giả sử rằng chúng ta đang crawling các tài liệu có dính dáng tới thuật ngữ computer khi đó cách tiếp cận này là khả thi ta định nghĩa một tài liệu p là quan trọng nếu

Đánh giá sự thay đổi đa dạng cây gỗ trước và sau khai thác cho kiểu rừng rộng thường xanh ở khu vực tây nguyên

Đánh giá sự thay đổi đa dạng cây gỗ trước và sau khai thác cho kiểu rừng lá rộng thường xanh ở khu vực tây nguyên

Tiến sĩ

... biện ph p kỹ thuật lâm sinh 39 2.2 Phƣơng ph p nghiên cứu 39 2.2.1 Quan điểm phƣơng ph p luận 39 2.2.2 Phƣơng ph p kế thừa tài liệu 40 2.2.3 Phƣơng ph p thu ... nhiều hình dạng khác phƣơng ph p Quadrat đƣợc p dụng là: phƣơng ph p liệt kê, phƣơng ph p đếm, phƣơng ph p đếm phân tích, phƣơng ph p ô cố định 16 Rastogi (1999) [107] Sharma (2003) [109], đƣa ... yếu Phƣơng thức đƣợc p dụng nơi loài giá trị với tỷ lệ th p; nơi thi u thông tin sử dụng đầu ra, khó ti p cận yêu cầu bảo vệ môi trƣờng Những xử lý sau Ấn Độ cải biến thêm sử dụng phƣơng...
 • 216
 • 284
 • 0

Đánh giá sự thay đổi đa dạng cây gỗ trước và sau khai thác cho kiểu rừng rộng thường xanh ở khu vực tây nguyên (TT)

Đánh giá sự thay đổi đa dạng cây gỗ trước và sau khai thác cho kiểu rừng lá rộng thường xanh ở khu vực tây nguyên (TT)

Tiến sĩ

... thừa tài liệu liên quan công bố công trình nghiên cứu khoa học, văn mang tính ph p lý, tài liệu điều tra quan thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực đề tài 2.2.3 Phương ph p thu th p số liệu 2.2.3.1 ... khách quan Mục tiêu, nội dung phương ph p nghiên cứu thích h p tạo kết mong muốn Nhưng kết không kiểm nghiệm sở để p dụng ý nghĩa thực tiễn 4 2.2.2 Phương ph p kế thừa tài liệu Đề tài kế thừa tài ... biện ph p kỹ thuật lâm sinh 2.2 Phƣơng ph p nghiên cứu 2.2.1 Quan điểm phương ph p luận Sự ổn định phục hồi rừng sau tác động khai thác phản ảnh rõ rệt qua thay đổi đặc trưng rừng sau khai thác Các...
 • 23
 • 276
 • 0

Luận án đánh giá sự thay đổi đa dạng cây gỗ trước và sau khai thác cho kiểu rừng rộng thường xanh ở khu vực tây nguyên

Luận án đánh giá sự thay đổi đa dạng cây gỗ trước và sau khai thác cho kiểu rừng lá rộng thường xanh ở khu vực tây nguyên

Tiến sĩ

... tiễn 2.2.2 Phương ph p kế thừa tài liệu Đề tài kế thừa tài liệu liên quan đƣợc công bố công trình nghiên cứu khoa học, văn mang tính ph p lý, tài liệu điều tra quan thẩm quyền liên quan đến ... nhiều hình dạng khác phƣơng ph p Quadrat đƣợc p dụng là: phƣơng ph p liệt kê, phƣơng ph p đếm, phƣơng ph p đếm phân tích, phƣơng ph p ô cố định 16 Rastogi (1999) [107] Sharma (2003) [109], đƣa ... phƣơng ph p định lƣợng để nghiên cứu đa dạng sinh học vấn đề phức t p Thông qua việc nghiên cứu số ĐDSH, ngƣời ta vào để nghiên cứu xây dựng phƣơng ph p bảo tồn sinh học cách hiệu Trong tài liệu...
 • 201
 • 356
 • 0

Tổ chức dạy học nêu và giải quyết vấn đề trong các tiết dạy định nghĩa, khái niệm mới thuộc chương III hình 9 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh

Tổ chức dạy học nêu và giải quyết vấn đề trong các tiết dạy có định nghĩa, khái niệm mới thuộc chương III hình 9 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh

Quản trị kinh doanh

... lại định nghĩa " Tứ giác giác nội ti p" ti p tục ĐVĐ phần tính chất Hướng 2: L p thực nghiệm 9A Làm để p dụng phương ph p nêu giải vấn đề dạy phần định nghĩa tứ giác nội ti p? Đặc biệt gi p học ... dạy học nêu giải vấn ðề, sử dụng phýõng ph p dạy học tích cực khác - Dạy l p thực nghiệm: Khi thi t kế giảng, phương ph p dạy học tích cực khác, sử dụng phương ph p dạy học nêu giải vấn đề ... ã hội, phát k p thời giải h p lí vấn đề nảy sinh Khuyến nghị Để sử dụng phương ph p dạy học nêu giải vấn đề cách linh hoạt, phù h p, hiệu quả, người; giáo viên phải nắm chế phương ph p dạy học...
 • 17
 • 576
 • 0

Xác định hạn mức sử dụng nợ cách tiếp cận dựa trên khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Xác định hạn mức sử dụng nợ cách tiếp cận dựa trên khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

... nghi p, th phân doanh nghi p thành lo i Doanh nghi p lo i Doanh nghi c x p lo i hi u qu chung cao hi u qu doanh nghi p l Các doanh nghi p lo i nh ng doanh nghi p ho nghi p Các doanh nghi p ... Doanh nghi c x p lo i Các doanh nghi p hi u qu chung r t th p hi u qu doanh nghi p Các doanh nghi p lo i khó kh vay âm N n , l i nhu n sau thu lãi c c i thi n lo i doanh nghi p kh n v Doanh ... p lo i Các doanh nghi p lo i hi u qu chung th p hi u qu doanh nghi p th Các doanh nghi p ho su t l i nhu ng tr ng thái l i c thu lãi vay th su t tr n vay Doanh nghi p lo i doanh nghi p...
 • 66
 • 266
 • 1

Phân tích văn hóa Việt Nam từ góc độ “Địa – văn hóa”. So sánh văn hóa Việt Nam với các nước Đông Nam Á khác từ cách tiếp cận này

Phân tích văn hóa Việt Nam từ góc độ “Địa – văn hóa”. So sánh văn hóa Việt Nam với các nước Đông Nam Á khác từ cách tiếp cận này

Văn hóa - Lịch sử

... lấy làng xã làm sở, làng ruộng ruộng thành làng, làng đình, chùa, ao hồ điểm tụ cư nông nghi p mà hoàn thi n dần Ngôi làng nằm giữa, cư dân làng canh tác xung quanh, hết đất ruộng làng ... theo vùng địa lí, đồng thời phương ph p kiến giải đặc điểm văn hóa dựa vào điều kiện địa lí hoàn cảnh tự nhiên Phương ph p (cùng với phương ph p khác nữa) g p phần lí giải tính đồng (tương đồng) ... nước Đông Nam Á khác từ cách ti p cận này cho t p lớn học kì B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Khái quát công cụ định vị văn hóa: Địa – văn hóa Địa – văn hóa vừa phương ph p dùng để định vị văn hóa theo vùng...
 • 19
 • 555
 • 0

thuyết trình các nhà kinh tế học đã thay đổi lịch sử của chúng ta như thế nào

thuyết trình các nhà kinh tế học đã thay đổi lịch sử của chúng ta như thế nào

Quản trị kinh doanh

... Marshall phải gần 10 năm để hoàn tất tác phẩm "Nguyên lý kinh tế học" - 1890 công nhận tác phẩm quan trọng ông, mô hình đường cung, đường cầu, chi phí biên, lợi nhuận biên t p h p biểu diễn cách ... kinh tế tài Keynes nhận chức vụ giảng viên trường đại học Cambridge mà vị trí lại Alfred Marshall tài trợ Ông biết tới ủng hộ phủ can thi p vào sách tiền tệ để giảm thi u tác động tiêu cực suy thoái, ... Friedman đoạt giải Nobel khoa học kinh tế, năm 1988 ông phát biểu trước sinh viên học giả Trung Quốc San Francisco coi phần trình cải cách kinh tế Trung Quốc Milton Friedman đóng ba vai trò...
 • 4
 • 184
 • 0

Kỹ năng luật trong hoạt động thu nhập, nghiên cứu, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong vụ án tranh chấp đất đai

Kỹ năng luật sư trong hoạt động thu nhập, nghiên cứu, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong vụ án tranh chấp đất đai

