giáo trình nuôi trồng thủy sản dành cho sinh viên ktts và cbts pgs ts nguyễn thanh phương ts võ nam sơn pgs ts dương nhựt long 

Tài liệu Giáo trình nuôi trồng thủy sản.pdf

Tài liệu Giáo trình nuôi trồng thủy sản.pdf

Ngư nghiệp

... 2: CÁC ĐỊNH NGHĨA NGUYÊNTRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 2.1 Các định nghĩa khái niệm nuôi trồng thủy sản The FAO (2008) nuôi trồng thủy sản (tiếng anh: aquaculture) nuôi thủy sinh vật môi trường ... thức nuôi thủy sản khác (Nguồn: Nguyễn Thanh Phương Trương Quốc Phú) 2.2 Các khái niệm sinh trƣởng sinh khối động vật thủy sản 2.2.1 Nguyên lý tăng trưởng động vật thủy sản Tăng trưởng động vật thủy ... hình thức nuôi a) Nuôi ao Nuôi ao hình thức nuôi loài thủy sản ao đất (ao nằm đất liền) Có nhiều loại ao khác thiết kế cho nuôi thủy sản ao cho cá đẻ, ao trú động, ao ương cá bột, ao nuôi cá thương...
 • 23
 • 12,083
 • 41

GIÁO TRÌNH NUÔI TRỒNG THỦY sản CHƯƠNG 2

GIÁO TRÌNH NUÔI TRỒNG THỦY sản  CHƯƠNG 2

Ngư nghiệp

... 2: CÁC ĐỊNH NGHĨA NGUYÊNTRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 2.1 Các định nghĩa khái niệm nuôi trồng thủy sản The FAO (2008) nuôi trồng thủy sản (tiếng anh: aquaculture) nuôi thủy sinh vật môi trường ... thức nuôi thủy sản khác (Nguồn: Nguyễn Thanh Phương Trương Quốc Phú) 2.2 Các khái niệm sinh trƣởng sinh khối động vật thủy sản 2.2.1 Nguyên lý tăng trưởng động vật thủy sản Tăng trưởng động vật thủy ... hình thức nuôi a) Nuôi ao Nuôi ao hình thức nuôi loài thủy sản ao đất (ao nằm đất liền) Có nhiều loại ao khác thiết kế cho nuôi thủy sản ao cho cá đẻ, ao trú động, ao ương cá bột, ao nuôi cá thương...
 • 23
 • 493
 • 0

Tài liệu GIÁO TRÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN - CHƯƠNG 2 pdf

Tài liệu GIÁO TRÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN - CHƯƠNG 2 pdf

Ngư nghiệp

... 2: CÁC ĐỊNH NGHĨA NGUYÊNTRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 2.1 Các định nghĩa khái niệm nuôi trồng thủy sản The FAO (2008) nuôi trồng thủy sản (tiếng anh: aquaculture) nuôi thủy sinh vật môi trường ... thức nuôi thủy sản khác (Nguồn: Nguyễn Thanh Phương Trương Quốc Phú) 2.2 Các khái niệm sinh trƣởng sinh khối động vật thủy sản 2.2.1 Nguyên lý tăng trưởng động vật thủy sản Tăng trưởng động vật thủy ... hình thức nuôi a) Nuôi ao Nuôi ao hình thức nuôi loài thủy sản ao đất (ao nằm đất liền) Có nhiều loại ao khác thiết kế cho nuôi thủy sản ao cho cá đẻ, ao trú động, ao ương cá bột, ao nuôi cá thương...
 • 23
 • 810
 • 4

Tài liệu GIÁO TRÌNH:NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG ppt

Tài liệu GIÁO TRÌNH:NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG ppt

Ngư nghiệp

... sống dựa vào biển chắn đem lại lợi ích cho phát triển kinh tế nước ta II QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC MẶN, LỢ Lịch sử phát triển nuôi trồng nước mặn, lợ Nuôi trồng thủy sản biển ... nghiệp thủy sản mà chưa học đại học tài liệu tham khảo cho cán khuyến ngư người quan tâm đến nuôi trồng thủy sản Cuốn sách cung cấp cho sinh viên kiến thức đại cương, nguyên lý kinh nghiệm nuôi trồng, ... nuôi trồng thủy sản Nghề nuôi trồng thuỷ sản nước ta không dừng lại ao tôm, ao cá hay ruộng lúa nuôi kết hợp, mà tiến đến làm chủ công nghệ nuôi biển công nghệ nuôi hải sản biển tiềm to lớn cho...
 • 171
 • 2,635
 • 20

