo Phát bi u ñúng: A .Trong ng n l a ph n ng cho 1,2- ñicloetan B.V i ánh sáng khuy ch...
 • 72
 • 62,303
 • 406

Công thức giải nhanh hóa học

Công thức giải nhanh hóa học

Trung học cơ sở - phổ thông

... suất phản ứng hiđro hóa là: A 50% B 25% C 20% D 40% Giải Bằng phương pháp đường chéo tính được: nC2 H : nH = 1:1 Vậy: H % = − 15 = 50% 20 19 Tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit đơn chức ... C3H8O , C4H10O , C5H12O Giải C3H8O = (3 − 1)(3 − 2) = C4H10O = (4 − 1)(4 − 2) = C5H12O = Số đồng phân ete (5 − 1)(5 − 2) = VD2: Hợp chất C4H10O có đồng phân cấu tạo? Giải Do C4H10O có số π =0 ... amino axit glyxin alanin? Giải Số đipeptitmax = 22 = Số tripeptitmax = 23 = VD2: Có tối đa đipeptit, tripeptit thu từ hỗn hợp gồm 3amino axit glyxin, alanin valin? Giải Số đipeptitmax = 32 =...
 • 11
 • 10,927
 • 78

16 pp giai nhanh hoa hoc

16 pp giai nhanh hoa hoc

... I NHANH TR C NGHI M HểA H C 185 CHNG I: CC CễNG TH C GI I NHANH TRONG HểA H C 186 CHNG II: M T S BI T P THAM KH O 218 CHNG III: H NG D N GI I BI T P 228 PH N I: 16 PHNG PHP V K THU T GI I NHANH ... trung hũa v i n - Trong nguyờn t : s proton = s electron - Trong dung d ch: s mol ì i n tớch ion dng = s mol ì i n tớch ion õm p d ng v m t s chỳ ý a, Kh i l ng dung d ch mu i (trong dung d ch) ... 11 12 Vỡ s n ph m kh nh t l NO n N O3 (trong mu i) = n e nh ng (ho c nh n) = 0,9 mol (Xem thờm phng phỏp b o ton e) mmu i = mcation kim lo i + mNO (trong mu i) 15,9 + 0,9 ì 62 = 71,7 gam ...
 • 236
 • 827
 • 41

một số phương phướp giải nhanh hóa hữu cơ

một số phương phướp giải nhanh hóa hữu cơ

Hóa học

... este là: (COOC2H5)2 13 Dư ̣a vào ĐLBTNT và ĐLBTKL: 10 Mô ̣t số phương pháp giải nhanh Hóa Hữu - Trong các phản ứng hóa ho ̣c, tổ ng khố i lươ ̣ng các chấ t tham gia phản ứng ... Dựa vào phản ứng cô ̣ng của anken với Br2 có tỉ lê ̣ mol 1: Mô ̣t số phương pháp giải nhanh Hóa Hữu Thí dụ: Cho hỗn hơ ̣p anken qua bình đựng nước Br2 thấ y làm mấ t màu ... có cùng số mol Lấ y m gam hỗn hơ ̣p này thì làm mấ t màu vừa đủ 80g dung dich 20% Br 2trong dung môi CCl4 Đố t cháy ̣ hoàn toàn m gam hỗn hơ ̣p đó thu đươ ̣c 0,6 mol CO2 Ankan...
 • 13
 • 1,004
 • 27

Chủ đề 4:Phương pháp giải nhanh hóa học(LTĐH)

Chủ đề 4:Phương pháp giải nhanh hóa học(LTĐH)

Hóa học

... lượng 2,59gam có khí hóa nâu không khí Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp A 0,92 99,08 B 12,68 87,32 C 82,8 17,2 D 40 60 Gv: Thiều Quang Khải Chủ đề 4: Kl+dd muối-một số pp giải nhanh Trường THPT ... Kl+dd muối-một số pp giải nhanh Trường THPT Vị Thủy Câu 58: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng NaNO3 Vai trò NaNO3 phản ứng là? A Chất xúc tác B Chất oxi hóa C Môi trường D Chất ... dung dịch A thu 140,7gam Giá trị a b là? Gv: Thiều Quang Khải Chủ đề 4: Kl+dd muối-một số pp giải nhanh A 0,6 0,9 Trường THPT Vị Thủy B 0,9 0,6 C 0,3 0,5 D 0,2 0,3 (Câu 31 ĐTTS Cao đẳng khối...
 • 8
 • 2,149
 • 184

