giáo trình xử lý ảnh bằng photoshop 7 0

Giáo trình Xử ảnh -Giáo trình bằng tiếng anh-Chapter 1

Giáo trình Xử lý ảnh -Giáo trình bằng tiếng anh-Chapter 1

Kỹ thuật lập trình

... cho xử ảnh 26Lọc trên miền tần số: lọc thông cao Ảnh sau khi lọc và được biến đổi ngượcLọc năng lượng cao trên miền tần số Ảnh gốc 17 Xử mầuCảm nhận mầu sắc của mắt người 30 Giảm ... median Ảnh gốc Ảnh có cả nhiễutrắng và đenLọc median 31Giảm nhiễu Ảnh có nhiễutheo chu kỳ Ảnh gốcLọc thành phầncó tính chu kỳ 37 Nén ảnh JPEGSự thay đổi chất lượng ảnh và kích thước ảnh ... sáng, cân bằng mầu, và sự bão hòa.–Bên cạnh đó, cần chú ý tới nhiễu trên ảnh. 91. Cấu tạo ảnh (tiếp) 21Biến đổi Fourier của một ảnh 1BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNHNHẬP MÔN XỬ ẢNH Biên soạn:...
 • 38
 • 1,784
 • 15

Giáo trình Xử ảnh -Giáo trình bằng tiếng anh-Chapter 3

Giáo trình Xử lý ảnh -Giáo trình bằng tiếng anh-Chapter 3

Kỹ thuật lập trình

... từ 0 đến g.•Pband (0) = pband (0) và Pband(255) = 1; Pband(g) là dãy không giảm. 20 Xử điểm ảnh: Tăng độ sáng của ảnh 23 Xử điểm ảnh: Giảm độ tương phản của ảnh 15 Xử điểm ảnh ... mầu24 Xử điểm ảnh: Co dãn độ tương phản22 Xử điểm ảnh: Tăng độ tương phản của ảnh 35 Xử điểm ảnh: Cân bằng Histogram18Ví dụ về bảng LUT28 Xử điểm ảnh: Giảm Gamma 17 Ví dụ về bảng ... số khái niệm, kỹ thuật xử ảnh: –Khái niệm:•Trong xử ảnh, point = pixel.• Xử điểm ảnh biến đổi giá trị pixel một cách độc lập.•Phương pháp này không làm ảnh hưởng tới các pixel...
 • 35
 • 859
 • 18

Giáo trình Xử ảnh -P7

Giáo trình Xử lý ảnh -P7

Kỹ thuật lập trình

... -2 0 2 2 2 0 2 0 4 -2 0 2 4 -2 0 -2 0 0 2 0 0 3 0 2 4 0 -2 0 2 4 -2 0 -2 0 0 2 0 0 42 0 -2 -2 0 2 0 -2 0 -2 0 -2 -2 0 2 2 5 0 2 0 0 2 0 2 0 -2 0 2 0 -4 -2 0 0 6-2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 -2 -2 0 ... X1= (0, 0,1,1 ,0, 0,1,1,1,1 ,0, 0,1,1 ,0, 0) X2= (0, 0 ,0, 0 ,0, 0 ,0, 0,1,1,1,1,1 ,0, 0 ,0) X3=(1,1,1,1 ,0, 0 ,0, 1 ,0, 0 ,0, 1,1,1,1,1) X4=(1 ,0, 0 ,0, 1 ,0, 0 ,0, 1 ,0, 0 ,0, 1,1,1,1)Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội 1 87 ... -2 7 0 2 4 4 -2 0 2 0 -2 0 -2 0 0 2 0 0 8-2 -4 -2 -2 0 -2 0 -2 0 2 0 -2 2 0 -2 -2 9-4 -2 0 0 -2 0 2 0 2 0 2 0 0 -2 -4 -4 10 -2 0 -2 -2 0 2 0 -2 0 2 0 2 -2 -4 -2 -2 11 0 2 0 0 -2 0 -2 0 -2 0...
 • 63
 • 682
 • 13

