giáo trình môn kinh tế đầu tư

Bài kiểm tra môn kinh tế đầu

Bài kiểm tra môn kinh tế đầu tư

Kinh tế - Quản lý

... tới là: Xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế về các vùng kinh tế, cácngành, các lĩnh vực và các dự án đầu tiền khả thi để chào gọi đầu tư; tạo môitrường đầu hấp dẫn (hạ tầng cơ sở, thủ tục ... ràng giữa các nhà đầu vào lĩnh vực khác nhau cácnhà đầu có số lượng vốn khác nhau, ưu đãi các nhà đầu có số lượng vốn lớnvà nhiều kinh nghiệm kinh doanh, các nhà đầu sản xuất hàng ... kiện đầu tư, tạo môi trường đầu không rõ ràng cần ban hànhngay các danh mục: Danh mục các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư; danh mụccác dự án khuyến khích đầu tư; danh mục các lĩnh vực đầu...
 • 10
 • 999
 • 8

Tài liệu Giáo trình Kinh tế đầu Chương 1 doc

Tài liệu Giáo trình Kinh tế đầu tư Chương 1 doc

Quỹ đầu tư

... triển kinh tế -xã hội nước ta trong ng lai. 2.3 Vai trò của kinh tế đầu tư: Kinh tế đầu có vai trò to lớn trong nền kinh tế quốc dân, biểu hiện qua các mặt sau 1/ Kinh tế đầu là một ... đúng pháp luật Việt nam. 2. KINH TẾ ĐẦU TƯ: 2.1 Định nghĩa về kinh tế đầu : Kinh tế đầu là khoa học cung cấp những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về đầu tư, để Nhà nước thực hiện ... từ đầu Thu hồi từ SXKD Đầu SXKD Vốn Người đầu Người cho vay Hình 1.1: Chu trình luân chuyển vốn trong hoạt động đầu 1.2 Phân loại đầu : 1.2.1 Phân loại theo chủ đầu tư...
 • 14
 • 2,978
 • 37

Tài liệu Giáo trình Kinh tế đầu Chương 2 ppt

Tài liệu Giáo trình Kinh tế đầu tư Chương 2 ppt

Quỹ đầu tư

... PHƯƠNG ÁN ĐẦU : 2.1 Cơ sở để lựa chọn phương án đầu : Cơ sở để lựa chọn phương án căn cứ vào các mục tiêu đầu tư, có hai nhóm mục tiêu như sau : 2.1.1 Nhóm mục tiêu kinh tế : + Lợi ... án đầu Năm thứ TT Chỉ tiêu 1 2 3 4 5 1 Hệ số chiết khấu 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567 2 Vốn đầu 2,5 2 1,5 3 Hiện giá vốn đầu 2,232 1,594 1,068 4 Luỹ tiến hiện giá vốn đầu ... đồng vốn đầu tính theo các kết số còn lại của vốn đầu đầu các thời đoạn (năm) của dòng tiền tệ, do nội tại của phương án mà suy ra và với giả thiết là các khoản thu được trong quá trình...
 • 35
 • 2,161
 • 23

Tài liệu Giáo trình Kinh tế đầu Chương 3 doc

Tài liệu Giáo trình Kinh tế đầu tư Chương 3 doc

Quỹ đầu tư

... hội đầu tư. Kết cấu của báo cáo này như sau : Báo cáo kinh tế - kỹ thuật về cơ hội đầu : a/Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: + Tên dự án + Sự cần thiết đầu + Mục tiêu, nhiệm vụ đầu ... án đầu là cơ sở để thẩm định và ra quyết định đầu tư, quyết định tài trợ cho dự án. - Đối với chủ đầu tư: + Dự án đầu là căn cứ quan trọng nhất để quyết định bỏ vốn đầu tư. + Dự án đầu ... HOẠT ĐỘNG ĐẦU THEO DƯ ÁN Đầu phát triển (gọi là đầu tư) là quá trình sử dụng vốn đầu nhằm tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế nói...
 • 33
 • 1,865
 • 16