-ÔN LUYỆN PP GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ-cực hótThầy Bùi Tâm

-ÔN LUYỆN PP GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ-cực hótThầy Bùi Tâm

Hóa học

... Tổng hợp phương pháp giải nhanh tập ơn thi đại học theo phương pháp sơ đồ tư duy- Biên soạn hướng dẫn Thầy Bùi Tâm A 3,6 ... ION - ELETRON Thập niên song hạ vô nhân vấn , cử n h danh thiên hạ tri ! Tổng hợp phương pháp giải nhanh tập ơn thi đại học theo phương pháp sơ đồ tư duy- Biên soạn hướng dẫn Thầy Bùi Tâm Example1: ... N2 C NO D NH4+ Thập niên song hạ vô nhân vấn , cử n h danh thiên hạ tri ! Tổng hợp phương pháp giải nhanh tập ơn thi đại học theo phương pháp sơ đồ tư duy- Biên soạn hướng dẫn Thầy Bùi Tâm Example17:...
 • 8
 • 383
 • 6

giải nhanh hóa học

giải nhanh hóa học

Hóa học

... học sinh giải nhanh toán,đặc biệt với dạng trắc nghiệm khách quan sử dụng chủ yếu nay,nhóm hoá trường THPT Xuân Vân xin mạnh dạn trao đổi với hội nghị vài suy nghĩ phương pháp giải nhanh toán ... bệnh thành tích trước III Giải pháp khắc phục số hạn chế kĩ giải toán trắc nghiệm khách quan Với dạng tập khách quan sử dụng chủ yếu ,trong thời gian ngắn học sinh phải giải số lượng câu hỏi tập ... 35% D 45% Giải : áp dụng sơ đồ đường chéo: V O3 M1=48 M=18.2=36 V O2 M2=32 VO VO % VO3 | 32 36 | | 48 36 | = = 12 = 100% 1+ =25% Rõ ràng áp dụng phương pháp giúp giải toán thực nhanh gọn Điều...
 • 27
 • 462
 • 14

TUYET CHIEU GIAI NHANH HOA HOC 12

TUYET CHIEU GIAI NHANH HOA HOC 12

Hóa học - Dầu khí

... - Trong nguyờn t: sụ proton = sụ electron - Trong dung dich: tụng sụ mol x iờn tich ion = | tụng sụ mol x iờn tich ion õm | Ap dung va mụt sụ chu y a) khụi lng muụi (trong ... O2 ClMt khac: nCl- = nH+ = 2nH2 = 1,792/ 22,4 = 0,08 (mol) Suy ra: nO (trong oxit) = 0,04 (mol) Suy ra: Trong mụt phõn: mKim Loai - m oxi = 2,84 - 0,08.16 = 1,56 gam Khụi lng hụn hp ... LBTKL, ta cú: mCO2 + mH2O = 1,88 + 0,085 32 = 46 (gam) Ta cú: 44 4a + 18 3a = 46 a = 0,02 mol Trong cht A cú: nC = 4a = 0,08 (mol) nH = 3a = 0,12 (mol) nO = 4a + 3a - 0,085 = 0,05 (mol) ...
 • 96
 • 983
 • 1

MỘT số PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HOÁ hữu cơ

MỘT số PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HOÁ hữu cơ

Hóa học - Dầu khí

... GI I NHANH Phương pháp 1: ð NH LU T B O TOÀN Nguyên t c : S d ng ñ nh lu t b o toàn v t ch t ñ tính kh i lư ng ch t I/ Phương pháp b o toàn kh i lư ng Cơ s : ð nh lu t b o toàn kh i lư ng Trong ... mol CO2 V y X có th : A Anken B.Ankin C.ankan vòng có liên k t ñôi D CH4 Câu 55: Trong phòng thí nghi m n u có ñ hóa ch t nên dùng phương pháp ñ ñi u ch metan v i thi t b ñơn gi n nh t CH4 + Na2CO3 ... Lê Quý ðôn Al4C3 + H2O A.1,2,3,4 B.3,4 C.1,3,4 D.1,2,3 Câu 59: Trong phát bi u sau v ph n ng gi a etylen clo Phát bi u ñúng: A .Trong ng n l a ph n ng cho 1,2- ñicloetan B.V i ánh sáng khuy ch...
 • 72
 • 1,158
 • 7

