giải bài tập 4 toán 7 tập 2

Giải bài tập toán đại số 7

Giải bài tập toán đại số 7

Toán học

... 12 Cho hµm sè y = f ( x ) = x 12 =2 a) f (5) = 5 12 f (−3) = = 4 −3 b) x f (x ) = -6 12 x -4 -3 -2 -3 -4 2 BT 29 (tr 64 - SGK) Cho hµm sè y = f ( x ) = x − TÝnh: 12 f (2) = 22 − = f (1) = 12 ... = −1 f (0) = 02 − = 2 f (−1) = (−1) = (−1 )2 − = −1 f ( 2) = ( 2) 2 − = HS3: Bµi 29 y = f (x) = x2 - f (2) = 22 - f(1) = 12 - = - f(0) = 02 - = - f(-1) = (-1 )2 - = -1 f( -2) = ( -2) 2 - = HS c¶ líp ... giới BT21/61 Số máy số ngày tỉ lệ nghòch nên ta có : 4. A=6.B=8.C A B C = = = 1 A A− B − = = 24 1 1 − 4 12 A = 24 ⇒ A = B = 24 ⇒ B = C = 24 ⇒ C = Vậy số máy đội : 6; 4; BT 22/ 61 Ta có x = 20 ; y...
 • 10
 • 16,920
 • 102

PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập học PHẦN vật lý DẠNG 4 Bài toán áp dụng định lí II về động lượng

PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập học PHẦN vật lý DẠNG 4 Bài toán áp dụng định lí II về động lượng

Vật lý

... Bài 2: Một xe có khối lượng 20 chuyển động chậm dần tác dụng lực hãm, Fh = 6 120 N Vận tốc xe ban đầu 54 km/h: a Tính gia tốc xe b Thời gian từ lúc ... gian xe quãng đường Bài 3: Người ta tác dụng lực không đổi F = 50N lên vật khoảng thời gian 10s Tìm khối lượng vật khoảng thời gian vận tốc vật biến thiên từ 20 m/s đến 25 m/s Bài 4: Một ô tô khối ... 4: Một ô tô khối lượng chuyển động với vận tốc 54km/h bị hãm lại Tìm lực hãm trung bình tác dụng lên xe để xe dừng lại sau khoảng thời gian phút 40 giây Kể từ lức hãm đến lúc xe dừng lại xe thêm...
 • 2
 • 1,198
 • 10

Sáng kiến kinh nghiệp Toán 7: giúp học sinh giải bài tập số hữu tỷ

Sáng kiến kinh nghiệp Toán 7: giúp học sinh giải bài tập số hữu tỷ

Toán học

... dương Rồi suy kết b/ Lời giải : M = (- 32) 9 = [(- 2) 5]9 = (- 1 .2 )45 = (- 1 )45 24 5 = - 24 5 N = (- 8)13 = [(- 2) 3]13 = (- 2) 39 = - 23 9 Ta có : 24 5 > 23 9 Suy : - 24 5 < - 23 9 Vậy M < N Sai sót không ... 64 B = 22 = 28 = 25 6 Sai sót không nắm vững tích luỹ thừa với tổng luỹ thừa số: Ví dụ : Tìm n biết ( n ∈ N ) : 2n + 2n = 64 a/ Lời giải học sinh : 2n + 2n = 64 → 2n+n = 64 → 22 n = 26 → 2n = → ... công thức tích hai luỹ thừa với tổng hai luỹ thừa b/ Lời giải : 2n + 2n = 64 → 1.2n + 1.2n = 64 → (1+1) 2n = 64 → 2n = 64 → 2n = 32 → 2n = 25 → n=5 Sai sót không nắm vững thương luỹ thừa số với...
 • 8
 • 938
 • 33

rèn luyện kỹ năng giải bài tập và phát huy tính sáng tạo của học sinh lớp 12 khi giải quyết bài toán về cực đại cực tiểu trong giao thoa sóng cơ học thpt tinh gia 4

rèn luyện kỹ năng giải bài tập và phát huy tính sáng tạo của học sinh lớp 12 khi giải quyết bài toán về cực đại cực tiểu trong giao thoa sóng cơ học thpt tinh gia 4

