giáo trình bài tập hóa lý

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 1) ppt

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 1) ppt

Cao đẳng - Đại học

... GIÁO TRÌNH BÀI TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG 9 - 2004 Các kí hiệu và thuật ngữ trong giáo trình bài tập này tuân theo giáo trình hóa đại cương xuất bản năm 2002 cuả giáo sư ... Bài 1.6: Viết cấu hình electron của các ion Ag+, Ti2+, Ti4+, Mn2+, Fe2+, Se2- và Br-. Những nguyên tử và ion nào có cấu hình giống ion Br-? Bài 1.7: Tính hóa trị và số oxy hóa ... của N2 và CO. Bài 1.10: So sánh độ dài, độ bền, bậc liên kết O – O trong dãy O22- - O2- - O2 - O2+. Nhận xét về từ tính, độ bền, tính oxy hóa của chúng. B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM...
 • 5
 • 1,400
 • 54

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 2) pdf

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 2) pdf

Cao đẳng - Đại học

... nên có: a) Cấu hình electron hóa trị giống nhau. b) Số electron hóa trị bằng số thứ tự nhóm. c) Số electron của lớp electron ngoài cùng giống nhau. d) Số electron hóa trị giống nhau. 3.7 Chọn ... nối cộng hóa trị đơn sau, nối nào bị phân cực nhất? a) C – H b) N – H c) O – H d) C – O CHƯƠNG 4: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ 4.1 năng lượng liên kết, độ dài liên kết, góc hóa trị ... 3.7 Chọn phát biểu sai về các nguyên tố ở phân nhóm VIA : a) Có thể có số Oxy hóa cao nhất là +6. b) Số Oxy hóa âm thấp nhất của chúng là -2. c) Đa sốø các nguyên tố là kim loại. d) Cấu...
 • 5
 • 1,815
 • 58

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 3) docx

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 3) docx

Cao đẳng - Đại học

... Phương pháp liên kết hóa trị (VB) 4.5 Cộng hóa trị cực đại của nguyên tố được quyết định bởi: a) Số ocbitan nguyên tử hóa trị. b) Số electron hóa trị. c) Số electron hóa trị độc thân ở trạng ... nguyên tử C đều không lai hóa. b) 3 nguyên tử C đều lai hóa sp2 c) 3 nguyên tử C đều lai hóa sp. d) 3 nguyên tử C đều lai hóa sp3 4.21 Sắp xếp các hợp chất cộng hóa trị sau theo chiều tăng ... liên kết cộng hóa trị được quyết định bởi sự lai hóa của nguyên tử trung tâm tham gia tạo liên kết. 4.8 Chọn phát biểu sai. Theo lí thuyết liên kết hóa trị (VB): a) Liên kết cộng hóa trị hình...
 • 9
 • 1,475
 • 49

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 4) pdf

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 4) pdf

Cao đẳng - Đại học

... Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 20 PHẦN 2: THUYẾT DIỄN RA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC A. BÀI TẬP TOÁN Bài 2.1: Cho phản ứng : H2 (k) + 1/2O2 (k) = H2O (l). Hãy xác ... k.S.CH ; 10 lần B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 6: HIỆU ỨNG NHIỆT CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC 6.1 Các khái niệm cơ bản của nhiệt động học và nhiệt động hóa học. Định luẫt thứ nhất của ... quá trình hóa học chỉ phụ thuộc vào bản chất và trạng thái của các chất đầu và sản phẩm chứ không phụ thuộc vào đường đi của quá trình. b) Hiệu ứng nhiệt đẳng áp hay đẳng tích của quá trình hóa...
 • 6
 • 1,416
 • 46

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 5) pptx

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 5) pptx

Cao đẳng - Đại học

... . Chiều của các quá trình hóa học. 7.15 Chọn câu đúng. 1) Biến thiên thế đẳng nhiệt đẳng áp là phần năng lượng của hệ có thể “tự do” chuyển thành công có ích khi quá trình xảy ra trong ... http://www.simpopdf.com 27 c) Trong quá trình tự nhiên bất kì ta luôn luôn có : dS  Q/T (dấu = ứng với quá trình thuận nghịch, dấu > ứng với quá trình bất thuận nghịch) d) Entropi đặc ... thiên entropi trong các quá trình biến đổi các chất ở trạng thái tinh thể hoàn chỉnh đều bằng không. 3) Trong hệ hở tất cả các quá trình tự xảy ra là những quá trình có kèm theo sự tăng entropi....
 • 5
 • 1,384
 • 45

