giải chi tiết hình 11

Bài tập và lời giải chi tiết Hình học ôn vào lóp 10 docx

Bài tập và lời giải chi tiết Hình học ôn vào lóp 10 docx

Toán học

... tiếp b/ Tứ giác ABCK hình gì? Vì sao? c/ Xác định vị trí điểm D cho tứ giác ABCK hình bình hành A HD: c/ Theo câu b, tứ giác ABCK hình thang  AB // CK Do đó, tứ giác ABCK hình bình hành  BAC ... a.DE tiếp tuyến đường tròn ( O ) b R  DE  R HD: a.áp dụng định lí Pitago tính AB = AC = R  ABOC hình B vuông (0.5đ) Kẻ bán kính OM cho D BOD = MOD  M MOE = EOC (0.5đ) A E Chứng minh BOD...
 • 6
 • 631
 • 3

79 bài tập đường thẳng, đường tròn hay có lời giải chi tiết hình OXY

79 bài tập đường thẳng, đường tròn hay có lời giải chi tiết hình OXY

Toán học

... ĐHKA-2004) Giải x −1 y −1 = ⇔ 4x + 3y − = −4 ( 2t + 1) + 3t − C thuộc x − y − = suy C ( 2t + 1; t ) : = ⇔ 11t − = 30 t = → C1 ( 7;3)  ⇔ 27  43 27  t=− → C2  − ; −   1111 11   a/ (AB) ... với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB : x − y − = , đường chéo BD : x − y + 14 = đường chéo AC qua điểm M ( 2;1) Tìm toạ độ đỉnh hình chữ nhật Giải A D M B C Hình vẽ : (Như 12) x ... t − t ' a + b = 2 ∆' 18a + 20ab + 11b a2 + b2 = a + b2 a2 + b2 b b 18 + 20   + 11  2 a  a  ⇔ 18 + 20t + 11t  t = b  Xét hàm số f t = 18 + 20t + 11t ⇔2 ()   1+ t2 a 1+ t2  b...
 • 45
 • 954
 • 6

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 11

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 11

Toán

... 22 + ( −1) = 11 AD ⇒ tan · ABD = = ( 2) AB 5 Từ (1) (2) ta có: AD =11; AB = (3) + Vì D ∈ BD ⇒ D ( x; −2 x + 3) Ta có: AD = d ( D; AB ) = 11x − 11 ( 4) x = Từ (3) (4) suy 11x − 11 = 55 ⇔   ... + 21 = y − + y  Giải hệ phương trình:   y + 21 = x − + x  Câu III (1 điểm) Giải phương trình: 3x − = x − 36 x + 53x − 25 Câu IV (1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, ... ∀x ∈ R ⇔ ∆ ≤  −1 < m < − < m <   Giải ta có với : - ≤ m < hàm số xác định với ∀x ∈ R Câu 4: +) Ta thấy tam giác ABC vuông A +) Gọi H chân đường cao hình chóp, ta c/m được: HA = HB = HC =...
 • 11
 • 246
 • 0

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 111

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 111

Toán

... x Từ (4), (5) ⇒ P ≥ ( x + y + z ) Dấu xảy x = y = z Câu 7: (1.0 điểm)Tìm hai điểm B,C… Gọi H hình chi u A lên d ta có AH = d(A, d) = − 2.2 + + 22 = Tam giác ABC vuông A nên 1 1 + = ⇔ + = ⇒ AC ... phương trình đường thẳng … x y z  = = ⇔ M ( 1; 2;3) Toạ độ M nghiệm hệ  x + y + z − =  Gọi d’ hình chi u d lên mp(P) ⇒ d ' = ( P) ∩ (Q) , với (Q) mp chứa d vuông góc (P) Mp(Q) qua ur ur ur u u ... = (đúng)  y I =  m −  x I + m = −1  ÷     Vậy A, B đối xứng qua d m = Câu 1: (1.0 điểm )Giải phương trình lượng giác…   π sin  x + ÷ ≥ ( 1)    Pt ⇔  4sin  3x + π  = + 8sin...
 • 6
 • 142
 • 0