GIÁO TRÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

GIÁO TRÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Ngư nghiệp

... ĐỊNH NGHĨA KHÁI NIỆM TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Định nghĩa khái niệm nuôi trồng thủy sản Các khái niệm sinh trưởng sinh khối động vật thủy sản Định nghĩa khái niệm sinh lý động vật thủy sản Dinh ... KHOA THỦY SẢN College of Aquaculture & Fisheries Chương 1: HIỆN TRẠNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA THẾ GIỚI VIỆT NAM I Lịch sử phát triển nuôi trồng thủy sản II Các đối tượng mô hình nuôi thủy sản ... trúc: Giáo trình CHƯƠN TÊN CHƯƠNG G HIệN TRạNG NUÔI TRồNG THủY SảN CủA THế GIớI VIệT NAM CÁC ĐịNH NGHĨA NGUYÊNTRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Kỹ THUậT NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) Kỹ THUậT NUÔI...
 • 55
 • 2,663
 • 1

giáo trình nuôi trồng thuỷ sản đại cương

giáo trình nuôi trồng thuỷ sản đại cương

Tài liệu khác

... ủu Võy: l c quan ủng v gi thng bng cho cỏ Võy gm võy chn (võy ngc, võy bng) v võy l (võy lng, võy hu mụn, võy ủuụi) Cu trỳc ca võy gm cú tia võy cng v tia võy mm Ký hiu võy: D (Dorsal fin = võy ... hiu Ni dung BOD COD CPSH VTS FCR KS KST NN&PTNT NST NTTS TCX TVTS VAC Tiờu hao oxy sinh hc Tiờu hao oxy húa hc Ch phm sinh hc ng vt thy sn H s tiờu tn thc n Ký sinhsinh trựng Nụng nghip & Phỏt ... (Ventral fin = võy bng); P (Pertoral fin = võy ngc); A (Anal fin = võy hu mụn); C (Caudal fin = võy ủuụi) Ký hiu s tia võy cng dựng ch s la mó v s tia võy mm dựng ch s thng S lng tia võy l mt nhng...
 • 147
 • 631
 • 7

Giáo trình nuôi trồng hải sản - Chương 9: Sinh Học Kỹ Thuật Nuôi Cá Ngựa doc

Giáo trình nuôi trồng hải sản - Chương 9: Sinh Học và Kỹ Thuật Nuôi Cá Ngựa doc

Ngư nghiệp

... khụng nhn Khụng cú ng bờn Võy lng tng i phỏt trin Võy hu mụn ngn, nh Võy ngc ngn nhng rng Khụng cú võy bng v võy uụi Cỏ thng cú mu en, ụi mu vng hay mu da cam 96 Chổồng 10: Sinh hoỹc vaỡ kyợ thuỏỷt ... ming rt nh trc cựng, cỏ khụng cú rng Võy lng nm ga phn thõn v phn uụi, khỏ phỏt trin, gc võy g cao Võy ngc ngn v rng Võy hu mụn rt nh Cỏ khụng cú gai v tia võy khụng phõn nhỏnh cỏ c mt bng ca ... hỡnh thnh Ming tỳi gn hu mụn 93 Chổồng 10: Sinh hoỹc vaỡ kyợ thuỏỷt nuọi caù ngổỷa a Cỏ nga gai (Hyppocampus histrix) Võy lng v võy ngc u cú 18 tia, võy hu mụn tia Ton c th cú 11 vũng xng thõn...
 • 24
 • 477
 • 1

Giáo trình nuôi trồng hải sản - Chương 8: Sinh học kỹ thuật nuôi cá chình docx

Giáo trình nuôi trồng hải sản - Chương 8: Sinh học và kỹ thuật nuôi cá chình docx

Ngư nghiệp

... kin mụi trng Cỏ cú thõn hỡnh thon di, khụng cú võy (pelvic) Võy lng, võy uụi v võy hu mụn ni lin Võy khụng vú gai cng, vy nh v nm di da Dũng i v c im sinh thỏi ca cỏ Chỡnh Cỏ Chỡnh l loi cỏ di c ... trỏnh gõy bnh cỏ tp, ngi ta phi cho cỏ vo nc sụi cho bụng da mi cho cỏ n Thc n cỏ c cho vo khay, bng li kim loi tha cho cỏ cú th nhỡn thy c v t nc Thc n tng hp cho vo khay mn Thc n d tha cn phi ... thc n tt nht cho cỏ Chỡnh Cho chỳng n xung quanh thnh b chỳng bt mi d dng Sau ú dn cho chỳng n ni c nh trờn sng n Trong 2-4 tun u, cho cỏ n ln mi ngy vo sỏng sm v chiu ti Sau ú ch cho n vo ban...
 • 18
 • 431
 • 4