Giáo dục học

... học 20 12- 2013 qua việc áp dụng cho đối tượng học sinh lớp 12 trường THPT Tĩnh Gia 4, kết thu sau: Lớp SL 12A1 12A4 12A7 45 48 50 Loại giỏi SL % 20 44 ,4 12 25 10 Loại SL % 21 46 ,7 24 50 17 34 Loại ... ∆ϕ = (2k + 1)π ⇒ d = ( 2k + 1) S1S2 λ S1S2 ⇒ (2k + 1) ≥ ⇒ k = 2, 16 Do d ≥ 2 Để dmin k= ⇒ d = x + ( S1S2 ) ⇒ x = 3,4cm c Xác định L Max Để C có cực đại giao thoa L2 + S1S2 − L = kλ L lớn CS2 cắt ... cos (40 πt + − λ λ Biên độ sóng tổng hợp M là: (Áp dụng công thức dao động điều hòa) π 2 d1   2 2 d A = 32 + + 2. 3 .4 cos  − −( − ) λ λ  3   π 2 (d − d1 )  A = 32 + + 2. 3 .4 cos  −  λ 2...
 • 21
 • 571
 • 0

Giai bai tap toan 7(2011-2012)

Giai bai tap toan 7(2011-2012)

Toán học

... 27 28 29 21 0 21 1 21 2 (4 16 32 64 28 56 12 24 48 96 21 3 2 14 21 5 21 6 2 17 21 8 21 9 22 0 22 1 22 2 22 3 2 24 92 84 68 36 72 44 88 76 52) (4 16 số d lặp lại tuần hoàn chu kỳ 20 số (từ số đến số 52) Ta ... 11 12 0 , 42 073 549 2 0,303099 1 42 0,03 528 00 02 -0,15136 049 9 -0,159 82 071 2 -0,03991 649 9 0,0 821 233 24 0,109 928 6 94 0, 041 21 1 848 -0, 049 45 646 4 -0,0833 325 17 -0, 041 2 74 8 39 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0,030011931 ... 0,0 341 5 628 3 0,009 341 578 -0, 022 121 129 -0,031 871 9 87 -0,0 126 26 176 0,01 670 9899 0, 02 940 9 1 72 0,015116 648 -0,011893963 -0, 026 8 048 33 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 -0,01693 52 14 0,0 075 991 94 0,0 24 0 948 84...
 • 34
 • 1,256
 • 11

Bài tập lớn cơ học lượng tử cách giải bài tập chương 3,4,5,6,7

Bài tập lớn cơ học lượng tử cách giải bài tập chương 3,4,5,6,7

Hóa học

... 23 I Tóm tắt lý thuyết cần để giải tập 23 II Bài tập 24 Chương 6: Chuyển động hạt trường xuyên tâm .30 I Tóm tắt lý thuyết cần để giải tập 30 II Bài tập ... tắt lý thuyết cần để giải tập II Bài tập Chương 4: Phương trình Schrodinger 11 I Tóm tắt lý thuyết cần để giải tập 11 II Bài tập ... 30 II Bài tập 32 Chương 7: Lý thuyết biểu diễn 41 I Tóm tắt lý thuyết cần để giải tập 41 II Bài tập 41 Tài liệu tham khảo ...
 • 58
 • 2,071
 • 6

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP CÁC DẠNG BÀI TOÁN ĐỚI CẦU FRESNEL, TUẦN 3,4

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP CÁC DẠNG BÀI TOÁN ĐỚI CẦU FRESNEL, TUẦN 3,4

