giải chi tiết đề thi thử đại học lần 2 năm học 20122013 môn hóa khối a b

Bài giải chi tiết đề thi thử đại học KHTN môn hóa

Bài giải chi tiết đề thi thử đại học KHTN môn hóa

Hóa học

... http://www.fomica.vn/cd/hoa/Data/dethi/thidh/01/loigiai.html 3/1 /20< /b> 14 1:05 AM B i giải < /b> of 48 http://www.fomica.vn/cd/hoa/Data/dethi/thidh/01/loigiai.html 3/1 /20< /b> 14 1:05 AM B i giải < /b> http://www.fomica.vn/cd/hoa/Data/dethi/thidh/01/loigiai.html ... http://www.fomica.vn/cd/hoa/Data/dethi/thidh/01/loigiai.html 22< /b> of 48 3/1 /20< /b> 14 1:05 AM B i giải < /b> http://www.fomica.vn/cd/hoa/Data/dethi/thidh/01/loigiai.html 23< /b> of 48 3/1 /20< /b> 14 1:05 AM B i giải < /b> http://www.fomica.vn/cd/hoa/Data/dethi/thidh/01/loigiai.html ... B i giải < /b> of 48 http://www.fomica.vn/cd/hoa/Data/dethi/thidh/01/loigiai.html 3/1 /20< /b> 14 1:05 AM B i giải < /b> of 48 http://www.fomica.vn/cd/hoa/Data/dethi/thidh/01/loigiai.html 3/1 /20< /b> 14 1:05 AM B i giải...
 • 48
 • 980
 • 52

Tài liệu Đề thi thử đại học 2009 môn Hóa khối A THPT chuyên Hưng Yên (Mã đề 091) docx

Tài liệu Đề thi thử đại học 2009 môn Hóa khối A THPT chuyên Hưng Yên (Mã đề 091) docx

Cao đẳng - Đại học

... ch? A.< /b> 2a/< /b> 3 mol CH3COOCH2CH3; 2a/< /b> 3 mol H2O* B a/< /b> 3 mol CH3COOCH2CH3; a/< /b> 3 mol H2O C. 2a/< /b> 3 mol CH3COOCH3; 2a/< /b> 3 mol H2O D.0 ,25< /b> a < /b> mol CH3COOCH2CH3; 0 ,25< /b> a < /b> mol H2O 28< /b> Nguyªn tè R l phi kim thc nhãm A < /b> b ng ... h a < /b> tan a < /b> mol Br2 Đ t a < /b> mol B thu đư c 3a < /b> mol CO2 A < /b> tác d ng B thu đư c m t h p ch t h u a < /b> ch c X X ch t nào? B CH3CH2CH2OOCCH2COOCH2CH2CH3 A < /b> CH3COOCH2CH2CH2OOCCH3 C CH3COOCH2CHCHOOCCH3 D CH2CHCH2OOCCH2COOCH2CHCH2 ... Zn(NO3 )2 < /b> , Ni(NO3 )2*< /b> D Hg(NO3 )2 < /b> , AgNO3, Mn(NO3 )2 < /b> C Ca(NO3 )2 < /b> , Pb(NO3 )2 < /b> , Fe(NO3 )2 < /b> 52 < /b> Đem oxi h a < /b> < /b> 2,< /b> 76 gam ancol etylic b ng CuO đun nóng, thu đư c dung d ch A < /b> có ch a < /b> anđehit, axit, ancol nư...
 • 4
 • 310
 • 1

