giải bài tập hóa dầu

SKKN bước đầu hình thành cho học sinh THCS những kĩ năng giải bài tập hóa học

SKKN bước đầu hình thành cho học sinh THCS những kĩ năng giải bài tập hóa học

Hóa học

... Chõu, Bỡnh Sn, Qung Ngói Sỏng kin kinh nghim_ Nm hc 2011- 2012 Vậy CTPT oxit sắt : Fe2O3 Dạng 2: Bài tập tính theo PTHH PHNG PHP Da vo lng cht tham gia phn ng VN DNG VD1:Cho 2,24 lit khớ Hiro (ktc) ... 2012 =(n Al O3 trc phn ng- n Al O3 phn ng) M Al O3 m Al O3 = (0,59 0,5/3) 102 = 43 gam Dạng 4: Bài tập pha trộn dung dịch: PHNG PHP Pha trn dung dch khụng xy phn ng * Trng hp 1: (Cựng cht tan.) ... độ dung dịch NaOH đem Các bớc tiến hành giống nh dạng phản ứng tập tính theo phơng trình hoá học Chỉ b.Tính nồng độ chất sản phẩm Giải: khác chỗ số mol chất cho đợc tính từ nồng độ dung dịch tìm...
 • 14
 • 587
 • 5

đề tài Bước đầu hình thành cho học sinh THCS những kỹ năng giải bài tập hóa học

đề tài Bước đầu hình thành cho học sinh THCS những kỹ năng giải bài tập hóa học

Báo cáo khoa học

... dẫn đến chất lượng học tập học sinh nói chung môn hoá học nói riêng thấp - Không tự giải tập tính toán SGK - Không biết tập thuộc dạng nào, cách giải * Cụ thể kết học tập học sinh năm học 2009 ... nhân dẫn đến chất lượng học tập học sinh nói chung môn hóa học nói riêng thấp - Vậy làm thể để nâng cao chất lượng môn hóa học? Tôi đưa cho học số phương pháp giải dạng tập sau III Các biện pháp ... dụng cho năm học 2010-2011 năm B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Các giải pháp thay Để thực hiện, áp dụng số giải pháp sau: Đối với giáo viên - Nghiên cứu, phân loại dạng tập cho phù hợp với đối tượng học...
 • 15
 • 244
 • 0

Phương pháp giải bài tập hóa vô cơ

Phương pháp giải bài tập hóa vô cơ

Trung học cơ sở - phổ thông

... ứng ngợc lại Phơng pháp thờng đợc áp dụng giải toán vô hữu cơ, tránh đợc việc lập nhiều phơng trình, từ giải hệ phơng trình phức tạp II - Bi tập minh hoạ Bài Hòa tan 14 gam hỗn hợp muối MCO3 N2(CO3)3 ... ứng oxi hóa - khử, số mol electron mà chất khử cho số mol electron mà chất oxi hóa nhận n e nhận = n e nh ờng - Sử dụng cho toán có phản ứng oxi hóa - khử, đặc biệt toán có nhiều chất oxi hóa, nhiều ... II Bi tập minh hoạ Bài Hỗn hợp X gồm hai kim loại A, B nằm phân nhóm Lấy 6,2 gam X hoà tan hoàn toàn vào nớc thu đợc 2,24 lít hiđro (đktc) A, B A Li, Na B Na, K C K, Rb D Rb, Cs Hớng dẫn giải...
 • 71
 • 7,708
 • 58

Phương pháp giải bài tập hóa học

Phương pháp giải bài tập hóa học

Trung học cơ sở - phổ thông

... ứng ngợc lại Phơng pháp thờng đợc áp dụng giải toán vô hữu cơ, tránh đợc việc lập nhiều phơng trình, từ giải hệ phơng trình phức tạp II - Bi tập minh hoạ Bài Hòa tan 14 gam hỗn hợp muối MCO3 N2(CO3)3 ... ứng oxi hóa - khử, số mol electron mà chất khử cho số mol electron mà chất oxi hóa nhận n e nhận = n e nh ờng - Sử dụng cho toán có phản ứng oxi hóa - khử, đặc biệt toán có nhiều chất oxi hóa, nhiều ... II Bi tập minh hoạ Bài Hỗn hợp X gồm hai kim loại A, B nằm phân nhóm Lấy 6,2 gam X hoà tan hoàn toàn vào nớc thu đợc 2,24 lít hiđro (đktc) A, B A Li, Na B Na, K C K, Rb D Rb, Cs Hớng dẫn giải...
 • 71
 • 4,949
 • 26