Giáo trình Xử ảnh -P8

Giáo trình Xử lý ảnh -P8

Kỹ thuật lập trình

... "+" 2 20 0 .03 96"." 536 "1" 152 0. 0 275 "+" 2 20 "8" 112 0. 0 203 "_" 315 " ;7& quot; 92 0. 01 67 " " 535 "9" 87 0. 0158 Bảng ... " ;0& quot; 1532 0. 277 0 "2" 323 "6" 602 0. 108 8"3" 412 "." 536 0. 0969"4" 226 " " 535 0. 09 67 "5" 385 "3" 112 0. 07 4 6"6" ... gốc.Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội 229 Chơng Tám: nén dữ liệu ảnh 1 0 1 0 N 10 " ;0& quot; N9 N8 1 0 1 0 1 0 N7 N6 N5 "6" "." " " 1 0 1 0 1 0 N4 "3"...
 • 40
 • 459
 • 10

Giáo trình Xử ảnh -Chapter 4

Giáo trình Xử lý ảnh -Chapter 4

Kỹ thuật lập trình

... Robert:−= 00 0 01 0 100 1H−= 00 0 01 0 00 12H28Tham khảo bài giảng của ĐH VanderbiltMột số mặt nạ tách biên:Toán tử Prewitt :−−−= 101 101 101 1H−−−=111 00 01112H16Tham ... đường chéo−− 100 02 0 00 112Tham khảo bài giảng của ĐH VanderbiltBiến đổi dựa trên việc di chuyển cửa sổKết quả của phép biến đổi với mặt nạ 9x9 30 Tham khảo bài giảng của ĐH ... hướng−−−−−=333 303 5551H−−−−−=333 503 5532H−−−−−=533 503 5333H−−−−−=553 503 3334H−−−−−=555 303 3335H−−−−−=355 305 3336H−−−−−=335 305 335 7 H−−−−−=333 305 3558H1Tham khảo bài giảng của ĐH VanderbiltBỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNHNHẬP MÔN XỬ ẢNH Chương...
 • 48
 • 576
 • 21

Giáo trình Xử ảnh -Chapter 6

Giáo trình Xử lý ảnh  -Chapter 6

Kỹ thuật lập trình

... nhiều ứng dụng của biến đổi Fourier trong xử tín hiệu số nói chung và xử ảnh nói riêng. Có thể sử dụng trong một số bài toán:•Lọc ảnh. •Nén ảnh trên không gian tần.•Sử dụng trong các ... ảnh. •Để biểu diễn phổ dưới dạng ảnh, tất cả các việc chúng ta cần phải làm là chia biên độ của FFT thành các giá trị từ 0 đến 255 (cho ảnh 8 bit). •Dù thế nào đi chăng nữa thì phổ của ảnh ... 12=Nn)3.6(222nNπω=( ))4.6(),(),(1 0 21 0 2121122112∑∑−=+⋅−−==NkknknNjNkekkhnnHπ4. Biến đổi 2D FFT cho ảnh Tham khảo bài giảng ĐH Vanderbilt13( ) ( ),,,21 0 1 0 ++−=−=∑...
 • 27
 • 529
 • 17

Giáo trình Xử ảnh -Chapter 8 - Rotation.

Giáo trình Xử lý ảnh -Chapter 8 - Rotation.

Kỹ thuật lập trình

... quay:()+−−Ρ=out0out0in0inin0inθRRCcRrcrBiến đổi ảnh vào 1 thành ảnh kết quả.1 Xác định tâm ảnh kết quả dựa trên tâm ảnh vào:Quay ảnh Tham khao bài giảng ĐH Vanderbilt11()()+−−Ρ=Φ−0in0in0out0out1θ:,,CRCcRrcrPhép ... trước.Quay ảnh Tham khao bài giảng ĐH Vanderbilt8Như vậy, kích thước ảnh ra phụ thuộc vào góc θ như sau:Nếu 0 ≤ θ < 90 :Nếu – 90 ≤ θ < 0 :Nếu 90 ≤ θ < 1 80 :Nếu – 1 80 ≤ θ < ... ĐH Vanderbilt 10 ()()+−−Ρ==Φ−0in0in0out0out1θ:,,CRCcRrcrcrff()( )θcosθsinθsinθcosθθ1−Ρ=−=Ρ− Xử ngược. Với...
 • 21
 • 431
 • 7