Đại cương

... vạch cực đại kali (ứng với bước sóng 0 .44 04 m 0 .40 47 m) quang phổ bậc quan sát 0.1mm Hãy tìm tiêu cự thấu kính Tóm tắt: d = 2 m 1 = 0 .44 04 m 2 = 0 .40 47 m d 12 = 0.1mm (k/c hai vạch cực đại quang ... GV: Trần Thiên Đức - http://ductt111.wordpress.com V2011 Thay k = 1, 2, 3, 4, ta có Đới thứ k Bán kính 0 .71 mm 1mm 1 .23 mm 1 . 42 mm 1.59mm Bài toán mở rộng: Xây dựng công thức tính bán kính đới cầu ... 0.63m 2 = 0 . 42 m trùng Xác định chu kỳ cách tử biết bậc cực đại vạch thứ hai quang phổ cách tử không lớn Tóm tắt:  = 350 1 = 0.63m 2 = 0 . 42 m k2  Xác định chu kỳ d Nhận xét: Đây toán nhiễu...
 • 19
 • 8,573
 • 3

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP CÁC DẠNG BÀI TOÁN PHÁT XẠ, TUẦN 6,7

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP CÁC DẠNG BÀI TOÁN PHÁT XẠ, TUẦN 6,7

Đại cương

... 1cal = 4. 187J = 4, 187W - Ta có: √ BÀI 4. 5 Tính lượng xạ ngày đêm từ nhà gạch trát vữa, có diện tích mặt tổng cộng 1000m2, biết nhiệt độ xạ 27 0 C hệ số hấp thụ 0,8 Tóm tắt: S = 1000m2 T = 27 0 C = ... đối V2011 Phổ phát xạ vật đen tuyệt đối nhiệt độ khác BÀI TẬP VÍ DỤ BÀI 4. 2 Tìm nhiệt độ lò, lỗ nhỏ có kích thước (2x3) cm2, giây phát 8 ,28 calo Coi lò vật đen tuyệt đối Tóm tắt: S = (2x3)cm2 P ... V2011 Sau va chạm hf’ moec2 √ √ BÀI TẬP VÍ DỤ BÀI 4. 51 Xác định bước sóng xạ Ronghen Biết tượng Compton cho xạ đó, động cực đại electron bắn 0,19MeV Tóm tắt: Xác định  * Nhận xét: Đối với toán...
 • 12
 • 600
 • 0

Hướng dẫn giải bài tập toán 9 tập 1 bài 7

Hướng dẫn giải bài tập toán 9 tập 1 bài 7

Toán học

... 49 ) Khử mẫu biểu thức lấy căn: 50) 51) 52) ...
 • 4
 • 607
 • 0

Giải bài tập bằng phương pháp bảo toàn năng lượng

Giải bài tập bằng phương pháp bảo toàn năng lượng

Trung học cơ sở - phổ thông

... = − 24 m ' v2 = ( 0, − 0,1) (− 12) + 2. 0,1. 24 = 12 m 0,1 + 0, 0,1 + 0, Với chiều dương chiều v1 = 24 m s , v2 = 12 m s Vậy ta có ( 0,1 − 0, ) 24 + 2. 0, 2. 12 = m ( 0, − 0,1) 12 + 2. 0,1. 24 = 20 ... v1' , v2 ≠ v2' nên ta có (c) trở thành ' v1 + v1' = v2 + v2 ' ⇒ v2 = v1 + v1' − v2 ' Thế giá trị v2 vào (a), ta tính v1' = ' v2 = ( m1 − m2 ) v1 + 2m2v2 (1) m1 + m2 ( m2 − m1 ) v2 + 2m1v1 (2) m1 ... hay v 12 = v1đ − v2 đ r' r' r' r' ' ' Và v 12 = v1đ + vđ hay v 12 = v1đ − v2 đ , thay (1) (2) vào ta có r' ( m − m2 ) v1 + 2m2v2 ( m2 − m1 ) v2 + 2m1v1 v 12 = − m1 + m2 m1 + m2 = − ( v1 − v2 ) (...
 • 42
 • 12,714
 • 45