Tài liệu Giáo trình Kinh tế đầu Chương 4 ppt

Tài liệu Giáo trình Kinh tế đầu tư Chương 4 ppt

Quỹ đầu tư

... với sự phát triển của nền kinh tế, của ngành đối với cải cách cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế đối ngoại. 4.2. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU : Thị trường là một nhân ... hạ tầng thích hợp đến mức nào? Có cần phải đầu thêm không? Mức độ đầu có chấp nhận được không? - Môi trường kinh tế xã hội. Môi trường kinh tế xã hội bao gồm nhiều vấn đề có liên quan ... điện về cung cấp điện. + Chi phí đầu đầu sử dụng: chi phí đầu bao gồm chi phí mua và lắp đặt máy phát điện, chi phí thiết kế hệ thống điện ban đầu. Chi phí sử dụng tính theo Kwh...
 • 22
 • 1,198
 • 12

Tài liệu Giáo trình Kinh tế đầu Chương 5 ppt

Tài liệu Giáo trình Kinh tế đầu tư Chương 5 ppt

Quỹ đầu tư

... quá trình vận hành dự án là một nhân tố quan trọng có tính chất quyết định việc thành công hay thất bại của một dự án đầu tư. Tùy theo mô hình đầu (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ... xem Luật công ty và Luật đầu nước ngoài tại Việt Nam. 5.2.2 Cấp điều hành Cấp điều hành nói ở đây chủ yếu là Tổng Giám đốc và các Phó Tống Giám đốc. Nếu là đầu trong nước, không nhất ... đầu trong nước. Tùy qui mô dự án mà các bộ phận hành chính, kế toán có thể là phòng hoặc tổ. 5.1.2.3 Công ty liên doanh với nước ngoài Công ty liên doanh với nước ngoài, theo luật đầu tư...
 • 9
 • 2,400
 • 17

Tài liệu Giáo trình Kinh tế đầu Chương 6 pptx

Tài liệu Giáo trình Kinh tế đầu tư Chương 6 pptx

Quỹ đầu tư

... của dự án đầu b) Giai đoạn thực hiện đầu - Chi phí khởi công công trình (nếu có) - Chi phí đền bù và tổ chức thực hiện đền bù đất đai hoa màu, di chuyển dân cư và công trình trên ... Thời gian hoàn vốn Năm thứ Chỉ tiêu 1 2 n Hệ số chiết khấu Vốn đầu Hiện giá vốn đầu Luỹ tiến hiện giá vốn đầu Thu hồi ròng= Lợi nhuận + KH Hiện giá thu hồi ròng Luỹ tiến hiện ... 6.1.1.5 Nghiệm thu 6.1.1.6 Lãi vay của chủ đầu trong thời gian thực hiện đầu Được xác định thông qua hợp đồng tín dụng; 6.1.1.7 Vốn lưu động ban đầu cho sản xuất (đối với dự án sản xuất)...
 • 15
 • 1,098
 • 13

Tài liệu Giáo trình Kinh tế đầu Chương 7 ppt

Tài liệu Giáo trình Kinh tế đầu tư Chương 7 ppt

Quỹ đầu tư

... TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CÁC DỰ ÁN ĐẦU Việc xác định đúng đắn giá trị kinh tế phần nào đã góp phần vào việc đánh giá chính xác hiệu quả kinh tế xã hôi và của dự án đầu tư. Phần còn lại ... giá kinh tế: Mục tiêu của phân tích kinh tế xã hội (gọi tắt là phân tích kinh tế) là đánh giá những đóng góp thực sự của dự án cho nền kinh tế. Vì vậy giá cả sử dụng trong phân tích kinh tế ... VII: Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội các dự án đầu tư CHƯƠNG VII PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CÁC DỰ ÁN ĐẦU 7.1 NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CÁC DAĐT 7.1.1...
 • 10
 • 1,207
 • 18

