giáo trình hoá lý

Bài giảng hóa 1

Bài giảng hóa lý 1

Vật lý

... dS > trình tự xảy - Nếu d2S < hay dS = trình đạt cân 1.4 Biến thiên Entropy số trình thuận nghòch - Quá trình đẳng áp đẳng tích: ( p=const, V =const) - Quá trình đẳng nhiệt: (T=const) - Các trình ... áp c a khí tư ng: p = h ng s , dp=0 Theo phương trình tr ng thái c a khí tư ng v i n mol khí sau: pV=nRT Trong R h ng s khí tư ng Do cơng d n n đ ng áp có th tính theo phương trình sau: ... BÀI GI NG HĨA CHƯƠNG II NGUYÊN II CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC I M T S KHÁI NI M CƠ B N: Quá trình tự xảy không tự xảy Trạng thái cân Quá trình thuận nghòch bất thuận nghòch II NGUN TH HAI C A...
 • 49
 • 1,159
 • 4

Bài giảng hóa 1

Bài giảng hóa lý 1

Cao đẳng - Đại học

... Bi ging mụn Húa - Thỏng 08.2005 c Qỳa trỡnh ng ỏp ca khớ tng: P = hng s, dP = Theo phng trỡnh trng thỏi ca khớ tng vi n mol khớ nh sau: PV=nRT Trong ú R l hng s khớ tng Do ú cụng ... dch tng) s bng: P 400 1200 400.x l pen 24 Bi ging mụn Húa - Thỏng 08.2005 Hỡnh 6.2 Gin ỏp sut hi (P -x) ca dung dch cu t tng c Thnh phn pha hi nh lut Konovalop I Xột h dung dch ... ca dung dch xi ni ni Phõn loi dung dch Dung dch tng: l dung dch m cỏc cu t ca nú cú tớnh cht lý, húa hc vụ cựng ging 20 Bi ging mụn Húa - Thỏng 08.2005 Lc tng tỏc ca cỏc phõn t cựng loi...
 • 70
 • 669
 • 11

BAI GIANG HÓA 2

BAI GIANG HÓA LÝ 2

Hóa học - Dầu khí

... độ q trình khuếch tán phản ưng hố học gần qúa trình coi xảy vùng chuyển tiếp Qúa trình phản ứng điện cực q trình dị thể phổ biến điện hóa học Qúa trình nầy vừa tn theo quy luật động học q trình ... dt (3.12) Phương trình (3.12) có dạng phương trình vi phân phản ứng chiều bậc Dạng tích phân phương trình nầy: kt = (k + k )t = ln a a−x (3.13) Để xác định k1 k2 ta cần phương trình thứ liên hệ ... bề mặt rắn nồng độ bão hòa C0 bị solvat hóa Qúa trình khuếch tán chậm q trình hồ tan nên động học q trình hòa tan chất rắn thực chất động học q trình khuếch tan với nồng độ đầu C0 nồng độ cuối...
 • 36
 • 173
 • 0

bài giảng hóa polymer GV nguyễn huy tùng

bài giảng hóa lý polymer GV nguyễn huy tùng

Hóa học

... Polymer Science đăng công trình nghiên cứu khoa học polyme khái niệm ngành khoa học polyme.Những thuyết thực nghiệm Paul Flory bật giai đoạn này, ông nhận giải Nolben Hoá học 1974 đóng góp lâu ... niệm quan trọng ngành khoa học polyme:  Polyme tạo phân tử lớn chuỗi đơn vị hoá học đơn giản liên kết với liên kết cộng hoá trị  Đưa khái niệm đại phân tử để mô tả polyme  Các thực nghiệm nghiên ... Kurt Meyer công trình Wallace Carothers chế tạo polyamit polysyren Đầu thập kỷ 1930 hầu hết nhà khoa học bị thuyết phục cấu trúc đại phân tử polyme Trong vòng 20 năm sau, công trình polyme tăng...
 • 83
 • 532
 • 5