Những yếu tố tạo nên năng lực giải bài tập hóa học của học sinh phổ thông

Những yếu tố tạo nên năng lực giải bài tập hóa học của học sinh phổ thông

Khoa học tự nhiên

... tố tạo nên lực giải tập hóa học tập cụ thể, để tới kết luận về: - Câu trúc lực giải tập hóa học sinh phổ thông - Chất lƣợng lực giải tập hóa học sinh 4 B- NĂNG LỰC GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC I Một ... biện pháp giải nên nhìn chung vấn đề yếu chất lƣợng giải tập hóa học học sinh đến chƣa khắc phục tốt Những yếu tố tạo nên lực giải tập hóa học học sinh? Làm để nâng cao chất lƣợng giải tập hóa học ... hóa học nói chung, qua nhiều hoạt động, phải kể đến hoạt động giải tập hóa Giải tập hóa học khâu quan trọng việc học tập hóa học Nó củng cố làm sâu kiến thức lý thuyết, khái niệm bản,cụ thể hóa...
 • 77
 • 909
 • 4

Hướng dẫn học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề khi giải bài tập hoá học

Hướng dẫn học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề khi giải bài tập hoá học

Trung học cơ sở - phổ thông

... sinh phát giải vấn đề giải tập hoá học tìm cách giải nhanh (giải vấn đề) cách thông minh Sau số ví dụ tập hoá vô hữu sử dụng chương trình phổ thông CÁC BÀI TẬP HOÁ VÔ CƠ Bài tập 1: Hoà tan hỗn hợp ... dẫn, tỉ lệ học sinh giải tập ít, giải chậm, nhiều thời gian - Khi hướng dẫn phương pháp có phối hợp với phương pháp giải thông thường khác, đa số học sinh tự giải nhiều tập, kể tập có độ khó với ... phải khối lượng hiđrocacbon - Giải vấn đề: mhỗn hợp = mC + mH = Nguyễn Anh Dũng 17,6 10,8 12 + = gam 44 18 Hướng dẫn học sinh phát giải vấn đề giải tập hoá học Bài tập 9: Đốt cháy hoàn toàn hỗn...
 • 13
 • 1,095
 • 6

Hướng dẫn học sinh giải bài tập Hoá học theo phương pháp sáng tạo

Hướng dẫn học sinh giải bài tập Hoá học theo phương pháp sáng tạo

Thạc sĩ - Cao học

... thông qua việc giải tập, học sinh chưa thể nắm vững mà học sinh thuộc Bài tập hoá học mở rộng hiểu biết cách sinh động, phong phú không làm nặng nề khối lượng kiến thức học sinh Bài tập hoá học ... bị kĩ nội dung cho dạng tập, xây dựng phương pháp giải tập - Việc hình thành kĩ giải dạng tập nêu đề tài phải thực theo hướng dẩn đảm bảo tính kế thừa phát triển Phải tập mẫu, hướng dẫn phân ... trường THCS, nhận thấy tập hoá học phương tiện hữu hiệu giảng dạy hoá học Bài tập hoá học nguồn để hình thành, rèn luyện, củng cố, kiểm tra phương thức, kĩ cho học sinh Bài tập hoá học có tác dụng...
 • 9
 • 2,671
 • 53