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 112

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 112

Toán

... Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 112 Câu 1: 2(1,0 điểm) Học sinh tự giải x = x − m ⇔ g ( x) = x − mx + m = (1) voi m ≠ Đt y = x –m cắt (C) Pt ... 32 − x = t ≥ ta có bpt −t − 8t + x + x ≥ Đặt Suy : ∆t = ( x + ) − x − ≤ 32 − x ≤ x Kết hợp đ/k, giải ta có: ≤x≤2 Câu 3: (1,0 điểm) e x dx = x ( ln x − 1) e + d ( x + ln x ) =  x ( ln x − 1) + ... + ln x 1 e e 1+ Câu 4: (1,0 điểm) Chứng minh tam giác ABC vuông C Xác định chân đường cao H a3 hình chóp SABC trung điểm AB, tính VSABC = 12 Câu 5: (1,0 điểm) 2 Ta co : ( ab − bc ) + ( bc −...
 • 3
 • 121
 • 0

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 113

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 113

Toán

... Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch Câu 1: 1, TXĐ : D = R\ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 113 { 1} −1 Sự biến thiên: y’ = ( x − 1) ĐT:01694838727 < 0, ∀x ∈ D lim y = lim y = x →−∞ ... y + 32 = 0; AD : x + y + = − ; ) ⇒ C ( 3; ) ⇒ BC : x + y − 24 = 0; CD : x − y + = KL: Gọi I tâm hình vuông ⇒ I( 2 Câu 6b: (1,0 điểm) : 2, Ta có: A, B nằm khác phía so với (P).Gọi B’ điểm đối xứng...
 • 4
 • 130
 • 0

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 114

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 114

Toán

... n = 11n = −2 ⇔ n = 11 Theo khai triển nhị thức Newton ta có 11 k 11 k 11 k 11 11 k −i  (−1) i    1 k k k = ∑ C11 3k ∑ C ki (−1) i x x + 31 −  = ∑ C11 ( x )11 k 3k 1 −  = ∑ C11 3k ... 3k ( x )11 k ∑ C ki  i x  x x   k =0 i =0 k =0 k =0 i =0  k = 1, i =  11 − k − i = 4, ≤ i ≤ k ≤ 11 ⇔ k + 2i = 3, ≤ i ≤ k ≤ 11 ⇔  Xét phương trình k = 3, i = 1 3 Suy hệ số x C11 3.C1 ... Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI SỐ 114 Câu I: (1,0 điểm)a) Tập xác định:  \ {−1} b) Sự biến thiên: lim y = −∞ lim y = +∞...
 • 4
 • 137
 • 0

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 116

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 116

Toán

... 3n + 2), n ≥ ⇔ n − 12n + 11 = 0, n ≥ ⇔ n = 11 Với a = c, b = 2c, chọn c = ⇒ u ∆ = (1; 2; 1) ta có ∆ : 11 k 11 11 2   2 k k Khi  x −  = ∑ C11 ( x )11 k  −  = ∑ C11 (−2) k x 22−3k x  ... 3 2 = ln t + − ln 2t + = (2 ln − ln 3) − (ln − ln 5) = ln 80 63 Câu 5(1,0 điểm) Kẻ SK ⊥ AB ⇒ hình chi u CK ⊥ AB ⇒ ( ( SAB), ( ABCD ) ) = ∠SKC = 45 ∠ABC = 120 ⇒ ∠CBK = 60 ⇒ CK = CB sin 60 = S ... 225 9   ⇒  − 7a +  +  a −  = ⇔ a −  = ⇔  ⇒ D 2  2 2   a =  A( 11; 6) (ktm ) Suy A(10; 3) ⇒ C ( 11; 6) Câu 8a.(1,0 điểm) Giả sử ∆ có vtcp u ∆ = (a; b; c ), a + b + c ≠ ∆ ⊥ d1...
 • 4
 • 139
 • 0