Bài giải - Bài tập kế toán tài chính

Bài giải - Bài tập kế toán tài chính

Kế toán - Kiểm toán

... TK 341 : 21 2. 940 -Có TK 1 12: 21 2. 940 2c) Nợ TK 21 1 ( 21 13) : 12. 000 Nợ TK 133( 13 32) : 600 -Có TK 141 : 12. 600 2d) Nợ TK 41 4 : 2 04. 660 -Có TK 41 1: 2 04. 600 3a) Nợ TK 001 : 24 0 .000 3b) Nợ TK 641 ... TK 21 1( 21 14) : 2. 000 Nợ TK 133 ( 13 32) : 100 -Có TK 111: 2. 100 6a) Nợ TK 21 1 (21 11) : 1.000.800 -Có TK 24 1 ( 24 1 2) : 1.000.800 6b) Nợ TK 44 1: 1.000.800 -Có TK 41 1 : 1.000.800 7a) Nợ TK 24 1 ( 24 1 3) ... nghiệp: 3 02. 000*15%* 12/ ( 12* 30) +1.000.800*9/ ( 20 * 12* 30) = 1.510 + 125 1= 2 .76 1 - Bộ phận sản xuất : 300.000* 24 / ( 10* 12* 30) + 360.000* 24 / ( 5* 12* 30) + 600.000* 24 / (5* 12* 30) + 3 12. 000 *21 /(8* 12* 30)...
 • 10
 • 8,615
 • 142

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 4 Nhóm 1

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 4 Nhóm 1

Tài chính doanh nghiệp

... 0, 076 0 0, 07 04 0,066 67 0,0 640 0,0 620 0,06 044 0,05 92 0, 322 5 0 ,29 21 0, 27 5 7 0 ,26 53 0 ,25 82 0 ,25 30 0, 24 9 0, 24 5 9 0, 24 3 3 - 11 - Bài tập TCDN Hiện Đại b/ n =2 2 = 1 x var = x (40 ) n n δ δ% n 800 28 ,28 ... σA XB σB + 2 BC XB σB XC σC + 2 AC XA σA XC σC σ = 0 , 42 x16, 32 + 0 , 42 x30, 12 + 0 ,22 x18, 92 + 2x0,14x0,4x0,4x16,3x30,1 + 2x0 ,25 ,0,4x0,2x16,3x18,9 + 2x0,2x0,4x0,2x18,9x30,1 = 2 54, 27 Câu 22 : Tính beta ... = X2 22 + ρ 12 X1 σ1 2 + 23 2 X3 σ3 = 0,4x30, 12 + 0,14x16,3x0,4x30,1 + 0,2x30,1x0,2x18,9 = 41 2, 635 ⇒βB = Cov (B,dm)/ 2 = 41 2, 635 /2 54, 27 = 1, 62 Cov (C,dm) = X3 23 + ρ13 X1 σ1σ3 + 23 X2 2 3...
 • 17
 • 8,347
 • 75

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 4 Nhóm 2

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 4 Nhóm 2

Tài chính doanh nghiệp

... 800 533.33 40 0 320 26 6. 67 22 8. 57 20 0 177 .78 160 Độ lệch chuẩn ( σ ) 28 .28 23 .09 20 17. 89 16.33 15. 12 14. 14 13.33 12. 65 Bài 21 /tr.53 - Danh mục đầu tư gồm 40 % vào BP, 40 % vào KLM, 20 % vào Nestle ... 0 .4 hệ số tương quan mộ t cặp cổ phần 0.3, kết thể bảng sau: Số cổ phần (N) Phương sai ( σ ) Độ lệch chuẩn ( σ ) 1 040 32. 25 853.33 29 .21 76 0 27 . 57 7 04 26 .53 666. 67 25 . 82 640 25 .3 620 24 . 9 6 04. 44 ... 0.59 2 54. 27 cov( KLM , P) σP = 0 .4 * 30. 12 + 0 .4 * 0. 14 * 16.3 * 30.1 + 0 .2 * 0 .2 * 30.1 * 18.9 = 1. 62 2 54. 27 β NESTLE = cov( Nestle, P) σP = 0 .2 * 18.9 + 0 .4 * 0 .25 * 16.3 * 18.9 + 0 .4 * 0 .2 *...
 • 9
 • 5,521
 • 91