Bài giảng Hoá Polymer

Bài giảng Hoá lý Polymer

Cao đẳng - Đại học

... chất khơi mào tác nhân vật bên + Khơi mào hoá học: chất khơi mào : hợp chất azo (hoặc diazo), peroxide ( hydroperoxide) + Khơi mào tác nhân vật lý: tia tác nhân vật tác kích vào monomer sinh ... cứu trình trùng hợp người ta thống qui uớc sau: – Quá trình trùng hợp phát triển đến trạng thái ổn định vận tốc sinh gốc tự vận tốc ngắt mạch – Các monomer tiêu hao trình phát triển mạch – Quá trình ... kết tinh polymer Cơ chế kết tinh polymer trình hình thành phôi pha kết tinh pha vô định hình lớn dần phôi Quá trình kết tính trình chuyền pha khác với quá` trình thủy tinh Các chất lỏng hay nóng...
 • 34
 • 264
 • 0

Bài giảng hóa chương 1 hấp thụ

Bài giảng hóa lý  chương 1 hấp thụ

Hóa học

... [1] Chủ biên, Lê Thị Thanh Hương , Hóa 2, Đại học Công nghiệp TP.HCM, 12 - 2008 [2] Chu Phạm Ngọc Sơn, Hoá lý, ĐH KHTN Tp.HCM [3] Mai Hữu Khiêm, Hoá lý, tập 2-3, ĐHBK Tp.HCM CHƯƠNG HẤP PHỤ ... Phương trình hấp phụ Langmuir Ứng dụng  Hấp phụ hóa học  Xây dựng phương trình động học phản ứng xúc tác dị thể Xử phương trình ứng dụng 34 1.1 Sự hấp phụ khí lên chất rắn 1.1.6 Phương trình ... Phân loại hấp phụ So sánh hấp phụ hóa học hấp phụ vật Tiêu chuẩn so sánh Loại liên kết Hấp phụ vật Hấp phụ hóa học Tương tác vật lý, không trao đổi điện tử Liên kết hóa học có trao đổi...
 • 82
 • 456
 • 2

Bài giảng hóa chương 6 pin – điện cực

Bài giảng hóa lý  chương 6 pin – điện cực

Hóa học

... 6.1.2 Thế điện cực Phương trình Nernst Tổng quát hóa trình điện cực viết theo chiều oxy hóa: oxh + ne Chúng ta có: RT C kh φ=φ − ln nF C oxh Phương trình gọi phương trình Nernst viết cho điện ... cực đại A’max Theo nguyên 2: ΔG = - A’max  Công điện chuyển hoá mol chất: Phương trình nhiệt động pin A’max = q.E = nFE  Vậy: ΔG = -nFE n : số electron trao đổi trình điện cực 6.2 Nhiệt ... điện hóa 6.1.1 Khái niệm pin điện hóa Quá trình làm việc Ở điện cực kẽm (cực âm): xảy trình oxy hóa, khử Zn Zn+2 + 2e Ở điện cực đồng (cực dương): xảy trình khử, oxy hóa Cu+2 + 2e Cu Tổng phản...
 • 86
 • 897
 • 1

Bài giảng hóa chương 2 hóa keo

Bài giảng hóa lý chương 2 hóa keo

Hóa học

... Phương pháp điều chế hệ keo Phương pháp Phương pháp Phương pháp Phương pháp Phân tán Ngưng tụ Vật Hoá học 2.4 Phương pháp điều chế hệ keo Phương pháp tinh chế hệ keo Phương pháp Thẩm tích Phương ... chế keo hydroxol sắt (III) cách cho từ từ dd FeCl3 vào nước sôi Viết cấu tạo ký hiệu keo Phương trình điều chế keo: FeCl3 + 3H2O = Fe(OH)3 + 3HCl Ký hiệu keo: {mFe(OH)3.nFe3+.(3n-x)Cl-}.xCl- Bài ... công thức cấu tạo Mixen keo cho Na2SO4 tác dụng với BaCl2 trường hợp: Dư Na2SO4 Dư BaCl2 Phương trình điều chế keo: Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl Ký hiệu keo: {mBaSO4.nSO42-.(2n-x)Na+}.xNa+ {mBaSO4.nBa2+.(2n-x)Cl-}.xCl-...
 • 39
 • 317
 • 0