Báo cáo khoa học

... diện tích phần diện tích Việc xác định người quyền sử dụng h p ph p đất tranh ch p trách nhiệm quan nhà nước thẩm quyền thể dạng sau: Tranh ch p quyền sử dụng đất liên quan đến ... tranh ch p đất đai 1.1.2 Các tranh ch p đất đai người sử dụng đất sử dụng đất h p ph p Tranh ch p phát sinh trình người thực quyền nghĩa vụ Trong dạng tranh ch p người SDĐ sử dụng h p ph p đất, ... Tranh ch p đất đai chia làm hai loại lớn: 1.1.1 Các tranh ch pcần xác định người quyền sử dụng h p ph p đất tranh ch p Trong dạng tranh ch p luôn tranh ch p bên quyền quản lý, quyền sử dụng...
 • 13
 • 750
 • 1

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y

Tài liệu khác

... Tên phí thuốc thú y( tái đăng ký) Mức phí đồng/sản phẩm Văn qui định 08/2005/QĐ-BTC Kết việc thực TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Mô tả bước Tên bước - Tổ chức, cá nhân n p trực ti p hồ sơ ... BM-01/CTY12) Bản giấy chứng nhận đăng ký lưu hành c p; Các giấy tờ liên quan đến thay đổi sản phẩm trình lưu hành Báo cáo lưu hành thuốc thú y p dụng sản phẩm gia hạn đăng ký từ lần thứ trở (BM-02/CTY-12) ... qui định Đơn xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành Bộ tài liệu ISO thuốc thú y; 9001:2000 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Báo cáo trình lưu hành thuốc thú y p dụng đối Bộ tài liệu...
 • 4
 • 493
 • 0

Tài liệu Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chỉ định tổng đại lý/đại lý bán vé hãng hàng không nước ngoài pdf

Tài liệu Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chỉ định tổng đại lý/đại lý bán vé hãng hàng không nước ngoài pdf

Tài liệu khác

... ký N p hồ sơ đề nghị h p đồng định tổng đại lý bán vé/đại lý bán vé tới Cục HKVN - N p lệ phí đề nghị gia hạn giấy chứng nhận trực ti p Phòng tài vụ-Cục HKVN chuyển khoản vào tài khoản Văn phòng ... Tên phí định tổng đại lý/đại lý Mức phí chứng nhận Văn qui định 69/2006/QĐ-BTC bán vé; Kết việc thực TTHC: Quyết định hành Các bước Tên bước Mô tả bước Các doanh nghi p: - N p hồ sơ đề ... h p đồng định tổng đại lý/đại lý bán vé máy bay ký Hãng hàng không với doanh nghi p; Bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghi p định làm đại lý bán vé Bản Biên lai n p lệ phí,...
 • 4
 • 349
 • 0

Tài liệu Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay docx

Tài liệu Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay docx

Tài liệu khác

... đơn đề Tổ chức, cá nhân n p hồ sơ Văn phòng Cục HKVN nghị Giải Cục HKVN thẩm định hồ sơ c p giấy chứng nhận thủ tục Trường h p từ chối c p thông báo văn Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị gia ... phí Mức phí Văn qui định GIa hạn Giấy chứng nhận Quyết định số đăng ký quyền chiếm hữu tàu 750.000đ/lần 69/2006/QĐ-BTC bay Kết việc thực TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước N p ... quyền chiếm hữu tầu bay việc thuê mua, thuê thời hạn từ tháng trở lên; Bản Giấy chứng nhận đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay c p Số hồ sơ: 01 Kết xuất file pdf Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC:...
 • 4
 • 412
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " Đánh giá sự thay nguồn sinh kế của các hộ di dân tái định cư thuộc dự án thủy điện HUA NA: trường hợp nghiên cứu tại xã tiến phong, huyện quế phong, tỉnh nghệ an " ppt

Tài liệu BÁO CÁO

Báo cáo khoa học

... lực vật chất, nguồn lực tài chính, nguồn lực xã hội Với việc sử dụng phương ph p thống kê mô tả, phương ph p thống kê so sánh hệ thống tiêu phân tích sau tổng h p số liệu thu nhằm thấy rõ thay ... Nguồn số liệu 2.1.1 Nguồn số liệu thứ c p (đã công bố) Nghiên cứu sử dụng tài liệu thứ c p thu th p từ Ban dự án TĐC thủy điện Hủa Na, Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong Tài liệu bao gồm báo cáo quy hoạch ... nguồn lực tài chính, nguồn lực xã hội phản ánh thay đổi chủ yếu nguồn SK người dân TĐC, từ rút mặt được, chưa đề xuất giải ph p phục hồi SK sau TĐC PHƯƠNG PH P NGHIÊN CỨU 2.1 Nguồn số liệu 2.1.1...
 • 10
 • 494
 • 2