Giáo trình nuôi trồng hải sản - Chương 7: Sinh học kỹ thuật nuôi cá mú docx

Giáo trình nuôi trồng hải sản - Chương 7: Sinh học và kỹ thuật nuôi cá mú docx

Ngư nghiệp

... bnh hay i lng v sinh lng nuụi b d bn, sinh vt mựn bó bỏm vo Chm súc - qun lý a Cho n Thc n cho cỏ nuụi ch yu l cỏc loi cỏ cú cht lng cao Tuy nhiờn cỏ cn phi ti sch trỏnh gõy bnh cho cỏ nuụi Nờn ... Nờn loi b cỏc ký sinh trờn cỏ bng cỏch ngõm nc ngt trc cho n Tựy vo kớch c cỏ m cho n vi cỏ xay nhuyn hay ct khỳc, cỏ c 10-20 cm n mi cm, trờn 20 cm n mi c cm T l cho cỏ n hng ngy cho cỏ ging l ... Nhiu quan sỏt cho thy rng nuụi cỏ lng cú nhiu ch hi nh rn bin mc, cỏ d phỏ lng hay vo lng gõy hi cho cỏ nuụi, chim cng l ch hi nguy him cho cỏ lng khụng c bo qun k 86 Chổồng 7: Sinh hoỹc vaỡ...
 • 16
 • 360
 • 1

Giáo trình nuôi trồng hải sản - Chương 6: Sinh học kỹ thuật nuôi cá măng docx

Giáo trình nuôi trồng hải sản - Chương 6: Sinh học và kỹ thuật nuôi cá măng docx

Ngư nghiệp

... cú th phõn bit da vo cỏc l niu sinh dc v hu mụn: cỏ cỏi cú l, cỏ c cú l Mựa v sinh sn ca cỏ bt u t khong thỏng 4-5 Mựa v sinh sn cú th kộo di v cú th nhiu ln nm n sinh sn, cỏ di c vựng bin bt ... lumut v phiờu sinh vt cho cỏ Cỏc bc nh sau: a To lab-lab 71 Chổồng 6: Sinh hoỹc vaỡ kyợ thuỏỷt nuọi caù mng Ri phõn chung khp ỏy ao, m vi liu lng 500-2.000kg/ha tựy ao m c hay mi Cho nc vo 5cm, ... thit cho cỏ n tr vo nhng thỏng tri lnh hay hai tun trc thu hoch v bộo cỏ Sau tỏm thỏng n mt nm, cỏ t 500- 800g thỡ cú th thu hoch Phng phỏp thu hoch cú th l li võy hay li rờ 73 Chổồng 6: Sinh...
 • 4
 • 337
 • 0

Giáo trình nuôi trồng hải sản - Chương 5: Sinh học kỹ thuật nuôi cá chẽm pdf

Giáo trình nuôi trồng hải sản - Chương 5: Sinh học và kỹ thuật nuôi cá chẽm pdf

Ngư nghiệp

... 455 Thc n v cỏch cho n 70 Chổồng 5: Sinh hoỹc vaỡ kyợ thuỏỷt nuọi caù cheợm Thc n hin l ln m ngh nuụi cỏ chm ng phi ng u Hiờn ti, cỏ l ngun thc n c dựng nht cho cỏ chm Cỏ c bm nh cho n hai ln mi ... Cho n vic v sinh li theo phng phỏp c hc l phong phỏp hiu qu vỏ r nht nhng vựng cú nhiu sinh vt gõy bỏm cn s dng lng li luõn phiờn Nuụi ao Mc dự nuụi cỏ chm ó thc hin hn 20 nm qua vựng ụng Nam ... Cht lng nc nuụi cỏ chm bao gm tt c cỏc c tớnh thy lý húa, vi sinh cỏc thụng s cho phộp nh sau: Thụng s Phm vi cho phộp 76 Chổồng 5: Sinh hoỹc vaỡ kyợ thuỏỷt nuọi caù cheợm pH 7,5-8,5 Oxy hũa tan...
 • 21
 • 368
 • 0