Tài liệu GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 MÔN VẬT LÝ doc

Tài liệu GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 MÔN VẬT LÝ doc

Cao đẳng - Đại học

... hợp A1< /b> A < /b> ; x2 = ; x = A < /b> A = ? 2 < /b> A < /b> − A1< /b> B A < /b> = A < /b> 12 < /b> + A2< /b> A < /b> A = 2 < /b> A < /b> − A1< /b> Đáp án B Giải < /b> : li độ (x)t = (x1)t + (x2)t = 2 < /b> : x1 = - C A < /b> = A < /b> 12 < /b> + A2< /b> D A < /b> = A2< /b> + A1< /b> Câu 39) Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM ... ω = 20< /b> 0(rad ) Ucmax Vậy giá trị Ucmax A < /b> 25< /b> 0V B 26< /b> 0 ,28< /b> V C 28< /b> 2,84V D 141V Uω Giải < /b> : Áp dụng c/t : U C max = = 26< /b> 0 ,28< /b> V Đáp án B ω04 − ω UAB + UAM + UC có giá trị lớn ; Khi tam giác OUAMUC tam giác ... cách A;< /b> B đoạn AM = 6λ; BM = 8λ Số điểm dao động với biên độ cực đại < /b> chu vi tam giác AMB A < /b> 11 B 24< /b> C 22< /b> D 20< /b> Giải < /b> : Số đường cực đại < /b> đoạn nối nguồn : N = 2.< /b> 5 + = 11 Vì đường cực đại < /b> cắt chu vi tam...
 • 10
 • 880
 • 10

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: Vật Lý Mã đề: 003 pot

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: Vật Lý Mã đề: 003 pot

Cao đẳng - Đại học

... hai lần < /b> số b ớc sóng hai điểm số nguyên b ớc sóng Khoảng cách AB A < /b> 22< /b> 5(m) B 561(m) C 1 122< /b> (m) D 1 12,< /b> 2(m) Hướng dẫn : + Ta có: AB = n.λ Với n số b ớc sóng ; λ b ớc sóng v v + Lần < /b> truyền thứ : AB ... cm/s2 Biên độ dao động vật A.< /b> 1cm B 2cm C 3cm D 4cm Giải:< /b> Giả sử thời điểm t vật có li độ x: v = 20< /b> cm/s = 0 ,2 < /b> m/s , a < /b> = - 4m/s2 a < /b> = - 2x => 2 < /b> = (1) x v2 v2x A2< /b> = x2 + = x2 + = x2 + 0,03x (2)< /b> ... d AS1S1S2 Giá trị cực đại < /b> d để A < /b> có cực đại < /b> giao thoa k =2 < /b> A < /b> 2,< /b> 5 m B m S1 d C m D 1,5 m k=1 l A < /b> Hướng dẫn : a < /b> + Điều kiện để A < /b> cực đại < /b> : S A < /b>  S1 A < /b>  a < /b>  d  d  k Với k=1, 2,< /b> + Để d lớn A...
 • 14
 • 1,995
 • 35

Giải chi tiết đề thi thử đại học vinh lần 1 năm 2014

Giải chi tiết đề thi thử đại học vinh lần 1 năm 2014

Vật lý

... A)< /b> ⇒ Đáp án C 2< /b> fL ZL Câu 31: Quay vòng có lần < /b> th a < /b> mãn yêu cầu đề < /b> ⇒ Quay 20< /b> 13 vòng có 20< /b> 13 lần < /b> th a < /b> mãn yêu cầu đề < /b> Và vật trở lại trạng thái ban đầu; quay tiếp thêm ¼ T lại qua điểm cần tìm ... có: l = kv với k =1; 2;< /b> k gọi số b sóng Thay số vào ta có k = 2f Măỵ khác mối b sóng luôn tồn điểm có AM = ¼ Abụng sóng ⇒ dây AB có 10 điểm cần tìm ⇒ Đáp án A < /b>  T S 6A < /b> 6A < /b> 3 A < /b> πv t = Câu 44:  ... Câu 48: Sau ¼ T Wđ lại Wt suy ra: T / = 0, 125< /b> ⇒ T = 0,5( s ) ⇒ f = Hz ⇒ Đáp án B Câu 49: Từ c/t: A < /b> = a2< /b> ω + v2 ω m=  → mv + m a < /b> = m(v + ma ) ⇒ Đáp án D  2 < /b> Câu 50: u AC = u AB + u BC = 1∠0...
 • 6
 • 2,610
 • 65

