giáo trình microsoft access 2007 toàn tập ssdg

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P4

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P4

Quản trị mạng

... cho người sử dụng bằng tiện ích remote access amind để gán quyền hoặc có thể đăng ký người sử dụng ở remote access server. RAS cũng có cơ chế đảm bảo an toàn cho tài nguyên bằng cách kiểm soát ... ấn. Một người sử dụng có toàn quyền thì họ toàn quyền sở hửu máy in logic đó. Quản lý thuộc tính máy in (Permissions): quyền quản lý máy in bao gồm 4 quyền sau: No access: không được phép ... kiểm tra quyền người dùng trên tập tin hay thư mục được xác định trên FTP Server. Nếu hợp lệ và hệ thống file là NTFS thì sẽ có thêm kiểm tra ở mức thư mục, tập tin theo NTFS. Sau khi tất cả...
 • 16
 • 1,410
 • 10

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P1

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P1

Quản trị mạng

... xét cả quá trình trên như là một quá trình chung thì chúng ta sẽ chia quá trình trên ra thành một số công đoạn và mỗi công đoạn con hoạt động một cách độc lập với nhau. Ở đây chương trình truyền ... mạng. Như vậy thay vì xét cả quá trình truyền file với nhiều yêu cầu khác nhau như một tiến trình phức tạp thì chúng ta có thể xét quá trình đó với nhiều tiến trình con phân biệt dựa trên việc ... cách chính xác và an toàn giữa hai máy tính. Điều đó có nghĩa là phải truyền file trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cho dữ liệu, tuy nhiên ở đây có thể có một vài mức độ an toàn khác nhau được...
 • 35
 • 1,851
 • 19

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P2

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P2

Quản trị mạng

... hơn DOS để tổ chức các tập tin và thư mục, với Netware, chúng ta có thể chia mỗi ổ đĩa thành một hoặc nhiều tập đĩa (volumes), tương tự như các ổ đĩa logic của DOS. Các tập đĩa của Novell có ... tập trung để phục vụ mạng. Còn với Netware 2.x thì có thể lưa chọn trong đó một file server có thể làm việc như một Workstation như hai tiến trình Server và Workstation tách tời nhau hoàn toàn. ... netid. Ngược lại, một địa chỉ có vùng hostid gồm toàn số 1 được dùng để hướng tới tất cả các host nối vào mạng netid, và nếu vùng netid cũng gồm toàn số 1 thì nó hướng tới tất cả các host trong...
 • 35
 • 1,225
 • 13

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P3

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P3

Quản trị mạng

... sách an toàn (Access Control List - ACL). Danh sách an toàn của mỗi đối tượng gồm những phần tử riêng biệt gọi là Access Control Entry (ACE). Mỗi ACE chứa một SecurityID (SID: số hiệu an toàn) ... gán trên tập tin. Có 5 mức truy cập được định nghĩa trước liên quan đến việc truy xuất tập tin (File và thư mục) là: No Access, Read, Change, FullControl, Special Access. Special Access được ... dịch thành công, tập tin đó sẽ truy xuất được, ngược lại giao dịch sẽđược phục hồi. Nếu có lỗi trong quá trình giao dịch, tiến trình giao dịch sẽ kết thúc. Việc truy xuất tập tin (File hoặc...
 • 35
 • 1,328
 • 14

Giáo trình Microsoft Access 2000

Giáo trình Microsoft Access 2000

Kỹ thuật lập trình

... liên kết 1-1: Giáo trình Microsoft Access 2000 Copyright® Nguyễn Sơn Hải Trang 11 1. Các khái niệm về CSDL Access 1.1 CSDL Access CSDL Access là một đối tượng bao gồm tập hợp các bảng ... lập quan hệ và các thuộc tính đảm bảo toàn vèn dữ liệu;  Nhập dữ liệu cho CSDL;  Đặc biệt là qui trình xây dựng một CSDL Access. Giáo trình Microsoft Access 2000 Copyright® Nguyễn Sơn ... học - Bộ Giáo dục và Đào tạo ĐT: 0913.382.686. Email: nshai@moet.edu.vn * Đề nghị ghi rõ xuất sứ khi sử dụng bất kỳ nội dung nào của giáo trình này! Giáo trình Microsoft Access 2000...
 • 207
 • 722
 • 4

Giáo trình Microsoft Access 2000 Nguyễn Sơn Hải

Giáo trình Microsoft Access 2000 Nguyễn Sơn Hải

Cơ sở dữ liệu

... sẽ lưu tệp Access Giáo trình Microsoft Access 2000 Copyright® Nguyễn Sơn Hải Trang 11 1. Các khái niệm về CSDL Access 1.1 CSDL Access CSDL Access là một đối tượng bao gồm tập hợp các ... là:  Giới thiệu Access2 000;  Cách khởi động;  Tạo tệp Access mới;  Môi trường làm việc;  Mở tệp Access đã tồn tại;  Thoát khỏi Access. Giáo trình Microsoft Access 2000 Copyright® ... đĩa CD phần mềm. 2. Khởi động Có khởi động Access theo nhiều cách: - Mở lệnh Start | Programs | Microsoft Access của Window; Giáo trình Microsoft Access 2000 Copyright® Nguyễn Sơn Hải Trang...
 • 207
 • 1,368
 • 15

