giáo trình thí nghiệm hóa đại cương

GIÁO TRÌNH THÍ NGHIỆM hóa đại CƯƠNG

GIÁO TRÌNH THÍ NGHIỆM hóa đại CƯƠNG

Hóa học - Dầu khí

... Trang: 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG GIÁO TRÌNH THÍ NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG Tháng 10 ... bài thí nghiệm đầu tiên tại phòng TN. Các loại dụng cụ thông dụng nhất trong phòng thí nghiệm hoá học: 1. Cân: Là dụng cụ đo lường dùng để xác định khối lượng của một vật, trong phòng thí nghiệm ... m2 Trang: 5 Bài 1: KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM I/ Giới thiệu: Kỹ thuật phòng thí nghiệm (PTN). Nói chung sẽ được lần lượt giới thiệu trong quá trình thực tập lâu dài của sinh viên ở các...
 • 48
 • 2,646
 • 0

giáo trình thí nghiệm hóa đại cương

giáo trình thí nghiệm hóa đại cương

Cao đẳng - Đại học

... PHÉP ĐO 1.3.1. Độ ngờ Giáo Trình TN Hóa Đại Cương Trang: 1 NỘI QUI VÀ CÁC QUI ĐỊNH AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM A. NỘI QUI PHÒNG THÍ NGHIỆM: 1. Đi làm thí nghiệm phải đúng ngày giờ ... giá trị nhiệt độ cự đại hay cực tiểu mà nhiệt kế ghi được. Giáo Trình TN Hóa Đại Cương Trang: 3 BÀI 1 : KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM 1.1. GIỚI THIỆU Kỹ thuật phòng thí nghiệm (PTN). Nói ... giáo trình thí nghiệm này. Giáo Trình TN Hóa Đại Cương Trang: 18 Thêm từ từ từng giọt dung dịch NaOH 0,1 M vào các ống nghiệp 3, 4 ở phần a. Lắc đều cho tới khi các dung dịch trong ống nghiệm...
 • 29
 • 2,880
 • 3

Giáo Trình Thí Nghiệm Hóa Kỹ Thuật Môi Trường docx

Giáo Trình Thí Nghiệm Hóa Kỹ Thuật Môi Trường docx

Điện - Điện tử

... 7.2. THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT 7.2.1. Thiết bị - Erlen 125ml: 2 - Pipet 10ml: 3 - Buret 25ml:1 Giáo Trình Thí Nghiệm Hóa Kỹ Thuật Môi Trường 29BÀI 8 CHẤT RẮN 8.1. ĐẠI CƯƠNG Chất rắn trong ... nước Giáo Trình Thí Nghiệm Hóa Kỹ Thuật Môi Trường 102.1.1. Ý nghĩa môi trường Các quá trình xử lý nước như keo tụ, oxy hóa, diệt khuẩn, làm mềm, khử sắt. pH chi phối mọi quá trình hoạt ... Giáo Trình Thí Nghiệm Hóa Kỹ Thuật Môi Trường 33BÀI 9 CHLORIDE 9.1. ĐẠI CƯƠNG Chloride có trong tất cả các loại nước tự nhiên. Nguồn...
 • 39
 • 1,973
 • 42

Giáo trình thí nghiệm hóa polime

Giáo trình thí nghiệm hóa polime

Hóa học

... Cân ống nghiệm rỗng 4 trên cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01 g. Sau đó cân ống nghiệm có 25 35 ml dung môi. Lắp ống nghiệm nh- hình vẽ và liên tục khuấy dung môi trong ống nghiệm đồng ... OH(IV)(V)2HO-H2CTiến hành thí nghiệm: Pha 25 ml các dung dịch polistiren trong toluen với các nồng độ: 0,4%; 0,2%; 0,1%; 0,05%; 0,025% từ dung dịch 0,4% có sẵn trong phòng thí nghiệm. Tráng nhớt ... dung môi và dung dịch đà đo đổ vào một bình thu hồi. Làm xong thí nghiệm phải tráng nhớt kế bằng tôluen nhiều lần. Các kết quả thí nghiệm ghi vào bảng theo mẫu d-ới đây: STT Nồng độ (%) Thời...
 • 48
 • 596
 • 2