Bài giảng hóa chương 3 động hóa học

Bài giảng hóa lý chương 3  động hóa học

Hóa học

... A, B? 3.1 Khái niệm 3.1.2 Phương trình động học Định nghĩa Phương trình toán học mô tả quan hệ tốc độ với nồng độ (áp suất) phản ứng 3.1 Khái niệm 3.1.2 Phương trình động học dNi W=± ⋅ V dt W ... đoạn phản ứng gọi giai đoạn sơ cấp phản ứng  Các chất tham gia vào trình phản ứng hóa học gọi chất phản ứng  Các chất tạo trình chuyển hóa hóa học không bị tiếp tục biến đổi gọi sản phẩm phản ... tử số phản ứng hoá học  Phân tử số số phân tử tham gia vào phản ứng sơ cấp  Người ta phân biệt phản ứng đơn phân tử, lưỡng phân tử tam phân tử  Phản ứng đơn phân tử phản ứng trình biến hóa...
 • 161
 • 1,838
 • 0

slide bài giảng hóa polyme

slide bài giảng  hóa lý polyme

Hóa học

... Polymer Science đăng công trình nghiên cứu khoa học polyme khái niệm ngành khoa học polyme.Những thuyết thực nghiệm Paul Flory bật giai đoạn này, ông nhận giải Nolben Hoá học 1974 đóng góp lâu ... niệm quan trọng ngành khoa học polyme:  Polyme tạo phân tử lớn chuỗi đơn vị hoá học đơn giản liên kết với liên kết cộng hoá trị  Đưa khái niệm đại phân tử để mô tả polyme  Các thực nghiệm nghiên ... Kurt Meyer công trình Wallace Carothers chế tạo polyamit polysyren  Đầu thập kỷ 1930 hầu hết nhà khoa học bị thuyết phục cấu trúc đại phân tử polyme  Trong vòng 20 năm sau, công trình polyme tăng...
 • 42
 • 151
 • 0

bài giảng hóa 2 động hóa học

bài giảng hóa lý 2  động hóa học

Hóa học

... CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA 2- BÂỘC PHẢN ỨNG Phản ứng tạo phosgen CO (k ) + Cl2 (k) COCl2 (k) Thực nghiệm cho biết V = k x [CO]1 x [Cl2]3/2 KHOA CÔNG NGHỆ HÓA TRẦN MINH HẢI HOA ... ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA KHOA CÔNG NGHỆ HÓA TRẦN MINH HẢI HOA CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA KHOA CÔNG NGHỆ HÓA TRẦN MINH HẢI HOA CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA 3-NĂNG LƯỢNG HOẠT HOÁ Để ... HOA CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA 6- PHẢN ỨNG BÂỘC HAI ln ln [a – x] [a – x] [b - x] = [a – b]kt + ln [b - x] ln ab t t KHOA CÔNG NGHỆ HÓA TRẦN MINH HẢI HOA CAO...
 • 70
 • 228
 • 0

bài giảng hóa đầy đủ

bài giảng hóa lý đầy đủ

Hóa học

... pubm b A p A = k.p A dt bA.pA >> 1, dA − = k pubm dt 14 Động học q trình hồ tan dC S D.S ( Co − C) = v kt = dt V δ.V 15 Động học q trình kết tinh Giai đoạn tạo mầm: v m = k m e −Ekt R T e − Bσ T ... Khuếch tán C = f(x,y,z,t) khuếch tán xảy theo hướng x thì: C = ϕ(x,t) Định luật Fick I Khuếch tán q trình chuyển chất khơng gian dẫn đến san nồng độ tồn hệ Tốc độ khuếch tán vkt định nghĩa lượng chất ... HỌC PHẦN HĨA Nội dung Chương 1: Đợng học các phản ứng đờng thể Trên lớp (4/2) Tự học 12 Chương 2: Đợng...
 • 65
 • 295
 • 0

bài giảng hóa 2 động học

bài giảng hóa lý 2  động học

Hóa học

... CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM  TA CĨ HAI LOẠI PHƯƠNG TRÌNH: • Phương trình tỷ lượng (phương trình hợp thức) • Phương trình tốc độ (phương trình động học) - Phương trình tỷ lượng phản ứng mơ tả trạng thái ... hóa học thuyết Ðộng hóa học hình thức chủ yếu thiết lập phương trình liên hệ nồng độ chất phản ứng với số tốc độ thời gian phản ứng Động hóa học thuyết dựa sở học lượng tử, vật thống ... Áp dụng qui luật động học phản ứng bậc cho q trình phóng xạ: - Một số q trình phóng xạ tn theo quy luật động học phản ứng bậc  ta áp dụng phương trình, quy luật - Trong phóng xạ, người ta dùng...
 • 76
 • 117
 • 0

Bài giảng hóa dược

Bài giảng hóa lý dược

Cao đẳng - Đại học

... a m ụ n h c h o ỏ : Hoỏ l m ụn khoa hc tru n g gian gia hoỏ hc v v t lý: Nghiờn cu mụi quan h gia hai dng bin i hoỏ hc v v t ca vt cht, gia cỏc tớn h ch t hoỏ vi th n h phn hoỏ ... trin mụn c hoỏ hc, lu biờn hc l nhng hng mi Hoỏ hc cỏc h ph õn tỏn Hỏ hc cao phón t: Nghiờn cu cỏc quỏ trỡn h trự n g hp v trự n g ngng cao p h õn t, tớnh cht c v hoỏ ca cao phõn ... i hc Dc t nm 1970 ó cú sỏch Hoỏ l t p hp cỏc bi ging cho sinh viờn : H oỏ M Long, NXB Y hc H Ni 1970 - Thc t p H oỏ M Long, NXB Y hc H Ni 1970 Hoỏ Dc o M inh c, P hm V n Nguyn,...
 • 228
 • 644
 • 0

BÀI GIẢNG hóa I 123

BÀI GIẢNG hóa lý I 123

Hóa học

... (1-5) d) Đối với trình dãn nở đẳng nhiệt khí tưởng Ta xét trình dãn nở khí tưởng điều kiện đẳng nhiệt: dT = hay T = const Trong giáo trình vật đại cương, biết rằng, nội khí tưởng (1mol) ... khác, nắm kiến thức Hoá giúp nhà khoa học hiểu sâu sắc chất trình hoá học Muốn hiểu điều không tinh thông thuyết việc giải tập Hóa Làm không hoàn toàn đơn giản chút từ thuyết đến tập ... cứu chế, tốc độ trình hoá học yếu tố bên ảnh hưởng đến trình Sự hiểu biết cấu trúc, lượng chế phản ứng để giải quy luật diễn biến trình hóa học nhiệm vụ hàng đầu môn học Hoá Nói cách khác,...
 • 183
 • 216
 • 2

BÀI GIẢNG HÓA 1

BÀI GIẢNG HÓA LÝ 1

Cao đẳng - Đại học

... nguyên thứ cho số trình c) Quá trình đẳng áp khí tưởng: Đối với n mol khí tưởng: PV = nRT  Ap = PΔV = Δ(PV) = Δ(nRT) = nR.ΔT  ΔUp = Qp - nR.ΔT Áp dụng nguyên thứ cho số trình d) Quá trình ... nguyên thứ cho số trình a) Quá trình đẳng tích V = const, dV =  V2 Av =  PdV  V1 ΔU = Q - A  Qv = ΔU Nhiệt hệ nhận trình đẳng tích biến thiên nội hệ Áp dụng nguyên thứ cho số trình ... Trạng thái Thông số trạng thái Hàm trạng thái; hàm trình Quá trình Pha ; Nhiệt chuyển pha Bề mặt phân chia pha; Nội (U) Công (A) nhiệt (Q) NGUYÊN THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC dU = Q - A...
 • 24
 • 36
 • 0

Bài giảng hóa

Bài giảng hóa lý

Hóa học

...
 • 152
 • 253
 • 0

Xem thêm