thaytoan net 100 bai bat dang thuc co loi giai chi tiet 2 1105

thaytoan net 100 bai bat dang thuc co loi giai chi tiet 2 1105

Toán học

... Bất đẳng thức có lời giải chi tiết năm 2015 Lưu hành nội bộ! Bài 1: Chứng minh với a, b, c dương: 1 1 1      (5) a  2b  c b  2c  a c  2a  b a  3b b  3c c  3a Giải 1 1  (  ) ta ... Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyển tập 100 tập Bất đẳng thức có lời giải chi tiết năm 2015 Lưu hành nội bộ! Đẳng thức xảy a = b = c Giải 1 Với a, b, c số dương thỏa mãn    Chứng minh rằng: a b ... Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyển tập 100 tập Bất đẳng thức có lời giải chi tiết năm 2015 Lưu hành nội bộ! Giải Đặt a  x   0, b  y   0, c  z   a 1 b 1 c  1 4 Ta có: a ...
 • 20
 • 352
 • 1

BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 (GIẢI CHI TIẾT)

BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 (GIẢI CHI TIẾT)

Toán học

... cần tìm hình bình hành MNPQ D B N C P CÂU 4/63 • Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD tứ giác lồi Gọi O giao điểm hai đường chéo AC BD Gọi (a) mp qua O, song song với AB SC Tìm thiết diện với hình chóp? ... Tìm giao tuyến (a) với mặt tứ diện • b/ Thiết diện cắt (a) với tứ diện hình gì? A a/b) Tìm giao tuyến (a) với mặt tứ diện Đó hình gì? + Từ M kẻ đường thẳng song song AC BD cắt BC AD N, Q Q M + Từ ... A  CE ⊂ ( BCE ) O’ F E b/ Gọi M, N l3 trọng tâm tam giác ABD ABE CM: MN//(CEF) + Tứ giác EFDC hình bình hành , nên ED ⊂ (CEF) D + Gọi I làIN điểm AB, ta trung IM = = có ID IE ⇒ MN // ED C M...
 • 60
 • 1,634
 • 44

110 bài hình học phẳng có lời giải chi tiết

110 bài hình học phẳng có lời giải chi tiết

Toán học

... ĐHKA-2004) Giải    x 1 y 1   4x  y   4  2t  1  3t  - C thuộc : x-2y-1=0 suy C(2t+1;t ) :   11t   30 t   C1  7;3   27  43 27  t  C2   ;    1111 11   a/ ... phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB: x -2y -1 =0, đường chéo BD: x- 7y +14 = đường chéo AC qua điểm M(2;1) Tìm toạ độ đỉnh hình chữ nhật Giải - Hình vẽ : ( Như 12 ) Trang ... cè ®Þnh Giải Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có tâm I ( ; 0) Đường thẳng AB có phương trình: x – 2y + = 0, AB = 2AD hồnh độ điểm A âm Tìm tọa độ đỉnh hình chữ nhật Giải - Do...
 • 48
 • 496
 • 3

Tuyển chọn một số bài toán hình học không gian lớp 11 hay (có lời giải chi tiết)

Tuyển chọn một số bài toán hình học không gian lớp 11 hay (có lời giải chi tiết)

Toán học

... (ABCD) Nhắc lại : Hình chóp hình chóp có cạnh bên có đáy đa giác Do đó, hình chóp đều, tâm đa giác đáy trùng với hình chi u đỉnh S lên mặt đáy a) Chứng minh : (MBD)  (SAC) : Vì hình chóp S.ABCD ... SAD   BSA  arctan  Tính góc SB (SAC) Gọi O tâm hình vuông ABCD Theo chứng minh BD   SAC  O nên hình chi u B lên (SAC) O    Hình chi u SB lên (SAC) SO      SB,  SAC   SB, SO ... đường chéo hình vuông ABCD);  BD   SAC  mà BD   MBD    MBD    SAC  b) Tính góc SA mp(ABCD) : Ta có : SO   ABCD  nên hình chi u S lên (ABCD) O ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI  Hình chi u SA...
 • 11
 • 236
 • 3