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ VẬT LÍ LẦN 2 - TRƯỜNG CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2013 potx

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ VẬT LÍ LẦN 2 - TRƯỜNG CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2013 potx

Cao đẳng - Đại học

... độ lớn gia tốc 40 cm/s2 Chu kì dao động vật π π π A < /b> s B s C s D π s Lời giải < /b> Biên độ dao động vật A < /b> = 5cm Ta i có v2 a2< /b> + =1 A2< /b> ω A < /b> ω Thay số vào giải < /b> phương trình ta ω=4⇒T = π s Chọn B Câu 19: ... quay Sau s, tốc độ góc b nh xe 100 rad/s B qua ma sát Độ lớn momen lực M b ng? A < /b> 120< /b> Nm B 60 Nm C 50 Nm D 100 Nm Lời giải < /b> Ta có gia tốc góc quay γ= 100 − = 20< /b> Momen M = Iγ = 6 .20< /b> = 120< /b> Chọn A < /b> ... + (Z 2 < /b> Zc1 − ZL1 = R (1) R 4R L1 − ZC1 ) √ ⇐⇒ Từ U U √ ZL2 − Zc2 = R (2)< /b>  =√  R2 + (ZL2 − ZC2 )2 < /b> 4R2 √ √ √ 2R 3 Lấy (1) + (2)< /b> lấy (∗) vào ta 2L( 2 < /b> − ω1 ) = 2R ⇐⇒ L = = H 2(< /b> 2 < /b> − ω1 ) 2< /b> Chọn...
 • 17
 • 1,250
 • 28

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2012

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2012

Hóa học

... (mol)15 2a+< /b> 40 0b =2,< /b> 76 n Fe = 3a+< /b> 6b  n H2SO4 phản ứng = 8a+< /b> 1 6b n SO2 = 4a+< /b> 8b : 4H+ + SO 42-< /b> + 2e  2H2O + SO2 Mặt khác, b o toàn e suy n SO2 = 3a+< /b> 9b a=< /b> b thay vào ta suy a=< /b> b= 0,005molm =2,< /b> 52g ,đáp ... 14: chi < /b> tiết:< /b> - CaCO3 to CaO + CO2 2-< /b> CaO + C  CaC2 + CO 3- CaC2 + H2O  C2H2 + Ca(OH )2 < /b> 4- 2HC≡CH to, xt CH2=CH-C≡CH 5- CH2=CH-C≡CH + H2  CH2=CH-CH=CH2 6- CH2=CH-CH=CH2 trùng hợp caosu buna ... mol H2 hay 0,14g H2.m= 4,95g đáp án D Câu 42:< /b> Kí hiệu gốc axit A,< /b> B, C Đề có ch a < /b> gốc axit khác nhau(nên cho đề < /b> rõ ràng ch a < /b> gốc axit khác ) Ta có trường hợp tương tự sau: AAB, AAC, BBA, BBC,...
 • 54
 • 930
 • 1

Giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý chuyên ĐHSP Hà nội 2014

Giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý chuyên ĐHSP Hà nội 2014

Toán học

... 12 < /b> 13 14 15 16 17 18 19 20< /b> B B D A < /b> A B A < /b> A B D 21< /b> 22< /b> 23< /b> 24< /b> 25< /b> 26< /b> 27< /b> 28< /b> 29< /b> 30 C B C C A < /b> D B C B D 31 32 < /b> 33 34 35 36 37 38 39 40 B A < /b> A C D B A < /b> B C A < /b> 41 42 < /b> 43 44 45 46 47 48 49 50 C D D D D B A < /b> A ... ăngten phát biến thi< /b> n tuần hoàn với tần số A < /b> fa biên độ biên độ dao động cao tần B f biên độ biên độ dao động âm tần C f biên độ biến thi< /b> n theo thời gian với tần số fa D fa biên độ biến thi< /b> n theo ... theo thời gian gọi suất điện động xoay chi< /b> u Giải:< /b> Chọn B Câu 47: Cho hai dao động điều h a < /b> phương, tần số; có biên độ dao động A < /b> 1=5cm; A2< /b> =3cm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A < /b> cm B cm C 10...
 • 12
 • 1,669
 • 11