phương phap giải bai tập hoa

phương phap giải bai tập hoa

Hóa học

... C3H8 C C4H10 D C5H12 b) Phản ứng vào nhân benzen - Phản ứng halogen hóa - Phản ứng nitro hóa - Phản ứng alkyl hóa Bài 1: Nitro hóa benzen HNO thu hai chất hữu A, B nhóm -NO2 Đốt cháy hồn tồn 2,34 ... C.10,41% D 25,00% Bài tập nồng độ Bài Hồ tan 25 gam CaCl 2.6H2O 300ml nước Dung dịch thu có khối lượng riêng 1,08 g/ml Tính nồng độ % nồng độ mol/l dung dịch ĐS: 3,9% 0,38M Bài 2.Khi hòa tan ... cao đẳng Lưu hành nội * Bài tập áp dụng Bài Tính tỉ lệ thể tích hai dung dịch HNO 0,2M 1M để trộn thành dung dịch 4M.(Giả sử pha trộn khơng làm thay đổi thể tích ) ĐS: 3:1 Bài a) Cần gam dung dịch...
 • 47
 • 538
 • 9

một số vấn đề trong việc sử dụng công thức tính nhanh để giai bài tập hóa học

một số vấn đề trong việc sử dụng công thức tính nhanh để giai bài tập hóa học

Cao đẳng - Đại học

... i bi n lu n CTCT th a mãn tính ch t Hóa h c cho tr c! Nh v y, ch b ng m t vài ví d i n hình, ta có th th y r ng vi c s d ng công th c tính nhanh gi i toán Hóa h c ti m n r t nhi u r i ro Vi c ... 0985052510 i quan h Hóa h c u c x lý m t cách nhanh nh t t i u nh t N u th c s làm c nh v y hi u qu thu c nhanh h n r t nhi u so v i vi c “c nh ” m t công th c gi i nhanh ó P/S: Bài vi t mang quan ... sinh gi i Hóa h c rèn luy n k n ng tính tr tr ng ph thông ng ph thông Công th c tính nhanh cho toán vô c kinh i n c a Sao b ng l nh giá Chi n thu t ch n ng u nhiên thi tr c nghi m Hóa h c ánh...
 • 8
 • 1,487
 • 35

Sáng kiến kinh nghiệm rèn luyện học sinh giải bài tập hóa học.

Sáng kiến kinh nghiệm rèn luyện học sinh giải bài tập hóa học.

Hóa học

... khuyến khích em học tập Đối với học sinh II Học làm tập theo yêu cầu giáo viên Các biện pháp để tổ chức thực II.1 Một số dạng tập thờng gặp phơng pháp giải: + Dạng 1: Bài tập xác định công thức ... sinh nói chung môn hoá học nói riêng thấp - Không tự giải đợc tập tính toán SGK - Không biết tập thuộc dạng nào, cách giải Cụ thể kết học tập học sinh hai năm học 2006- 2007 2007 -2008 nh sau: ... đến việc học tập em - Đa số phận học sinh theo Công giáo, thời gian dành cho học tập không nhiều, nhiều học sinh ham chơi - Việc học tập học sinh chủ yếu học khoá, nên thời gian ôn tập, củng cố...
 • 14
 • 1,330
 • 24

Phương pháp giải bài tập hóa vô cơ hữu cơ

Phương pháp giải bài tập hóa vô cơ hữu cơ

Hóa học

... hydrocacbon C4H10 III DẠNG : GIẢI BÀI TỐN HỖN HỢP Khi giải tốn hh nhiều hydrocacbon ta có nhiều cách gọi : - Cách : Gọi riêng lẻ, cách giải ban đầu đơn giản sau khó giải, dài, tốn thời gian - Cách ... dB/A > ⇒ A ete d + oxi hóa rượu bậc tạo anđehit : R-CHO  Cu ,t0 → R- CH= O  + oxi hóa rượu bậc tạo xeton : R- CH – R’ [O] R – C – R’ OH O + rượu bậc khơng bị oxi hóa II PHENOL: - Nhóm OH ... trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hóa: + Chất khử: Khi phản ứng với O2, Ag2O/NH3, Cu(OH)2(to) + Chất oxi hóa tác dụng với H2 (Ni, to) CHÚ Ý KHI GIẢI TỐN n Ag = x ⇒x số nhóm chức andehyt...
 • 13
 • 1,418
 • 17