Giáo trình Luật kinh tế

Giáo trình Luật kinh tế

Quản lý nhà nước

... điểm giống nhau của DNTN – CTY: 1/ Giống : _ Đều là DN kinh doanh kiếm lờ i. _ Vốn dựa và o kinh doanh ban đầu (DNTN: vốn đầu ban đầu, cti: vốn điều lệ) phải > vốn pháp định. _ Chỉ ... HĐ. y quyền thườ ng xuyên: đối ng được hưởng ủy quyền thườ ng xuyên là cấp phó hoặc ngườ i quản lý đơn vị kinh tế, văn bản ủy quyền thườ ng xuyên chỉ cần xuất trình khi giao dịch ký kết HĐ. ... quan tổ chức nà o hay của bên nà y với bên kia, đó là quyền của các đơn vị kinh tế khi kí kết hợp đồng. Các đơn vị kinh tế thuộc độc quyền của nhà nước thì không được lợi dụng quyền kết hợp để...
 • 10
 • 4,322
 • 84

Phương pháp thông kê phân tích hiệu quả kinh tế đầu trực tiếp của nước ngoài vào việt nam

Phương pháp thông kê phân tích hiệu quả kinh tế đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào việt nam

Kinh tế - Thương mại

... gốc của vốn, đầu được chia thành đầu trong nước và đầu nước ngoài. Căn cứ vào quan hệ giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng vốn, đầu được chia thành đầu trực tiếp và đầu gián tiếp. ... quyền sử dụng vốn, đầu nước ngoài gồm có đầu trực tiếp nước ngoài và đầu nước ngoài gián tiếp. Đầu nước ngoài gián tiếp Là hình thức đầu mà trong đó chủ đầu thông qua thị trường ... hạn bổ sung cho đầu trong nước và không phải lo trả nợ. Hơn nữa, vốn đầu trực tiếp nước ngoài không chỉ bao gồm vốn đầu ban đầu mà còn có vốn bổ sung trong quá trình đầu của các bên...
 • 197
 • 527
 • 1

Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam

Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam

Tiến sĩ

... gốc của vốn, đầu được chia thành đầu trong nước và đầu nước ngoài. Căn cứ vào quan hệ giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng vốn, đầu được chia thành đầu trực tiếp và đầu gián tiếp. ... quyền sử dụng vốn, đầu nước ngoài gồm có đầu trực tiếp nước ngoài và đầu nước ngoài gián tiếp. Đầu nước ngoài gián tiếp Là hình thức đầu mà trong đó chủ đầu thông qua thị trường ... Hiệu quả kinh tế của đầu trực tiếp nước ngoài là một phạm trù kinh tế, phản ánh trình độ, chất lượng của hoạt động đầu trực tiếp nước ngoài cũng như ảnh hưởng của chúng tới nền kinh tế, được...
 • 197
 • 1,262
 • 7

Khủng hoảng tài chính toàn cầu nhìn nhận từ góc độ kinh tế đầu và giải pháp phòng chống của chính phủ các nước dự báo ảnh hưởng đến việt nam

Khủng hoảng tài chính toàn cầu nhìn nhận từ góc độ kinh tế đầu tư và giải pháp phòng chống của chính phủ các nước dự báo ảnh hưởng đến việt nam

Tài liệu khác

... nhà đầu nước ngoài đà rút khoảng gần 50 tỷ USD từ Nga; trong đó tính các nhà đầu nước ngoài đà rút khoảng gần 50 tỷ USD từ Nga; trong đó tính riêng tháng 8-2008 số vốn các nhà đầu nước ... đơn giản, nhiều khách hàng đã tranh thủ tiền của các ngân hàng đầu để đầu cơ vào bất tranh thủ tiền của các ngân hàng đầu để đầu cơ vào bất động sản với hy vọng kiếm được nhiều tiền từ ... do hoá nhưng thiếu lành mạnh, cho phép các hoạt động đầu mang tính đầu cơ; mở cửa tự do cho các công cụ tài chính đầu mang tính đầu cơ; mở cửa tự do cho các công cụ tài chính phái sinh...
 • 99
 • 543
 • 2

Xem thêm