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 6) pptx

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 6) pptx

Cao đẳng - Đại học

... bình CHƯƠNG 10: TỐC ĐỘ VÀ CƠ CHẾ PHẢN ỨNG HÓA HỌC 10.1 Các khái niệm cơ bản. Định luật tác dụng khối lượng trong động hóa học. thuyết cơ chế phản ứng hóa học. 10.1 Chọn đáp án đúng. Cho phản ... Version - http://www.simpopdf.com 30 Biết rằng ở -51oC quá trình nóng chảy của H2Te ở áp suất khí quyển có G = 0. Vậy ở 200K quá trình nóng chảy của hydro telurua ở áp suất này có dấu của ... 2,38.1053 b) 2,38.10-53 c) 4,2.10-52 d) 4,2.10-54 8.2 nh hưởng của các yếu tố đến cân bằng hóa học 8.13 Chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau đây: 1) Việc thay đổi áp suất ngoài...
 • 6
 • 1,110
 • 42

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 7) docx

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 7) docx

Cao đẳng - Đại học

... and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 40 ĐÁP ÁN PHẦN 2: THUYẾT DIỄN RA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC Câu 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 Đáp án b b ... hoạt hóa của phản ứng. d) Làm thay đổi hằng số cân bằng của phản ứng. 10.21 Chọn ý sai: Tốc độ phản ứng càng lớn khi: a) năng lượng hoạt hóa của phản ứng càng lớn. b) entropi hoạt hóa càng ... năng lượng hoạt hóa của phản ứng 10.10 Chọn câu Sai: Hằng số tốc độ của phản ứng nA + mB = AnBm a) phụ thuộc vào nồng độ CA và CB. b) có giá trị không đổi trong suốt quá trình phản ứng...
 • 5
 • 856
 • 39

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 10 pdf

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 10 pdf

Hóa học - Dầu khí

... B. Phương pháp lập bảng và dựng đồ thị I. Phương pháp lập bảng Mỗi bài thực nghiệm cần phải bắt đầu từ việc thiết lập trình tự thí nghiệm và lập các bảng để ghi các số liệu thực nghiệm. Thường ... tìm được xác định bằng một phương trình trong đó chứa nhiều đại lượng phải đo. Thí dụ, khối lượng phân tử chất tan được xác định bằng phương pháp hàn nghiệm (bài số 6) theo công thức: ®21®E ... sau: 9393Phụ lục SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG VÀ DỰNG ĐỒ THỊ TRONG THỰC TẬP HOÁ A. Sai số của phép đo Các kết quả thực nghiệm bao giờ cũng có sai số, nghĩa là luôn luôn...
 • 10
 • 487
 • 7

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 9 doc

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 9 doc

Hóa học - Dầu khí

... 88 Bài số 16 XÁC ĐỊNH PHÂN TỬ KHỐI CHẤT POLIME Mục đích Xác định phân tử khối cao su thiên nhiên bằng phương pháp đo độ nhớt. Lý thuyết Phân tử khối chất polime ... bầu bình cầu thể tích khoảng 1÷2 ml. 81 Bài số 15 PHÂN TÍCH SA LẮNG Mục đích Khảo sát độ phân tán và kích thước các cỡ hạt của hệ phân tán thô. Lý thuyết Các hệ thống phân tán phần lớn ... định v.v là rất cần thiết. phương pháp phân tích sa lắng cho phép giải đáp các vấn đề đó. Trong bài thực nghiệm này chúng ta khảo sát sự sa lắng của các hạt huyền phù (hệ phân tán thô hay hệ...
 • 10
 • 460
 • 5

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 8 ppt

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 8 ppt

Hóa học - Dầu khí

... kia là anốt, nhúng trong dung dịch CuSO4. Trên ranh giới điện cực-dung dịch xảy ra các quá trình sau đây: Cu2+ + 2e → Cu (trên catốt) Cu − 2e → Cu2+ (trên anốt) Hình 3 Culông ... N). Chất nhũ hoá là natri oleat (tức xà phòng thường) C17H33COONa. Lấy 10 ml dung to 74 Bài số 14 ĐIỀU CHẾ CÁC HỆ KEO VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CHÚNG Mục đích Điều chế một số ... tán, phương pháp ngưng tụ và khảo sát tính chất của chúng. Xác định ngưỡng keo tụ của hệ keo. Lý thuyết Hoá học chất keo - hay chính xác hơn, hoá học các hệ phân tán - nghiên cứu các hệ bao...
 • 10
 • 472
 • 1