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI BÀI TẬP TOÁN

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI BÀI TẬP TOÁN

Toán học

... cos2 x ≥1 4   4sin x − ≥ 2  ⇔ 4sin x − 4sin x − ≥ ⇔ 4sin x + 4cos x ≤  cos2 x −1 ≥ 4  ( )( ) Dấu đẳngthức xảy khi: sin x=0 cosx=0.Suy ra: max y = sin x Cách 2: y = 4sin x + 4cos x = 4sin ... 2 b +c a +c a +b 2 2Giải : Giả thiết a + b + c = ⇒ < x, y, z < a b c a b c + 2+ = + + 2 2 b + c a + c a + b − a 1− b − c2 a2 b2 c2 = + + a ( − a ) b ( − b2 ) c ( − c ) 2 Xét hàm số f ( x) ... số y = 4sin x + 4cos x  Giải: Cách 1: •Áp dụng BĐT Cauchy: 4sin x + 4cos x ≥ = π π sin x = 4cos x ⇔ x = + k Dấu đẳngthức xảy khi: 2 2  π kπ y = f  + 4 2  ÷=  •Mặt khác ta có:  4sin x ≥...
 • 9
 • 3,363
 • 75

Khắc phục lõi khi giải bài tập toán 8

Khắc phục lõi khi giải bài tập toán 8

Toán học

... y2) (2x + y) (4x2 - 2xy + y2) (2x - y )2 = (2x + y) (4x2 - 4xy + y2) = (2x + y) (2x - y )2 = 4x2 - 2xy + y2 Hoặc có em làm nh sau: (8x3 - y3) (4x2 - y2) (2x - y)3 (2x + y) (2x - y) = (2x + y) (4x2 ... x -2 a4 - 16 Ta có: M = (a2 - 4) (a2 + 4) = a - 4a + 8a - 16a +16 (a4 - 16) - (4a3 - 32) + (8a2 - 16a) (a + 2) (a - 2) (a2 + 4) = (a - 2) (a3 + 2a2 + 4a + - 4a2 - 8a - 16 + 8a) (a + 2) (a - 2) ... dụ 2: Rút gọn phân thức: x-1 x2 + y2 -1 + 2xy x2 - y2 + +2x Dạng sai lầm 1: x2 + y2 -1 + 2xy (x2 + y - 1) + 2xy 2xy = x - y + +2x = -2x Học sinh khác giải: x2 + y2 -1 + 2xy (x2 + 2xy) + (y2 -...
 • 18
 • 2,451
 • 30

Giải bài tập 4 quản trị rủi ro Đại học Thương Mại

Giải bài tập 4 quản trị rủi ro Đại học Thương Mại

Cao đẳng - Đại học

... Ebook.VCU – www.ebookvcu.com nhà cung cấp đối tác giảm sẵn Giải pháp Kiểm soát rủi ro - Sản lượng bán giảm, giảm doanh thu, khách hàng: nghiên cứu thị trường, ... hao chi phí để lấy lại - Ảnh hưởng đến giá bán thị phần uy tín mặt hàng khác doanh nghiệp - Thấp Giải pháp - - - - Kiểm soát rủi ro Mất hội tiếp tục xuất mặt hàng thị trường Châu Âu: Mở rộng thị...
 • 4
 • 1,325
 • 24