Giáo trình MicroSoft Access

Giáo trình MicroSoft Access

Cơ sở dữ liệu

... đổi dử liệu với các ứng dụng khác.III/. LÀM VIỆC VỚI ACCESS: - Khởi động Access, ta nhấn nút Start\Progams \Microsoft Office 2000 \Microsoft Access. - Sẽ xuất hiện giao diện sau:- Mục thứ nhất ... vào query \ crosstab query Trang 7Một csdl trong Access có một tập tin duy nhất tập tin này có dạng *.mdb. chứa các đối tượng đã giới thiệu. Access hổ trợ khả năng import-gắn vào, export-xuất ... hiện cửa sổ Database như sau:Trang 2Bài 1: GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT ACCESS I/. ACCESS LÀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỬ LIỆU RẤT HIỆU QUẢ : - Access là một hệ quản trị cơ sở dử liệu chạy trên môi trường...
 • 8
 • 589
 • 2

Giáo trình Microsoft Access

Giáo trình Microsoft Access

Cơ sở dữ liệu

... thành tập thực thể mới.Chuẩn hóa dạng 2.Các thuộc tính trong tập thực thể phải phụ thuộc hàm vào toàn bộ khóa. Tập thực thể có khóa là 1 thuộc tính thì đương nhiên thỏa dạng chuẩn 2.Với các tập ... tính mà nó phụ thuộc hàm.Kết hợp các tập thực thể:Sau khi chuẩn hóa toàn bộ các tập thực thể, những tập thực thể giống nhau sẽ được kết hợp lại thành tập thực thể duy nhất. Trang 6 được ... của tập thực thể bên một sẽ là thuộc tính mô tả của tập thực thể bên nhiều.Quan hệ 1-1 đưa đến việc nhập chung 2 tập thực thể thành 1 tập thực thể duy nhất có thuộc tính là thuộc tính của 2 tập...
 • 6
 • 571
 • 3

Giao trinh Microsoft Access 2-1

Giao trinh Microsoft Access 2-1

Cơ sở dữ liệu

... của tập thực thể bên một sẽ là thuộc tính mô tả của tập thực thể bên nhiều.Quan hệ 1-1 đưa đến việc nhập chung 2 tập thực thể thành 1 tập thực thể duy nhất có thuộc tính là thuộc tính của 2 tập ... nhóm lập trình viết chương trình dựa trên bảng phân tích và thiết kế đó, sau khi lập trình xong vấn đề còn lại là của nhóm kiểm thử và bảo trì sản phẩm. Tuy nhiên đối với một chương trình quản ... thểb. Tập thực thể: Là tập hợp các thực thể có cùng tính chất, mô tả cho một loại thông tin. Thí dụ Khách hàng là một tập thực thể vì nó mô tả từng khách hàng. Trong sơ đồ thực thể, tập thực...
 • 6
 • 581
 • 1

Giao trinh Microsoft Access 2-3

Giao trinh Microsoft Access 2-3

Cơ sở dữ liệu

... Kế Form Thay Đổi Ngày Hệ Thống(Dùng làm form Startup trong chương trình) - nhấn nút more control ở thanh công cụ toolbox,chọn microsoft date and time picker control,kéo thả vào form.Private...
 • 6
 • 750
 • 5

Giáo trình Microsoft Access 2000 - Bài mở đầu

Giáo trình Microsoft Access 2000 - Bài mở đầu

Kỹ thuật lập trình

... mềm Access, đó là:  Giới thiệu Access2 000;  Cách khởi động;  Tạo tệp Access mới;  Môi trường làm việc;  Mở tệp Access đã tồn tại;  Thoát khỏi Access. Giáo trình Microsoft Access ... mới tệp Access Một dự án Access (Access project) là một hoặc nhiều tệp Access nhằm giải quyết một công việc lớn nào đó. Khuôn khổ giáo trình này chỉ trình bày những dự án có 1 tệp. Tệp Access ... đĩa CD phần mềm. 2. Khởi động Có khởi động Access theo nhiều cách: - Mở lệnh Start | Programs | Microsoft Access của Window; Giáo trình Microsoft Access 2000 Copyright® Nguyễn Sơn Hải Trang...
 • 7
 • 343
 • 1

Bì mở đầu Giáo trình Microsoft Access 2000

Bì mở đầu Giáo trình Microsoft Access 2000

Cơ sở dữ liệu

... mới tệp Access Một dự án Access (Access project) là một hoặc nhiều tệp Access nhằm giải quyết một công việc lớn nào đó. Khuôn khổ giáo trình này chỉ trình bày những dự án có 1 tệp. Tệp Access ... nơi sẽ lưu tệp Access Giáo trình Microsoft Access 2000 Copyright® Nguyễn Sơn Hải Trang 8 4. Môi trường làm việc Sau khi một tệp Access được mở, môi trường làm việc trên Access xuất hiện ... đĩa CD phần mềm. 2. Khởi động Có khởi động Access theo nhiều cách: - Mở lệnh Start | Programs | Microsoft Access của Window; Giáo trình Microsoft Access 2000 Copyright® Nguyễn Sơn Hải Trang...
 • 7
 • 348
 • 0

Giáo trình: Microsoft Access 2000

Giáo trình: Microsoft Access 2000

Tin học văn phòng

... (không trình bày trong giáo trình này); - Hoặc Open an existing file để mở tệp Access đã tồn tại để làm việc tiếp. 3. Tạo mới tệp Access Một dự án Access (Access project) là một hoặc nhiều tệp Access ... không cùng kiểu dữ liệu.  Giáo trình Microsoft Access 2000 Giáo trình Microsoft Access 2000 Copyright® Nguyễn Sơn Hải Trang 21 ... Giáo trình Microsoft Access 2000 Copyright® Nguyễn Sơn Hải Trang 1 GIỚI THIỆU Giáo trình này là sự đúc kết kinh nghiệm của tác giả trong giảng dạy các khoá đào tạo về Access cũng...
 • 208
 • 321
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25