giáo trình thực tập dược lý

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP SINH HỌC docx

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP SINH LÝ HỌC docx

Sức khỏe giới tính

... VÀ YÊU CẦU THỰC TẬP Thực tập sinh học có hai phần chính với yêu cầu thực tập khác nhau, sinh viên cần nắm được để có thể học tốt. Sinh viên cũng cần đọc trước bài thực tập, ôn tập để nắm ... 0,20s  bệnh lý. Nhịp tim 60 lần/phút, PR = 0,20s  bình thường. 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ KHOA Y BỘ MÔN SINH GIÁO TRÌNH THỰC TẬP SINH HỌC HỌC PHẦN ... trước bài thực tập, ôn tập để nắm vững các kiến thức thuyết có liên quan trước khi thực tập và tuân thủ đúng nội qui thực tập khi đi thực tập. 1.1. Phần thăm dò chức năng Đây là các xét...
 • 37
 • 9,089
 • 68

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 10 pdf

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 10 pdf

Hóa học - Dầu khí

... BẢNG VÀ DỰNG ĐỒ THỊ TRONG THỰC TẬP HOÁ A. Sai số của phép đo Các kết quả thực nghiệm bao giờ cũng có sai số, nghĩa là luôn luôn có độ sai lệch giữa giá trị thực của đại lượng cần đo và ... giá trị đo được a và trị số thực của A là sai số tuyệt đối của phép đo: εa = a – A (1) Trong phương trình trên a là đại lượng đã biết từ phép đo, nhưng A là giá trị thực của đại lượng lại chưa ... dựng đồ thị I. Phương pháp lập bảng Mỗi bài thực nghiệm cần phải bắt đầu từ việc thiết lập trình tự thí nghiệm và lập các bảng để ghi các số liệu thực nghiệm. Thường các phép đo đều phải chứa...
 • 10
 • 486
 • 7

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 9 doc

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 9 doc

Hóa học - Dầu khí

... KHỐI CHẤT POLIME Mục đích Xác định phân tử khối cao su thiên nhiên bằng phương pháp đo độ nhớt. Lý thuyết Phân tử khối chất polime có thể xác định bằng nhiều phương pháp khác nhau dựa vào sự ... độ đông đặc, độ tăng nhiệt độ sôi v.v Phương pháp đo độ nhớt là phương pháp đơn giản về mặt thực nghiệm, đồng thời cho phép đánh giá phân tử khối trong khoảng tương đối rộng (M = 104÷106), ... .d.rt8LVπ⋅ Đơn vị của η = 423®in cm .s cm cm.cm⋅= 2®in.scm = poise Nếu các phép đo được thực hiện ở cùng một nhớt kế, thì các đại lượng V, L, H, r là các giá trị không đổi. 89Khi...
 • 10
 • 460
 • 5

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 8 ppt

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 8 ppt

Hóa học - Dầu khí

... Các ion Ag+ và I− trong môi trường sẽ tập hợp lại thành các hạt keo AgI. Một điều kiện thiết yếu cho cả hai phương pháp trên là pha phân tán phải thực tế không tan trong môi trường phân ... Cũng vì kích thước hạt lớn mà các hệ keo còn có đặc điểm là khuếch tán rất chậm so với dung dịch thực. Để chế tạo các nhũ tương người ta dùng phương pháp phân tán và thường phải thêm chất làm ... kia là anốt, nhúng trong dung dịch CuSO4. Trên ranh giới điện cực-dung dịch xảy ra các quá trình sau đây: Cu2+ + 2e → Cu (trên catốt) Cu − 2e → Cu2+ (trên anốt) Hình 3 Culông...
 • 10
 • 471
 • 1

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 7 potx

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 7 potx

Hóa học - Dầu khí

... quá trình oxi hoá với sự giải phóng electron; ϕ+ là thế của điện cực dương, là điện cực ở đó xảy ra quá trình khử với sự thu nhận electron. Với pin Đanien − Jacobi, áp dụng phương trình ... Weston bằng 1,0183 V và phụ thuộc nhiệt độ theo phương trình sau: E = 1,0183 − 4,06.10−5 (t − 20oC) Nếu cho Ew = 1,018, phương trình (15) có thể viết: Ew = 1,018 /xxACAC (16) ... vận tải được xác định bằng thực nghiệm dựa vào việc xác định lượng điện chuyển qua dung dịch và sự thay đổi nồng độ của chất điện li ở gần các điện cực. Giả sử xét quá trình điện phân dung dịch...
 • 10
 • 673
 • 6