Phương pháp giải bài tập hóa học nhanh

Phương pháp giải bài tập hóa học nhanh

Hóa học - Dầu khí

... Cu(OH)2 Rồi tiếp tục tập phần biết vận dụng, kể dùng chất vừa điều chế (NaOH) để sử dụng cho phần II Cách giải tập thực nghiệm: Thực chất tập thực nghiệm tập lý thuyết, cách giải tập giống trình bầy ... xăng dầu người ta không dùng nước mà dùng cát hay chăn ướt trùm lên lửa? Nếu học sinh xem phim đám cháy xăng, dầu hay cảnh cứu chữa nhà xảy cố bị cháy bếp dầu dập tắt hình dung cần làm tập chung ... + X -> Ca(NO3)2 + X thỏa mãn HNO3 CaCO3 không tan c Kiểu tập: "Thực trình biến hóa" Ví dụ: Viết phương trình phản ứng để thực biến hóa sau: Fe -> FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 FeCl2 -> Fe(OH)2...
 • 6
 • 1,009
 • 22

tóm tắt lí thuyết hóa và hướng dẫn giải bài tập hóa 10 theo từng chương

tóm tắt lí thuyết hóa và hướng dẫn giải bài tập hóa 10 theo từng chương

Hóa học - Dầu khí

... liên kết hóa học electron hóa trị Ví dụ: 11Na: 1s2 2s2 2p6 3s1 số electron hóa trị 13Al: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 số electron hóa trị 17Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 số electron hóa trị Vì cấu hình electron ... số khối đồng vị GIẢI a.Gọi X kí hiệu nguyên tố khối lượng mol nguyên tử X Trong hai muối, X có hóa trị Số mol X hai muối Phương trình hóa học: NaX + AgNO3  AgX + NaNO3 Ta có: Giải ta X = 35,5 ... – 1,833N = N = 12  Đáp án C II BÀI TẬP TỰ LUẬN Trong 1kg sắt có gam electron? Cho biết mol nguyên tử sắt có khối lượng 55,85 g, nguyên tử sắt có 26 electron GIẢI Trong 1kg sắt có 1kg.1000g /...
 • 259
 • 10,648
 • 28

Phân loại và PP giải bài tập hoá 8

Phân loại và PP giải bài tập hoá 8

Hóa học

... Các dạng tập thờng gặp: - Bài tập pha chế dung dịch - Bài tập độ tan, mối liên hệ độ tan nồng độ dung dịch - Bài tập pha trộn dung dịch - Bài tập tính nồng độ % , nồng độ mol/l c) Bài tập vận ... học + Bài tập tính theo phơng trình hoá học + Bài tập dung dịch + Bài tập chất khí + Bài tập nhận biết, điều chế tách chất Do giới hạn đề tài nên tóm tắt kiến thức giúp cho trình giải tập hoá học ... thực A Bài tập tính theo công thức hóa học: Bài tập tính theo công thức hoá học lớp đợc chia thành dạng sau: Tính % khối lợng nguyên tố hợp chất AxBy AxByCz a) Cơ sở lí thuyết : Cách giải : ...
 • 78
 • 750
 • 10

Giải chi tiết đề thi đại học A,B 2009 (Ứng dụng phương pháp giải bài tập hóa học)

Giải chi tiết đề thi đại học A,B 2009 (Ứng dụng phương pháp giải bài tập hóa học)

Hóa học

... Ứng dụng phương pháp giải tập hóa học Câu 17 Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 bình kín khơng chứa khơng khí, sau thời gian thu 4,96 ... ete) = * GV : Quảng Thanh Lý * 7, − (0, 4.12 + 0, 4.2) = 0,1 mol 16 -2- Ứng dụng phương pháp giải tập hóa học số C = 0, : 0,1 = Câu 35 Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe 1,92 gam Cu vào 400 ml dd chứa ... CH3COOC(CH3)=CH2 C HCOOCH2CH=CHCH3 D HCOOCH=CHCH2CH3 * GV : Quảng Thanh Lý * -3- Ứng dụng phương pháp giải tập hóa học Este X : RCOOR ' ; nRCOONa = n X ; MRCOONa = 3,4.100 : = 68 ⇒ R ≡ H ĐỀ THI TUYỂN SINH...
 • 7
 • 923
 • 10