Gián án Đề 11- thi thử đại học- Lời giải chi tiết

Gián án Đề 11- thi thử đại học- Lời giải chi tiết

Tư liệu khác

... Câu IV : S N M D A 0,25đ Tính thể tích hình chóp SBCMN B C ( BCM)// AD nên mặt phẳng cắt mp( SAD) theo giao tuyến MN // AD  BC ⊥ AB ⇒ BC ⊥ BM Tứ giác BCMN hình thang vuông có BM đường  BC ⊥ SA ... − = Gọi I = (d ) ∩ BN Giải hệ: 2 x + y + = Suy ra: I(-1; 3) ⇒ A '(−3; −4)  x − 2y − = 0,25đ C 0,25đ 7 x + y + 25 =  x − y +1 = + Phương trình BC: x + y + 25 = Giải hệ:  Suy ra: C ( − ... điểm A1B d 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Do AB // d1 nên I trung điểm A1B  36 33 15  *) Gọi H hình chi u A lên d1 Tìm H  ; ; ÷  29 29 29   43 95 28  ; ;− ÷  29 29 29   65 −21 −43  ; I...
 • 9
 • 186
 • 0

BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG 1 & 2 ( CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT )

BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG 1 & 2 ( CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT )

Toán học

... 5: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a Tính diện tích xung quanh thể tích khối nón có đỉnh tâm O hình vuông ABCD đáy hình tròn nội tiếp hình vuông A’B’C’D’ Giải B A O D Khối nón có chi u ... trục hình vuông a) Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình trụ b) Tính thể tích khối lăng trụ tứ giác nội tiếp hình trụ cho (hình lăng trụ có đáy hình vuông nội tiếp đường tròn đáy hình ... Tính tỉ số V V’ Giải a) Vì thiết diện qua trục hình trụ hình vuông nên đường sinh l đường cao h l = h = 2r Diện tích xung quanh hình trụ: Sxq = 2 r l = 4 r2 Diện tích toàn phần hình trụ: Stp...
 • 18
 • 13,860
 • 576

BT vật lý 11 HK2 (giải chi tiết)

BT vật lý 11 HK2 (giải chi tiết)

Vật lý

... lên dòng điện đổi chi u đổi chi u dòng điện - Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chi u đổi chi u đờng cảm ứng từ - Lực từ tác dụng lên dòng điện không đổi chi u đồng thời đổi chi u dòng điện đờng ... môi trờng chi t quang nhỏ đơn vị B Môi trờng chi t quang có chi t suất tuyệt đối nhỏ đơn vị C Chi t suất tỉ đối môi trờng so với môi trờng tỉ số chi t suất tuyệt đối n2 môi trờng với chi t suất ... xung quanh 4.3 Từ phổ là: A hình ảnh đờng mạt sắt cho ta hình ảnh đờng sức từ từ trờng B hình ảnh tơng tác hai nam châm với C hình ảnh tơng tác dòng điện nam châm D hình ảnh tơng tác hai dòng...
 • 58
 • 1,546
 • 70

BÀI TẬP HÌNH HỌC 9 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

BÀI TẬP HÌNH HỌC 9 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Toán học

... giác OAHB hình bình hành; lại có OA = OB (=R) => OAHB hình thoi Theo OAHB hình thoi => OH ⊥ AB; theo OM ⊥ AB => O, H, M thẳng hàng( Vì qua O có đường thẳng vuông góc với AB) (HD) Theo OAHB hình thoi ... AKFH hình thoi ( có hai đường chéo vuông góc với trung điểm đường) (HD) Theo AKFH hình thoi => HA // FK hay IA // FK => tứ giác AKFI hình thang Để tứ giác AKFI nội tiếp đường tròn AKFI phải hình ... đường tròn (O) O hình chi u vuông góc N BM 21 TUYỂN TẬP 80 BÀI TOÁN HèNH HỌC LỚP Bài 36 Cho tam giác nhọn ABC , Kẻ đường cao AD, BE, CF Gọi H trực tâm tam giác Gọi M, N, P, Q hình chi u vuông góc...
 • 36
 • 2,392
 • 5