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 6 pps

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 6 pps

Hóa học - Dầu khí

... [B−] = Cα nên: 2®CK1α=−α (7) Thay α theo phương trình (5) vào (7) rút ra: 2®CK()∞∞λ=λλ−λ (8) Phương trình (8) có thể viết dưới dạng: 22®C1K∞∞λλ−=λλ (9) ... dưới dạng bảng số rồi vẽ các đường hấp phụ đẳng nhiệt cho các trường hợp: 1 - đường thực nghiệm; 2 - phương trình Frendlich và 3 - Lăngmua. Có nhận xét gì về dạng của các đường đẳng nhiệt hấp ... kẽm xảy ra quá trình hoà tan kẽm vào dung dịch: Zn ⎯→ Zn2+ + 2e Các electron theo mạch ngoài chuyển từ điện cực kẽm đến điện cực đồng và trên điện cực đồng xảy ra quá trình kết tủa kim...
 • 10
 • 595
 • 3

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 5 ppt

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 5 ppt

Hóa học - Dầu khí

... phương trình thực nghiệm hoặc lí thuyết đã được đưa ra để mô tả sự hấp phụ đẳng nhiệt. Ở đây nêu ra một số phương trình hay gặp: 1. Phương trình Frendlich (Freundlich) Đó là phương trình thực ... phương trình này sẽ tính được b và Γmax. Hình 2. Đồ thị để tìm các hằng số trong phương trình Lăngmua 49− Phân tích phương trình Frendlich Vì α < 1 nên đường biểu diễn của phương trình ... hằng số. Trong bài thực nghiệm này ta chỉ khảo sát hai phương trình Frendlich và Lăngmua, tính các hằng số trong hai phương trình đó và vẽ đường biểu diễn của hai phương trình (có tên chung...
 • 10
 • 1,164
 • 17

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 4 pptx

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 4 pptx

Hóa học - Dầu khí

... lượng nhiệt phát ra trong quá trình kết tinh bù cho lượng nhiệt chất lỏng mất cho môi trường ngoài và nhiệt độ của hệ dừng lại không thay đổi (đoạn bc). Khi quá trình kết tinh xong thì nhiệt ... của dung môi. Các giá trị ES, Eđ đối với các dung môi được xác định bằng thực nghiệm và cho trong các “Sổ tay Hoá . Nếu gọi g1 là số gam dung môi và g2 là số gam chất tan hoà trong ... thị nhiệt độ bắt đầu kết tinh của A và B trong các hỗn hợp phụ thuộc vào thành phần. Thực ra với các dữ kiện thực nghiệm ta chỉ vẽ được ...
 • 10
 • 836
 • 12

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 3 pps

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 3 pps

Hóa học - Dầu khí

... bằng, nhưng trên thực tế, do sự hạn chế của mắt nhìn và độ chính xác không cao của phép đo nên t1 ≈ t2. Nếu hai nhiệt độ đó khác nhau không quá 1o thì có thể coi kết quả thực nghiệm là ... thành dị thể (trong sang đục) và ngược lại (đục sang trong) sẽ thu được các điểm thực nghiệm. Đường nối các điểm thực nghiệm đó chính là đường cong phân lớp trên giản đồ độ tan hệ ba cấu tử. Tiến ... lỏng có thể hoà tan hoàn toàn vào nhau (nước - etanol, benzen - cloroform – cacbon tetraclorua ), thực tế không hoà tan vào nhau (dầu hoả - nước, nước - thuỷ ngân - benzen, ) hoặc hoà tan hạn chế...
 • 10
 • 566
 • 10

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 2 ppsx

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 2 ppsx

Hóa học - Dầu khí

... dần, qua nhiều lần cất sẽ còn lại cấu tử B hầu như nguyên chất. Trong thực tế các quá trình chưng cất - ngưng tụ được thực hiện liên tục trong các cột chưng cất. Dựa vào giản đồ cân bằng lỏng ... lớn đối với các quá trình chưng cất phân chia các cấu tử trong hỗn hợp. Hình 4 Giản đồ nhiệt độ sôi - thành phần pha lỏng và pha hơi của hệ hai cấu tử Giả sử xét quá trình chưng cất hỗn ... dịch KI trong nước (lớp H2O) biểu thị bằng phương trình (2). 2. Cân bằng phân bố của I2 giữa lớp nước và lớp CCl4 biểu thị bằng phương trình: 422CCl2HO[I ][I ]= Kphân bố (4) ...
 • 10
 • 611
 • 10

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 1 pptx

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 1 pptx

Hóa học - Dầu khí

... của việc xác định ΔH 3 Lời mở đầu Tài liệu này bao gồm những bài thực tập cơ bản nhất thuộc chương trình Thực tập Hoá lý, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia ... cơ sở thuyết, phương pháp tiến hành thí nghiệm và các yêu cầu của bài thí nghiệm. Trong phần phụ lục trình bày thuyết sai số, phương pháp lập bảng và dựng đồ thị trong thực tập Hóa lý. ... ĐIỆN ĐỘNG CỦA PIN GANVANI 59 Bài số 13 68 Giáo trình thực tập hóa PGS. TS. Vũ Ngọc Ban 5Nhiệt hiđrat hoá là lượng nhiệt kèm theo quá trình tạo thành 1 mol muối ngậm nước từ muối...
 • 8
 • 1,079
 • 19

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008