giáo trình xử lý nước thải sinh hoạt

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử nước thải sinh hoạt

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt

Môi trường

... lắng. Thông thờng thì xử cơ học chỉ là giai đoạn xử sơ bộ trớc khi xử sinh học.ã Phơng pháp xử nớc thải bằng sinh học: Dựa vào sự sống và hoạt độngcủa các vi sinh vật để ôxy hoá chất ... nớc thải. Những công trình xử sinh hoá đợc phân thành hainhóm:- Những công trình trong đó quá trình xử thực hiện trong điều kiệntự nhiên.- Những công trình trong đó quá trình xử thực ... thiết bị sản xuất khí sinh học, cống rÃnh thải hợp vệ sinh, chế tạophân hữu cơ từ các chất thải, ao sinh học xử nớc thải, vờn sinh thái theo24Kết quả mô hình xử nớc thải: Kết quả phân tích...
 • 94
 • 1,131
 • 5

Nghiên cứu mô hình thực nghiệm xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học

Nghiên cứu mô hình thực nghiệm xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học

Kiến trúc - Xây dựng

... trình xử nớc thải khác nhau ta thấy rằng xử nớc thải bằng phơng pháp sinh học có hiệu quả xử cao nhng thời gian xử kéo dài. Tuy nhiên một đặc trng rất quan trọng đối với xử sinh ... pháp sinh học xử n ớc thải và các hình thức xử n ớc thải 2.III.4.1 Các ph ơng pháp sinh học xử n ớc thải. +Phơng pháp hiếu khí : Sử dụng các nhóm vi sinh vật hiếu khí (để đảm bảo hoạt ... 3.350.000 so với tiêu chuẩn cho phép nớc thải loại B còn cao cần xử trứơc khi thải ra dòng lớn.2. Mô hình xử nớc thải sinh hoạt bằng phơng pháp sinh học kết hợp yếm khí hiếu khí đà mang...
 • 32
 • 1,176
 • 9

Nghiên cứu xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc qua màng sinh học

Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc qua màng sinh học

Khoa học tự nhiên

... đến 88%.+ Quá trình vận hành và thiết bị đơn giản.+ Thời gian xử ngắn.2. Theo nghiên cứu, xử gián đoạn và xử liên tục đều có thể ứng dụng đợc để xử nớc thải. Xử gián đoạn có ... ion trong nớc thải trớc khi xử và sau khi xử là không thay đổi.5.2. Quá trình xử liên tục với thời gian lu đà xác định.Cũng với bộ thiết bị trên chúng tôi tiến hành xử liên tục bằng ... tục. Xử nớc thải bằng phơng pháp lọc qua màng sinh học là cho nớc thải đi qua lớp vật liệu lọc mà trên bề mặt có những tụ hợp vi sinh vật tạo thành màng. Muốn xử đạt hiệu quả thì nớc thải...
 • 48
 • 1,583
 • 14

Nghiên cứu mô hình thực nghiệm xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học

Nghiên cứu mô hình thực nghiệm xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học

Khoa học tự nhiên

... pháp sinh học xử n ớc thải và các hình thức xử n ớc thải 2.III.4.1 Các ph ơng pháp sinh học xử n ớc thải. +Phơng pháp hiếu khí : Sử dụng các nhóm vi sinh vật hiếu khí (để đảm bảo hoạt ... nguyên sinh động vật, protoza Vi sinh vật tham gia vào các quá trình xử nớc thải đợc sử dụng chủ yếu dới hai dạng: bùn hoạt tính hoặc màng màng sinh học.+ Bùn hoạt tính: Là huyền phù vi sinh ... 3.350.000 so với tiêu chuẩn cho phép nớc thải loại B còn cao cần xử trứơc khi thải ra dòng lớn.2. Mô hình xử nớc thải sinh hoạt bằng phơng pháp sinh học kết hợp yếm khí hiếu khí đà mang...
 • 38
 • 771
 • 2

Xử nước thải sinh hoạt theo phương pháp sinh học hiếu khí

Xử lý nước thải sinh hoạt theo phương pháp sinh học hiếu khí

Sinh học

... với quy mơ lớn. Bản chất của phương pháp hố trong q trình xử nước thải sinh hoạt là áp dụng các q trình vật và hố học để đưa vào nước thải chất phản ứng nào đó để gây tác động với ... hố thường được áp dụng để xử nước thải là: keo tụ, tuyển nổi, đơng tụ, hấp phụ, trao đổi ion, thấm lọc ngược và siêu lọc… Giai đoạn xử hố có thể là giai đoạn xử độc lập hoặc xử ... xử cùng với các phương pháp cơ học, hố học, sinh học trong cơng nghệ XLNT hồn chỉnh.Bản chất của phương pháp sinh học trong q trình xử nước thải sinh hoạt là sử dụng khả năng sống và hoạt...
 • 7
 • 918
 • 9

Nghiên cứu hiệu quả xử nước thải sinh hoạt bằng hệ rễ thực vật kết hợp vật liệu lọc

Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng hệ rễ thực vật kết hợp vật liệu lọc

Công nghệ - Môi trường

... cứu đề tài: '' Nghiên cứu hiệu quả xử nước thải sinh hoạt bằng hệ rễ thực vật kết hợp với vật liệu lọc " - Phương pháp xử nước thải bằng rễ cây là phương pháp dựa trên sự ... Khoa ĐN Trang 13 sinh học hiếu khí (hồ 2) sẽ tự chảy sang hồ 3 (hồ sinh học tuỳ tiện) và sẽ được xử tiếp bằng các quá trình sinh học tự nhiên. Sau khi nước rỉ rác đã được xử tại hồ 3 sẽ ... dưới đặt các ống thu nước thải sau xử d = 27 mm Hình 3.5 - Hệ thống ống thu nước thải sau khi xử d=27mm Bài dự thi “Dự án xanh Sony” http://www.ebook.edu.vn Nhóm sinh viên Khoa Môi Trường-ĐH...
 • 28
 • 807
 • 4

CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠTXỬ CẶN.

CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ XỬ LÝ CẶN.

Công nghệ - Môi trường

... PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝNƯỚC THẢI SINH HOẠTXỬ CẶN.1. Xử cơ học Xử cơ học là nhằm loại bỏ các tạp chất không hoà tan chứa trong nước thải vàđược thực hiện ở các công trình xử lý: song chắn ... tính nước thải sinh hoạt Thành phần của nước thải sinh hoạt gồm 2 loại:• Nước thải nhiễm bẩn do chất bài tiết của con người từ các phòng vệ sinh • Nước thải nhiễm bẩn do các chất thải sinh hoạt: ... QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT1. Nguồn gốc nước thải sinh hoạt Nước thái sinh hoạtnước được thải bỏ sau khi sử dụng cho các mục đích sinh hoạt của cộng đồng: tắm, giặt giũ,tẩy rửa, vệ sinh cá...
 • 23
 • 1,258
 • 1

XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT THEO PHƯƠNG PHÁP SINH HỌCHIẾU KHÍ

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT THEO PHƯƠNG PHÁP SINH HỌCHIẾU KHÍ

Công nghệ - Môi trường

... với quy mơ lớn. Bản chất của phương pháp hố trong q trình xử nước thải sinh hoạt là áp dụng các q trình vật và hố học để đưa vào nước thải chất phản ứng nào đó để gây tác động với ... hố thường được áp dụng để xử nước thải là: keo tụ, tuyển nổi, đơng tụ, hấp phụ, trao đổi ion, thấm lọc ngược và siêu lọc… Giai đoạn xử hố có thể là giai đoạn xử độc lập hoặc xử ... xử cùng với các phương pháp cơ học, hố học, sinh học trong cơng nghệ XLNT hồn chỉnh.Bản chất của phương pháp sinh học trong q trình xử nước thải sinh hoạt là sử dụng khả năng sống và hoạt...
 • 7
 • 361
 • 0

CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Công nghệ - Môi trường

... chất nước thải sinh hoạt Thành phần và tính chất của nước thải sinh hoạt phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nước thải. Ngoài ra lượng nước thải ít hay nhiều còn phụ thuộc vào tập quán sinh hoạt. Thành ... 10Đồ án xử nước thải GVHD: Th.S Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nước thải:  Chủ yếu là nước thải từ khâu vệ sinh của cán bộ công nhân viên trong nhà máy, nước thải từ nhà ăn (nước thải sinh hoạt)  ... Phương pháp xử hoá lý Bản chất của quá trình xử nước thải bằng phương pháp hóa là áp dụng các quá trình vật và hóa học để loại bớt các chất ô nhiễm mà không thể dùng quá trình lắng...
 • 54
 • 700
 • 2

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT LƯU LƯỢNG 10000 m3/ngày THEO CÔNG NGHỆ AAO

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT LƯU LƯỢNG 10000 m3/ngày THEO CÔNG NGHỆ AAO

Công nghệ - Môi trường

... (1993).c) Yêu cầu nước thải sinh hoạt đầu raGiả sử nguồn tiếp nhận nước thải sinh hoạt đầu ra là sông có mục đích sửdụng cho cấp nước sạch sinh hoạt. Khi đó nước thải sinh hoạt đầu ra cần đáp ... ta thiết kế máng thu nước thải ra như Hình ~ 23 ~Nguyễn Đức Long Phương án xử nước thải sinh hoạt banừg công nghệ AAO được mô tả nhưtrên Hình 1. 2. Nước thải sinh hoạt đầu vào qua tách ... trùng nước thải là bước cuối cùng trong xử nước thải bằng phươngpháp sinh học bậc 2 nhằm mục đích phá hủy, tiêu diệt các loại vi khuẩn, virus gâybệnh chưa được khử bỏ trong các quá trình xử lý...
 • 62
 • 2,467
 • 36

Xem thêm