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử đại học môn Hóa học hay và khó

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử đại học môn Hóa học hay và khó

Hóa học

... phát biểu là: A < /b> B C D B sưu tập : Trương Tấn Tài Đ a < /b> nhóm:   baitaphayvakho.ab2013@groups.facebook.com https://www.facebook.com/groups/baitaphayvakho.ab2013/ Nhóm học < /b> dành có b n có tâm cao,sự ... dung dịch NH3 B sưu tập : Trương Tấn Tài Đ a < /b> nhóm:   baitaphayvakho.ab2013@groups.facebook.com https://www.facebook.com/groups/baitaphayvakho.ab2013/ Nhóm học < /b> dành có b n có tâm cao,sự hội tụ ...  baitaphayvakho.ab2013@groups.facebook.com https://www.facebook.com/groups/baitaphayvakho.ab2013/ Nhóm học < /b> dành có b n có tâm cao,sự hội tụ nhân tài tiềm ẩn Mong nhóm nơi hội tụ thí sinh sau...
 • 11
 • 813
 • 11

Giải chi tiết đề thi thử đại học năm 2015 lần 1 chuyên đại học sư phạm

Giải chi tiết đề thi thử đại học năm 2015 lần 1 chuyên đại học sư phạm

Hóa học

... NaOH 0, 125< /b> M Giá trị V là: A < /b> 3 52,< /b> 8 B 26< /b> 8,8 C 358,4 D 1 12,< /b> 0 Câu 42 < /b> Cho biết phản ứng xảy sau: (1) 2F eBr2 + Br2 → 2F eBr3 (2)< /b> 2N aBr + Cl2 → 2N aCl + Br2 Phát biểu : A < /b> Tính oxi h a < /b> < /b> Br2 mạnh Cl2 ... Propyl acetat A < /b> Sắt đóng vai trò catod ion H + b oxi h a < /b> < /b> B Kẽm đóng vai trò anod b oxi h a < /b> < /b> C Kẽm đóng vai trò catod b oxi h a < /b> < /b> D Sắt đóng vai trò anod b oxi h a < /b> < /b> Lời giải < /b> Trang 10/4- Mã đề < /b> thi < /b> 21< /b> 3 ... Cl2 → N aCL + Br2 ta suy tính oxi h a < /b> < /b> Cl2 mạnh Br2 Mặt khác từ (1): F eBr2 + Br2 → F eBr3 nên tính oxi h a < /b> < /b> Br2 mạnh F e3+ Từ ta có đáp án D B i 43 Amin sau thuộc loại amin b c hai ? A < /b> Metylamin...
 • 16
 • 3,283
 • 8

giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý lần 2 của trường chuyên Hà Tĩnh

giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý lần 2 của trường chuyên Hà Tĩnh

Hóa học

... dao động tổng hợp x = Acos (2< /b> t - /3) cm Năng lượng dao động vật cực đại < /b> biên độ dao động A2< /b> có giá trị là: A < /b> 10 / cm B 10 cm C 20< /b> / cm D 20< /b> cm HD: Giản đồ vecto: x1 x   /6  x2 A2< /b> A1< /b> A < /b> A1 A1< /b> ... có biên độ A < /b> b o toàn năng: m k 2 < /b> kA1  mv0  A1< /b>  A < /b> A < /b> 2 < /b> k m  m' Giai đoạn 2:< /b> Hai vật chuyển động độc lập (Hai vật tách rời) sau thời gian t=  x  v0 T k 2< /b> 2 < /b>   A1< /b>  A < /b> A < /b>  A < /b> (  1)  4,19cm ... li độ gia tốc đạt cực đại < /b> A < /b> x = A < /b> B x = A < /b> /2 < /b> C x = - A < /b> D x = Câu 28< /b> : Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi AB với đầu A < /b> điểm nút đầu B điểm b ng A < /b> điểm dây cách đầu A < /b> đoạn b ớc sóng điểm b ng B điểm...
 • 9
 • 681
 • 6

giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý

giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 1A < /b> 2A < /b> + = x x A < /b> A < /b> 1 + Sau T/4 thỡ 1A < /b> 2A < /b> 2 < /b> x x x 1B 2B + x 2B = 1B 32 < /b> + b2 A < /b> A < /b> = A < /b> 2 < /b> 2 = a < /b> 2b = A < /b> 18 + 2b + 25< /b> a < /b> 52 < /b> a < /b> + = ( ) + Ly (1) - (2)< /b> ta cú: (2)< /b> = b = 23< /b> ... x F2 x2 v1 HD (1) 2:< /b> A < /b> = + ( ( ) 1) x A < /b> = x 22< /b> + v 2A < /b> = 9. 52 < /b> 52 < /b> A < /b> = 10 ( cm ) A < /b> (2)< /b> + 3v1 2 < /b> = Cõu 16 : Hai vt dao ng iu h a < /b> cựng tn s gúc , biờn ln lt l A1< /b> , A2< /b> Bit A1< /b> + A2< /b> = ... + Ta cú: A < /b> + AA A < /b> ( A2< /b> AA) max 2 < /b> = A1< /b> cos t + Bi toỏn khụng ộp buc v pha ban u nờn n gin ta x cú: + Li cú: ( ) ( ) x = A < /b> cos ( t + ) ( sin t + t x1v2 + x v1 = + A1< /b> cos t + A2< /b> cos...
 • 21
 • 877
 • 2

lời giải chi tiết đề thi thử đại học môn sinh năm 2015

lời giải chi tiết đề thi thử đại học môn sinh năm 2015

Sinh học

... phân li theo tỉ lệ : 1? A < /b> Ab /ab x aB /ab B Ab /ab x aB /aB C AB /aB x Ab /ab D ab /aB x ab /ab Lời giải < /b> Ta có phép lai AB /aB x Ab /ab →AB /Ab : AB /ab : Ab / aB : aB / ab  trội : lặn  Đáp án ... alen b quy định dài Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình? A < /b> AaBB × aaBb B Aabb × aaBb C AABB × Aabb D AaBb × aaBb Lời giải < /b> A < /b> – sai AaBB × aaBb →(Aa x aa) ... aaBb →(Aa x aa) ( BB x Bb ) →( 1Aa : 1aa ) ( BB : Bb) => kiểu gen hai kiểu hìn ( loại ) B- Aabb × aaBb →(Aa x aa) ( bb x Bb ) → ( 1Aa : 1aa ) ( bb : Bb) → kiểu gen , kiểu hình Đáp án B Câu 18 Ở...
 • 14
 • 2,241
 • 21

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VINH LẦN 1

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VINH LẦN 1

THPT Quốc Gia

... CH3COCH3 B CH3CH2CH2Br, CH3CH2CH2OH, CH3COCH3 C CH3CH2CH2Br, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CHO D CH3CHBrCH3, CH3CH(OH)CH3, CH3CH2CHO Câu 30: Cho phát biểu sau: (a)< /b> Chất b o nhẹ nước, không tan nước tan dung ... K2SO4 + SO2 + H2O   Câu 41: Phát biểu sai A < /b> Lực bazơ anilin lớn lực bazơ amoniac B Anilin có khả làm màu nước brom C Dung dịch anilin nước không làm đổi màu quỳ tím D Anilin phản ứng với axit ... hợp gồm x mol Ba(OH )2 < /b> y mol Ba[Al(OH)4 ]2 < /b> (hoặc Ba(AlO 2)< /b> 2), kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Soá mol Al(OH) 0 ,2 < /b> Giá trị x y A < /b> 0,05 0,15 C 0,10 0,15 0,1 0,3 0,7 Soá mol HCl B 0,10 0,30 D 0,05...
 • 4
 • 624
 • 8

BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2014 Môn Hóa học

BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2014 Môn Hóa học

Hóa

... C But -2-< /b> en D 2-< /b> metylbuta-1,3nCH2=CH-CH=CH2 buta-1,3-dien (butadien) A < /b> 2Fe + 3H2SO4 C 2Al + Fe2O3 Na ,to (-CH2-CH=CH-CH2-)n polibutadien (cao su buna) Fe2(SO4)3 + 3H2 Al2O3 + 2Fe t0 B Ca + 2H2O ... cc A < /b> Na2O Y NaOH X B NaOH C Na2CO3 D NaHCO3 + Na2CO3 + CO2 + H2O 2NaHCO3 + NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O s n xu t cao su buna? A < /b> Penta-1,3- B Buta-1,3- ch c, Z 0966 .28< /b> .99.68 Website: http://hochoahoc.com ... Fe 2Na+2H2O 2NaOH+H2 B : Cho 3,48 gam b t Mg tan h t dung d ch h n h p g d ch X ch a < /b> m gam mu nh m N2 H2 b c A < /b> 14,485 B 16,085 C 18,035 Mg Mg2+ + 2e 0,145 0,145 0 ,29< /b> 2H+ 0,01 5 ,2 < /b> 22,< /b> 8 28< /b> 20< /b> ,8...
 • 10
 • 415
 • 1

HÓA CHUYÊN DH VINH GIẢI CHI TIẾT đề THI KSCL lớp 12 lần 2, năm 2013

HÓA CHUYÊN DH VINH GIẢI CHI TIẾT đề THI KSCL lớp 12  lần 2, năm 2013

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... O2 → ( 2a < /b> + 2b + 2c) (mol) H2O 1 ,25< /b> mol CO2 Theo định luật b o tồn ngun tố oxi, ta có: 4a < /b> + 2b + 2c + 2.< /b> 1, 125< /b> = 2a < /b> + 2b + 2c + 2.< /b> 1 ,25< /b> ⇒ a < /b> = 0, 125< /b> mol (COOH )2 < /b> + 2NaHCO3 → (COONa )2 < /b> + 2CO2↑ + 2H2O ... 2H2O 0, 125< /b> → 0 ,25< /b> ⇒ VCO = , 25< /b> .22< /b> , = 5, lít Câu 46: Trong chất sau: tristearin, benzyl fomat, etyl clorua, tinh b t, anbumin, cao su buna Số chất b n mơi trường axit bazơ A < /b> B C D 46 Chọn A < /b> Bao gồm: ... ← 0 ,24< /b> ← 0, 12 < /b> Ba2+ + SO − → BaSO3↓ 0, 12 < /b> ← 0, 12 < /b> = x + , 24< /b> = 2n Ba(OH) + n NaOH = 0, ⇒ x = 0,16 mol ⇒ Σ n SO = 0,16 + 0, 12 < /b> = 0 ,28< /b> mol 2 < /b> t0 4FeS2 + 11O2 ⎯⎯ 2Fe2O3 + 8SO2 → 0,14 ← 0 ,28< /b> ,14 120< /b> 100...
 • 16
 • 1,153
 • 7