Rèn kỹ năng giải bài tập hóa học cho HS lớp 8 - GV: Trương Thị Luyến

Rèn kỹ năng giải bài tập hóa học cho HS lớp 8 - GV: Trương Thị Luyến

Tư liệu khác

... mắc giải tập hoá học lớp + Tìm hiểu qua tập trắc nghiệm Với điều kiện cho phép, đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng việc giải tập hoá học lớp 8, từ đề xuất biện pháp rèn luyện kỹ giải tập ... sau: A.1 Bài tập lý thuyết: GV: TrơngThị Luyến- TrờngTHCS Nguyễn Đức Cảnh-ĐôngTriều- Quảng Ninh Rèn luyện kỹ giải tập hoá học cho học sinh lớp trờng THCS + Bài tập lý thuyết định tính: Bài tập lý ... tạo thành phản ứng hoá học A.2 Bài tập thực nghiệm: Là dạng tập giải phải thực thí nghiệm hoá học cần thiết, bao gồm loại: + Bài tập thực nghiệm định tính: Khi giải tập cần thực thí nghiệm hoá học...
 • 25
 • 1,271
 • 12

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 10 GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 10 GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH

Hóa học - Dầu khí

... giải tập hóa học khả khái quát thể lực học sinh biết phân dạng tập hóa học biết tìm phương pháp giải chung cho dạng tập d Rèn luyện khả độc lập tư suy nghĩ - Là khả biết tự đặt vấn đề, giải vấn ... cách làm việc khoa học Giải tập hóa học hoạt động trí tuệ, kết hoạt động phụ thuộc vào lực tư lực tổ chức hoạt động trí tuệ cách khoa học có hiệu Các bước để giải tập hóa học: Bước Định hướng: ... tạo cho học sinh thông qua việc hướng dẫn học sinh tự đề, tự giải, tự kiểm tra tránh bẫy giải tập hóa học Việc cho học sinh tự đề, tự giải, tự kiểm tra nhằm phát huy sáng tạo hiểu kiến thức cách...
 • 10
 • 2,122
 • 15

Phương pháp giải bài tập Hóa học VC-HC

Phương pháp giải bài tập Hóa học VC-HC

Hóa học

... BÀI TẬP HÓA HỌC SƠ CẤP Phần 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA HỌC Phần 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA HỌC Phần 3: BÀI TẬP TỰ GIẢI §1.I TÓM TẮT LÝ THUYẾT HOÁ HỌC A HÓA HỌC VÔ CƠ I ... LUẬN TRONG GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH IX PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN ĐỂ TÌM CÔNG THỨC PHÂN TỬ CHẤT HỮU CƠ §3.I BÀI TẬP TỰ GIẢI I BÀI TẬP HÓA HỌC VÔ CƠ Chu Thị Hạnh Trường Đại Học Sư Phạm II BÀI TẬP HÓA HỌC ... Chất oxi hóa - Là chất mà thành phần, phân tử có chứa nguyên tố nhận e - Khi nhận e số oxi hóa giảm - Các chất oxi hóa thường hợp chất kim loại hay phi kim có số oxi hóa (hay mức oxi hóa) cao...
 • 91
 • 791
 • 25

Xem thêm

Tìm thêm: sử dụng phần mềm geometer s sketchpad trong dạy học các bước giải một bài toán quỹ tích các định lý quỹ tích cơ bản quỹ tích là gì những kiến thức cơ bản liên quan đến bài toán quỹ tích trình tự dạy học bài tập áp dụng cntt và truyền thông đổi mới phương pháp dạy và học trò của cntt trong dạy học và thực trạng ứng dụng cntt trong dạy học 4 phương pháp dạy học tích cực và các dấu hiêu đặc trưng của nó tự tạo và khai thác những phương tiện dạy học để tiếp nối và gi a tăng sức mạnh của con người định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở thpt hiện nay phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học lịch sử lớp 11 thpt chương trình chuẩn những yêu cầu chung khi sử dụng đồ dùng trực quan quy ước các phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ƣớc trong dạy học lịch sử thế giới lớp 11 thpt chương trình chuẩn phương pháp xây dựng đồ dùng trực quan quy ước xây dựng đồ dùng trực quan quy ƣớc trong dạy học lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn nội dung cơ bản của lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn vị trí mục tiêu vị trí mục tiêu nội dung cơ bản của lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn 2 phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn thực nghiệm sư phạm