Slide giải bài tập quản trị rủi ro tình huống 4 + 5

Slide giải bài tập quản trị rủi ro tình huống 4 + 5

Cao đẳng - Đại học

...  Tình 4: Một doanh nghiệp thành lập, kinh doanh mặt hàng giống mặt hàng bạn giá bán họ rẻ giá bán sản...
 • 11
 • 2,832
 • 3

Giải bài tập quản trị rủi ro tình huống số 7 Ebook.VCU

Giải bài tập quản trị rủi ro tình huống số 7 Ebook.VCU

Cao đẳng - Đại học

... nêu, có nhóm giải pháp chủ yếu sử dụng sau: • - Nhóm giải pháp thị phần: đồng khâu SXKD để trì doanh thu lợi nhuận cho ổn định: công nghệ, nhân sự, phân phối, marketing • - Nhóm giải pháp tài ... đến việc cổ phiếu tiếp tục bị bán • Nguy 2: ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu quỹ công ty • Nguy 3: khó khăn việc phát hành cổ phiếu để hút vốn đầu tư • Nguy 4: công ty dễ bị mua lại vị giá trị công ... bất ổn công ty thường dùng cách Nguy có tần xuất thấp biên độ cao Ebook.VCU - ww Phân tích • Nguy 4: Tùy thị trường giá trị cty mà nguy bị mua lại nhiều hay giá trị cty bị giảm khả bị mua lại (một...
 • 13
 • 1,533
 • 1

Giải Bài tập toán cao cấp a1

Giải Bài tập toán cao cấp a1

Toán học

... m C2m 2m 2C m cos 2( m 1) ` cos 2m cos m 2m C2m 2m 2m 1 C2 m 2m 1 m C2m 2m m 2C m cos 2C m cos(2m 1) cos(2m 1) 1 m cos m 2m k C m cos(2m 2k ) k 22 m i ( 1) m sin m 1 2m 2m 2i sin(2m 1) sin m 2m ... p 2m 1, m m ( 1) m C2 m m k ( 1) k C2 m cos 2( m k ) k N 2m 1 m ( 1) m C2 m 2m 2C2 m cos 2( m 1) ( 1) m m C2 m m 2m C2 m 2m ( m 1) m C2m k C m cos 2( m k ) cos 2m sin m m 2C m cos m 1 m C2m 22 m ... (1 17 )i} y )( x y) 1 029 (x 2 y )( x y) 189 38 (5 ,2) , ( -2 , ), (5i,2i), ( 2i , 5i ), ( 5, 2) , (2 ,5 ), ( 5i, 2i), (2i ,5i ) ó e 2i i 2 b) Suy x = y = z = x8 (0,0,0), ( Câu 19 cos3kx = k, 4 k...
 • 138
 • 17,889
 • 48

Giải bài tập TV 4 tập 1

Giải bài tập TV 4 tập 1

Tư liệu khác

... + Lá cờ: bay II Luyện tập Động từ cụm từ hoạt động em: 50 - nhà: quét nhà, nấu cơm, rửa bát, tới cây, làm tập, xem ti vi - trờng: làm bài, nghe giảng, ghi bài, viết tả, tập thể dục Tìm động từ ... sau Luyện tập Câu : Bài học quí Thực điền tên nhân vật xếp lại nh sau : 1- Một hôm, Sẻ đợc bà gửi cho hộp hạt kê 2- Sẻ không muốn chia cho Chích ăn 3- Thế hàng ngày, Sẻ nằm tổ ăn hạt kê 4- Khi ăn ... 7- Chích gói cẩn thận hạt kê sót lại vào tìm ngời bạn thân 8- Chích vui vẻ đa cho Sẻ nửa 9- Sẻ ngợng nghịu nhận quà Chích tự nhủ: Chích cho học quí tình bạn Thứ tự hành động xảy ra: 1-5 -2 -4- 7- 3-6-8-9...
 • 102
 • 1,979
 • 12

Xem thêm