giáo trình thí nghiệm hóa sinh

giáo trình thí nghiệm hóa sinh

Môi trường

... 3-5 ngày xem kết quả.Ống nghiệm Pipet 1mlĐèn cồn Bình tia2. Môi trường -hóa chất:Nước muối sinh lý 0,9%Mẫu nước ao, hồNước cất vô trùngCồn 960II. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM:Đặt lamelle sạch ... FeSO4.7H2O : 0,006gEDTA: 0,0074g Agar: 4gThêm nước cất đủ: 200mlII. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM:• Chuẩn bị một loạt các ống nghiệm chứa sẵn 9ml nước muối sinh lí vôtrùng.• Hút 1ml mẫu nước ao, hồ, tiến ... THẢII. DỤNG CỤ-MÔI TRƯỜNG-HÓA CHẤT:1. Dụng cụ:Kính hiển vi quang học Phiến kính, lá kínhHộp Petri Ống nghiệm Que cấy đầu tròn, đầu nhọn PipetĐèn cồn Bình tia2. Môi trường- hóa chất:Nước muối...
 • 27
 • 725
 • 2

giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

Cao đẳng - Đại học

... toán và cách thực hiện mỗi thí nghiệm trong bài. 2. Đến phòng thí nghiệm đúng giờ quy định, nộp đầy đủ bài tường trình cho giáo viên hướng dẫn ngay sau buổi thí nghiệm. 3. Nghe và thực hiện ... định nồng độ phần trăm của NaCl trong mẫu. Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 1 NỘI QUY MƠN HỌC THÍ NGHIỆM HĨA PHÂN TÍCH 1. Trước buổi thực tập (chuẩn bị ở nhà): ... Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 2 BÀI 1: CHỈ DẪN CHUNG VỀ THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH 1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng  Chọn mẫu đại diện (chọn...
 • 24
 • 1,361
 • 1

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 1) ppt

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 1) ppt

Cao đẳng - Đại học

... GIÁO TRÌNH BÀI TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG 9 - 2004 Các kí hiệu và thuật ngữ trong giáo trình bài tập này tuân theo giáo trình hóa đại cương xuất bản năm 2002 cuả giáo sư ... thành liên kết (kiểu, bậc), cấu hình không gian (dạng hình học, góc hóa trị) của các phân tử sau đây bằng phương pháp liên kết hóa trị (LH) : F2, HBr, H2Te ( HTeH = 900), NF3 ( FNF = 1020 ... phân tử N2 và CO bằng các phương pháp liên kết cộng hóa trị (LH) và ocbitan phân tử (OP). Từ đó so sánh các đặc trưng liên kết và lí hóa tính của N2 và CO. Bài 1.10: So sánh độ dài, độ...
 • 5
 • 1,515
 • 57

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 2) pdf

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 2) pdf

Cao đẳng - Đại học

... nên có: a) Cấu hình electron hóa trị giống nhau. b) Số electron hóa trị bằng số thứ tự nhóm. c) Số electron của lớp electron ngoài cùng giống nhau. d) Số electron hóa trị giống nhau. 3.7 Chọn ... nối cộng hóa trị đơn sau, nối nào bị phân cực nhất? a) C – H b) N – H c) O – H d) C – O CHƯƠNG 4: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ 4.1 năng lượng liên kết, độ dài liên kết, góc hóa trị ... (ml) thích hợp cho một electron trong một nguyên tử có số lượng tử chính bằng 4, số lượng tử ocbitan bằng 2 và số lượng tử spin bằng –1/2. a) -2 b) 3 c) -3 d) -4 2.28 Cấu hình electron hóa...
 • 5
 • 2,047
 • 66

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 3) docx

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 3) docx

Cao đẳng - Đại học

... kết hóa trị (VB) 4.5 Cộng hóa trị cực đại của nguyên tố được quyết định bởi: a) Số ocbitan nguyên tử hóa trị. b) Số electron hóa trị. c) Số electron hóa trị độc thân ở trạng thái kích thích. ... a) Số oxy hóa là một đại lượng quy ước với giả thiết nguyên tử nhận hẳn hoặc cho hẳn electron hóa trị độc thân hoặc bị kích thích đến trạng thái độc thân. b) Cộng hóa trị cực đại của một ... nguyên tử C đều không lai hóa. b) 3 nguyên tử C đều lai hóa sp2 c) 3 nguyên tử C đều lai hóa sp. d) 3 nguyên tử C đều lai hóa sp3 4.21 Sắp xếp các hợp chất cộng hóa trị sau theo chiều tăng...
 • 9
 • 1,630
 • 50