Giáo trình nuôi trồng hải sản - Chương 4: Sinh học kỹ thuật nuôi cua biển potx

Giáo trình nuôi trồng hải sản - Chương 4: Sinh học và kỹ thuật nuôi cua biển potx

Ngư nghiệp

... 15-20con/m3) 66 Chổồng 4 :Sinh hoỹc vaỡ kyợ thuỏỷt nuọi cua bióứn Vit Nam mụi trng v cuc sng Thc n v t l cho n cng ging nh cua tht Khụng nờn cua vỡ chỳng rt d sỏt hi nht l nuụi vi mt cao Cho cua n ngy ... c cua II c im sinh hc cua bin Tp tớnh sng Vũng i cua bin trói qua nhiu giai on khỏc v mi giai on cú tớnh sng, c trỳ khỏc 55 Chổồng 4 :Sinh hoỹc vaỡ kyợ thuỏỷt nuọi cua bióứn Vit Nam mụi trng v ... on thnh thc: cú tớnh di c vựng nc mn ven bin sinh sn Cua cú kh nng bũ lờn cn v di chuyn rt xa c bit, vo thi k sinh sn cua cú kh nng vt c ro chn bin sinh sn u trựng Zoea thớch hp vi mui t 25-30%o,...
 • 18
 • 426
 • 1

Giáo trình nuôi trồng hải sản - Chương 3: Sinh học kỹ thuật nuôi Tôm càng xanh pptx

Giáo trình nuôi trồng hải sản - Chương 3: Sinh học và kỹ thuật nuôi Tôm càng xanh pptx

Ngư nghiệp

... caìng xanh Việt Nam môi trường sống Các hình thức nuôi tôm xanh Hiện tôm xanh nuôi theo mô hình khác nuôi ao (nuôi đơn hay nuôi kết hợp với cá) nuôi ruộng lúa a Nuôi ao Công trình ao nuôi Hình dạng ... 62 Chæång 3: Sinh Hoüc vaì kyî thuáût nuäi täm caìng xanh Việt Nam môi trường sống Nuôi tôm ruộng lúa Nuôi tôm ruộng lúa hình thức canh tác kết hợp Trồng Trọt Thủy Sản Phương thức nuôi làm giảm ... thả nuôi chung đực sau sau 3-4 tháng nuôi tôm mang trứng, trường hợp thu tôm bán giữ lại tôm đực nuôi tiếp Quản lý ao nuôi 56 Chæång 3: Sinh Hoüc vaì kyî thuáût nuäi täm caìng xanh Việt Nam...
 • 28
 • 342
 • 0

Giáo trình môn kinh tế lượng (dành cho sinh viên đào tạo từ xa)

Giáo trình môn kinh tế lượng (dành cho sinh viên đào tạo từ xa)

Chuyên ngành kinh tế

... lâm quân s Hoa k ) Vi t nam c ng ã có m t s giáo trình Kinh t l ng m t s tác gi vi t nh “Kinh t l ng” c a tác gi : GS.TSKH V Thi u; c a PGS. TS Nguy n Quang ông, c a PGS. TS Nguy n Kh c Minh c a ... d ng kinh t l ng vào vi c gi i quy t m t toán th c t c th - ây ph n luy n t p sinh viên ã h c xong n i dung c a ch ng Hy v ng tài li u góp ph n t o i u ki n thu n l i cho sinh viên h c t p, góp ... ˆ2 ) F xi2 r 2TSS / (1 r )TSS /(n 2) ESS/1 RSS/(n - 2) i r ( n 2) r2 Cho nên trình phân tích ph ng sai cho phép ta a phán oán th ng kê v thích h p c a hàm h i qui Có th tóm t t trình phân tích...
 • 135
 • 661
 • 2

giáo trình cơ sở dữ liệu dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin

giáo trình cơ sở dữ liệu dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin

Kỹ thuật

... tên gọi” SINHVIEN (Mã _sinh_ viên, Tên _sinh_ viên, Ngày _sinh, Quê_quán, Khoa) quan hệ với tân từ : “Mỗi sinh viên có mã sinh viên để phân b iệt với sinh viên khác, có họ tên, ngày tháng năm sinh, quê ... với nhân viên ngân hàng Nhân viên nhân viên cho vay nhân viên bình thường Các nhân viên ngân hàng định danh mã số nhân viên họ Bộ ph ận quản lý ngân hàng lưu trữ tên số phone nhân viên, tên ... CSDL để phục vụ cho việc khai thác liệu đối tượng Ví dụ: Đối tượng LOPHOC có thuộc tính mã lớp, tên lớp, khóa, số học viên Đối tượng SINHVIEN có thuộc tính mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, quê quán...
 • 137
 • 431
 • 0