58 Công thức giải nhanh hóa học hay

58 Công thức giải nhanh hóa học hay

Hóa học - Dầu khí

... nAg =3a 44 MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC HÓA HỮU CƠ Tính số liên kết  CxHyOzNtClm: k = Số C = + 2x + t - y - m x: hóa trị) 45 k=2: lk ba=2 lk đôi = vòng Số H= ... KIM LOẠI R TÁC DỤNG VỚI HCl, H 2SO4 27 30 TẠO MUỐI VÀ GIẢI PHÓNG H2 − Độ tăng giảm khối l ượng dung dịch phản ứng ∆ m s ẽ là: − Kim loại R Hóa trị x tác dụng với axit th ường: Kim loại + HCl  ... IV MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC BÀI TOÁN VỀ H2SO4 Kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng dư Tính lượng...
 • 3
 • 14,889
 • 1,278

Phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ - Học sinh viết

Phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ - Học sinh viết

Hóa học

... Tại Bởi trắc nghiệm yêu cầu nhanh chóng độ xác cao CHúng ta đừng thời gian chia trường hợp Mà xác định thử đoán TH giải để loại TH Như thời gian giải nhanh ^^ (BT giải khoang 40-60s) Bài : Trung ... TH1: dãy đồng đẳng HCHO có HCHO cho 4Ag, ta giải sử TH HCHO CH3CHO TH2: Nếu giải nghiệm sai chứng ta HCHO tiếp tục đặt CTPT để giải tìm n trung bình Giải vấn đề : Không viết pt phản ứng, nhẩm ... số mol H2 cộng vào phản ứng với andehit Giải vấn đề : nH2O=0.4+0.2=0.6 mol ^^ ( khoảng 10s  ) Các bạn thấy đó, tìm cách giải nhanh này, thuận lợi việc giải bt dạng tương tự Mình mong bạn phát...
 • 15
 • 660
 • 13

Xem thêm

Tìm thêm: hoạt động của trung tâm từ khi hình thành đến nay tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi thị nghè là cơ sở xã hội trực thuộc sở lao động thương binh amp xã hội tp hcm thành lập từ năm 1975 tiếp nhận từ viện dưỡng lão phú mỹ của cơ sở tôn giáo kiến nghị với hiệp hội thẻ việt nam tạo cảm giác an toàn cho khách hàng khi sử dụng thẻ tdqt cremium jcb để tạo cho nhân viên có tâm lý thoải mái thái độ phục vụ khách hàng ân cần chu đáo vietinbank cần xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp biện pháp giải quyết thắc mắc khiếu nại của kh giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ tdqt cremium jcb vietinbank giải pháp và kiến nghị với ngân hàng tmcp công thương vn về dịch vụ thẻ tdqt cremium jcb 3 17 đánh giá của khách hàng đối với các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng kết quả nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng 3 16 khảo sát ý kiến khách hàng về yếu tố quan trọng dịch vụ thẻ jcb khảo sát các tầm quan trọng các yếu tố khi khách hàng quyết định lựa chọn thẻ tín dụng cremium jcb vietinbank biểu đồ 3 1 sự ưu thích thẻ jcb của khách hàng qua các thẻ đã sử dụng 3 15 sự ưa thích của khách hàng 3 14 kết quả phân tích anova 3 13 kết quả hồi quy 3 12 phân tích anova trong hồi quy tuyến tính 3 11 bảng tóm tắt cơ cấu thang đo chất lượng dịch vụ phương tiện hữu hình và giá cả dịch vụ càng cao thì sự hài lòng càng cao sự đảm bảo càng cao thì sự hài lòng càng cao