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 4) pdf

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 4) pdf

Cao đẳng - Đại học

... quá trình hóa học chỉ phụ thuộc vào bản chất và trạng thái của các chất đầu và sản phẩm chứ không phụ thuộc vào đường đi của quá trình. b) Hiệu ứng nhiệt đẳng áp hay đẳng tích của quá trình hóa ... đẳng áp hay đẳng tích của quá trình hóa học chỉ phụ thuộc vào bản chất và trạng thái của các chất đầu và sản phẩm chứ không phụ thuộc vào đường đi của quá trình. 6.15 Đại lượng nào sau đây không ... đi của quá trình. c) Hiệu ứng nhiệt đẳng áp của quá trình hóa học chỉ phụ thuộc vào bản chất và trạng thái của các chất đầu và sản phẩm chứ không phụ thuộc vào đường đi của quá trình. Simpo...
 • 6
 • 1,530
 • 47

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 5) pptx

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 5) pptx

Cao đẳng - Đại học

... . Chiều của các quá trình hóa học. 7.15 Chọn câu đúng. 1) Biến thiên thế đẳng nhiệt đẳng áp là phần năng lượng của hệ có thể “tự do” chuyển thành công có ích khi quá trình xảy ra trong ... quá trình tự diễn biến của hệ. 4) Trong điều kiện đẳng áp, quá trình tự xảy ra gắn liền với sự tăng thế đẳng áp của hệ. a) 1 và 3 b) 1 , 3 và 4 c) cả 4 câu đều đúng d) 2 và 3 7.16 Đại lượng ... http://www.simpopdf.com 27 c) Trong quá trình tự nhiên bất kì ta luôn luôn có : dS  Q/T (dấu = ứng với quá trình thuận nghịch, dấu > ứng với quá trình bất thuận nghịch) d) Entropi đặc...
 • 5
 • 1,560
 • 46

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 6) pptx

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 6) pptx

Cao đẳng - Đại học

... bình CHƯƠNG 10: TỐC ĐỘ VÀ CƠ CHẾ PHẢN ỨNG HÓA HỌC 10.1 Các khái niệm cơ bản. Định luật tác dụng khối lượng trong động hóa học. Lý thuyết cơ chế phản ứng hóa học. 10.1 Chọn đáp án đúng. Cho phản ... Version - http://www.simpopdf.com 30 Biết rằng ở -51oC quá trình nóng chảy của H2Te ở áp suất khí quyển có G = 0. Vậy ở 200K quá trình nóng chảy của hydro telurua ở áp suất này có dấu của ... (k) B (k) + C (k) ở 300oC có Kp = 11,5, ở 500oC có Kp = 33 Vậy phản ứng trên là một quá trình: a) đoạn nhiệt. b) thu nhiệt. c) đẳng nhiệt. d) tỏa nhiệt. 8.16 Một phản ứng tự xảy ra...
 • 6
 • 1,203
 • 43

Giáo trình quản trị học đại cương

Giáo trình quản trị học đại cương

Cao đẳng - Đại học

... càng ngắn hơn; - Trình độ tự động hóa, vi tính hóa, hóa học hóa và sinh học hóa trong tất cả các khâu sản xuất, phân phối lưu thông và quản lý ngày càng cao hơn; - Các loại hàng hóa mới thông ... Tôn giáo Tôn giáo ra đời từ rất sớm trong lịch sử phát triển của loài người. Ngày nay có rất nhiều loại tôn giáo trên thế giới, tuy nhiên chỉ tính số lượng các tín đồ của ba loại tôn giáo ... bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những nền văn hóa mà những nhà quản trị của họ thuộc về các nền văn hóa đó. Qua nghiên cứu, người ta cũng thấy rằng, văn hóa là một trong những yếu tố chủ yếu tác...
 • 190
 • 3,364
 • 23

130 câu trắc nghiệm hóa đại cương

130 câu trắc nghiệm hóa đại cương

Hóa học

... ứng:Cu2+ + Fe = Fe2+ + CuPhát biểu nào sau đây đúng:A. (1) là một quá trình thu electron B. (1) là một quá trình nhận electronC. (1) là một phản ứng oxy hoá khử D. Cả A. B. C. đều đúngE. ... 107:Xác định những câu sai:1. Bản chất của quá trình điện phân là sự phân li các chất thành chất mới, dới tác dụng của dòng điện2. Bản chất của quá trình điện phân là phản ứng oxi hoá khử xảy ... trên bề mặt điện cực dới tác dụng của dòng điện3. Phơng trình điện phân dd AgNO3:4Ag+ + 2H2O đpdd 4Ag + O2 + 4H+4. Phơng trình điện phân dd AgNO3 thực chất là sự điện phân nớc2H2O...
 • 16
 • 1,333
 • 27

Xem thêm