Giáo trình Xử ảnh -Chapter 9 - Segmentation

Giáo trình Xử lý ảnh -Chapter 9 - Segmentation

Kỹ thuật lập trình

... Vanderbilt≠=××≠=××=≤≤1) (00 1) (00 1) (0 6)(26864284211PZhayPPPPZhayPPPPZPNZ 76 5814923PPPPPPPPPVí dụ về chọn ngưỡng•T0 =Lmin,…,T4=Lmax. Ta có 5 ngưỡng và phân ảnh thành 4 ... mảnh biên (tiếp)Điều kiện trong kỹ thuật mảnh biên Sherman – Fraser Với: •Z0(P1) là số phần tử 0 chuyển sang phần tử khác 0 trong tập có thứ tự P2, P4, P8, P1.•NZ(P1) số hàng xóm khác 0 ... nhám… –Vùng ảnh là một trong hai thuộc tính của ảnh. Nói đến vùng ảnh là nói đến tính chất bề mặt. –Đường bao quanh một vùng ảnh (Boundary) là biên ảnh. Các điểm trong một vùng ảnh có độ biến...
 • 32
 • 898
 • 13

Giáo trình Xử ảnh- Chapter 10 - Compression.

Giáo trình Xử lý ảnh- Chapter 10 - Compression.

Kỹ thuật lập trình

... dụ (tiếp):•Xác định mã Huffman cho các ký tự:A: 0 B: 100 C: 101 0D: 101 1R: 11(Bảng mã kí tự)•Nội dung xâu mã:• 01 001 101 0 100 101 101 001 10 •Chú ý: File mã hoá ngoài nội dung của file cần ... là 63. –Khi đó các dữ liệu ảnh di riêng lẻ phải có giá trị từ 00 00 000 0 (0) đến 101 1 1111 (191) mới có thể lưu được trong 1 byte, –các di có giá trị từ 1 100 00 00 (192) đến 1111 1111 (255) ... đầu: –Còn lại 7 bít (0- 1 27) thể hiện độ dài loạt → tối đa độ dài loạt có thể là 1 27. –Khi đó các dữ liệu ảnh di riêng lẻ phải có giá trị từ 00 00 000 0 (0) đến 01 11 1111 (1 27) mới có thể lưu...
 • 25
 • 866
 • 12

giao trinh xu ly anh

giao trinh xu ly anh

Kỹ thuật lập trình

... ra kết luận Hậu xử lý XỬ ẢNH Ảnh Ảnh “Tốt hơn” Kết luận 37 VD: 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 I = 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3. PHÁT HIỆN BIÊN ... hạn: 0 0 0 0 0 3 3 3 I = 0 3 3 3 0 3 3 3 Ta có, 0 0 0 * 0 3 3 * I ⊗ A = 3 0 0 * ; I ⊗ B= 0 0 0 * 3 0 0 * 0 0 0 * * * * * * * * * 0 0 0 * I ⊗ A + I ⊗ B= 3 0 0 * 3 0 0 * * ... được gọi là “mặt nạ đặc 27 X ⊕ B = ⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝⎛xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 0 00 0 và X\B = ⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝⎛ 00 0 00 000 00 00 000 0 00 00 xxxxx Đình nghĩa...
 • 76
 • 456
 • 7

Tài liệu Giáo trình: Xử ảnh doc

Tài liệu Giáo trình: Xử lý ảnh doc

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... ⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡−−−−−=2 101 22 101 22 101 22 101 22 101 2xH ⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡−−−−−−−−−−=2222211111 00 000 1111122222yH Hình 4 .7 Toán tử Sobel 5x5. 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 ... hàng 0, cột 0 ⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡ 00 000 0 06 0 504 00 000 0 02 0 301 Chập H ⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡665544665544223311223311 Chương 2: Thu nhận ảnh 135. Một số thiết bị cho phép tuỳ ... nghĩa ảnh số hóa. Tổng quan về biểu diễn ảnh. 4. Một số công cụ xử ảnh. Các vấn đề đặt ra với xử ảnh. 1.1 GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG XỬ ẢNH Xử ảnh là một lĩnh vực mang tính khoa học...
 • 119
 • 533
 • 2