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 7 potx

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 7 potx

Hóa học - Dầu khí

... quá trình oxi hoá với sự giải phóng electron; ϕ+ là thế của điện cực dương, là điện cực ở đó xảy ra quá trình khử với sự thu nhận electron. Với pin Đanien − Jacobi, áp dụng phương trình ... xem bài số 11). Số vận tải được xác định bằng thực nghiệm dựa vào việc xác định lượng điện chuyển qua dung dịch và sự thay đổi nồng độ của chất điện li ở gần các điện cực. Giả sử xét quá trình ... 10− 8 ÷10−9 ampe) sau đó mắc vào con chạy C. 68 Bài số 13 SỐ VẬN TẢI Mục đích Xác định số vận tải của các ion trong dung dịch. Lý thuyết Trong dung dịch, sự chuyển điện được thực hiện...
 • 10
 • 675
 • 6

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 6 pps

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 6 pps

Hóa học - Dầu khí

... [B−] = Cα nên: 2®CK1α=−α (7) Thay α theo phương trình (5) vào (7) rút ra: 2®CK()∞∞λ=λλ−λ (8) Phương trình (8) có thể viết dưới dạng: 22®C1K∞∞λλ−=λλ (9) ... trường hợp: 1 - đường thực nghiệm; 2 - phương trình Frendlich và 3 - Lăngmua. Có nhận xét gì về dạng của các đường đẳng nhiệt hấp phụ ? 59 Bài số 12 SỨC ĐIỆN ĐỘNG CỦA PIN GANVANI Mục đích ... kẽm xảy ra quá trình hoà tan kẽm vào dung dịch: Zn ⎯→ Zn2+ + 2e Các electron theo mạch ngoài chuyển từ điện cực kẽm đến điện cực đồng và trên điện cực đồng xảy ra quá trình kết tủa kim...
 • 10
 • 595
 • 3

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 5 ppt

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 5 ppt

Hóa học - Dầu khí

... phương trình thực nghiệm hoặc lí thuyết đã được đưa ra để mô tả sự hấp phụ đẳng nhiệt. Ở đây nêu ra một số phương trình hay gặp: 1. Phương trình Frendlich (Freundlich) Đó là phương trình thực ... phương trình này sẽ tính được b và Γmax. Hình 2. Đồ thị để tìm các hằng số trong phương trình Lăngmua 49− Phân tích phương trình Frendlich Vì α < 1 nên đường biểu diễn của phương trình ... các hằng số. Trong bài thực nghiệm này ta chỉ khảo sát hai phương trình Frendlich và Lăngmua, tính các hằng số trong hai phương trình đó và vẽ đường biểu diễn của hai phương trình (có tên chung...
 • 10
 • 1,164
 • 17

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 4 pptx

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 4 pptx

Hóa học - Dầu khí

... lượng nhiệt phát ra trong quá trình kết tinh bù cho lượng nhiệt chất lỏng mất cho môi trường ngoài và nhiệt độ của hệ dừng lại không thay đổi (đoạn bc). Khi quá trình kết tinh xong thì nhiệt ... chảy (nhiệt độ - thành phần) trên giấy milimet. Xác định thành phần của hỗn hợp ơtecti. 35 Bài số 7 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHIỆT Mục đích Xây dựng giản đồ nóng chảy của hệ hai cấu tử bằng ... cong I). - Không có hiện tượng chậm đông Khi đạt tới 5oC benzen đông đặc và trong suốt quá trình nhiệt độ không thay đổi cho đến khi kết tinh hoàn toàn. Sau đó nhiệt độ lại giảm xuống (hình...
 • 10
 • 836
 • 12

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 3 pps

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 3 pps

Hóa học - Dầu khí

... 22 Bài số 5 TÍNH TAN HẠN CHẾ CỦA CHẤT LỎNG Mục đích − Xây dựng giản đồ độ tan của hai chất lỏng ... được gọi là nhiệt độ tới hạn của sự hoà tan. Hình 1 Giản đồ tính tan hệ phenol - nước 30 Bài số 6 PHƯƠNG PHÁP HÀN NGHIỆM Mục đích Xác định khối lượng phân tử của chất tan bằng phương ... Đổ hỗn hợp lỏng trong bình (1) vào lọ chứa hỗn hợp thu hồi trong phòng thí nghiệm. Lặp lại quá trình chưng cất đối với các hỗn hợp đã pha ở trên. (Đối với các chất tinh khiết chỉ cần xác định...
 • 10
 • 566
 • 10

Xem thêm