các bài toán hình học ôn thi vào lớp 10 có giải chi tiết

các bài toán hình học ôn thi vào lớp 10 có giải chi tiết

Toán học

... minh tứ giác CDEF nội tiếp Xác định số đo góc ABC để tứ giác AOCD hình thoi Tính diện tích hình thoi AOCD theo R BÀI GIẢI CHI TIẾT Chứng minh OD // BC · · ∆BOD cân O (vì OD = OB = R) ⇒ OBD = ODB ... diện tích phần hình tròn (B; BM) nằm đường tròn (O; R) theo R: Gọi S diện tích phần hình tròn nằm (B;BM) nằm bên hình tròn (O;R) S1 diện tích hình tròn tâm (B; BM) S2 diện tích hình quạt MBN S3 ... KAB theo a x BÀI GIẢI CHI TIẾT M · Chứng minh: EOF = 900 E EA, EM hai tiếp tuyến đường tròn (O) cắt E K nên OE phân giác · AOM · Tương tự: OF phân giác BOM B A N O · · Mà · hình AOM BOM kề bù...
 • 19
 • 11,214
 • 31

bộ đề học sinh giỏi hóa lớp 11 có lời giải chi tiết

bộ đề học sinh giỏi hóa lớp 11 có lời giải chi tiết

Hóa học

... g KHSO3 =60 g http://chukienthuc.com/ ĐỀ LUYỆN HSG SỐ Câu 1: Giải thích 1/ NF3 tính bazơ NH3 2/ SnCl2 chất rắn SnCl4 chất lỏng sôi 114 ,10C 3/ NO2 dễ dàng nhị hợp CO2 ClO2 4/ Khi cho hỗn hợp KIO3 ... 0,55  x + n = 11 14 x + 14n = 154 mol) ta có hệ:    0, 05(12 x + y ) + 0, 05(14n − 2) = 7, 12 x + y + 14n = 154 12 x + y + 14n = 154  y = 2x => A anken 2/ Ta có n+x = 11 + TH1: n ... (4, 5) pư: FeCl2 + Na2S → FeS↓ + 2NaCl khối lượng kết tủa = 58x + 96z + 112 ,6y (***) + Từ (**) (***) ta có: 58x + 96z + 112 ,6y = 3,36.96z (II) + Từ (I, II) ta có: z = 1,6735y; x = 4,596y + Vậy...
 • 23
 • 3,232
 • 85

Xem thêm

Tìm thêm: hoạt động của trung tâm từ khi hình thành đến nay tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi thị nghè là cơ sở xã hội trực thuộc sở lao động thương binh amp xã hội tp hcm thành lập từ năm 1975 tiếp nhận từ viện dưỡng lão phú mỹ của cơ sở tôn giáo vị trí địa lý và diện tích của trung tâm tạo cảm giác an toàn cho khách hàng khi sử dụng thẻ tdqt cremium jcb để tạo cho nhân viên có tâm lý thoải mái thái độ phục vụ khách hàng ân cần chu đáo vietinbank cần xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp biện pháp giải quyết thắc mắc khiếu nại của kh chính sách phí dịch vụ thẻ tdqt cremium jcb định hướng phát triển thẻ tdqt cremium jcb của vietinbank giải pháp và kiến nghị với ngân hàng tmcp công thương vn về dịch vụ thẻ tdqt cremium jcb kết quả nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng biểu đồ 3 2 tỷ lệ các yếu tố quan trọng nhất trong quyết định sử dụng thẻ jcb biểu đồ 3 1 sự ưu thích thẻ jcb của khách hàng qua các thẻ đã sử dụng khảo sát sự ưa thích của khách hàng về thẻ tdqt jcb của vietinbank và một số ngân hàng khác trên địa bàn hà nội thời gian sử dụng thẻ 3 14 kết quả phân tích anova 3 13 kết quả hồi quy error of the estimate 3 11 bảng tóm tắt cơ cấu thang đo chất lượng dịch vụ phương tiện hữu hình và giá cả dịch vụ càng cao thì sự hài lòng càng cao sự đảm bảo càng cao thì sự hài lòng càng cao