Tài liệu Image Processing in C (giao trinh xu ly anh) ppt

Tài liệu Image Processing in C (giao trinh xu ly anh) ppt

Tin học văn phòng

... nạ 7 7. 00 11 100 02 333 20 1355531135165311355531 02 333 20 001 1 100 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00 011 100 0 02 33333 20 0321112 30 1319991311319199131131999131 03 21112 30 0233333 20 000 11 100 0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−a ... ∈ [0, 2π].s = 1 – 3 min(r, g, b,), s ∈ [0, 1]; 2553×++=BGRi, i∈ [0, 1].Các giá trị h, s, i phải được chuyển về các đoạn tương ứng [0 0, 3 60 0], [0, 100 ], [0, 255] bằng cách:H = h × 1 80/ π; ... Máy tính chuyển ảnh này thành ảnh khác, xóa những đối tượng không mong muốn, tạo ảnh mới từ những phần của ảnh khác. Ví dụ cảnh trong phim chỉ có 100 0 người, qua quá trình xử lí sẽ cho ra...
 • 80
 • 989
 • 13

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Giáo trình xử ảnh số

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Giáo trình xử lý ảnh số

Cao đẳng - Đại học

... đại: 0. 01) Phần trăm nhận dạng đỳng 0. 5 Khụng hội tụ 0% 0. 3 Khụng hội tụ 0% 0. 2 Khụng hội tụ 4% 0. 1 1123 98% 0. 05 185 100 % 0. 02 77 8 100 % 0. 01 634 100 % Chương 7: Nén dữ liệu ảnh ... ⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡−−−=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡NTSCNTSCNTSCCIECIECIEBGRBGR128. 105 9 .00 01 .0 159. 07 5 3 .01 14 .0 151 .01 46 .01 67. 1 Green (lục) Blue (lơ) Red (đỏ) (1 ,0, 0) đỏ (1,1 ,0) vàng (0, 1 ,0) lục (0, 1,1) tím xanh (0, 0,1) lơ (1 ,0, 1) tím (1,1,1) trắng (0, 0 ,0) đen ... học (Lỗi cực đại: 0. 01) Số lượng vũng học (Lỗi cực đại: 0. 001 ) 0. 5 275 75 7 0. 3 265 172 8 0. 2 2 10 151 0. 19 201 478 0. 18 313 482 0. 17 299 864 0. 16 321 8 90 Bảng 6 .7 Bảng thống kê độ...
 • 119
 • 602
 • 0

Giáo trình xử ảnh số

Giáo trình xử lý ảnh số

Điện - Điện tử

... ảnh trong những bức ảnh đầu tiên này là phương thức in ảnh và số cấp độ xám hiển thị. Giáo trình xử ảnh sốChương 1 – Tổng quan về xử ảnh số Trang 2 1.1 Giới thiệu về xử ảnh Xử ... bước cơ bản trong xử ảnh. Hình 1.9. Tổng quan các giai đoạn cơ bản trong xử ảnh Giáo trình xử ảnh sốChương 1 – Tổng quan về xử ảnh số Trang 29 Bước ... cho ảnh sau khi xử có được chất lượng tốt hơn khi chưa xử lý. Như vậy một ảnh không bị nhiễu thì không thể được xử bằng các kỹ thuật khôi phục ảnh nhưng ảnh đó có thể được xử bằng...
 • 249
 • 1,262
 • 14

Giáo trình xử ảnh y tế Tập 1a P1 doc

Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1a P1 doc

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... Drive, Sunnyvale, CA 8 408 6. Tel. 408 - 77 3-15 50; fax 408 -73 7-2966. 2. Sony Corp. of America, Component Products Co., 108 33 Valley View St., Cypress, CA 906 30. Fax 71 4 -73 7-4285. 3. Parasonic, ... tôi sẽ trình bày về lĩnh vực xử ảnh số, phát triển các thuật toán và cung cấp những ví dụ cụ thể. Lĩnh vực về “thị giác máy" sẽ được trình bày trong một cuốn sách khác. Xử ảnh số ... cho một hệ thống xử ảnh. Cuối cùng là phần giới thiệu chung về nội dung của các chương trong cuốn sách. 1.2 Chuẩn bị cơ bản Xử ảnh có quan hệ mật thiết với nhận thức về ảnh của con người....
 • 11
 • 696
 • 3

Xem thêm