giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Tư liệu khác

... KNS và giáo dục KNS cho HS phổ thông. giáo dục KNS cho HS phổ thông. - Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục KNS cho - Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục KNS cho HS qua môn học/ HĐGDNGLL ... Việc giáo dục KNS cho HS trong nhà trường Việc giáo dục KNS cho HS trong nhà trường phổ thông được thực hiện thông qua dạy học phổ thông được thực hiện thông qua dạy học các môn học và ... vàCách tiếp cận và phương pháp phương pháp giáo dục KNS cho học sinh giáo dục KNS cho học sinh trong nhà trường phổ thông trong nhà trường phổ thông BCV. Nguyễn Thị Thanh MaiBCV. Nguyễn Thị...
 • 104
 • 2,504
 • 49

Kỹ năng sốnggiáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Tư liệu khác

... quan trọng của việc giáo dục KNS cho HS phổ thông Việc giáo dục KNS cho HS phổ thông là cần thiết bởi:•Kĩ năng sống thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội• Giáo dục KNS là yêu cầu cấp ... kĩ năng cốt lõi sau:– Kỹ năng giải quyết vấn đề – Kỹ năng suy nghĩ/ tư duy phân tích có phê phán – Kỹ năng giao tiếp hiệu quả – Kỹ năng ra quyết định – Kỹ năng tư duy sáng tạo – Kỹ năng ... yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ• Giáo dục KNS nhằm thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông • Giáo dục KNS cho HS trong các nhà trường phổ thông là xu thế chung của nhiều nước trên...
 • 42
 • 2,197
 • 39

Giáo dụcnăng sống cho học sinh Phổ thông

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Phổ thông

Tiểu học

... tiêu, nguyên tắc, nội dung giáo dục KNS cho HS phổ thông •Bài 3: Phương pháp giáo dục KNS cho HS phổ thông •Bài 4: Giáo dục KNS cho HS qua môn học / HĐGDNGLL•Bài 5: Thực hành soạn bài và ... TẬP HUẤN Học xong khóa tập huấn này, HV có khả năng: •Hiểu được những vấn đề cơ bản, cần thiết về KNS và giáo dục KNS cho HS phổ thông. •Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục KNS cho HS ... quá trình học tập, lĩnh hội và rèn luyện trong cuộc sống. Quá trình hình thành KNS diễn ra cả trong và ngoài hệ thống giáo dục. 8. KN cảm thông chia sẻ•KN cảm thông là khả năng có thể...
 • 103
 • 1,337
 • 23

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh để tiến hành tích hợp giáo dục kỹ năng sống. * Rt ra bài học về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua bài học đạo đức. Số hóa bởi Trung tâm Học ... tiêu của việc giáo dục kỹ năng sốnggiáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh tiểu học. Mục tiêu của giáo dục kỹ năng sống nói chung và giáo dục kỹ năng xử lý tình ... giáo dục toàn diện học sinh tiểu học. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. 5.2 Nghiên cứu thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho...
 • 110
 • 5,778
 • 21

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Mầm non - Tiểu học

... pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. 4. Giả thuyết khoa học Giáo dục kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng ra quyết định cho học sinh tiểu học ... giáo dục toàn diện học sinh tiểu học. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. 5.2 Nghiên cứu thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho ... 1.2.1 Kỹ năng 11 1.2.2 Kỹ năng sống, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng xử lý tình huống 13 1.2.2.1 Kỹ năng sống 13 1.2.2.2 Kỹ năng ra quyết định 19 1.2.2.3 Kỹ năng xử lý tình huống 21 1.2.3 Giáo...
 • 110
 • 6,076
 • 24

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc tiểu học

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc tiểu học

Khoa học xã hội

... HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGTÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGTRONG MÔN KHOA HỌCTRONG MÔN KHOA HỌCI. Mục tiêu môn Khoa học ở Tiểu học (lớp 4 và 5):I. Mục tiêu môn Khoa học ở Tiểu học ... trường để phát triển bền vững.- Hình thành cho học sinh những kỹ năng ứng xử, thái độ tôn trọng và bảo vệ môi trường một- Hình thành cho học sinh những kỹ năng ứng xử, thái độ tôn trọng và bảo vệ ... thức gì về MT và BVMT ?- Bài học góp phần rèn luyện kĩ năng, hành vi BVMT cho học sinh như thế nào?- Bài học giáo dục tình cảm đạo dức, hành vi BVMT cho học sinh như thế nào? 2. Nghiên cứu...
 • 64
 • 5,453
 • 6

Luận án Tiến sỹ Giáo dục "Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học phổ thông qua hoạt động GDNGLL"

Luận án Tiến sỹ Giáo dục

Tiến sĩ

... giáo dụcnăng sống cho học sinh trung học phổ thông và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp giáo dụcnăng sống cho học ... luận về giáo dụcnăng sống cho học sinh trung học phổ thông và bước đầu thiết lập cơ sở lí luận về giáo dụcnăng sống cho học sinh theo định hướng tích hợp với hoạt động giáo dục ngoài ... bảo vệ - Giáo dục kỹ năng sống là mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm vụ giáo dục nhân cách toàn diện của giáo dục THPT. - Giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài...
 • 182
 • 12,063
 • 463

Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt

Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt

Khoa học xã hội

... đại học s phạm hà nội tạp chí khoa học số 6 năm 2006 Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT Nguyễn Thanh Bình Trung tâm GDH, Trờng ĐHSP Hà Nội I. Đặt vấn đề Giáo dục kỹ năng ... đời, cuộc sống của chính bản thân và ngời khác. Qua điều tra nhu cầu hơn 300 học sinh THPT của đề tài " Giáo dục một số kỹ năng sống cho học sinh THPT" mà số B2005-75-126 cho thấy: ... đợc học KNS. Do đó, giáo dục KNS cho học sinh THPT trở thành một nhiệm vụ cấp thiết giúp các em thành công, hạnh phúc, đảm bảo chất lợng của cuộc sống . II. Thử nghiệm giáo dục một số KNS cho...
 • 5
 • 3,605
 • 82

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tiến sĩ

... về vấn đề giáo dụcgiáo dụcnăng sống cho học sinh trung học phổ thông; phân tích, tổng hợp những tư liệu, tài liệu lý luận về giáo dục KNS cho học sinh trung học phổ thông thông, những ... giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT 16 1.2.1. Các khái niệm 16 1.2.2. Sự cần thiết phải giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT và các thành tố cấu trúc của giáo dục KNS cho học sinh ... bảo vệ - Giáo dục kỹ năng sống là mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm vụ giáo dục nhân cách toàn diện của giáo dục THPT. - Giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài...
 • 182
 • 8,780
 • 37

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tiến sĩ

... dung giáo dụcnăng sống cho học sinh ở bậc học này. 1.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤCNĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.2.1. Các khái niệm 1.2.1.1. Kỹ năng sống ... trình giáo dục KNS cho học sinh THPT và hoạt động giáo dục NGLL ở trường trung học phổ thông. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp giáo dục KNS cho học sinh THPT thông thông qua hoạt động giáo dục ... trung học phổ thông nói riêng. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN PHAN THANH VÂN GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI...
 • 26
 • 5,031
 • 19

Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các lực lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở tại quận 11 - thành phố Hồ chí Minh

Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các lực lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở tại quận 11 - thành phố Hồ chí Minh

Quản trị kinh doanh

... trong và ngoài nhà trường để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh (chương 1, mục 3, tiểu ... của học sinh về việc rèn luyện kỹ năng sống Bảng 2.8. Tự đánh giá của học sinh về kỹ năng sống cần có: Kỹ năng TB ĐLTC Thứ bậc 1. Kỹ năng kiếm sống và tay nghề 4,19 0,91 12 2. Những kỹ năng ... giáo dục đa dạng gồm giáo dục sức khỏe thể chất, giáo dục trách nhiệm công dân, 1.3.2.3. Một số hình thức và phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS Để tạo thuận lợi cho việc học...
 • 93
 • 3,906
 • 25

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Tư liệu khác

... tức 27BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC**********NGUYỄN THỊ MỸ LỘCĐINH THỊ KIM THOAGIÁO DỤC GIÁ TRỊ VÀ KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG(TÀI ... lớn. Giáo dục Kỹ năng sống là giúp học sinh nâng cao năng lực để tự lựa chọn giữa những giải pháp khác nhau. Quyết định phải xuất phát từ học sinh. Vì thế học phải hết sức gần gũi với cuộc sống ... với người dạy giáo dục giá trị và kỹ năng sống: - Tin tưởng vào học viên và năng lực của họ.- Kiên nhẫn và có kỹ năng lắng nghe tốt.- Ý thức về bản thân và sẵn sàng học những kỹ năng mới.- Tự...
 • 168
 • 5,011
 • 106

Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Lịch sử

... người thân.3.3. Tự nhận thức về bản thân: Học sinh tự đánh giá xem mình đã biết cảm thông,  chia sẻ đối với mọi người hoặc đã hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ chưa? Thông qua bài học này học sinh có ý thức tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp.3.4. Tìm kiếm sự hỗ trợ:a. Ý thức được nhu cầu cần giúp đỡb. Biết bày tỏ nhu cầu cần giúp đỡ một cách phù hợp.III. ... chuyện, Chi, cô giáo) - Thích bạn Chi vì bạn Chi có tấm lòng nhân  hậu   (Hoặc  thích  cô  giáo vì  cô  giáo biết  thông cảm,  chia  sẻ  với  học trò của mình đó là bạn Chi.)- Thi đọc toàn chuyện.  - Nhiều học sinh trình bày.2. Kết nối.2.1.Luyện đọc.+GV đọc mẫu toàn bài.a. ... sống cho mình  và  cho mọi người).3.2.  Thể  hiện  sự  cảm  thông:   Biết  thông cảm  và  thể  hiện  sự  thông cảm bằng lời nói, hành động đối với mọi người trong cuộc  sống.   Biết  thấu ...
 • 13
 • 2,188
 • 18

Giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh

Giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh

Tư liệu khác

... 2: Mục tiêu, nguyên tắc, nội dung giáo dục KNS cho HS phổ thông Bài 3: Phương pháp giáo dục KNS cho HS phổ thông Bài 4: Giáo dục KNS cho HS qua môn học / HĐGDNGLLBài 5: Thực hành soạn ... về KNS và giáo dục KNS cho HS phổ thông. Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục KNS cho HS qua môn học/ HĐGDNGLL do mình phụ trách.Có kĩ năng soạn bài và kĩ năng dạy bài giáo dục KNS ... trong những điều kiện dạy học xác định, nhằm đạt tới mục đích dạy học. BÀI 3PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤCNĂNG SỐNG CHO HS PHỔ THÔNG Kĩ năng quản lý thời gian là khả năng con người biết sắp...
 • 65
 • 1,086
 • 13

Gián án Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho học Sinh

Gián án Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho học Sinh

Tư liệu khác

... thông tin.• Dám nhận trách nhiệm.PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN KỸ NĂNG SỐNG:MỤC TIÊU TIẾP CẬN KỸ NĂNG SỐNG TRONG GIÁO DỤC SỨCKHOẺ HỌC SINH Bản thân kỹ năng sống có tính hành vi. Các kỹ năng sống cho ... DỤC KỸ NĂNG SỐNG Giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên nói chung và các trường học nóiriêng sẽ mang lại cho họ những lợi ích như sau đây:Lợi ích về mặt sức khoẻ- Giáo dục kỹ năng sống góp ... tạoNhóm kỹ năng xã hội:• Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ• Kỹ năng giao tiếp không lời• Kỹ năng thuyết trình và nói trước đám đông• Kỹ năng diễn đạt cảm xúc và phản hồi• Kỹ năng từ chối• Kỹ năng...
 • 10
 • 2,217
 • 47

Xem thêm