Đánh giá giáo trình “New Cutting Edge – Elementary” dành cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành kế toán trường Cao đẳng nghề Bách Nghệ Hải Phòng

Đánh giá giáo trình “New Cutting Edge – Elementary” dành cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành kế toán trường Cao đẳng nghề Bách Nghệ Hải Phòng

Sư phạm

... ELEMENTARY” FOR THE FIRST - YEAR ACCOUNTING STUDENTS OF HAIPHONG POLYTECHNICS COLLEGE (Đánh giá giáo trình “New Cutting Edge – Elementary” dành cho sinh viên năm thứ chuyên ngành kế toán trường Cao ... for teachers and students PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN Đối tượng: Sinh viên năm thứ chuyên ngành kế toán trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng sau học xong giáo trình Tiếng Anh “New Cutting ... giá giáo trình Tiếng Anh “New Cutting Edge- Elementary” dành cho sinh viên năm thứ hệ cao đẳng chuyên ngành kế toán, cần tìm hiểu thu thập ý kiến đóng góp nhận xét, nhu cầu nguyện vọng bạn học giáo...
 • 79
 • 1,921
 • 4

Đánh giá giáo trình English for navigation students dành cho sinh viên Khoa Điều khiển tàu biển tại trường Cao Đảng nghề Bách Nghệ Hải Phòng

Đánh giá giáo trình English for navigation students dành cho sinh viên Khoa Điều khiển tàu biển tại trường Cao Đảng nghề Bách Nghệ Hải Phòng

Thạc sĩ - Cao học

... The course book consists of three parts Part one consists of six units, part two four units and part three five units Each unit is typically divided into six sections, namely Vocabulary, Text ... fact there are always three assessments during first six units, two assessments for the next four units and two assessments for last five units These assessments were not presented in the course ... Vietnamese ones Being aware of its importance, in Vietnam, as Tran Thanh Nhan (2006) stated that “only recently has evaluation confirmed its vital role in guaranteeing educational quality Its...
 • 46
 • 426
 • 0

Đánh giá giáo trình tiếng Anh chuyên ngành dành cho sinh viên năm thứ hai Khoa Máy Tàu Biển - Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam

Đánh giá giáo trình tiếng Anh chuyên ngành dành cho sinh viên năm thứ hai Khoa Máy Tàu Biển - Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam

Sư phạm

... STUDENTS AT MARINE ENGINE DEPARTMENT-VIETNAM MARITIME UNIVERSITY (VIMARU) (Đánh giá giáo trình tiếng Anh chuyên ngành dành cho sinh viên năm thứ hai Khoa Máy Tàu Biển - Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam) ... such as ESP for engineering students, for Electronics and Telecommunications students, for marine students, for information technology students or medical students Vo Thi Anh Dao (2004) made an ... departments of VIMARU These two departments train students to work on ships, not only on Vietnamese ships but also on foreign ships Because of this, English has become the key subject for the students...
 • 70
 • 434
 • 0

Đánh giá giáo trình English for pharmaceutical course dành cho sinh viên năm thứ hai Trường Trung cấp Y, Dược Văn Hiến

Đánh giá giáo trình English for pharmaceutical course dành cho sinh viên năm thứ hai Trường Trung cấp Y, Dược Văn Hiến

Sư phạm

... COURSE” FOR THE SECOND - YEAR STUDENTS AT VĂN HIẾN MEDICAL AND PHARMACEUTICAL SCHOOL (Đánh giá giáo trình “English for pharmaceutical course” dành cho sinh viên năm thứ hai Trường Trung cấp Y, ... and Guceri ( 2001), Nguyễn Thị Phương Dung ( 2002), Thị Anh Đào ( 2003), Nguyễn Thị Bích Liên ( 2004), Trần Thị Thúy Nga ( 2005) The first example is the study of Nguyễn Thị Phương Dung (2002) ... Chapter describes the choices of methodology adopted in the study, the data collection instruments, the subjects as well as the data collection procedures Chapter presents the results of the study...
 • 68
 • 808
 • 0

Xem thêm