Tài liệu Đề thi thử đại học 2010 môn Toán khối A-B-D-V pdf

Tài liệu Đề thi thử đại học 2010 môn Toán khối A-B-D-V pdf

Cao đẳng - Đại học

... VTPT ca (P) Gi s ud = (a;< /b> b; c ) (a2< /b> + b2 + c 0) r r ã Vỡ d è (P) nờn ud ^ nP ị a < /b> - b + c = b = a < /b> + c (ã ) ã d , D = 450 a < /b> + b + 2c 2 < /b> a < /b> +b +c = (1) 2(< /b> a < /b> + b + c )2 < /b> = 9 (a < /b> + b2 + c ) ộc = 14c2 + ... MC MN MB 6 ã Vỡ D l trung im ca MC nờn d ( M ,(CNB)) = 2d (D ,(CNB)) ị VMCNB = 2VDCNB = VDCSB = VS ABCD ị VDPQCNB = VSABNPQ 7 VS ABCD ị VSABNPQ = VS ABCD ị = 12 < /b> 12 < /b> VDPQCNB Cõu V: T gi thit x ... 2 < /b> A < /b> +B +C = ( A < /b> + B - C )2 < /b> = 2(< /b> A2< /b> + B2 + C ) (2)< /b> B = (3) (4) ã T (3): B = ị C = A < /b> Chn A < /b> = 1, C = ị (P): x - z = ã T (4): 8A < /b> + 5B = Chn A < /b> = 5, B = ị C = ị (P): x - y + 3z = T (1) v (2)< /b> ta...
 • 4
 • 375
 • 1

Tài liệu Đáp án Đề thi thử Đại học 2010 môn Toán khối A, B docx

Tài liệu Đáp án Đề thi thử Đại học 2010 môn Toán khối A, B docx

Cao đẳng - Đại học

... giác BCD H O A < /b> B Tam giác BCD cân C nên H thuộc CO, O 0 ,25< /b> giao AC BD ∆CBD = ∆ABD = ∆SBD ⇒ OC = OA = OS ⇒ ∆SAC vuông S ⇒ AC = x + 1 1 = 2+< /b> ⇒ SH = SH SA SC x 2 < /b> ABCD hình thoi ⇒ AC ⊥ BD ⇒ OB = AB ... − 2a < /b> − 2b + 6c + = (2)< /b> (3) 3 Từ (1) (2)< /b> suy a < /b> = − 2b − , c = 2b + 2 < /b> 0 ,25< /b> vào (3) ta 1 8b + 5 2b + 39 = Phương trình vô nghiệm Vậy 0 ,25< /b> điểm C th a < /b> mãn VII .a < /b> Chứng minh tam giác OAB Tam giác OAB ... − 12 < /b> ) ⇒ C ( 16; 27< /b> )  0 ,25< /b> Tìm t a < /b> độ điểm C thuộc mặt phẳng (P) cho tam giác ABC C (a;< /b> b; c ) ∈ ( P ) ⇔ 3a < /b> − 8b + 7c − = (1) Tam giác ABC ⇔ AC = BC = AB 1,00 0 ,25< /b> a < /b> + c = ⇔ 2 < /b> a < /b> + b + c − 2a...
 • 5
 • 386
 • 0

Đề thi thử đại học 2014 môn toán khối A trường chuyên Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

Đề thi thử đại học 2014 môn toán khối A trường chuyên Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... ( I ; AB) = a2< /b> + b2 7b + a < /b> ; AB = 2d ( I ; AD ) = 2 < /b> 2 0 .25< /b> a < /b> + b2 Từ AC = AB + AD , ta tính 3a < /b> − ab − 4b = nên a < /b> = b a < /b> = Với a < /b> = b , ta pt CD BC x − y − = x + y − = 4b 4b , ta pt CD BC x + ... − 12 < /b> = x − y − 14 = VII .a < /b> .2 < /b> x y z Gọi A(< /b> a;< /b> 0;0); B (0; b; 0) Chỉ a < /b> b khác pt (P) + + = Do K thuộc (P) a < /b> b nên − = a < /b> b Chỉ thể tích tứ diện OABC ab = nên ab = ab = −9 −3 Với ab = , ta tính a < /b> ... (ACC A< /b> ), kẻ MN vuông góc với A< /b> C ( N ∈ AA ' ), N ∈ ( P) Thi< /b> t diện cắt (P) tam giác B MN Hai tam giác A< /b> C’C NA’M đồng dạng nên A < /b> ' N = 0 .25< /b> a < /b> A'M = 0 .25< /b> www.VNMATH.com 1a1< /b> a < /b> a3 A < /b> ' N S B ' A < /b> '...
 • 6
 • 415
 • 1

Xem thêm