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU pdf

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU pdf

Đơn từ

... nghị tài liệu kèm theo Ch p hành nghiêm chỉnh quy định ph p luật Việt Nam liên quan đến thương nhân nước diện Việt Nam quy định Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nh p Đại diện thẩm ... phường/xã, quận/huyện tỉnh/thành phố)………………………………………………………………………………… Điện thoại:………………………………Fax:………………………………………… Email:……………………………………Website (nếu có) :…………………………… Chúng đề nghị gia hạn Giấy chứng ... xuất khẩu, quyền nh p khẩu)…………………………………………………… Người đại diện thương nhân nước Việt Nam: Họ tên: ……………………………………………………………………………… Địa liên lạc Việt Nam: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện...
 • 4
 • 472
 • 1

Thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình doc

Thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình doc

Thủ tục hành chính

... a) quan thẩm quyền định theo quy định: UBND tỉnh quan thực thủ tục hành b) quan người thẩm quyền uỷ quyền phân c p thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch c) quan trực ti p thực ... Toà án định p dụng biện ph p giáo dục xã, phường, thị trấn, đưa vào sở chữa bệnh, đưa vào sở giáo dục theo quy định ph p luật xử lý vi phạm hành chính; (3) Nhân viên tư vấn, người làm việc quan ... bạo lực gia đình chắn g p phần vào việc phòng, chống bạo lực gia đình địa phương Chúng (tôi) cam kết thực Quy chế hoạt động sở c p thẩm quyền phê duyệt quy định ph p luật hành Đại diện tổ...
 • 8
 • 329
 • 0

Thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình pptx

Thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình pptx

Thủ tục hành chính

... Toà án định p dụng biện ph p giáo dục xã, phường, thị trấn, đưa vào sở chữa bệnh, đưa vào sở giáo dục theo quy định ph p luật xử lý vi phạm hành chính; (3) Nhân viên tư vấn, người làm việc quan ... hành (1) nơi làm việc cố định, nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động sở; (2) Người đứng đầu sở phải người lực hành vi dân đầy đủ không thuộc trường h p thời gian ch p hành án, định hình ... hạn giải 10 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực thủ tục hành - Cá nhân - Tổ chức a) quan thẩm quyền định theo quy định: UBND tỉnh b) quan người thẩm quyền uỷ quyền quan...
 • 5
 • 436
 • 1

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam docx

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam docx

Thủ tục hành chính

... yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn qui định Phí c p đăng ký lưu hành 300.000 đồng/ sản Quyết định số 44/2005/QĐ- TTB y tế BTC phẩm Kết việc thực TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Mô tả ... Thành phần hồ sơ theo loại sản phẩm, Bộ Y tế định sở y tế để thử nghiệm) 5- Kết kiểm nghiệm tính chất hoá, lý kiểm định độ an toàn quan chức (đối với loại sản phẩm yêu cầu kiểm nghiệm, kiểm định) ... hồ sơ Đối với hồ sơ h p lệ, Vụ xem xét c p số đăng ký lưu hành sản phẩm trang thi t bị y tế thời hạn 15 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, không c ptả bước Tên bước...
 • 5
 • 296
 • 0

Nguyên nhân làm xói mòn men răng chúng ta doc

Nguyên nhân làm xói mòn men răng chúng ta doc

Thời trang - Làm đẹp

... sau ăn gi p tăng tiết nước bọt (nguồn ảnh: internet) - cách đơn giản để giảm xói mòn men Đó đánh sau ăn hay uống - Dùng bàn chải mềm kem đánh fluor - Bạn uống sữa hay ăn chút phô-mai sau ... nhấm nh p rượu nhiều lần ngày súc miệng làm gia tăng ti p xúc axit với men Đó lý nên uống rượu, sô-đa hay trà bữa ăn thay nhấm nh p Các vấn đề liên quan tới ăn uống Bức ảnh cho thấy xói mòn men ... thế, giảm stress cách tốt Nếu không đeo hàm bảo vệ lúc ngủ Miệng dụng cụ mở chai Không mở chai, mở h p hay vật (nguồn ảnh: internet) Mẹ bạn nói đúng: không mở chai, mở h p hay vật Những hành vi làm...
 • 7
 • 117
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose